11 травня о 15:00Вебінар: Закінчення навчального року: документи, звіти, аналіз, планування та власний емоційний стан

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РІЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

Про матеріал

Контрольна робота містить завдання різного рівня складності: тести на визначення вірної відповіді,, вірних тверджень, відповідності термінів їх суті, запитання з відкритою відповіддю. Всі завдання ускладнено, відповідно їх рівня. Максимально охвачено всі теми.

Перегляд файлу

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РІЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

І ВАРІАНТ

Початковий рівень

Визнач вірну відповідь

 1.   Наука, яка вивчає загальні закони функціонування екосистем:

А. еволюція;

Б. екологія;

В. біологія.


 1.   Ознака екосистеми, що означає виникнення нових її властивостей:

А. сукупність;

Б. гетерогенність;

В. емерджентність.


3.Якісно нова форм організації біосфери:


А. ноосфера;

Б. атмосфера;

В. гідросфера.


4.Зміна якості довкілля, що призводить до негативних наслідків:


А. деградація;

Б. забруднення;

В. збалансованість.


5.Проникнення в екосистему живих істот, ворожих їй – це забруднення:


А. Фізичне;

Б. механічне;

В. біологічне.


6.Наслідком деградації природи є:


А. ерозія грунтів;

Б. корозія;

В. парниковий ефект.

 


7.Термін «екологія» запропонував вчений:


А Вернадський;

Б. Геккель;

В. Зюсс.


8.Вчення про біосферу започаткував вчений


А Вернадський;

Б. Геккель;

В. Зюсс.


9.Порушення екологічної рівноваги – це


А. Деградація;

Б. Руйнування;

В. Забруднення.


10.Парниковий ефект – це забруднення


А. локальне;

Б. регіональне;

В. глобальне


 

Середній рівень

Завдання 1.

Визнач 4 вірні твердження.

 1. За рахунок виведення з обробітку середньо- й сильноеродованих ґрунтів можна погіршити структуру агроландшафту,
 2. Біорізноманіття — це тканина життя, складовою частиною якої є ми і від якої ми повністю залежимо
 3. Руйнування природного середовища життя- одна з причин вимирання біологічних видів.
 4. Термін «збалансований розвиток» з'явився 1980 року.
 5. Біологічний кругообіг — це одноразова участь хімічних елементів у проце­сах, які відбуваються в біосфері.
 6. Вперше тривожний прогноз деградації природи був опублікований в 1970 році.
 7. Найбільш ефективно на формування екологічно сталих ландшафтів вплива­ють захисні лісосмуги, особливо сполучені з природними лісами.
 8. Корабель – це природно-антропогенна екосистема.

Завдання 2.

Визначити відповідність між термінами і їх суттю.


А. Аутекологія;

Б. Синеколгія;

 

В. Демекологя;

Г. Прикладна екологія.


 1. Аналізує стосунки між особинами.
 2. Розробляє принципи використання природних ресурсів.
 3. Вивчає взаємозв’язки виду з довкіллям.
 4. Вивчає структуру виду.

 

Визначити відповідність між термінами:


А. Біосфера;

Б. Забруднення;

В. Деградація;

Г. Екосистема.

 1. Ліс.
 2. Е. Зюсс.
 3. Комп’ютер.
 4. Ерозія грунтів.

 

 

Визначити послідовність  екологічних етапів у природі.


А. Ноосфера.

Б. Деградація.

В. Біосфера.

Г. Забруднення.


 

Достатній рівень

 

 


Завдання 1.

А. Забруднення.

Б. Деградація.

В. ХХ ст.

Г. Чорнобиль.

Д. Окремі екологічні катастрофи.

Е. Поступова деградація довкілля.

Є. Сучасна екологічна криза.

Ж.І ст до н. е.


 

 1. Передрікався деградаційний процес.
 2. Разова катастрофічна
 3. Природа не храм. а майстерня
 4. Порушення екологічної рівноваги
 5. Зміна якості довкілля
 6. Якісно інша природа
 7. Менш небезпечні
 8. Вплив малопомітних результатів людської діяльності

 

Завдання 2.


А. Електромагнітне забруднення.

Б. Емерджентність.

В. Великий кругообіг.

Г. Заповідник.

Д. Біосфера.

Е. Вернадський.

Є. Ландшафт.


 

 1. Природний комплекс.
 2. Заборонена діяльність людина.
 3. Жива оболонка Землі.
 4. Мобільний телефон.
 5. Вчення про біосферу.
 6. 4 млрд років.
 7. Сума властивостей кожної системи.

 

а) сума інди­відуальної плодючості особин виду;

б) 1875 рік ,Тенслі;

в) 21016т на рік.

г) Ламарк;

д) Асканія Нова;

е) телевізор;

є)природний і антропогенний.

 

Високий рівень

Дай відповідь на запитання.

1.Охарактеризувати основні види забруднень на території м. Горішні Плавні, їх причини, та запропонувати шляхи оздоровлення довкілля.

2.Назви і аргументуй основні положення про ноосферу.

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ РІЧНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ЕКОЛОГІЇ

 

ІІ ВАРІАНТ

Початковий рівень

Визнач вірну відповідь

 1. Термін «БІОСФЕРА» запропонував вчений:

А Вернадський;

Б. Геккель;

В. Зюсс.


 1. Синекологія – це наука, що вивчає

А. взаємозв’язки виду і середовища;

Б. стосунки між особинами;

В. структуру виду.


 1. Порушення екологічної рівноваги, що веде до руйнації навколишнього середовища:

А. деградація;

Б. руйнування;

В. забруднення.


 1. Незвичайні екологічні ситуації – це:

А. деградація;

Б. руйнування;

В. забруднення.


 1. Викиди вихлопних труб автомобілів м. Горішні Плавні – це забруднення:

А. локальне;

Б. регіональне;

В. глобальне.


6.Порушення екологічної рівноваги, що призводить до руйнування довкілля::


А. деградація;

Б. забруднення;

В. збалансованість.


7.Зміна навколишнього середовища, що призводить до негативних наслідків:


А. деградація;

Б. забруднення;

В. збалансованість.


8.Якісно нова форм організації біосфери, що передбачає гармонійне співіснування людини і природи:


А. ноосфера;

Б. біосфера;

В. екосистема.


9.Екосистема не може складатися з абсолютно ідентичних елементів – це ознака:


А. сукупність;

Б. гетерогенність;

В. емерджентність.


10.Розділ екології, що вивчає запобігання механізму руйнування біосфери людиною:


А. Прикладна;

Б. синекологія;

В. аутекологія.


 


Середній рівень

Завдання 1.

Визнач вірні твердження

 1. Єдиним  антропогенним фактором розвитку екологічної кризи в Україні є великі промислові комплекси.
 2. Вернадський ще в половині ХХ ст. передбачив, що біосфера перетвориться у ноосферу.
 3. Хімічний вид забруднення – це проникнення в екосистеми чи техногенні системи живих істот, ворожих певним співтовариствам.
 4. Темпи зміни параметрів біосфери породжені екологічною кризою в 1000 разів швидші ніж темпи природної еволюції.
 5. Наслідки деградації природних компонентів найсильніше торкнулися промислових об’єктів.
 6. Принциповим є наявність в с/г угіддях мінімально необхідної площі природних біогеоценозів.
 7. Підняття рівня Світового океану на 11м може призвести до затоплення великих прибережних ділянок заболочених земель, багатих різ­номанітною флорою та фауною
 8. Завершуючи свій життєвий цикл, організми повертають природі все, що взяли в неї протягом життя.

Завдання 2.

Визначити відповідність між термінами і їх суттю.


А. Ерозія вітрова;

Б. Ерозія воднева;

В. Ерозія промислова;

 

Г. Ерозія пасовищна.

Д. Ерозія військова.

Е. Ерозія іригаційна.


 1. До неї схильні 34% суходолу.
 2. Яружна ерозія.
 3. Траншеї.
 4. Кар’єри.
 5. Зрошувальні канали;
 6. Перевипас лук.

 

Достатній рівень

Завдання 1.

Визначити відповідність між термінами:


А. Теплове забруднення

Б. Світлове

В. Електромагнітне

Г. Шумове

Д. Радіаційне

Ж. Біологічне

З. Хімічне

 

1.Світло електричних лампочок вдень.

2.Сигнал автомобілів.

3.Пестициди.


 

 

 

 

4.Комп’ютер.

5.Парниковий ефект.

6.Ядерний вибух.

7. Вірус.

 

 

Завдання 2.

    Визнач відповідність:

А. Гетерогенність.

Б. Хімічне забруднення.

В. Ноосфера.


Г. Парниковий ефект.

Д. Надмірна експлуатація природних ресурсів.

Е. Локальне забруднення.

Є. Біологічний кругообіг.

Ж. Збалансований розвиток.

 

 

 1. Жива речовина.
 2. Різноманіття.
 3. ЧАЕС
 4. Сфера розуму.
 5. Деградація.
 6. Поштовий голуб.
 7. Відвали ПГЗК.
 8. Гармонійне поєднання економічних, соціальних та екологічних складових розвитку

 

а) Вернадський.

б) залізорудний кар’єр.

в) величезна швид­кістю розвитку.


г) природа не храм, а майстерня.

д) викиди автомобілів.

е) екваторіальний ліс.

є) розвиток суспільства має відбуватися за умови збереження природи.

ж) вереснь 1914 року, зоопарк міста Цінціннаті.


 


Високий рівень

Дай відповідь на запитання.

 1. Чому саме підприємства чорної металургії та електроенергетики найбільше забруднюють довкілля і як цьому запобігти?

 

2.Охарактеризувати основні види ерозії грунтів на території м. Горішні Плавні, їх причини, та запропонувати шляхи оздоровлення довкілля.


 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
4.5
Загальна:
4.5
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Полякова Надія Володимирівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  4.0
 2. Зайкіна Наталія Василівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
18 березня 2018
Переглядів
3397
Оцінка розробки
4.5 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку