10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Залікова робота 10 клаас 'Спирти. Альдегіди. Оцтова кислота'? текст

Про матеріал
матеріал містить різнорівневі завдання для контролю знань з теми "Спирти, Альдегіди, Карбонові кислоти"
Перегляд файлу

Залікова робота    Спирти. Альдегіди.  Оцтова кислота.  Варіант – 1

І рівень (кожне завдання по 0,5 балів)

  1. Вкажіть загальну формулу гомологів насичених спиртів:

а) СnH2n+2O б) СnH2n+1O в) СnH2nO г) СnH2n+1.

2. Вкажіть формулу бутанолу:

а) С4Н6О б) С4Н10О в) СН4О г) С3Н6О

3. Назви одноатомних спиртів утворюються за допомогою суфікса:

      а) – ан б) – ин в) – ол г) – діол

4. Назвіть речовину, формула якої СН3 - ОNa:

а) натрій етилат б) натрій ацетат в) натрій метилат г) натрій гідроксид

5. Якісною реакцією на льдегіди є взаємодія з: а)киснем    б)бромною водою    в)аміачним розчином арґентум (І) оксидом       г) всі відповіді вірні

6. Виберіть формулу пентанової кислоти:

  а) CH3COOH б) C2H5COOH в) C2H5OH г) C5H11COOH

ІІ рівень (по 1б)

7. Складіть рівняння реакції горіння  оцтової кислоти, порахуйте суму коефіцієнтів у рівнянні:

8. Визначте молекулярну масу метаналю. 

9. Обчисліть масову частку карбону у формулі етанолу

ІІІ рівень

10.  Установіть відповідність між формулами речовин та їх назвами   (1б)

А. С2Н6О             1. Фенол

Б) С6Н6О              2. Гліцерол

В) НСООН                3. Етанол

Г) С3Н8О3           4. Гексанол

                              5. мурашина кислота

11. Калій масою 5,9 грам помістили в етанол. Який об’єм (н.у.) водню виділиться?   (2б)

 

ІV рівень

12. напишіть рівняння реакції за схемою. Дайте назви речовинам (3б)

С2Н4 → С2Н2→ СН3НО→ СН3СООН →СН3СООNa

 

 

 

Залікова робота    Спирти. Альдегіди.  Оцтова кислота.  Варіант – 1

І рівень (кожне завдання по 0,5 балів)

 

1.Виберіть формулу мурашиної кислоти:

а) HCOOH    б) C2H5COOH    в) C2H5OH      г) C5H11COOH

2. Відсутність газоподібних речовин серед спиртів пояснюється наявністю в їх молекулах: а) йонного звязку    б) водневого звязку     в) пептидного звязку       г) ковалентного зв’язку

3. Назвіть речовину, формула якої С2Н5ОК:

а) калій етанолят б) натрій ацетат в) калій метилат г) натрій гідроксид

4. Вкажіть формула пентанолу:а) С4Н6О б) С5Н12О в) СН4О г) С3Н6О

5. Яку речовину використовують для виявлення альдегідів:

а) CuO     б) Cu(OH)2       в) CuSO4      г) CuCl2

6. Загальна формула насичених одноосновних карбонових кислот:

а)СnH2n+1OH       б) СnH2n+1 COH          в)   СnH2n+1 CОOH        г)немає вірної відповіді 

ІІ рівень

7. Склвадіть рівняння горіння етилового спирту, порахуйте суму коефіцієнтів у рівнянні

8. Визначте молекулярну масу етанової кислоти

9. Обчисліть масову частку карбону у формулі метанолу

ІІІ рівень

10.  Установіть відповідність між формулами речовин та їх назвами   (1б)

А.  СН3СООН       1. гліцерол

Б) НСНО                2. Етанова кислота

В) С2Н6О                3. етанол

Г) С3Н8О3              4. Метанол

                                  5. метаналь

11. Який об’єм вуглекислого газу виділяється при гасінні питної соди оцтовою кислотою масою 590 г?

ІV рівень

12. напишіть рівняння реакції за схемою. Дайте назви речовинам (3б)

С2Н2 → С2Н4→ С2Н5ОН→СН3СООН→СН3СООК

 

docx
Додав(-ла)
Цьома Ірина
Пов’язані теми
Хімія, Контрольні роботи
Додано
30 жовтня 2019
Переглядів
677
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку