2 березня о 18:00Вебінар: Як казка допомагає навчати образотворчому мистецтву учнів 5-7 класів

Всекраїнська акція "До чистих джерел"

Про матеріал
Презентація розповідає про участь учнів у Всеукраїнській акції "До чистих джерел". Діти щороку беруть в ній участь, очищуючи місцевий струмок...
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Відділ освіти Царичанської райдержадміністрації Царичанського району Дніпропетровської області

Номер слайду 2

Номер слайду 3

Вступ Очистимо струмки і будуть жити ріки, Бо із малих струмків течуть річки великі. Вода — це є життя, без неї не прожити. Вже час прийшов для нас – природі послужити! Цікаво порівняти річки з кровоносною системою людини. Від здоров’я кровоносної системи залежить якість життя людини, її настрій, працездатність, сила, радість життя. Наші ріки є кровоносною системою нашої природи. Давайте запитаємо себе, чи стає нам зле від погіршення стану річок,чи ми вже звикли бачити наші ріки замуленими, зникаючими, перегородженими численними греблями? Вся територія України вкрита мережею річкових долин, балок, ярів з чисельними водотоками, починаючи від маленьких струмочків і аж до великих річок. Всього в Україні налічувалось більше 63 тис. малих річок І водотоків, з них близько 60 тис. дуже малих, довжиною менше 10 км. На цих річках створено близько 28 тис. ставків і малих водосховищ, загальною площею майже 0,5 млн. га.

Номер слайду 4

Внаслідок промислового і побутового забруднення, розорювання та гідротехнічної меліорації водозборів і заплав, знищення лісів у долинах рік і т. ін. велика кількість водотоків знаходиться на різних стадіях деградації. Якість води з року в рік погіршується. Багатьом з них загрожує зникнення. Багаторічна світова практика збереження та відновлення річок свідчить, що поліпшити стан річок і зберегти біологічне різноманіття можна лише за умов впровадження збалансованого господарювання на усьому водозбірному басейні річки. Тому покращення екологічного стану річок тісно пов’язане з економічною діяльністю як на загальнодержавному, так і на місцевому рівнях.

Номер слайду 5

Розорювання та гідротехнічна меліорація водозборів і заплав Стоки: промислові, побутові, сільськогос- подарські Знищення лісів у долинах рік Забір частини води для штучних ставків

Номер слайду 6

Впровадження екологічно дружніх технологій, компенсуючих заходів, дотримання екологічних норм та стандартів – не тільки забезпечить збереження та відновлення біорізноманіття, покращення якості води, а й сприятиме поліпшенню здоров’я людей та покращення соціально економічних умов проживання населення. Тому діяти треба НЕГАЙНО! Турбота про водойми повинна бути важливою справою для кожного з нас. Аби ця теза стала практичним орієнтиром не лише природохоронців, але й усіх нас, починаючи з дітей, з метою охорони і поліпшення стану річок, озер, струмків та інших водойм, підвищення екологічної і правової обізнаності громадян щодо охорони водних об’єктів учні нашої школи постійно беруть активну участь у різноманітних прородоохоронних акціях, конкурсах, тощо. В рамках Всеукраїнського акції “До чистих джерел” був розроблений проект “Збережемо малі ріки – збережемо Україну”.

Номер слайду 7

збереження та відновлення джерел, струмків, виток річок та інших природних вод; розширення природоохоронної діяльності, спрямованої на поліпшення стану водойм Дніпропетровської області; підвищення екологічної обізнаності учнівської молоді, громадян щодо охорони водних ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної природоохоронної роботи; впровадження заходів з утримання у чистому санітарному стані території річкових долин, особливо у межах населених пунктів; формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ; сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадянських дій.

Номер слайду 8

провести моніторинг та дати оцінку впливу антропогенного чинника на малу річку Прядивка проаналізувати причини поступового зникнення джерел, струмків, малих річок в районі сіл Лисківка, Драгівка, Калинівка; провести дослідження води з річки Прядивка, визначити основні якісні характеристики води; підготувати та поширити серед громадськості та керівників підприємств інформації про стан водойм у нашій місцевості, їх поступове зникнення; розвивати інформаційно-технологічні компетентності виховувати екологічний світогляд та екологічну культуру молоді; залучити учнів до природоохоронної діяльності на основі правил раціонального природокористування.

Номер слайду 9

усвідомлення значущості природоохоронного підходу до довкілля; можливість творчої самореалізації та самовдосконалення; усвідомлення власної потреби в діяльності, спрямованої на захист, збереження природи; почуття відповідальності за життя своєї громади, за свою громадянську позицію; можливість збереження та примноження краси довкілля рідного краю; усвідомлення зв'язку здоров'я людини з факторами навколишнього середовища .

Номер слайду 10

Номер слайду 11

Методичний паспорт проекту “Збережемо малі річки – збережемо Україну” Гребенюк Олена Євгеніївна дослідницько - пошуковий учні 7 – 9 класів екологія, географія, хімія, природознавство 2 місяці Поступове зникнення малих річок, причини і наслідки

Номер слайду 12

“географи” “біологи” “екологи” волонтери “хіміки”

Номер слайду 13

Басейн річки Оріль 20% сумарного водозабору України забезпечують малі річки. В межах Дніпропетровської області 146 малих і середніх річок довжиною 4926 км, з них 137 – малі річки площею водозбору до 2 тис. кв км.

Номер слайду 14

Пошукова робота “географів” р. Прядивка – права притока р. Оріль, довжина 23 км, початок бере в с. Топчино Магдалинівського району, протікає через с. Прядивка, Лисківка і Драгівка, де і впадає в Оріль

Номер слайду 15

19.02.16 03.06.16 10.10.17 21.02.13 Спостереження екологів

Номер слайду 16

10.10.17 19.02.16 21.02.13

Номер слайду 17

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Номер слайду 20

Дослідження біологів різноманітності флори і фауни

Номер слайду 21

Номер слайду 22

“Хіміки” досліджували якість води з р. Прядивка

Номер слайду 23

Органолептичні характеристики води з р. Прядивка t, С Прозо-рість Колір Запах Присмак Осад Вода з р. Прядивка 16 прозора 3 бали слабкий жовтий 3 бали, болотяно – рибний терпкий,дуже слабкий незначний Під час органолептичного аналізу води учні зробили висновок, що вода має домішки органічного походження. Крім того, під час забору води для дослідження, на поверхні водойми була видима сіро – зеленувата пляма, подібна на маслянисту.

Номер слайду 24

“Екологи” зробили висновки після досліджень про основні причини зміни водотоку р. Прядивка в нашій місцевості. Одна з них – споруда в декількох місцях дамб для наповнюваності водою штучних ставків.

Номер слайду 25

відсутність офіційно вибраних і організованих сміттєзвалищ; відсутність дієздатного механізму централізованого вивезення сміття з житлового сектора; відсутність спеціалізованих організацій і системи регулярного очищення русел річок Прядивки, Орелі; відсутність мотивацій для збирання, переробки і утилізації відходів; загальна бідність населення і відсутність коштів на транспорт для вивезення сміття.

Номер слайду 26

Неузгодженість законодавчих актів і юридична сваволя місцевих органів влади щодо землекористування (роздача і привати- зація заплавних ділянок, споруджу- вання дамб для наповнюваності особистих ставків) Відсутність дієздатного землекористувача (прибережні смуги мають бути віднесені до земель водного Фонду і передані облводгоспам, які не здатні контролювати ситуацію) Відсутність на рівні селищної ради спеціально уповноваженої контролюючої особи та системи постійного місцевого екологічного контролю. Відсутність коштів на здійснення технічних водорегу- люючих заходів

Номер слайду 27

Допомога волонтерів

Номер слайду 28

ВИСНОВКИ: 1. На прикладі малої річки Прядивка проведено моніторинг антропогенних чинників і дано об’єктивну оцінку загроз біорізноманіттю. 2. Розроблено пропозиції щодо збереження малих річок нашої області: жорсткий контроль за станом водних ресурсів з боку держави, місцевого керівництва; введення високих штрафів за забруднення навколишнього середовища і не господарського використання водних ресурсів 3. Впроваджено на практиці нові підходи до екологічної освіти ти виховання. 4. Необхідно проводити інформаційну роботу серед школярів та місцевого населення по охороні навколишнього середовища 5. Організовувати екологічні суботники на берегах річок

Номер слайду 29

Вже людство не живе, а виживає, невже воно цього не помічає? І той кошмар, який воно створило Усе живе сьогодні отруїло. Чи ж не прийшла пора поміркувати, Як людству на Землі мудрішим стати..

Номер слайду 30

ppt
Додано
30 листопада 2020
Переглядів
96
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку