Завдання до контрольної роботи по темі "Кінематика"

Про матеріал

Варіанти складаються з різнорівневих завданнь з варіантами відповідей. Завдання - тести і розрахункові задачі. Міститься таблиця правильних відповідей

Перегляд файлу

Тема «КІНЕМАТИКА»

 

Варіант – 1

 

П 1. Переміщенням точки, що рухається, називають ...

А.... лінію, яку точка описує в заданій системі відліку.

Б.... пройдену відстань від початкової точки траєкторії до кінцевої.

В.... вектор, проведений з початкового положення точки в її положення в даний момент.

Г.... довжину траєкторії.

 

П 2. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею прискорення є

А. ...м/с2. Б. ... см/с2. В. ... мм/с2.      Г. ... км/год2.

 

П 3. Тіло кинули вертикально вгору. Якщо опір повітря відсутній, то прискорення тіла

А. ... у верхній точці дорівнює нулю. 

Б. ... найбільше перед падінням на землю.

В. ... у верхній точні змінює напрям. 

Г. ... протягом усього часу польоту однакове.

 

П 4. Який із графіків описує прямолінійний рівномірний рух?

 

 

 

 

 

 

 

С 5. Літак протягом 30 хвилин рухався із сталою швидкістю 720 км/год. Який шлях здолав літак за цей час?

А. 24 км.       Б. 360 км.        В. 1440 км.          Г. 21600 км.

С 6. Тіло підкинули вертикально на висоту 31 м 25 см. Визначіть початкову швидкість тіла. Уважайте g = 10 м/с2. Опором повітря знехтувати.

А. 15 м/с.      Б. 20 м/с.    В. 25 м/с.   Г. 30 м/с.

С 7. Барабан радіусом 40 см обертається з постійною швидкістю 0,4 м/с. Обчисліть доцентрове прискорення точок на поверхні барабану.

А. 16 м/с2.  Б. 0,4 м/с2.  В. 0,128 м/с2.  Г. 0,064 м/с2.

 

Д 8. Рівняння руху велосипедиста х1 = –500 + 5t, а мотоцикліста х2 = 1000 – 20t. Визначіть час та координату точки їх зустрічі.

  А. 2 хв; - 450 м.         Б. 1 хв; - 400 м.         В. 2 хв; - 300 м.         Г. 1 хв; - 200 м.

 

Д 9. За графіком залежності проекції швидкості від часу виберіть відповідне рівняння залежності проекції переміщення від часу.

 

 

 

 

 

 

А. sх = t + 0,25t2.         Б. sх = 5t - 0,25t 2.         В. sх = t + 0,5t 2.         Г. sх = t - 0,5t 2.

 

Д 10. Автомобіль, який рухався прямолінійно рівноприскорено, на відрізку АВ довжиною 200 м збільшив свою швидкість від 16 до 24 м/с. За який час він пройшов відрізок АВ?

А. 5 с.                 Б. 8 с.                 В. 10 с.                 Г. 12,5 с.

 

В 11. Тіло рухається рівноприскорено з початковою швидкістю. Його переміщення за п'ятнадцяту секунду на 17 м більше, ніж за десяту. Визначіть прискорення тіла.

 

 

 

 

Тема 1.1 «КІНЕМАТИКА»

 

Варіант – 2

 

П 1. У Міжнародній системі одиниць фізичних величин одиницею швидкості є ...

А. ... км/год.     Б. ... м/с.   В.... см/с. Г. ... мм/с.

 

П 2. При русі тіла по колу миттєва швидкість напрямлена ...

А. ... до центру кола. 

Б. ... по хорді.

В. ... по дотичній до кола. 

Г. ... від центра кола.

 

П 3. Основне завдання механіки полягає у визначенні..

А. ... швидкості руху тіла в будь-який момент часу. 

Б. ... прискорення тіла в будь-який момент часу.

В. ... положення тіла в будь-який момент часу.

Г. ... напряму руху тіла.

 

П 4. Який із графіків може описувати прямолінійний рівноприскореннй рух?

 

 

 

 

 

 

 

С 5. За 2 хвилини 40 секунд автомобіль, який рухався рівномірно, подолав шлях 2,4 км. З якою швидкістю рухався автомобіль?

А. 1 км/год. Б. 15 км/год. В. 54 км/год.      Г. 60 км/год.

 

С 6. Автомобіль, рухаючись рівноприскорено, зі стану спокою за 5 с проїхав шлях 25 м. Визначіть прискорення автомобіля на цьому шляху.

А. 0,2 м/с2.  Б. 0,5 м/с2.  В. 2 м/с2.  Г. 5 м/с2.

 

С 7. Якою є кутова швидкість обертання колеса велосипеда, якщо лінійна швидкість точок обода колеса дорівнює 36 км/год? Радіус колеса становить 50 см.

А. 0,2 рад/с.    Б. 5 рад/с.     В. 20 рад/с.   Г. 500 рад/с.

 

Д 8. Рівняння руху двох тіл задані виразами: х1 = 63 – 6,2t  і  х2 = –12 + 4,1t. Визначіть час та координату точки їх зустрічі.

  А. 42 с; 200 м.          Б. 7,3 с; 17,8 м.          В. 11,3 с; 12,5 м.          Г. 53,7 с; 263 м.

 

Д 9. За графіком залежності проекції швидкості від часу виберіть відповідне рівняння залежності проекції переміщення від часу.

 

 

 

 

 

А. sх = 1,5t + 0,25t2.       Б. sх = 1,5t - 0,25t 2.       В. sх =1,5t +  0,5t 2.       Г. sх = t - 0,5t 2.

 

Д 10. Тіло вільно падає з висоти 320 м. Скільки часу воно падатиме і якої найбільшої швидкості досягне? Уважайте g = 10 м/с2.

А. 8 с; 40м/с.             Б. 10 с; 32 м/с            В. 3,2 с; 100 м/с.            Г. 8 с; 80 м/с.

 

В 11. Рухаючись рівноприскорено, автомобіль за 2 с пройшов 60 м та збільшив свою швидкість утричі. Визначіть початкову та кінцеву швидкості руху автомобіля на цій ділянці шляху.

 

 

 

Тема 1.1 «КІНЕМАТИКА»

 

Варіант – 3

 

П 1. У якому з наведених прикладів рух тіла можна розглядали як рух матеріальної точки?

А. Токар спостерігає обертання деталі, закріпленої у верстаті.

Б. Пілот виконує фігуру вищого пілотажу.

В. Тренер спостерігає рух фігуриста, який виконує довільну програму.

Г. Диспетчер розраховує час польоту літака, що робить рейс Київ – Сімферополь.

 

П 2. Під час рівномірного руху велосипедиста по колу прискорення напрямлене ...

А. ... по хорді.    Б. ... по дотичній до кола.    

В. ... до центру кола.   Г. ... від центра кола.

 

П 3. Рівноприскорений рух – це такий рух при якому тіло ...

А. ... за будь-які рівні інтервали часу тіло проходить однакові переміщення.

Б. ... за будь-які рівні інтервали часу тіло змінює свою швидкість на однакову величину.

В. ... за рівні інтервали часу тіло змінює свою швидкість на однакову величину.

Г. ... за рівні інтервали часу тіло проходить однакові переміщення.

 

П 4. Який із графіків може описувати прямолінійний рівноприскореннй рух?

 

 

 

 

 

С 5. За який час автомобіль, що рухається прямолінійно рівномірно зі швидкістю 72 км/год, проїде відстань 1 км?

 А. 20 с.   Б. 50 с.   В. 72 с.   Г. 20 000 с.

 

С 6. До якої швидкості розігнався автомобіль зі стану спокою на прямолінійній ділянці шляху довжиною 50 м, якщо він рухався з прискоренням 4 м/с2?

 А. 12,5 м/с.  Б. 20 м/с  В. 30 м/с.  Г. 46 м/с.

 

С 7. Велосипедне колесо радіусом 60 см котиться зі швидкістю 2,4 м/с по дорозі. Обчисліть доцентрове прискорення точок на поверхні колеса відносно осі.

А. 3,456 м/с2.  Б. 9,6 м/с2.  В. 4,2 м/с2.  Г. 1,44 м/с2.

 

Д 8. Рівняння руху вантажного та легкового автомобілів мають вигляд відповідно:

 х1 = 600 - 10t та х2 = t 2. Визначіть час та координату їх зустрічі.

А. 5 с; 550 м.             Б. 10 с; 500 м.             В. 15 с; 450 м.             Г. 20 с; 400 м.

 

Д 9. За графіком залежності проекції швидкості від часу виберіть відповідне рівняння залежності проекції переміщення від часу.

 

 

 

 

 

 

А. sх = 4t + t2.       Б. sх = 4t + 2t 2.       В. sх = 4t + 0,5t 2.       Г. sх = 4t - 0,5t 2.

 

Д 10. Тіло кинули вертикально вгору зі швидкістю 20 м/с. Через який час воно впаде в ту точку, звідки його кинули, і на якій максимальній висоті воно побуває? Уважайте g = 10 м/с2.

А. 3 с; 5 м.   Б. 3 с;  10 м.   В. 4 с; 20 м.   Г. 4 с; 30 м.

 

В 11. З однієї точки в одному напрямку починають рівноприскорено рухатись два автомобілі: другий через 10 с після першого. Через 15 с після початку руху першого автомобіля швидкості руху автомобілів зрівнялись. Через який час після цього другий автомобіль наздожене перший?

 

Тема 1.1 «КІНЕМАТИКА»

 

Варіант – 4

 

П 1. Прискоренням називають векторну величину, що визначається як ...

А.... добуток зміни швидкості та інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

Б.... відношення зміни швидкості до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

В. ... відношення зміни переміщення до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

Г. ... відношення зміни координати до інтервалу часу, за який ця зміна сталася.

 

П 2. Періодом рівномірного руху по колу називають

А. ... повний час руху.   

Б. ... кількість обертів за одиницю часу.

В. ... час одного повного оберту. 

Г. ... кількість обертів за весь час руху.

 

П 3. Переміщення при рівноприскореному прямолінійному русі обчислюється за формулою:

А. s = v  t.  Б. v = v0 + at.  В. s = v0t ± at2/2.   Г. s = v0 + at

 

П 4. Який із графіків описує прямолінійний рівномірний рух?

 

 

 

 

 

 

С 5. Протягом 12 с автомобіль рухався рівномірно прямолінійно зі швидкістю 54 км/год. Який шлях проїхав автомобіль?

А. 3м.      Б. 27 м.          В. 150 м.  Г. 180 м.

 

С 6. Через який час тіло, що починає рухатися зі стану спокою з прискоренням 4,5 м/с2, набуває швидкості 162 км/год?

А. 10 с.     Б. 36 с.         В. 202,5 с.  Г. 729 с.

 

С 7. На повороті при швидкості 72 км/год автомобіль рухається з доцентровим прискоренням 5 м/с2. Визначіть радіус повороту.

  А. Менше 50 м.         Б. Від 55 м до 65 м.      

  В. Від 75 м до 85 м.        Г. Більше 90 м.

 

Д 8. Рівняння руху двох тіл задані виразами: х1 = 24 + 4,2t і  х2 = 87 + 2,7t. Визначіть час та координату точки їх зустрічі.

  А. 42 с; 200 м.          Б. 7,3 с; 17,8 м.          В. 11,3 с; 12,5 м.          Г. 53,7 с; 263 м.

 

Д 9. За графіком залежності проекції швидкості від часу виберіть відповідне рівняння залежності проекції переміщення від часу.

 

 

 

 

А. sх = 4t + t2.       Б. sх = 2t - t 2.        В. sх = 2t + 0,5t 2.       Г. sх = 2t - 0,5t 2.

 

Д 10. М'яч штовхнули вниз по схилу. Визначіть його початкову швидкість, якщо за 4 с він перемістився на 28 м та набув швидкості 9 м/с.

А. 2 м/с    Б. 3 м/с.   В. 4 м/с.   Г. 5 м/с.

 

В 11. З висоти 40 м вертикально вгору з деякою швидкістю кинули тіло, яке потім впало на землю. Яку швидкість мало тіло, пройшовши половину свого повного шляху? Уважайте g = 10 м/с2, опір повітря не враховуйте.

 

 

Відповіді

 

Варіант

№ завдання

1

2

3

4

1

В

Б

Г

Б

2

А

В

В

В

3

Г

В

Б

В

4

А

Г

В

Г

5

Б

В

Б

Г

6

В

В

Б

А

7

Б

В

В

В (80м)

8

Г

 

Г

 

9

А

А

А

В

10

В

Г

В

Г

11

3,4 м/с2

15м/с, 45 м/с

23,65 с

20 м/с

 

doc
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Генденштейн Л. Е., Ненашев І. Ю.)
До уроку
РОЗДІЛ 1. КІНЕМАТИКА
Додано
25 січня 2018
Переглядів
31636
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку