29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

Завдання районного пробного ЗНО з історії України 2019. Варіант 1.

Про матеріал
20 лютого відділом освіти Лебединської райдержадміністрації проведено районне пробне зовнішнє незалежне оцінювання учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти. З метою перевірки якості знань учнів старшої школи закладів загальної середньої освіти району та підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році було підготовлено варіанти тестування, розраховані на 120 хвилин.
Перегляд файлу

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Варіант 1

Час виконання – 120 хвилин

Робота складається з двох частин. 

Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 1 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 2 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1.         Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

2.         Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3.         За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

4.         Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А

1.         У бланк А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2.         Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.

3.         Якщо Ви позначили відповідь на завдання 1–23 і 25–47 неправильно, можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

 

4.         Якщо Ви записали відповідь на завдання 24 і 48 неправильно, можете виправити її у відповідному місці бланка А.

5.         Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А. Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого варіанта у відповідному місці бланка А так:

 

Зичимо Вам успіху!

 

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття Завдання 1–21 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комісія реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.         Укажіть ім’я державного діяча ХХ ст., якому належить наведений уривок із виступу в Державній Думі Росії на захист пропонованої ним реформи.

«В основу закону 9 листопада покладена певна думка, певний принцип… У тих місцевостях Росії, де особистість селянина отримала вже певний розвиток, де община як примусовий союз ставить перешкоду для його самодіяльності, там необхідно дати йому свободу працювати, багатіти, розпоряджатися своєю власністю; треба дати йому владу над землею, треба позбавити його від кабали віджилого общинного ладу».

 

А      М.Терещенко Б     П.Валуєв

В      О.Брусилов Г      П.Столипін

 

2.         Хто був митрополитом Української греко-католицької церкви на початку ХХ ст.?

 

                  А            Андрей Шептицький 

                  Б            Микола Міхновський 

                  В           Дмитро Яворницький 

                  Г            Юліан Бачинський 

 

3.         Яка подія дала поштовх до створення Легіону УСС (Українських січових стрільців)?

 

А             утворення Української центральної ради.

                   Б            повалення царизму в Росії

В             початок Першої світової війни

               Г             об’єднання українських політичних сил у Загальну Українську Раду

 

4.         Еволюція поглядів керівників Української Центральної Ради відбувалась у напрямку від:

 

                     А        самоврядної колонії до автономії у складі федеративної Росії

                    Б          провінції Австро-Угорщини до автономії у складі демократичної Росії

                    В         «коронного краю» до протекторату держав Четверного союзу

            Г          автономії у складі федеративної Росії до незалежної демократичної                           республіки

5.         Зображений плакат слід використовувати, характеризуючи політику в галузі культури:

 

Напис    на        плакаті:          «Ти      допомагаєш   ліквідувати неграмотність. Всі до спілки «Геть неграмотність!»»

 

                  А        Української Народної Республіки

                 Б          Української Народної Республіки доби Директорії

                 В         Української Держави П. Скоропадського

                 Г          Української Соціалістичної Радянської Республіки

 

6.         На ілюстрації зображений

 

                  А         головнокомандуючий Української галицької армії     

           М. Тарнавський

                 Б          командир Революційної повстанської армії Н. Махно

                 В         головний отаман Армії Української Народної 

             Республіки С. Петлюра

                 Г          командир легіону Українських січових стрільців 

            М. Галущинський

 

7.         Про який договір ідеться в уривку з історичного джерела?

«Безсумнівно, він був великою поразкою української дипломатії та гробом самостійності Української держави в новітніх часах. Польща і більшовицька Росія поділились українськими землями, як в Андрусові в 1667 році…»

 

                  А         Варшавський договір

                 Б          Ризький договір

                 В         Рапалльський договір

                 Г          Брестський договір

 

8.         Яка подія ознаменувала завершення боротьби українців за збереження державної незалежності у 1918-1920-х рр.?

 

                  А        Другий Зимовий похід Армії УНР

                 Б          Прихід до влади гетьмана П. Скоропадського

                 В         Брест-Литовський договір між УНР і державами Четверного союзу

                 Г          Розгром П. Врангеля в Криму

 

 

9.         Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УСРР на початку 1930-х рр.

розповсюджувало зображені плакати?

 

                     А        переконати радянське суспільство в перевагах соціалізму над капіталізмом

 Б              засвідчити єдність Комуністичної партії й народу в здійсненні               індустріалізації

 В             мобілізувати робітничий клас на трудові рекорди та подвиги  Г       продемонструвати світові високі темпи розвитку промисловості

 

10.     Пам’ятка, зображена на фото, є частиною міської архітектури

11.     Терористична діяльність ОУН проти польських урядових кіл у 1930-ті рр. була:

 

         А       засуджена Українською греко-католицькою церквою (УГКЦ)

         Б       підтримана всіма українськими партіями Польщі

         В       організована за допомогою радянських спецслужб

         Г       спрямована спецслужбами нацистської Німеччини

12.     Воєнна операція з оборони Києва влітку—восени 1941 р. завершилась:

 

     А       катастрофою Південно-Західного фронту

      Б       стабілізацією фронту і переходом до позиційної війни

      В       перемогою Червоної армії у битві за Дніпро

      Г       переходом Червоної армії у контрнаступ

 

13.     Якої тактики дотримувалась УПА в боротьбі з нацистськими загарбниками?

 

А       здійснювала глибокі рейди у східні райони України, знищуючи гарнізони ворога,           об’єкти промисловості та комунікації

Б  вела широкомасштабні координовані операції по всій території України проти          гарнізонів, підрозділів ворога, його комунікацій

В  намагалася взяти під контроль якомога більшу частину території України, не          допустити використання ворогом ресурсів окупованої території

Г       створила ще один суцільний фронт боротьби з окупантами для визволення          України спільно з Червоною армією

 

14.     Чим було зумовлене таке повідомлення сільгоспвідділу ЦК КП(б)У: «З лютого 1946 року почався масовий наплив населення Брянської, Калузької, Орловської, Одеської, Полтавської, Київської, Вінницької та інших областей у західні області України за хлібом…»?

 

А 

збройною боротьбою ОУН-УПА

Б

повоєнним голодом

В

радянізацією західних областей України

Г

повоєнною хвилею колективізації

 

15.     Відображені на діаграмах зміни національного складу населення Криму стали наслідком 

 

А депортації.

Б десталінізації.

В розкуркулення.

Г трудової еміграції.

 

16.     До розгрому якої галузі науки привела перемога в 1940-х рр. так званого «лисенківського напрямку» — вчення Трофима Лисенка?

 

А  

історії України

        Б 

політичної економії

        В 

генетики

        Г 

астрономії

17.     Що стало наслідком підписання СРСР угоди, уривок із якої наведено?

«…Держави-учасниці поважатимуть права людини та основні свободи, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань, для всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії…»

 

А 

створення Української Гельсінської групи

Б

зародження Народного руху України

В

початок косигінських реформ

Г

завершення хрущовської «відлиги»

18.     Укажіть портрет видатного вченого в галузі електрозварювання, металургії та технології металів.  

 

 

19.     Яке        явище радянської      дійсності 1980-х рр. відображено карикатуристом?

 

Напис на карикатурі: «Вибачте, шановні, я тільки

подивлюся, що дають»

 

            А зростання безробіття

 Б соціальна проблема  В житлова проблема

             Г хронічний дефіцит

 

20.     Який із наведених фактів свідчить про наслідки політики русифікації УРСР?

 

        А переведення спеціалістів з України у віддалені райони СРСР

        Б      підпорядкування підприємств на території УРСР союзному керівництву

        В       швидке скорочення кількості українських шкіл в УРСР

          Г      охорона західних кордонів УРСР прикордонними військами СРСР

21.     Хто з керівників УРСР найбільшою мірою сприяв процесу русифікації республіки?

 

        А     В.Щербицький

        Б      П.Шелест

        В      М.Підгорний

        Г       О.Кириченко

У завданні 22 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

22. Установіть відповідність між термінами (поняттями) та їх визначеннями.

 

1           автокефалія      А         Суть одного з проектів утворення СРСР

2           автономізація   Б         Повне самоврядування церкви, її 

3           українізація                 незалежність

4           концесія            В         Договір передачі в користування 

іноземцям чи приватним особам 

державних підприємств, сировинних ресурсів

                                                                   Г        Утворення            великих           сільськогосподарських

колективних господарств

                                                                   Д        Український різновид політики коренізації

У завданні 23 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

23. Установіть послідовність подій періоду боротьби за збереження державної незалежності України.

 

А  Проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР

Б  Укладення Варшавської угоди між УНР та Польщею

В  Схвалення Центральною Радою проекту Конституції УНР Г  Бій під Крутами

 

Завдання 24 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючи реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24. Які українські партії діяли на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст.?

1           Українська революційна партія                      

2           Українська народна партія

3           Українська радикально-демократична партія

4           Русько-українська радикальна партія

5           Українська соціал-демократична партія

6           Українська національно-демократична партія

7           Українська соціал-демократична робітнича партія

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 1.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А.

Пам’ятайте!

Результат виконання завдань частини 1 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації.

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття Завдання 25-45 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки! Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою

 

26.              «Батько мій помер, а Святополк сидить у Києві, убиваючи братів своїх…» — уривок із джерела виправдовує вступ у міжусобну боротьбу за київський стіл князя:

 

 А         Святослава Ігоревича

 Б         Володимира Великого В Ярослава Мудрого

Г         Володимира Мономаха

 

27.              На фрагменті картосхеми позначено напрямки походів:

 

 

 

 А        монгольського хана Батия на землі південно-західної Русі

 Б переяславського князя Володимира Мономаха проти половців

В         литовського князя Ольгерда на землі Київської Русі та Польщі

Г         київського князя Володимира Великого на Волинь і Галичину


28.              Який галицько-волинський правитель мав титул короля?

 

 А        Лев Данилович

 Б         Ярослав Осмомисл В Юрій І Львович

Г         Юрій ІІ Болеслав

 

29.              Твори давнього руського героїчного епосу, що прославляють здебільшого подвиги народних героїв-богатирів і своїм сюжетом пов’язані з Києвом та князем Володимиром Святославичем, — це:

 

 А поеми

            Б         балади

В        думи

Г        билини

 

30.              Яка із зображених пам’яток мистецтва часів Київської Русі є мозаїкою?

 

 

 

31.              У васальній залежності якої держави перебувало Кримське ханство з 1478 по 1776 рр.?

 

          А              Речі Посполитої

Б              Великого князівства Литовського В              Московського царства

Г              Османської імперії

 

32.              Які події пов’язані з діяльністю В.-К. Острозького?         

 

          А              видання «Ординації Війська Запорозького...», створення реєстрового козацтва

Б              видання «Острозької Біблії», придушення повстання С. Наливайка В              видання «Пересопницького Євангелія», Молдавські походи Г              видання «Устави на волоки», заснування Запорозької Січі

33.              Яка подія пов’язана з гетьманом, якого зображено на гравюрі?

 

       А             Хотинська війна

Б              укладення Куруківської угоди

В              відкриття Києво-Могилянського колегіуму

Г              видання «Ординації війська Запорозького...»

 

 

34.              «Вся перша війна почалася через Чаплинського, який, незважаючи на те, що я мав привілей короля, відібрав у мене хутір, та ще й мені погрожував смертю, і увесь цей вогонь спалахнув через нього».

        У листі гетьмана Б. Хмельницького до польського короля Яна ІІ Казимира йдеться про:

 

А  привід до Національно-визвольної війни Б  причину Національно-визвольної війни В  мету Національно-визвольної війни

Г  характер Національно-визвольної війни

 

35.              Скликана в Переяславі (1654 р.) гетьманом Б. Хмельницьким Генеральна військова рада мала вирішити питання про:  

 

А погодження з умовами московсько-польського Віленського перемир’я

        Б перехід Війська Запорозького під зверхність московського царя

        В утворення українсько-шведської антипольської коаліції

        Г припинення бойових дій проти Речі Посполитої

36.              Укладення Віленського перемир’я спонукало гетьмана Б. Хмельницького до 

 

А        здійснення Молдавських походів козацького війська. 

        Б          пошуку нових союзників у війні з Річчю Посполитою.

        В           підписання «Березневих статей» з Московською державою.

        Г           об’єднання Слобідської України й Гетьманщини в єдину державу.

37.              На картосхемі стрілками позначено напрямки походів:

А козацьких загонів гетьмана П. Орлика та його союзників у 1711, 1713 р.

 Б  турецько-татарського війська під час Хотинської війни 1620—1621 рр.

 В  турецько-татарсько-козацького війська 1672 р., 1677—1678 рр.

Г козацько-трансильванських військ полковника          А. Ждановича 1656—1657 рр.

38.              «Пакти й Конституція прав і вольностей Війська Запорозького» — угода, укладена між гетьманом П. Орликом та:

 

А турецьким султаном і шведським королем

        Б шведським королем і козацькою старшиною

        В козацькою старшиною та запорозькими козаками

        Г запорозькими козаками та турецьким султаном

39.              Яка Січ була зруйнована російськими військами в 1775 р. за наказом імператриці Катерини ІІ?

 

А 

Задунайська

Б 

Нова (Підпільненська)

В 

Хортицька

Г 

Чортомлицька

 

40.              Що було особливістю розвитку сільського господарства в Наддніпрянській Україні в першій половині XIX ст.?

 

        А          ліквідація малоземелля в селянства

        Б            розвиток товарного землеробства

        В           впровадження сільськогосподарської кооперації

Г           зменшення експлуатації селянства

41.              Яку книгу І. Франко назвав «явищем наскрізь революційним», а Олесь Гончар —

«Кобзаревою сестрою»?

 

А  «Енеїда».

        Б «Русалка Дністрова».

В «Історія русів».  Г «Самостійна Україна».

 

42.              Культурно-просвітні, політичні об’єднання української національної інтелігенції на українських землях у складі Російської імперії в 60—80-ті рр. ХІХ ст. називалися:

 

А  земства

Б  громади

В  ради

Г  братства

 

43.              У 1861 р. в результаті проведення селянської реформи поміщицькі селяни отримали:

 

А  право виходу з общини із землею

Б  повне звільнення від панщини й оброку

В  безкоштовно земельні наділи

Г  особисту свободу

44.              Що об’єднує діячів, зображених на фото?

 

 

 

А заснування та видання газети «Зоря Галицька».

Б створення першої української політичної партії.

В зародження народовського руху у Східній Галичині.

Г створення Літературного товариства ім. Т. Шевченка.

 

45.              У якому місті в 1865 р. було відкрито Новоросійський університет?

 

А Юзівці

Б Катеринославі

В Сімферополі

Г Одесі

 

У завданні 46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

46.     Установіть відповідність між назвами стоянок первісних людей кам’яного віку і місцями розташування їх на картосхемі.

 

У завданні 47 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

47.     Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

 

А         «І була рада всіх князів у городі Києві, і порадились вони так: «Лучче б нам зустріти їх на чужій землі, аніж на своїй...» 

Б         «У це літо Ольгерд переміг трьох царьків татарських з ордами їхніми Котлубаха, Казчея, Дмитра; і з того часу з Поділля

 

вигнав владу татарську»

В

«Дмитра ж вивезли до Батия, пораненого. Але вони не били його через мужність його»

Г

«У той самий час прислав Папа послів достойних, що принесли Данилові вінець, і скіпетр, і корону, які означають королівський сан» 

 

Завдання 48 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

48. Які київські князі здійснювали походи на Константинополь?                           

1      Ігор  

2      Олег  

3      Святослав

4      Ольга

5      Аскольд

6      Володимир Великий

7      Ярослав Мудрий

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 2.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А. Якщо час, відведений на виконання завдань частин 1 і 2, сплив, здайте бланк А інструктору.pdf
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
3014
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку