26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

З досвіду роботи "Перспективний план роботи кабінету художньо-естетичного циклу"

Про матеріал

Діяльність кабінету предметів художньо-естетичного циклу як навчального приміщення здійснюється згідно із Положенням про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів зареєстрованого в внутрішніх справ України від 30.09.98 № 348/70, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720 та затвердженого наказом Міністерством освіти і науки України 20.07.2004 № 601, розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», концепції художньо-естетичного виховання та інших законодавчих актів України.
Це Положення поширюється на кабінети предметів художньо-естетичного циклу.... Вашій увазі пропоную " Перспективний план роботи кабінету художнь-естетичного циклу"

Перегляд файлу

Перспективний план

розвитку кабінету художньо – естетичного циклу

на період 2012 – червень 2018 рр.

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальний

за виконання

Відмітка про вико-нання

1. Організаційна робота

1.1

Обрати раду кабінету , розподілити обов’язки між членами ради.

до 05.09.12.

Савченко Т.Т..

 

1.2

Регулярно проводити засідання ради кабінету.

1 р/міс

Савченко Т.Т..

 

1.3

Силами активу учнів проводити генеральне прибирання кабінету

Щоп’ятниці

Савченко Т.Т..

 

1.4

Провести інвентаризацію матеріальних цінностей кабінету

до 01.11.13.

Савченко Т.Т..

 

1.5

Закріпити за учнями робочі місця в кабінеті

до 05.09.12.

Савченко Т.Т..

 

1.6

Проводити роз’яснювальну роботу серед учнів з питань дотримання техніки безпеки та безпеки життєдіяльності:

а) правила роботи в кабінеті;

б) правила пожежної безпеки;

в) права і обов’язки учнів;

г)єдині вимоги до учнів.

Регулярно протягом семестру

Савченко Т.Т..

 

1.8

Скласти розклад роботи кабінету

до 11.09.

кожного року

Савченко Т.Т..

 

1.9

Перевірити своєчасність і правильність ведення інвентарної та матеріальної книг.

до 01.10.10.

Савченко Т.Т..

 

1.10

Оформити:

а) паспорт кабінету

 

Оновлювати

до 15.09.12.

Савченко Т.Т..

 

1.11

Провести збори клубу  « Світлиця » та вибори Ради Клубу.

25.01.13

Савченко Т.Т..

 

1.12

Вшанування переможців та призерів  конкурсів

31.05.13

Савченко Т.Т..

 

 

2.1

Систематизувати і дібрати дидактичний матеріал для проведення самостійних робіт з художньої культури  для 9 кл

2012

2013

2014

Савченко Т.Т..

 

2.2

Підібрати і скласти різнорівневі тематичні тести з художньої культури для 9кл

2013

2014

2015

Савченко Т.Т..

 

2.3

Розробити індивідуальні  тести і питання з художньої культури для 9-го класу

2012

2013

2014

Савченко Т.Т..

 

2.4

Дооформити постійно діючу папку «На допомогу учням»

Постійно

Савченко Т.Т..

 

2.5

Підібрати збірку методичних статей із методики викладання предметів художньо – естетичного циклу за такою тематикою:

 

Савченко Т.Т..

 

а) моніторингові дослідження навчальних досягнень з художньої культури

 

2013 р.

Савченко Т.Т..

 

б) моніторингові дослідження навчальних досягнень з образотворчого мистецтва

2014р

Савченко Т.Т..

 

2.6

Організувати в кабінеті методичний куточок

2014

Савченко Т.Т..

 

2.7

Розробити завдання для підсумкової перевірки знань учнів з музичного мистецтва 7 кл.

 2013 

Савченко Т.Т..

 

2.8

Поповнювати роздаткові матеріали: картки із схемами, таблиці

Грудень 2012 р

Савченко Т.Т..

 

2.9

Оформити тематичну папку «Роздаткові матеріали до уроків»: уривки художніх творів, поезій, історичних подій тощо.

 2012 р

Савченко Т.Т..

 

2.10

Поповнювати тематичні папки

регулярно

Савченко Т.Т..

 

а) моніторинг навчальних досягнень учнів з  музики

До 01.09.12.

Савченко Т.Т..

 

б)  з художньої культури в 9 класі

До 01.05.12

Савченко Т.Т..

 

2.11

З метою забезпечення виконання «Єдиних вимог до усного і писемного мовлення» організувати виставку «Кращі роботи учнів»

Листопад 2012

Савченко Т.Т..

 

2.12

Сортування додаткової літератури і преси

регулярно

Савченко Т.Т..

 

 

3.1

Оформити  в кабінеті папки «На допомогу учням»

Вересень 2012

Савченко Т.Т..

 

3.2

Провести ремонт таблиць з ОМ для 5-7 класів та ММ для 1 - 4 класів

Жовтень 2012

Савченко Т.Т..

 

3.3

Організувати виготовлення наочних посібників гуртківцями

Протягом року

Савченко Т.Т..

 

3.4

Придбати такі екранно-звукові посібники:

 

Савченко Т.Т..

 

а) відеокасети

По потребі

 

 

б) диски

По потребі

 

 

3.5

Оформити підписку на періодичну пресу для кабінету

Листопад

щорічно

Савченко Т.Т..

 

3.6

Поповнити бібліотечний фонд кабінету навчальною, довідковою та роздатковою  літературою

регулярно

Савченко Т.Т..

 

 

 

4.1

Організувати проведення педагогічного консультування для учнів 5 – 9 класів

До 05.09.12

Савченко Т.Т..

 

4.2

Організувати і спланувати роботу гуртка «Вокальний спів»

До 15.09.12

Савченко Т.Т..

 

4.3

Організувати роботу ініціативної групи учнів 5-9 класів із метою оформлення та розмноження навчально-методичних матеріалів

До 20.09.10

Савченко Т.Т..

 

4.4

Скласти індивідуальні програми для роботи з обдарованими дітьми

До 10.09.12

Савченко Т.Т..

 

4.5

Розробити план проведення дня Мистецтва

До 01.10.12

Савченко Т.Т..

 

4.6

Систематизувати творчі роботи учнів і оформити відповідні папки

Грудень 2012

Савченко Т.Т..

 

4.7

Залучення здібних учнів до участі в:

 

 

 

 

 

 

Савченко Т.Т..

 

а) музичному конкурсі «Зірки на сцену»;

Листопад 2012

б) Районному  конкурсі «Проліски надії»

Березень 2013

в) театралізовану святі « Святий Миколай»

Грудень 2012

д) навчанні в музичних  школах  м. Вінниці

Вересень 2012

 

 

 

 

Жовтень2010 р.

5.1

Вивчити склад фонду бібліотеки школи з проблем методики викладання предметів – художньо – естетичного циклу, педагогіки і психології

До 25.09.12

Савченко Т.Т..

 

5.2

Організувати книжкову виставку:

 

 

 

5.3

а) «Чинні підручники на 2012-2013 навч.рік»

Серпень 2012 р

Савченко Т.Т..

 

Б)Взяти участь у замовленні літератури для  кабінету

Протягом року

 

 

 

 

5.4

Вилучити із бібліотечного фонду кабінету застарілу та непридатну для користування літературу

Жовтень 2012 р

. Савченко Т.Т..

 

5.5

Укомплектувати бібліотеку кабінету підручниками та літературою відповідно до вимог навчальних программ Державного стандарту

Вересень 2012

Савченко Т.Т...

 

5.6

Взяти участь у проведенні Всеукраїнської акції «Живи, книго!»

Протягом року

Савченко Т.Т..

 

5.7

Провести акцію «Подаруй книгу!»

Грудень 2012 р.

 

 

5.8

Оформити картотеки:

 

Савченко Т.Т.

 

5.9

а) періодичних видань;

Грудень 2012 р.

Савченко Т.Т..

 

б) технічних засобів навчання;

Вересень 2012

 

в) з актуальних питань, необхідних для засвоєння навчальної програми музика 1 кл.

Жовтень 2012 р

 

г) навчальної літератури;

Жовтень 2012 р

 

д) методичної літератури;

Листопад 2012

 

е) довідкової літератури;

Листопад 2012

 

є)  навчально-наочних посібників

Грудень 2012 р.

 

Ж) екранно-звукових посібників

Грудень 2010 р.

 

з)

Січень 2013 р.

 

 

 

 

 

 

Завідуючий кабінетом                             Савченко Т.Т.

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематичне планування.

Поурочні плани роботи.

Аналіз рівня навчальних досягнень учнів.

Діагностика художньо-естетичного розвитку учнів 9класу та аналітичний самоконтроль.

План позаурочної виховної роботи з художньої культури.

Наочні матеріали: схеми, плакати, мультимедійні презентації, репродукції картин, споруд, скульптур, портрети видатних діячів, відеотека, фонохрестоматія.

Роздаткові матеріали:

- тести до тематичного оцінювання (різнорівневі),

- тести та питання до індивідуального письмового опитування,

- питання до самостійних робіт, семінарів-практикумів, конференцій,

- картки із схемами, таблицями,

- опорні конспекти,

- уривки художніх творів,

- поезій,

- історичних подій тощо.

Сценарії виховних закладів, плани-конспекти відкритих уроків.

Матеріали узагальненого досвіду роботи.

 

docx
Додано
24 серпня 2018
Переглядів
1161
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку