29 травня о 18:00Вебінар: Філософія для дітей: закордонні та українські практики

Використання сервісів Веб 2.0 для організації онлайн-навчання під час викладання математики в малокомплектних школах

Про матеріал
Сервіси WEB 2.0 – це методика проектування систем, які шляхом обліку мережевих взаємодій стають тим краще, чим більше людей ними користуються. Використання в навчальному процесі соціальних сервісів сприяє освоєнню таких важливих навичок, як критичне мислення, колективна творчість та колективна взаємодія.
Перегляд файлу

Використання сервісів Веб 2.0 для організації онлайн-навчання під час викладання математики в малокомплектних школах

 

Сервіси WEB 2.0 – це методика проектування систем, які шляхом обліку мережевих взаємодій стають тим краще, чим більше людей ними користуються. //Слайд 2

Використання в навчальному процесі соціальних сервісів сприяє освоєнню таких важливих навичок, як критичне мислення, колективна творчість та колективна взаємодія.

//Слайд 2 Сучасні соціальні сервіси Web 2.0 відкривають необмежені горизонти для застосування їх у навчальній діяльності, а саме:

 • використання відкритих, безкоштовних і вільних електронних ресурсів;
 • самостійне створення мережевого навчального контенту;
 • надання та отримання дистанційних консультацій;
 • створення та участь у групах (спільнотах) за уподобаннями;
 • освоєння нових концепцій інформаційного середовища;
 • отримання нових знань та формування нових навичок;
 • колективна творчість та колективна взаємодія;
 •  участь у діяльності мережевої спільноти.
   

На сучасному етапі розвитку освіти одним із пріоритетних напрямів є впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. Про те, що впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сферу освіти є національним пріоритетом, свідчать нормативно-правові акти різних рівнів.

 

Використання інформаційних технологій в освітньому процесі є актуальним, оскільки обумовлене необхідністю підготовки здобувачів до подальшої життєдіяльності у середовищі інформаційних технологій і збільшенням обсягу знань, що мають засвоювати здобувачі освіти.

Навчальний процес є початковим етапом входження особи до інформаційного середовища. Тому використання зараз доступних вебтехнологій рівня 2.0 та 3.0 є просто необхідною вимогою навчання особистості. Учитель має вільно володіти можливостями сьогоднішніх вебтехнологій і бути «адептом» в інформаційному суспільстві.

 

Усе частіше користувачами Інтернету надається перевага невеликим об'ємам інформації у різних форматах та з різних джерел (пости у блогах, відеозаписи на YouTube, фотографії на Flickr та інші) замість читання великих за обсягом документів. Тепер завдяки соціальним сервісам кожен може не тільки отримати доступ до цифрових колекцій, а й узяти участь у формуванні власного мережевого контенту або долучитись до його спільного розроблення. Останнім часом з’явилось багато сервісів, які підтримують колективну роботу над спільним проектом. Наприклад, Гугл Диск.

//Слайд 3 Google Drive (гугл диск) – дозволяє створювати, зберігати, редагувати безпосередньо в он-лайні, навіть без встановленого офісного ПЗ (програмного забезпечення) на комп’ютері користувача, переглядати документи в мережі та надавати до них доступ іншим користувачам. Сервіс підтримує колективну роботу з документами.

За допомогою цього сервісу можна створювати: текстові документи, таблиці, презентації, форми (бланк з переліком запитань та відповідей – тести), малюнки (діаграми, графіки, тощо).

За допомогою цього сервісу профорієнтатор може проводити опитування та тести, організовувати колективне обговорення якогось матеріалу та інше.

 

ВИКОРИСТАННЯ Google Classroom НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

У концепції нової української школи зазначено, що педагогіка партнерства і компетентністний підхід потребують нового освітнього середовища, яке можна створити новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями. Створене освітнє середовище дає змогу підвищити ефективність роботи педагога, створює умови для індивідуального підходу до навчання, зменшує цифровий розрив між учителем та здобувачем.

//Слайд 4

Одним із цікавих додатків для освіти є Classroom, який надає можливість використовувати елементи дистанційного навчання в навчально-виховному процесі.

За допомогою цього додатку вчитель має змогу:

 • Створювати дистанційні курси (класи).
 • Спілкуватись зі здобувачами.
 • Розміщувати різні види матеріалів: текстові документи, форми, презентації, відеоролики тощо.
 • Збирати учнівські роботи не використовуючи додаткові пристрої зберігання інформації.
 • Оцінювати учнівську роботу, виставляти оцінки та коментувати.
 • Слідкувати за ходом виконання роботи.

Наведу деякі власні приклади застосування Classroom на уроках математики.

Підготовка до ДПА

Додаток Classroom ефективно використовувати для підготовки здобувачів до ДПА, як в урочний так і позаурочний час.

Наприклад, один раз на тиждень здобувачі отримують, через відповідно створений курс у додатку Classroom, текстовий документ з І та ІІ частиною екзаменаційної роботи та                                    //Слайд 5

Google-форму, в якій необхідно обрати правильні відповіді. Перевірка тестів здійснюється автоматично за допомогою функції Google-форм – «Тест». Таким чином здобувач відразу бачить свої помилки після виконання тесту, а вчитель має змогу проаналізувати результати за допомогою автоматично побудованих діаграм, в яких вказуються відсоткові та кількісні результати по кожному питанню та відразу провести корекцію (рис.1).

Дистанційна робота з учнями

Додаток Classroom можна використовувати для підготовки здобувачів до олімпіад в позаурочний час. Для цього необхідно створити відповідний курс (клас) та додати до нього здобувачів.

Можливості Classroom дають змогу вчителю розміщувати у курсі різні навчальні завдання, віртуально обговорювати їх з учнями, збирати розв’язки учнів (це може бути навіть сфотографований аркуш з розв’язком), перевіряти їх та надсилати на доробку у разі потреби. 

 

Проведення онлайн тестів з можливістю «feedback»

Додаток Classroom дає змогу розміщувати Google-форми для перевірки / закріплення знань. За допомогою Google-форм дуже швидко можна створити різноманітні тести та налаштувати автоматичну перевірку завдяки функції «Тест».

Після виконання домашнього тесту учні відразу отримують оцінку та мають можливість проаналізувати свої помилки. На уроці учні зі своїх гаджетів виконують аналогічні тести.

 Вчитель відразу бачить середній бал за тест, а також кількісний та відсотковий аналіз кожного завдання, що дає змогу провести корекцію знань учнів.

Google ТАБЛИЦІ //Слайд 6,7,8,9.

 

YouTube  //Слайд 10 - сервіс, що надає послуги відеохостінга. Користувачі можуть додавати, переглядати та коментувати відеозаписи. Сервіс також надає можливість користувачам порекомендувати відео іншим.

Завдяки простоті та зручності використаня YouTube став одним з найпопулярніших сервісів для розміщення відеофайлів. Youtube є безкоштовним сервісом. Потрібно просто зареєструватись, створити власний екаунт (реєстраційний запис), далі Ви можете завантажувати та показувати власне відео цілому світу. Розробники Youtube виробили універсальну, функціональну та зручну модель сервісу, котра дозволила здійснити ключові операції з відео — швидко його завантажити на сервери, автоматично переконвертувавши в один формат, створити єдиний HTMLкод, скористуватися яким може навіть новачок в Інтернеті, щоб розповсюдити відео.//за посиланням URL

 

 

Вікіпедії. //Слайд 11 Вікіенциклопедія — це сайт довідкового характеру, наповнення якого здійснюється спільними зусиллями великої кількості учасників. Сайт функціонує за спеціальною технологією, яка називається «вікі» (від гавайського «wikiwiki», що означає «швидко»). Використання вікіенциклопедії в навчальному процесі надає можливість:

 • створити єдину платформу для надання енциклопедичних відомостей з певної галузі знань;
 • активізувати за допомогою вчителів і викладачів використання і створення освітніх вебресурсів;
 • організовувати групову роботу здобувачів у виконанні колективних завдань з навчальної теми;
 • надати здобувачам стимули для глибшого вивчення потрібної навчальної тематики;
 • підвищити рівень підготовки учнів і скоротити час навчання;
 • підвищити ефективність навчання учнів.

Навчальний ефект вікіенциклопедії досягається також завдяки дидактичним принципам подання матеріалу, що реалізуються відповідними особливостями гіпертексту. Можливе створення навчальних матеріалів учителями, що працюють у різних освітніх закладах.

Крім цього, вікітехнології дають можливість поєднання матеріалів різних довідникових та енциклопедичних видань в одній статті, що забезпечує принцип полілогу. Різні трактування одного й того ж поняття у різних довідниках, різних авторів можна зв’язати гіпертекстовими посиланнями. Ці зіставлення доповнюють одне одного, поглиблюють розуміння понять, підштовхують учнів до самостійного порівняння й осмислення матеріалу. Завдяки пошуковим системам у Мережі учень може швидко отримати тлумачення незрозумілих у підручнику понять або термінів. У процесі колективної роботи над навчальною темою, учні можуть створити свій колективний опис теми. Наприклад, після завершення деякої навчальної теми учні застосовують отримані знання на практиці і за допомогою локального вікіресурсу збирають нові ідеї, опис цікавих рішень, що мають відношення до теми. Вікі — хороший інструмент для спільної роботи над навчальними проектами або, знову ж таки, групового обговорення питань навчальної теми з можливістю давати посилання на додаткові матеріали. Можна навести приклади таких вікіенциклопедій.

У той же час, існуюча у Мережі Вікіпедія або веб енциклопедія (http://uk.wikipedia.org) є засобом накопичення структурованних знань з певної теми у вигляді енциклопедичних знань. Ці статті ні в якому разі не замінюють навчальні посібники чи теоретичні роботи. Вони лише дають загальний огляд теми, задаючи посилання на інформаційні ресурси в Мережі. Використання мережевих спільнот у межах одного навчального закладу і в межах одного регіонального об’єднання (району) призводить до вільного розповсюдження навчальних матеріалів, у результаті чого в мережевому доступі виявляється величезна кількість матеріалів, які можна використовувати в навчальних цілях.

 

Фото: //Слайд 12

 

Висновки //Слайд 13 Використання соціальних сервісів Веб 2.0 не є складним процесом, оскільки не вимагає знань мови програмування або умінь створювати html-сторінки. Простота і зручність використання соціальних сервісів дає змогу економити час і не витрачати його на довгі пояснення технології функціонування веб-систем.