14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Завдання районного пробного ЗНО з історії України 2019. Варіант 3

Про матеріал
20 лютого відділом освіти Лебединської райдержадміністрації проведено районне пробне зовнішнє незалежне оцінювання учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти. З метою перевірки якості знань учнів старшої школи закладів загальної середньої освіти району та підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році було підготовлено варіанти тестування, розраховані на 120 хвилин.
Перегляд файлу

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Варіант 3

Час виконання – 120 хвилин

Робота складається з двох частин. 

Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 1 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 2 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1.         Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

2.         Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3.         За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

4.         Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А 1. У бланк А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2.         Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.

3.         Якщо Ви позначили відповідь на завдання 1–23 і 25–47 неправильно, можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

 

4.         Якщо Ви записали відповідь на завдання 24 і 48 неправильно, можете виправити її у відповідному місці бланка А.

5.         Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А. Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого варіанта у відповідному місці бланка А так:

 

Зичимо Вам успіху!

 

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття Завдання 1–21 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комісія реєструватиме їх як

помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.              Під час проведення Столипінської аграрної реформи:

 

                А           заохочувалося створення хуторів і відрубів

                Б           розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

                В           вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

                Г            примусово відчужувалися поміщицькі землі

 

2.              Яку вимогу українського руху на початку ХХ ст. на західноукраїнських землях вдалося реалізувати до початку Першої світової війни?

 

               А            відкрити український університет

                Б            впровадити загальне виборче право

                В            поділити Галичину на українську і польську частини

               Г            ліквідувати поміщицьке землеволодіння

 

3.              Що стало наслідком подій, перебіг яких відображено на карті?

 

 

                А.      капітуляція Австро-Угорщини та проголошення ЗУНР

                Б.      демократична революція та повалення самодержавства в Росії

                В.      вступ у світову війну Німеччини на боці Австро-Угорщини

Г.         створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства З іменами діячів, зображених на фото, пов’язано створення

 

 

А 

поразки більшовиків в Україні

 

Б 

поразки українських армій у боротьбі за незалежність

 

В 

провалу агресії країн Антанти

 

Г 

поразки білогвардійців

8.

У 1925 р. в УСРР налічувалося 79,1 % шкіл з українською мовою навчання. У 1930 р. ця цифра зросла до 85 %. Що обумовило таке зростання?

 

   А         входження УСРР до складу СРСР

 Б           відновлення діяльності університетів

 В         здійснення владою політики українізації

 Г          утворення Всеукраїнської академії наук

 

9.

Яку політику засуджувала постанова ЦК КП(б)У? «Практика насадження національних шкіл завдавала величезну шкоду справі правильного навчання і виховання, відгороджувала дітей від радянського життя, позбавляла їх можливості долучатись до радянської культури і науки, не давала можливості надалі здобувати освіту в технікумах, вищих навчальних закладах…»

   А          коренізації

    Б         русифікації

    В        модернізації

    Г         ідеологізації

 

10.

Що стало головною причиною Голодомору 1932—1933 рр.?

   А         посуха та неврожай

    Б         цілеспрямована політика вищого партійного керівництва

    В        провал політики індустріалізації

    Г         агресивна політика проти УСРР сусідніх держав

11.

 

У складі якої держави українські землі називалися «східні креси»?

   А         Угорщини

    Б         Польщі

    В        Чехо-Словаччини

    Г         Румунії

 

12.

Хто із зображених на ілюстраціях історичних діячів був засновником Організації українських націоналістів (ОУН)?

 

 

13.

Коли О. Довженко зробив запис у своєму щоденнику: «Навколо України точиться добра половина усієї світової війни»?

А         взимку 1942 р.

 Б         влітку 1944 р.

 В        восени 1943 р.

 Г         навесні 1945 р.

 

14.

Про яку битву Другої світової війни писав письменник В. Астаф’єв: «Двадцять п’ять тисяч входить у воду, а виходить на тому березі три тисячі, максимум п’ять»?

А         визволення Криму

 Б         форсування Дніпра  В         оборона Одеси

 Г         оборона Києва

 

15.

 

Що було одним із наслідків депортації в 1944 р. кримських татар із території Криму?

А         утворення Татарського автономного округу в Узбекській РСР

 Б         кардинальна зміна національного складу населення регіону

 В        надання Кримській області автономії в складі УРСР

 Г         розформування кримсько-татарських частин Червоною армією

16.

 

9 травня 1945 р. — це:

 

А         день визволення території УРСР від нацистських загарбників

 Б         день Перемоги народів СРСР у Другій світовій війні

 В        день входження Західної України до складу УРСР

 Г         день вступу УРСР в ООН

 

17.

 

Який і

А 

з документів ілюструє таке явище суспільного життя, як «лисенківщина»?

«Коли ми показуємо визначного діяча минулого, святкуємо ювілеї, пов’язані з його іменем, завжди необхідно наголошувати на зв’язку минулого з дійсністю, вказувати на роль партії і тов. Сталіна...»

 

Б 

«Редакція “Вітчизни” не поставила в центрі своєї уваги висвітлення в журналі провідних тем сучасності і насамперед — перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні і героїчної боротьби радянських людей за виконання сталінської п’ятирічки...»

 

В 

«Особи, які відстоюють принципи формальної генетики, неспроможні зрозуміти геніальної вказівки Леніна про те, що “пізнання людини не є... пряма лінія, а крива лінія, що безмежно наближується до ряду кіл, до спіралі...”»

 

Г 

«На Україні завдання наукової розробки історії українського народу покладено на Інститут історії України Академії наук УРСР. Проте... Інститут не розробив і не видав науково витриманої, марксистсько-ленінської історії України...»

 

18.

 

Із якою метою партійно-радянське керівництво СРСР і УРСР наприкінці 1950-х — на початку 1960-х рр. розповсюджувало зображений плакат?

 

 

                А         пропаганди успіхів однієї з кампаній, здійснених у сільському господарстві

                Б         продемонструвати суспільству престижність та почесність праці в колгоспі

                В         переконати суспільство в необхідності ведення здорового способу життя

                Г         мобілізувати колгоспників на здійснення відбудови народного господарства

 

19.              Прочитайте уривок із записки керівника СРСР до Президії ЦК КПРС і вкажіть його прізвище.

«Важливим і цілком реальним джерелом збільшення виробництва зерна є розширення в найближчі роки посівів зернових культур на цілинних і перелогових землях в Казахстані, Західному Сибіру, а також частково в районах Поволжя і Північного Кавказу і проведення заходів щодо підвищення врожайності в усіх регіонах країни».

 

                А         М. Горбачов

 Б         М. Хрущов  В  Й. Сталін

                Г         Л. Брежнєв

 

20.              Широкомасштабному впровадженню заходів, які увійшли в історію під назвою «реформи Косигіна», передувало:

 

                А         придушення Угорської революції та «Празької весни»

 Б         оприлюднення політики прискорення і гласності  В  розроблення продовольчої і житлової програм

                Г         проведення локальних економічних експериментів

21.              Наведені джерела доречно використовувати, створюючи презентацію на тему:

 

 

 

                А         «Ідеологічні орієнтири радянського керівництва»

                Б         «Наслідки косигінських реформ в Україні»

                В         «Моральний стан радянського суспільства

                Г         «Життя радянської номенклатури»

 

У завданні 22 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

22.              Установіть відповідність між процесами суспільно-політичного життя 1930-х рр. та їх наслідками.

 

1.                  Індустріалізація                      

2.                  Колективізація

3.                  Масові репресії

4.                  Культурна революція

 

                А.        Ліквідація індивідуального селянського господарства

                Б.        Перевищення промислового виробництва над сільськогосподарським

                В.        Нав’язування суспільству комуністичної ідеології

                Г.        Ліквідація багатопартійності

                Д.        Насадження в суспільстві атмосфери страху

 

У завданні 23 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

23.         Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

А. «Український народ з почуттям глибокого задоволення і палкої вдячності зустріне рішення про передачу Криму до складу УРСР...»

                Б.           «Засідання      рекомендує,       щоб       Українська       Радянська

Соціалістична         Республіка      і           Білоруська      Радянська Соціалістична Республіка були запрошені стати членамизасновниками пропонованої міжнародної організації...»

В.           «...собор постановляє скасувати постанови Брестського Собору 1596 р., ліквідувати унію... і повернутися до нашої батьківської святої православної віри і Руської Православної Церкви»

Г. «...нас українців, жителів Лемківщини, Надсяння, Грубешівщини, Холмщини і Підляшшя, намагаються... вигнати з наших рідних осель. Українці! Ніхто з нас не сміє на це мовчки погодитися...»

 

Завдання 24 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючи реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24. Які причини зумовили фактичний розгром дисидентського руху в Україні на початку 1980-х рр.? 

                                                                                                                                                      

А.

відсутність належної організованості, підпільної мережі

Б.

діяльність    дисидентів     була    дискредитована         зв’язками        з          іноземними розвідувальними службами

В.

нечисленність дисидентів, відсутність підтримки їх з боку населення

Г.

оперативність і жорстокість каральних органів

Д.

їхні ідеї були неактуальними й несвоєчасними

Е.

створення системи ГУЛАГу

Ж.

 

перехід дисидентів до терористичних методів боротьби

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 1.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А.

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття Завдання 25-45 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

25.             Зображені на ілюстрації археологічні знахідки дають можливість характеризувати духовне життя:

 

 

 

                А         кочових племен Північного Причорномор’я

                Б         жителів античних міст-держав

                В         племен стародавніх слов’ян

                Г         носіїв трипільської культури

 

26.             Наслідки якої події періоду правління княгині Ольги зображені на мініатюрі з літопису?

 

 


                  А         хрещення княгині

                   Б         кладення миру з Візантією

                   В         придушення повстання древлян

                   Г         вторгнення печенігів

 

27.             Що мав на меті великий київський князь Ярослав Мудрий, заповідаючи своїм синам: «Осе отходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов. Бо ви єсти брати… Тепер же поручаю я — замість себе — стіл свій, Київ, найстаршому синові Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались ви мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду — Переяслав, а Ігорю — Володимир, а В’ячеславу — Смоленськ…»?

 

                  А         ліквідувати удільний устрій

                   Б         убезпечити державу від князівських усобиць

                   В         запровадити станово-представницьку монархію

                   Г         упорядкувати систему збирання данини з підвладних племен — полюддя

 

28.             Що стало передумовою тимчасової втрати в 1205 р. державної єдності ГалицькоВолинського князівства?

                  А.        агресія Угорського та Польського королівств

                   Б.        загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихостом

                   В.        монгольська навала на землі Південно-Західної Русі

                   Г.        змова галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем

 

29.             На ілюстрації зображено:

 

 

 

                  А         Успенський собор у Володимирі

                   Б         Спасо-Преображенський собор у Чернігові

В       Покровський собор у Харкові Г           Софійський собор у Києві

30.

 

Кревська унія — це угода, що передбачала:

А 

об’єднання Польського королівства і Великого князівства Литовського у федеративну державу Річ Посполиту

Б 

повернення князеві Вітовту батьківських земель та визнання його «довічним правителем» Великого князівства Литовського

В 

приєднання Великого князівства Литовського до Польського королівства та шлюб князя Ягайла з королевою Ядвігою

Г 

 

відновлення «на віки вічні» Київського та Волинського удільних князівств у межах Польського королівства

31.

Якою цифрою на картосхемі позначені землі, що увійшли до складу Великого князівства Литовського після перемоги князя Ольгерда у битві на Синіх Водах?

 

 

 

 

 

А. 1 Б. 2 В. 3

                                                                                                Г.        4

 

 

 

 

 

32.                   Яку назву мали великі адміністративно-територіальні одиниці, на які поділялися українські землі під польською владою у другій половині XVI ст.?

 

                   А.      удільні князівства

                   Б.      полки

                   В.      губернії

                   Г.      воєводства

 

33.                   Яка подія пов’язана із зображеним на ілюстрації діячем?

 

А об’єднання Київської братської та Лаврської  шкіл у колегію

Б        відновлення   вищої церковної       православної              ієрархії в Речі Посполитій

В заснування першої в Україні слов’яно-греко латинської школи

Г        створення       Луцького        Хрестовоздвиженського      братства

 

34.                   Хто з козацьких провідників проголосив таку програму своїх дій:

«Правда то, що я лихий, малий чоловік, але мені то Бог дав, що я єсть єдиновладцем і самодержцем руським! Виб’ю з лядської неволі руський народ увесь! Перше я за свою шкоду і кривду воював — тепер буду воювати за нашу православну віру! Поможе мені в тім чернь…

За границю на війну не піду! Шаблі на Турків і Татар не підійму! Досить маю на Україні, Поділю і Волини тепер — досить вчасу, достатку і пожитку тепер в землі й князівстві моїм — по Львів, по Холм і Галич. А ставши над Вислою, скажу дальшим ляхам: сидіть і мовчіть, Ляхи!»

 

                  А       Д. Вишневецький

                   Б       П. Конашевич-Сагайдачний

В      П. Павлюк

Г      Б. Хмельницький

 

35.         У 1654 р. сформувався союз між Московською державою і Військом Запорозьким, який був спрямований проти:

 

                  А       Речі Посполитої

                   Б        Молдавії

В      Швеції і Трансильванії

Г      Османської імперії

 

36.         Події якого періоду історії України доби козаччини відображені на картосхемі?

 

 

 

                  А       доби «Руїни»

                   Б       московсько-литовських війн

                   В       Національно-визвольної війни

                   Г        доби «героїчних походів» козацтва

37.         У якому році було створено документ, уривок із якого процитовано: «…Договорилися ми й постановили, що всієї Малої Росії цієї сторони Дніпра… містам і землям… як вони до цього часу договором про перемир’я на стороні їхньої царської величності перебували, так і тепер залишатися мають… Запороги, козаки, що живуть на Січі, і в Кодаку… мають бути … у володінні і в державі їхньої царської величності…»?

 

А 

1667 р.

Б  

1681 р.

В  

1686 р.

 Г

1708 р.

38.         Який історико-географічний регіон України, що почав формування у другій половині    XVII ст. позначено на картосхемі літерою Г?

 

 

 

             А       Запорожжя

             Б      Волинь

             В      Поділля

 Г           Слобожанщина

39.         Про який твір ідеться в уривку з історичного джерела?

«Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій… Ми маємо таку історичну дату — це… рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження — невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо…»

 

             А      «Сад божественних пісень» Г. Сковороди

             Б       «Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

             В      «Енеїда» І. Котляревського

             Г      «Кобзар» Т. Шевченка

40.         Козацькі полки, сформовані в 1812 р. в Україні, брали участь у:

 

               А      «битві народів» під Лейпцигом

                Б       битві під Бородіним

                В      битві під Ватерлоо

                Г       битві «трьох імператорів» під Аустерліцем

 

41.         У якому мистецькому стилі збудовано пам’ятки архітектури України, зображені на ілюстраціях?

 

               А       неореалізм

                Б       модерн

                В       класицизм

               Г       бароко

 

42.         Яка подія створила передумови для українського національного відродження на західноукраїнських землях наприкінці ХVІІІ — на початку ХІХ ст.?

 

                А      реформи Марії Терезії та Йосифа ІІ

                Б       ліквідація Речі Посполитої

                В      повстання на Поділлі під проводом У. Кармалюка

                Г       рух декабристів у Росії

 

43.         «Руська трійця» діяла впродовж

 

А 

1830–1833 рр.

Б 

1833–1837 рр.

В 

1848–1851 рр.

Г 

 

1846–1847 рр.

44.         Що було гальмом у розвитку капіталістичних відносин на селі після аграрної реформи  1861 р.?

 

А 

скасування тимчасовозобов’язаного становища селян

Б 

необхідністю виплати викупних платежів

В  

існування кріпосного права

Г 

виділенням селянських наділів з общини

45.         З якою подією в історії України пов’язані діячі, зображені на фото?

 

 

 

 

А  

відродження громадівського руху

Б  

видання науково-літературного щомісячного часопису «Основа»

В 

початок кооперативного руху

Г  

 

відкриття театру корифеїв у Єлисаветграді

У завданні 46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

46.         Установіть відповідність між станами суспільства українських земель ХV—ХVІІ ст. та їхніми характеристиками.

 

1                Козацька старшина 

2                Українська шляхта

3                Міщанство

4                Селянство

 

А. Напівпривілейований стан, що мав права і привілеї на самоврядування, становий суд, заняття ремеслами, промислами і торгівлею, але був зобов’язаний сплачувати податки і виконувати повинності на користь держави

Б. Привілейований стан; виокремився з козацтва й посідав панівне становище, мав політичну владу, землі та маєтності, що отримувалися за службу Непривілейований стан, який внаслідок Національно-визвольної війни здобув особисту свободу

В. Привілейований стан, який був особисто вільним, звільнявся від усіх державних податків і повинностей, крім несення військової служби власним коштом

Г. Привілейований стан, що посідав панівне становище в суспільстві. Швидко злився з козацькою старшиною внаслідок поширення на неї старшинських прав і привілеїв

У завданні 47 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

47. Установіть хронологічну послідовність подій.

 

А Перша згадка назви «Україна» в писемних джерелах

Б Захоплення Києва монголами на чолі з ханом Батиєм

В Любецький з’їзд князів

Г Коронація Данила Галицького

 

Завдання 48 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

48. Наведена історична карта дає змогу:

 

 

 

1.                  характеризувати      зовнішньополітичну

діяльність князя Святослава

2.                  показати шляхи нападів кочовиків на Русь

3.                  прослідкувати «шлях із варягів у греки» 4.         визначити      місця   розселення

східнослов’янських племен

5.                  вказати території, які увійшли до складу

Русі за князя Святослава

6.                  визначити межі Київської Русі в Х ст.

7.                  розкрити процес поширення християнства за князів Володимира і Ярослава

 

 

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 2.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А.

Якщо час, відведений на виконання завдань частин 1 і 2, сплив, здайте бланк А інструктору.pdf
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2140
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку