Урок "Як захистити права споживача"

Про матеріал
МЕТА УРОКУ Допомогти учням з'ясувати юридичний зміст понять: спожи вачі, продавці,виробники, виконавці. Ознайомити з нормативними актами, що закріплюють права споживачів, з порядком дій споживача щодо захисту порушених прав. Розвивати вміння коментувати положення нормативних актів, моделювати юридичні ситуації, складати юридичні документи. Вихо вувати правову культуру.
Перегляд файлу

ТЕМА УРОКУ   ЯК ЗАХИСТИТИ ПРАВА СПОЖИВАЧІВ.

МЕТА УРОКУ  Допомогти учням з’ясувати юридичний зміст понять: спожи вачі, продавці,виробники, виконавці. Ознайомити з нормативними актами, що закріплюють права споживачів, з порядком дій споживача щодо захисту порушених прав. Розвивати вміння коментувати положення нормативних актів, моделювати юридичні ситуації, складати юридичні документи. Вихо вувати правову культуру.

ОБЛАДНАННЯ  Підручник, витяги з Закону « Про захист прав споживачів», зразок претензії (скарги), картки  з визначаннями « споживач», « продавець», « виробник», « виконавець», з правами та обов’язками споживачів.

ТИП УРОКУ  КОМБІНОВАНИЙ

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ  Після цього уроку учні зможуть: розповідати хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці називати нормативні акти, коментувати положення, що закріплюють права споживачів; наводити приклади порушення прав споживача з власного життя чи життя членів родини; моделювати ситуації придбання товару, замовлення послуг чи робіт; описувати порядок дій споживача щодо захисту порушених прав, складати за зразком скаргу (претензію) щодо порушених прав споживача; пропонувати варіанти розв’язання ситуацій, в яких порушуються права споживачів.

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ   Споживач, продавець, виконавець, виробник.

     ХІД УРОКУ

І . ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ . АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

ЗАКІНЧИ РЕЧЕННЯ:

 • Особа , яка звертається із заявою до суду, називається … ( позивачем)
 •  Особа , яка на думку іншої особи, порушила її права … ( відповідач )
 • Заява,яка подається до суду  з метою захисту прав … ( позовна заява)
 • Шкода, що може полягати у фізичному болю та стражданнях … (моральна )
 • Шкода, що визначається через  втрату майбутніх доходів …  (матеріальна )
 • Законодавство, яке регулює відшкодування нанесеної шкоди … (цивільне )
 • Особа, яка не досягла 14 – річного віку, називається … ( малолітньою)
 • Особа від 14 – річного до 18 річного віку … ( неповнолітня )
 • Компенсація й повне відшкодування збитків, тобто шкоди, вираженої у грошовій формі … ( цивільно – правова відповідальність )
 • Діяльність пов’язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів … ( джерело підвищеної небезпеки )
 • Цивільно - правова відповідальність є видом … ( юридичної відпові дальності )
 • Період тривалості трьох років, протягом якого людина може звернутися до суду про захист своїх прав … ( позовна давність )

Шляхом взаємоперевірки учні перевіряють виконану роботу і оцінюють за кожне правильно закінчене речення по 1 балу.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Учитель  Ви підготували ситуації з вашого життя, або життя ваших батьків де б порушувалися прав споживачів. Будь ласка, розкажіть нам про ці випадки.

 ( Викликаються декілька учнів )

Дуже прикро, що в нашому житті це трапляється досить таки часто. І сьогодні ми з вами з’ясуємо, як можна захистити себе від таких неприємностей. Ми дізнаємось, які нормативні акти закріплюють права споживачів, який порядок дій споживача щодо захисту порушених прав. Навчимося складати скаргу.

ІV. СПРИЙНЯТТЯ ТА УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

     ПЛАН УРОКУ

1. Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці.

2. Які права і обов’язки споживачів закріплені у законодавстві України

3. Як захистити права споживачів

4. Які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав

1. Хто такі споживачі, продавці, виробники, виконавці

Робота в парах

 Учням пропонується зібрати з розрізаних визначень правильний варіант , використовуючи власний життєвий досвід  ( визначення розрізані в довільній формі ). Після закінчення роботи вчитель зачитує правильні визначення і вивішує їх на дошці .

СПОЖИВАЧ - людина , яка купує , замовляє , використовує або має намір при- дбати чи замовити товари ( роботи , послуги ) для особистих потреб , безпо – середньо не пов’язаних із підприємницькою діяльністю та отриманням при – бутку .

ПРОДАВЦІ -  підприємства , установи , організації або громадяни , які реалі – зують товари .

ВИКОНАВЦІ – підприємства чи люди , які виконують роботи або надають послуги .

ВИРОБНИКИ – ті , хто виробляють товари для реалізації .

2. Які права та обов’язки споживачів закріплені у законодавстві України

РОБОТА З ПІДРУЧНИКОМ : Виконання завдання 4 на стор . 92 та завдання 5 на стор . 94 .

Питання

 З яким нормативним актом ви працювали ? ( Закон « Про захист прав споживачів» )

 Відносини споживачів і продавців ( виконавців , виробників ) регулюються багатьма нормативно – правовими актами , а цей закон є основним з них .

Чи допоміг вам цей документ усвідомити свої права та обов’язки як спожива- ча ?

Які ж права надає Закон « Про захист прав споживачів» ? ( Споживачі захище- ні державою , мають право на належну якість , та обслуговування , безпечну продукцію , достовірну інформацію про продукцію , відшкодування шкоди , звертатися до суду і уповноважених органів державної влади за захистом , об’єднуватися в громадські організації споживачів )

Що ви зобов’язані як споживачі ? ( Ознайомитися з правилами експлуатації , звернутися за роз’ясненнями до продавця ( виробника , виконавця ) , вико – ристовувати товар суто за його призначенням , використовувати засоби без – пеки при експлуатації товару )

( Під визначеннями прикріплюються права та обов’язки споживача )

Учитель

 А тепер ознайомтеся з інформацією « Якщо ви вирішили придбати товар чи замовити роботу або послугу» ( підручник , стор 94 ). Давайте змоделюємо ситуації , які відобразять відносини між споживачами та продавцями ( виробниками , виконавцями ) .

 ( Клас ділиться на чотири групи : « споживачі» , « продавці» , « виробники» , « виконавці» . Кожна з груп на аркушах записують , відповідно , що хочуть придбати або замовити ; який товар реалізують ; що виготовляють ; які роботи виконують , які послуги надають.   Представники груп з аркушами виходять до дошки . Моделюються ситуації щодо купівлі товару , замовлення виготовлення , замовлення на виконання робіт чи послуг . Після моделювання ведеться обговорення правильності відтворення відносин між представниками груп з використанням вивішених на дошці прав та обов’язків споживачів . )

3. Як захистити права споживачів

Учитель

 З подібними ситуаціями ми зустрічаємося  майже щодня . Але не завжди товар , виконані роботи , або послуги відповідають необхідним вимогам. Ви вже перелічували випадки  , коли ви або ваші батьки потрапляли в неприємні  ситуації . Як потрібно поводитися в такому разі ? Ознайомтеся з матеріалом « Якщо ви придбали товар неналежної якості» ,  який вміщено у вашому підручнику на стор 96 і складіть скаргу ( претензію ) за власним прикладом .

 (Учням роздаються зразки скарги ( претензії ).

(Після закінчення роботи вони презентують їх усьому класу . )

4. Які організації та установи допомагають споживачам у захисті їхніх прав

Учитель

 Ви вже знаєте , що держава захищає права споживача . Якщо ваші права порушено ,  ви маєте право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди . Для цього ви можете звернутися до суду або управлінь у справах захисту прав споживачів , Державного комітету стандартизації , метрології та сертифікації України , до органів та установ державного санітарного нагляду України , до органів місцевого самоврядування , на які покладено функції з контролю за якістю та безпекою товарів ( робіт , послуг ) .

У. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ , УМІНЬ , НАВИЧОК .

РОЗВ’ЯЗАТИ  КРОСВОРД :

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

1. Людина , що купує , замовляє , використовує або має намір придбати чи замовити товар  ( споживач )

2. Підприємства чи люди , які виконують роботи або надають послуги (виконавець )

3. Стаття четверта Закону « Про захист прав споживачів» закріплює …. (право )

4. Ті , хто виробляють товар для реалізації ( виробник )

5. Один із видів які можуть надавати виконавці ( послуга )

6. Те , що зроблене для реалізації  ( товар )

У результаті роботи ( по вертикалі ) виходить слово скарга .

УІ . ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ  УРОКУ

Учитель узагальнює висновки , яких дійшли учні в ході вивчення нового мате- ріалу , запитує дітей , чого вони навчилися на уроці , оцінює їхню активність .

УІІ . ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 Опрацювати тему 15 у підручнику . Повторити вивченні з цивільного права поняття. Підготувати по одній – дві життєві ситуації пов’язані з укладанням цивільно – правових договорів та порушенням прав споживача .

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Aieksandr
  Корисна розробка
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Основи правознавства 9 клас (Ратушняк С.П.)
Додано
4 лютого 2018
Переглядів
3102
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку