5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

«Впровадження інноваційних підходів до інтегрованих зв'язків під час вивчення дисциплін природничого циклу»

Про матеріал
У презентації висвітлено форми і методи розробки інтегрованих занять при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу
Зміст слайдів
Номер слайду 1

ПАДАЛКАОЛЕНАМИКОЛАЇВНАКАХОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ

Номер слайду 2

«Навіть наймудрішому завжди лишається чого ще вчитись» Завдання: Вдосконалення теоретичних знань, професійної компетентності;Оволодіння новими формами, методами, прийомами навчання і виховання студентів;Вивчення і впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій;Розвиток у коледжі інноваційних процесів. Очікувані результати: Підвищення рівня власної професійної компетентності. Підвищення якості проведення занять. Постійне підвищення якості та рівня знань студентів дисциплін. Розвиток активності та творчих здібностей студентів. 

Номер слайду 3

«ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ШЛЯХОМ ПІДВИЩЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ»

Номер слайду 4

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕМА ВИСТУПУ:«ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО ІНТЕГРОВАНИХ ЗВ‘ЯЗКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРИРОДНИЧОГО ЦИКЛУ»

Номер слайду 5

АКТУАЛЬНІСТЬ ДАНОЇ ТЕМИ ОБУМОВЛЕНА УТВЕРДЖЕННЯМ В УКРАЇНІ ДЕМОКРАТИЧНИХ ЗАСАД, ЯКІ ГРУНТУЮТЬСЯ НА:оптимальному розвитку людського потенціалуактуалізації соціально-економічних та ідейно-політичних чинників розвитку національної системи освіти, що вимагає пошуку інноваційних та інтеграційних підходів переходу до формування моделі молодшого спеціаліста

Номер слайду 6

Номер слайду 7

Враховуючи ці завдання, я поставила мету: в процесі викладання неорганічної, органічної та загальної біохімії вивчити можливості використання інноваційних, інтеграційних та міждисциплінарних зв'язків для підвищення якості знань, мотивації студентів до навчання

Номер слайду 8

Інтеграція – об’єднання, глибоке взаємопроникнення, злиття, в одному навчальному матеріалі узагальнених знань з різних навчальних предметів, що дасть можливість досягнути цілісності знань.

Номер слайду 9

Інтегрований освітній процес повинен конструюватися за принципами:

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Реалізацію цієї дидактичної інтеграції я вважаю, що можна впровадити трьома шляхами.

Номер слайду 12

Номер слайду 13

Реалізуючи інтеграційні міждисциплінарні зв'язки я прийшла до висновку що, при вивченні моїх дисциплін найбільш ефективним є застосуванням комп’ютерних технологій і методів. У сукупності їх називають мультимедіа. 

Номер слайду 14

Номер слайду 15

ПОЧАТОК ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАННЯУ рамках інтегрованого курсу викладачі, домовившись між собою, можуть заздалегідь визначити, що вважати важливим, а що другорядним, щоб навчити своїх студентів раціонально оформляти роботу в зошиті, правильно будувати усні відповіді, прищепити їм навички самоконтролю і самооцінки і т.д. Заняття, засновані на подібній взаємодії викладачів, також відносяться до інтегрованих.

Номер слайду 16

Номер слайду 17

ТИПИ І ФОРМИ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ

Номер слайду 18

Номер слайду 19

міжциклова інтеграція НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Номер слайду 20

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗАНЯТТЯ ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ: ЛЕКЦІЇБЕСІДИКОНФЕРЕНЦІЇСЕМІНАРИКОМБІНОВАНІ ЗАНЯТТЯНа таких заняттях раціонально використовувати самостійну роботу студентів з науково-популярною, довідковою літературою, складання таблиць, плакатів. Новий матеріал протягом заняття студенти порівнюють з уже наявними знаннями, зіставляють їх, синтезують, додають з раніше відомого на основі асоціативного мислення.

Номер слайду 21

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ НА ПРАКТИЦІОСНОВНІ ФОРМИ ЗАНЯТЬ ДАНОГО ТИПУ: На цих заняттях, мобілізуючи теоретичні знання, студенти включаються в експериментальну, дослідницьку, пошукову та частковопошукову діяльність. У студентів формуються наукові погляди, цілісний світогляд.

Номер слайду 22

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗАНЯТТЯ ПОВТОРЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ ТАКЕ ЗАНЯТТЯ СПРИЯЄ НАЙБІЛЬШІЙ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ'ЯЗКІВ. ФОРМИ ДАНОГО ТИПУ ЗАНЯТТЯ:

Номер слайду 23

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗАНЯТТЯ ТВОРЧОГО ПОШУКУ

Номер слайду 24

Номер слайду 25

{5 C22544 A-7 EE6-4342-B048-85 BDC9 FD1 C3 A}ЗАНЯТТЯ КОНТРОЛЮ ТА ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ І УМІНЬ ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОСТІЙНО, АЛЕ ДЛЯ ГРУНТОВНОГО КОНТРОЛЮ СКЛАДАЮТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ: такі заняття вимагають особливого співробітництва викладачів зі складання завдань, які передбачали б тісний зв'язок питань з навколишнім життям, а студенти в результаті бачили б цілісність знань, їх взаємозв'язок при вирішенні конкретних проблем у навколишньому світі

Номер слайду 26

Номер слайду 27

При вивченні курсу НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ велика увага приділяється формуванню уміння студентів вирішувати експериментальні і розрахункові задачі.«Рішення задач – визнаний засіб розвитку мислення, яке легко поєднується з іншими засобами і прийомами навчання» (Цитович І. К.). Рішення задач сприяє розумінню студентами хімічних теорій, законів, встановленню зв'язку між явищами, причиною і слідством, узагальненню і закріпленню знань, розвитку логічного мислення, навиків самостійної роботи.

Номер слайду 28

Для вирішення більшості розрахункових задач з неорганічної хімії слід використовувати наступні математичні методи:• метод пропорцій;• метод приведення до одиниці;• метод рівнянь алгебри. Дані методи включають три етапи:1. знаходження пропорційної залежності;2. складання пропорцій;3. рішення пропорцій.ІНТЕГРАЦІЯ З МАТЕМАТИКОЮРішення задач методом (метод лінійних рівнянь і нерівностей) алгебри включає два етапи:1. Складання рівняння (системи рівнянь) по умові задачі.2. Рішення рівняння (системи рівнянь). Даний метод дозволяє інтегрувати неорганічну хімію і математику.

Номер слайду 29

СПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИНЕОРГАНІЧНА ХІМІЯОСНОВИ ЕКОЛОГІЇЗАГАЛЬНА БІОХІМІЯФІЗИЧНА І КОЛОЇДНА ХІМІЯАНАЛІТИЧНА ХІМІЯОРГАНІЧНА ХІМІЯОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ В ГАЛУЗІТЕХНІЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ

Номер слайду 30

Номер слайду 31

Номер слайду 32

Номер слайду 33

Номер слайду 34

Отже, як бачите, ідея інтегрованого навчання сьогодні є надзвичайно актуальною, оскільки з її успішною методичною реалізацією передбачається досягнення мети якісної освіти, тобто освіти конкурентоздатної, спроможної забезпечити кожній людині самостійно досягти тієї чи іншої життєвої мети, творчо самостверджуватися в різних соціальних сферах.

pptx
Пов’язані теми
Хімія, 11 клас, Майстер-класи
Додано
14 жовтня 2019
Переглядів
448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку