25 травня о 18:00Вебінар: Створюємо мультфільми власноруч

Збірка "Дидактичні ігри на уроках української мови"

Про матеріал

Дидактична гра - це один із найефективніших методів навчання в школі, особливо це цікаво середнім класам. Діти вивчають навчальний матеріал через гру, тим самим відпочиваючи від нудних занять.

Перегляд файлу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактичні ігри з української мови

 

(Упорядник Здрилюк Іванна Михайлівна)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луцьк - 2018


 


Передмова

Дидактичні ігри на уроках української мови стимулюють загальний особистісний розвиток школярів. Для учнів завжди цікаво коли навчальний матеріал подається через гру. У них тоді з’являється азарт – хто ж перший виграє. Уроки з дидактичними іграми більше відкладається в пам’яті учня. В. О. Сухомлинський писав: «Без гри немає і не може бути повноцінного дитячого розвитку…» Виконання цікавих ігрових завдань і правил  на уроці сприяє розвитку спостережливості, довільної уваги, швидкого і тривкого запам’ятовування. Проте дидактичні ігри потрібно уважно підбирати враховуючи вікові особливості учнів і звичайно, щоб відповідали чинній програмі. Дидактичні ігри найбільший результат дають на уроках узагальнення і систематизації, коли учні вже вивчили матеріал і залишилось тільки узагальнити. Тоді метод гри найкраще виправдовує себе. Учитель повинен ставитися до вибору дидактичних ігор творчо, щоб учні не нудьгували на уроці і брали участь усі учні, від найслабшого до найсильнішого. У своїй практиці використовую дуже часто дидактичні ігри навіть для того, щоб відпочити від нудного викладання навчального матеріалу, але з тим учні запам’ятають необхідну інформацію через гру.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гра «Закінчи речення»

Коли говориш – не … (горлань).

Слів поганих – не … (вживай).

На всі боки – не … (крутись).

Говори спокійно, чемна,

Спілкуватись тобі буде дуже … (приємно).

 

Сила та роль знаків у нашій мові

Відома історія з комою в реченні:

«Помилувати, не можна стратити»,

«Помилувати не можна, стратити».

 

Цікаво знати:

У світі відомі 2 найкоротших і найзмістовніших листи.

 – Відомий французький письменник Віктор Гюго, щоб дізнатися, як ідуть справи з його новим романом, надіслав листа, в якому був лише знак питання (?). видавець відповів також коротко й зрозуміло, поставивши в своєму листі до Віктора Гюго знак оклику (!).

Отже, справи з книгою йдуть добре. Оце і є найкоротші й найзмістовніші листи, які тільки знайшло людство. Виходить, можна спілкуватися й розділовими знаками.


 


 

Гра «Творимо слова»


 • Прочитай слово Буквар.

В кінці слова живе -ар.

Якщо казки пише -ар,

Його звуть усі (казкар).

Коли байки пише -ар,

Тоді звуть його … (байкар).

На воротях стоїть -ар,

Тоді хто він? … (Воротар.)

Опустився в шахту -ар,

А тепер він хто? … (Шахтар.)                                                     

Ще й на кобзі грає -ар.

Люди звуть його … (кобзар).

Є слова: бджоляр, човняр,

І весляр, і ковзаняр,

Муляр, маляр і школяр –

Утворив їх суфікс … (яр).

Ось які слова чудові

Є у нашій рідній мові.

                                   Д. Білоус


 


 

  Жив-був хлопчик-чарівник,

Називали його -ник.

Із простих звичайних слів

-Ник утворював майстрів.

 

Зупинився в лісі -ник

І з’явився там … (лісник).

 

А в садочок прийшов  -ник,

там зявився … (садівник).

Є двірник, є будівник,

Пасічник і комірник.

Ці слова творити звик

Чарівник, що зветься …

(-ник).


 


 

Дидактична гра «Листоноша»

      Матеріали для гри. Конверти (чи листівки) для кожного учня, на яких написане слово. Біля дошки 3 скриньки. На кожній – морфемна схема слів.

     Хід гри. Учень аналізує слово на конверті (складає його морфемну схему), підписує прізвище, виходить до дошки і вкидає свій конверт до потрібної скриньки. У кінці гри троє сильніших учнів (листоноші) перевіряють правильність «адрес».


 


 


Гра «Зміни букву»

Прислів’я (змініть виділені слова в прислів’ях так, щоб відбулося чергування звуків у коренях слів).

 

 • Удар забувається, а слово пам’ятається.
 • Хоч вовки коня з’їли, та ми воза не дали.
 • Водить за ніс, а правди не скаже.
 • За дурною головою і ногам важко.

 

 • Удар забувається, а слівце пам’ятається.
 • Хоч вовки коня з’їли, та ми віз не дали.
 • Водить за носа, а правди не скаже.
 • За дурною головою і ніженькам важко.

 


Гра «Яку особу добре знаєш?»

 


Живемо, радіємо, співаємо

Яку особу добре знаємо? (І особу)

Уроки вчиш, а чи гуляєш,

Яку особу знаєш? (ІІ особу)

Шляхи у Всесвіт відкривають,

 

  Шевченка в космосі читають,

  Державі славу здобувають

  Яку особу добре знають?

(  ІІІ особу)


 

 


 

Гра «Впізнай займенник»

 

-  Назвіть займенник, який вказує на особу, яка говорить сама про себе. (Я).

- Назвіть займенник, який вказує на особу чи предмет, про який розповідають. (Він, вона, воно).

- Назвіть займенник, який вказує на особі, до яких звертаються. (Ви).

 

Гра «Замініть звук»

 Учасники гри одержують по одній картці із записаними на ній двома словами.Протягом 3-5 хвилин учні добирають і записують якнайбільше слів, що відрізняються від поданого на картці лише першим звуком (наприклад: мити-лити, шити, пити, вити, бити, рити).

Через 3-5 хвилин учитель називає слово, що було в картці, а учасники гри – кількість дібраних слів (а пізніше і самі слова).

 Кожному учасникові гри записується скільки очок, скільки він дібрав слів.

 Слова для карток:

1.Саша (Паша, Даша, Маша, каша, наша, ваша…..).

2.Мила (сила, вила, шила, рила, жила, била, нила…..).

3. Мак ( рак, так, лак, бак, гак….).

4. Чайка (байка, лайка, сайка, гайка….).

5. Рік (сік, тік, вік, бік, пік….).

6. Пий (ший, вий, лий, мий, бий….).


 

 


 

Дидактична гра «Допоможіть»

(завдання – жарти)

Допоможіть дістатися кішці до мишки, козі – до ріпи.  Для цього змінюйте в  кожному наступному слові один звук так, щоб утворилося нове слово. Слова записуйте в горизонтальні рядки клітинок знизу вверх.

 

І

М

И

Ш

К

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

І

Ш

К

А

 

ІІ

 

Р

І

П

А

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К

О

З

А

 

 

 

 

Гра «Утворіть нове слово»

Вчитель записує на дошці слово. Учні, додаючи або віднімаючи на початку чи в кінці слова один звук (голосний чи приголосний), утворюють слово з новим значенням. Виграє той, хто першим назве слово.

Слова для гри:

1.Лук, линок, буква, їжа, суд, кобза, млин, лан.

2.Тире, коса, баштан, горе, дзвін, отара,мак.

 

«Відгадайте»

Вчитель бере картку з написаним на ній словом (наприклад, рік) і пропонує учасникам гри відгадати його. Він указує на те, зі скількох звуків складається слово, як воно звучить, якщо змінити перший звук (сік) і другий звук (рак). Виграє той, хто першим відгадає слово.

Слова для гри:

Рука (мука, ріка), лад (сад, лід), день (пень, дань), соло (коло, сало), мир (вир, мур), воля (доля, Валя).

 

«Чиє слово найдовше?»

Учасники гри по черзі називають слова. Кожне наступне повинно починатися на той же звук, що й попереднє, але мати на один звук більше. Наприклад, приголосний в (ви, віл, ваза, вітка, ворона, водопад, вовкодав, водокачка, водопровід, відповідальний, відмежований і т.д.). Виграє той, хто назве найдовше слово, що починається на той або інший звук.

 

Гра «Захистіть орфограму»

Учні записують слова з різними орфограмами. При взаємоперевірці пояснюють орфограму. Якщо правильна відповідь не прозвучала, то кожень пояснює свою орфограму. Виграє той, хто правильно „захистив” орфограму товариша.

 

«Хто швидше?»

Клас ділиться на дві команди. Завдання: хто швидше складе речення з хаотично розміщених слів, виділить, наприклад, головні члени і пояснить орфограми і пунктограми.

Виноградної, плекайте, як, мову, лози, парость.

Правильний варіант:

 Як парость виноградної лози, плекайте мову…..(М.Рильський).

Пунктограми: кома між простими реченнями у складному.

Рідний, я, мій, люблю, краю, тебе.

Правильний варіант:

Мій, рідний краю, я люблю тебе.

Пунктограма: кома при звертанні.

 

Гра «Порівну»

  В одну колонку записати слова, в яких кількість звуків і букв рівна, у другу – решту слів.

 Пройти, пояснив, тьохкати, пір'я, сила, берег, дівчина, бандура, коломийка, життя, мільйон, пеньок, навесні, підійшов, яблунька, зимовий, зустріч, свято, пісня.

 

Завдання-жарти

1.Змінивши один приголосний звук на інший, перетворіть свійську тварину, що відзначається впертістю, на птаха.

2.Змінивши один приголосний на інший, перетворіть дику тварину-ссавця на птаха.

3.Перегрупувавши звуки, перетворіть невеликий ліс на птаха.

 

Гра «Слова-переверні»

Перегрупувавши голосні і приголосні звуки, утворіть нові слова від таких слів: рис, літо, пілот, рамка, ікра, ручка, городи.

 

Скоромовки

Вчитель зачитує скоромовку або пише її на таблиці. Кожний учасник гри тричі швидко її повторює . Ті, хто ні разу не обмовиться, одержує три очки.

1.Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак пісню: „Так, як ти, не вмію я, ти не вмієш так, як я”. 2.Ходить перепел між полукіпками зі своїми полукіпками зі своїми перепелятами.3. Кипить окроп при Прокопові, як і при Прокописі. 4. На семеро саней по семеро в сани посідали самі. 5. Три дроворуби на трьох дворах дрова рубають.

 

Загадки-жарти

1.Чого нема у вола, а є у корови, кози, коня? 2. Гора й долина. Що між ними? 3. Чого немає у воді , а є в морях, озерах, ріках? 4. Чим відрізняється кафе від кофе?

 

Впишіть слова

Впишіть у квадрати слова, що складаютьс з чотирьох звуків так, щоб їх можна було прочитати у вертикальному і горизонтальному напрямках.

 

Р

У

К

А

У

 

 

 

К

 

 

 

А

 

 

 

 

Гра «Піраміда»

На двох гранях піраміди запишіть слова-іменники, замінивши рисочки буквами. На одній грані слова повинні починатися і закінчуватися голосним звуком а, на другій – приголосним т. У кожному наступному рядку слово повинно мати  на одну букву більше, ніж у попередньому.

Самостійно складіть такі піріміди на звуки о і к.

 

а-а                                                               т –т

а- - а                                                            т - - т

а - - -а                                                          т - - - т

а - - - - а                                                       т - - - - т

а - - - - - а                                                     т - - - - - т

а - - - - - - а                                                   т - - - - - - т

а - - - - - - - а                                                т - - - - - - - т

 

 

Логогрифи

Логогрифи – загадки, за умовами яких з певного слова шляхом додавання або відкидання звука (чи складу) утворюються нове слово.

1.Люблять нас усі збирати

післі дощику в ліску,

а як букву г відняти,

будем плавати в ставку.

(Гриби – риби)

2. Дроворуби його мають,

ним колоди розбивають;

якщо букву пропустити;

в річці слід його ловити.

(Клин – лин)

 

 Лінгвістичні ігри

Вправи-кросворди

Завдання 1.

Впишіть букви, які утворюють слова, що відрізняються тільки одним звуком – співвідносним глухим або дзвінким приголосним.

 

 

 

 

Б

 

 

Т

И

П

 

 

Т

И

Д

 

 

Т

И

Т

 

 

Т

И

1.   2.   3.      4.

 

 

Г

 

 

Х

Ж

 

 

Ш

 

 

К

 

 

А

Ґ

 

 

А

 

 

З

А

 

 

С

А

 

Б

 

 

К

А

П

 

 

К

А

З

 

 

В

А

С

 

 

В

А

Відповідь: міг, міх, жар, шар;

 Відповідь: кава, ґава, коза, коса;

 Відповідь: балка, палка, злива, слива;

 Відповідь:  брати, прати, дерти, терти.        

 

 

Завдання 2.

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

Перекладіть російські слова українською мовою, заповніть клітинки по горизонталях.

У  вертикальному виділеному стовпчику прочитаєте букви, що позначають голосні звуки в українській мові.

 1. Галдеж
 2. Корзина
 3. Повар
 4. Бочка
 5. Кирпи

        6. Водосточная труба

Відповідь: гамір, козуб, кухар, діжка, цегла, ринва.

Завдання 3.

 1. Заповніть клітинки по горизонталі. У другому та п’ятому стовпчику по вертикалі ви прочитаєте:

а) тему заняття;

б) слова-терміни, що вживаються під час вивчення розділу «Фонетика».

 

1. Шматок, відрізаний від чогось, або залишок від різання чогось.

2. Документ про направлення на роботу, відпочинок тощо.

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 3.Скринька для зберігання   коштовностей.

 4.Комаха, назва якої походить від

     звуку, що його вона утворює

     своїми надкрилками.

  5.Колючий кущ, плоди якого              багаті на вітамін С.

 

Відповідь: обрізок, путівка, шкатулка, цвіркун, шипшина.

 

 1. Заповнивши клітинки по горизонталі, у першому вертикальному стовпчику одержите синонім до слова абетка

 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

1.Льотчик вищого класу.

2.Поле.

3.Давня міра ваги в Росії, Україні та Білорусії.

  4.Великі кисло-солодкі ягоди.

 5.Частина збруї для  зануздування коня.

6.Частина мови.

7. Невеликий мішечок.

Відповідь: ас, лан, фунт, аґрус, вудила, іменник, торбинка.

 

 1. Запишіть у клітинки чотири слова, які мають по три звуки.

 Ці слова мають таке значення:

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 1. Дуже дрібне насіння
 2. Те, чим дивимось
 3. Невелика тварина, що живе у воді, але не риба
 4. Слово, яке часом вживаємо замість „так”

 Відповідь: мак, очі, рак, еге.

 

Гра «Виростимо речення»

Дається одне слово, діти додають до нього по одному слову так, щоб вийшло поширене речення.

За аналогією можна проводити гру на скорочення речення. Урізноманітнити цю гру можна шляхом конкретизації завдання. Наприклад «виростити» речення з однорідними членами (додатками, означеннями тощо) або «виростити» односкладне поширене речення.

 

Гра «Музичні слова»

За певний час (3 – 5 хвилин) учасники гри пригадують і записують якнайбільше слів, що мають склади назви нот ( до, ре, мі, фа, соль, ля, сі).

Наприклад: до-ля, по-мі-до-ри, пе-ре-до-вий, до-мі-но, фа-сад, сі-ре тощо

 

 

Гра  «Латка на фразеологізм»

Цю вправу можна використати як фізкультхвилинки. Учитель зачитує фразеологізми, а учні показують «латки» (частини тіла) «Латки» (ніс, око, вухо, губа, зуб)

Фразеологізми: тримати … за вітром; полізти чортові в …; і за …не свербить; робити з … халяву; глядіти свого …; розмова в чотири …; … не з лопуцька; дивитися в …; хоч в … стрель; водити …; хоч у …бгай; перелічити …; копилити …; ні … ні рила; виткнути …; самі … та зуби; надувати …; на … нічого покласти; впадати в …; сушити …

Відповіді: тримати носа за вітром; полізти чортові в зуби; на зуб нічого покласти; впадали в око; і за вухом не свербить; робити з губи халяву; глядіти свого носа; розмова в чотири ока; губа не з лопуцька; дивитися в зуби; хоч в око стрель; водити за ніс; куди сягає око; хоч у вуха бгай; перелічити зуби; копилити губи; ні вуха ні рила; виткнути носа; самі вуха та зуби; надувати губи; сушити зуби                                     

 

«Український алфавіт» (Гра – естафета)

Учасники гри поділені на 2 – 3 однакові групи. Кожна група має картку

із записаними на ній словами й аркуш паперу. Члени кожної групи передають один одному аркуш паперу і картку та виписують з неї по одному слову, ставлячи слова в алфавітному порядку. Перемагає та група, яка першою виконала завдання.

Слова для гри: тінь, яблуко, виноград, юннат, бригада, прапор, фаза,

арка, цемент, гараж, шершень, наука, долина, робітник, учитель, сокіл,

жовтень, єдність, їжак, клас, орден, йод, зима, хлопець, чавун, медаль,

людина, історія, щоденник.

Гра «Мозаїка»

Проведення гри

Скласти мозаїку із складів, об’єднуючи їх у слова ;із слів, об’єднуючи їх у речення; із речень, утворюючи різного виду тексти ( оповідання, казки, есе тощо) .Цей вид гри можна використовувати і під час вивчення частин мови, використовуючи ту чи іншу частину мови в ігрових ситуаціях. Цю гру досить легко проводити і при вивченні різних видів орфограм, нанизуючи їх до того чи іншого слова.

 

Гра «Чарівна паличка»

Проведення гри

Клас ділиться на дві команди. Проводиться гра швидко, учитель показує на когось, а той називає частину мови, частину слова, орфограму або ще щось на вимогу вчителя ( на вивчену тему) .

Наприклад: парта – іменник,працювати- дієслово, п’ять- числівник.

Гра «А ти вмієш?»

Проведення гри

Написати твір-мініатюру, що складається лише з дієслів («Золота осінь») :похолодало, задощило, повіяло, полетіло. полетіло, посипало, одяглись, подивились тощо.)

 

1

 

doc
Додано
9 липня 2018
Переглядів
2833
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку