2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Використання методики С.О. Скворцової з формування вміння розв’язувати складені задачі в 2 класі

Про матеріал
Використання методики С.О. Скворцової з формування вміння розв’язувати складені задачі в 2 класі
Зміст слайдів
Номер слайду 1

З досвіду роботи. Методи активізації розумової діяльності. Використання методики С. О. Скворцової з формування вміння розв’язувати складені задачі в 2 класі

Номер слайду 2

Наше завдання – не «загубити»жодної дитини, дати кожнійможливість розкритивсе краще, закладенеприродою, сім’єю, школою. С. П. Логачевська. Ми всі різні!

Номер слайду 3

Застосування інноваційних підходів. Мета: створити комфортні умови навчання, за яких учень відчуває свою успішність, свою інтелектуальну досконалість, відчуває себе частинкою соціуму, його невід’ємною ланкою.  На сучасному етапі роль учителя стає роллю одного з партнерів у навчальному процесі, адже просто необхідно залучати всіх учнів до активного одержання знань, до творчої діяльності. Тому доповнення традиційних методів та прийомів роботи інноваційними дає значно кращий результат: активізує мислення, мотивує навчання, заохочує самовираження учнів. Упроваджую в практику роботи особистісно- зорієнтований і компетентнісний підхід до навчання математики за методичною системою С. О. Скворцової. 

Номер слайду 4

Базова навчальна програма. Змістова лінія «Сюжетні задачі»

Номер слайду 5

Сюжетні задачі(навчальна програма. 2 клас)навчальна програма. 2 клас. Зміст навчального матеріалу. Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів. Сюжетні задачі (протягом року)Поняття складеної задачіЗадачі із зайвими числовими даними або з недостачею даних. Дві послідовні прості задачі, що пов’язані за змістом. Задачі з двома запитаннями. Ознайомлення зі складеною задачею як такою, яку не можна розв’язати однією арифметичною дієюрозрізняє просту і складену задачу;обирає числові дані, достатні для знаходження відповіді на запитання задачі;розуміє, що для відповіді на запитання задачі може бракувати числових даних;розуміє, що не на кожне запитання задачі можна відповісти, виконавши одну арифметичну дію. Розв’язування складених задач. Задачі на 2-3 дії одного або різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Розв’язування задач різними способамизнає порядок роботи над складеною задачею;розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів; розв’язує задачу різними способами, якщо це можливо

Номер слайду 6

Зміст задачного матеріалу. Задачі на знаходження остачі. Задачі на знаходження суми. Задачі на знаходження третього доданка. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника. Задачі на збільшення (зменшення)числа на кілька одиниць. Збільшення (зменшення)числа у кілька разів. Задачі, які містять відношення різницевого порівняння. Задачі на кратне порівняння.

Номер слайду 7

Опрацювання дій, що складають загальне уміння розв’язувати задачіаналіз змісту задачі: виділення умови і запитання; складання короткого запису і пояснення за ним даних задачі та запитання;проведення аналітичного (синтетичного) пошуку шляху розв’язання задачі, під час якого слід обирати числові дані;виділення на схемі аналізу (синтезу), а потім формулювання кожної простої задачі, що міститься в складеній;складання плану розв’язуння задачі;запису розв’язку;запису відповіді.

Номер слайду 8

Формування уміння розв'язування складених задач. Ознайомлення з порядком роботи над задачею за пам'яткою №3 Формування уміння розв'язування складених задач. Ознайомлення з порядком роботи над задачею за пам'яткою №3

Номер слайду 9

Формування уміння розв'язування складених задач. Ознайомлення з порядком роботи над задачею за пам'яткою №3 Формування уміння розв'язування складених задач. Ознайомлення з порядком роботи над задачею за пам'яткою №35. Розбий задачу на прості. Сформулюй кожну просту задачу. Покажи опорні схеми до кожної.6. Склади план розв’язуння задачі. Про що ми дізнаємося за допомогою першої дії? Про що ми дізнаємося за допомогою другої дії? 7. Запиши розв’язання задачі.8. Запиши відповідь.

Номер слайду 10

Складені задачі різноманітних математичних структур. Задача 1 Мама зірвала з одного куща 5 помідорів, а з другого 4. 6 помідорів вона віддала дітям. Скільки помідорів залишилося? Зірвала – 5 п. і 4 п. Віддала – 6 п. Залишилося – ? Було – ?  і Віддала –  Залишилося – ?9 - 6=3 (п.) Відповідь отримав правильну, але розв’язав задачу неправильно.

Номер слайду 11

Складені задачі різноманітних математичних структурІ – ІІ – Було –  Зірвала – Залишилося – ??1) 5 + 4 = 9 (п.) - всього зірвала мама;2) 9 – 6 = 3 (п.) - залишилося. Відповідь: 3 помідори залишилося у мами.

Номер слайду 12

Складені задачі різноманітних математичних структур. Задача 2 У шкільній їдальні було 16 л олії. На сніданок витратили 1 л олії, а на обід 6 л. Скільки літрів олії залишилося? Було – 16 л. Витратили – 1 л і 6 л. Залишилося – ?

Номер слайду 13

Етап формування загального вміння розв’язувати будь-які складені задачіуміння виконувати аналітичний пошук розв'язання задачі; уміння розбивати задачу на прості;уміння складати план розв’язування задачі. Самостійне розв'язуння задачі на підставі міркувань за пам'яткою № 3учням пропоную такі картки з друкованою основою для самостійної роботи (розглядаємо лише один спосіб розв'язання):          1. У господарки було 2 кг борошна у кульку і 9 кг борошна у мішку. 3 кг борошна вона витратила на пиріг. Скільки кілограмів борошна залишилося у господарки?2. На автостоянці було 17 машин. Поїхало 9 вантажних машин і 3 легкові. Скільки машин залишилося на автостоянці?

Номер слайду 14

Етап формування загального вміння розв’язувати будь-які складені задачіРобота над задачею після її розв'язання. Прийоми самоперевірки: встановлення відповідності результату й умови; розв'язування задач різними способами; складання та розв'язання обернених задач; попередня прикидка числових меж шуканого результату.

Номер слайду 15

Система завдань із формування уміння розв'язувати задачіЗавдання на вибір схеми виразу/рівності до задачі. Добір задачі і виразу до поданої схеми. Завдання на розв'язування задачі за поданою схемою. Завдання на розв'язування задачі з числовими даними, яких бракує. Завдання на постановку запитання задачі з наступним її розв'язуванням.

Номер слайду 16

Система завдань із формування уміння розв'язувати задачіЗавдання на пояснення вже складеного короткого запису та схеми до задачі. Завдання на вибір короткого запису до задачі. Розв'язування задачі за поданим коротким записом та схемою. Складання задачі з даними числами за поданим запитанням. Добір короткого запису. Складання задачі за коротким записом.

Номер слайду 17

Система завдань із формування уміння розв'язувати задачіЗавдання на зміну запитання задачі відповідно до виразу. Завдання на зміну умови задачі відповідно до запитання. Завдання на складання й розв'язування обернених задач. Завдання на вибір оберненої задачі до даної. Завдання на встановлення зв'язку між задачами. Завдання на складання задач з числовими даними із довідкового матеріалу.

Номер слайду 18

нестандартні задачі1. Груша дорожча ніж яблуко в два рази. Що дорожче: 8 яблук чи 4 груші? ( 8 яблук і 4 груші коштують порівну.)2. Двоє батьків, двоє синів, та дідусь з онуком піймали по 6 окунів, а всього 18. Як це могло статись?( Троє: дідусь, його син, та син дідусевого сина (онук). Кожний піймав по 6 окунів. 6+6+6=18)3. Дорогою до школи Валя заходить за Андрієм, а потім вони разом ідуть за Петром. Хто з дітей живе найближче до школи? а) Валя б) Андрій в) Петро г) Андрій і Петро

Номер слайду 19

диференціація навчання Склади задачу за виразом: 26 - 6 : 3. Диференціацію задач за рівнем їх складності2 рівень. У вазі 30 гвоздик, а ромашок у 5 разів менше. Скільки ромашок у вазі?а) 6 ромашок 6)16 ромашок в) 8 ромашок.3 рівень. Вибери правильний розв'язок до задачі: У господині було 90 свійських птахів. З них 25 курей, 37 качок, а решта - гуси. Скільки гусей було в господині?а)90 - 25 + 37 6)90 - 37 + 25в)90 - (25 + 37) г) 90 - (37 -25)4 рівень. Склади задачу за коротким записом і розв’яжи її.І - 45 кгІІ - ?, на 6 кг більше. Склади задачу на збільшення у 8 разів.

Номер слайду 20

диференціація навчання У ящику було 13 кг цибулі. Першого дня використали 3 кг цибулі і стільки ж другого дня. Скільки кілограмів цибулі залишилося в ящику? Зразок I спосіб 13 - (3 + 3) = 7 (кг)II спосіб 13 - 3 - 3 = 7 (кг)Відповідь:7 кг цибулі. Диференціація міри допомоги Користуючись зразком, склади вирази до задачі та обчисли їх. У сувої було 30 м тканини. Першого дня продали 10 м тканини і стільки ж другого дня. Скільки метрів тканини залишилося в сувої? I спосіб  - ( +  ) II спосіб  -  -  Відповідь: 10 м тканини.

Номер слайду 21

диференціація навчання Диференціація міри допомоги картка І варіанту - для слабких учнів картка ІІ варіанту - середня група картка ІІІ варіанту - сильна група наявність короткого запису задачі та схематичного малюнку поданою схемою аналізуучням самим пропонується скласти короткий запис до задачі, добудувати схематичний малюнок і схему аналізусамостійний аналіз задачі; порівняння з попередніми задачамизаписавши розв’язання по діях з поясненням, учні мають можливість перевірити власне розв’язання ( на зворотному боці картки подане готове розв’язання)записати розв’язання по діях з поясненням і виразом можливість перевірити власне розв’язання ( на зворотному боці картки подане готове розв’язання)перевірка розв’язання частіше полягає у складанні і розв’язуванні оберненої задачі

Номер слайду 22

Результат. Результат

Номер слайду 23

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

pptx
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
2063
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку