18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Завдання на І етап Всеукраїнської олімпіади з хімії для 10 класу

Про матеріал

Завдання для проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії серед учнів 10 класу. Містить ІІ варіанти завдань. Робота містить 21 завдання різного рівня складності, за виконання всіх завдань учень може отримати 94 бали. указана разбаловка кожного завдання.

Перегляд файлу

Завдання

на І етап Всеукраїнської олімпіади з хімії

10 клас

І варіант

1. Виберіть структурну формулу сполуки, що відповідає назві 2-метилбут-1-ен:

А. СН2 = С – СН = СН2

                 |

                СН3

Б. СН3 – СН – СН = СН2

                |

               СН3

В. СН3 – С = СН – СН3

                |

               СН3

Г. СН2 = С – СН2 – СН3

                 |

                СН3

2. Визначте назву сполуки за систематичною номенклатурою:

                    С2Н5 СН3                                 А.2,2,5 – триметил – 4 – етилгепт – 3 – ен

                     |  |                                  Б. 3,6,6 – триметил – 4 – етилгепт – 4 – ен

СН3 – СН – С = СН – С –  СН3          В. 4,5 – діетил – 2,2 – диметилгекс – 3 – ен

    |     |                                                    Г. 4 – етил – 2,2,5 – триметилгепт – 3 – ен

  СН2 – СН3СН3

3. Установіть, до якого гомологічного ряду відноситься сполука

    СН3 – СН(СН3) – СН = СН(СН3),  та яка загальна формула ряду:

А. СnН2n+2           Б. СnН2n-2        В. СnН2n-6         Г. СnН2n

4. Укажіть реактив, за допомогою якого можна розрізнити бутан та бутен:

А. Купрум (ІІ) гідроксид    Б. Етанол      В. Розчин лакмусу     Г. Бромна вода

5. Укажіть речовину, яка дає реакцію «срібного дзеркала», відновлюється воднем та утворюється при взаємодії етину з водою:

А. СН3С(Н)О   Б. НС(Н)О    В. С6Н5ОН       Г. СН3СН2ОН

6. Визначте електронну конфігурацію атома, яка існує:

А. 1s22s42p4    Б. 1s22s22p8    В. 1s22s2       Г. 1s22s22p63s13p1

7. Установіть відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук: 
А. СН  С СН2  СН3                           1. пент - 1 - ин 
Б. СН33 С С  СН2  СН3                  2. пент - 2 - ин
В. СН С  СН2  СН2  СН3               3. бут - 1 - ин
Г. СН С - СН  СН3                             4. бут - 2 - ин
                  |                                              5. 2 - метилбут - 3 - ин
                  СН3                                         6. 3 - метилбут - 1 – ин

8. Установіть відповідність між класами органічних сполук та функціональними групами:
 А. Спирти                                    1. - СООН
Б. Альдегіди                                   2. - СНО
В. Карбонові кислоти                    3. - ОН
Г. Естери                                         4. - СООR
                                                         5. - ОR
                                                         6. – СОNН2

 

9. Укажіть ряд сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:

A). H2S; SO2; K2SO4;

Б).H2SO4; SO3; Na2SO4;

 В). Na2S; H2SO3; Na2SO3;

Г). K2S; MgSO3; CaSO4. 

10. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад .Напишіть відповідне йонно-молекулярне рівняння цієї реакції.

 A) AgNO3 + KC1

 Б) NaNO3 + KC1;

 В) H2SO4+K2CO3;

 Г) Н3РО4 + КОН

 11. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно – відновної реакції

K2Cr2O7+KI+H2SO4 I2+Cr2(SO4)3 +K2SO4+H2O.

12.  У трьох склянках без етикеток містяться концентровані розчини кислот: сульфатної, нітратної та хлоридної. Запропонуйте спосіб розпізнавання кислот за допомогою одного реактиву. Наведіть рівняння відповідних реакцій. Зазначте їх зовнішні ефекти.

13. При розкладанні 21 г метал карбонату виділилося 5,6 л вуглекислого газу (н.у.). Визначте метал, який утворив сіль

14.  Об’ємна частка метану у природному газі Бориславського родовища становить 88,7%. Який об’єм ацетилену можна добути з 700 м3 цього газу, якщо вихід ацетилену дорівнює 8,8 % від теоретично можливого.

15.Виведіть молекулярну формулу сполуки, при спалюванні 12 г якої утворюється 0,4 моль карбон (IV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина пари цієї сполуки за киснем дорівнює 1,875.

 

 

1-6  завдання    по 1 балу

7-8 завдання  по 4 бали

9-13 завдання  по 10 балів

14-15 завдання по 15 балів

Всього: 94

 

 

 

 

ІІ варіант

 

1. Виберіть структурну формулу сполуки, що відповідає назві 2-метилбут-3-ен:

А. СН2 = С – СН = СН2

                 |

                СН3

Б. СН3 – СН – СН = СН2

                |

               СН3

В. СН3 – С = СН – СН3

                |

               СН3

Г. СН2 = С – СН2 – СН3

                 |

                СН3

2. Визначте назву сполуки за систематичною номенклатурою:

                    С2Н5 СН3                                 А.2,2,5 – триметил – 4 – етилгепт – 3 – ен

                     |  |                                  Б. 3,6,6 – триметил – 4 – етилгепт – 4 – ен

СН3 – СН – С = СН – С –  СН3          В. 4,5 – діетил – 2,2 – диметилгекс – 3 – ен

    |     |                                                    Г. 4 – етил – 2,2,5 – триметилгепт – 3 – ен

  СН2 – СН3СН3

3. Установіть, до якого гомологічного ряду відноситься сполука

    СН3 – СН(СН3) – СН2(СН3),  та яка загальна формула ряду:

А. СnН2n+2           Б. СnН2n-2        В. СnН2n-6         Г. СnН2n

4. Укажіть реактив, за допомогою якого можна розрізнити пропан та пропен:

А. Купрум (ІІ) гідроксид    Б. Етанол      В. Розчин лакмусу     Г. Бромна вода

5. Укажіть речовину, яка дає реакцію «срібного дзеркала», відновлюється воднем та утворюється при взаємодії етину з водою:

А. СН3С(Н)О   Б. С6Н5ОН       В. СН3СН2ОН    Г. НС(Н)О

6. Визначте електронну конфігурацію атома, яка існує:

А. 1s22s52p4    Б.  1s22s12p8    В. 1s22s2       Г. 1s22s22p63s13p4

7.Напишіть структурні формули: 2метилбут- 1-ен;   3метилгекс-2-ен;

3,3-диметилпент-1-ен; 4 етилгепт-3ен.

 8. Установіть відповідність між класами органічних сполук та функціональними групами:
  А. Альдегіди                                   1. - СООН
  Б. Естери                                         2. - СНО
  В. Карбонові кислоти                     3. - ОН
    Г. Спирти                                       4. - СООR
                                                            5. - ОR
                                                             6. – СОNН2   

 

9. Укажіть ряд сполук, у яких ступінь окиснення Сульфуру однакова:

A). Nа 2 S;    H2SO3;     Na2SO3;

Б).H2SO4;     SO3;         Na2SO4;

 В). H2S;        SO2;        K2SO4

Г). K2S;          MgSO3;     CaSO4

10. Укажіть схему реакції йонного обміну у водному розчині, під час якої утворюється осад .Напишіть відповідне йонно-молекулярне рівняння цієї реакції.

 A) AgNO3 + KC1

 Б) КNO3 + KC1;

 В) H2SO4+Na2CO3;

 Г) Н3РО4 + LіОН

11. Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно – відновної реакції

Н2О2+ КМnO4+H2 SO4 =O2+K2  SO4+MnSO4+H2O

12.  У трьох склянках без етикеток містяться концентровані розчини кислот: сульфатної, нітратної та хлоридної. Запропонуйте спосіб розпізнавання кислот за допомогою одного реактиву. Наведіть рівняння відповідних реакцій. Зазначте їх зовнішні ефекти.

13. При розкладанні 42 г метал карбонату виділилося 11,2 л вуглекислого газу (н.у.). Визначте метал, який утворив сіль

14.  Об’ємна частка метану у природному газі Бориславського родовища становить 88,7%. Який об’єм ацетилену можна  добути з 500 л цього газу, якщо вихід ацетилену дорівнює 10,2 % від теоретично можливого.

15.Виведіть молекулярну формулу сполуки, при спалюванні 4,4 г якої утворюється 13,2 г  карбон (IV) оксиду і 7,2 г води. Відносна густина пари цієї сполуки за киснем дорівнює 22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Хімія, 10 клас, Інші матеріали
Додано
18 вересня 2018
Переглядів
4054
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку