10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Завдання районного пробного ЗНО з історії України 2019. Варіант 2

Про матеріал
20 лютого відділом освіти Лебединської райдержадміністрації проведено районне пробне зовнішнє незалежне оцінювання учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти. З метою перевірки якості знань учнів старшої школи закладів загальної середньої освіти району та підготовки їх до зовнішнього незалежного оцінювання у 2019 році було підготовлено варіанти тестування, розраховані на 120 хвилин.
Перегляд файлу

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА 

З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Варіант 2

Час виконання – 120 хвилин

Робота складається з двох частин. 

Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 1 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 24 завдання різних форм. Відповіді на завдання частини 2 Ви маєте позначити та записати в бланку А.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1.         Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

2.         Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3.         За необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

4.         Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А 1. У бланк А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2.         Відповіді вписуйте чітко, згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань.

3.         Якщо Ви позначили відповідь на завдання 1–23 і 25–47 неправильно, можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

 

4.         Якщо Ви записали відповідь на завдання 24 і 48 неправильно, можете виправити її у відповідному місці бланка А.

5.         Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А. Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А так:

 

Зичимо Вам успіху!

 

Частина 1

Історія України ХХ – початку ХХІ століття Завдання 1–21 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комісія реєструватиме їх як

помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1.                  Яку інформацію можна отримати з наведеної історичної карти?

 

 

 

 

А

визначити загарбницькі плани держав щодо українських земель  напередодні Першої світової війни

Б

визначити особливості українського національно-визвольного руху на  початку ХХ ст.

В

визначити економічну спеціалізацію регіонів України на початок ХХ ст.

Г

визначити відповідність адміністративно-територіального устрою  українських земель межам розселення українців на початок ХХ ст.

 

2.                  Австрійська влада на початку ХХ ст. йшла на політичні поступки українцям Східної Галичини з огляду на конфронтацію із:

 

А  

Німеччиною 

Б  

Росією 

В  

Італією 

Г  

Сербією 

3.                  Галицько-Буковинське генерал-губернаторство було засновано після:

 

А. поразок російської армії в 1915 р. 

               Б         Галицької битви

               В         Брусиловського прориву

               Г          повалення монархії в Росії

 

4.                  На ілюстрації зображений:

 

А  голова Української Центральної Ради М. Грушевський

Б  президент    Західноукраїнської   Народної        Республіки                 Є. Петрушевич

В  лідер             Української    партії соціалістів-федералістів                      С. Єфремов

Г  член президії Союзу визволення України В. Дорошенко

 

5.                  П. Скоропадський здійснив переворот і був проголошений гетьманом України за згоди і підтримки:

 

А. німецько-австрійської окупаційної адміністрації

Б. першого з’їзду рад, що відбувся у Харкові

В. лідерів Української Центральної Ради

Г. керівників Білого руху Півдня Росії

 

6.                  Із якою метою Директорія УНР здійснювала ці заходи?

«Ми, уповноважена волею трудящих України… Директорія, поваливши ненависний гетьманський режим, найближчим часом скличемо конгрес усього трудового люду України. Делегати будуть обиратися на чесних і соціально справедливих засадах:від селянської курії — 71,4 %, від робітничої — 22,2 %, від трудової інтелігенції — 6,4 %…»

             А            розв’язати проблеми організації влади та визначити форми державного устрою

             Б            ухвалити Варшавський договір, підписаний із Польською Республікою

В            оголосити війну Радянській Росії та провести переговори з Антантою Г    підготувати та санкціонувати об’єднання УНР і ЗУНР

 

7.                  У якому році перший з’їзд Рад СРСР затвердив Декларацію про утворення Союзу РСР та Союзний договір між РРФСР, УРСР, БРСР та ЗРФСР?

 

                А         у 1920 р.

 Б           у 1922 р.  В    у 1924 р.  Г     у 1925 р.

 

8.                  У якому місті збудовано об’єкт, зображений на плакаті? 

 

                А         Київ

               Б          Дніпро

               В          Запоріжжя

               Г          Каховка

9.                  Одна з причин прийняття рішення про суцільну колективізацію сільського господарства полягала в прагненні радянського керівництва:

 

А. замінити продрозкладку продподатком

Б. зберегти традицію общинного землеволодіння

В. відмовитися від примусових методів управління сільським господарством Г. найти кошти для фінансування індустріалізації

 

10.              Що з названого є наслідками державної політики в галузі культури в УРСР (СРСР) у 1930-х рр.?

 

               А.      заохочення існування різноманіття художніх стилів і форм

                Б.      утвердження соціалістичного реалізму як єдиного художнього методу в мистецтві

                В.     скасування цензури, дозвіл на створення приватних видавництв

               Г.      звільнення культури від ідеологічного контролю

 

11.              У результаті розпаду якої держави в березні 1939 р. виникла Карпатська Україна?

 

               А       Польщі

                Б       Чехо-Словаччини

                В       Угорщини

               Г       Румунії

 

12.              Політика радянізації західних областей України в 1939—1941 рр. характеризувалася:

 

               А.        налагодженням співробітництва влади з політичними партіями

               Б.        залученням      «буржуазних      спеціалістів»      до      процесу       форсованої

індустріалізації

               В.        націоналізацією промисловості, торгівлі, земель великих власників

               Г.        лояльним ставленням влади до священиків греко-католицької церкви

 

13.              Бойові дії на території України в 1941 р. привели:

 

А. до утворення маріонеткової Української держави

Б. до зриву плану «блискавичної війни» Німеччини проти СРСР

В. до повної окупації УРСР військами Німеччини та її союзників

Г. до створення українських збройних формувань у складі Червоної армії

 

14.              Здійснення якої операції військами Червоної армії зробило можливою появу зображеного пропагандистського плаката?

 

Напис на плакаті: «Україна вільна!»

 

А  Київської операції

Б  Карпатсько-Ужгородської операції

В  Корсунь-Шевченківської операції

Г  Кримської операції

15.              Унаслідок Другої світової війни до складу УРСР увійшли українські землі, які в міжвоєнний період (1921—1938 рр.) перебували у складі:

 

                А         Чехословаччини, Литви, Румунії

                Б         Німеччини, Польщі, Угорщини

                В         Польщі, Румунії, Чехо-Словаччини

                Г          Литви, Німеччини, Угорщини

 

16.              Що було однією з особливостей післявоєнної відбудови України (1945 — початок 1950-х рр.)?

 

А.        використання західної фінансової та технічної допомоги за «планом Маршалла»

Б.         першочергова відбудова галузей важкої промисловості, транспорту, енергетики

               В.         широкомасштабне       залучення       висококваліфікованих       європейських

спеціалістів

Г.         спрямування основних капіталовкладень у сільське господарство, соціальну сферу

 

17.              Якою цифрою на картосхемі позначено регіон, що увійшов до складу УРСР у 1954 році?

 

 

                   А       1

                   Б       2

                   В       3

                   Г       4

18.              Чим була зумовлена поява руху шістдесятників?

 

                      А       лібералізацією суспільно-політичного життя в СРСР

Б       припиненням переслідувань діячів українського національно-визвольного руху

                      В       активною діяльністю груп українських дисидентів

Г       відмовою КПРС від впровадження єдиного мистецького методу – соціалістичного  реалізму.

 

19.              Який твір О. Гончара викликав негативну реакцію з боку партійно-радянського керівництва УРСР?

 

                  А.              «Собор».

Б.         «Прапороносці» В.   «За мить щастя».

                   Г.               «Тронка»

 

20.              Широкомасштабному впровадженню заходів, які увійшли в історію під назвою

«реформи Косигіна», передувало:

 

                  А       придушення Угорської революції та «Празької весни»

                   Б       проведення локальних економічних експериментів

                   В       розроблення продовольчої і житлової програм

                   Г       оприлюднення політики прискорення і гласності

 

21.              Як Конституція УРСР 1978 р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці?

 

                  А          розвинутий соціалізм

                   Б         база для побудови соціалізму

                   В         реальний соціалізм

                   Г          комуністичне суспільство

 

У завданні 22 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблиці відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

22.         Установіть відповідність між назвами інституцій та прийнятими ними рішеннями.

 

1.                   Всеукраїнський хліборобський конгрес      

2.                   Трудовий конгрес України 

3.                   Українська Національна Рада

4.                   Третій Всеукраїнський з’їзд рад

                   А.      Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки

                   Б.      Запровадження продовольчої диктатури (продрозкладки)

                   В.      Передання всієї повноти влади Директорії УНР

                   Г.      Прийняття першої конституції УСРР

                   Д.      Обрання П. Скоропадського гетьманом України

 

У завданні 23 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

23.              Установіть послідовність створення плакатів періоду Другої світової війни.

Завдання 24 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючи реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24.              Укажіть умови Варшавської угоди (1920 р.) між представниками Директорії УНР і уряду Польщі   

 

               А.      визнання Польщею ЗУНР та відмова від втручання в її внутрішні справи

                Б.      передання Польщі Східної Галичини, Західної Волині

В. визнання Польщею Директорії УНР на чолі з Симоном Петлюрою верховною владою в УНР

Г.      надання військово-політичної допомоги в боротьбі проти гетьмана Павла Скоропадського

                Д.      ведення спільних воєнних дій проти радянських військ на території УНР

                Е.      об’єднання Армії УНР і Української галицької армії

                Є.          визнання Директорією кордону між Польщею та УНР по «лінії Керзона»

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 1.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А.

Пам’ятайте!

Результат виконання завдань частини 1 буде зараховано як результат державної підсумкової атестації.

Частина 2

Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ століття Завдання 25-45 мають по чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

25.              Про що свідчить поява зображених на ілюстрації знарядь праці?  

            А        початок використання людьми металів

            Б          перший суспільний поділ праці

            В         появу нового заняття людей — рибальства

            Г         перехід до відтворювальних форм господарювання

 

26.              Напередодні битви із яким народом виголосив цю промову князь Святослав? «“Уже нам нікуди дітись, а волею і неволею [доведеться] стати насупроти. Тож не осоромимо землі Руської, а ляжемо кістьми тут, бо ж мертвий сорому не зазнає. Якщо ж побіжимо ми, то сором нам. Тож не втечемо, а станемо кріпко, а я перед вами піду. Якщо моя голова ляже, тоді [самі] подумайте про себе”. І сказали вої:

“Де голова твоя ляже, там і наші голови ми зложимо”».

А

печенігами

Б

візантійцями

В

хозарами

Г

болгарами

 

27.              Який із князів у зовнішній політиці покладався на встановлення династичних зв’язків із правителями європейських держав?

                А.        Володимир

                Б.        Святослав

                В.        Ігор

                Г.        Олег

 

28.              У якій літературній пам’ятці Русі автор намагається показати «звідкіля єсть пішла Руська земля»?

 

А

«Повість минулих літ»

Б

«Слово о полку Ігоревім»

В

«Слово про закон і благодать»

Г

«Повчання дітям»


29.              Про яку подію йдеться в уривку з джерела?

«…Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами… Нарешті. Згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

 

             А         Берестейську унію

             Б         Люблінську унію

             В         Віленську унію

             Г         Кревську унію

 

30.              Чим уславилися магнати та князі П. Лянцкоронський, О. Дашкович, С. Пронський,             Д. Вишневецький, К. Острозький?

 

             А.        організацією боротьби козаків із татарсько-турецькими нападами

             Б.        виступом проти Брестської (Берестейської) унії

             В.        створенням перших фільварків на українських землях

             Г.        підтримкою української культури

 

31.              Про що свідчила поява в українських містах, починаючи з ХІV ст., споруд, подібних до тих, що зображені на ілюстрації?

             А.        наявність у місті резиденції короля та єпископа

             Б.         відсутність у місті цехів ремісників

             В.         надання місту магдебурзького права

             Г.         належність міста великому земельному магнату

32.              Люблінська унія 1569 р. — це угода: 

 

А

про династичний шлюб литовського князя та польської королеви на умовах прийняття Великим князівством Литовським католицизму

Б  

про об’єднання Польського королівства й Великого князівства Литовського в єдину федеративну державу — Річ Посполиту

В

про припинення існування Великого князівства Литовського шляхом його включення до складу Польського королівства

Г

 

про спільні воєнні дії військ Великого князівства Литовського та Польського королівства проти Тевтонського ордену

33.              Про якого діяча йдеться в наведеному документі?

«Не будучи українцем за походженням, усе своє життя присвятив служінню Україні, ставши для прийдешніх поколінь одним із символів української національної ідентичності. Посівши митрополичу кафедру забороненої православної церкви, домігся від королівської влади її легалізації. Заповідав не ставити йому після смерті ніяких пам’ятників, хоча сам, ще при житті, створив собі пам’ятник — Київську Академію».

 

             А       І. Вишенського

             Б       І. Борецького

В      Ф. Прокоповича

Г      П. Могилу

 

34.              Які хронологічні межі існування Української козацької держави — Гетьманщини?

 

             А       1620—1709 рр.

             Б       1654—1775 рр.

В      1648—1676 рр. Г      1649—1764 рр.

 

35.              Події якого періоду Національно-визвольної війни українського народу середини ХVІІ ст.

відображені на картосхемі?

 

             А       від початку війни до Зборівського договору

             Б       від Переяславської ради до смерті Б. Хмельницького

             В       від Зборівського до Білоцерківського договору

             Г        від Білоцерківського договору до Переяславської ради

36.              Що було наслідком Чигиринських походів турецько-татарських військ у 1677—1678 рр.?

 

А 

зречення влади гетьмана П. Дорошенка, перехід Лівобережжя під зверхність Москви

Б  

втрата влади гетьманом Ю. Хмельницьким, розкол Гетьманщини на Правобережну і Лівобережну

 В  

об’єднання Гетьманщини під владою П. Дорошенка, встановлення турецького протекторату над козацькою державою

 Г 

 

руйнування столиці Гетьманщини, встановлення турецького протекторату над Правобережжям

37.              Хто з указаних історичних постатей був отаманом Запорозької Січі?

 

             А      І. Богун

             Б      П. Полуботок

             В      І. Сірко

 Г           С. Палій 

38.              Якими були наслідки Північної війни для українських земель?

 

             А       приєднано Правобережну Гетьманщину до Росії

             Б       обмежено автономні права Гетьманщини, зруйновано Запорозьку Січ

             В      розпущено козацькі полки, запроваджено кріпацтво

             Г       ліквідовано незалежність Гетьманщини та Запорозької Січі

 

39.              Який регіон України у складі Російської імперії став осередком українського національного відродження у першій третині ХІХ ст.?

 

             А       Поділля

             Б       Слобожанщина

             В       Київщина

             Г       Запорожжя

 

40.              Унаслідок завершення російсько-французької війни 1812—1814 рр. було:

 

             А      відновлено козацькі привілеї учасникам закордонного походу російської армії

             Б       розформовано українські полки козацького і земського ополчення

 В           ліквідовано українську автономну область у складі «Варшавського герцогства»  Г    скасовано кріпосний стан селян, які відзначилися під час бойових дій

 

41.              Хто з указаних історичних постатей був причетним до створення і діяльності освітнього Товариства галицьких греко-католицьких священиків?

 

             А.      М. Шашкевич

             Б.      Л. Кобилиця

             В.      Я. Головацький

             Г.     І. Могильницький

 

42.              Яке українське культурно-освітнє товариство виникло на західноукраїнських землях під час революції 1848—1849 рр.?

 

А 

«Руська бесіда»

Б 

«Просвіта»

В 

Галицько-руська матиця 

Г 

 

Літературне товариство ім. Т. Шевченка

43.              Поява «Історії русів» свідчила про:

 

А 

зародження книгодрукування

Б 

розвиток української історичної науки

В  

початок національного відродження

Г 

політизацію українського руху

 

44.              Яка картина відображає зрушення в розвитку сільського господарства України в другій половині ХІХ ст.?

 

 

45.              Реформи 1860—1870-х рр. привели до:

 

А  

розвитку промислового будівництва на Правобережжі України

Б  

занепаду традиційних галузей економіки українських земель

В 

притоку іноземного капіталу в промисловість Донбасу і Півдня України

Г  

фактичної ліквідації поміщицького господарства на Півдні України

У завданні 46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, доберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

46.              Установіть відповідність між визначеннями і поняттями.

 

1               Зображення святих, виконані на спеціальній дошці за певними канонами

2               Народні епічні пісні про богатирів та їх подвиги

3               Зображення, викладене різнокольоровою смальтою

4               Малюнки по вогкій штукатурці мінеральними фарбами

 

А

Ікони

Б

Фрески

В

Літописи

Г

Билини

Д

 

Мозаїки

У завданні 47 розташуйте події в хронологічній послідовності. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати вибрана Вами перша подія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Усі інші види Вашого запису в бланку А перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

47.              Установіть послідовність подій, описаних в уривках з історичних джерел.

 

А «...Уперше прийшли печеніги на Руську землю і, вчинивши мир з Ігорем, пішли до Дунаю»

Б «...Підняв диявол розлад серед… Ярославичів. І пішли Святослав і Всеволод проти старшого брата Ізяслава, князя київського, старшого сина Ярослава»

В «…Лиха честь татарська! Данило Романович, що є князем великим, сидить перед ханом на колінах і хлопом ординським себе називає»

      Г       «І сів Олег у Києві, і мовив: “Хай буде се мати городам руським!”»

Завдання 48 має сім варіантів відповідей, з яких лише три правильні. Виберіть три цифри, що позначають правильні, на Вашу думку, відповіді, та запишіть їх у бланку А згідно з інструкцією. Порядок написання цифр значення не має. Для виправлення помилково вказаної відповіді запишіть новий варіант відповіді (три цифри) у спеціально відведеному місці бланка А. Не робіть інших записів у бланку А, тому що перевіряючі реєструватимуть їх як помилки!

 

Будьте особливо уважні під час заповнення бланка А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

48. Зовнішньополітична діяльність гетьмана Б. Хмельницького у роки Національно-визвольної війни середини ХVІІ ст. була спрямована:

 

1.             на здобуття королівських регалій

2.             на забезпечення визнання новоутвореної держави

3.             на пошук союзників у боротьбі з Річчю Посполитою

4.             на об’єднання всіх українських земель під своєю владою

5.             на включення українських земель до складу Московської держави

6.             на розкол Речі Посполитої на окремі держави

7.             на закріплення здобутків збройної боротьби

 

 

 

 

Ви завершили роботу над завданнями частини 2.

Перевірте правильність перенесення своїх відповідей у бланк А. Якщо час, відведений на виконання завдань частин 1 і 2, сплив, здайте бланк А інструктору.pdf
Додано
21 лютого 2019
Переглядів
2186
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку