20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Використання навчально-пізнавальних ігор на уроці німецької мови

Про матеріал

Методичний матеріал містить у собі теоретичну і практичну частину, в якій обгрунтовано теоретично, який вплив на пізнавальну діяльність учнів мають ігри і наведено ряд ігор з детальним поясненням.

Перегляд файлу

Навчально-пізнавальні ігри як засіб формування комунікативної компетенції учнів на уроках німецької мови

      Сучасний розвиток суспільства, зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами і народами із різними мовами, історією та культурами вимагає суттєвих змін у підході до вивчення та викладання іноземних мов у навчальних закладах і відповідно до цього осучаснення освіти. Метою навчання іноземної мови в школі є формування комунікативної компетенції учнів, здатності і готовності здійснювати іншомовне, міжособистісне спілкування з носіями мови та виходом на діалог культур через посилення культурознавчого аспекту в змісті навчання мов та залучення учнів до культури країни, мову якої вони вивчають.

      Основними якостями сучасних педагогічних технологій є особистісно-орієнтована технологія, гуманно-особистісна, технологія співробітництва, технологія вільного виховання, у центрі уваги яких є особистість дитини, урахування її особливостей, можливостей та здібностей. В своїй співпраці з учнями я керуюся ідеєю технології співробітництва. Ця технологія реалізує демократизм, рівність і партнерство між особистістю вчителя і учня. Педагог і дитина разом формують мету, зміст, оцінки, перебуваючи в стані співробітництва, співтворчості.

      Однією з актуальних проблем сучасної методики викладання іноземних мов є організація навчання дітей різного віку. Велике значення в організації учбового процесу відіграє мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до будь-яких видів діяльності. Найсильнішими мотивуючими чинниками є прийоми навчання, що задовольняють потребу учнів у новизні матеріалу, що вивчається і різноманітності виконуваних вправ. Широкі можливості для активізації учбового процесу дає використання навчально-пізнавальних ігор. Гра – це важливий методичний прийом, що дозволяє створити ситуацію, під час якої учень не може просидіти мовчки. Він засвоює нову для нього мову в процесі взаємодії із дорослими і товаришами, героями казки або вірша. При цьому звертатися можна не тільки до сюжетно-рольових ігор, але і до рухових, мімічних, настільних тощо.

      На сьогоднішній день актуальність вивчення навчально-пізнавальних ігор на уроках іноземної мови не викликає сумнівів, так як вона відіграє ключову роль у розвитку пізнавального інтересу учнів до уроку і є її важливим елементом.

      Дослідженням навчально-пізнавальних ігор в навчанні іноземної мови займалося багато фахівців в галузі методики викладання іноземних мов, серед яких Є.І.Пассов, О.С.Газман, Н.І.Гез, О.М.Діанова та інші.

На думку Є.І.Пассова, основними рисами ігрової діяльності є:

 • мотивація;
 • відсутність примушення;
 • навчання і виховання в колективі і через колектив;
 • розвиток психічних функцій і здібностей учнів;
 • навчання із захопленням.

      Досліджуючи роботи  Д.В.Ельконіна, можна  виділити чотири функції гри:

 • розвиток мотиваційно-споживницької сфери;
 • розвиток розумових дій учнів;
 • засіб пізнання;
 • засіб розвитку довільної поведінки.

      Є.І.Пассов  стверджує, що метою використання ігор в навчальному процесі є:    

 • формування нових навичок;
 • розвиток мовних умінь учнів.

Ігри активізують людське мислення, примушують творчо підійти до розв’язання проблеми, знайти більш швидкий спосіб її розв’язання.

Існують різні види ігор, у тому числі ігри-змагання, де необхідно бути  переможцем, щоб реалізувати і показати себе, та командні, в яких гравці або команди працюють разом для досягнення певної мети.

На сьогоднішній день виділяють три основних види ігор:

 • рольова гра (за будовою і викладенням мовного матеріалу);
 • комунікативна гра (за кількістю учнів у процесі спілкування);
 • лінгвістична гра (за метою і змістом).

Рольова гра найбільш простий і дуже ефективний спосіб моделювання, вона займає важливе місце у навчанні людей будь-якого віку, починаючи від школярів, закінчуючи дорослими людьми, які „програють” життєві ситуації.

Переваги використання рольової гри у класі:

 1. За допомогою рольової гри в клас можуть бути принесені різноманітні

а) форми досвіду;

б)можуть використовуватись різноманітні функції, структури, великий об’єм лексичного матеріалу.

Рольова гра може перебільшити можливості будь-якої парної і групової діяльності, тренувати учнів говорити за любої ситуації на будь-яку тему.

 1. Рольова гра ставить учнів у ситуації, в яких їм доводиться використовувати і розвивати такі мовні форми, які необхідні в роботі соціальних взаємовідносин.
 2. Деякі люди вивчають іноземні мови, щоб підготовитись до певної ролі у житті (робота за кордоном, подорожі). Для них буде дуже корисним той мовний матеріал, який їм знадобиться під час поїздки і дуже важливо, щоб уперше вони мали змогу випробувати свої сили у дружньому оточенні класної кімнати. Для них рольова гра стає важливою генеральною репетицією реального життя.
 3. Рольова гра приносить задоволення гравцям. Як тільки учасники починають розуміти, що саме від них вимагають, вони з задоволенням дають волю своїй уяві. А оскільки це заняття їм подобається, то учбовий матеріал засвоюється ефективніше.

Рольову гру можна застосовувати для будь-якого виду роботи з мовою: відпрацювання структур, лексики, вивчення функцій, інтонаційних моделей.

Під час організації рольової гри я починаю завжди з парної, а не з групової роботи. Учні повинні розуміти ситуацію і те, що написано у рольовій картці перед початком гри.

Не слід також використовувати рольові ігри дуже складні, які вимагають емоціонального перевантаження, до тих пір, доки учні не звикнуть до цього виду діяльності, інакше вони можуть перейти на рідну мову.

Комунікативні ігри. Ставлять перед собою дуже важливу задачу: дитина повинна навчитись спілкуватись на іноземній мові, і, що є головним, не боятись висловити свою думку, не боятись розв’язати проблему, навіть невірно. Вдале завершення такої гри може включати в себе складання таблиць, заповнення анкет,  різноманітні малюнки.

У процесі комунікації учень зацікавлений протягом усієї гри, з’ясовуючи необхідну для нього інформацію. Щоб робити це, він застосовує іноземну мову і правильно сформулювавши умови гри, учитель може визначити його лексичний і граматичний мінімум.

До комунікативної гри слід ставитись як до невід’ємного засобу навчання, а не як відпочинку, розважальної діяльності, що використовується на останньому тижні або в кінці чверті. У багатьох випадках ігри забезпечують більш інтенсивне тренування мовних явищ, являючись свого роду „містком” від класу до реального світу.

Лінгвістичні ігри. Більше спрямовані на індивідуальну роботу  можуть застосовуватись у парній і груповій роботі, але при цьому один з учасників є більш активним. У них більш ретельно відпрацьовуються мовні явища. Лінгвістичними, за своїм змістом, є рольові й комунікативні ігри. Але на уроці основною схемою роботи є „учитель – учень” („учень – учитель”), так як саме вчитель – є носієм інформації, і саме він відстежує рівень знань учнів.

Лінгвістичні ігри допомагають дітям не відчувати боязкості при відповідях: вони навчаються застосовувати знання у нових ситуаціях. Проста лінгвістична гра подібна до звичайних вправ і може зайняти 2 – 3 хвилини. Деякі ж ігри можуть тривати 15 – 20 хвилин. Це залежить від об’єму матеріалу, що пропонується, кількості учасників, складності правил.

Вже на перших уроках я пропоную дітям декілька ігор (дод.1).

Для розвитку техніки читання я використовую наступний прийом. Для підготовки читання важкого тексту, можна приготувати картки з окремими словами, словосполученнями, реченнями та невеликими текстами з 5-7 фраз. Протягом декількох секунд класу демонструються картки, кожен раз збільшуючи об’єм тексту на них. (дод.2).

      Великі труднощі викликає письмо. Освоїти його допомагають кросворди. Починаючи роботу над новою темою, я оголошую конкурс кросвордів. Спочатку я складаю їх самостійно, потім запрошую до участі дітей. Вони виконують цю роботу самостійно. Найкращій кросворд пропонується для розгадування на початку уроку всьому класу (дод.3).

      Одним із самих результативних видів роботи є робота із слайдами з використанням музики. Музика спричиняє великий вплив на духовний світ учня, допомагає розвитку уявлення школярів. Наприклад, під час роботи над темою „Мій друг” демонструється портрет і включається мелодія, яка допомагає уявити характер: повільна, спокійна або, навпаки, весела. Учні дивляться, слухають і розказують про те, як вони уявляють собі людину на портреті.

Використання різних прийомів допомагає вчителю цілеспрямовано розкривати значимість вивчення іноземної мови в ході всього навчально-виховного процесу.

ДОДАТКИ

1. На дошці розмішені 5—7 картинок із зображенням різних предметів. Дитина стоїть обличчям до дошки, дивиться 2—3 секунди на ці картинки, потім повертається спиною до дошки і називає ті предмети, що встигла запам'ятати. Якщо предмет названий правильно, учитель забирає картинку з дошки. Назвавши усе, що запам'ятав, учень дивиться, що він не назвав.

2. Граючи з м'ячем, кидаючи його один одному, п'ятикласники повинні швидко назвати, наприклад, якості предметів, продовжити розповідь, назвати антоніми до слів  і т.п. Гра розвиває мовну реакцію дітей.

3. На наші уроки часто приходять казкові персонажі: розсіяна Маша, упертий Хома, хитра лисиця Аліса, добрий і веселий Незнайка. Це ляльки, ляльки-рукавички або яскраві кольорові малюнки.

Учитель: Хлопці, ви знаєте Карлсона, що живе на даху. Переді мною картинка, на якій зображений Карлсон за своїм улюбленим заняттям. Здогадайтеся, що він робить.

Учні ставлять  питання:

 • Tanzt er?
 • Malt er?
 • Singt er?

 (Відпрацьовується загальне питання.)

Після того як діти відгадають, що робить Карлсон, показую їм картинку.

4. Лисиця Аліса принесла з будинку великий мішок. Учні намагаються відгадати, що знаходиться в її мішку.

Питання.

 • Ist das ein Pinsel?
 • Sind das Hefte?
 • Ist das ein Lineal?

До виконання ролі лиси Аліси учень готується заздалегідь. Він керує лялькою, відповідає за лисицю, дістає з мішка вгадані речі. Це невеликий спектакль, і діти активно беруть у ньому участь.

5. Герой казки розповідає про будинок і кімнату, у якій він живе. Наприклад, Снігова королева описує зал у своєму палаці:

Das Wohnzimmer ist sehr groß. In der Mitte steht mein Tisch. Auf dem Tisch steht eine Vase. Rechts in der Ecke steht mein Sofa. Neben dem Sofa stehen die Sessel. Links in der Ecke steht ein Bücherschrank. Dort sind meine große Bücher. Auf dem Fußboden liegt ein blauer Teppich. Mir  gefällt  mein Wohnzimmer.

Прослухавши розповідь, діти малюють цей зал. Потім Снігова королева показує малюнок з зображенням залу, при цьому вона пояснює на німецькій мові, де що знаходиться. Діти звіряють усе зі своїми малюнками і тихо коментують: „Das ist richtig, in der Mitte steht der Tisch і т.д.

6. Учень описує улюблену іграшку-тварину, не показуючи її класові. Усі слухають, запам'ятовують, намагаючись вгадати, про яку іграшку він говорить:

Das ist ein Tier. Es lebt in Afrika. Es ist groß und grau. Das Tier kann laufen und  baden.

Потім один з учнів переказує біля дошки, що він зрозумів і запам'ятав. Поки він говорить, іграшка знаходиться перед класом за ширмою так, що її бачать усі, крім учня, що відповідає біля дошки. Хлопці порівнюють його опис з іграшкою і виправляють товариша, якщо він припустився помилки. Потім йому показують іграшку.

 

ДОДАТОК 2

 

Tag, an einem Frühlingstag, er lag, Tal, in einer Talmulde, er lag in einer Talmulde. Der Igel lag in einer Talmulde

 

Nachbar, Herr Nachbar! Kommen Sie schnell, Herr Nachbar!

 

Langsam, langsam sprechen. Der Igel sprach langsam.

 

Zusammen, sich zusammenrollen. Ich rolle mich zusammen. Der Igel rollte sich zusammen.

 

Kalt, naß, etwas Kaltes uns Nasses. Er spürte etwas Kaltes uns Nasses. Es wurde immer kälter und nässer. Aber auch das half nichts.

 

ДОДАТОК 3

 

1f

r

e

m

d

s

p

r

a

c

H

e

 

 

2w

O

h

n

o

r

t

 

 

3r

e

z

e

p

T

i

o

n

 

 

4d

o

p

p

E

l

b

e

t

t

z

i

m

m

e

r

5a

n

m

e

L

d

e

f

o

r

m

u

l

a

r

 

 

6G

e

b

u

r

t

s

o

r

t

 

 

7f

A

m

i

l

i

e

n

s

t

a

n

d

 

8m

u

t

t

e

r

S

p

r

a

c

h

e

 

9g

e

b

u

r

T

s

j

a

h

r

 

 1. Diese Sprache ist keine Muttersprache.
 2. Hier, in dieser Stadt oder diesem Dorf, wohnt der Mensch.
 3. Hier muss man im Hotel ein Formular ausfüllen und dann kann man einen Schlüssel bekommen.
 4. Das ist ein Zimmer im Hotel mit einem Doppelbett.
 5. Das muss man im Hotel ausfüllen und dort Informationen über sich selbst schreiben.
 6. In diesem Ort wurde der Mensch geboren.
 7. Ledig, verheiratet, geschieden.
 8. Diese Sprache spricht man immer am besten, man spricht sie in seinem Heimatland.
 9. In diesem Jahr wurde der Mensch geboren.

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК 4

Навчально-пізнавальні ігри на уроці

німецької мови

 

Гра „Wörterreigen“

Пропонується утворити нове слово з останньої літери попереднього таким чином, щоб отримати за 2 хвилини таке саме слово, наприклад:

Stadt Theater – Reisen – neu – Urlaub – bald – diese – Eis – Stadt

Вправа виконується письмово в зошитах.

L.: Wer die Aufgabe als erster schreibt, ist Sieger und liest sie vor?

 

Гра „Assotiationen

Мета: розвиток мовленнєвих здібностей учнів, збагачування лексичного запасу. Ведучий називає слово, до якого треба підібрати всі асоціації, яке воно викликає. Грають учні командами. Перемагає та команда, яка назвала найбільше слів-асоціацій.

L.: Welche Assotiationen ruft bei euch das Wort „Die Ukraine“ hervor?

 

 

                               das Meer                Saporisher Sitsch

                                                                                                              Dnipro

 

Taras Schewtschenko

 

 

 

 

                                                                                                         ?

 

 

                                                ?

 

Гра Antonymenball

Мета: Повторення вивчених слів.

Учитель або учень  кидає м’яч в клас і називає слово. Учень повинен спіймати м’яч і назвати антонім до сказаного слова, а потім повернути м’яч ведучому. Ведучий кидає м’яч іншому учневі і так далі. Гру може проводити як вчитель, так і учень, але краще учень, з метою перевірки активного лексичного запасу слів.

Варіанти гри: замість антонімів можна називати синоніми, спільнокореневі слова.

Sch1: groß

Sch2: klein

Sch1: gesund

Sch3: krank

 

Гра-загадка „Wofür interessiert sich dein Nachbar?“.

Учні повинні відгадати, чим цікавиться сусід по парті.

Мета: розвиток навичок монологічного мовлення.

Цю гру рекомендується проводити в класі, де учні добре знають один одного. Кожен пише своє імя на невеликому аркуші. Учитель збирає їх, перемішує і кладе в коробку. Учні дістають з коробки по одному згорнутому папірцю. Після п’яти-семи хвилинної підготовки кожен з них розповідає від особи того, чиє імя він витяг, про його характер, інтереси, уподобання, звички, наприклад:

Sch1.: Mir gefallen Sport. Ich turne gern und viel. Ich kann gut Volleyball und Basketball spielen. Ich wohne in der Mira-Straße. Ich habe eine Schwester. Meine Mutter ist Lehrerin.

L.: Rätselt, wofür interessiert sich euer Nachbar?

Sch1.: Interessierst du dich für Malen?

Sch2.: Nein, ich male nicht gern.

Sch1.: Interessierst du dich für Volleyball?

Sch2.: Ja, ich interessiere mich für Volleyball.

Режим роботи: у парах.

Контроль: учитель перевіряє кілька учнів перед класом.

 

Гра „Wer weiß mehr Wörter?“

Мета: розвиток мовленнєвих та орфографічних навичок.

Учитель називає слово-стимул, до якого учні в парах повинні підібрати прикметники, прислівники, дієслова. Той, хто найбільше назве різних словосполучень перемагає. Учень-переможець записує їх на дошці і клас складає з словосполученнями речення.

Наприклад:

Stadt: eine große, schöne,  moderne Stadt, in der Stadt.

Режим роботи: фронтально.

 

Гра „Wie heißt der Oberbegriff“

Мета: повторення лексичного матеріалу, розвиток навичок аудіювання.

Клас ділиться на команди. Учитель називає 5-6 слів, об’єднаних тематикою, ситуативно. Представники команд називають тему. Хто дає вірну відповідь першим, той отримує бал.

Наприклад:

Theater, Museum, Kirche, Kino, Schule – die Stadt

Deutsch, Chemie, Englisch, Geschichte – Schulfächer

Volleyball, Tennis, Federball, Karate – Sport

 

Гра „Was hat sich verändert?“

Мета: розвиток памяті, уваги, говоріння.

Учитель кладе на стіл різні предмети. До дошки запрошується учень, який дивиться 20 секунд на предмети на столі, запам’ятовує їх і відходить. Ведучий або учитель змінює предмети, додає нові. Учень знову підходить до столу і вгадує, що на ньому змінилося.

Наприклад: Auf dem Tisch gab es kein (keinen, keine) …

Jetzt liegt hier ein (eine) …

 

Гра „Erinnerst du dich?“

Мета: розвиток інтелектуальних та пізнавальних здібностей, а саме – памяті, уваги, розвиток навичок аудіювання.

Клас ділиться на команди. Одному представникові команди завязують очі та ставлять запитання стосовно приміщення класу, одягу учнів, сусіда по парті. За кожну вірну відповідь команда отримує бал.

Наприклад:

 • Wieviel Fenster gibt es in der Klasse?
 • Wieviel Mädchen sind heute da?
 • Wieviel Jungen fehlt heute in der Klasse?
 • Wer hat heute ein schwarzer Pullover?
 • Wer sitzt neben…, vor …, mit…, hinter?

 

Гра Ich auch

Мета: розвиток навичок аудіювання, мовної здогадки учнів.

Учитель починає гру будь-яким реченням, яке можна ситуативно розширити. Учні повинні по черзі підтвердити або заперечити висловлювання учителя. Неуважний учень одержує «чорну картку», а далі грають ті, хто залишився або не мають жодної «чорної картки».

Режим роботи: учитель – учень. Учень для участі у грі обирається за допомогою лічилочки:

L.: Ich hab´ gefischt, ich hab´ gefischt, ich hab´ die ganze Nacht gefischt, und habe keinen Fisch erwisch, nur dich! Also, ich lese Zeitungen.

Sch1.: Ich auch.

L.: Ich lese Zeitschriften.

Sch2.: Ich auch.

L.: Ich lese Flugzeuge!

Sch 3.: Nein, es geht nicht. Mit dem Flugzeug reist man.

 

Гра „Aus einem Wort viele“

Мета: розвиток пізнавальних здібностей учнів, збагачування лексики.

Учитель пише на дошці довге слово. Учні повинні за відведений час утворити якомога більше слів з літер цього слова.

Наприклад:

Klassenzimmer: Klasse, immer, lassen, in, an, mal, essen, lesen, viel, ein, er, sie, es, mein, usw.

 

 

 

docx
Додано
8 серпня 2018
Переглядів
348
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку