ВИСТУП НА ЗАСІДАННІ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ "СУЧАСНИЙ УРОК В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ"

Про матеріал
СУЧАСНИЙ УРОК В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ (ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ).
Перегляд файлу

СУЧАСНИЙ УРОК В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

Урок -  дзеркало загальної педагогічної

культури вчителя,

мірило його інтелектуального багатства,

показник його світогляду, ерудиції.

До хорошого уроку вчитель

Готується все життя.

В. Сухомлинський.

Удосконалення загальної середньої освіти спрямовано на переорієнтацію процесу навчання на розвиток особистості учня,навчання його самостійно оволодівати новими знаннями.

Новий етап у розвитку сучасної освіти пов'язаний з впровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації  навчального процесу. Це вимагає певного підвищення професійної майстерності вчителя, доозброєння його новими знаннями, сучасними компетенціями, методами і технологіями, які б дозволили вчителю перебудувати навчально-виховний процес відповідно до нових вимог і підходів..

Компетентнісна освіта спрямована  на практичні результати, досвід особистої діяльності,вироблення ставлень,що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і вмінь учнів.

Основні складові компетентності:

Знання,але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна,різноманітна, яку треба знайти і застосувати на практиці.

Уміння використовувати ці знання у конкретній ситуації; розуміння яким чином добути це знання.

Адекватне оцінювання – себе, світ, свого місця в світі, конкретного знання.

Одним з найважливіших завдань сучасного виховання є формування людини-громадянина. Сьогодні виховання громадянськості має бути організованим процесом,який реалізовується в умовах соціально-виховних інститутів.

В освітньому процесі дитина повинна отримати певні знання, уміння і психологічну готовність до самостійного життя. В наш час ВНЗ випускників в  більшості навчають,але не готують до практичної реалізації знань.

Компетентність визначається,як спроможність особистості сприймати індивідуальні та соціальні потреби та відповідати на них, кваліфіковано виконувати свою діяльність.

Які ж особливості сучасного уроку в контексті компетентнісного підходу до навчання та виховання?

  • Більшість часу діти працюють самостійно, а вчитель правильно організовує цю роботу.
  • Має чітко відображатись структура діяльності.
  • Урок має мати чітко сформульовану мету, вчитель має виконувати функцію організатора навчально-виховного процесу.
  • Обирати методи навчання, наочність, застосовувати моделювання, створюючи різні ситуації.

Компетентнісний підхід у навчанні передбачає різні типи уроків, і різні форми роботи на уроках. Розглянемо деякі з них:

На уроках-лекціях можна провести пояснення нового матеріалу різними способами, практично демонструючи програму,чи можна поєднати з попереднім матеріалом, обов’язково виконувати завдання які розвивають логіку мислення учасників навчально-виховного процесу.

На уроках практичних робіт мета діяльності спрямована на закріплення попереднього матеріалу, або перевірку засвоєння знань. Практична складова яких включає в себе роботу за комп’ютером за індивідуальними завданнями у вигляді міні-проектів, виконуючи які учні повторюють, узагальнюють знання, наприклад коли створюють публікації,презентації, веб-сайти.

Важливу роль відіграє така форма роботи, як семінар-дискусія,коли учні ведуть діалог,обговорюють протиріччя і недоліки так краще засвоюється інформація.

Використовуючи метод проектів учні не лише вивчають теорію, а виконуючи поставленні завдання, роблять висновки про застосування знань на практиці, що дуже важливо для сучасного громадянина

Навчальні міні-проекти – це форма організації роботи учня з вирішення практичних завдань впродовж розв’язання яких реалізовуються міжпредметні зв’язки. Таке навчання стає захоплюючим і реалізовує ряд позитивних моментів:

  • Інтеграція навчальних предметів;
  • Диференціація навчання, відповідно до запитів.
  • Інтенсифікація навчального процесу.
  • Активізація пізнавальної діяльності учнів.

Активно використовуючи між предметні зв’язки на уроках інформатики учні вчаться сприймати світ цілісно, пристосовуючись до життя,що в сучасному динамічному світі є дуже важливим моментом.

Урок – це центр навколо якого обертаються і до якого повертаються всі думки і дії вчителя. При підготовці до уроку вчитель має пам’ятати,що на кожному уроці потрібні інтерес і захопленість самого вчителя, готовність самому дивувати і дивуватися. «Щоб запалити треба горіти». Запалює сумлінна і всебічна підготовленість до уроку,емоційна щедрість вчителя, його захопленість.

1

 

docx
Пов’язані теми
Педагогіка, Інші матеріали
Додано
2 лютого 2019
Переглядів
158
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку