Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Вправи "Компетентнісно зорієнтовані вправи"

Про матеріал

Інтенсифікація навчального процесу вимагає пошуку та використання нових форм, методів та технологій викладання й навчання, засобів підтримки в учнів інтересу до матеріалу і активізації їх пізнавальної діяльності. Нині українська школа активно реформується. Ці зміни особливо значні в системі мовної освіти. Зміст викладання англійської мови як системи знань, умінь та навичок має сприяти розвитку мовних компетенцій учнів, формуванню світогляду, моралі та поведінки, готуючи до життя в багатокультурному суспільстві.

Як відомо, головна мета навчання іноземної мови в загальноосвіт­ніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікатив­ної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компе­тенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший со­ціум і сприяють їх соціалізації в новому для неї суспільстві.

Перегляд файлу

 

 

http://www.coollady.ru/pic/0003/068/27.jpg

 

 

 

 

 

Компетентнісно зорієнтовані вправи

з англійської мови

 

Вчителя англійської мови

Цукуринської  філії Селидівської ЗОШ І – ІІІ ст..№ 6

Почтар Наталії Леонідівни

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: https://i.mycdn.me/image?id=837864372778&t=3&plc=WEB&ts=00&tkn=*A_7JHsKyvzxR2Jy9IFA8zVezta4

 

 

1. Прізвище, ім’я, по батькові   Почтар Наталія Леонідівна

2. Число, місяць, рік народження 20.02.1987

3. Стаж педагогічної  роботи  8 років

4. Місце роботи, посада, яку займає Цукуринська філія Селидівської ЗОШ І – ІІІ ст.. № 6, вчитель англійської мови

5. Кваліфікаційна категорія: ІІ категорія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснювальна записка

                     Інтенсифікація навчального процесу вимагає пошуку та використання нових форм, методів та технологій викладання й навчання, засобів підтримки в учнів інтересу до матеріалу і активізації їх пізнавальної діяльності. Нині українська школа активно реформується. Ці зміни особливо значні в системі мовної освіти. Зміст викладання англійської мови як системи знань, умінь та навичок має сприяти розвитку мовних компетенцій учнів, формуванню світогляду, моралі та поведінки, готуючи до життя в багатокультурному суспільстві.

         Як відомо, головна мета навчання іноземної мови в загальноосвіт­ніх навчальних закладах полягає у формуванні в учнів комунікатив­ної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної компе­тенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості в інший со­ціум і сприяють їх соціалізації в новому для неї суспільстві.

                  За умов відсутності іншомовного оточення, уроки англійської мови є  одним із найважливіших напрямків оволодіння іноземною мовою. На уроках учні можуть отримувати необхідну інформацію, зрозуміти  важливість вивчення іноземної мови, та посилити інтерес до її вивчення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 2

Назва компетентності: математична грамотність, володіння іноземною мовою

Тема уроку: Осінь в Україні. Вивчення числівників

Seven times measure cut once

 

Plus

Is

Minus

ЗРАЗОК:  one apple plus two apples is three apples

                  five bananas minus  one banana is four bananas

Описание: https://cs41.babysfera.ru/d/b/e/1/00429f375c4325c9afb08cdf9750e57e323.840x560.jpegОписание: https://cs41.babysfera.ru/d/b/e/1/00429f375c4325c9afb08cdf9750e57e323.840x560.jpegОписание: https://cs41.babysfera.ru/d/b/e/1/00429f375c4325c9afb08cdf9750e57e323.840x560.jpeg

 

 

Описание: http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/17/1e/171ef77776d466af16d9da6ca1b1bd30.jpg Описание: http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/17/1e/171ef77776d466af16d9da6ca1b1bd30.jpgОписание: http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/17/1e/171ef77776d466af16d9da6ca1b1bd30.jpgОписание: http://cdn-nus-1.pinme.ru/tumb/600/photo/17/1e/171ef77776d466af16d9da6ca1b1bd30.jpg 

Описание: http://nattik.ru/wp-content/uploads/2014/04/naydi_lishnie2.jpg Описание: http://nattik.ru/wp-content/uploads/2014/04/naydi_lishnie2.jpgОписание: http://nattik.ru/wp-content/uploads/2014/04/naydi_lishnie2.jpgОписание: http://nattik.ru/wp-content/uploads/2014/04/naydi_lishnie2.jpgОписание: http://nattik.ru/wp-content/uploads/2014/04/naydi_lishnie2.jpg 

Описание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpg         Описание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpg 

Описание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpgОписание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpg  Описание: https://i.pinimg.com/736x/72/18/b5/7218b52594c9eb7d3fd5477b640b3af9.jpg 

 

Методичні рекомендації. Учитель може використати дану вправу для перевірки  ЛО  з теми  фрукти та овочі та закріплення  вивчених числівників. Учні можуть працювати в групах та парах. Вивчення множини іменників.

 

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 5

Назва компетентності: навчання впродовж життя, володіння іноземною мовою

Тема уроку:  ЇЖА. Актуалізація ЛО.

Practice makes perfect

Розподіліть назви продуктів за наступними категоріями. Цифра позначає кількість слів у категорії.

Chocolate, potato, tea, steak, pear, carrot, garlic, cake, pineapple, broccoli, wine, water, peach, coffee, ice cream, tomato, ham, watermelon, cookies

MEAT (2):

DRINKS (4):

DESSERTS (4):

FRUIT (4):

VEGETABLES (5):

Методичні рекомендації. Учитель може використати не слова , а малюнки на основному етапі уроку.

 

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 7

Назва компетентності: громадянські та соціальні компетентності, володіння іноземною мовою

Тема уроку: Healthy and unhealthy food. Project.

A sound mind in a sound body

 

 

ЕДА 8

 

ЕДА 10

 

Методичні рекомендації. Проектну роботу проводять в кінці вивчення теми. Вчитель ділить клас на 2 команди. Один представник від команди обирає конверт в якому знаходиться один із малюнків. Кожна команда створює кластер, асоціативний кущ або  інтерактивний плакат. Учні презентують та захищають свої проекти аргументуючи свої відповіді.

 

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 7

Назва компетентності: громадянські та соціальні компетентності, володіння іноземною мовою.

Тема уроку: Food in Our Life. Їжа в нашому житті.

One should eat to live, but not live to eat.

eats a lot of bread

eats potato and salad

eats fruit and vegetables

likes fish and meat

often drinks juice, tea, coffee

likes cakes and sweets

eats porridge in the morning

likes milk products

 

Методичні рекомендації. Клас розподіляється на групи по 3-4 учні, кожен з яких отримує по картці. Учні у групах опитують один одного, узагальнюють інформацію, потім один представник від кожної групи робить підсумок.

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 8

Назва компетентності: компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, володіння іноземною мовою.

Тема уроку: The UK of Great Britain and Northern Ireland.

An Englishman's home is his castle

Описание: https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/042f/00065946-e958f358/img3.jpg

  • Geographical position
  • The total area
  • The population
  • The capital
  • The climate
  • Symbols (national  symbols, animals, plants)
  • Interesting facts

Методичні рекомендації. Клас розподіляється на групи. Кожна група отримує країну і план. Наступного уроку команди презентують свої проекти. Кожен член групи повинен підготувати доповідь по одному з пунктів плану. Учні можуть підготувати мультимедійні презентації. Вправа потребує знаходження додаткової інформації. Доцільно використовувати персональні гаджети учнів, або проводити урок у комп’ютерній лабораторії

Описание: http://velikoja.weebly.com/uploads/4/0/8/1/40816877/8482049_orig.jpg

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 8

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя, культурна компетентність, інформаційно - комунікаційна компетентність

Тема уроку: Geographical position and climate  of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Knowledge is power

a) Read the article

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND

Geography and Climate

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on islands. Northern Ireland occupies the northern part of Ireland. It is situated of the separate island. Great Britain consists of three parts. Their names are England, Scotland and Wales. Scotland is situated in the north of Great Britain Wales — in the southwest, and England — in the southeast.

Great Britain is surrounded by seas on all sides and is separated from the continent by the North Sea and the English Channel. The rivers in Great Britain are not long, but many of them are deep. The capital of Great Britain, London, is situated on the Thames River. There are many mountains in the north of England and in Scotland, but they are not very high. The highest mountain in Great Britain is Ben Nevis. There are many lakes in Scotland. The most beautiful is Loch Lomond. There are many countries which are connected with Great Britain by sea.

Thanks to the Gulf Stream the climate of Great Britain is mild. The weather is often foggy and rainy. Summer is not very hot and winter is not very cold. Winter temperature seldom falls below zero.

c) Робота з контурними картами. Відпрацювання правопису власних назв

  Put down on the map all geographical names mentioned in the text.

Indicate the names of the islands and parts of the country, oceans and seas, mountains and rivers.

(Northern Ireland, England, Scotland, Wales, the North Sea,  the English Channel, London,  the Thames River, Ben Nevis, Loch Lomond, the Gulf Stream)

 

 

 

 

 

 Методичні рекомендації.  Учні працюють з текстом потім виконують після текстові завдання. Вчитель може використати гаджети учнів, роздрукувати карти кожному учню,  або провести урок в комп’ютерному класі.

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 4

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя.

Тема уроку: Мій робочий день.

Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise

    Watch the film “Time and daily routines”

Text

   I wake up at 7 o`clock in the morning. I get dressed in the morning. I wash my face in the morning. I brush my teeth and comb my hair. I go to school at 8 o`clock in the morning. I eat my breakfast at 9 o`clock in the morning. I play with my friends at 10 o`clock in the morning. I read a book at 11 o`clock in the morning. I go home at 3 o`clock in the afternoon. I play with my friends at 4 o`clock in the afternoon. I watch TV at 5 o`clock in the afternoon. I have dinner at 6 o`clock in the evening. I play video games at 7 o`clock in the evening. I go to bed at 9 o`clock in the evening.

 T.: Read the sentence and write T or F

       1. I wake up at 8 o`clock in the morning. (F)

       2. I brush my teeth and comb my hair. (T)

       3. I don`t   go to  school at 8 o`clock in the morning. (F)

       4. I eat my breakfast at 9 o`clock in the morning. (T)

        5. I read a book at 11 o`clock in the morning. (T)

        6. I go home at 4 o`clock in the afternoon. (F)

        7.  I don`t play with my friends at 4 p.m. (F)

        8. I watch TV at 5 p.m. (T)

        9. I have dinner at 8 p.m. (F)

        10. I don`t play video games at 7 p.m. (F)

        11. I go to bed at 9 p.m. (T)

 Методичні рекомендації. Учні переглядають фільм та виконують після текстові завдання. Вчитель може запропонувати   сильнішим учням записати вивчені ЛО з теми «Мій робочий день»,  які вони почують у фільмі.

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 8

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя.

Тема уроку: Біля карти Великої Британії.

Home is where the heart is.

 

 

 

 

 

1.Is the United Kingdom situated on an island or a continent?

 2. What territory does Northen Ireland occupy?

 3. How many parts does Great Britain consist of?

 

4. What is Great Britain surrounded by?

5. What can you say about  rivers in Great Britain?

6. Where are the mountains situated?

 

7. What do you know about London?

8. What do we say about a climate of a country where winters are not very cold and summers are not very hot?

 9. Why we do say that Great Britain  has a very good geographical position?

 

10. Which countries are separated with Great Britain by sea?

11. What makes the climate of Great Britain mild?

12. What can you say about the climate of Great Britain ?

 

 Методичні рекомендації. Клас поділяється на 3-4 команди. Учні кидають кубик.  Якщо він потрапляє на жовтий колір, члени команди відповідають на питання жовтої категорії, якщо на синій, то на питання синої категорії. За кожну правильну та повну відповідь команда отримує  4 бали. Перемагає та команда, яка набирає більше балів. Гру проводять на заключному уроці для повторення перед контрольною роботою.

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 7

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  культурна компетентність.

Тема уроку: Візит до лікаря.

An apple a day keeps the doctor away

А. Read a dialogue. Than make up your own dialogue. Work in pairs. (Учні складають свій власний діалог та розігрують його зі всіма необхідними речами)

 - Good morning, doctor!

- Good morning! What’s the matter?

 - I’ve got a terrible headache and cough.

 - Let's   take your temperature first. Oh, it is 38.7. Let’s listen to your heart and lungs. Well, you must stay in bed four 5 days. You must not go for a walk. You must not drink cold drinks. You must drink hot tea with lemon and honey. I'll give you a prescription for some medicine. You must take these pills four times a day. You'll feel better  soon.

- Thank you! When I must visit you?

 - Come again in 2 days. Good bye.

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 4

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя.

Тема уроку:. Моя улюблена  їжа.

Tastes differ

Описание: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSGaqtAiB7evsALc1aICn0SGTDqwmE4DdHwdSnlfM3LMtGJGOkaeQОписание: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRrqkha60XmhOZFCxtBF8tY4KPVYmY6JYC6G_pvU431f5u0W6n5Eg 

Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTVz2VKwMzWAH5RCUitPR1v1jxidZmZAqEHknvDFilT58jMgqtUGA 

 

I dislike………………………………I like………….

 

 

Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT59Sds9zdFCjUNoVFab5kmIuncl0K7ZFI2ophqo-5jFOIFWVsОписание: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTZbo7Dh8IyjdDqt1pYS3dLxxrr3kghnCsFG8U-q9z3dEBkbVxtОписание: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS4nW8jQMrHiuiMN-VwxvNYGz4UT25CRUWB9bjWr8r1iLj9U8twRQ 

 

 

 

 

 

Описание: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSIFIbdQCznnjFkeOINopTaU70QwWO-ejNSRDEr7okpjb0asWC6 

Описание: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRx1ewHQs81dkYRGeq23aZ37-EIAjycFzuwxZ0fBA5U8mhQDILEОписание: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcBeF0VN2omuQbIfxpeNbPY_c9ZIM0E-_YCy4_3ixxR2XulUyX 

 

 

 

 

 

Описание: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR3nd2g7k307ACymRbtUZNtxUtSGy5QF3o2eYuc0nv2mzUsZ1yzОписание: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcStsBVVbcGWGxiGVzkAyt0Nmx3tVKYKGUiO-Oe1dPZQ5knu5oqaWA 

Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT-hV7ueb6MWkiwFs3dDtwzHj8qFH0DTFQeISqOgn5hSA4trNXJ 

 

 

 

Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRtEoCH1fR1pxRo-94G87I3aN4vYengFn1UznJkppxgNSfjaqA_ 

Описание: http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSQ79ESHpzz7vuK0IKonJM4qnspGsz7sNppUNJ6Ckv_B_t7SnBXQОписание: http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQthaM90FZeLXunzeXb-QMbP5HUxHiV87D581nLV2_k_7RjUMKbMg 

 

 

 

 

 

 

Описание: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcShAsJgAaQ4lGEeJxRUC-1htjIqSeUIMNYG0pptG31lMIFZBQPH 

Описание: lettuce.jpgОписание: http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRQlRFgSP909Y39aU0F05Bq_KCES4dognoKZ5ztHMQZSjL1ZKRtkQ 

 

 

 

 

 

 Методичні рекомендації.  Кожен учень отримує картку. Висловлює думку, про те, що подобається героям на малюнках. Потім учень формує власне висловлювання про те, що він любить та не любить їсти. Вчитель використовує картки для вивчення конструкції I like…..I dislike……

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 3

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності.

Тема уроку: Пори року. Моя улюблена пора року.

There is no bad weather. Every weather is graceful.

Complete the sentences with words instead of pictures

Winter, summer, spring, flowers, swim, play football, ride a bike, autumn.

There are four seasons: Описание: http://www.nd.ru/images/products/266057/266057_screenshot_big_04.jpg,     Описание: http://www.cirota.ru/forum/images/113/113779.jpeg,     Описание: http://dok.opredelim.com/pars_docs/refs/12/11326/img21.jpg and  Описание: http://domguru.com/upload/medialibrary/304/otdyh.jpg. But my fauvorite season is is Описание: http://dok.opredelim.com/pars_docs/refs/12/11326/img21.jpg. We have long summer holiday. There  are a lot of Описание: Просмотреть обои маки, цветы, поле, лето, настроение in the park. Children can   Описание: http://kaluga24.tv/wp-content/uploads/2013/06/22451.jpghttp://%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5.%D1%80%D1%84/photo/img/ShaTe13.jpgОписание: http://img.inforico.com.ua/a/futbol-dlya-detey--0b7a-1364315771216993-1-big.jpg,   Описание: http://static9.depositphotos.com/1441191/1173/v/950/depositphotos_11731700-Boy-cycling.jpg. I like summer very

much.

Методичні рекомендації. Текст можна використати як опору для проекту “My favourite season”.

 

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 4

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя, громадянські та соціальні компетентності.

Тема уроку:  Мої вихідні в зоопарку. 

All in good time.

 

Complete the reading passage by choosing the suitable words.

Animal

monkey

Polar bears

penguin

lion

giraffe

tiger

zoo

two

hippo

zebra

peacock

goat

kangaroo

 

Hello everybody! I’m Mike and this is my father Jack. We are at the ____ today. The zoo is great. There are a lot of ______ in the zoo. There are ____ elephants and there are two tall ______. We can also see a big _____.Its hair is thick and it is near the tiger. There is a _____.Its mouth is wide open. And there are three _______.They are very funny. They like to eat bananas. There is also a camel. There is a ______ on the tree. There are four ______ and they like dancing on the ice. There  are two ________  near the penguins. They are white and big. I can see a panda too. It is white and black. I like it .The two _______ are running. They are white and black too. There is a mother ______ and her baby. There are two _____ under the bridge. There is one _____in the zoo. It is colorful and there are two storks on the grass. There are also trees in the zoo. I can see a lot of children in the zoo. They are happy like me.

 

 

 

 

 

ANSWER KEY:      

Hello everybody! I’m Mike and this is my father Jack. We are at the zoo today. The zoo is great. There are a lot of animals in the zoo. There are two elephants and there are two  tall giraffes. We can also see a big lion. Its hair is thick and it is near the tiger. There is a hippo .Its mouth is wide open .And there are three monkeys.They are very funny.They like to eat bananas.There is also a camel.There is a tiger on the tree.There are four penguins and they like dancing on the ice.There  are two polar bears  near the penguins. They are white and big. I can see a panda too. It is white and black.I like it .The two zebras are running.They are white and black too. There is a mother kangoroo and her baby. There are two goats under the bridge.There is one peacock in the zoo.It is colorful and there are two storks on the grass. There are also trees in the zoo. I can see a lot of children in the zoo. They are happy like me.

 

 

Навчальний предмет: англійська мова

Клас: 9

Назва компетентності: володіння іноземною мовою,  навчання впродовж життя, інноваційність.

Тема уроку:  OUR PLANET’S ANIMALS. Проектна робота.

Save the animals

Для роботи над проектом сформовано 4 групи  по 4 особи.

Учні в групі мають ролі:

1) Дослідник (researcher) – відповідає за пошук необхідної інформації;

2) Дизайнер (designer) – відповідає за художнє оформлення роботи;

3) Секретар (secretary) відповідальний за написання тексту;

4) Лідер групи (group leader) – координує роботу групи.

В ході роботи  діти допомагають одне одному у виконанні своїх завдань, проте кожна роль передбачає відповідальність за один аспект проекту. Презентують проект  УСІ члени групи . (Учні можуть самі обрати будь-яку тварину, але вчитель рекомендує деякі.)

Описание: https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/202366/481eb6ee-c97c-48b9-b182-080373d324d2/s1200?webp=falseEagle

BearОписание: https://cdn.fishki.net/upload/post/2016/10/06/2096829/72f12aab0e5ee04bfb98e5b729b40313.jpg

Описание: http://www.lip.sc69.ru/images/fauna/14/14_1.jpgWhite hare

LynxОписание: http://komotoz.ru/photo/images/photo_rysi/photo_rysi_12.jpg

 

Методичні рекомендації. Результат  проекту – книга «OUR PLANET’S ANIMALS», яка складається зі створених учнями сторінок  на  аркуші формату А4. На сторінках книги зображені чи прикріплені малюнки тварин, які проживають у різних куточках нашої планети та занесені до Червоної Книги України.

 

 

 

docx
Додано
29 липня 2018
Переглядів
334
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку