Завдання з відповідями на олімпіаду з української мови та літератури для 8-11 класів

Про матеріал

Подаються завдання з відповідями для олімпіади з української мови та літератури для 8-11 класів. З української мови завдання тестового характеру на визначення однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, написання складних слів, пояснення фразеологізмів, редагування речень, складання власного висловлювання.З української літератури завдання тестового характеру, визначення термінів,художній аналіз тексту, складання твору на запропоновану тему.

Перегляд файлу

Завдання на олімпіаду з української мови та літератури

 

 

8 клас

Українська мова

 

І. Поставте у родовому відмінку іменники. (5 б.)

  Атом, вівторок, біль, грім, закон, страх, колектив, Крим, мотор, пісок, град,  Урал, предмет, прогрес, сорт, Будапешт, вид, гнів, телефон, мороз, Вітер, горох, вітер, інститут, Мороз, хліб, грам, футбол, спосіб, Париж.

 

ІІ. Виконайте тестові завдання. (3,5)

1). Установити відповідність між  реченнями і видами присудків, уживаних у цих реченнях.

   А. У народі Київ завжди був символом непохитності,                1. Простий присудок.

        непереможності і вічної слави.                                                  2. Складений дієслівний присудок

   Б. Чебреці не хвилюються від вітру і не сохнуть                          3. Складений іменний присудок.

        від сонця.

   В. Пізня осінь.

   Г. Без застосування одиниць виміру часу люди

       не змогли б існувати.

 

2). Визначте рядок, у якому в реченні прикладка з означуваним словом пишеться окремо   

     а) На півночі Волинської області у предковічних лісах загубилися голубоокі красені/озера.

    б) На курси Грушевського записалися майже всі студенти/українці з усіх факультетів

        університетів.

    в) В Антарктиді дуже багато айсбергів/крижин.

    г) Піднебесні красуні/тополі і сосни напоїли молоду селянку з дитинства тугою за красою.

                                                                                                                                                       

3). Позначити рядки, у яких зазначено речення зі складеним іменним присудком

     а) Стежечка вив’юнилася до велетенського кряжистого дуба на чистій галявині (Є. Гуцало)

     б) Гришка почав пригадувати (Б.Антоненко – Давидович).

     в) За Дніпром плив довгий журавлиний ключ (Ю.Мушкетик)

     г) Рід князів Острозьких був відомий з давніх - давен (О.Іваненко)

 

ІV. Пояснити значення поданих фразеологізмів. (6б.)

      Гріти руки, зуби гострити, нуль без палички, з вогню та в полум’я, зарубати на носі,  і вухом не вести, гайки підкрутити.                                                                                              

 

ІІІ. Відредагувати речення. (5б.)

      Я тепер дивлюся на все це другими очима.

      В якій годині починаються заняття?

      Це моя сама ближча подруга.

     Я можу відповісти на любе питання.

     Дякую Вас за щиру пораду.                                                                                                    

 

 

V. Скласти твір на одну із запропонованих тем. (8б.)

1. «Як парость виноградної лози плекайте мову» (М.Рильський).

2. Людина цікавої долі.                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                         Українська література

 

І. Виконайте тестові завдання. (4 б.)

1) Художній образ – це:

А) зв'язок уявлень, коли одне з них у людській свідомості викликає низку інших;

Б) особлива форма естетичного освоєння світу, при якій зберігається його предметно-чуттєвий

    характер, його цілісність, життєвість, конкретність;

В) зображення письменником у художньому творі людини з властивими їй індивідуальними

    рисами;

Г) зображення в літературному творі зовнішнього вигляду, пози, рухів, виразу обличчя, її

    одягу, взуття тощо.

 

2) Дума – це:

А) художній твір усного походження про вигадані та фантастичні події;

Б) невеликий за обсягом оповідний художньо-публіцистичний твір, у якому зображено дійсні

    факти, події й конкретних людей;

В) великий пісенно-розповідний (ліро-епічний) твір, переважно героїчного змісту;

Г) короткий фольклорний або розповідний твір повчального характер, орієнтований переважно

    на алегоричну форму доведення змісту.

 

3) Сучасним виконавцем народних дум вважається:

А) О. Вересай;

Б) Г.Гончаренко;

В) В.Нечепа;

Г) М.Кравченко.

 

4) Переспіви плачу Ярославни зробили:

А) Феофан Прокопович;

Б) Тарас Шевченко;

В) Маркіян Шашкевич;

Г) Андрій Малишко.

 

 

ІІ. Дайте чітку й лаконічну відповідь на запитання: (3б.)

а) Які роди та їх жанри існують у художній літературі.

б) Назвати жанри народної лірики.

в) Назвати складові сюжету.                                                                                 

 

ІІІ. Дайте визначення поняття стопа. Назвіть види двоскладових стоп.   (2б.)                                                                                                                                   

 

ІV. Напишіть твір на одну з тем: (10 б.)

1) «За що шанує народ пісні Марусі Чурай».

2) «Мужність і непоборність героїв народних пісень».

 

                                                                                                                        Всього: 46,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 клас

Українська мова

 

І. Виконайте тестові завдання (6 б.)

 1. Укажіть рядок слів, у кожному з яких на місці пропуску пишеться е:

 а) справ..дливий, посл..знувся, пов..рнутися;

 б) л..вада, м..тушитися, прав..ло;

 в) в..ликий, заскр..готав, с..рдитий;

 г) м..рзлякуватий, ск..лястий, зв..чайний.

 2. Укажіть слово без  закінчення:

  а) прочитав;  б) можливо;

  в) вересень; г) пісень.

 3. Укажіть поширене речення.

  а) Скрізь неприбрано. б) Діти будуть гратися.

  в) Не будемо кривити душею. г) Він вийшов з води сухим.

 4. Позначте односкладне речення:

  а) Взимку і навесні курінь відчинено з ранку до вечора і цілу ніч.

                                                                                                                (Г. Тютюнник)

  б) В зівялих листочках хто може вгадати красу всю зеленого гаю?

                             (І. Франко)

  в) Було ясне після дощу підвечіря. (Г. Тютюнник)

  г) На гіллі дерев лежало пухке, ворсисте хутро. (Г. Тютюнник)

 5.  Укажіть складне речення:

  а) Нестор ціпенів від страху, притулившись чолом до шибки, та відірвати

                      погляду від вулиці не міг. (Р. Іваничук)

  б) На клумбі цвіли жоржини, чорнобривці, пахло привялим духом полину.

              (Є. Гуцала)

  в) Дівчата пряли починки, вишивали, готували сорочки на придане.

     (Р. Кобальчинська)

  г) Тугі, кошлаті гриви хлюпали в груди, повивали ноги, хапали за високо

                       зведені копита.   (В. Дрозд)

 1. Укажіть складносурядне речення, між частинами якого не треба ставити кому:

а) Прозорий струмок перетинав стежку і через нього було перекинуть кладку з

    сухої деревини. (О. Довженко)

б) Одна, більша, тварина кинулась уперед  і на той рух умить зреагували двоє.

   (Є. Гуцало)

в) Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах.

   (Г. Тютюнник)

г) Вода у неглибокому колодязі виявилася справді смачною і нікуди вже далі од цієї хатинки й колодязя йти мені не хотілося. (М. Красуцький)

 

ІІ. Зніміть риску:       (4 б.)

   Історико/філологічний, гірко/солодкий, вище/згаданий, мимо/хідь, що/як/найдужче, далеко/далеченько, віч/на/віч, часто/густо, з/роду/віку, по/латині, по/перше, на/щастя, військово/полонений, рік/у/рік, жовто/гарячий, сама/самотою, в/цілому, унтер/офіцер, червоно/гарячий, віце/президент, пів/Європи, лейб/медик, звіробій/трава, військово/зобов’язаний.

 

ІІІ. Зробіть повний синтаксичний розбір речення, назвіть частини мови (6 б.)

 Руки її то перебирали зовсім новий одяг, недавно пошитий чи куплений, то вже

     між її  темних пальців текли разки старовинного намиста. (Є Гуцало)

 

VІ.  Відредагуйте речення  (5 б.)

 1. Внаслідок того, що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не підеш. 2. Він цікавиться не тільки книгами, але й займається спортом. 3. Сьогодні ми бачимо роботи не лише на сучасні або історичні мотиви, а й традиційне хатнє начиння. 4. Кімната після ремонту стала більш затишнішою. 5. Газета допоможе вам знайти партнера в самі короткі строки.

 

V. Написати  невеликий твір-опис на одну з тем:  (8 б.)

 «Це моя Україна день стрічає новий…»,

   «Рідне місто»,

 «Чари осені».

 

 

Українська література

 

І. Запишіть афоризми Г. Сковороди (не менше п’яти) .     (5 б.)

 

ІІ. Кому належать слова:        (4 б.)

          1. «Хто не знає свого минулого, не вартий свого  майбутнього»?

          2. «Світ ловив мене, та не спіймав»

  ІІІ. Розкажіть про виникнення книгодрукування.   (2 б.)

 

ІV. Визначте віршовий розмір уривка та вид римування (Г. Сковорода «Всякому місту – звичай і права…»    (3б.)

              Той безперервно стягає поля,

              Сей іноземних заводить телят.

               Ті на ловецтво готують собак,

               В сих дім, як вулик, гуде від гуляк.

 

А) ямб, перехресне римування.

Б) хорей, білий вірш.

В) дактиль,суміжне  римування.

Г) анапест, кільцеве                                                                                            

 

V. Напишіть твір на одну з тем: (10 б.)

         1. Мої роздуми над жіночою долею (за поемою «Слово о полку Ігоревім»).

         2.Мотиви свободи і щастя у книжці Сковороди «Сад божественних пісень».

         3. Весілля як драматична постановка.

 

                                                                                                   Всього: 53 бали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 клас

Українська мова

І. Поставте наголос у словах: (3 б.)

 Дошка, високо, вітчим, літопис, дрова, черговий, яблуневий, кулінарія, кропива, колесо, спина, олень, ознака, читання, дефіс, подруга, помилка, завжди, вимова, завдання, всередині.

 

ІІ. Записати цифри словами. (3б.)

Від 932 відняти 48. До 876 додати 82. Поїзд  із 357 пасажирами. Скільки разів мститься 23 в 1911? Сума чисел дорівнює 96,7.                                                                                        

 

ІІІ. Вставте, де необхідно, пропущені літери. (3 б.)

 Шампін..йон, Алж..р, шк..пер, б..юст, порт...єра, б..юджет, Х..юстон, пан…о, шос..е, тон..а, ..люзія, кар..єрист, павіл..йон, ін..єкція, ван..а, ім…грація, дез..нфекція, вар..єте, лібрет..о, шн..цель, кол..є, каз..но, вестиб..юль, Аргент..на, інтел..гент, сен..йор.

 

ІV.  Установіть відповідність між словами і його синонімічним рядом. (2б.)                                                         

А) віровідступник, безбожник, атеїст, поганин, вільнодумець                      1) апологет.

Б) супротивник, конкурент, суперник, антагоніст                                           2) єретик.

В) оборонець, захисник, ревнитель, прославитель                                          3) неофіт

Г) нововірець, новонавернений, новохрещений                                              4) опонент

 

V.  Визначте, за яким принципом згруповані фразеологізми та знайдіть помилки, допущені в класифікації. (4б.)

а) грати першу скрипку; хід конем; берегти як зіницю ока; коваль клепе, поки тепле; б) корінь зла; хліб насущний; у поті чола; випити гірку чашу; в) синій птах; три мушкетери; пропаща сила; тіні забутих предків; г) ахіллесова п’ята; гордіїв вузол; сізіфова праця.

 

VІ. Скласти твір-роздум на тему: «Хто в Україні гідний називатися Патріотом» (10б.)       

 

                                                Українська література

 

І. Установіть відповідність між твором і його жанровою приналежністю. (3 б.)

 1. Г. Квітка-Основ’яненко

    «Конотопська відьма»    А пригодницький роман.

 1. П.Куліш «Чорна рада».               Б історична повість
 2. І.С.Нечуй-Левицький     В соціально-психологічний роман

    «Кайдашева сім’я».    Г історичний роман   

 1. М.Старицький «Оборона Буші».  Д сатирична повість
 2. П.Мирний «Хіба ревуть воли, як  Е родинно-побутова повість-хроніка

ясла повні?»

 

ІІ. Прочитайте уривок з поезії Івана Франка і виконайте завдання. (4б.)

Як почуєш вночі край свойого вікна,                         Се не та сирота, що без мами блука,

Що хтось плаче і хлипає важко,                                 Не голодний жебрак, моя зірко;

Не тривожся зовсім, не збавляй собі сна.                  Се розпука моя, невтишима тоска,

Не дивися в той бік, моя пташко!                               Се любов моя плаче так гірко.

 

1. Вірш є зразком…

А) інтимної лірики

Б)  пейзажної лірики

В) патріотичної лірики

Г) філософської лірики

Д) громадянської лірики

 

2. Визначте віршовий розмір та тип римування  поезії :

А) ямб, перехресне

Б) хорей, суміжне

В) дактиль, кільцеве

Г) анапест, перехресне

Д) амфібрахій, суміжне

 

3. Укажіть настрій поезії:

А сум

Б) надія

В) розпач

Г) радість

Д) безнадія

 

4. Укажіть, який художній прийом використав автор у другій строфі:

А) персоніфікація

Б) риторичне звертання

В) негативне порівняння

Г) порівняння-паралелізм

Д) психологічний паралелізм                                                                     

 

ІІІ. Дайте повну відповідь на питання. (5 б.)

 1. «Великий артист зору», «колосальне всеобіймаюче око» - це…
 2. Назвати імена та прізвища п’яти українських письменників, які мали псевдоніми (зазначити які).
 3. Перерахуйте склад трупи «театру корифеїв».
 4. Назвати імена жінок (не менше чотирьох), які відіграли значну роль у житті та долі І.Франка.
 5. Назвати трискладові віршові розміри.

 

ІV. Написати  твір роздум на одну з тем. (12б.)

 1. Шлях знаходить то, хто шукає (за творчістю І.Фрака)
 2. Ідеал духовності у творах українських письменників 70-90-х років ХІХ століття.

 

                                                                                                          Всього: 49 балів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 клас

 

Українська мова 

І. Написати твір-роздум на одну із запропонованих тем (10 б.)

 1.      « Є лише один куточок Всесвіту, який ти, напевно, можеш поліпшити… Це ти сам…» (А.Хакслі)
 2.      “Кожне національне відродження починається з відродження еліти”. (В’ячеслав Липинський)
 3.      Щира правда всюди куток знайде.

 

ІІ. Відновити первісну форму фразеологізмів із переплутаними компонентами.(Рід і число прикметників можна змінювати) – (5 б.)

Троянська праця, Нитка Тантала, Ведмежа пісня, Сізіфів кінь, Аріаднина мова, Муки Езопа, Крокодиляча послуга, Лебедині сльози, Гераклова арфа, Еолові подвиги.

 

ІІІ. Відредагуйте речення (5б.)

 1. Нам ніщо не мішало зустрітись в другий раз.
 2. На протязі уроку ми слухали розповідь учителя.
 3. Моя пропозиція, я рахую, являється самою гарною.
 4. Рекомендую прийняти участь у слідуючих міроприємствах.
 5. Так як оратор не додержувався регламенту, то голова зборів позбавив його слова.

 

         IV. Розв’яжи тестові завдання (10 балів).

              1.  У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

А. Незбагнен…ий, прикордон…ий, над…ністрянський, сон…ий, спален…ий.

Б. Ускладнен…я, умовлян…я, вікон…иця, качен…я, століт…я.

В. Облич…я, стат…я, вугіл…я, наріч…я, спросон…я, спересерд…я.

Г. Намаган…я, суд…я, священ…ий, терт…я.

Д. Юн…ат, спів…ітчизник, туман…ість, л…ється, воз…’єдання.

 

              2.  У якому рядку в усіх словах слід писати літеру е?

А. Пр…мудрий, пр…боркати, пр…стол, пр…краса.

Б. Пр…земкуватий, пр…черствілий, пр…порошений, пр…поганий.

В. Пр…освященство, пр…спокійний, пр…злий, пр…подобний.

Г. Пр…чвалати, пр…сумирний, пр…скіпливий, пр…чіпливий.

Д. Пр…велебний, пр…добрий, пр…красний, пр…вільний.

 

              3.  У якому рядку подано похідні слова, у яких немає помилок?

А. Кагарлик – кагарликський, Сиваш – сиваський.    

          Б. Прилуки – прилуцький, Гаага – гаазький.

В. Дрогобич – дрогобицький, Буг – бугський.            

 Г. Чех – чехський, казах – казахський.

Д. Карадаг – карадазький, герцог – гарцозький.

 

              4.  У якому рядку разом пишуться усі складні прикметники?

А. Сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий.

Б. Сніжно/білий, північно/кримський, світло/голубий, мовно/літературний.

В. Західно/український, радіо/фізичний, гірко/солоний, хіміко/біологічний.

Г. Високо/авторитетний, багато/дітний, екс/прем’єр, міні/футбол.

Д. Військово/зобов’язаний, гірничо/видобувний, дерево/обробний, сто/двадцяти/тисячний.

 

  5.  У якому рядку всі іменники в формі родового відмінка мають закінчення –у (-ю)?

А. Лондон, ніс, театр, гопак.

Б. Букет, продукт, вид, параграф.

В. Трамвай, синтаксис, роман, Роман.

Г. Тибет, вік, вишняк, мороз.

Д. Барвінок, абзац, стиль, синонім.

 

 

       6. Установи відповідність:

Іншомовне слово

Синонім

 1.                Ідіома

А. Образ

 1.                Імідж

Б. Перестановка

 1.                Інверсія

В. Заміна

 1.                Інавгурація

Г. Посвячення

 

Д. Фразеологізм

 

 

Підрядний сполучник

Речення

 1.                Допустовий

А. Заговори, щоб я тебе побачив.

 1.                Причини

Б. Не несу я нікому біди, бо й від вас я біди не чекаю.

 1.                Мети

В. Здавалося, що він споконвіку живе на цій безмежній землі.

 1.                З’ясувальний

Г. І хоч на світі сторони чотири, я тут живу.

 

Д. Стара верба така стара, що вниз уже росте.

 

Твердження

Приклад

 1.                Означення

А. Монастир скидався на грізного лицаря, вбраного у зачарований панцир.

 1.                Прикладка

Б. Крім стола, у кабінеті було кілька стільців, шафа з паперами й пуста етажерка.

 1.                Обставина

В. Словом, прийшла якась нечувана тривога, якась нечувана суєта.

 1.                Додаток

Г. Олена, мати Василькова, крутила голубці на вечерю.

 

Д. Сонце, досхочу накупавшись у блакитних ополонках, струсонуло на сніги своє проміння.

 

Вид підрядного речення

Приклад

 1. Обставинне мети

        А. Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

 1. Обставинне означальне

           Б. Ітиму, доки вистачить снаги.

 1. Обставинне умови

           В. У мене єдина молитва, щоб малоросом не став. 

 1. Обставинне причини

Г. Стежку відшукати треба, щоб ходив ти вік у щасті.

 

         Д. Я не клянусь, тому що я не зраджу.

 

 

 

Випадок уживання тире

Приклад

 1.                Між підметом і присудком

А. Луки, гори, сади – все зелене й принишкле

 1.                 Перед узагальнювальним  словом

Б. У тебе смуток – в мене ревний жаль.

 1.                 При відокремленому означенні

В. Троянду – білу, кремову й червону – я зрізав не без жалю і вагань.

 1.                 Між частинами безсполучникового речення

Г. Поважне робиться смішним, правдиве й тихе – голосним.

 

Д. І Богдан, і Богун, і Довженко – слави нашої гідні сторінки.

 

 

 

 

                                                           Українська література       

  І. Відповісти на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях. (5 б.)

 1.                     Хто автор щоденника «Думи мої, думи мої»?
 2.                     Із якого твору Миколи Хвильового розпочалася літературна дискусія? Укажіть її хронологічні межі.
 3.                     Що таке авангардизм ? Хто є найвідомішим представником авангарду в українській літературі 20-х років ХХ ст.?
 4.                     Поєднайте прізвища письменників і цитати з їхніх творів
 1. «Йде весна

Запашна,

Квітами-перлами

Закосичена.»

А) Остап Вишня

Б) Павло Тичина

2. «Ніч…а човен-як срібний птах!...»

В) Євген Плужник

Г) Юрій Яновський

3.   “Ніколи не сміявся без любові”

Ґ) Євген Маланюк

4.   “Рід розпадається, а клас стоїть”

Д) Микола Хвильовий

5.   “Я – чекіст, але я і людина”

 

 

 

 1.                     Хто входив до «п’ятірного грона» київських неокласиків?

 

ІІ. 1.Наведіть приклади зорових та слухових образів «зупиненої миті» з новели Г.Тютюнника «В житах». (2 бали)

2. Розкрийте поняття екзистенціалізм на прикладі роману В.Підмогильного «Місто». (2 бали)

 

ІІІ. Завдання 1-5 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Виберіть правильну відповідь.

                                                                                                                                    Павло Тичина

 

                                                       ВИ ЗНАЄТЕ ЯК ЛИПА ШЕЛЕСТИТЬ

Ви знаєте, як липа шелестить

У місячні весняні ночі?

Кохана спить, кохана спить,

Піди збуди, цілуй їй очі.

Кохана спить…

Ви чули ж бо: так липа шелестить.

Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани.

Ось місяць, зорі, солов’ї…

«Я твій», - десь чують дідугани.

А солов’ї!..

Та ви вже знаєте, як сплять гаї!

1. Цей вірш є зразком лірики

А  пейзажної

Б  філософської

В  інтимної

Г  громадянської

 

2. У вірші використано художній засіб

А  інверсію

Б  порівняння

В  персоніфікацію

Г  метонімію

 

3. Поезію написано віршовим розміром

А  дактилем

Б  амфібрахій

В  хореєм

Г  ямбом

 

4. У вірші звучить мотив

А  світлого кохання

Б  нерозділеного кохання

В  невпевненості у своїх почуттях

Г  сподівань на зміни в суспільстві

 

5. Інтимізації поезії з читачем сприяють

А яскраві епітети

Б  риторичні запитання й оклики

В  зорові образи

Г слухові образи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ВІДПОВІДІ

 

                                                                           8 клас

Українська мова

 

І.  Атома, вівторка, болю, грому, закону, страху, колективу, Криму, мотора, піску, граду,  Уралу, предмета, прогресу, сорту, Будапешта, виду, гніву, телефону, морозу, Вітра, гороху, вітру, інституту, Мороза, хліба, грама, футболу, способу, Парижа.

 

ІІ. 1) Б – 1, Г – 2, А – 3;   2) г; 3) г.

 

ІІІ.   Гріти руки – наживатися на чужому;

         зуби гострити – мати недобрі наміри;

         нуль без палички – ніщо;

         з вогню та в полум’я – із якоїсь непрємності потрапити в ще гіршу; 

         і вухом не вести – зовсім не звертати уваги;

        гайки підкрутити – посилити вимоги.

 

 

ІV.  Я тепер дивлюся на все це по-іншому.

       О котрій годині починаються заняття?

       Це моя найближча подруга.

       Я можу відповісти на будь-яке запитання.

       Дякую Вам за щиру пораду.

 

                                                 Українська література

 

І. 1) б; 2) в; 3) в; 4) б,в.

 

ІІ.   а) епос (оповідання, новела, роман, повість, нарис); лірика( вірш, поема, пісня); драма (трагедія, драма, комедія, мелодрама, водевіль).

       б) трудові пісні, календарно-обрядові, родинно-побутові, соціально-побутові. 

       в) експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка. 

 

ІІІ. Стопа – повторювана частина віршованого рядка, що складається з одного наголошеного та одного чи двох ненаголошених складів. Серед двоскладових віршових стоп розрізняють ямб і хорей.                                                         

 

 

 

                                                                    9 клас

                                                           Українська мова

                                                                   

І. 1. в

2. б

3. а

4. а

5. б

6. в

ІІ. І.   Історико - філологічний, гірко - солодкий, вищезгаданий, мимохідь, щоякнайдужче, далеко -  далеченько, віч - на - віч, часто - густо, зроду - віку,         по-латині, по-перше, на щастя, військовополонений, рік у рік, жовтогарячий, сама самотою, в цілому, унтер-офіцер, червоногарячий, віце-президент, пів-Європи,  лейб-медик, звіробій-трава, військовозобов’язаний.

 

ІІІ.                 імен.     займ.    спол.            дієсл.                        част.          прикм.      імен.        присл.                 дієприкм.    спол.    дієприкм.      спол.  част.

          Руки   її    то    перебирали зовсім новий одяг, недавно пошитий чи куплений, то вже

         прийм.  займ.      прикм.             імен.                дієсл.       імен.                     прикм.                           імен.

     між  її   темних  пальців  текли  разки  старовинного  намиста.

Речення розповідне, неокличне, складне, сполучникове, складнопідрядне, складається з двох частин, поєднаних парним сполучником сурядності то…то, смислові відношення – чергування подій.

 І  – просте, двоскладне, повне, поширене, ускладнене відокремленим означенням,

                   вираженим  дієприкметниковим зворотом;

 ІІ – просте, двоскладне, повне, неускладнене.

 

ІV. 1. Через те що ти отримав двійку, гуляти сьогодні не підеш. 2. Він цікавиться книгами і

     займається спортом.  3. Сьогодні ми бачимо не лише роботи на сучасні або історичні

     мотиви, а й традиційне хатнє начиння. 4. Кімната після ремонту стала затишнішою.  5.

     Газета допоможе вам якнайшвидше знайти партнера.

 

 

 

                                                      Українська література

 

 

І. З усіх утрат втрата часу найтяжча

   Краще голий та правдивий, ніж багатий та беззаконний.

   Визначай смак не за шкарлупою, а за ядром.

   Не все те отрута, що неприємне на смак.

   Один у багатстві бідний, а інший у бідності багатий.

 

ІІ. 1. Максим Рильський.

     2. Григорій Сковорода.

 

ІІІ. Засновником українського друкарства був високоосвічений українець з лемків Святополк Фіоль. У 1491 р. в Кракові він видрукував перші 5 книжок з кириличним шрифтом: « Псалтир», «Часословець» та ін. Поширювалися в Україні й видання білоруського першодрукаря Франциска Скорини, що заснував свою друкарню у Вільно. Це була допомога українському народові в боротьбі за рідну мову, за національну школу. Розвитку української культури сприяло книгодрукування Івана Федорова, який у 1574 р. у Львові випустив «Апостол», а згодом в Острозі – Біблію. У боротьбі проти унії ці книги були дієвою зброєю. Прогресивна діяльність Івана Федорова, який «друкування книг занедбане відновив», стимулювала розвиток української літератури і культури в цілому.

 

ІV. В 

 

 

      10 клас

Українська мова

І.

 До́шка, ви́соко, ві́тчим, літо́пис, дро́ва, чергови́й, яблуне́вий, куліна́рія, кропива́, ко́лесо, спи́на, о́лень, озна́ка, чита́ння, дефі́с, по́друга, по́ми́лка, за́вжди́, вимо́ва, завда́ння, всере́дині.

 

ІІ.

     Від  дев’ятисот тридцяти двох відняти сорок вісім. До восьмисот сімдесяти шести додати вісім - десят два. Поїзд  із трьомастами п’ятдесятьма сімома пасажирами. Скільки разів міститься двадцять три в  тисячі дев’ятистах одинадцяти? Сума чисел дорівнює дев’яноста шести цілим і семи десятим.

 

ІІІ.

 Шампіньйон, Алжир, шкіпер, бюст, портьєра, бюджет, Х’юстон, панно, шосе, тонна, ілюзія, кар’єрист, павільйон, ін’єкція, ванна, імміграція, дезінфекція, вар’єте, лібрето, шніцель, кольє, казино, вестибюль, Аргентина, інтелігент, сеньйор.

 

ІV. 

         А- 2

         Б- 4

         В- 1

         Г - 3

 

V. 

       Наведені фразеологізми згруповані за джерелом походження: а) виробничо-професійні вислови; б) біблійні вислови; в) вислови літературного походження: г) античні вислови.  У класифікації стійких словосполучень допущена помилка. Фразеологізм берегти як зіницю ока – біблійного походження, тому має бути в групі б), а не а).

 

VІ.

                                          Хто в Україні гідний називатися Патріотом

     Патріот – це віддана своєму народові людина, яка любить свою Батьківщину, живе і працює заради процвітання свого краю. Сьогодні з високих трибун звучить море слів про любов і відданість Україні, але, на жаль, це тільки слова. Проте можна навести безліч прикладів самовідданої любові українців до рідного краю. Про це розповідають історія, історичні пісні й думи, художня література. Прикладом самовідданого служіння рідній землі є  Ярослав Мудрий, справжні патріоти Залізняк, Гонта, Кривоніс, Дорошенко, Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка, Михайло Грушевський, Василь Стус, Іван Пулюй, наша сучасниця Ліна Костенко.

     Порушує тему патріотизму та засуджує балакунів-псевдопатріотів В.Самійленко в поезії «Патріоти». Справжнім патріотом у цій поезії, на мою думку, є третій юнак, який

                                  … бачив душею Вкраїну

                                  І все, що вона добула.

      Письменник намагається допомогти читачам не куплятись на гарні слова, а дбати про свій край, любити рідну землю, працювати для неї.

      Звичайно, життєвого досвіду в мене небагато, проте я розумію, що дуже легко любити Батьківщину, коли вона багата і могутня, значно важче – коли вона слабка і незахищена. Та хіба зможуть справжні сини кинути хвору матір напризволяще? Я не засуджую тих людей, які в пошуках кращої долі емігрували за кордон, але впевнена, що вони глибоко нещасні, бо, маючи матеріальні блага, вони не мають змоги дихати рідним повітрям, бачити, як ростуть їхні діти, знаходитися на рідній землі.

    Отже, справжнім патріотами є ті люди, які не говорять про любов до рідного краю, а працюють і живуть задля його процвітання, примножуючи набуте.

 

 

Українська література

І.

    1-Д, 2-Г, 3-Е, 4-Б, 5-В.

 

ІІ.  1-А, 2-Г, 3-А, 4-В

 

ІІІ.

 1. І.Нечуй-Левицький.
 2. Лариса Петрівна Косач (Леся Українка), Панас  Рудченко (Панас Мирний), Іван Левицький  (І.Нечуй-Левицький), Іван Тобілевич (І.Карпенко-Карий), Марія Вілінська.
 3. Марія Заньковецька, Микола Садовський, Панас Саксаганський, Марко Кропивницький, І.Карпенко-Карий,  М. Садовська-Барілотті.
 4. Ольга Рошкевич, Юзефа Дзвонковська, Целіна Зигмунтовська,(Журовська), Ольга Хоружинська, Анна Павлик, Уляна Кравченко.
 5. Дактиль, амфібрахій, анапест.

 

 

 

 

                                                                11 клас

                                      Українська мова

ІІ.

    Троянський кінь, танталові муки, ведмежа послуга, сізіфова праця, аріаднина нитка,езопова мова, крокодилячі сльози, лебедина пісня, гераклові подвиги, еолова арфа.

ІІІ.

 1. Нам ніщо не завадило зустрітися вдруге.
 2. Протягом уроку ми слухали розповідь учителя.
 3. Моя пропозиція, я вважаю, є найкращою.
 4. Рекомендую взяти участь у таких заходах.
 5. Так як оратор не дотримувався регламенту, то голова зборів позбавив його слова.

 

ІV. Тестові завдання.

1. Д

2. В

3. Б

4. Д

5. Г 

         6.  Іншомовне слово 1-Д, 2-А, 3-Б, 4-Г

     Підрядний сполучник 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

     Твердження  1-А, 2-Г, 3-Д, 4-Б

     Вид підрядного речення 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Д

     Уживання тире 1-Д, 2-А, 3-В, 4-Б 

 

                                              Література

І.

   1.Остап Вишня

   2. «Про сатану в бочці», або Про графоманів, спекулянтів та інших просвітян», 1925-1928 рр.

   3. Авангардизм – тип художнього мислення і  спосіб зображення дійсності, який заперечує традиційні форми художнього зображення, прагне до  застосування незвичайних, навіть антиестетичних виражальних засобів. Михайль Семенко.

    4. 1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г, 5-Д.

    5.Микола Зеров, Павло Филипович, Максим Рильський, Михайло Драй-Хмара, Освальд Бургардт (Юрій Клен)

 

ІІ.

 1.Зорові образи: степ,сонце, бджола, божа корівка, чорногуз .

   Слухові образи: дзвін степу, звуки коси й серпа, нерви дзвенять, бджола тріпоче крилом, сміх.

      2.Екзистенціалізм – напрям у філософії та літературі, предметом вивчення якого є проблема існування людини в складних ситуаціях, внутрішньої боротьби тощо. В романі «Місто» В.Підмогильного показано поведінку Степана Радченка – типового вихідця із села, у нових суспільних умовах, які для нього є екзистенційно випробувальними.

 

ІІІ.  1-В

        2-В

        3-Г

        4-А

        5-Б

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтневий район

Криворізька гімназія № 49

Завдання на олімпіаду з української мови та літератури

 

 

8 клас

Українська мова

 

 

І. Виконайте тестові завдання. (6 б.)

              1.  У якому рядку всі слова пишуться з подвоєними приголосними?

А. Незбагнен…ий, прикордон…ий, над…ністрянський, сон…ий, спален…ий.

Б. Ускладнен…я, умовлян…я, вікон…иця, качен…я, століт…я.

В. Облич…я, стат…я, вугіл…я, наріч…я, спросон…я, спересерд…я.

Г. Намаган…я, суд…я, священ…ий, терт…я.

Д. Юн…ат, спів…ітчизник, туман…ість, л…ється, воз…’єдання.

 

              2.  У якому рядку в усіх словах слід писати літеру е?

А. Пр…мудрий, пр…боркати, пр…стол, пр…краса.

Б. Пр…земкуватий, пр…черствілий, пр…порошений, пр…поганий.

В. Пр…освященство, пр…спокійний, пр…злий, пр…подобний.

Г. Пр…чвалати, пр…сумирний, пр…скіпливий, пр…чіпливий.

Д. Пр…велебний, пр…добрий, пр…красний, пр…вільний.

 

              3.  У якому рядку подано похідні слова, у яких немає помилок?

А. Кагарлик – кагарликський, Сиваш – сиваський.    

          Б. Прилуки – прилуцький, Гаага – гаазький.

В. Дрогобич – дрогобицький, Буг – бугський.            

 Г. Чех – чехський, казах – казахський.

Д. Карадаг – карадазький, герцог – гарцозький.

 

              4.  У якому рядку разом пишуться усі складні прикметники?

А. Сліпучо/білий, вічно/юний, червоно/гарячий, ніжно/рожевий.

Б. Сніжно/білий, північно/кримський, світло/голубий, мовно/літературний.

В. Західно/український, радіо/фізичний, гірко/солоний, хіміко/біологічний.

Г. Високо/авторитетний, багато/дітний, екс/прем’єр, міні/футбол.

Д. Військово/зобов’язаний, гірничо/видобувний, дерево/обробний, сто/двадцяти/тисячний.

 

  5.  У якому рядку всі іменники в формі родового відмінка мають закінчення –у (-ю)?

А. Лондон, ніс, театр, гопак.

Б. Букет, продукт, вид, параграф.

В. Трамвай, синтаксис, роман, Роман.

Г. Тибет, вік, вишняк, мороз.

Д. Барвінок, абзац, стиль, синонім.

 

          6.  Позначити рядок, у якому зазначено речення зі складеним іменним присудком

     А. Стежечка вив’юнилася до велетенського кряжистого дуба на чистій галявині (Є. Гуцало)

     Б. Гришка почав пригадувати (Б.Антоненко – Давидович).

     В. За Дніпром плив довгий журавлиний ключ (Ю.Мушкетик)

     Г. Рід князів Острозьких був відомий з давніх - давен (О.Іваненко)

 

ІІ. Знайти відповідники словам іншомовного походження (4 б.)

     Брокер, толерантний, нонсенс, легітимний.

 

ІІІ. Пояснити значення поданих фразеологізмів. (5б.)

      Гріти руки, нуль без палички, з вогню та в полум’я,,  і вухом не вести, гайки підкрутити.                                                                                             

 

ІV. Зробити повний синтаксичний розбір речення, визначити частини мови (6 б.)

 

   Здається, востаннє я бачив Лесю на літературному вечорі.

 

 

V. Відредагувати речення. (4б.)

 

           1. Нам ніщо не мішало зустрітись в другий раз.

2. На протязі уроку ми слухали розповідь учителя.

3. Моя пропозиція, я рахую, являється самою гарною.

4. Рекомендую прийняти участь у слідуючих міроприємствах.

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Українська література

 

І. Подати визначення термінам, навести приклади  (6 б.)

1. Художній образ –

2. Історична пісня -

3. Дума –

 

ІІ. Дати розгорнуту відповідь на запитання(2 б.)

   Який жанр народнопісенної творчості характерний лише для українського фольклору? Коли цей жанр виник і в яких умовах?

 

ІV. Напишіть твір на тему: (12 б.)

2 «Мужність і непоборність героїв народних пісень».

 

                                                                                                                        Всього: 55 б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ВІДПОВІДІ

 

                                                                           8 клас

Українська мова

 

І.  1 - Д, 2 –В, 3 – Б, 4 – Д, 5 – Г, 6 – Г.

 

 

ІІ.  Брокер – посередник;

      толерантний – поблажливий;

       нонсенс – безглуздя;

       легітимний – законний.

 

ІV. Здається, востаннє ( присл., обставина) я (займен., підмет) бачив (дієслово, присудок) Лесю (іменник, додаток) на (приймен.) літературному (прикметн., означення) вечорі. (іменник., додаток)

 

ІІІ.   Гріти руки – наживатися на чужому;

         нуль без палички – ніщо;

         з вогню та в полум’я – із якоїсь непрємності потрапити в ще гіршу; 

         і вухом не вести – зовсім не звертати уваги;

        гайки підкрутити – посилити вимоги.

 

V.  Нам ніщо не завадило зустрітися вдруге.

       Протягом уроку ми слухали розповідь учителя.

        Моя пропозиція, я вважаю, є найкращою.

        Рекомендую взяти участь у таких заходах.

 

 

                                                 Українська література

 

І.   Художній образ - це специфічна для літератури форма відображення дійсності, у творенні якої основну роль відіграють почуття, мислення й особливості світосприймання автора-митця. Є образи-персонажі (людські постаті), образи-пейзажі (картини природи), образи-речі (описи предметів).

     Історична пісня – ліро-епічний твір героїчного характеру про події минулого та відомих історичних осіб («Зажурилась Україна», «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль», «Максим козак Залізняк»).

    Дума – великий пісенно- розповідний твір переважно героїчного змісту, який виконується речитативом у супроводі бандури, кобзи або ліри («Дума про козака Голоту», «Маруся Богуславка», «Самійло Кішка»).

 

ІІ.  Суто українські фольклорні твори особливої, майже завжди сталої будови це – думи. У фольклорі інших народів цього унікального, яскраво самобутнього жанру народнопісенної творчості немає.

     Думи як великі сюжетні пісенно-розповідні твори виникли у ХV – ХVІ століттях, у час героїчної боротьби козаків з численними ворогами, що посягали на волю України, й можуть вважатися сторінками справжньої історії.

 

ІІІ.

                                            Мужність і непоборність героїв народних пісень

 

Пісня має те велике, єдине, що не вмирає, що гукає, об’єднує, проймає жагучим почуттям духовності.

                                                                                                    М. Шевченко

На долю моєї України випало багато випробувань та лихоліть, долаючи які, вона здобула свою безсмертну славу. Українці з давніх-давен прагнули поетично осмислити ці події, власну історію – минуле і сучасне, заглянути в майбутнє. Величним подвигам своїх співвітчизників присвячували вони балади, легенди, перекази, казки, пісні – ці унікальні перлини зі скарбниці української літератури. Трепетно передавалися вони нащадкам із покоління в покоління, зберегли для нас дух подій тих далеких епох.

Жоден народ ніколи не забував про свою історію, про історію своєї країни, міста, села. Саме історичні пісні, у яких відображаються різні події: повстання, класові протиріччя, боротьба з ворогами, – дуже поширені в Україні.

У піснях народ оспівав оборонців вітчизни, їх непримиренність до ворогів, готовність скоріше вмерти, аніж підкоритися їм. Таким мужнім патріотом виступав козак Морозенко («Ой, Морозе, Морозенку»), який відважно бився з ворожою силою:

Билися наші козаченьки

До ночі глухої, 

Полягло наших чимало

А татар утроє.

Ні страху, ні втоми не знає молодий воїн, і лише численність ворогів здолала героя. Терплячи страшні муки, Морозенко не кориться, він виявляє незвичайну витривалість, зневажає смерть і з думкою про Україну гине.

Найдавніші патріотичні пісні донесли до наступних поколінь 11 драматизм епохи.

Розквіту історичні пісні досягли в період Народно-визвольної війни 1648-1654 років. У них оспівується героїзм народних мас у боротьбі проти соціального і національного гноблення, проти польської шляхти та українського панства. До таких пісень належить «Чи не той то хміль?». Поетичний образ хмелю уособлював наростання народної боротьби проти гнобителів, підкреслював, що запорукою сили Богдана Хмельницького є його тісний зв’язок з народними масами. Народ підтримував Богдана і в піснях прославляв його перемоги.

 Гей, поїхав Хмельницький

 У Золотому Броду, 

  Гей, не один лях лежить

  Головою у воду.

Образ Хмельницького є центром пісенної творчості, з надзвичайним піднесенням оспівується його особистий героїзм, мудрість полковолця, військова доблесть.

1768 року на Правобережній Україні розгорнулося антикріпосницьке повстання – Коліївщина. Про цю подію складено багато пісень. Одна з  них –  «Максим козак Залізняк». Головний герой твору— це мужній захисник своїх співвітчизників, поборник правди:

Накидали за годину

Панів повні шапці...

Отак Максим Залізняк

Із панами бився,

І за те він слави

Гарной залучився.

Отже, українські народні історичні пісні – це глибока криниця,  яка щедро дає нам знання про наш народ, його героїчну і водночас трагічну історію, через віки проносить пам’ять про загиблих героїв, вчить нас бути справжніми патріотами Батьківщини.

Хай же ніколи не мліє ця чудесна криниця, даруючи все новим і новим поколінням красиві, чарівні, ніжні українські пісні!

 

doc
Додано
21 червня 2018
Переглядів
11673
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку