Всеукраїнський урок "Права людини"

Про матеріал
Методична розробка Всеукраїнського уроку "Права людини". Допоможе викладачу в підготовці до проведення уроку. У розробці використано низку цікавих методів проведення уроку. До розробки додається презентація.
Перегляд файлу

Тема. Права людини

Мета: познайомити учнів з поняттями  «права», «обов’язки»  сприяти розумінню зв’язку між правами людини та її обов’язками; розвивати навички реалізації громадянських прав та обов’язків.

Очікуваний результат:

учні знають та розрізняють «права» і «обов’язки», критично оцінюють інформацію.

Тип уроку: практично-аналітичний

Форма проведення: урок з використанням мультимедійних технологій та інтерактивних методів.

Обладнання: ноутбук, Web-камера, комп’ютерні файли (презентація), проектор та екран, смартфони, роздаткові матеріали для учнів (робочі аркуші).

Тривалість: 45 хвилин

Громадянські компетентності:

Цінності

Ставлення

Навички

Знання та розуміння

Поціновування людської гідності та прав людини.

Громадянська свідомість.

Навички аналітичного та критичного мислення; навички слухати та спостерігати

Знання та критичне розуміння світу (політики, юриспруденції, прав людини, культури, релігії, історії, ЗМІ, економіки, довкілля та сталого розвитку)

Ролі викладача під час проведення уроку:

Експерт

Викладач добре розуміється на темі уроку, передає слухачам знання та навички, охоче відповідає на запитання та взаємодіє з учнями.

Фасилітатор

Викладач стимулює та направляє учнів, коли вони самостійно шукають інформацію та працюють у групах. Мета викладача-фасилітатора — організувати продуктивне спілкування, налагодити обмін думками, щоб спільними зусиллями було вироблене рішення обговорюваного питання.

Ролі учнів під час проведення уроку:

Отримувачі інформації

Учні не тільки сприймають та запам’ятовують нову інформацію, але й можуть відтворити та/або прокоментувати її суттєві складові.

Координатор малих груп

Учні організовують обговорення та дискусії в малих групах, презентують результати перед усією групою.

 

СТРУКТУРА УРОКУ

 1. Організаційний момент.
 2. Виклик:
 1. мотивація навчальної діяльності;
 2. оголошення теми уроку.
 1. Усвідомлення:
 1. пояснення нового матеріалу:
  1. Що таке права і свободи людини?
  2. Загальна декларація прав людини.
  3. Види прав і свобод людини.
  4. Як захищаються права і свободи людини в Україні?
 1. Рефлексія:
 1. узагальнення знань учнів.
 1. Виставлення оцінок.
 2. Домашнє задання.
 3. Враження від уроку. 
 4. Резерв. Вправа  «Лист довіри».

_____________________________________________________________________________

 

I. Організаційний момент.

II. Виклик:

 1. мотивація навчальної діяльності

Перегляд відеоролику

https://www.youtube.com/watch?v=PTnn4UuyfiI

Викладач

 •                   Перегляньте відеоролик.
 •                   Поясніть, як ви його розумієте?
 •                   А що вам відомо про ваші права?
 •                   З курсу історії та правознавства пригадайте, коли й чому людина почала говорити про свої права.
 •                   Ми часто чуємо «Я маю право…», але не зовсім знаємо сутність прав.

Питання прав і свобод людини посідає чи не найважливіше місце як у світі, так і в Україні. Сьогодні, як ніколи, народ України бореться за свої права, які так часто порушуються як в державі, так і за її межами. Ми є свідками тих несправедливостей по відношенню до людини з боку РФ це і останні події з українськими моряками в Керченській протоці, це політв’язні Олег Сєнцов, Володимир Балух, Роман Сущенко, Павло Гриб та інші, які активно боролися і ті хто продовжує боротьбу за права людини.

А наявність прав і свобод, ступінь їх реалізації є основним критерієм визначення розвитку демократії будь-якої держави.

 

b) оголошення теми уроку.

Викладач

Однак, не всі знають, звідки ж походять права людини, які вони за своєю природою, як себе захистити себе. Саме про це ми сьогодні дізнаємося під час уроку. Темою Всеукраїнського уроку є «Права людини».

 

III.  Усвідомлення:

a) пояснення нового матеріалу:

План уроку

 

 1. Що таке права і свободи людини?
 2. Загальна декларація прав людини.
 3. Види прав і свобод людини.
 4. Як захищаються права і свободи людини в Україні?

 

ЩО ТАКЕ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ?

 

Викладач

 

 • Як ви розумієте поняття «права людини»?

 

 • Поясніть, чи є свобода правом людини?

 

 • Чи важливо для вас мати свободу? Чому?

 

(учні відповідають)

 

Свободи людини – це відсутність будь-яких обмежень, утисків у чому-небудь, прямо не пов’язаних із суспільними нормами і правами. Свободи людина може реалізувати без будь-якого втручання держави та її органів. Міра свободи може істотно різнитися в різних суспільствах, за різних політичних режимів.

 

Право людини англійський філософ Томас Гоббс визначав як свободу щось робити або не робити. У суспільстві право забезпечується системою законів, обов’язкових для виконання всіма членами суспільства.

 

У Загальній декларації прав людини, прийнятій Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, проголошується, що всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах (ст. 1), що кожна людина повинна мати всі права і свободи, проголошені цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або релігійних переконань, національного чи соціального походження, майнового, станового або іншого становища (ст. 2). Ці положення зафіксовані в ст. 21 Конституції України, яка передбачає: «Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності і правах. Права людини є невідчужуваними та непорушними, і в ст. 24, яка встановлює: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Частина 2 спеціально підкреслює принцип рівності чоловіка і жінки.

 

Права людини – це можливості людини вільно діяти, самостійно обирати вид та міру своєї поведінки з метою задоволення різнобічних матеріальних та духовних потреб людини шляхом користування певними соціальними благами в межах, визначених законодавчими актами держави.

 

Словникова робота

 

Викладач

 • Відскануйте у вашому робочому аркуші QR-код і запишіть визначення.

 

(учні сканують QR-код і записують до робочого аркуша визначення)

 

Свобода — це юридична можливість людини поводитись відповідно до своїх волевиявлень, тобто робити все, що бажається, але тільки те, що не заборонено законом і не спричиняє невиправданої шкоди правам і свободі інших людей.

Пра́во — це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

 

Викладач

Зверніть увагу на екран. Наступний слайд розкриває принципи права.

 

(викладач пояснює принципи права за слайдом, учні уважно слухають)

 

 

Робота з візуальним джерелом

 

Картинки по запросу логотип права людини

 

Викладач

 

Роздивіться логотип прав людини, який був презентований у Нью-Йорку 23 вересня 2011 р. Спробуйте пояснити його ідею.

(учні пояснюють ідею логотипу)

 

Автор логотипу сербський дизайнер Предград Стакіс. Містить в собі символ голуба та руки. Процес відбору було названо наймасштабнішим прикладом так званого «краудсорсінгу» - процесу, коли велика група людей працює разом для досягнення спільної мети. Організатори підкреслили, що логотип-переможець було створено та обрано «людьми – для людей». Він став важливим засобом подолати мовний бар'єр для символічного розповсюдження універсальної ідеї захисту прав людини.

 

Проаналізуйте таблицю «Спільне та відмінне в поняттях права та свободи»

 

Спільне

Відмінне

Права

 • Тісно пов’язані одне з одним.
 • Окреслюють забезпечувані державою соціальні можливості людини в різних сферах.
 • Ідентичні природа та система гарантій.
 • Права — ширша категорія, ніж свобода.
 • Права — цінність, якою володіє людина через належність до людства.

Свободи

 • Свободи входять до переліку прав людини.
 • Свобода — природний стан людини як будь-якої живої істоти.

 

То чим же відрізняються права від свобод?

 

(учні відповідають)

Викладач

З поколіннями прав людини вас ознайомить відео проект учениці групи 35 Юлії Дядюк.

(учні переглядають відеоролик «Права людини»)

 

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Викладач

Загальна Декларація Прав Людини - декларація, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року представляє першоглобальне вираження прав, на які усі люди мають невід'ємне право.

Декларація складається з 30 статей, які лягли в основу наступних міжнародних договорів, у регіональні документи по правах людини, національні конституції та інші закони. Міжнародний законопроект з прав людини складається з Всесвітньої Декларації Прав Людини, Міжнародного Пакту про економічні, соціальні і культурні права і Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та двох факультативних протоколів до неї. У 1966 році Генеральна Асамблея прийняла два докладних договори, які завершують Міжнародний законопроект про права людини. В 1976 році, після того як договори були ратифіковані достатнім числом окремих націй, законопроект набув статусу міжнародного права.

Повний текст опублікований Організацією Об'єднаних Націй перед вами.

 

(учні ознайомлюються з текстом Загальної декларації прав людини)

Викладач

 

Пропоную переглянути відеоролик у якому відомі люди цитують статті ЗДПЛ.

 

(учні переглядають відеоролик)

Викладач

Отже, ви тепер знаєте, що основний документ, який закріплює наші права як людини у світі – це Загальна декларація прав людини, якій сьогодні День народження, їй 70 років. У робочому аркуші ви маєте QR-код, який переведе вас на хештег #STANDUP4HUMANRIGTS в інстаграмі, де активно долучається світове співтовариство до обговорення питань з дотримання прав людини.

(учні сканують код і переглядають сторінку)

ВИДИ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Викладач

З урахуванням міжнародних правових актів і стандартів, загальнолюдських вимірів, складений ІІ розділ КУ «Права, свободи і обов’язки людини і громадянина», згідно цього права класифікуються на:

 1. Політичні права і свободи (права на свободу слова, зборів, мітингів; на участь в управлінні державними й громадськими справами; на інформацію; право об’єднуватись у політичні партії);
 2. Культурні (право на освіту, свободу художньої, наукової й технічної творчості, участі в культурному житті);
 3. Особисті (свобода пересування, свобода думки та віросповідання, право на життя);
 4. Екологічні (право на безпечне для життя та здоров’я довкілля, право на відшкодування збитків від природних і техногенних катаклізмів);
 5. Економічні (право на працю, право на вільний вибір професії, право на приватну власність);
 6. Соціальні (право на соціальне забезпечення, право на достатній життєвий рівень, право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування).

 

(учні виконують завдання у робочому аркуші, поєднують права і приклади до них)

 

Телеміст

 

Викладач

Зараз у нас на зв’язку група, яка також на Всеукраїнському уроці права активно ознайомлюється з правами та свободами людини. Пропоную запитати, що ж нового, можливо, цікавого дізналися учні про права людини.

А давайте спробуємо перерахувати, які права ви знаєте за допомогою такого алгоритму «Я… у мене є право на…» .

А які права  звучали найчастіше? … (учні повторюють ті права, які найчастіше  були повторені )

Чому? Так, дійсно, тому що без них ми не можемо повноцінно жити.

 

 

ЯК ЗАХИЩАЮТЬСЯ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ?

 

Викладач

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Статтею 55 Конституції України передбачено:

 «Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади; органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх праві свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

 

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань».

 

Сьогодні в Україні Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини є Людми́ла Лео́нтіївна Дені́сова (на посаді з 15 березня 2018 року)

 

До слова запрошується

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

IV. Рефлексія:

a) узагальнення знань учнів.

Шановні учні! Ваша найближча мета – знайти, визначити і зайняти своє місце у суспільстві. Кожний  із вас – частинка суспільства, і наскільки гармонійним буде ваше співіснування, залежить переважно від вас як особистості. Людина від народження наділена правами, а з часом у процесі життя, після досягнення встановленого законом віку, набуває здатності мати обов’язки і нести відповідальність за свої дії.

Однак пам’ятайте: поряд із вами живуть люди, які також мають права. Тому реалізовувати свої права, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших – це своєрідне мистецтво. Досягти такого  балансу можливо не тільки завдяки високій правовій свідомості, грамотності чи через страх перед відповідальністю, а перш за все тоді, коли ти в своїх діях керуєшся совістю, порядністю, людяністю, добрими намірами, чесністю, повагою до оточуючих. Народна мудрість гласить: «Якого ставлення бажаєш до себе – так стався і до інших», «Що посієш – те й пожнеш», «Людина – коваль свого щастя», «Життя  прожити – не поле перейти», і ці вислови не потребують  доказів, оскільки перевірені віками.

Найважливішою для людини та суспільства відносини, упорядковані нормами права, тобто нормами, записаними в законах, і кожна людина перебуває під їхнім впливом.

Нині Україна просувається по шляху побудови правової держави. У цей період важливим є формування у народу України нового правового мислення, набуття знань про життєво необхідні закони й уміння використовувати їх у повсякденному житті.

Ви, учні, не повинні бути осторонь, оскільки молодь – це та сила, яка в змозі здійснити перетворення на краще і забезпечити більш справедливе майбутнє держави.

 

V. Виставлення оцінок (з коментуванням)

VI. Домашнє завдання.

Викладач

Підготувати інфографічний буклет, ознайомити близьких з правами людини (передати буклети).

VII. Рефлексія.

Враження від уроку

Викладач

Я вам дякую за співпрацю. Ну а кожний індивідуально зараз зможе висловити свої враження від заняття за допомогою «Лайк/Дизлайк». Кому сподобалося ставим пальчик вгору, кому ні – вниз.

 

VIII. Резерв. Вправа  «Лист довіри»

 

docx
Додав(-ла)
Замула Михайло
Додано
28 травня 2019
Переглядів
1945
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку