2 червня о 18:00Вебінар: Оцінювання, само- та взаємооцінювання в умовах дистанційного навчання і не тільки

Використання відеоконтенту на уроках мистецтва

Про матеріал
Дана стаття буде корисною вчителям, які використовують навчальний відеоконтент під час своїх уроків мистецтва, оскільки розкриває варанти цього виду навчальної діяльності, містить короткі рекомендації до використання завдань та зроазки завдань.
Перегляд файлу

 

Перерва Валентина Іванівна,

учитель зарубіжної літератури, російської мови, мистецтва

 (вищої категорії)

Охтирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 ім. Остапа Вишні Охтирської міської ради Сумської області

 

Способи та прийоми використання на урках мистецтва візуального контенту

 

Головним завданням реформування освіти є запровадження  в навчально-виховній роботі нових педагогічних інноваційних технологій. Пошук нових ідей, нових шляхів спонукає звернути увагу на використання в практиці викладання мистецтва інноваційних технологій. Інформаційні технології дозволяють по-новому, комплексно використовувати на уроках художньо-естетичного циклу текстову, звукову, графічну й відеоінформацію .

Зокрема дають можливість для  отримання учнями візуальної, аудіальної  інформації та сприяє підвищенню інтересу до навчання.

Використання інформаційно-комп`ютерних технологій ефективне в тих випадках, коли необхідно засвоїти поняття, побачити, відчути, отримати уявлення про матеріал більш широко. На уроках мистецтва, де роль наочності є пріоритетною, – картини художників, ілюстрації, інтонація в фразі, в поєднанні із аудіальною, візуальною інформацією тощо – питання про застосування інформаційних комп`ютерних технологій є актуальним завданням учителя у процесі викладання предмету.

І звичайно ж, педагоги нового покоління повинні вміти кваліфіковано обирати та застосовувати саме ті прийоми і способи у використання інформаційних технології, які повною мірою сприятимуть досягненню мети освітнього процесу на уроках мистецтвпа, а саме гармонійному розвитку учнів із урахуванням їхніх індивідуальних особливостей.

Уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій базуються на наступних дидактичних принципах навчання:

 • принцип свідомості і активності: навчання ефективне, коли учень проявляє пізнавальну активність, є суб’єктом освітньої діяльності;
 • принцип науковості: зміст освіти включає об’єктивні наукові факти, процеси, явища, закономірності, які можуть бути знайдені в мережі Інтернет, електронних довідниках, енциклопедіях і т.д.;
 • принцип зв’язку навчання з практикою: комп’ютерні технології надають широкі можливості для відпрацювання набутих знань за допомогою виконання різнорівневих завдань;
 • принцип системності і послідовності передбачає викладання і засвоєння знань у певному порядку як змісту, так і процесу навчання;
 • принцип доступності вимагає враховувати особливості розвитку учнів, їх рівень засвоєння дисципліни;
 • принцип наочності: ефективність навчання залежить від доцільності залучення органів відчуттів до сприйняття й переробки навчального матеріалу;
 • принцип розвитку і виховання характеру навчання взаємопов’язаний з попередніми принципами. Розвивальні й виховні можливості інформаційно-комунікаційних технологій пов’язані з особливостями побудови програм, що сприяють вибору індивідуальних освітніх траєкторій.

Різноманітний ілюстративний матеріал, мультимедійні та інтерактивні моделі піднімають процес навчання на якісно новий рівень. Не можна не брати до уваги і психологічний фактор: сучасній дитині набагато цікавіше сприймати інформацію саме в формі, наближеній до звичного для неї повсякденного досвіду, ніж за допомогою застарілих традиційних методів наочності. Адже особливостю сприйняття інформації сучасними дітьми є кліповість їхнього  мислення. При використанні інформаційно-комунікаційних технологій на уроці інформація подається не статичною неозвученою картинкою, а динамічними відео-та звукорядом, що значно підвищує ефективність засвоєння матеріалу.

Протягом більш ніж 10 років викладання мистецтва дійшла висновку, що викристання відеоконтенту на уроках забезпечує вирішення завдань всебічного розвитку природних, творчих здібностей учнів, а саме:

 • фантазії і художньої уяви;
 • асоціативного сприйняття і мислення на основі візуального, художнього і музичного матеріалів;
 • розуміння поняття ритму в природі і мистецтві;
 • відчуття простору, форми, контрасту, динаміки, кольорової палітри.

Відео різноманітного мистецького змісту, тривалості використовую під час уроків, ретельно обмірковуючи освітні завдання, добираючи найбільш виразний та змістовний матеріал. Однією із проблем, які учитель обов’язково має вирішити, це аналіз тривалості того чи іншого відео та способи вбудови прийомів його використання на уроці. Найбільш ефективним для використання на уроці є відео не більше 5-6 хвилин. Оскільки саме такий формат дозволяє не лише переглянути, застосувати прийоми роботи з відео, а й реалізувати інші важливі завдання уроку. Важливим також є питання диференційованого підходу до застосування навчального відео в освітньому процесі. Адже не для всіх дітей контекстна мистецька інформація буде цікавою, не всі діти здатні здійснити глибокий аналіз відеоконтенту, усвідомити ідейний зміст та естетичне значення.  Так, до прикладу, вивчаючи тему «Візантійський стиль» (8 клас), для поглиблення знань про особливості візантійського живопису учням високого рівня навчальних досягнень та тим, для кого ця інформація є цікавою пропоную самостійно вдома переглянути навчальний відеофільм «Естетика візантійського мистецтва» та виконати тестові завдання або поділитися враженнями від навчального відео, написавши коротке есе, давши оцінку переглянутому, розробивши рекомендації для перегляду фільму. Для мене важливо не обмежувати дітей у виборі способів засвоєння навчального матеріалу, давати свободу, формувати компетенції прийняття особистих рішень та відповідальності за них. 

Тестові завдання за фільмом «Естетика візантійського мистецтва».

 1. Візантійський стиль заснований на

а) конкретиці та деталях; б) багатому декоруванні; в) умовності, символіці, етикетності, канонічності.

2. Візантійський стиль мав великий вплив на формування мистецтва

а) балканських країн; б) Грузії та Древньої Русі; в) а та б разом.

3.У іконописі значимих персонажів зображували

а) у фронтальному положенні; б) вищими за інші зображувані фігури; в) лише в профіль.

4.У профіль на творах живопису у Візантії зображували

а) тварин; б) другорядних персонажів та тварин;в)  фігуру Ісуса Христа;

5. Композиційним центром твору живопису були

а) голова або німб головної постаті; б)  вся фігура значущої особи ; в)  обличчя центральної фігури;

6. Живопису візантійського стилю притаманне відображення перспективи.

А) так; б) ні; в) частково.

7. У творах живопису візантійського стилю відсутній інтерєр. Це повязано із відчуттям

а) пустоти життя; б) позачасовості та поза просторовості; в)  із обмеженістю можливостей художника.

8. Елементи архітектури та пейзажу відображалися

а) умовно; б) детально; в) образно.

9. Особливостями живопису візантійського стилю були

а) видовжені фігури, широко розплющені очі, видовжені вуха та чоло; б) перекручування постатей на 90-180 градусів, зображення фігур без важливих елементів ( нижньої частини тіла, ніг тощо); в) а та б разом.

10.Із предметів побуту найчастіше відображали

а) вікна, дерева, гори, стіни споруд, небо; б) трон, стіл, ложе, книгу, сувій, чашу; в) стіл, стілець, годинник, дзеркало;

11. Установіть відповідність між пластикою фігури у живописі та її символічним змістом.

1. Фронтальна фігура, що стоїть або сидить

А) Символ людського страждання

2. Жіноча фігура із піднятими руками

Б) Символ духовного спілкування

3. Розпята на хресті фігура

В) Символ материнського захисту

4. Фігура в німбі

Г) Символ пошанування

5. Крилата фігура ангела

Д) Символ святості.

6. Постать із молитовно складеними руками

Е) Символ скорботи, жалю

7. Постать із схиленою головою та рукою, що підтримує щоку

Є) Символ духовної чистоти та краси, зображення божественного посланця

8. Фронтальне обличчя із відкритим поглядом

Ж) Символ божественного походження

 

З) Символ духовного самозаглиблення, споглядання

12. Установіть на співвідношення між кольором та його символікою.

1. Золотий, жовтий

А) Колір божественної та імператорської приналежності

2. Білий

Б) Колір вогню як караючого, так і очисного  та крові хреста

3. Пурпурний

В)  Колір кінця всього, смерті

4. Червоний

Г) Колір космосу

5. Чорний

Д) Колір небесної тверді

6. Зелений

Е) Колір юності, земного життя

7. Синій

Є) Колір ангельської чистоти, преображення господнього, рівноправність, духовна простота

8. Блакитний

Ж) Колір радості

 

З) Колір небесного царства, божої присутності та дії святого духу

 

Різноманітні відеофільми використовую і під час уроку, але обовязково обираю тривалістю до 5-6 хвилин.

Вивчаючи в 11 класі архітектуру Антоніо Гауді, пропоную учням переглянути відео та виконати тестові завдання такого змісту:

 1. Як у кінофільмі називають Гауді?

А) геній;  Б) людина, яку звинувачують у дивацтвах;  В) майстер» Г) найкращий архітектор всіх часів.

2. Скільки років присвятив А. Гауді творчій діяльності?

А) 16; Б) 45; В) 48; Г) 49.

3. Загальний вигляд якого міста створив А. Гауді?

А) Барселони; Б) Мадриду; В) Парижу; В) Кастилії.

4. Із перерахованих назвіть принцип, за яким працював Гауді.

А) він підкорював собі природу; Б) природа була його вчителем; В) він творив серцем; Г) таємниця його творчості невідома.

5. Перший замовник Мануель Вінсенс замовив А.Гауді

А) звичайний житловий будинок; Б) найкращий будинок у місті; В) химерний замок; Г) багатофункціональну споруду для магазину.

6. Граф Гуель - друг, замовник А. Гауді перше замовлення зробив на

А) парк, будинок, маєток; Б) парк, фабрику, маєток; В) парк, банк, маєток; Г) театр, будинок, маєток.

7. Парк Гуель створено у

А) 1893; Б) 1993; В) 1793; Г) 2093.

8. Скільки будиночків стоять на вході до парку Гуель?

А) 1; Б) 3; В) 2; Г) жодного.

9. Назвіть символ Барселони.

А) дракон; Б) крокодил; В) ящірка; Г) змій.

10. Лава в Парку Гуель

А) перша в світі анатомічна лава; Б) найдовша в світі лава; В) найкривіша в світі лава; Г) лава, з якої відкривається наймальовничіший вид.

11. Які споруди зведені Антоніо Гауді?

А) будинок Батльо; Б) Касса-Мілла; В) парк Гуель; Г) собор Саграда Фаміліа

12.Чому стіни будинку Батльо вкриті лускою?

 В залежності від особливостей уроку тести учні можуть виконувати як усно, так і письмово.

Якщо навчальне відео містить важливу для засвоєння навчального матеріалу інформацію, а їхня тривалість не дає можливості переглянути їх під час уроку, пропоную учням познайомитися із фільмом самостійно вдома та за змістом фільму (за вибором учнів) підготувати вікторину, тест, проблемні питання, укласти кросворд. На уроці влаштовуємо своєрідний мистецький батл за домашнім завданням. Такий підхід дає можливість як і тим, хто працював над виконанням завдань після перегляду, так і тим хто бере участь у батлі у різний спосіб пригадати, повторити, закріпити знання із теми.

Іще одним цікави видом навчальної роботи за переглянутим відео вважаю виконання різноманітних рефлексійних вправ.

Перша вправа.

 1. Запиши слова:
  • значення яких ти зрозумів, переглянувши фільм;
  • значення яких тобі треба з’ясувати;
 2. Запиши важливі висновки, до яких ти дійшов/дійшла, переглянувши фільм.
 3. Запиши запитання, які у тебе виникли під час перегляду фільму.
 4. Продовж речення «Мене зацікавило…»

Друга вправа «Продовж речення»

 Переглянула/ переглянув навчальний кінофільм і хочу сказати я

вражена/ вражений, тому що …

щира/щирий, тому що …

обізнана/обізнаний, тому що …

спокійна/спокійний, тому що …

замислена/замислений, тому що …

спантеличена/спантеличений, тому що …

добра/добрий, тому що …

Третя вправа «Думка по колу»

Переглянувши фільм, учні висловлюють по колу свою думки за такими темами:

я відчув/відчула, що …; я зрозумів/зрозуміла що…; було цікаво …; мені захотілося…; мене здивувало…

Для фокусування учнів на фактах навчального відео, розвитку аудіо-візуальної пам’яті в залежності від тривалості фільму пропоную для виконання завдання вправу «5 фактів» ( назва вправи може змінювати ся від «5» до «10» фактів).

Для перегляду фільмів навчального змісту застосовую також прийом критичного мислення, змінивши назву із «читання…» на «перегляд з маркуванням». Під час перегляду навчального фільму учні відслідковують інформацію за таким  маркуванням : + знайома інформація; - (мінус)  нова інформація; ?- потребує уточнення, викликає сумнів; !- хочу дізнатися більше.

Нерідко пропоную учням за переглянутим фільмом скласти сенкан, діаманту, написати 11 – слівя, поділитися враженнями на тему «Я схвильована/схвильований», «Я вражений/вражена», «Я стурбований/стурбована», «Я надихнувся/надихнулася». Яку тему висловлювання запропонувати учням, обираю в залежності від інформації, стилістики та ідейного змісту навчального відео.

Узагальнюючи сказане, зазначу, що творчість учителя, постійний пошук способів і прийомів урізноманітнення засвоєння учнями навчального матеріалу – продуктивний підхід для реалізації державного стандарту з мистецтво як навчальної дисципліни, що формує сучасну гармонійну особистість, яка має полікультурне мислення, володіє знаннями в галузі мистецтва, створеного людством протягом попередніх історико-культурних епох, та здатна насолоджуватися, цінувати, зберігати й примножувати мистецькі цінності.

1

 

docx
До підручника
Мистецтво 9 клас (Назаренко Н.В., Чен Н.В.. Севастьянова Д.О., Мерзлікіна М.М.)
Додано
6 лютого
Переглядів
226
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку