Конкурс розробок «Вчительська десятка»
Розробки додавай – подарунки вигравай!

Використання пісень на уроках англійської мови, як прийом формування соціокультурної компетенції учнів.

Про матеріал

Використання пісень допомагає формуванню соціокультурної компетентності учнів. Вони дізнаються про іншу культуру, вивчають її історію, знайомляться з різноманітними сферами сучасного життя представників іншої культури та моделями поведінки носіїв країни виучуваної мови. Автор пропонує різноманітні пісні для учнів початкової та середньої школи, які викликають позитивні емоції та створюють високу мотивацію.

Перегляд файлу

   Використання пісень на уроках англійської мови, як прийом формування соціокультурної компетенції учнів.

Траіліна Л. П. , ЗНВК «Вибір»

     Соціокультурна компетенція – основна складова комунікативної компетенції. Основою змісту формування соціокультурної компетенції є знайомство з культурою країни, мова якої вивчається, яка в різних її проявах сприяє формуванню особистості людини.

      Задача сучасної освіти – виховання громадянина, людини, здатної вести діалог з представниками іншої культури; людини толерантної, що вміє представити свою власну культуру. Тому поряд з тим, що ми навчаємо іноземній мові, ми через навчання вводимо школярів у світ іншої культури.

 

     Пісні  як і навчальний матеріал при навчанні іноземної мови реалізують навчальну, освітню і розвиваючу функції.

      Пісні мають навчальну функцію, оскільки вони є засобом більш міцного засвоєння лексичного матеріалу і розширення потенційного словника учнів, полегшуючи засвоєння важкодоступних звуків, звукосполучень, інтонаційних моделей, вдосконалюють уміння експресивного усного мовлення, у них краще засвоюються і активізуються граматичні конструкції.

    У піснях часто зустрічаються власні імена (іменники), відомості з географії та історії країни, мова якої вивчається, факти повсякденного життя, інформація про поведінкову культуру поведінки, яка включає особливості поведінки  в різних ситуаціях, що сприяє реалізації освітньої функції в процесі навчання і формуванню соціокультурної компетенції учнів. Таким чином, пісні є ефективним додатковим матеріалом, який знайомить з країнами, історіями, звичаями, вдачею, культурою, музичною творчістю.

    Пісні виконують розвиваючу функцію, так як сприяють естетичному вихованню учнів, вихованню самосвідомості, розкриттю їх творчих здібностей і розвитку у них музичного слуху, позитивно впливають на розвиток усіх сторін особливості.

      В залежності від мети використання у процесі навчання розрізняють наступні види пісенних матеріалів:

 - Навчальні пісні, спеціально написані для певного навчального комплексу, містять певний лексичний і граматичний матеріал і служать засобом його більш міцного закріплення;

 - автентичний пісенний матеріал, спеціально підібраний викладачем з певною метою навчання і організований у вигляді вправ (наприклад, для роботи над лексикою з певної теми або для вивчення якого-небудь розділу граматики).

    На уроках англійською мови автентичні пісенні матеріали мають більше розповсюдження порівняно з навчальними піснями. Вони можуть використовуватися на всіх етапах уроку. На початку уроку їх частіше за все застосовують при проведенні фонетичної зарядки і для створення сприятливого емоційного настрою. Всередині і в кінці уроку вони використовуються в процесі закріплення лексичного і граматичного матеріалу, в ході роботи над розвитком мовленнєвих навичок і умінь,  як засобу релаксації.

     Використання пісень, мовою, яка вивчається, дуже актуально особливо на молодшій та середній ланках навчання іноземної мови.

     По-перше, учні з самого початку долучаються до культури країни, виучуваної мови, навчаються співвідносити культурні цінності мови, що вивчається, і рідної мови, виявляючи позитивні тенденції і спільність культур, так як діти цього віку, на думку психологів, особливо чутливі і піддаються впливу чужої культури.

    По-друге, при роботі з цим своєрідним лінгвокраїнознавчим матеріалом створюється гарний поштовх для всебічного розвитку особистості учня, тому що спеціально відібранні пісні стимулюють образне мислення і формують гарний смак.

          Пісенний жанр як один з важливих жанрів музичної творчості завдяки наявності вербального тексту, здатний точно і образно відобразити різні сторони соціального життя народу країни виучуваної мови.

        Соціокультурна компетенція випускника початкової  школи з англійської мови   визначаються наступним набором знань і умінь:

 • Знань назв країни, які говорять англійською, столиць;
 • Знання імен деяких літературних персонажів популярних дитячих творів;
 • Знання сюжету деяких популярних дитячих творів;
 • Знання сюжету деяких популярних авторських і народних казок;
 • Уміння відтворювати напам’ять невеликі прості вивчені твори дитячого фольклору на англійській мові;
 • Знання і дотримання деяких форм мовного і не мовного етикету англомовних країн в ряді ситуацій спілкування: при зустрічі, у школі, допомагаючи по дому, під час спільної гри, при розмові по телефону, у  гостях, за столом, в магазині.

 

          Таким чином, пісенний матеріал на уроках англійської мови активно сприяє процесу отримання вищезазначених знань і умінь для формування соціокультурної компетенції.

Пісня «Old MacDonald had a farm» (https://www.youtube.com/watch?v=foxfzvHyPOo)  побудована на перерахування тварин і відтворенні звуків, які вони видають. Учням буде дуже цікаво дізнатися, що собаки в Англії гавкають зовсім по-іншому.  Подібні пісеньки були популярні ще в 18 столітті.

Хочу звернути увагу на пісні про національні традиції країни виучуваної мови. Так,  існує безліч пісень, яки можливо використати в позакласних заходах та   вивчаючи тему «Свята»  (Holidays”).

Діти дуже люблять Різдво і  все, що з ним поєднано.  Вивчивши наступну пісню з простим текстом про Різдво, учень вивчит привітання, рахунок до 10, нову лексику та приєднається до світу іншої культури.

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqJSCFFWtys

 

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy Holidays.

 

One, two, three,

Four, five, six,

Seven, eight, nine, ten.

Merry Christmas,

Everyone.

Let’s sing it once again.

 

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy Holidays.

Happy Holidays!

 

Пісня “Must be Santa” дуже цікава та корисна у соціокультурному аспекті. Вчитель розповідає, що в Великої Британії вісім оленів  мчать щосили, щоб доставити  Санту до Різдва, що Санта лишає подарунки у яскравих  шкарпеточках. Можливо пропонувати учням порівняти зовнішність   Санти та Діда Мороза .  (http://rellrockmusic.com/choice/1628965197.657512680-holidays-go-round-round-christmas-day-7-must-be-santa)

«We Wish You A Merry Christmas»

We Wish You a Merry Christmas” є одна з найпопулярніших пісень в усьому світі, справжній символ Різдва. Учням подобається співати її біля новорічної ялинки. Кажуть цю пісеньку-колядку співали в Англії ще в 16 столітті. 

 

 

Талановита американська педагог-ентузіаст, композитор, поет і джазова співачка в одній особі - Кароліна Грехем написала багато знайомих нам джаз чантів (jazz chants) про свята. Вони дуже веселі позитивні, дотепні і завзяті. Працювати з ними просто і надзвичайно приємно. Вони створюють творчу атмосферу в класі, розслаблюють, піднімають настрій.

Книга    пропонує різноманітні  святкові чанти.

        Наприклад, пісні «Holiday Chant», «Today’s Thanksgiving Day!»  «Things That Are Green»

 

Holiday Chant

March is here!

Hooray!

Have a nice St. Patrick’s Day.

 

November’s here!

Hooray!

Have a nice Thanksgiving Day.

 

July is here!

Hooray!

The Fourth of July!

Have a wonderful day.

 

Today’s Thanksgiving Day!

Today’s Thanksgiving Day!

Today’s Thanksgiving Day!

The turkey’s in the oven.

The table’s set.

Today’s Thanksgiving Day!

 

The peas and carrots are ready.

The cranberry sauce is here.

The pumpkin pies look wonderful!

Today’s Thanksgiving Day!

 

Is the turkey ready?

No, not yet.

Is the turkey ready?

No, not yet.

 

The turkey is ready.

Here it comes!

Today’s Thanksgiving Day! Hooray!

 

Things That Are Green

The trees are green.

The grass is green.

 My clothes are green.

 My nose is green.

 

Your chair is green.

Your hair is green.

Everything is green

On March seventeen!

 

His hat is green.

Her cat is green.

His plants are green.

Her pants are green.

 

Our house is green.

Their mouse is green.

Everything is green

On March seventeen

 

              Беручи до уваги швидку стомлюваність дітей, на уроці англійської мови неможливо обійтись без фізхвилинок, які супроводжуються римуванням і музикою.

               Необхідно відмітити,що, проводячи музичні фізхвилинки на уроках іноземної мови, учні не просто виконують ряд вправ, вони танцюють, виконуючи вправи під музику. Це сприяє підняттю настрою учнів, тобто, емоційному «пожвавленню»: І, що дуже важливо, реалізується потреба школяра в руховій активності.

Наприклад, пісня-танець  Hokey Pokey популярна в багатьох англомовних країнах.  Говорять, що пісня була придумана під час другої світової війни для підняття духу лондонцям під час бомбардування міста німецькою авіацією.( http://www.lovelylanguage.ru/for-kids/english-songs/266-hokey-pokey)

You put your right foot in,
You put your right foot out,
You put your right foot in
And you shake it all about.
You do the Hokey Pokey
And you turn yourself around,
That's what it's all about.

 Таким чином, можна вирішити декілька задач:

 1. Зменшити втому і знизити негативний вплив одноманітної робочої пози.
 2. Активізувати увагу учнів і підвищити здатність до сприйняття навчального матеріалу.
 3. Додати учням емоціональний настрій.
 4. Запам’ятовувати  нові слова.

 

 

Варто звернути увагу на пісні, що містять відомості про особливості соціальної взаємодії. З точки зору розвитку соціокультурної компетенції   вони є цікавими та інформативними. Подібні пісні ориєнтовані  на виховання молодого покоління. Так, наприклад, пісня C. Bollinger « Manners» допогає навчати молодших школярів  етикету, хорошим манерам, правилам поведінки в суспільстві. (http://www.songsforteaching.com/cathybollinger/manners.htm)

What do you say when you need drink? 
Please, may I?

What do you say when I've poured your milk?
Thank you very much.

What do you say when you don't want seconds?
No, thank you.

And when you've finished eating you say?
May I be excused?

Chorus:
We're talking 'bout manners, nice manners,
Manners make you feel good 
Manners, nice manners. 
Manners make you feel so good, 
They make you feel so good.
They make you feel so good.

What do you say if you bump someone?
Excuse me.

What do you do if you have to sneeze?
Use a tissue please.

What do you say if I say thank you?
You're welcome.

And if you've got a mouthful of food? 
Don't talk with your mouth full.

Chorus

What if I'm talking to someone else and you've got something to say?
You say "Excuse me."

 

 

З цих рядків можна зробити висновок про те, що чай і тостинаціональна їжа для британця – своєрідний  ритуал, від якого він ніколи не відмовиться, де б він не був.

 

          Через пісні розвивається душа народу, його культура, і вчитель виступає як посередник в процесі пізнання учнями цієї культури, як коментатор, як стимулятор їхньої пізнавальної активності.

            В останній час більшість методистів акцентують увагу вчителів на необхідність використання автентичних текстів для читання і аудіювання  на уроках іноземної мови в середній школі. За їхньою думкою, для розвитку в учнів соціокультурної компетенції важлива наявність в тексті послідуючих відомостей:

 • Географія та історія країни виучуваної мови;
 • Факти політичного та соціального життя;
 • Факти повсякденного життя;
 • Інформація про поведінкову культуру, яка включає особливості

поведінки в різних ситуаціях;

 • Розмовні формули,норми та цінності суспільства.

 

              У більшості всі ці факти у той чи іншій степені знаходять своє відображення у текстах пісень. Робота з кожною із пісень при вивчені країнознавчого матеріалу у середніх та старших класах передбачають використання географічної карти та, як правило, супроводжується лінгвокраїнознавчим коментарем до тексту пісні на вивченій чи рідній мові в залежності від рівня мовної підготовки класу.

         Наприклад, різновид про географічне положення США можна супроводжувати відомою піснею Вуді Гатрі (Woodie Guthuie) “This land is your land.”  Після прослуховування пісні можна просити учнів знайти та показати на карті всі географічні назви, які зустрічаються у тексті пісні.

 Учні показують на карті дві крайні точки на території США –

Каліфорнію на заході та Нью-Йорк на сході. При цьому вчитель повідомляє, що The New York Island – це острів Манхетен, який знаходиться в центральній частині міста на річці Гудзон. Далі слід згадати про ліси «червоного дерева» ( redwood forests)  у горах штату Каліфорнія (супроводити показом на карті) та про Манхетенську затоку (The Gull of Mexico), де починається відома океанська течія Гольфстрім (The Gull Stream waters), яка несе тепло до берегів Великобританії.

 

З політико- державному облаштуванні країни виучуваної мови можливо познайомитися з пісень про Америку, американські штати, столиці.

Наприклад, пісня  T. Pacific “The 50 States and Capitals Song”. (https://www.youtube.com/watch?v=Gt2mYPwXyAc)

 

Сюди можна віднести і пісні до дня Незалежності США, пісні про

 американський прапор. Ці пісні також використовуються американцями в цілях виховання у підростаючого  покоління почуття патріотизму.

 

Вітчизняна та іноземна молодь має свою пісенну культуру, в якій відбиваються як сучасне перебування суспільства, так і її тривоги, бачення світу, її цінності на новому етапі цивілізації, так і національні традиції в області вірша і музики. Тому вибір іноземної пісні для учбових цілей вимагає від вчителя інтеркультурної компетенції.

Важливо звернути увагу на те, що рідко англійські сучасні пісні можна співати хором. Швидше за все , вони призначені для індивідуального виконання і, можливе, в цьому виявляється особлива автентичність англійського   менталітету.
          Пісні стимулюють монологічні і діалогічні висловлювання, сприяють розвитку як підготовленої, так і непідготовленою мови.  Пісні дають інформацію про країни, які розмовляють англійською мовою, їх столиці, пропонують форми мовного етикету англомовних країн в ряді ситуацій спілкування: при зустрічі, в школі, під час спільної гри, при розмові по телефону, в гостях, за столом, в магазині, що сприяє набуттю знань і умінь для формування соціокультурної компетенції.

Використання пісень країнознавчого і лінгвокраїнознавчого змісту сприяє більш ефективній передачі школярам іншомовної культури, сприяє їхньому залученню у діалог культур, розвиває загально навчальні вміння учнів, їх творчі й пізнавальні вміння, підвищує  інтерес до вивчення іноземної мови

 

 

Література

 1. Jazz Chants. Carolyn Graham. Rhythms of American English for Students of English As a Second Language. Oxford University Press.
 2. Graham Carolyn. Holidays Jazz Chants. Oxford University Press.

     Інтернет ресурси

https://enguide.ua/ua/magazine/13-luchsih-detskih-pesen-dlya-izucheniya-anglijskogo-yazyka

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Станьте першим, хто оцінить розробку

Щоб залишити свій відгук, необхідно зареєструватись.

Дякуємо! Ми будемо тримати Вас в курсі!
docx
Додано
16 лютого 2018
Переглядів
1735
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку