Завдання для контролю знань з теми "Кров. Кровоносна система"

Про матеріал

Різні види самостійних робіт (тестові завдання, завдання на співставлення, біологічний диктант) допоможуть перевірити знання учнів з теми "Кров. Кровоносна система"

Перегляд файлу

Самостійна робота з теми «Кров. Кровоносна система»

І варіант

1.Укажіть. як називається підтримка сталості внутрішнього середовища організму: а)тиск, б)пульс, в)гомеостаз, г)фільтрація. 0,5б

2.Укажіть, де утворюються еритроцити: а)безпосередньо у крові, б)печінці, в)селезінці, г)червоному кістковому мозку. 0,5б

3.До органів імунної системи належать: а)печінка, б)селезінка, в)мигдалики, г)серце. 0,5б

4.Позначте вміст лейкоцитів в 1 мм3 крові у здорової людини: а)4-5 млн., б)200-300 тис., в)6-8 тис., г) 1 млн.  0,5б

5.Визначте показник аналізу крові, що є ознакою недокрів’я: а)збільшення кількості еритроцитів, б)збільшення кількості лейкоцитів, в)зменшення кількості тромбоцитів, г)зменшення кількості еритроцитів. 0,5б

6.Який вчений відкрив явище клітинного імунітету: а)І.Мечников, б)Пауль Ерліх, в)Пастер, г)Е.Дженнер. 0,5б

7.Позначте ознаки антигенів: а)спеціальні білки плазми крові, б)чужорідні для організму хімічні речовини, в)клітини-пожирачі, г)лімфоцити.  0,5б

8.Виберіть ознаки тромбоцитів: а)червоні безʹядерні клітини, б)безбарвні ядерні клітини, в)безʹядерні кровʹяні пластинки. 0,5б

9.Вкажіть імунітет, який виникає після введення лікувальної сироватки: а)активний штучний, б)пасивний штучний, в)природний набутий, г)природний вроджений. 0,5б

10.Пересаджування тканин та органів в межах одного організму або від одного організму до іншого, - це: а)трансплантація, б)інтерференція, в)трансферація, г)трансдукція. 0,5б

11.Вкажіть, що забезпечує гуморальний імунітет: а)фагоцити, б)антитіла, в)т-лімфоцити, г)інтерферон. 1б

12.Приведіть у відповідність сполуки гемоглобіну та їх короткі визначення: 1)оксигемоглобін, 2)карбгемоглобін, 3)карбогемоглобін, 4)метгемоглобін.

А)сполука гемоглобіну з чадним газом, Б)сполука гемоглобіну з киснем, В)сполука гемоглобіну з нітратами, Г)сполука гемоглобіну з чадним газом. 2б

13. Поставте знак + (плюс) проти вірного твердження  і – (мінус) проти невірного:

а)зсідання крові неможливе, якщо вона не містить йонів Калію;

б)якщо еритроцити помістити в фізіологічний розчин, то вони набрякнуть і лопнуть;

в)людина з 4 групою крові – універсальний реципієнт. 1б

14.Поставте правильну послідовність перетворення речовин  при зсіданні крові: а)фібриноген, б)тромбін, в)фібрин, г)протромбін. 1б

15.Які шляхи передачі СНІДу? 2б

ІІ варіант

1.Укажіть, як називається рідка тканина, що циркулює в кровоносній системі людини: а)лімфа, б)кров. в)тканинна рідина. г)нейроглія. 0,5б

2.Укажіть, де руйнуються еритроцити: а)у червоному кістковому мозку, б)у жовтому кістковому мозку, в)у нирках. г)у селезінці і печінці. 0,5б

3.До органів імунної системи належать: а)підшлункова залоза, б)вилочкова залоза (тимус), в)слинні залози, г)потові залози. 0,5б

4.Позначте вміст еритроцитів в 1 мм3 крові у здорової людини: а)4-5 млн., б)200-300 тис., в)6-8 тис., г) 1 млн. 0,5б

5.Виберіть показник аналізу крові, що є ознакою запального процесу: а)збільшення кількості тромбоцитів, б)збільшення кількості еритроцитів, в)збільшення кількості лейкоцитів, г)зменшення кількості лейкоцитів. 0,5б

6.Який вчений відкрив явище гуморального імунітету: а)І.Мечников, б)Пауль Ерліх, в)Пастер, г)Е.Дженнер.0,5б

7.Виберіть ознаки інтерферону: а)антитіла, які виробляються особливим видом лейкоцитів, б)спеціальні білки, які містяться в плазмі крові, в)т-лімфоцити, г)фагоцити. 0,5б

8.Виберіть ознаки лейкоцитів: а)червоні безʹядерні клітини, б)безбарвні ядерні клітини, в)безʹядерні кровʹяні пластинки. 0,5б

9.Вкажіть, коли виникає резус-конфліки: а)під час введення несумісної за групою крові. б)під час вагітності, коли мати і дитина є резус-негативними, в)під час вагітності, коли мати резус-позитивна, а дитина – резус-негативна, г)під час вагітності, коли мати резус-негативна, а дитина – резус-позитивна. 0,5б

10.Спадкове захворювання, зумовлене порушенням зсідання крові через нестачу певного білка крові: а)анемія, б)недокрів’я, в)гемофілія, г)фенілкетонурія. 0,5б

11.Вкажіть, що забезпечує клітинний імунітет: а)фагоцити, б)антитіла, в)т-лімфоцити, г)інтерферон. 1б

12.Приведіть у відповідність види імунітету та основні умови їх формування: 1)природний вроджений, 2)природний набутий, 3)штучний пасивний, 4)штучний активний. А)створюється після введення сироваток, Б)виникає після перенесеної хвороби, В)створюється після вакцинації, Г)передається дитині від матері. 2б

13. Поставте знак + (плюс) проти вірного твердження і – (мінус) проти невірного:

а)людям з ІІ групою крові можна вливати кров І, ІІ, ІІІ групи;

б)лейкопенія – це зменшення кількості еритроцитів;

в)при алергії утворюються антитіла з підвищеною чутливістю. 1б

14.Поставте правильну послідовність перетворення речовин  при зсіданні крові: а)фібриноген, б)тромбін, в)тромбопластин, г)протромбін. 1б

15.Як уберегтися від зараження СНІДом? 2б

 

Дидактичний матеріал   «Кола кровообігу людини»

Вставте в речення пропущені слова:

Мале коло кровообігу починається в ___а___ шлуночку. Зі шлуночка по легеневих артеріях кров потрапляє до ___б___. Тут відбувається ____в____. Кров віддає ____г___ і насичується ___д___. По легеневих венах вона потрапляє до ____е___ передсердя. Велике коло кровообігу починається з ____є____ щлуночка, який виштовхує кров до ___ж___. По судинній системі кров, насичена _____з____, надходить в ____и__ тіла. Із клітин в _____і____ переходить ____к___ газ. Кров з ____л____ перетворюється на ____м____ і по венозних судинах повертається до ____н____ передсердя.

 

Біологічний диктант «Кровоносна система»

Поставте знак + проти вірного твердження і – проти невірного:

1.Рух крові по судинах називають кровообігом.

2.Між передсердями і шлуночками знаходяться стулкові клапани.

3.Між лівим шлуночком і легеневою артерією знаходиться пів місяцевий клапан.

4.Тиск крові однаковий в різних ділянках кровоносної системи

5.Гіпертонія – це знижений тиск.

6.Стінки артерій складаються з 2 шарів.

7.Вени мають клапани.

8.Тиск крові найбільший в аорті.

9.Вени- це судини, по яких рухається венозна кров.

10.Систола – це розслаблення серця.

11.Ритмічні коливання стінок артерій, що відповідають скороченню серця – це артеріальний тиск.

12.Адреналін звужує кровоносні судини.

 

Самостійна робота «Кровоносна система»

І варіант

Допишіть речення:

1.Мале коло кровообігу закінчується в….

2.Між передсердями і шлуночками знаходяться клапани…

3.З лівого шлуночка кров виштовхується в…

4.По легеневій артерії рухається кров (артеріальна чи венозна)

5.Місце, де кров з артеріальної перетворюється на венозну…

6.Скорочення серця називається…

7.Навколосерцева сумка називається…..

8.Серцевий цикл триває ….

9.Хвороба, коли в людини артеріальний тиск -160/110 мм рт.ст.…..

10.Вид кровотечі, при якій накладують джгут….

11.Скільки шарів мають стінки артерій….

12.Артеріальна кров – це така, яка….

13.Тромбофлебіт – це…

Виберіть правильну відповідь:

14.Лівий шлуночок відрізняється від правого шлуночка: а)товщиною м’язового шару, б)напрямком руху крові, в)не відрізняється нічим, г)тривалістю скорочення.

15.Визначте послідовність руху крові великим колом кровообігу: а)аорта, б)артерії, в)порожнисті вени, г)лівий шлуночок, д)капіляри, е)праве передсердя, є)клітини тіла.

ІІ варіант

Допишіть речення:

1.З правого передсердя кров виштовхується в ….

2.Велике коло кровообігу закінчується в….

3.На виході з правого шлуночка знаходяться клапани…

4.По легеневій вені рухається кров (артеріальна чи венозна)

5.По аорті рухається кров (артеріальна чи венозна)

6.Місце, де кров перетворюється з венозної на артеріальну…

7.Розслаблення серця називається…

8.Кровоносні судини, які забезпечують кровʹю саме серце….

9.Хвороба, коли в людини артеріальний тиск -  90/60 мм рт. ст….

10.Вид кровотечі, до якої належить кровотеча з носа…

11.Кровоносні судини, які мають клапани….

12.Вени – це судини…

13.Інсульт – це…...

Виберіть правильну відповідь:

14.Тканина, що утворює міокард: а)посмугована серцева, б)посмугована скелетна, в)кровотворна, г)не посмугована серцева.

15.Визначте послідовність руху крові малим колом кровообігу: а)легені, б)правий шлуночок, в)ліве передсердя, г)легеневі капіляри, д)легеневі артерії, е)легеневі вени. 1,5б.

 

Дидактичний матеріал «Серце людини»

Виберіть правильні відповіді:

1.Фаза скорочення шлуночків триває6 а)0,4с, б)0,1с, в)0,8с, г)0,3с

2.Іони кальцію роботу серця: а)сповільнюють, б)прискорюють, в)не змінюють

3.Адреналін роботу серця: а)прискорює, б)сповільнює, в)не змінює

4.Парасимпатичний відділ автономної нервової системи: а)збільшує силу серцевих скорочень, б)послаблює силу серцевих скорочень, в)не змінює силу серцевих скорочень

5.Скорочення серця – це: а)систола, б)діастола, в)серцевий цикл

6.Навколосерцева сумка – це: а)міокард, б)перикард, в)епікард, г)ендокард

7.Середній шар серця: а)міокард, б)перикард, в)епікард, г)ендокард

8.Кров рухається в серці: а)від передсердь до шлуночків, б)від шлуночків до передсердь

9.Між передсердями і шлуночками знаходяться клапани: а)стулкові, б)півмісяцеві

10.На виході з лівого шлуночка аорти знаходиться клапан: а)стулковий, б)пів місяцевий

11.Здатність серця скорочуватись під впливом імпульсів, що виникають в самому серці – це: а)збудливість, б)провідність, в)автоматизм, г)скоротливість

12.Здатність серцевого м’яза сприймати зміни зовнішнього середовища і відповідати на ці зміни збудженням – це: а)збудливість, б)провідність, в)автоматизм, г)скоротливість

 

Самостійна робота «Імунна система людини»

І варіант

Поставте знак + (плюс) проти вірного твердження і – (мінус) проти невірного:

1.Явище поглинання клітинами крові мікроорганізмів – піноцитоз.

2.Чужорідні білки – антигени.

3.Білки, утворені у відповідь на чужорідні білки – антитіла.

4.Клітинний імунітет забезпечують Т-лімфоцити.

5.Гуморальний імунітет забезпечують антитіла.

6.Природний вроджений імунітет виробляється після перенесення інфекційної хвороби.

7.Штучний активний імунітет – це введення лікувальної сироватки.

8.Вакцина – це готові антитіла проти збудника хвороби.

9.Наведіть приклади  алергенів.

10.Розшифруйте -  ВІЛ

11.Назвіть причини імунодефіцитних станів людини. 2 бали

  ІІ варіант

Поставте знак + (плюс) проти вірного твердження і – (мінус) проти невірного:

1.Чужорідні білки – антитіла.

2.Білки, утворені у відповідь на чужорідні білки – антигени.

3.Явище поглинання клітинами крові мікроорганізмів –фагоцитоз.

4.Гуморалдьний імунітет забезпечують Т-лімфоцити.

5.Т-лімфоцити та В-лімфоцити мають імунну пам 'ять.

6.Штучний пасивний імунітет – це введення лікувальної сироватки.

7.Штучний активний імунітет – це введення вакцини.

8.При алергії утворюються антитіла з підвищеною чутливістю.

9.Наведіть приклади  алергенів.

10.Розшифруйте – СНІД

11.Назвіть причини імунодефіцитних станів людини. 2 бали

 

docx
Додано
9 січня 2019
Переглядів
2879
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку