Web Quest "Правоохоронні органи в Україні"

Про матеріал

Навчаючи учнів правознавству, вчитель усвідомлює його специфіку: це і робота з понятійним апаратом, і з текстовими джерелами, законодавством, схемами, таблицями тощо. Щоб отримати результат – учня з набором освітніх компетенцій – вчитель повинен поєднувати теоретичні засади викладання предмету із практичною діяльністю учнів. Для цього використовуються різноманітні методи, прийоми, технології, кожен з яких певною мірою сприяє формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності учнів. Одним із засобів реалізації поставлених завдань є використання на уроках правознавства освітньої технології «web-quest». Запропонована розробка демонструє можливість проведення уроку з використанням даної технології.

Перегляд файлу

Тема: Правоохоронні органи в Україні

Мета:

 •              ознайомити учнів з поняттям «правоохоронні органи», охарактеризувати основні напрямки діяльності правоохоронних органів;
 •              розвивати критичне мислення учнів в процесі пошуку, аналізу та обробки інформації;
 •              розвивати вміння вирішувати практичні завдання, застосовуючи набуті знання;
 •              формувати вміння і навички роботи в мережі Інтернет, роботи з документами, представлення результатів діяльності;
 •              сприяти формуванню інформаційно-комунікаційної компетентності учнів;
 •              виховувати громадянську позицію, правову культуру та правову свідомість.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

Форма проведення: веб-квест (тип: короткочасний).

Обладнання: комп’ютери з підключенням до мережі Інтернет, завдання на картках (юридичний практикум).

Технології та методи організації навчального процесу: освітня технологія веб-квест, робота в групах, юридичний практикум, метод «Мішень».

 

ХІД УРОКУ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Юридичний диктант

1. Яким є термін повноважень:

а) Президента України;

б) народного депутата;

в) депутата місцевої ради?

2. Закінчіть думку.

а) Правосуддя в Україні здійснюється виключно __.

б) Систему судочинства складають __.

в) Перше призначення судді здійснює __.

3. Поставте у відповідному порядку: касаційне подання, розгляд справи по суті, апеляційне подання, розгляд справи у Верховному суді.

4. Який суд сьогодні практично не існує, проте він передбачений законодавством?

5. Із наведених чисел оберіть такі, що стосуються Конституційного суду: 18, 3, 9, 35, 11, 40, 20, 12, 10.

6. Який суд вирішує питання щодо справи юридичної особи?

7. У яких випадках ЄСПЛ може визнати заяву неприйнятною?

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як і в будь-якому суспільстві, в Україні є, на жаль, люди, які порушують законодавство нашої держави. Для того щоб протистояти правопорушникам, у державі створено спеціальні правоохоронні органи.

Кожен із правоохоронних органів має певні чітко визначені законом функції та завдання, які ми розглянемо на сьогоднішньому уроці.

 

IV. ПРЕДСТАВЛЕННЯ ТЕМИ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Очікувані результати

Після цього уроку учні зможуть:

 •              пояснювати поняття «правоохоронні органи»;
 •              визначати завдання правоохоронних органів;
 •              розповідати про систему правоохоронних органів;
 •              висловлювати власну думку щодо існування правоохоронної системи в навчальних закладах;
 •              займати громадянську позицію.

 


V. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Веб-квест

Етапи

Дії вчителя

Дії учнів

І. Початковий етап

Розповідає про основні моменти уроку, готує учасників веб-квесту до самостійної роботи над темою;

 

 

Формування поняття «правоохоронні органи»

 

Учні знайомляться з питаннями квесту:
1. Які органи в державі стоять на охороні правопорядку?

2. Що є спільне у їх діяльності?

3. В чому полягає специфіка їх діяльності?

Кінцевий результат: створення колективної презентації «Правоохоронні органи»

 

Правоохоронні органи — система державних правоохоронних та уповноважених державою громадських формувань, що діють на основі та відповідно до закону й основною функцією яких є забезпечення законності та правопорядку, боротьба зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

ІІ. Рольовий етап

Знайомить учасників веб-квесту із завданнями.

Допомагає формувати команди відповідно до поставлених завдань

Розподіл ролей у команді:

 •              «Суд»

За допомогою інтернет-ресурсів з’ясуйте основні напрямки діяльності суду.

Для цього вам потрібно дати відповіді на питання:

1. Що таке суд і для чого він потрібен?

2. Які правила забезпечують справедливість при розгляді справ судом?

3. Що являє собою суд сучасної України?

4. Як організована робота суду?

 

Результатом Вашої роботи буде:

 •               створення презентації «Суд»;
 •               створення кластеру «Принципи правосуддя».

 

 •              «Адвокат»

Проаналізуйте діяльність адвоката. Для цього вам потрібно дати відповіді на питання:

1. Чим займається адвокат?

2. Коли послуги адвоката є безкоштовними?

3. Що таке «адвокатська таємниця»?

Результатом Вашої роботи буде:

 •               створення презентації «Адвокат»

 

 •              «Прокурор»

Проаналізуйте діяльність адвоката. Для цього вам потрібно дати відповіді на питання:

1. Що входить в обов’язки прокурора?

2. Що означає поняття «державний обвинувач»?

 

Результатом Вашої роботи буде:

 •               створення презентації «Прокурор»

 

 •     «Національна поліція України»

Проаналізуйте діяльність поліції. Для цього вам потрібно дати відповіді на питання:

1. Що означає номер телефону «102»?

2. Які підрозділи має Національна поліція України?

3. Хто і як проводить слідчі дії?

4. Які основні завдання кримінальної поліції?

 

Результатом Вашої роботи буде:

 •               створення презентації «Національна поліція України»;
 •               оформлення буклету «Основні вимоги до працівника поліції»

 

 •     «Нотаріус»

Проаналізуйте специфіку діяльності нотаріуса. Для цього вам потрібно дати відповіді на питання:

1. Які вимоги до особистості нотаріуса?

2. Які види діяльності здійснює нотаріус?

3. Коли послуги нотаріуса є необхідними?

 

Результатом Вашої роботи буде:

 •               створення презентації «Нотаріус»

ІІІ. Робота над проектом

Корегує діяльність груп

Працюють з інформаційними ресурсами Інтернет, виконують поставлені завдання. Розробляють структуру звіту, створюють макет проекту (2-3 слайди)

IV. Звіт. Підведення підсумків

 

Формулюють висновки, пропозиції

 

V.Рефлексія

Оцінює роботу учасників веб-квесту згідно із критеріями

Метод «Незакінчені речення» (додаток 3)


VI. УЗАГАЛЬНЕННЯ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ

Вправа «Назви поняття»

1) __ захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, оборонний потенціал, інтереси держави та права громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спецслужб тощо.

2) __ підтримує державне обвинувачення в суді, представляє інтереси громадян та держави в суді, здійснює нагляд за дотриманням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, нагляд за дотриманням законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах.

3) __ здійснює контроль за правильністю обчислення, повнотою та своєчасністю сплати до бюджетів зборів та платежів.

4) __ захищає економічні інтереси України, веде боротьбу з контрабандою.

5) __ захищають життя, здоров’я, права та свободи, інтереси суспільства і держави, забезпечують громадський порядок, запобігають, розслідують правопорушення, виправляють і перевиховують засуджених, забезпечують пожежну безпеку та безпеку на дорогах.

6) __ добровільне професійно-громадське об’єднання, покликане сприяти захисту прав та свобод, представляти інтереси фізичних і юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

 

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 •              Опрацювати тему 31 та розділ VІІ Конституції України.
 •              Підготувати презентацію «Правоохоронні органи» відповідно до отриманих результатів роботи команд.

 

Інформаційні ресурси

 •              «Суд»

http://court.gov.ua/           Офіційний веб-портал "Судова влада України"

http://uk.wikipedia.org/wiki/Суд               Вікіпедія

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19               Закон України Про судоустрій і статус суддів (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст.545)

http://uk.wikipedia.org/wiki/Судова_система_України     Вікіпедія

 •              «Адвокат»

http://www.profi.ua/ukr/prof/view/123/                                   Професія адвоката

http://uk.wikipedia.org/wiki/Адвокат                                      Вікіпедія

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/про%20адвокатуру%20та%20адвокатську%20діяльність                      Закон України Про адвокатуру та адвокатську діяльність (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282)

 

 •              «Прокурор»

http://uk.wikipedia.org/wiki/Прокурор          Вікіпедія

http://www.gp.gov.ua/                   Офіційний веб-портал "Генеральна прокуратураУкраїни"

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18    Закон України Про прокуратуру (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2015, № 2-3, ст.12 )

http://zakony.com.ua/juridical.html?catid=37842                  Юридичний словник

 

 •     «Національна поліція України»

https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_поліція_України                  Вікіпедія

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/580-19         Закон України Про Національну поліцію (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 40-41, ст.379)

 

 •     «Нотаріус»

http://uk.wikipedia.org/wiki/Нотаріус_в_Україні              Вікіпедія

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12            Закон України Про нотаріат (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 39, ст.383 ) поточна редакція —Редакція від 11.10.2017, підстава 2148-19

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1730-13/paran7#n7              Про затвердження Правил професійної етики нотаріусів України Мін'юст України; Наказ, Правила від 04.10.2013 № 2104/5

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12                Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України Мін'юст України; Наказ, Порядок від 22.02.2012 № 296/5

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 27
Оцінки та відгуки
 1. Біляєв Антон
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Коваль Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Томас Виктория
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Дячук Марина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Іващенко Олександра
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Поліщук Анастасія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Голяєв Нікіта
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. селеткова алла
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 9. Laptiev Artem
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 10. Tarasov Makar
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 11. Паламарчук Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 12. Гордєєв Артем
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 13. Котова Натали
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 14. Терехов Андрій
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 15. Рачинський Денис
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 16. Лотоцька Настя
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 17. Мартинюк Алла Іванівна
  Матеріал дуже сподобався. Дякую.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 18. Мізько Яна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 19. Степашенко Сергей
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 20. Полюга Михаил
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 21. Степова Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 22. Малишева Ольга
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 23. Малишева Людмила
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 24. Кравчук Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 25. Гордійчук Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 26. Полюга Наталія Леонідівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 27. Крилова Лілія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 24 відгука
doc
Додано
2 лютого 2018
Переглядів
3193
Оцінка розробки
5.0 (27 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку