Збірка методичних матеріалів "Ми не кращі - ми єдині!"

Про матеріал
Збірка містить аналітико-статистичну інформацію та сценарії, розроблені методистом Хоріщенко Н.В., за результатами роботи освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни», що був реалізований в Комунальному закладі «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради». Збірка стане в нагоді педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти та закладів загальної середньої освіти.
Перегляд файлу

 

Департамент освіти Полтавської міської ради

Комунальний заклад «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»

 

 

 

 

(методичні матеріали за результатами роботи освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни»)

 

 

 

 

 

 

 

м. Полтава

2021р.

Розглянуто та схвалено на засіданні координаційно-методичної ради Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»

Протокол № 5 від 29 квітня 2021р.

 

 

Рецензенти:

Красницька Ольга Анатоліївна – методист центру методології та методики формування цінностей Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського.

Палієнко Тетяна Володимирівна – завідувач методичного відділу Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради».

 

 

 

Хоріщенко Н.В. Ми не кращі – ми єдині. Методичні матеріали за результатами роботи освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни» / Н.В.Хоріщенко. – Полтава : КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради», 2020 р. - 108 с.

 

 

Збірка містить аналітико-статистичну інформацію та сценарії, розроблені методистом Хоріщенко Н.В., за результатами роботи освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни», що був реалізований в Комунальному закладі «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради».

Збірка стане в нагоді педагогічним працівникам закладів позашкільної освіти та закладів загальної середньої освіти.

 

В С Т У П

4

ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ ПРОЄКТ З ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА, ПОЛТАВЩИНА – ДУША КРАЇНИ»

5

АНАЛІТИКО-СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЄКТУ З ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ «МОЯ КРАЇНА – УКРАЇНА, ПОЛТАВЩИНА – ДУША КРАЇНИ»

14

СЦЕНАРІЇ ПАТРІОТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ ТА ДІТЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ

27

Заняття школи педагогічної майстерності з теми «Така багата Україна» (ігрова програма патріотичного спрямування для педагогів»

28

«Активні форми роботи з національно-патріотичного виховання підростаючого покоління» (виступ на міському семінарі для педагогів-організаторів закладів загальної та позашкільної освіти)

35

«Велич та загадковість жіночих постатей в історії славетного Полтавського краю» (матеріали заняття школи педагогічної майстерності)

43

«І живу я в Україні, і з неї я родом» (сценарій бесіди гри для вихованців молодшого шкільного віку)

55

«Я люблю Україну» (сценарій гри-вікторини для вихованців молодшого та середнього шкільного віку)

63

«Козак вкраїнську любить мову, він завжди здержить своє слово» (сценарій пізнавально-розважального турніру для вихованців середнього та старшого шкільного віку)

74

«Україно! Ти для мене диво!» (сценарій конкурсу читців (декламаторів) до Дня Соборності України)

84

«Мій рідний край – моя країна» (сценарій інтелектуальної гри для вихованців середнього та старшого шкільного віку)

95

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

107

 

Виховання дитини ХХІ століття – це процес, який ґрунтується на реаліях, в яких перебуває нині українське суспільство. Військово-політичні події останніх років, подолання в суспільстві тоталітаристської ідеології минулого актуалізували необхідність пошуку засобів ефективно виховувати в дітей і молоді почуття власної та національної гідності, відродити основи патріотизму в його кращому розумінні, оновити систему їх патріотичного виховання.

В останні роки на державному рівні прийнято ряд важливих законодавчих та нормативних документів, які розкривають засади національно-патріотичного виховання дітей та молоді, визначають цей напрям як один із пріоритетних, акцентують увагу на важливості розвитку у зростаючої особистості основ громадянської позиції, інтересу до українських традицій, морально-духовних цінностей, уміння реалізувати свій потенціал в умовах сучасного життя [17].

Саме з цією метою впродовж 2016-2020 років в КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості працював освітньо-виховний проєкт з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни».

В збірці «Ми не кращі – ми єдині!» представлені методичні матеріали  роботи за проєктом, які стануть в нагоді педагогічним працівникам як закладів позашкільної освіти, так і педагогам закладів загальної середньої освіти.

 

 

 

 

 

 

 

 

C:\Users\Администратор\Desktop\img0019.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назва проЄкту: «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни».

Автор проЄкту: Хоріщенко Н.В.

Координатор: Хоріщенко Н.В.

Мета проЄкту: формування патріотизму юних українців, самовідданості, активної громадянської позиції, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Основні завдання: активізація діяльності Палацу з виховання у дітей та учнівської молоді почуття патріотизму;

- організація виховної роботи та змістовного дозвілля учнівської молоді патріотичного спрямування, успадкування духовних надбань українського народу;

- посилення моральної складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, особистісних рис громадянина Української держави;

- виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України;

- виховання у дітей та учнівської молоді шанобливого ставлення до державних символів – Державного Герба України, Державного Прапора України і Державного Гімну України, почуття громадянства, освіченості, формуванню національної свідомості, належності до рідної землі;

- забезпечення духовної єдності поколінь, підтримка та пропагування сімейних цінностей;

- здійснення методичного супроводу реалізації завдань патріотичного виховання в рамках роботи над виховною проблемою Палацу «Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі»;

- створення та наповнення інформаційних ресурсів з питань патріотичного виховання.

Тип проЄкту: освітньо-виховний, творчий, груповий, довготривалий.

Термін реалізації проЄкту: вересень 2016 – травень 2020 року.

 

Актуальність проєкту

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність вирішення проблеми виховання національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

Становлення і розвиток незалежної України, формування нових соціально-політичних відносин можливе лише за умови усвідомлення молодим поколінням особистої відповідальності за долю своєї країни. Відтак, патріотичне виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу формування зрілої особистості – громадянина, справжнього спадкоємця і продовжувача національних традицій з активною громадянською позицією. Адже патріотизм – одне з найглобальніших людських почуттів, закріплених віками і тисячоліттями, що поєднує в собі любов до своєї Вітчизни, рідної землі, свого народу, своєї матері, бажання зберегти історично-культурну спадщину і готовність до їх захисту.

В основі системи патріотичного виховання має бути національна ідея як консолідуючий чинник розвитку суспільства і нації в цілому.

Провідною ідеєю проекту «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни» (далі – Проєт) є формування у дітей та учнівської молоді патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності.

 

 

Основні поняття

Патріотизм – це любов до Батьківщини, відданість своєму народові, готовність для них на жертви й подвиги.

Патріот – людина, що любить свою Батьківщину, відданий своєму народові, готовий для них на жертви й подвиги.

Патріотичне виховання – процес цілеспрямованого, систематичного, організованого та планомірного впливу на свідомість і поведінку молоді щодо формування почуття любові до Батьківщини через виховання високих громадських, моральних, психологічних, професійних і фізичних якостей, необхідних для реалізації інтелектуального та творчого потенціалу особистості в інтересах всебічного розвитку суспільства, забезпечення безумовної готовності до захисту Вітчизни.

 

Етапи проєкту

 

Етапи

Вид діяльності

Терміни

Пошуково-аналітичний

- розроблення Проєкту, підготовка інформаційних, інструктивно-методичних матеріалів;

- проведення організаційних заходів щодо реалізації Проєкту;

- вивчення ресурсів (матеріально-технічних) для забезпечення реалізації Проєкту.

вересень-листопад

2016 року

Практичний

- розроблення інструктивно-методичного забезпечення Проєкту;

- висвітлення освітньо-виховної та розвивальної роботи з дітьми на сайті Палацу;

- проведення освітньо-виховної та організаційно-масової роботи з вихованцями;

- психолого-педагогічний супровід усіх форм діяльності вихованців.

грудень 2016 року – січень 2020 року

Презентаційний (підсумковий)

- проведення підсумкових заходів за участю представників місцевих органів самоврядування, педагогів, вихованців, батьківської громадськості, громадських організацій;

- підведення підсумків роботи з реалізації Проєкту;

- узагальнення та оформлення матеріалів з реалізації Проєкту, презентація результатів проектної діяльності, висвітлення набутого досвіду з патріотичного виховання у фахових виданнях, засобах масової інформації, на сайті Палацу.

лютий-травень 2020 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План заходів щодо реалізації освітньо-виховного проєкту з громадянського виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни»

Заходи інформаційно-методичного забезпечення

1. Проведення занять школи педагогічної майстерності «Світоч» патріотичного змісту.

2. Забезпечення функціонування постійно діючого консультпункту для педагогів Палацу з питань формування патріотичних та громадянських цінностей особистості на базі методичного відділу.

3. Підготовка методичного забезпечення для підвищення якості організації роботи з патріотичного виховання: посібників, рекомендацій, матеріалів, сценаріїв виховних заходів тощо.

4. Вивчення та пропагування передового педагогічного досвіду керівників гуртків Палацу.

5. Розміщення методичних матеріалів патріотичного змісту (конспектів занять, виховних та масових заходів, майстер-класів тощо), розроблених педагогами Палацу, на сайті закладу.

6. Сприяння розширенню напрямів співробітництва гуртків Палацу з соціальними інститутами, громадськими, благодійними організаціями та об’єднаннями, органами державного управління з питань патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

7. Розробка методичних рекомендацій щодо патріотичного виховання дітей та учнівської молоді.

8. Проведення майстер-класів, семінарів-практикумів для керівників гуртків позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів.

9. Удосконалення форм і методів роботи керівників гуртків Палацу з питань патріотичного виховання.

10. Включення тематики патріотичного виховання до планів роботи керівників гуртків.

11. Включення до планів роботи керівників гуртків заходів з дітьми щодо формування національної свідомості, відданості та вірності українському народу, готовності до захисту України, забезпечення її суверенітету та територіальної цілісності, зокрема проведення акцій єднання «Наша Україна – єдина країна», відкритих годин спілкування «Моя Україно, я тобою на світі живу», днів української вишиванки та рідної мови, святкових програм тощо.

12. Передбачити в планах роботи керівників гуртків проведення акцій-реквіємів, уроків пам’яті, тематичних годин тощо.

13. Проведення тематичних екскурсій тощо.

 

Масові заходи з дітьми та учнівською молоддю, виховні справи, акції:

- участь у Всеукраїнській акції «Лист пораненому»;

- участь у Всеукраїнській акції «Мій подарунок захиснику Вітчизни»;

- цикл уроків Мужності;

- конкурси читців (декламаторів);

- тижні здоров’я;

- тижні сім’ї;

- тижні безпеки життєдіяльності;

- організація та проведення інтелектуальних ігор серед вихованців;

- участь у виставках-конкурсах декоративно-ужиткового мистецтва;

- навчальні екскурсії до історичних, краєзнавчих, мистецьких, етнографічних, галузевих музеїв.

 

 

 

 

Заходи, спрямовані на зміцнення здоров’я дітей та молоді, формування фізичної культури та культури здоров’я:

- бесіди, лекторії, години спілкування, психологічні аукціони «Стежина здоров’я», «Шкідливі звички та їх профілактика», «Рухова активність та тривалість життя», «Екологія та здоров’я людини», «Стань переможцем над шкідливими звичками», «Не помилитись допоможе обізнаність», «Сходинки здоров’я» тощо;

- конкурси малюнків, стінгазет, виставки «Здоровим бути модно», «Шкідливі звички на заваді життя», «Твоє майбутнє у твоїх руках», «Здоров’я – найвища цінність», «Internet – віртуальний наркотик» тощо;

 

Очікувані результати:

- організаційно-управлінський аспект: підвищення освітньо-виховних, розвивальних, рекреаційних можливостей Палацу в контексті забезпечення гармонійного розвитку особистості з високим патріотичним духом;

- освітньо-виховний аспект: сформованість у вихованців високих моральних цінностей, патріотизму, етнічної та національної свідомості, любові до рідної землі, родини, народу, мови, бажання сприяти історико-культурному розвитку України; виховання дисциплінованості, сумлінності та чесності, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; формування здорового способу життя, прагнення фізичного саморозвитку, сприяння протидії негативним впливам і явищам, які існують у сучасному суспільстві;

- соціально-просвітницький аспект: поширення серед дітей та молоді знань про рідний край, сприяння виявам поваги до його історії, турботи про сучасне і майбутнє; використання позашкільного освітньо-виховного простору Палацу для духовного, інтелектуального й фізичного розвитку дітей та молоді;

 

- освітньо-маркетинговий аспект: розроблення презентаційних і просвітницьких заходів для дітей та молоді, формування позитивного іміджу Палацу як центру розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з активною громадянською позицією;

- методико-технологічний аспект: удосконалення технологій патріотичного виховання в умовах тісної взаємодії між гуртками Палацу.

 

E:\Фото\2014-2015н.р\жовтень 2014р\память серця\DSC06769-1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Патріотизм – це, образно кажучи, сплав почуття й думки, осягнення святині – Батьківщини – не тільки розумом, а й передусім серцем…

Патріотизм починається з любові до людини. Патріотизм починається з колиски».

          Василь Сухомлинський

 

ВСТУП

 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення, першою чергою, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового порядку на планеті. В сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.

Серед виховних напрямів найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, готовності до змін.

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як почуття і як базової якості особистості.

 

 

І. Національно-патріотичне виховання у діяльності КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області»

 

Національно-патріотичне виховання – один з пріоритетних напрямів діяльності комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради».

Виховання патріотизму сьогодні, як ніколи актуально. І не тільки для системи освіти, а й для держави в цілому. Саме зараз ми повертаємося до споконвічних цінностей: утвердження первинності любові до Батьківщини і людей, духовності, моральності, бережного ставлення до природних скарбів і національних надбань нашого народу тощо.

У творчій діяльності дитина розвивається, набуває соціальний досвід, розкриває свої природні обдарування і здібності, задовольняє інтереси і потреби. Процес натхненної діяльності вимагає від дитини величезного інтелектуального, емоційного і вольового напруження. Творчі потенціали закладені і існують у кожній людині, тому при сприятливих умовах кожна дитина може проявити себе. Усі найкращі людські якості самі розвиваються тільки там, де є творче ставлення до життя і адекватні соціальні умови для саморуху. Працюючи з дітьми педагоги розкривають їхні природні здібності та готують малечу до продуктивної праці.

У сьогоденних умовах, перед керівником гуртка закладу позашкільної освіти постає немало задач, пов’язаних з вихованням патріотизму та формування національної свідомості у своїх вихованців. Педагогічний колектив докладає максимум зусиль для того, щоб діти, які відвідують Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості мали змогу поряд з розвитком своїх здібностей та творчого зростання, залучатись до глибин національної культури, поринути у дивовижний світ народного мистецтва, промислів, традицій.

Сухомлинський писав: «Гуртки – важлива форма виховання підлітків. Цінність гурткової роботи полягає в тому, що кожен може протягом тривалого часу випробувати свої здібності, задатки, пробувати в конкретній справі свої схильності, знайти улюблену роботу. Без гуртків, в яких вирує допитлива думка, не можна уявити ні інтелектуального, ні емоційно-естетичного виховання. Кожен гурток – центр творчої праці повноцінного інтелектуального життя».

Дитина повинна перебувати під постійним впливом матеріальної й духовної культури свого народу.

На основі народної творчості побудована робота гуртків відділу прикладного мистецтва. На заняттях вихованці знайомляться з культурою українського народу, історією різних видів мистецтва, здійснюють першу кроки у традиційних українських промислах. Опановуючи в’язання, вишивку, шиття, бісероплетіння, петриківський розпис, гончарство та ін.., вихованці, непомітно для себе, починають сприймати світ крізь призму художньо-естетичних уподобань нашого народу. До того ж, участь у різноманітних міських, обласних, всеукраїнських конкурсах-виставках, отримання високої оцінки своєї майстерності, сприяють популяризації національної культурної спадщини серед підростаючого покоління нашої держави.

Особливе місце займають гуртки художнього відділу. На заняттях з хореографії педагоги навчають своїх вихованців через народний танець, музику, костюми відтворювати дух українського народу, його велич і красу. Навчаючи вокалу, керівники гуртків дають можливість дітям чути, вивчати і співати народну пісню – джерело мудрості, сили народної, знайомлять з фольклорними обрядами. Керівники музичних класів за допомогою музичних творів показують необхідність збереження народних звичаїв та обрядів українського народу, прикладом чого є дія освітнього проєкту художнього відділу «Скарби народної творчості».

Керівники гуртків методичного та масового відділів формують у вихованців розуміння важливої ролі української мови у відродженні  України, розуміння того, що лише завдяки їй можна глибше пізнати традиції, звичаї, психологію, національний дух українців. На заняттях розвивається мовна культура дітей, вміння і навички спілкуватися, логічно висловлювати думки українською мовою, говорити правильно, вишукано і виразно.

 

 

 

 

 

ІІ. Робота освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни»

 

Саме враховуючи вимоги сьогодення, колектив нашого закладу в 2015-2016 навчальному році розпочав роботу над виховною проблемою «Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі» на 2015-2020р.р. вбачаючи свою місію у цілеспрямованому та ефективному вихованні суб’єкта громадянського суспільства, громадянина-патріота України.

Для якісного та успішного розв’язання всіх педагогічних завдань в рамках роботи над виховною проблемою в 2016-2017н.р. було розроблено освітньо-виховний проєкт з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни» (автор проєкту – методист Хоріщенко Н.В.). Провідною ідеєю проєкту є творчий пошук ефективних форм освітньо-виховної роботи  закладу щодо відродження національних традицій, української культури, звичаїв народу, формування в дітей та молоді патріотизму і національної гідності.

Методи та прийоми роботи щодо національно-патріотичного виховання гуртківців дуже різноманітні. Це складний педагогічний процес. В основі його лежить розвиток моральних почуттів. Вирішуючи завдання патріотичного виховання, кожен педагог будує свою роботу відповідно з місцевими умовами, напрямом роботи гуртка, з особливостями дітей, враховуючи принципи диференційованого підходу до кожної дитини, максимальний облік його можливостей та інтересів; раціональне поєднання різних видів діяльності, адекватних за віком; дитячу активність тощо.

Проєктом передбачено проведення циклу різноманітних за формою і змістом заходів. Пріоритетна роль належить інтерактивним методам, соціально-ігровим методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості.

Одними з найбільш яскравими заходів в рамках роботи проєкту можна вважати конкурси читців (декламаторів), які кожного року мали свою тематику:

- 2016-20217н.р. – конкурс читців (декламаторів) «Байки Леоніда Глібова» (до 190-річчя з дня народження);

- 2017-2018 н.р. – конкурс читців (декламаторів) «Україно! Ти для мене диво!» (до Дня Соборності України);

- 2018-2019н.р. – конкурс читців (декламаторів) «Зима, що нас змінила» (до 5-ї річниці Героїв Небесної Сотні)

2019-2020н.р. – конкурс читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна» (до Дня Соборності України).

 

 

За час дії проєкту методистом Хоріщенко Н.В. були проведені такі заходи:

 

2016-2017 навчальний рік

- заняття ШПМ «Світоч» «Славетні постаті Полтавщини. Полтава відома і невідома»;

конкурс читців (декламаторів) «Байки Леоніда Глібова» (до 190-річчя з - дня народження) («Чародії», ЗХК гурток «Господарочка», клас народних інструментів (акордеон), «Малятко», НХК сом «Соняшник», ЗХК вокальна студія, «Словограй», «Юний дизайнер», арт-студія «Браво», клас народних інструментів (баян), НХК ат «Барвінок», «Декоративний розпис», «Тільда мода»);

- пізнавальна програма «7 чудес України» («Словограй», «Малятко»);

- пізнавальна бесіда «Твоя маленька Батьківщина» («Шашки»);

- усний журнал «Символи Батьківщини» (НХК сом «Соняшник», НХК ат «Барвінок»);

- виховна година «Мої права та обов’язки» («Малятко», «Словограй», логопедичний спів);

- розмова в дружньому колі «Є пам'ять, якій не буде кінця» (до Дня пам’яті Героїв Крут) (НХК гурток «Господарочка»);

- розмова в дружньому колі «Героям Небесної Сотні присвячується» (ЗХК вокальна студія «Нове покоління»);

- рольова гра «Юридичний футбол» («Тільда мода», «Welcome to English», НХК ат «Барвінок», «Малятко», «Словограй»);

- виховна година «Мої права і обов’язки» (НХК ат «Барвінок»);

- конкурс ерудитів «Що я знаю про Україну» («Welcome to English»);

- пізнавальна бесіда «Я люблю країну, де має права кожна дитина» («Шашки»).

 

11 заходів – охоплено 31 гурток.

 

2017-2018 навчальний рік

- заняття ШПМ «Світоч» «Така багата Україна» (ігрова програма патріотичного спрямування для педагогів);

- конкурс читців (декламаторів) «Україно! Ти для мене диво!» (до Дня Соборності України) («Витівники», «Юний дизайнер», «Авіамодельний», «Словограй», «Малятко», «Гончарик», ЗХК гурток «Господарочка», «Чародії», ЗХК вокальна студія, спортивно-танцювальний клуб «Акцент», НХК ат «Барвінок», театр мод «Перспектива», «Декоративний розпис», «Барви», НХК сом «Соняшник», клас народних інструментів, «Тільда мода»);

- конкурсно-пізнавальна програма «Україна моя від «А» до «Я» (НХК ат «Барвінок», «Юний дизайнер»);

- пізнавально-ігрова програма «Мій рідний край – куточок Батьківщини» («Малятко», «Словограй»);

- конкурсна програма «Ерудит» («Малятко», «Словограй»);

- пізнавальна бесіда «Твоя маленька Батьківщина» («Чарівні візерунки»);

- усний журнал «Символи Батьківщини» («Декоративний розпис»);

- конкурс ерудитів «Що я знаю про Україну» («Барви»);

- бесіда «Закон і ми» (арт-студія «Браво», НХК сом «Соняшник»);

- гра-подорож «Подорож у місто прав дитини» («Барви», НХК сом «Соняшник», «Малятко», «Словограй»);

- бесіда з елементами гри «Правова культура дітей» («Світ рукоділля»);

- рольова гра «Юридичний футбол» («Декоративний розпис», «Чародії»);

- інтелектуальна гра «Ігри патріотів» (НХК ат «Барвінок»).

 

12 заходів – охоплено 36 гуртків.

 

2018-2019 навчальний рік

- конкурс читців (декламаторів) «Зима, що нас змінила» (до 5-ї річниці Героїв Небесної Сотні) (спортивно-танцювальний клуб «Акцент», «Гончарик», клас народних інструментів (акордеон), рада активу Палацу, клас цимбал, НХК гурток «Господарочка», «Витівники», клас народних інструментів (баян), ЗХК вокальна студія «Нове покоління», «Декоративний розпис», НХС сом «Соняшник»);

- пізнавально-розважальний турнір «Козак вкраїнську любить мову, він завжди здержить своє слово» («Welcome to English», «Юний дизайнер»);

- пізнавально-ігрова програма «Мій рідний край – куточок Батьківщини» («Малятко», «Словограй»);

- пізнавальна бесіда «Українська національна символіка» (НХК гурток «Господарочка», «Радіотехнічний», «Чародії»);

- пізнавальна бесіда «Моя маленька Батьківщина» (НХК сом «Соняшник»);

- виховний захід «Моя рідна Полтава» (спортивно-танцювальний клуб «Акцент»);

- виховна година «Полтава відома і невідома» («Декоративний розпис», «Шашки», «Welcome to English»);

- гра-вікторина «Полтавщина – мій рідний край» («Гончарик»);

- усний журнал «Я маю право…» (НХК гурток «Господарочка», «Чародії», «Гончарик», «Декоративний розпис», «Радіотехнічний»);

- пізнавальна програма «Конституція у моєму житті» («Шашки»);

- бесіда з елементами гри «Вчимося жити в правовій державі» («Малятко», «Словограй»);

- виховна година «Вітчизна – це не хтось і десь, Я – теж Вітчизна» («Малятко», «Словограй», НХК сом «Соняшник»);

- гра-вікторина «Я люблю Україну» (спортивно-танцювальний клуб «Акцент», «Welcome to English»).

 

12 заходів – охоплено 37 гуртків.

 

2019-2020 навчальний рік

- конкурс читців (декламаторів) «Єдині ми – єдина Україна» (до Дня Соборності України) («Декоративний розпис», «Welcome to English», «Словограй», «Малятко», НХК ат «Барвінок», «Гончарик», ЗХК вокальна студія «Нове покоління», ансамбль «Перлинки», клас народних інструментів, театр моди «Перспектива», НХК гурток «Господарочка», «Тінейджер», «Чародії», рада активу Палацу);

- пізнавально-ігрова програма «Мій рідний край – куточок Батьківщини» («Юний дизайнер», «Словограй», «Малятко»);

- пізнавальна бесіда «Українська народна символіка» (НХК ат «Барвінок», спортивно-танцювальний клуб «Акцент»);

- експрес-гра «Про права, граючи!» («Гончарик», НХК сом «Соняшник», «Радіотехнічний», «Авіамодельний», НХК ат «Барвінок»);

- пізнавально-розважальна програма «Люблю Полтаву я свою, вона найкраща в цілім світі» («Юний дизайнер», «Декоративний розпис», «Тінейджер»);

- пізнавально-розважальний турнір «Козак вкраїнську любить мову, він завжди здержить своє слово» («Welcome to English», ЗХК арт-студія «Браво», «Ідеал»);

- віртуальна подорож «Нехай веселка над країною заграє, мир і щастя в рідний дім назавжди завітають» («Гончарик», «Малятко», «Словограй»);

- інтелектуальна гра «Мій рідний край – моя країна» (ЗХК арт-студія «Браво», «Тінейджер», «Малятко», «Словограй», НХК ат «Барвінок»);

- виховний захід інтелектуального спрямування «Вивчай Європу – змінюй Україну – країна починається з тебе» (НХК сом «Соняшник», НХК гурток «Господарочка»);

- гра-вікторина «Я люблю Україну» («Малятко», «Словограй»).

 

9 заходів – охоплено 42 гуртки.

 

 

Враховуючи індикатори ефективності реалізації заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді, можна з впевненістю сказати, що в КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради»:

- збільшилась відвідуваність дітьми та молоді заходів, що популяризують культуру та національно-мистецькі традиції українського народу;

- підвищився рівень знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського державотворення, визначних вітчизняних учених, педагогів, спортсменів, провідних діячів культури і мистецтва;

- розширилася сфера застосування української мови;

- збільшилась кількість дітей і молоді, які пишаються своїм українським походженням, громадянством.

 

Висновки

 

В КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» робота з національно-патріотичного виховання носить системний характер. Цим напрямом виховної роботи опікується увесь педагогічний колектив.

Гуртківці беруть участь у різних виховних заходах, при цьому перевага надається активним формам та методам роботи з вихованцями.

У процесі роботи з реалізації освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни», педагоги закладу спрямовують діяльність на виховання свідомого громадянина, патріота України.

Результатом роботи проєкту є ті позитивні зміни в свідомості та поведінці вихованців, а саме:

- зріс рівень національної свідомості, патріотизму, відбулося піднесення патріотичного духу, національної гідності, гордості за Україну (діти пишаються тим, що вони є українцями, більш свідомо почали ставитися до подій, що відбуваються в країні, переймаються долею країни; з’явилися усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, власної відповідальності за своє майбутнє та країни в цілому, а також готовність до участі в процесах державотворення, до виконання громадянського й конституційного обов’язку щодо відстоювання національних інтересів і незалежності держави; зросла повага до державних символів України; підвищився інтерес до вивчення національних традицій, діти із задоволенням носять вишиванки, прикрашають себе кольорами національної символіки);

- вихованці усвідомили значення національної єдності, зросла громадянська активність, діти активно займаються волонтерською діяльністю в рамках дії проєкту «Той, хто бере, - наповнює долоні, той, хто дає, - наповнює серця»;

- у дітей з’явилося почуття гордості за наших військових, готовність захищати Україну.

В результаті роботи проєкту «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни» було розроблено презентаційні та просвітницькі заходи для дітей та молоді, що дало можливість формуванню ще більш позитивного іміджу Полтавського Палацу дитячої та юнацької творчості як центру розвитку успішної, конкурентоспроможної, національно-свідомої особистості з активною громадянською позицією.

Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити сама себе не може. Тому святий обов’язок тих, хто на ній живе, користується всіма її благами і дарами, - виховати патріотів – майбутнє України.

Тож, виховуючи патріотів, ми піклуємося про майбутнє України.

Маю надію, що робота освітньо-виховного проєкту з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна – Україна, Полтавщина – душа країни» дала можливість навчити дітей жити з вірою в майбутнє нашої незалежної держави і пам’ятати, що є святині, які ні з чим не можна зрівняти: Батьківщина, відданість народу й тій землі, де народився і виріс.

Основною функцією КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради» залишається поширення знань національно-патіротичного спрямування серед дітей та молоді, адже основне завдання сьогодні – виховання у молодого покоління почуття патріотизму, формування особистості на засадах духовності, моральності, толерантності, забезпечення створення умов для інтелектуального, культурного та фізичного розвитку, реалізації науково-технічного та творчого потенціалу молодих громадян.

Кожна людина є активним учасником розбудови громадянського суспільства, відіграє в ньому важливу роль та несе відповідальність у процесах прийняття рішень на всіх рівнях, які активно впливають на її життя. Саме тому Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості і надалі повинен залишатися містком формування національно-патріотичної свідомості кожного його учасника освітнього процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заняття ШПМ «Світоч» з теми:

«Така багата Україна»

(ігрова програма патріотичного спрямування для педагогів)

Мета:

- підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів з питань патріотичного виховання дітей в умовах сьогодення;

- розкрити необхідність вдосконалення педагогічної майстерності керівників гуртків щодо національно-патріотичного виховання дітей в позашкільному навчальному закладі;

- продовжувати створювати передумови для ефективної роботи педагогів щодо морально-патріотичного виховання дітей;

- вдосконалити вміння використовувати інтерактивні форми роботи з вихованцями під час проведення навчальної діяльності.

Матерiали та обладнання:

E:\Фото\2017-2018н.р\ШПМ Хоріщенко\DSC_4063.JPG- екран, мультимедійний проектор, ноутбук, куби, реквізит для конкурсів, заохочувальні подарунки; столи в кабінеті розміщені для двох команд.

Перебiг заняття

 

… Буває часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тамлю, що воно за диво,

Оці степи, це небо, ці ліси,

Усе так гарно, чисто, незрадливо.

Усе як є – дороги, явори,

Усе моє, все зветься Україна.

                                 Л.Костенко

E:\Фото\2017-2018н.р\ШПМ Хоріщенко\DSC_4065.JPGДоброго дня, шановні колеги. Третій рік наш колектив працює над виховною проблемою «Виховання громадянина-патріота в позашкільному навчальному закладі». Багато чого ви знаєте, багато чого ми вам розповідали і показували. Але сьогодення доводить нам, що зупинятися не потрібно. І як говорив правознавець, письменник Шарль Луї Монтеск’є: «Треба багато вчитися, щоб знати хоч трохи».

Тож давайте ще раз згадаємо, що таке патріотизм? (Відповіді педагогів)

Вірно, патріотизм – це почуття любові до Батьківщини; це формування в дитини загальнолюдських моральних якостей; залучення до витоків національної регіональної культури; формування духовно-морального ставлення до природи рідного краю і почуття причетності до неї.

Патріотизму неможливо навчити, ним потрібно проникнутися, щиро полюбити свою країну та все, що з нею пов’язано. А полюбивши, передавати своє знання та любов вихованцям.

E:\Фото\2017-2018н.р\ШПМ Хоріщенко\DSC_4069.JPGЗапрошую вас провести наше заняття Школи педагогічної майстерності «Світоч» у формі заочної подорожі рідними куточками України на повітряній кулі – аеростаті. А подорожуючи, ми відкриватимемо щось цікаве про нашу країну.

Як ви вже здогадалися по розташуванню столів, за якими сидите, що кожен стіл – це окрема команда, окремий аеростат відповідного кольору.

Політ на повітряній кулі – це яскраве й барвисте видовище, до якого потрібно підготуватися. Тож, шановні колеги! Для польоту використовується підйомна сила нагрітого повітря, позитивного настрою, відкритого спілкування. Щоб політ був успішним, пропоную вам активно включитися в роботу і дати відповіді на наступні запитання:

1. Чи можна назвати дитину повноцінною особистістю?

2. Які якості вашого характеру можуть бути позитивним прикладом у вихованні патріотизму в дітей?

3. Які форми роботи з батьками патріотичного виховання ви застосовуєте у своїй роботі?

4. Які заходи з патріотичного виховання ви можете провести з дітьми?

E:\Фото\2017-2018н.р\ШПМ Хоріщенко\DSC_4070.JPGНаші повітряні кулі злетіли, починають набирати висоту і щоб їм піднятися ще вище, пропоную вже перейти безпосередньо до ігрової програми «Така багата Україна».

І першим завданням буде завдання «Відгадай!». На екрані ви бачите кросворд, який нам потрібно розгадати. А на своїх столах ви бачите сигнальні картки. Тож, перед тим, як ми почнемо розгадувати наш кросворд, я пропоную кожній команді вибрати того, хто буде підіймати сигнальну картку, коли команда буде знати відповідь. Обрали? Добре. За кожну правильну відповідь команда буде отримувати ось такі жетони, які будуть поповнювати ось такі ваші скарбнички з повітряною кулею, щоб наприкінці гри ми могли визначитися з переможцями. На цьому етапі все всім зрозуміло? Тож я пропоную починати. І перше запитання кросворду…

1. Індивід, що належить до конкретної держави і перебуває під її владою та захистом.

2. Цілеспрямований розвиток людини.

3. Той, хто любить свою Батьківщину.

4. Місце, де найчастіше проходили уроки Василя Сухомлинського.

5. Жива істота, яка має дар мовлення та мислення.

6. Сукупність норм та правил, що визначають поведінку людей.

 

 

1. г

р

о

м

а

д

я

н

и

н

 

 

 

 

 

 

 

2. в

и

х

о

в

а

н

н

я

 

 

 

3. п

а

т

р

і

о

т

 

 

 

 

 

 

4. п

р

и

р

о

д

а

 

 

 

 

5. л

ю

д

и

н

а

 

 

 

 

 

 

 

 

6. м

о

р

а

л

ь

 

 

 

 

 

 

Молодці. Гарно справились із завданням. Перші жетони лежать в повітряних кулях. А ми продовжуємо.

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_4071.jpgОсновне слово, яке ми відкрити – це ДИТИНА. Вона – частина колективу, дитячого садка, класу, школи, гуртка, Палацу, усієї країни. Громадянська спрямованість вчинків має поступово ставати основою виховання патріотизму. Але щоб закріпити цю основу, потрібно постійно поповнювати досвід участі дітей у спільних справах, управляти їх у моральних вчинках. І зараз я пропоную вам пограти в наступну гру. Яка буде складатися з двох турів. Для участі в першому турі я запрошую по 6 учасників від кожної команди.

Зараз ми перевіримо як ви знаєте карту нашої України. На цих столиках ви бачите кубики з назвою нашого заняття. А з інших боків є фрагменти карти України. Ваше завдання, якомога швидше скласти з частин повну карту України. Переможе та команда, яка швидше впорається із завданням.

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_4073.jpgТож, почали складати карту.

 

Дякую. Гарно впоралися із завданням. Сідайте на свої місця. Команда-переможниця отримує жетон в свою повітряну кулю.

А зараз переходимо до другого туру цієї гри. У кожної команди на столах лежать назви адміністративних центрів областей України. Я пропоную вам по-черзі, взявши в руки назву одного міста, підійти до карти і, за допомогою ось цього клею-олівця, наклеїти назву міста туди, де ви вважаєте він є адміністративним центром. То як, спробуємо?

А переможе та команда, у якої буде більше правильних збігів.

 

E:\Фото\2017-2018н.р\ШПМ Хоріщенко\DSC_4074.JPGМолодці. І з цим завданням ви впоралися. А тепер погляньте на екран, зараз все перевіримо. Ось всі наші області, як вони є.

Команда-переможниця отримує свій жетон в повітряну кулю. А ми мандруємо далі.

 

Наступний наш конкурс має назву «Катрусин кінозал».

Серед усіх мультимедійних продуктів для дітей найулюбленішими були та будуть мультфільми. Проте сучасні діти надають перевагу іноземним продуктам. Не лише тому, що вони яскраві, динамічні, а й тому, що не знають українських мультиплікаційних фільмів. Пропоную вам переглянути уривки українських мультфільмів, пригадати (або вгадати) їх назву та визначити, для формування якої з моральних чеснот малого українця їх можна використати. За правильно вказану назву мультиплікаційного фільму команда отримує жетон, додатковий бал команда може отримати у разі правильно визначеної чесноти. E:\Фото\2017-2018н.р\ШПМ Хоріщенко\DSC_4083.JPGГотові до перегляду? Тож увага на екран.

Мультфільми і чесноти:

1. «Некмітливий горобець» - кмітливість;

2. «Дощику, дощику, припусти» - відповідальність;

3. «Нікудишко» - самопожертва;

4. «Дівчинка і зайці» - турботливість;

5. «Козлик та його горе» - співчуття;

6. «Двоє справедливих курчат» - милосердя.

 

Команди отримали свої жетони за правильні відповіді.

Бачу, що на наших аеростатах зібралися пілоти вищого класу. А також усім відомо, що українці спортивний і дужий народ. Так чи ні? Існують різні види спорту: легка атлетика, плавання, футбол, баскетбол, гімнастика, важка атлетика та інші. Але мені дуже прикро, що наші вихованці (я не говорю за всіх) не знають спортсменів. Проводячи конкурсно-пізнавальну програму «Україна моя від «А» до «Я» я була неприємно здивована, що окрім Кличка та Шевченка у нас спортсменів немає, або ж діти їх не знають. Хоча згодом хлопці почали пригадувати прізвища футболістів. Тож зараз я хочу з вами провести «Спортивний аукціон». Я пропоную командам по-черзі називати українських спортсменів і той вид спорту, в якому він прославився. Та команда, яка назве прізвище останньою і стане переможницею в цьому конкурсі.

Готові розпочинати?

Молодці. У педагогів справи кращі ніж у вихованців. Тому у мене буде невеличке прохання: хоча б інколи на заняттях розповідайте своїм вихованцям, особливо дівчатам, про видатних українців-спортсменів і їхні перемоги, адже нам є чим і ким пишатися.

Наша повітряна мандрівка наближається до завершення. І я пропоную командам прийняти участь в останньому конкурсі нашої мандрівки «Чорна скриня». В кожній скрині лежить річ, яка тісно пов’язана з Україною. Я називаю факти, які вказують на те, що саме знаходиться всередині скрині. Ви згадуєте про сигнальні картки. Якщо команда підіймає сигнальну картку після першого запитання і дає правильну відповідь, вона отримує в свою скарбничку-кулю 3 жетони, якщо після другої підказки – 2, після третьої – 1.

Готові слухати?

Тож, перша скриня.

1. Це чудовий вид мистецтва, символ весняного пробудження природи.

2. Її разом із паскою освячують у церкві.

3. Це розмальоване символічними знаками яйце.

(Писанка)

Скриня 2.

1. Хата без нього, що родина без дітей.

2. Хліб та сіль на ньому – ознака гостинності українського народу.

3. Їх вишивають, а потім прикрашають ними хату або витираються.

(Рушник)

Скриня 3.

1. Найкраща оздоба української дівчини.

2. Їх пускають на воду під час свята Івана Купала.

3. Це квіти, сплетені в коло, якими прикрашають голову.

(Вінок)

Шановні колеги. Наш політ завершився. Протягом польоту ми ще раз пересвідчилися яка багата наша Україна, переглянули різні ландшафти форм і методів роботи з вихованцями. Безпека польоту забезпечувалася якісним літальним апаратом з назвою КЗ «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради Полтавської області», управління яким здійснюють досвідчені аеронавти, професіоналізм яких дає змогу виключити ризик і небезпеку під час подорожі. Тож дозвольте підвести підсумки нашої ігрової програми.

(Підрахунок отриманих жетонів, визначення команди-переможниці, нагородження)

Тож, я щиро вам дякую і бажаю подальших успіхів у вихованні громадянина-патріота нашої держави.

https://drive.google.com/drive/folders/1Y_hrKCXFcDcF_e91eo2hop9hDssnYbr4?usp=sharing – доступ до дидактичних матеріалів стосовно заняття.

 

 

«Активні форми роботи

з національно-патріотичного виховання

підростаючого покоління»

(виступ на міському семінарі для педагогів організаторів закладів загальної та позашкільної освіти)

Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може! Ці слова, сказані англійським лордом Байроном ще у ХVІІІ столітті, правдиві і донині.

Погодьтеся всі, хто має вплив на сучасне молоде покоління – батьки, педагоги – не можуть бути байдужими в такий час!

Ефективність патріотичного виховання значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації. Серед методів і форм патріотичного виховання пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів відносять: соціально-проектну діяльність, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-драматизації, створення E:\Фото\2015-2016н.р\Жовтень\семінар 22.10.2015р\DSC_3177.JPGпроблемних ситуацій та ситуацій успіху, аналіз конфліктів та моделей стилів поведінки.

З метою організації патріотичного виховання рекомендуємо:

- проводити лекції, бесіди, уроки пам’яті, години спілкування, організовувати екскурсії до музеїв військових частин, установ, підприємств, вищих навчальних закладів, зустрічі з ветеранами;

- залучати дитячі і молодіжні громадські організації до соціального становлення дітей і молоді, розвитку духовності та зміцнення моральних засад, виховання любові та поваги до історії свого народу;

- налагодити співпрацю з органами виконавчої влади, громадськими організаціями тощо.

У роботі можна використовувати різноманітні методи та прийоми, але обов’язково при виборі того чи іншого метода (прийому) необхідно враховувати психологічні особливості учнів.

У дошкільному та молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя міста; виховувати у неї любов до рідного дому, Палацу, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій.

У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих прав та свобод.

E:\Фото\2015-2016н.р\Жовтень\семінар 22.10.2015р\DSC_3181.JPGУ старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники не лише ідентифікують себе з українським народом, але прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави; поважати Конституцію України і виконувати норми законів; бережно ставитися до етно-етичної культури народу України; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, справедливість.

Результатом патріотичного виховання має бути сформованість почуття патріотизму, яке означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності власної долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою.

У вихованні все базується на особистості вчителя. Ніякі знання педагога не дадуть ефекту, якщо сам він не буде любити свою країну, знати її культуру та традиції, не буде любити свій край, не буде поважати свій народ, жити його інтересами та турботами.

Шановні колеги, я пропоную вам спробувати свої сили в діловій грі.

Робота з патріотичного виховання багатогранна, різнопланова, вона ведеться по багатьом напрямках, і саме ці напрямки будуть зустрічатися в нашій грі.

А зараз я запрошую пограти

І проблеми порішати.

Щось згадати, повторити,

Чого не знаємо – підучити.

 

З чого починається Батьківщина… Розпочнемо зі знайомства з деякими її термінами. Пропоную учасникам перше завдання.

На екрані для вас будуть представлені ребуси. В ребусах зашифровані слова-поняття. Ваша задача розшифрувати ці ребуси, назвати зашифровані слова.

Увага на екран.

ребусиребусиребуси 4  = А

 

(Ворскла)

 

ребусиребусиребуси 

(Гімн)

 

 

 

ребусиребусиребусиребусиребуси + І

 

(Патріот)

 

 

ребуси ребуси (Герої)

ребуси1  = Г

 

 

ребуси ребуси 1  = Р 

(Родина)

 

ребусиребусиребусиребусиребуси

ребуси 3  = Х

(Виховання)

 

 

А ми продовжуємо. Наука про герби називається – (хто підкаже?)… (геральдика). Всі ви неодноразово бачили герб міста Полтави. Я пропоную вам перевірити свою уважність та відповісти на 8 запитання, що стосуються герба та історії міста. Це буде другим нашим завданням.

- Рік заснування нашого міста? (899 рік)

- Що зображено на гербі м. Полтави? (Полтавський герб уособлює спадкоємність національної символіки, наданої місту, як одному з полкових адміністративних центрів українського козацтва часів Богдана Хмельницького. Цим гербом Полтава користувалася понад 100 років.

Основою герба є міський геральдичний щит, конфігурацію якого було взято із зображення герба Полтави на початку Полтавського міського магістрату 1700-х років.

Поле щита пурпурове (малинове), що відповідає, за геральдикою, планеті Меркурій і природному каменю аметисту, символізуючи собою панування, гідність, щедрість, благочестя.

У центрі щита, точно за його центральними осями, розміщено золотий лук – символ військової зброї. Тятива його натягнута стрілою (що означає готовність до бою), направленою вістрям до низу, символізуючи охорону мирної праці.

Бойову атрибутику з чотирьох боків оточують золоті охоронці шестикутні зірки, що символізують собою чотири боки світу: північ, південь, схід і захід.

Вінчає композицію золотий напис «Полтава» стилізованим старослов'янським шрифтом, причому буква «Т» зображена у вигляді геральдичного хреста, який осіняє собою герб.)

- Назвіть почесних громадян міста? (Тацій Василь Якович, Кукоба Анатолій Тихонович, Скрипніков Микола Сергійович, Данилко Андрій Михайлович, Онищенко Олександр Григорович, Попович Павло Романович, Кучма Леонід Данилович, Пожечевський Віктор Олександрович, Павлов Микола Петрович, Виноградець Дмитро Миколайович)

- Що символізує пурпурове (малинове) поле щита на гербі Полтави? (Поле щита пурпурове (малинове), що відповідає, за геральдикою, планеті Меркурій і природному каменю аметисту, символізуючи собою панування, гідність, щедрість, благочестя.)

- Чим видатне ім’я Юрія Тимошенка? (Тарапунька. Відомий режисер, актор, учасник комедійного дуету повоєнних років «Штепсель і Тарапунька». Народний артист УРСР. Навчався в Палаці)

- До якого ювілею кращими зодчими було побудовано унікальний всесвітньовідомий ансамбль «малий Петербугр» і що це за архітектурна пам’ятка? (на честь 100-літнього ювілею Полтавської битви було побудовано ансамбль Круглої площі з пам’ятником Слави – скромна копія Палацової площі Санкт-Петербурга з Олександрійською колоною Монферрана. Правда, замість одноманітної петербурзької бруківки навколо пам’ятника в Полтаві буяє зеленню прекрасний парк)

- Що означають золоті шестикутні зірки на гербу Полтави? (зірки охоронці, що символізують чотири боки світу: північ, південь, схід і захід)

- Назвіть визначні пам’ятки міста? (Біла альтанка, Кругла площа, музей-садиба Котляревського, Поле Полтавської битви тощо)

 

Задача педагогів та батьків – знайомити дітей з навколишнім світом, спираючись на історичні події та факти. Ось ми і підійшли до третього, останнього завдання, яке має назву – «Темна конячка». Тут я задумала людину, яка зіграла в історії України важливу роль.

Ваше завдання відгадати її. Про кожну людину є п’ять підказок. Тому, будьте уважні.

Завдання 1 команді

1. У Києві, Луцьку, Львові йому споруджено пам’ятник.

2. У часи незалежної України відкрито музей у Львові, Івано-Франківській області, Києві.

3. У Києві на вулиці з його іменем розташовані будівлі Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

4. Його портрет зображено на банкноті номіналом 50 гривень.

6. Він був першим президентом Української Народної Республіки.

(Грушевський Михайло Сергійович)

Завдання 2 команді

1. Йому присвоєно ступінь академіка з гравірування.

2. У багатьох державах йому встановлено пам’ятники.

3. Його твори стали народними піснями.

4. Він народився в сім’ї кріпака.

5. Його ім’я стоїть в одному ряду з іменами Пушкіна, Лермонтова, Міцкевича)

(Шевченко Тарас Григорович)

Завдання 3 команді

1. У шкільні роки він прочитав роман Даніеля Дефо «Робінзон Крузо» за три місяці.

2. Перші два курси медичного інституту він закінчив за рік.

3. Його ім’я носить Національний інститут серцево-судинної хірургії.

4. Він – український хірург, академік Академії наук України, член-кореспондент АМН, Герой Соціалістичної Праці.

5. Він вперше в країні зробив протезування ми трального клапана серця, першим у світі став використовувати штучні клапани з покриттям.

(Амосов Микола Михайлович)

Ви чудово справилися із завданням.

Так що ж, на вашу думку, означає «Виховати патріота України»?

Відповіді педагогів

Виховати патріота України – це значить наповнити повсякденне життя дитини благородними почуттями, які б прикрашали усе, що вона пізнає та робить. Любов до рідного краю, рідної культури, рідної мови починається з малого – з любові до своєї сім’ї, до свого житла, до Палацу, до міста.

Поступово ця любов переходить у любов до Вітчизни, її історії, минулого й теперішнього, до всього людства.

Я бажаю вам всім успіху у роботі. До нових зустрічей.

 

 

 

«Велич та загадковість жіночих постатей в історії славетного Полтавського краю»

(заняття школи педагогічної майстерності)

Доброго дня, шановні колеги. Вітаю вас всіх з весною та з прийдешнім святом весни.

Берізка похилилась на горбі

Від самоти, від холоду, від стужі.

І раптом Березень,

Такий натхненний, дужий,

Знайшов її, і вимовив «Люби!»

І враз вона відтала, ожила,

Закучерявилась, зробилась невпізнанна,

Сережки золотисті одягла,

І Березень назвав її «Кохана».

Вони побралися,

І Березень пішов.

А до Берізки інші залицялись,

Але вона на те лише всміхалась.

І ждала Березня, щоб заквітчатись знов!

І ось вона, очікувана зустріч… Березень… Весна… Вона нарешті замінила зиму – довгу, холодну, неквапливу. Перший весняний місяць відчинив двері… І запахло весною… Хочеться жити і любити…, а кохання неможливе без жінки – неповторної і чарівної. Весна, як жінка, несе тепло і бентежить. Жінка, як весна, мінлива, непередбачувана і прекрасна.

Весна починається жіночим святом, осяяним світлом усмішок і сонця, наповненим пташиним співом і оберемками квітів.

Весна вбирає жінку, наче вишню,

В обійми вітру і дарує цвіт.

Печаллю танув сірий рік торішній…

Це вчора, а сьогодні – квіти з віт.

Весна співає, ідучи до тебе!

Зливає жінка літепло у глек,

Все виглядає журавля у небі,

А зустрічає з ірію лелек.

Долоні жінки – давні обереги,

Волосся жінки – чарівний вінець.

Вона сама – то альфа і омега –

Життя початок і зими кінець.

Ох і бурлить Інтернет у ці передсвяткові березневі дні. Користувачі вже не перший рік дискутують на «дуже важливу» на їх погляд тему: варто чи ні святкувати 8-ме Березня? Всі ми маємо власну точку зору з цього приводу.

Але геть усі сумніви, дискусії, перепалки науковців та істориків, політиків і пересічних громадян. Нині в світі і так багато негативу, тож додатковий день позитивних емоцій не зашкодить ні чоловікам, ні жінкам.

Тому у цей передсвятковий березневий день усі найліпші побажання і найкращі слова про жінку і для жінки.

Протягом тисячоліть жінка виконувала різні ролі в історії людства: причаровувала, закохувала, зігрівала… То своєю ніжністю і красою надихала лицарів, то, як Жанна Д'Арк вела за собою цілі нації… Під час світових війн проявляла милосердя і сміливість…

Українська жінка… У кожного народу є святі жіночі імена, які символізують його душу, його совість, духовність, талант, нарешті, визначають і місце в світовій історії.

Про українську жінку сказано і написано немало. Вона надихала і поетів, і малярів, і композиторів – є Музою, Коханою, Матір’ю, великою Трудівницею. Завжди оберігала рід український.

Можна згадати чимало жіночих імен, які прославляли рідну землю. Отже, давайте сьогодні ми з вами спробуємо з’ясувати, у чому ж загадковість і велич жіночих постатей, які зіграли вагому роль як в історії України, так і в історії славетного Полтавського краю.

«Золото – не дівка! Кім того що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, - яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою; шанує всіх старших за себе; яка трудяща, яка рукодільниця…» В Україні і за її межами цей уривок із славнозвісної «Наталки-Полтавки» Івана Котляревського став не тільки хрестоматійною характеристикою головної героїні Наталки, але й символом полтавської дівчини – вродливої, емоційної, по-житейські мудрою та працьовитою.

Образ юної краяни до сьогодні залишається національним, мистецьким та морально-етичним ідеалом.

А хто знає, може полтавський чарівник слова, створюючи казку про Наталку, згадував іншу землячку – чарівну талановиту Чураївну. Можливо образ Марусі Чурай, її чудові пісні про кохання бентежили його серце та надихали на творчість.

В історії української культури є багато недосліджених сторінок, нерозкритих таємниць. Про поетесу та співачку Марусю Чурай ще в минулому столітті в Україні ходило чимало переказів і легенд, які дають підстави стверджувати, що ця чудова піснярка – особа історична, але життя цієї талановитої співачки – це «нерозкрита таємниця української історії та культури».

Минають роки, століття, а пісні «дівчини з легенди» будуть залишатись близькими й дорогими для кожного українця, бо велика любов і велика творчість – невмирущі.

Ця дівчина не просто так Маруся.

Це голос наш. Це – пісня. Це душа.

Минають століття, з’являються нові імена…

Віра Холодна, Клара Лучко, Єлизавета Милорадович, Ляля Убийвовк, Наталя Лівицька-Холодна…

Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач) славна сестра Михайла Драгоманова, більше знана як мати Лесі Українки народилася у 1849 році в Гадячі на Полтавщині.

Згадуючи своє дитинство вона писала: «Дивлячись з нашого вікна на все те поєднання гір, води і зеленощів, я завжди думала, що се чи не найкращий на всю Полтавщину краєвид, - а вона ж має так багато чудових куточків».

Навряд чи знайдемо таку жіночу особистість, у якій би настільки органічно поєдналися дар поетичного слова, наукове обдарування, організаторсько-просвітницькі й видавничі здібності, педагогічний талант.

«Любов і поезія» - мабуть, саме цими двома словами можна якнайточніше позначити життя і творчість Наталі Лівицької-Холодної. Усе життя цієї українки – від золотокосої дівчинки з полтавського села, закоханої у життя і поезію молодої красуні «з половецьким розрізом очей» до самотньої літньої жінки в чужому місті – перетворювалося-перекодувалося на поезію, запашний сад любові. Такий сад-квітник Поезії і Любові уже не підвладний часові.

На літературному небосхилі Полтави і зараз сяє не одна поетична зірка. Поетичне слово, дзвінкоголосе, як молодий струмок, поспішає бути почутим, відізватися у серцях людей, торкнути легкою ніжною мелодією нашої мови найтонші струни людських душ.

Найпотужніше на полтавських теренах представлена саме поезія жіноча – виразна, естетично-витончена, чуттєва: Лідія Віценя, Ольга Хало, Наталя Фурса, Інна Дідик-Снарська, Людмила Нестуля, Віра Казидуб, Галина Вовченко, Наталія Ляхович, Марія Бойко…

На все свій час. Цей день – всьому основа,

Устигнеться мільйон важливих справ.

Колись все починалося зі слова,

А нині із любові та добра!

Дрімоті зась! Але іще й не будні…

Купається у магії душа,

Заквітчана весною, всемогутня!

Насолодись! Живи! Не поспішай…

Полтавська поетеса Марія Бойко – сама провісниця весни. Думаю ви всі погодитесь зі мною, згадавши нашу творчу зустріч з цією прекрасною поетесою. Витончена Марійчина поезія проймає душу, як неповторна музика Всесвіту, емоційна, проникнута глибоким почуттям, таку поезію могло породити тільки чисте й святе серце, яке ніжно любить свою землю, свій народ, живе його думами і болями.

Ландшафт полтавської літератури безперечно буде неповним без згадування про багатогранну прозаїчну спадщину.

Прозаїки різних поколінь… Незалежно від жанру, стилю і напрямку… Оксана Іваненко (дитяча письменниця і перекладач, лауреат Шевченківської премії), Інна Христенко (українська дитяча письменниця), Тамара Мороз-Стрілець (українська письменниця, літературознавець, дружина класика вітчизняної літератури Григорія Косинки), Любов Пономаренко.

Я хочу звернутися до вас, шановні колеги. Читайте! Читання хороших книг – це розмова з найяскравішими людьми минулого та сучасного, книги – це історія для розуму. Любов до книг – найбільша нагорода. Це надихає, збуджує, заспокоює і дає безмежні знання про світ і безцінний досвід.

Історія невтомно гортає сторінки вічної пам’яті, на яких карбуються визначні події й імена людей…

Полтавська земля – батьківщина багатьох обдарованих, яскравих і харизматичних особистостей, які тали гордістю не тільки національної історії та культури, але й увійшли до пантеону слави інших країн, усього людства.

Безжальний світ плете свої тенета.

Та нас йому, мій друже, не здолати.

Пиши, пиши, художнику, портрети…

Марія Башкирцева… Гордість і слава України, Франції, Росії. Українку, що народилася в 1858 році під Диканькою, в селі Гавронці на Полтавщині, знає весь світ. Це перша в світі жінка-художник, чиї картини представлені в Луврі. І для того, аби залишити свій слід в історії мистецтва, їй знадобилося лише 24 роки.

Між датами народження і смерті Марії – дивовижно бурхливе духовне життя людини різнобічних обдарувань. Вона цікавилася фізикою і хімією, літературою і лінгвістикою, знала кілька іноземних мов, читала в оригіналі Гомера і Плутарха, їй пророкували блискучу кар’єру оперної співачки. Вона лишила понад 150 картин і скульптур. Переважна більшість їх зберігається у різних музеях Франції.

«Коли я помру, прочитають моє життя, яке мені здається прекрасним. Навіщо брехати і манірнічати? Моє бажання, хоча й не надія, - залишитись на Землі, щоб там не було». (Марія Башкірцева, 01.05.1884р.)

Щоденник, який вела Марія від дванадцяти літ до останніх днів свого життя був збережений, опублікований і приніс Марії Башкирцевій світову славу, більшу, аніж вона могла про те мріяти. Її щоденник – це не тільки сповідь про сходження до мистецьких вершин, а й широка панорама культурно-мистецького життя Європи минулого століття. Бо він написаний з неабияким талантом: авторка відтворює живі діалоги, дає прекрасні портрети людей, майстерні описи місцевості і подій, так неповторні краєвиди Полтавщини стають відомими на весь світ.

«За красою саду, парку, споруд Диканька може конкурувати з віллами Боргезе і Доріа в Римі… І це – серед Малоросії! Як шкода, що ніхто навіть не підозрює про існування такого місця» - записує Марія в щоденнику.

Прості і буденні, дорогі серцю кожного українця, знайомі з дитинства щедрі барви рідної землі… Квіти Катерини Білокур…

Між датою народження Марії Башкирцевої (1860) і смертю Катерини Білокур (1961 рік) – майже 101 рік. Обидві об’єднані росяними ранками чарівного полтавського краю із щедрим сонцем і бентежним вітровієм, тихим усміхом квітів і сумом осінніх дерев, бездонною вічністю синьо-прозорих небес і терпким життєдайним подихом українського степу.

І все ж більше в їх житті та творчості – різного, часом навіть полярного. Перша – дворянка, аристократка, поліглот, майже все життя прожила в Італії, Франції. Друга – звичайна селянка, жодного дня не вчилась у школі і виплекала, випестувала квітковий рай, не виїжджаючи з рідної Богданівки.

Народилася Катерина Білокур у 1900 році в день Святої великомучениці Катерини в селі Богданівка. Малюванням дівчина захопилася ще з дитинства. Навчителем для неї стала жива природа. В її листі знаходимо вражаюче зізнання: «Я на матір-природу дивилася і в неї, багатої на фарби, тони і півтони, училась. Там цвіте квіточка синя, а там – жовта й червона, там кущик травиці, гілка калини схилилась, а над нею хміль і переступень покрутились. Там фіалкові дзвіночки тихесенько вітром гойдаються, а там сині петрові батоги над пахучим чебрецем схиляються… І все це було чудово, чудово! І я передавала на свої картини – і теж виходило чудово!»

Надзвичайну, унікальну богданівську селянку Катерину Білокур всесвітньовідомий майстер пензля, автор знаменитої «Герніки» Пало Пікассо назвав геніальною. І справді, найсуворіший суддя – час – довів, що в «святому малярстві» (саме так вона його називала) художниця піднялася в незвідані високості й царює в національному та світовому мистецтві як єдина і неповторна.

Мальовнича природа Полтавського краю надихнула на творчість ще одну нашу землячку Соню Терк-Делоне, яка народилась у 1885 році в Градіжську Полтавської губернії. «Я була захоплена чистими кольорами, кольорами мого дитинства – України. Вони завжди нагадують мені сільські весілля у моїй країні, коли зелені і червоні шати, декоровані багатством стяжок, кружляли у вихорі танцю».

Разом із чоловіком Робером Делоне вона створила окремий напрямок у європейському авангарді – симультанізм, завдяки цьому вона спізнала славу, займалася дизайном, проектувала тканини, одяг, фарбуючи паризьку столицю в кольори своїх спогадів. Соню Терк-Делоне називають українською Коко Шанель.

На превеликий жаль, в Україні немає жодної роботи художниці. Твори Делоне знаходяться в багатьох світових музейних зібраннях, в тому числі в Музеї сучасного мистецтва в Парижі.

Згадуючи, видатних художниць-полтавок не можемо залишити поза увагою Ганну Старицьку, народжену у 1908 році у Полтаві в сім’ї, що була у родинних зв’язках з драматургом Михайлом Старицьким, братами Вернадськими, її батьками приятелювали з письменником В.Короленком. Ганна Старицька – живописець, графік, знайшла свій стиль у «неформальному мистецтві». Вона дала повну свободу своєму естетичному чуттю і створила чудові серії абстракцій, вишукані колажі. Її цариною було мистецтво оформлення книжки. Вона багато співпрацювала з французькими поетами і письменниками. Виставки її робіт стали відкриттям творчості «одного з найбільш цілеспрямованих, строгих, самобутніх виявів в мистецтві 2-ої половини ХХ століття».

Славетні полтавчанки… можна навести чималий список жіночих імен непересічного таланту, надзвичайної вроди, розуму. Це відомі нам: співачка, народна артистка України Раїса Кириченко, королеви екрану Віра Холодна та Клара Лучко, козацька матір Віра Мешко, Єлисавета Милорадович – українська громадська діячка і меценатка…

Ще десятки жіночих імен, які вписалися в здобутки різних галузей треба, варто й необхідно було б згадати.

Жінки-вчені, жінки-патріотки, громадські та політичні діячки нового часу, учасниці боротьби за незалежність України, будівничі українського світу, золоті імена людей, що прислужилися науці, суспільству, батьківщині.

Скільки яскравих постатей жінок буквально оновлюють обличчя Полтавщини!

А зараз я пропоную вам, як і звичайно на своїх заняттях, трішки пограти. Пропоную провести гру «Жінки в міфах, легендах, переказах, літературі, історії», де звучатимуть запитання про жінок.

Перший тур буде називатися «Ім’я їй – жінка». Тож увага на екран, слухайте запитання.

1. Ім’ям цієї фінікійської царівни, яку викрав закоханий Зевс, названо одну з частин світу. (Європа)

2. Своєю світовою славою ця англійська письменниця зобов’язана кримінальним злочинам. (Агата Крісті)

3. У назві якої п’єси Івана Котляревського є жіноче ім’я? («Наталка-Полтавка)

4. Остання цариця Єгипту з роду Птолемеїв – знаменита … (Клеопатра)

5. Кого називають українською Сафо? (Марусю Чурай)

6. Назвіть псевдонім Лариси Петрівни Косач. (Леся Українка)

7. Столиця європейської країни, названа жіночим ім’ям. (Софія)

 

Дякую за правильні відповіді. Кожна жінка має ім’я. Кожне ім’я має свою історію, свої корені. Кожне ім’я щось означає, береже в собі якусь таємницю.

Софія – мудрість, Олена – факел, Валентина – сильна, Наталія – природна, Оксана – гостинна, Тамара – пальма, Ольга – свята, Анна – благодать.

До речі, хочу вам сказати, що іменинницями березня є Марина, Кіра, Євдокія, Антоніна, Галина, Марія.

А зараз я вам пропоную таку собі гру-логогриф, яка має назву «Загадкова Оля». На екрані ви бачите, що у кожному слові-загадці, як бачите, є Оля. Ви маєте, уважно прослухавши запитання, додати до схеми кожного слова необхідні літери, щоб отримати правильну відповідь.

Тож, увага, запитання.

1. Перша Оля – у назві дерева. (Тополя)

2. Друга Оля – у назві професії. (Столяр)

3. Третя Оля – у назві птаха, який може пірнати й бігати по дну під водою. (Оляпка)

4. Четверта Оля – у назві городньої рослини родини бобових. (Квасоля)

5. П’ята – в обрядовій пісні з побажаннями багатства, здоров’я, яка виконується під час Різдва Христового. (Столиця)

6. А ця Оля – у назві слов’янських племен, які населяли пониззя Дніпра між Прип’яттю та Россю у VІ-ІХ ст. (Поляни)

Дякую за гарну роботу. Всі молодці.

Оголошую третій тур «Жінки в міфах, легендах, переказах, історії, літературі…»

1. Хто мав у серці те, що не вмирає? (Леся Українка)

2. Назвіть ті чудеса світу із семи відомих, які так чи інакше пов’язані з жінкою. («Висячі сади Семіраміди» у Вавилоні; Семіраміда – дружина царя, Навуходоносора ІІ; храм Артеміди Ефеської; Артеміда – покровителька мисливства, на її честь було збудовано храм у торговому місті Ефесі на західному узбережжі Малої Азії).

3. Назвіть римську богиню квітів та юності, її іменем у сучасній мові називають рослинний світ. (Флора)

4. Нестор-літописець порівнював її із зорею, що передує сходу сонця, маючи на увазі хрещення княгині, а під сонцем – прийняття християнства на Русі у 988 році. Назвіть ім’я княгині. (Ольга)

5. У стародавній римській міфології Фортуна вважалася богинею «сліпого випадку», щастя. Зображувалася на кулі або на колесі, або із крилами, з рогом достатку в руці. А що символізують куля чи колесо? (Мінливість щастя)

6. На Всесвітній виставці, що відбулася у Парижі (154р.), успіх її творів приголомшив французів. Одну з її картин викрали. У 1956 році їй присвоїли звання народної художниці УРСР. Навколо картин художниці і досі точаться дискусії: одні вважають її твори космогонічними, інші відносять їх до декоративно-прикладних, ще інші кваліфікують як високохудожні самобутні творіння. Хто вона, ця народна художниця? (Катерина Білокур)

7. Заради якої жінки турецький султан Сулейман І Пишний розпустив свій гарем і не хотів нікого знати, крім своєї Гуррем? (Роксолана)

8. Протягом перших десятиріч ХХ століття на оперних сценах світу загальновизнаними були чотири особи чоловічої статі: Матіа Баттістіні (баритон), Тітта Руффо (баритон), Федір Шаляпін (бас), Енріко Карузо (тенор). І тільки одна жінка спромоглася сягнути їх висот і «стати в один ряд» з ними. Назвіть її. (Соломія Крушельницька – лірико-драматичне сопрано).

9. Назвіть єдину жінку, яка двічі ставала лауреатом Нобелівської премії: у 1903 році – з фізики, у 1911 – з хімії. (Марія Склодовська-Кюрі).

10. У 1901 році німецька фірма «Даймлер» почала випускати автомобілі нової марки. За пропозицією представника фірми у Франції Еріка Емніка новий автомобіль було названо іменем його доньки. Яким саме? (Мерседес)

Дякую всім активним учасникам і оголошую наступний, останній, четвертий тур нашої гри під назвою «Перлини думки».

Вашим завданням буде спробувати правильно завершити літературний вислів чи афоризм про жінку.

Тож, давайте спробуємо.

1. Ж.Саньяль-Дюбек стверджував: «Чоловіки не завжди люблять того, кого цінують, жінки цінують лише того,…» Кого? (Кого люблять)

2. Жан Лабрюель зауважував: «Легше спитати старця про те, коли він помре, ніж жінку – про те, …» Про що? (Коли вона народилася)

3. Аллен Карр писав: «Вік жінки має три виміри: той, що здається, дійсний, і…» Який третій вимір має вік жінки, на думку А.Карра? (Який вона сама собі приписує)

4. Французький письменник Мішель Турньє констатував: «Коли жіночі очі затуманюються сльозами, то…» Що відбувається? (Бачити перестає чоловік)

5. Іван Бунін стверджував: «Жінки ніколи не бувають такими сильними, як тоді, коли озброюються…» Чим? (Слабкістю)

6. П.Бомарше писав: «Природа сказала жінці: будь прекрасною, якщо можеш, мудрою – якщо хочеш, однак…» Якою жінка має бути неодмінно? (Розсудливою ти повинна бути неодмінно)

7. Г.Буше зауважував: «Існує тисяча хитрощів, щоб змусити жінок заговорити, але немає жодних, щоб змусити їх…» Що зробити? (Замовкнути)

Дякую всім, хто активно долучився до нашої гри.

На спогад про сьогоднішню зустріч хочеться подарувати всім жінкам ось такі маленькі сувеніри з датами ваших іменин.

Сподіваюсь, що наша сьогоднішня зустріч лише сходинка у поступі. Попереду ще багато цікавих розповідей про талановитих і славетних полтавок і зустрічей з мінливими, як весна, непередбачуваними і прекрасними жінками.

Змарніє небо у полоні хмар,

Стьмяніє сонце в пригоршах негоди,

Та не зітре ніщо жіночих чар!

І квітне понад час жіноча врода!

Воістину небесна і земна,

Заквітчана і терном, і барвінком,

Свята і грішна, мила, чарівна

Повіки будь!

Повіки слався, Жінко!

 

 

 

 «І живу я в Україні, і з неї я родом»

(сценарій бесіди-гри для вихованців молодшого шкільного віку)

Коли не зможу нічим любій Вітчизні прислужитись, в усякому разі з усієї сили намагатимусь ніколи ні в чому не шкодити.

Г.Сковорода

Той, хто по-справжньому любить свою Батьківщину, з усякого погляду справжня людина.

В.Сухомлинський

Мета: - збагатити знання дітей про Україну як державу;

- розширити знання про державні та народні символи;

- розвивати активний словниковий запас;

- виховувати інтерес і повагу до національних традицій, любові до рідної землі, до родини, до своєї Батьківщини, символів;

- розширювати пізнавальні інтереси та світогляд дітей;

- берегти та примножувати багатства рідної країни.

 

 

Хід заходу

Вступна частина

Педагог. Сьогодні поговоримо з вами, юні друзі, про нашу рідну Батьківщину – Україну! Мовимо тільки «Україна» - і розгорнуться перед поглядом прозорі води Дніпра-Славути, і розкинуться навкіл лани широкополі, і розхлюпочеться багатство зелених лісів. Подивиться на тебе з пагорба весела сільська вулиця, складуться в міські квартали нові сучасні будинки. І перед очима постане вся велич, багатство та героїчна історія нашої Батьківщини.

Над землею сонце встало,

Путь-дорогу осіяло.

Добрий ранок, Чорне море,

Добрий день, Карпатські гори!

Над землею пісня лине.

Це для тебе, Україно!

Гарна путь, славна путь –

Українські діти тут.

Ми сьогодні здійснимо цікаву мандрівку нашою рідною Україною. А допоможе нам ось це чарівне дерево – дерево роду, всього нашого українського народу (підходить до деревця роду, показує).

Основна частина

Дерево роду

Педагог. Колись давним-давно на нашій рідній землі перекидали люди маленьку насінину, ніби зігрівали її своїми руками. Та й вирішили дати їй життя – посадили. Опинившись у ґрунті, зернятко не гаяло часу, одразу проросло. Із землі пробився ніжний паросток, який із часом виріс у розкішне дерево, яке й об’єднало всі народності України в єдину родину. Тому й називають таке дерево деревом роду, бо стовбур у нас один, а ви, діти, його гілочки, такі різні, талановиті, неповторні.

Найбільше багатство нашої держави – це ви, діти. Ви зміцнюєте нашу державу Україну, робите її ще багатшою. І гілочок на дереві роду стає все більше і більше.

Географiчна гiлочка

Педагог. Давайте, діти, подивимось на наше дерево, поміркуємо про що воно розповідає. Перша гілочка розкаже нам про географічне положення нашої держави. Ви вже дуже багато знаєте, тому з легкістю зможете відповісти на запитання.

Запитання

1. Яка країна є другою за величиною (площею) в Європі? (Україна, 603 628 км2)

2. Перерахуйте країни-сусіди нашої держави. (Україна межує із 7-ма країнами, в т.ч. з двома на суші та по морю (Румунія, Росія) Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія, Білорусь)

3. Назвіть моря, що омивають Україну. (Чорне море, Азовське море)

4. Які гори розташовані в Україні? (Кримські гори, Карпати)

5. Назвіть найбільші річки нашої держави. (Дніпро, Дністер, Південний Буг, Сіверський Донець, Псел, Ворскла тощо)

6. Яке місто є столицею нашої держави? (Київ)

7. Які обласні центри ви знаєте?

Різні в світі є країни,

Різні люди є у світі,

Різні гори і долини,

Різні трави, різні квіти.

Та одна лише країна,

Найрідніша нам усім, -

То чудова Україна,

Наш гостинний, любий дім.

Живемо в своєму краї,

Де хатина материнська,

Де пісні кругом лунають,

Лине мова українська.

Вміють з вітром гомоніти

І тополя, і калина.

Тут наш дім, ми – твої діти,

Наша рідна Україна.

Людина має завжди пам’ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу.

Iсторична гiлочка

Педагог. Пропоную нам поглянути на другу гілочку. Вона в нас історична. Тож я пропоную вам згадати основні етапи розвитку нашої української держави:

  • Київська Русь;
  • країна перебувала в складі іноземних держав (Литви, Речі Посполитої, Австрійської, Російської імперії);
  • козацькі часи;
  • входила до складу СРСР;
  • 24 серпня 1991 року – проголошення незалежності України.

А як наші предки вміли сміятися, жартувати, пританцьовувати. Тож зараз я пропоную вам прослухати гумореску П.Глазового «Кухлик», а потім дати відповідь на кілька запитань.

П.Глазовий «Кухлик»

Дід приїхав із села,

Ходить по столиці.

Має гроші – не мина

Жодної крамниці.

Попросив він: «Покажіть

Кухлик той, що з краю».

Продавщиця: «Што? Чєво?

Я нє панімаю».

- Кухлик, люба, покажіть,

Той, що збоку смужка.

- Да какой же кухлік здесь,

Єслі ето кружка!

Дід у руки кухлик взяв

І насупив брови:

«В Україні живете

Й не знаєте мови…»

Продавщиця теж була

Гостра та білова.

- У мєня єсть свій язик,

Ні к чему мнє мова.

І сказав їй мудрий дід:

- Цим пишатися не слід,

Бо така сама біда

В моєї корови:

Має, бідна, язика –

Та не знає мови!

У чому ж полягає мораль цієї гуморески? (Відповіді дітей)

А як можна не згадати одвічні символи наші, без яких не може бути України.

Символiчна гiлочка

Педагог. Давайте пригадаємо символи нашої держави. (Герб-тризуб, синьо-жовтий прапор, Державний Гімн України).

Молодці. А як називається наш Гімн? Хто написав до нього слова та музику? (Слова П.Чубинського, музика М.Вербицького «Ще не вмерла України…»)

Маю надію, що всі ви пам’ятаєте, що коли виконується Державний Гімн, то потрібно встати.

А які національні, народні символи пов’язані з нашою державою? (Українська пісня, рушник, калина, верба, крашанки тощо).

Багатовікова історія українського народу насамперед літопис життя і смерті народу-великомученика, на долю якого випало чимало лиха.

Трагiчна гiлочка

Яка страшна Вкраїни доля:

Король і цар, султан і хан –

Всі рвалися до золотого поля,

Всі завдали незагойних ран.

        Давайте з вами згадаємо, які лиха вдалося пережити українському народові? (Міжусобні чвари, навала монголо-татар; боротьба козаків з поляками та турками за визволення України; перша і друга світові війни, мільйони померлих; голодомор; Чорнобильска катастрофа; революція Гідності, Небесна Сотня, АТО)

Але попри всі ці жахливі події український народ вистояв, отримав перемогу в боротьбі за визволення держави та отримав незалежність, маємо велику надію, що і зараз перемога буде за нами. А ваше завдання, завдання молодого підростаючого покоління – не допустити більше таких помилок і пам’ятати про своїх пращурів, які відстояли наше з вами право на вільне життя.

Як відомо, історію творять самі люди. Окремі особистості прославляють нашу державу, звеличують її ім’я на міжнародному рівні.

Видатнi особи Украiни

Я пропоную вам зараз виконати таке завдання: дивлячись на слайди на екрані, необхідно назвати зображену людину і те, чим вона відома. (Демонстрування слайдів, виконання завдання)

Для кожного з нас Україна, перш за все, земля наших предків. І розпочинається вона з міста, де ви народилися та живете, де вас огортаються любов’ю й турботою найрідніші у світі люди; з вулиці, де знайоме кожне деревце та будиночок.

Гiлочка «Рiдне мiсто»

Рідна земля – то родинне вогнище, маленька батьківщина кожної людини, де живуть мама, тато, бабуся, дідусь, сестри, брати. Для нас рідна земля – то є рідна Полтавщина.

Полтавщина – це наша земля, край з багатовіковою історією, мальовничою природою, чарівною піснею і, зрозуміло, мудрими, талановитими людьми.

              (Вірш С. Костенка) 

        Чи ви були на Полтавщині,

 Де степ широкий, де гаї

 Калинові й тополині,

 В яких щебечуть солов'ї?

 Де вітер піднімає хвилі,

 Зелені, сині й золоті.

 І гонить їх в яри похилі,

                                     Де Ворскли береги круті.

 А понад Ворсклою в долині

 Величні села і сади…

 Яка ти гарна, Полтавщино,

 Мій краю вічно молодий!

Виконання практичного завдання; «Тепло своїх сердець даруємо тобі, Полтавський краю!»

 

Діти з червоного паперу вирізують серденька і викладають їх на мапі Полтавської області.

 

Родинна гiлочка

Коли на світ з’являється дитина,

Свій перший крик віддавши висоті,

Завжди радіє щиро вся родина

І щастя їй бажає у житті.

Ведуть у світ дороги і стежини,

І день новий над світом устає.

Ну що ми в цьому світі без родини?

Вона одна нам сили додає!

В родині зайвих не бувало зроду,

Тут поруч всі -  сиві, і малі,

І без родини не бува народу,

Як не буває неба без землі.

За сина батько і сестра за брата,

В одній родині села і міста,

Бо в нас у всіх одна країна-мати –

То наша Україна золота!

Ми всі – одна сім’я, єдина ми родина,

У кожнім нашім «я» - частинка України.

Ми всі – одна сім’я, єдина ми родина,

Мільйони різних «я», а разом – Україна.

   Чому для багатьох Батьківщина починається з родини? Давайте доберемо епітети для двох слів: мати і Батьківщина. (Відповіді дітей) Ми побачили, що ці слова є однаковими.

Ось і завершилась наша подорож Україною з нашим деревцем роду. А які вам найбільше сподобались гілочки? Чому? (Відповіді дітей)

   Тож давайте примножувати багатство нашої України, доки світить сонце над землею, щоб наливалось добром кожне серце. І пробудиться тоді ще більша повага до народної пісні танцю, до їх миловидності та краси. І буде гордість за нашу Україну, й заживемо ми щасливо і довго. Люди потягнуться одне до одного, як соняшник до сонця.

До побачення, до нових зустрічей.

 

 

 

 

 

 

 «Я люблю Україну»

(сценарій гри-вікторини для вихованців молодшого та середнього шкільного віку)

Мета:

навчальна – закріпити знання вихованців про Україну, її символи, традиції, впроваджувати елементи естетичного виховання культури спілкування;

розвивальна – розвивати українське мовлення дітей, культуру поведінки; уміння приймати рішення в нестандартних ситуаціях, колективну творчість і комунікативні здібності;

виховна – виховувати любов і повагу до своєї Батьківщини – України, її символів, традицій, обрядів, почуття глибокої поваги до предків, своїх рідних і близьких, однолітків, творчу самостійність і відповідальність, уміння самоорганізовуватись, вміння працювати командою, сприяти розвитку творчої особистості.

 

 

 

Обладнання:

загадки, прислів’я, скоромовки, запитання для вікторини, жетони, сигнальні картки синього і жовтого кольору, записи пісень про Україну, мультимедійна презентація до гри, проектор, екран, магнітофон.

Кабінет святково прикрашений.

Лунає сучасна українська музика.

Слайд 1

Доброго дня, любі діти.

     Сьогодні, люба дітвора,

     У нас цікава буде гра.

     Вирушаємо ми нині

     В подорож по Україні.

Україна… Золота, чарівна сторона. Земля рясно уквітчана, зеленню закосичена. Скільки ніжних поетичних слів придумали люди, щоб висловити гарячу любов до краю, де народилися й живуть. E:\Фото\2018-2019н.р\Тиждень патріотичного виховання\Гра-вікторина\DSC_8264.JPG

У глибину століть сягає історія нашого народу. Вона виплекала Запорозьку Січ, славетну Києво-Могилянську академію, Україна виколисала велетнів сили і духу – таких, як Богдан Хмельницький, Іван Сірко, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Михайло Грушевський… Цей перелік можна продовжити й іменами наших сучасників, які примножують славу нашої Батьківщини.

Сьогодні ми поведемо розмову про землю, найдорожчу серцю кожної людини, про Батьківщину.

До вашої уваги гра-вікторина «Я люблю Україну».

А скажіть мені, будь ласка, чи знаєте ви, яке свято ми будемо відзначати завтра 21 лютого? (Відповіді дітей. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови).

У вас сьогодні є нагода довести, що ми любимо свою мову, свою країну – чудову Україну, багато знаємо про неї і готові дізнатися ще більше.

Отож, розпочинаємо нашу гру-вікторину «Я люблю Україну».

За столами ви поділені на дві умовні команди (назвемо їх команда «Синіх» та команда «Жовтих»), тож і змагатися ви будете командами. А переможе та команда, яка в ході гри-вікторини отримає найбільше ось таких символічних жетонів «Я люблю свою країну».

Хай сьогоднішня гра відкриває перед вами, друзі, розум, мудрість, щедрість, гумор нашого талановитого народу. Але гра є гра, і вона, звичайно, має свої правила, як порушувати в жодному разі не можна. Правила я буду пояснювати перед кожним раундом нашої гри. E:\Фото\2018-2019н.р\Тиждень патріотичного виховання\Гра-вікторина\DSC_8265.JPG

Отже, чи готові команди розпочинати гру?

Раунд 1 «Люби і знай свій рідний край» Слайд 2

У такому разі я оголошую початок першого раунду, який називається «Люби і знай свій рідний край». Під час цього раунду кожна команда отримає однакову кількість запитань, на які потрібно дати відповіді. А переможе та команда, яка дасть більше правильних відповідей. А слідкувати за кількістю правильних відповідей я попрошу ваших керівників. Ви не проти, шановні? Тож розпочинаємо.

Питання для команди «СИНІХ»

1. Як називається Основний Закон України? (Конституція)

2. Столиця України (Київ)

E:\Фото\2018-2019н.р\Тиждень патріотичного виховання\Гра-вікторина\DSC_8267.JPG3. Яке свято святкують 24 серпня (День Незалежності)

4. Як називається найбільша річка України? (Дніпро)

5. Що символізує синій колір прапора? (Небо)

6. Як звали сестру Кия, Щека й Хорива? (Либідь)

7. Ким ви доводитесь своїм дідусям? (Онуками)

8. Співочий птах України. (Соловей)

9. Яку рослину висаджували за українським звичаєм біля хати, коли народжувалась дівчинка? (Калина)

E:\Фото\2018-2019н.р\Тиждень патріотичного виховання\Гра-вікторина\DSC_8268.JPG10. Назвати 5 міст (обласних центрів) України.

Питання для команди «ЖОВТИХ»

1. Як називається найголовніша пісня України? (Гімн)

2. В якому місті ми живемо? (Полтава)

3. Яке свято святкують 28 червня? (День Конституції)

4. Як називається море, в яке впадає Дніпро? (Чорне море)

5. Що символізує жовтий колір прапора? (Пшеничне колосся)

6. На честь кого назвали місто Київ? (Київ заснував полянський князь Кий зі своїми братами Щеком та Хоривом і сестрою Либіддю)

7. Ким доводиться вам батько вашого дідуся? (Прадідусем)

E:\Фото\2018-2019н.р\Тиждень патріотичного виховання\Гра-вікторина\DSC_8276.JPG8. Який птах не висиджує своїх пташенят? (Зозуля)

9. Яку рослину висаджували за українським звичаєм біля хати, коли народжувався хлопчик? (Дуб)

10. Назвати 5 міст (обласних центрів) України. Але не повторюватися.

 

Молодці, гарно впоралися із завданнями. Переможці отримують жетон. А я оголошую раунд 2.

Раунд 2 «Народні символи» Слайд 3

E:\Фото\2018-2019н.р\Тиждень патріотичного виховання\Гра-вікторина\DSC_8282.JPGЦе командний конкурс. Я задаю запитання. Команда, яка знатиме відповідь, піднімає вгору сигнальну картку, яка лежить у вас на столах. Наголошу: не викрикуємо відповідь, а сигналізуємо про неї. Команда, яка перша підняла сигнальну картку, отримує право відповідати. Якщо відповідь неправильна, інша команда може дати свій варіант відповіді. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 жетон.

Команди готові? Увага. Перше запитання.

1. Яке дерево – символ України закріпилось у назві великого релігійного свята? (Верба – Вербна неділя)

2. Язичницький Бог добра і кохання – Лель. Якого птаха українці назвали на його честь? (Лелеку)

3. Відгадайте давню українську загадку:

Хлопець Мартин похилився через тин,

А дівчина Гапка «Яка в тебе гарна шапка!

Ще й жовта китиця Проти сонця світиться.

Як прилетять горобці, Буде тобі, як вівці від сірого вовка.»

Про що ця примовка? (Соняшник)

4. Про кого в Україні кажуть «Струнка, як тополя». (Про дівчину)

5. Що символізувала світло-коричнева стрічка, яку вплітали у традиційний український вінок посередині? (Це символ землі-годувальниці).

 

Молодці. Впоралися із завданнями 2-го раунду. Отримали свої жетони. Переходимо до раунду 3.

Раунд 3 «Переклад» Слайд 4

Як вже згадувалося раніше, завтра ми святкуватимемо Міжнародний день рідної мови. Українці надзвичайно люблять свою милозвучну, чарівну, солов’їну українську мову. Отже, кожній команді потрібно перекласти з російської мови слова вислови, словосполучення, які я зачитаю, українською мовою. Кожна команда грає по черзі, так само і кожен член команди грає по черзі. Тобто, кожен гравець команди отримає свій переклад і, в разі правильної відповіді, принесе 1 жетон команді.

Готові? Починаємо з команди «ЖОВТИХ»

1. Млечный путь – Чумацький шлях.

2. Достоинство – Гідність

3. Корабль – Човен

4. Письмо – лист

5. Оставить в покое – Дати спокій

6. Красный – Червоний

7. Потерять сознание – Знепритомніти

Переклад для команди «СИНІХ»

1. Намек – Натяк

2. Оказывать сопротивление – Чинити опір

3. Топор – Сокира

4. Колыбель – Колиска

5. Умственные способности – Розумові здібності

6. Оранжевый – Помаранчевий

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_8283.jpg7. Самолет – Літак

Наша гра-вікторина «Я люблю Україну» продовжується, і ми переходимо до четвертого раунду «Вірю – не вірю». Умови раунду такі ж як і в попереднього. Кожен учасник отримає своє запитання, на яке він повинен відповісти «так» чи «ні» («вірю», «не вірю»). За правильну відповідь у скарбничку команди додається жетон.

Раунд 4 «Вірю – не вірю» Слайд 5

Запитання для команди «СИНІХ»

1. Чи віриш ти, що площа України більша, ніж сумарна площа Англії, Австрії, Бельгії, Данії, Португалії і Швейцарії? (Так)

2. Чи віриш ти, що Дніпро – найбільша річка Європи? (Ні. третя за величиною в Європі, але найбільша в Україні)

3. Чи віриш ти, що козаки варили рибну юшку в дерев’яних відрах? (Так)

4. Чи віриш ти, що найменша в Україні Чернівецька область? (Так)

5. Чи віриш ти, що дівоча коса може витримати вагу 20 тон? (Так)

6. Чи віриш ти, що в Україні проживає стільки ж людей, скільки у Польщі, Чехії, Словаччині та Угорщині разом узятих? (Ні, більше)

7. Чи віриш ти, що відомий письменник і кінематограф Олександр Довженко за освітою був лікарем? (Ні, учителем)

8. Чи віриш ти, що після смерті Івана Сірка козаки відрізали його праву руку і з нею ходили в походи, виставляючи її вперед в разі біди? (Так)

Запитання для команди «ЖОВТИХ»

1. Чи віриш ти, що останній отаман Запорізької Січі Петро Калнишевський помер на 112 році життя? (Так)

2. Чи віриш ти, що пояси Запорізьких козаків були гаптовані золотом і сріблом? (Так)

3. Чи віриш ти, що Ліна Костенко проживає в Росії? (Ні)

4. Чи віриш ти, що Леонід Каденюк перший космонавт України? (Так)

5. Чи віриш ти, що Олег Скрипка є організатором фестивалю «Країна мрій»? (Так)

6. Чи віриш ти, що Андрій Шевченко володар золотого м’яча? (Так)

7. Чи віриш ти, що квіти чорнобривці родом з Америки? (Так, але там вони дикорослі)

8. Чи віриш ти, що козаки свій чуб, який називали оселедцем, заплітали як дівочу косу? (Так)

Наступний раунд певною мірою має зв'язок з історією. Ще в стародавні часи у давній Спарті робило людині честь вміння точно, а головне коротко і ясно висловлювати свої думки.

Раунд 5 «Прямо і влучно» Слайд 6

Вам потрібно пояснити фразеологізми, замінивши їх одним словом. Команди грають по черзі. За кожну правильну відповідь 1 жетон.

Для команди «ЖОВТИХ»

1. Водити за носа. (Обманювати)

2. Накивати п’ятами. (Тікати)

3. Зробити з мухи слона. (Перебільшувати)

4. Ворон лічити. (Байдикувати)

5. Як води в рот набрати. (Мовчати)

Для команди «СИНІХ»

1. Зарубати на носі. (Запам’ятати)

2. Бити байдики. (Ледарювати)

3. Брати ноги на плечі. (Втікати)

4. На голках сидіти. (Хвилюватися)

5. Збитися з пантелику. (Заплутатися)

Раунд 6 «Кулінарний». Слайд 7 Це командний конкурс. Я задаю запитання. Команда, яка знатиме відповідь, піднімає вгору сигнальну картку, яка лежить у вас на столах. Наголошую: не викрикуємо відповідь, а сигналізуємо про неї. Команда, яка перша підняла сигнальну картку, отримує право відповідати. Якщо відповідь неправильна, інша команда може дати свій варіант відповіді. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 жетон.

Що не кажіть, любимо ми, українці, поїсти. І не лише кашу. На нашому столі і борщ, і пампушки, і печеня, квашені яблука і куліш…

Наступне завдання: відгадати загадки про їжу. За кожну правильну відповідь – 1 жетон.

1. Білий, маленький.

   Бокастий та товстенький,

   Чимсь смачним напхався.

   В окропі купався.

   У дірку впав,

   Там і пропав. (Вареник)

2. Сидить на ложці, звісившись по ножці. (Локшина)

3. Не печене, не варене, а на столі – сніданок. (Молоко)

4. Мене не їдять, але й без мене не їдять. (Сіль)

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_8284.jpg5. В одній діжці – два тіста. Штовхаються, штовхаються – ніколи не змішаються. (Яйце)

6. Маленькі плоди, як сережки, повисли. Червоні – солодкі, зелені – кислі. (Вишні)

7. Круглий, як куля. Зелена, як трава. Червоний, як кров. Солодкий, як мед. (Кавун)

 

 

Раунд 7 «Слово – це не дивина (зустрічаєш мало не щодня)». Слайд 8

А зараз мовні загадки-жарти. Відгадайте й усміхніться. За кожну правильну відповідь команда отримує 1 жетон. Не забуваємо про сигнальні картки. Адже вони будуть вирішувати, яка команда матиме право відповідати.

Починаємо?

1. Що має болото, озеро, море, а не має річка? (Звука [о])

2. Як написати слово робота п’ятьма літерами? (Праця)

3. Який молочний продукт можна перетворити на злакову рослину, прочитавши його справа наліво? (Сир – рис)

4. Що треба зробити, щоб майка полетіла? (Звук [м] змінити на звук [ч]).

5. Як написати одним словом «мати, батько, син, дочка»? (Сім’я)

Молодці. Гарно виконуєте завдання.

Раунд 8 «Великі українці». Слайд 9

В цьому раунді вам потрібно, поглянувши на екран, назвати відомих українських діячів минулого і сучасного життя (хто вони такі). Не забуваємо про сигнальні картки, адже лише піднята сигнальна картка дає право дати відповідь.

Готові?

Увага на екран.

Слайд 10 1. Григорій Сковорода  (український філософ)

Слайд 11 2. Леся Українка (поетеса)

Слайд 12 3. Сергій Корольов (вчений в галузі ракетобудування та космонавтики. конструктор)

Слайд 13 4. Наталія Могилевська (співачка)

Слайд 14 5. Андрій Шевченко (футболіст, головний тренер збірної України по футболу)

Слайд 15 6. Богдан Ступка (актор)

Слайд 16 7. Андрій Данилко (шоумен)

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_8293.jpgЖетони отримали. Продовжуємо далі. І наразі наш останній раунд 9 «Мова жестів теж прекрасна». Слайд 17

Усна народна творчість – скарбниця українського народу. Влучні вислови, неповторні порівняння, метафори – все це містять прислів’я і приказки.

І для цього раунду я попрошу допомоги наших керівників ще раз. Зараз я вам дам обрати конверти, в яких знаходяться відомі українські прислів’я. Ваше завдання, по черзі, жестами пояснити прислів’я своїй команді.

1. Слово – не горобець, вилетить – не спіймаєш.

2. Вовків боятись – в ліс не ходити.

Слайд 18 Дякую всім дуже за участь в грі-вікторині «Я люблю Україну».

Тож, давайте з вами ще раз скажемо хто ж такий патріот?

Людина, яка любить свою Батьківщину, а значить і мову, людей, готова завжди прийти на допомогу тим, кому вона потрібна, готова служити інтересам держави, а державі потрібні розумні, духовно багаті громадяни.

Так і ви сьогодні довели, що знання мови і вміння нею користуватися – це шлях до всебічного розвитку людини.

Давайте підіб’ємо підсумки нашої гри-вікторини і підрахуємо свої жетони.

Підбиття підсумків гри.

Нагородження учасників.

За результатами гри, можна впевнено сказати, що кожен із вас гідний називатися українцем. Бажаю кожному з вас стати борцем за відродження рідної історії, мови, культури. Любіть Україну, шануйте її народ і себе. Хай кожен з вас добрим ділом стверджує, що нашому роду – нема переводу. Будьте гідними називатися українцями.

До побачення, до нових зустрічей.

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-do-gri-viktorini-a-lublu-ukrainu-131745.html - доступ до мультимедійної презентації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Козак вкраїнську любить мову,

він завжди здержить своє слово»

(пізнавально-розважальний турнір для вихованців середнього та старшого шкільного віку)

Мета: виховувати любов до рідної землі, українських традицій, рідної мови, згуртувати дітей в єдиний колектив, об’єднавши всіх учасників спільною творчою діяльністю; залучати дітей у творчу діяльність, впливати на особистість дитини; розвинути навички спілкування і поведінки, мовне чуття, вміння працювати в колективі; формувати патріотичну свідомість, вчити зразкам служіння Батьківщині, народові.

E:\Фото\2019-2020н.р\Турнір Козак\DSC_0783.JPGДо початку турніру лине музика

Слайд 1

Ведуча: Доброго дня, дорогі діти. Ось і знову ступила на поріг золоточола осінь. Свічками запалахкотіли берези, вбралися в золоті шати красені-клени, а осокори вже скинули своє золотаве вбрання. Тихі, мрійливі, зажурені стоять ці осінні дні. Земля переливається всіма відтінками золота, а над нею – синє, чисте, бездонне небо. А я рада вітати вас на пізнавально-розважальному турнірі «Козак вкраїнську любить мову, він завжди здержить своє слово».

14 жовтня щороку відзначають День українського козацтва (згідно з Указом Президента України від 7 серпня 1999 року).

E:\Фото\2019-2020н.р\Турнір Козак\DSC_0787.JPGСлайд 2. Тож напередодні цього свята, я пропоную вам помандрувати козацькими стежками. Славна і багата історія нашого народу. Героїчну сторінку в неї вписали славні запорожці, степові рицарі, оборонці української землі. Тож згадаймо про козаків, які колись безкрайніми степами вітром літали, шаблями ворогів змітали, на чайках по Дніпру гуляли, в Стамбул завертали.

Пройшло все: одна слава зосталась і слава та не вмре, не поляже, про лицарство козацьке вам сьогодні розкаже.

Слайд 3. Запорізька Січ! Мабуть немає жодної людини на нашій багатостраждальній Україні, яка б не знала про славну Запорізьку Січ, про січове лицарство, про героїчні звитяги, про інші походи і подвиги славних козаків.

Перші згадки про козаків датовані 1489 роком.

Слайд 4. Січ – то була простора площа на Дніпровім острові Хортиці. Довкола площі стояли побудовані хатки, так звані коші, або курені.

Козаки билися до останку, кажучи: "Або перемога, або смерть!".

Слайд 5. На Січі жили нежонаті козаки та юні джури-хлопчики, яких батьки самі приводили вчитись військовому мистецтву або всиновлені запорожцями сироти. Кожному доступ на Січ був вільним, але вимагалось дотримуватись п’яти умов:

- бути вільною нежонатою людиною;

- розмовляти українською мовою;

- присягнути на вірність народу;

- сповідати православну віру;

- пройти повне навчання (приблизно 7 років).

У Січ міг прийти і жонатий селянин, але, ставши козаком, мусив жити винятково доброчесно. Його карали смертною карою, якщо приводив у Січ матір чи сестру, не кажучи вже про дружину.

C:\Users\Администратор\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\DSC_0788.jpgСлайд 6. Козак - чесна, смілива людина.

Найдорожча йому - Батьківщина.

Козак - слабкому захисник!

Цінити побратимство звик!

Козак - усім народам друг,

І лицарський у нього дух!

Козак – це той, хто за освіту,

Хто прагне волі і блакиту.

Козак вкраїнську любить мову,

Він завжди здержить своє слово.

Слайд 7. А чи готові ви, нащадки славних козаків, показати свої знання з історії козацтва та продемонструвати свою кмітливість?

Отож, смійтеся разом з нами, радійте разом з нами. А ваші кмітливі і своєчасні відповіді, дотепний гумор, дзвінкий та щирий сміх буде оцінюватися за допомогою ось таких жетонів. І у кого наприкінці нашого турніру буде їх найбільше, той і стане переможцем.

Для того, щоб захищати свою країну, треба бути розумним, сильним, хитрим, спритним.

Одяг у вас чудовий, але не козацький. Тож я пропоную перший конкурс нашого турніру Слайд 8  «Одягнімо козака».

Всі уважно подивіться на спинки своїх стільців. І тих у кого на спинках стільців висять шаровари і пояс, я прошу вийти до мене.

Ваше завдання – за моєю командою вдягнутися як слід козаку. Хто з вас швидше одягне шаровари та підпережеться поясом, той і переможе.

Конкурс «Одягнімо козака»

E:\Фото\2018-2019н.р\Хоріщенко Козак вкраїнську\DSC_7406.JPGСлайд 9 (заставка). Молодці. Гарно вдягнулися. Визначили переможця, який (або які) отримує (отримують) ось такі жетони. Зберігайте їх, в кінці нашого турніру ми визначимо найкмітливішого і найспритнішого.

А ми мандруємо далі. Наступний наш конкурс Слайд 10 «Поясніть значення». Я буду називати слова, які мають те чи інше відношення до козаків, а ви повинні будете пояснити значення цих козацьких назв. Ось наприклад, Слайд 11 Бунчук – це довга палиця із золотим яблуком на кінці. Від яблука відходять два-три кінські хвости. Символ гетьманської влади в Речі Посполитій, Війську Запорозькому тощо.

Тож, увага. Поясніть значення козацьких назв:

Слайд 12 - булава (кулясте потовщення на кінці палиці, символ влади кошового отамана) після відповіді клац;

Слайд 13 - гетьман (старший, головний, «кошовий отаман») після відповіді клац;

E:\Фото\2018-2019н.р\Хоріщенко Козак вкраїнську\DSC_7412.JPGСлайд 14 - джура (помічник козака, молодший воїн) після відповіді клац;

Слайд 15 - чайка (козацький човен завдовжки близько 20 метрів. В один човен сідало від 50 до 70 козаків) після відповіді клац;

Слайд 16 - оселедець (зачіска козака) після відповіді клац.

Молодці. Всі отримали свої жетони. Не губимо їх.

E:\Фото\2018-2019н.р\Хоріщенко Козак вкраїнську\DSC_7419.JPGСлайд 17 заставка. А скажіть, шановне товариство, як називали людей, що козакам кашу варили? (Кашевари). Правильно. А як називалася козацька каша? (Куліш) Вірно. А з чого варили козацький куліш? (Пшоно). Які ви розумні. Тож я пропоную наступний конкурс нашого турніру Слайд 18 «Козацька каша». Для цього мені потрібно по 5 бажаючих у дві команди. Перед собою ви бачите ось такі відерця з пшоном. А на протилежному боці стоять горщики, в які це пшоно вам потрібно буде по черзі перенести за допомогою ось цієї ложки. Яка команда швидше справиться із завданням, та й переможе. Умови зрозумілі? Тож, 1-2-3 почали.

Конкурс «Козацька каша»

Слайд 19 заставка. Молодці. Команда-переможниця отримує свої жетони і займає місця. А ми продовжуємо. Я й не здогадувалася, що ви будете такими вправними. Тож пропоную наступний конкурс Слайд 20 «Турнір кмітливих «Де сила не допоможе, там розум врятує». Я буду ставити вам запитання, а ваше завдання швидко й правильно давати на них відповідь. За кожну правильну відповідь учасник отримує жетон, який додасть у свою скарбничку для перемоги.

Тож, увага! Починаємо.

Конкурс «Турнір кмітливих»

Запитання читаємо швидко.

- Кого називали козаком? (Вільну людину)

- Хто стояв на чолі козацького війська? (Гетьман)

- Як називали хати, в яких жили козаки? (Курінь)

- Де розташовувались козацькі табори? (Запорізька Січ)

- Острів, на якому збудовано Запорізьку Січ? (Хортиця)

- Про яку деталь козацького вбрання казали: «Широкі, як Чорне море»? (Шаровари)

- Довгий козацький чуб. (Оселедець)

- Як називали козацький човен завдовжки близько 20м.? (Чайка)

- Пристрій для куріння тютюну у козаків. (Люлька)

- Який народний танець є козацьким бойовим мистецтвом? (Гопак)

- Як козаки повідомляли на далеку відстань про небезпеку? (На сторожових вежах розпалювали вночі вогнища, а вдень запалювали смоляні бочки)

- Козак-діловод, заступник отамана по веденню документів в сотні, полку чи на Січі. (Писар)

- Відомий твір Миколи Гоголя про запорожців. (Тарас Бульба)

Слайд 21 заставка. Молодці. Гарно показали свої знання.

А зараз я пропоную наступний конкурс.

У кожного козака був вірний товариш – його кінь. Мені потрібно 5 учасників, на спинках стільців яких є зображення коня. Виходьте до мене. Зараз наші учасники намалюють свого улюбленого коня. Але малювати їм доведеться із зав’язаними очима.

Слайд 22. Тож, одягаємо ось такі пов’язки на очі і починаємо малювати, допоки буде лунати музика.

Конкурс «Вірний товариш»

 

А наступний конкурс називається Слайд 23 «Козацька пісня». Відомо, що козаки, зібравшись гуртом на відпочинку, дуже любили заспівати разом. Тож зараз і ми перевіримо, як ви знаєте козацькі та народні пісні.

Зараз будуть лунати українські народні пісні про козаків. Гравець який першим вгадає та наспіває пісню, отримує жетон.

Конкурс «Козацька пісня»

(«Їхав козак за Дунай», «Ішов козак потайком», «Копав, копав криниченьку», «Ой, не шуми, луже», «Їхали козаки із Дону додому», «Ішов козак на війноньку», «Їхав, їхав козак містом», «Ой на горі та й женці жнуть»)

А зараз я хочу перевірити, як ви знаєте українську народну творчість, а зокрема українські прислів’я. Слайд 24 Я буду читати вам початок прислів’я, а ваше завдання буде – закінчити його. Готові? Пам’ятаємо, що за кожну правильну відповідь ви отримуєте жетони, які в кінці нашого турніру «Козак вкраїнську любить мову, він завжди здержить своє слово» допоможуть виявити переможця. Розпочинаємо.

Конкурс «Українські прислів’я»

Слайди 25-28 (клац мишкою на початок прислів’я, клац мишкою після правильної відповіді, або коли не знають)

За рідний край… (і життя віддай)

Або перемогу добути, … (або вдома не бути)

Кров не водиця, … (проливати не годиться)

До булави треба … (голови)

Де козак, … (там і слава)

Степ та воля - … (козацька доля)

Козацькому роду … (нема переводу)

Береженого Бог береже, а козака… (шабля стереже)

Хочеш спокою - … (готуйся до бою)

Терпи, козаче, … (отаманом будеш)

Хліб та вода - … (козацька їда)

Козача потилиця панам-ляхам … (не хилиться)

То не козак, що не думає… (отаманом бути)

Козак дружбу знає: в біді коня … (не покидає)

Не журися, козаче, нехай ворог … (плаче)

Молодці. Гарно справились із завданням. І я пропоную вам останній конкурс нашого сьогоднішнього турніру, а називається він Слайд 29 «Секретний». Зараз на екрані ви побачити ребуси. Жетон отримає той, хто першим розгадає ребус. Приготувалися. Увага на екран.

Конкурс «Секретний»

 

Слайд 30 (Україна)

Слайд 31 (козак)

 

Слайд 32 (Хортиця)

 

Слайд 33 (оселедець)

Слайд 34 (гетьман)

Слайд 35 (джура)

Слайд 36 (захисник)

Слайд 37. Молодці, ви всі гарно впоралися із завданнями. Тож прийшов час підрахувати наші жетони і визначити переможців нашого пізнавально-розважального турніру «Козак вкраїнську любить мову, він завжди здержить своє слово».

Підрахунок жетонів.

Визначення і нагородження переможців.

Всі інші учасники отримують солодкі заохочувальні подарунки.

Слайд 38. Всі – молодці. Я переконалася, що козацькому роду – нема переводу. Вірю, сподіваюся, що крім приємних хвилин, проведених разом, ви отримали хороший настрій, у вас добавилося оптимізму і віри у власні сили.

Зичу вам здоров’я і щастя. Нехай у вас панує достаток, витає козацький дух, а золоте колосся і червона калина схиляються на добро. На все добре. До нових зустрічей.

https://drive.google.com/drive/folders/1syPW-bwzFn8cesApE_q5ygMIClHB5xIQ?usp=sharing – доступ до дидактичних матеріалів по заходу

«Україно! Ти для мене диво!»

(Сценарій конкурсу читців (декламаторів)

до Дня Соборності України)

Мета: розвивати громадянські якості особистості: патріотизм, самосвідомість;

- виховання в дітей любові до Батьківщини, українського народу, державної мови, розуміння того, що від сумлінної праці й навчання кожного, від усвідомлення себе часткою українського народу залежить майбутнє й сучасне нашої держави;

- привити обов’язок берегти і зміцнювати рідну державу, ніколи не забувати про сумний досвід минулого, з оптимізмом дивитися в майбутнє.

Обладнання: державна та національна символіка, вислови про Україну. Мультимедійне обладнання, ноутбук, відеоматеріали, слайди.

 

Ведуча: Доброго дня, дорогі друзі! Сьогоднішню нашу зустріч ми присвячуємо відродженню України, Дню Соборності нашої держави. Людина народжується і отримує в спадщину найдорожче – Батьківщину. Її не обирають, вона, як і мати – твоя доля. Україна! Країна хвилюючої краси, радості і печалі, розкішний віночок з рути і барвінку, чорнобривців і калини. Це бентежна історія мужнього народу, що віками боровся за волю, за єдність, за своє щастя, свідками чого є високі в степах обеліски, могили й пам’ятники. Свідченням багатовікової боротьби за волю є історичні перекази, легенди, пісні.

День Соборності України – свято, що відзначається щороку в день проголошення Акту возз’єднання Української народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День Соборності відзначається з 1999 року.

22 січня 1918 року у приміщенні Київського Будинку вчителя було підписано Четвертий універсал, яким Українську Народну Республіку проголошено суверенною і незалежною державою. А 1919 року в цей самий день на Софіївській Площі в Києві було проголошено Акт Соборності українських земель.

«Віднині зливаються в одно віками відділені одна від одної частини України – Галичина, Буковина, Закарпаття і придніпрянська Україна – в одну Велику Україну. Сповнилися одвічні мрії, для яких жили й за які вмирали найкращі сини України. Віднині є тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу», - пролунало 22 січня 1919 року на Софійському майдані в Києві.

Справжню єдність народу у боротьбі за державну незалежність продемонструвала світові Україна 22 січня 1990 року. Так, знаменним етапом піднесення духу свободи став «живий ланцюг» між Києвом і Львовом, коли тисячі українців взялися за руки на згадку про проголошення Акту Злуки.

Батьківщино, Вітчизно, країно моя!

Де б в житті я не був,

Ти завжди біля мене, зі мною.

Ти – це сонце барвисте, це – ліс, це поля.

Я пишаюсь твоєю красою!

Ти – вишневий садок,

Біля хати червона калина,

Ти – це спів солов’я навесні у гаю.

Ти – це пам'ять віків,

Батьківщина моя, Україна.

І сьогоднішня наша зустріч має на меті довести, що ми – справжні українці, що ви можете красиво, артистично декламувати вірші, присвячені нашій рідній Батьківщині. Як завжди, наш конкурс буде проходити за трьома віковими категоріями: молодша – діти до 10 років; середня – 11-14 років; старша – 15-21.

Оцінювати наш конкурс буде журі у складі:

Зубенко Світлана Василівна – завідувач масового відділу Палацу, керівник арт-студії «Браво»;

Тарнавська Тетяна Віталіївна – голова батьківської ради Палацу;

голова журі Дрозд Валентина Давидівна – Заслужений працівник освіти України, директор Палацу.

 

Я бажаю всім учасникам успіху і, звичайно ж, перемоги. А ми починаємо з найменших.

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4917.JPGІ першим до мікрофону я запрошую вихованця гуртка «Витівники», керівник Гончарова Анна Олександрівна, Смірнова Ярослава з твором В.Самійленка «Україні».

2. Тютюник Вікторія (гурток «Юний дизайнер», кер. Нестеренко О.Б.) Леся Пилип'юк «Журавлик»

3. Сафонов Владислав (авіамодельний гурток, кер. Похно Дмитро Олександрович) Генадій Деснянський «Україна, як рідная мати»

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4920.JPG4. Канівець Ольга (гурток «Словограй», кер. Швець Оксана Іванівна) П.Осадчук «З тобою»

5. Грубич Маргарита (гурток «Витівники») П.Воронько «Я повсюди звертаюсь до тебе»

6. Ледчак Катерина (гурток англійської мови «Малятко», кер. Палієнко Т.В.) Ліна Костенко «Усе моє, все зветься Україна»

7. Ступак Ірина (гурток «Витівники») М.Скочиліс «Я – українка»

8. Орєхова Варвара (гурток «Гончарик») попурі «Моя Україна»

9. Могила Денис (гурток «Словограй») В.Коломієць «Солодка земля»

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4925.JPG10. Ільченко Віра (ЗХК гурток «Господарочка», кер. Сидоренко Л.І.) Наталія Каленко «Незалежна і єдина»

11. Денисова Мілана (гурток «Малятко») Людмила Савчук «Український віночок»

12. Солдатська Олена (гурток м’якої іграшки «Чародії», кер. Костіна Н.С.) Олександр Василенко «Я – українка»

13. Авраменко Артем (ЗХК вокальна студія, кер. Котенко В.О.) В.Сосюра «Любіть Україну»

14. Михно Ангеліна (гурток «Гончарик») Н.Красоткіна «Мій край чудовий – Україна»

15. Зубань Вікторія (гурток «Малятко»), Володимир Переяславець «Наша Батьківщина».

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4938.JPG16. Бредун Владислава (ЗХК вокальна студія), Олександр Василенко «Я – українка»

17. Пилипенко Сергій (гурток «Витівники») О.Полянська «Ми малята українські»

18. Лаптєва Софія (ЗХК «Господарочка») Петро Зосенко «Вірш про Україну»

19. Лобач Ярослава (т/к «Акцент») О.Василенко «Я – українка»

Дякую всім учасникам молодшої категорії. Ви всі молодці, гарно виступали, будемо чекати результатів журі.

Усі наші помисли, усі наші знання, таланти, праця – тобі, Україно, віддаємо, як віддавала їх еліта нашого суспільства – поети і письменники. Віддавали, боролись, любили, бо Україна в нас єдина.

І зараз я хочу запросити до мікрофона наступних учасників конкурсу. Але перед тим, як оголошу, хто ж це буде, хочу сказати ось що. В сьогоднішньому конкурсі передбачалася така категорія, як «21+». Малося на увазі, що будуть декламувати вірші дорослі. Але… Виступати сольно дорослі, мазут, посоромилися, а от підтримати своїх маленьких дітей зголосилися. Тому наступними будуть виступати батьки зі своїми дітьми. І першими я запрошую до мікрофона Ярошенко Ганну та Ярошенко Юлію Олександрівну (гурток «Словограй») Яна Яковенко «Мама своїй донечці».

Лопушинська Мирослава та Лопушинський Євген Романович (гурток «Малятко») Віра Лебедова «Чом, чом, Земле моя».

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4944.JPG

Дякуємо за такі чудові виступи. Займайте свої місця. Журі продовжує працювати над оцінюванням наших учасників і зараз будьте уважні. Ми переходимо до наступної – середньої вікової категорії, в якій свою майстерність будуть демонструвати вихованців від 11 до 14 років. І першою до мікрофона я запрошую Віценчик Дар’ю («Чародії») Кузьма Скрябін «Лист до Президента України»

2. Скрипаль Поліна (НХК ат «Барвінок», кер. Кас'яненко Марина Володимирівна) Г.Деснянський «Україна, як рідная мати»

3. Куліш Марія (гурток «Театр мод «Перспектива», кер. Гончарова А.О.) Ю.Турчина «Вірш про Україну»

4. Безсонова Олександра («Декоративний розпис») П.Осадчук «З тобою»

5. Іванко Дарина (гурток «Барви», кер. Швець Тетяна Миколаївна) Тарас Шевченко «Сон»

6. Казакова Маріанна (НХК сом «Студія», кер. Юхно К.В.) Володимир Сосюра «Україна»

7. Швець Денис (НХК ат «Барвінок», кер. Кас'яненко М.В.) М.Бакая «У рідному краї»8. Шаповал Катерина (гурток «Театр мод «Перспектива») Г.Чубай «Україні»

9. Панівський Арсеній (гурток по класу народних інструментів, кер. Коломацька Т.П.) «Моя Полтава»

10. Євженко Софія («Декоративний ропис»), Т.Г.Шевченко «Заповіт»

11. Прохорова Марія (НХК ат «Барвінок», кер. Кас'яненко М.В.) М.Верещак «Моя Україна»

12. Лобач Єлизавета (т/к «Акцент») Ю.Шкрумеляк «Я дитина українська»

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4972.JPG

Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Тільки той може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність Батьківщини, хто збагнув відтінки і пахощі рідного слова, хто дорожить ним, як честю рідної матері, як добрим ім’ям своєї родини.

І ми переходимо до останньої – старшої вікової категорії. Вона хоч і невелика за складом учасників, але приємно, що серед вихованців старшого шкільного віку нашого Палацу є небайдужі, які хочуть продемонструвати своє мистецтво читців не лише як декламаторів, але і як авторів власних віршів. Тож першою до мікрофону я запрошую Колісник Олександру вихованку ЗХК вокальна студія, кер. Котенко В.О. з авторським віршем «Україна».

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4979.JPG2. Нечай Софія (ЗХК «Господарочка», кер. Сидоренко Л.І.) «Жінко, чого ви плачете»

3. Шакалій Дар’я (гурток інтерєрної іграшки «Тільда мода», кер. Сергієнко Г.О.) Марія Скочиліс «Я українка»

 

Що ж. Останні учасники конкурсу продемонстрували нам своє мистецтво декламування, і ми в очікуванні результатів конкурсу. А допоки журі приймає своє остаточне рішення, я пропоную всім полегшено зітхнути і трішки пограти.

Запрошую вийти до мене 12 учасників. Скажіть мені, будь ласка, в недалекому дитинстві ви любили гратися кубиками? Добре. А скажіть ви хоча б раз бачили як виглядає карта України? Ще краще. Тому думаю вам буде зовсім не складно впоратися із моїм заведенням. На цих столах ви бачите кубики із назвою нашого свята. А на інших боках є елементи карти України. Тож я вам пропоную взяти кожному в руки по кубику і скласти карту України. Зрозуміло, що потрібно робити? Тож починайте.

Молодці. Гарно впоралися. Займайте свої місця.

Журі вже готове оголосити результати? Ні?

Друзі ми продовжуємо з вами грати. Скажіть, а ви вмієте розгадувати ребуси? Зараз перевіримо. Увага на екран.

 

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4982.JPGУкраїна,

Калина,

Соборність

Батьківщина

Родина

Патріот

 

Що зараз скаже нам журі?

Якщо потрібно ще трохи часу, то давайте ще пограємо. Наша держава Україна складається з областей. Хто мені скаже скільки їх? Так вірно, на території України є 24 області і Автономна Республіка Крим.

А давайте спробуємо назвати всі області.

Список областей України в алфавітному порядку:


Автономна республіка Крим

Вінницька область

Волинська область.

Дніпропетровська

Донецька

Житомирська

Закарпатська

Запорізька

Івано-Франківська

Київська

Кіровоградська

Луганська

Львівська

Миколаївська

Одеська

Полтавська

Рівненська

Сумська

Тернопільська

Харківська

Херсонська

Хмельницька

Черкаська

Чернівецька

Чернігівська.


Найменша область України за площею – Чернівецька – 8097км2.

Найбільша – Одеська, її площа сягає 33310км2.

З областями впоралися, а скажіть мені область з чого складається? 

Область складається з районів. А які райони ви знаєте в Полтавській області.

Райони Полтавської області:


Великобагачанський

Гадяцький

Глобинський

Гребінківський

Диканський

Зіньківський

Карлівський

Кобеляцький

Козельщинський

Котелевський

Кременчуцький

Лохвицький

Лубенський

Машівський

Миргородський

Новосанжарський

Оржицький

Пирятинський

Полтавський

Решетилівський

Семенівський

Хорольський

Чорнухинський

Чутівський

Шишацький


Дякую. Гарно знаєте свій рідний край.

Ось так, непомітно сплив час, допоки журі підводили підсумки. А зараз настала хвилююча мить. Тож, я прошу учасників молодшої вікової категорії всіх вийти до мене. А для нагородження я надаю слово голові журі, директору Палацу Дрозд В.Д.

Щасливі ми, що народилися й живемо в Україні. Тут жили наші батьки, діди й прадіди. Тут корінь українського народу. Знати свій народ – це знати мамину пісню, що сіяла в душу дитини зернятка, котрі, зійшовши, виростали в добро, любов і ласку людини, це знати батьківську хату, стежина від якої веде у великий шлях Батьківщини, це знати бабусину вишиванку, забуту й розтоптану жорстоким часом, це знати дідусеву казку про правду і кривду. Україна – це милозвучна рідна мова, вишитий рушник, задушевна лірична пісня й крилатий танець. Тож плекаймо чудовий сад української мови, донесений до нас із глибини віків.

Дякую всім і до наступних зустрічей.

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4986.JPG 

 

 

 

E:\Фото\2015-2016н.р\Конкурс читців\DSC_4984.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Мій рідний край – моя країна»

(інтелектуальна гра для вихованців

середнього шкільного віку)

Мета:

- розширити й поглибити знання вихованців про Україну (минуле та сучасне держави, культуру, побут, традиції, символи, українські страви);

- формувати переконання у нетлінності надбань і духовних скарбів народу й необхідності їх збереження;

- виховувати почуття патріотизму, любові до рідного краю, розуміння причетності до всього, що відбувається в країні.

Обладнання: екран, проектор, ноутбук, чорна скринька, рослини-символи (мак, гілочка верби, жито, калина), табло для гри.

Епіграф:

Живи, Україно, живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!..

Шуми, Україно, як рідні ліси,

Як витер в широкому полі.

                                    Олександр Олесь

Перебіг гри:

1. Поділ дітей на команди.

2. Ознайомлення з умовами гри.

3. Програма категорій:

а) географія України;

б) видатні постаті;

в) народні символи;

г) побут, традиції, звичаї, обряди;

д) українська пісня;

е) українські страви;

ж) рідний край – Полтавщина.

4. Підбиття підсумків.

Табло для гри

 

Географія України

10

20

30

40

50

Видатні постаті

10

20

30

40

50

Народні символи

10

20

30

40

50

Побут, традиції, звичаї, обряди

10

20

30

40

50

Українська пісня

10

20

30

40

50

Українські страви

10

20

30

40

50

Рідний край - Полтавщина

10

20

30

40

50

 

Опис гри:

- гра має сім категорій. В кожній категорії по п’ять віконець-завдань. Кожне завдання має відповідну кількість балів, залежно від складності запитання;

- жеребкуванням визначається право першому розпочати гру;

- у кожної команди є право вибору, яке віконечко відкрити;

- якщо команда правильно відповідає, то відкриває наступне віконечко;

- якщо команда помиляється, право відповідати надається іншій команді;

- якщо невірну відповідь дають обидві команди, то бали не отримує жодна команда, а право відкрити наступне віконечко надається команді, яка набрала більше балів;

- виграє та команда, яка набере більшу кількість балів;

- УВАГА! На табло є віконця із секретом. Будьте до цього готові;

- будьте уважні, підказки можуть бути у тексті завдань;

- віконця можна відкривати будь-які, в будь-якій послідовності.

Віконця із секретом:

- подарувати бали відкритого віконця суперникові;

- передати право відповіді іншій команді;

- віконце-бонус (бали додаються)

Перебіг заходу

І. Вправа «Мозковий штурм»

- Як, на вашу думку, чи може людина сказати про себе: «Я все знаю»?

- Чому?

Жодна людина на планеті не може впевнено сказати «Я все знаю», навіть і та, яка прожила довге життя, яка здобула і вчене звання. А от бути обізнаною з даної сфери діяльності людина може бути. Наприклад: бухгалтер більше обізнаний з фінансами, з обліком, вміє оперувати цифрами ніж викладати історію в школі.

Знати все людина не може, а от займатися самоосвітою, прагнути до знань може кожен, бо тільки потяг до знань надає людині право жити повноцінно, змістовно, цікаво. Недарма сказано: «Людина живе доти, допоки вчиться», бо той, хто постійно прагне до знань, вчиться, стає мудрішим, багатшим у розумовому відношенні.

ІІ. Оголошення теми

Для проведення гри ми визначили дві команди, які будуть змагатися в нашій інтелектуальній грі «Мій рідний край – моя країна».

ІІІ. Ознайомлення з правилами гри

Підраховувати бали будемо за допомогою ось цих жетонів, які відповідають кількості балів віконець, які ви відкривали.

Питання для інтелектуальної гри за категоріями

Категорія 1. Географія України

Я відчуваю подих твій земля!

Усю твою красу неповториму.

І шепіт ніжних трав, і подих вітерця –

Усю люблю і серцем вічно лину.

10 балів.

Одного разу Бог роздавав дітям подарунки. Коли закінчив, прибігла дівчинка, стала під дверима та й заплакала. Почув Бог, відчинив двері та й питає:

- Чого ти плачеш, дитинко?

- Бо мені жодного подарунка не залишилось, - відповіла дівчинка.

- Не плач, - заспокоїв її Бог. Дам я тобі подарунок, який залишив для самого себе. І дав їй ім’я.

- Як звали ту дівчинку? (Україна)

20 балів

Частина України, яка заселена втікачами з Правобережної та Лівобережної України, а також сербами, болгарами, молдаванами, німцями. (Південь України, степ)

 

30 балів

Яким одним словом називається регіон, до якого входять Волинь, Поділля, Гуцульщина, Бойківщина, Лемківщина, Закарпаття, Буковина? (Західний)

40 балів

Головна частина міста стояла на горі. Навколо міста з трьох боків підступав ліс, а з четвертого боку був високий берег річки. Ліс опускався по схилах глибокого й довгого яру, який перехрещувався з другим яром.

- Як називається це місце зараз і де воно знаходиться? (Хрещатик, місто Київ)

50 балів

Ця річка має сестру і раніше її називали «Дакапріс», що означає «вічна вода». Ще вона має і друге значення «слава».

- Як називають цю річку зараз? (Дніпро)

 

Категорія 2. Видатні постаті

Багата історія нашої Батьківщини не тільки на події, знаменні дати, а й на видатних людей. Як багато вони зробили, щоб ми пишалися своєю країною.

10 балів

Київський великий князь – один із найвидатніших державних діячів української княжої доби, який провів правові й фінансові реформи в Києві. Талановитий публіцист, написав твір «Повчання дітям». Назвіть цього князя. (Володимир Мономах)

20 балів

Марія Вілінська – письменниця, яка описувала історичне минуле України. Твори її мали антикріпосницьке спрямування. Назвіть псевдонім письменниці? – передати право відповіді іншій команді. (Марко Вовчок)

30 балів

Кінорежисер, письменник. У 1957 році його ім’ям названа Київська кіностудія художніх фільмів.

- Про кого це говориться? (Олександр Петрович Довженко)

40 балів

Він став абсолютним чемпіоном світу з боксу в першій вазі 21 липня 2018 року. А також він – перший українець, який отримав титул абсолютного чемпіона світу з боксу.

- Про кого йдеться? (Олександр Усик)

50 балів

Видатний український філософ-містик, богослов, поет, педагог, можливо, і композитор літургійної музики. Мав значний вплив на сучасників і подальші покоління своїми байками, піснями, філософськими творами, а також способом життя, через що його називали «Сократом». (Григорій Сковорода)

 

 

 

 

Категорія 3. Народні символи

Майже у всіх народів є улюблені рослини – символи. У канадців – клен, у росіян – берізка, а у нас…? Ці рослини-символи наш народ оспівує в піснях, ними прикрашають свої оселі, лікуються, використовують в обрядах.

10 балів

Ця рослина – символ краси, неперервності життя. Вона дуже живуча: встромиш у землю і вона буде рости. Засип ранку порошком, меленим з кори цієї рослини, і кров зупиняється. Цю рослину вважають святою, тому і шостий тиждень перед пасхального посту названий на честь цієї рослини. Гілочки цієї рослини служили оберегами від граду, грози, ними обкурювали хату від хвороб, їх клали у купіль немовляти.

- Назвіть цю рослину. (Верба)

20 балів

Ця рослина – символ вічності. Про неї складено багато легенд. Ось одна з них. Ця рослина, коли ще не мала назви, дуже заздрила запашній фіалці, бо та була у великій шані серед людей. І тоді вона звернулася до Богині Флори, щоб та подарувала їй красу, аромат і людську любов. Однак Богиня була не всесильною і не змогла це все подарувати цій рослині. Зате дала їй гучну назву – «вінка», що означає «перемога». Що ж переможного вбачали люди у цій скромній рослині? У ній прихована могутня цілюща сила перемагати тяжкі недуги.

- Як називається ця рослина? (Барвінок)

30 балів

Це найдавніша рослина. Вона стала ритуальною, символічною ще з часів Трипільської культури. Трипільці розглядали цю рослину як основу життя. З цією рослиною пов’язане існування живих організмів, людина, її життя, їжа, тварина.

- Назвіть цю рослину. (Жито)

 

 

40 балів

Ця рослина – символ безмежності зоряного світу, Сонця, зорі, сну і смерті, плодючості і швидкоплинності життя. Це оберіг від нечисті, тому у нас на Україні її освячують двічі на рік – на християнські свята. Найяскравіше значення символу виявляється в обряді приготування ритуальної куті. В усній народній творчості ця рослина – символ красивої дівчини. У літературі образ цієї рослини символізує козака, що героїчно загинув, боронячи Україну. Ще ця рослина є символом для людей, які народилися з 1 по 10 березня.

- Про яку рослину йдеться мова? (мак, «гарна дівка, як маківка»)

50 балів

Ця рослина – символ дівочості, відвернення злих духів. Дуже поширена ця рослина в народній поезії українців. Вінок з цієї рослини означав дівування. Зів’яла рослина – символ втраченої цноти. Часто ця рослина символізує Україну, мову, пісню, одвічне прагнення України до волі (особливо у поезії А.Малишка).

- Як називається ця рослина? (Рута-м'ята)

 

Категорія 4. Побут, традиції, звичаї, обряди

Відродилися, воскресли національні традиції України. Допомагають нам їх відновлювати наші батьки, бабусі, дідусі. Відродилися і звичаї, які має український народ і за якими його розпізнають. Вони освячені віками і вироблялися протягом багатьох століть.

10 балів

Ця традиція прийшла до нас разом із християнством. Під час родинної трапези всі мусили зберігати урочистості: не галасувати, не човгати під столом ногами, щоб не дратувати невидимі душі присутніх на вечері покійних предків. Для них спеціально набирали в миску по ложці кожної страви і ставили її на підвіконня. Важливу роль під час урочистої вечері відігравала свічка, яка в цю ніч горіла на святковому столі.

- Як в народі називають цей вечір? (Свят вечір або Святий вечір)

20 балів

Цей день був своєрідним перехідним містком від зимового до весняного обрядового циклу. До цього дня в церквах зберігалися різдвяні ялинки. Вранці цього дня християни поспішали до церкви з закосиченими свічками, щоб їх освятити. Потім тими свічками підкурювали хворих людей, худобу. Влітку ці свічки ставили перед образами, засвічували їх під час грози – щоб її відвернути.

- Як названо цей день? (Стрітення, 15 лютого)

30 балів

З цим днем пов'язаний звичай «кликати долю», ворожити на щасливе заміжжя. Робили це переважно дівчата. Вони сходилися до однієї хати, влаштовували вечорниці, варили пшоняну кашу. Коли сутеніло, загортали горщик з кашею у рушник і виходили до воріт кликати долю. Кожна дівчина по черзі гримала макогоном і гукала: «Доле, ходи до нас вечеряти». Потім прислухалися, чи не чути десь у селі якихось голосів, чи одізвалася «доля».

- Назвіть цей день і ім’я святої великомучениці, яку вшановують в цей день. (7 грудня, день великомучениці Катерини)

40 балів

Назва цього слова походить від латинського і перекладається дослівно «боргова книжка». Хоч воно і запозичене та наші предки називали їх аграрними і позначали в них всі події зарубками. Його було знайдено під час розкопок поблизу села Ромашки на Київщині.

- Про що йдеться мова? (Календар)

50 балів Чорна скринька

Перед тим, як ця річ потрапила до скриньки, вона була деревом. Без неї зараз люди не уявляють свого життя. Користуючись нею, людина відчуває певне задоволення. Вона – предок металевих родичів.

- Що знаходиться в чорній скриньці?  (Дерев’яна ложка)

 

Категорія 5. Українська пісня

Українська пісня і сумна й весела,

Лине над Поліссям, в рідній стороні,

У долинах, горах, у містах і селах,

В радості і в горі, в щасті і в біді.

Є душа у пісні й серденько гаряче,

Що радіє й плаче, бо вона живе!

Кажуть ніби пісню. Пісню солов’їну

Нашій Україні Бог подарував.

Українська пісня… Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як дитинство, свою юність – красиву й ніжну. Яка мати не співала цих легких, як сон пісень. У піснях передавали свою любов до рідного краю, до своєї землі – рідної Батьківщини. Недарма кажуть: «Живе пісня – живе Україна».

10 балів

Подарунок балів команді-суперниці.

20 балів

Сучасна українська пісня, в якій дівчина до болю покохала молодого парубка, віддавши йому своє серце, зачарована струнами інструменту, на якому він грав у зеленому гаю.

- Як називається ця пісня? («Сіла птаха», Ніна Матвієнко; «Пісня про скрипаля», Таїсія Повалій)

30 балів

Цю пісню співає відома Народна та Заслужена артистка не тільки України, а й інших країн. Пісню «прикольно» переспівав гурт, який зараз розпався як співочий дует, але його учасники одружилися.

- Назвіть пісню та виконавців. («Хуторянка», С.Ротару та Потап і Настя)

40 балів

Народне першоджерело цього твору належить до найстаріших зразків українського фольклору. Зараз ця пісня знана не тільки в Україні, але й у всьому світі під назвою «Дзвінка колядка, Колядка дзвонів».

- Що це за твір? («Щедрик» в обробці Миколи Леонтовича)

 

50 балів

В Україні кожне десятиліття приносило свої народні пісні, які одразу знаходили своє місце і починали самостійне життя. Важко сьогодні знайти людину, яка б ніколи не чула цієї пісні.

Але майже ніхто не знає, що ця пісня є майже новою, вона створена у радянський час. На жаль, ми не знаємо сьогодні її автора, але з впевненістю можна сказати одне: ця людина стала справжнім класиком в українській культурі.

- Тож, назвіть мені цю пісню. (Ой у вишневому саду, там соловейко щебетав…»

 

Категорія 6. Українські страви

Українська кухня з давніх часів відзначалась великою різноманітністю страв і їх високими смаковими й поживними якостями. Хто з вас не любить український борщ з пампушками, вареники з сиром й ковбаси, напої з меду та фруктів, про те що жоден українець не вважає себе українцем, якщо не полюбляє сало з часником.

10 балів

Цей овоч – один з найдавніших видів. Його спочатку у великій кількості вирощували єгиптяни. Нашим предкам він також припав до душі. І зараз цей овоч посідає одне з почесних місць в українському господарстві. З нього готують салати та гарячі страви, він є начинкою для пиріжків, вареників, його використовують у народній медицині. Його ніяк не можна роздягнути.

- Про який овоч йде мова? (Капуста)

20 балів

Сьогодні ми не уявляємо свого городу без цього овочу. Його Батьківщина – Південна Америка. Індіанці називали цей овоч «папа». «Папа» не раз рятувала місцевих жителів від голоду. У Європі про нього дізналися близько 400 років тому. Довгий час милувалися лише його квітами, прикрашали ними одяг, а жінки – ще й зачіски. Рослину цю розводили на спеціальних грядках, а квіти цієї рослини коштували дуже дорого.

- Як називається цей овоч? (Картопля)

30 балів

Першими цю рослину культивували індіанці, що проживали в Пвденній, Центральній Америці та Індії. Зараз вона росте по всьому світу. Існує понад 200 видів цієї рослини. Її дуже полюбляють українці і використовують для приготування гарячих рідких страв (часто як замінник м’яса) – борщів, супів, пюре, а також як складову начинки для пирогів.

- про яку рослину йдеться? (Квасоля)

40 балів

У 2004 році в Сімферополі відбувся Всеукраїнський фестиваль з цього продукту. З нього приготували й дуже швидко з’їли найбільший бутерброд площею 9м2. На його виготовлення пішло 110 буханців хліба та 44 кг цього продукту.

- Який продукт взяли для бутерброду? (Сало)

50 балів

Без якого продукту не можна зварити жоден різновид борщу? (Без кухонної солі)

 

Категорія 7. Рідний край - Полтавщина

10 балів.

Віконце-бонус. Подвоїти суму відкритих балів.

20 балів

Український письменник, поет, драматург, військовий, засновник нової української літератури, громадський діяч.

- Хто він? (І.П.Котляревський)

30 балів

Вже з самого початку визвольної війни українського народу під керівництвом славного Богдана Хмельницького Полтава була надійною опорою повстанців. Полтавський козацький полк в ці буремні роки був постійно в походах і битвах зі шляхтою. Всюди вони здобували перемогу, для шляхти цей козацький полк був грозою. Особливо проявили хоробрість козаки зі своїм ватажком в січі під Зборовим.

- Хто створив і був першим полковником Полтавського козацького полку? (Мартин Пушкар)

40 балів

Його думка летіла в Полтаву, котра уявлялась йому кущем калини, а хата Котляревського – гніздом соловейка на калиновому кущі. «Відлетів соловейко, осінь настала, тільки вітер віє, на калині одиноке гніздечко гойдає».

- Хто з відомих поетів-українців порівнював Котляревського з соловейком? (Т.Г.Шевченко)

50 балів

Перед цим тут була вулиця Єгорівська, але з переносом на неї Кобеляцької дороги, вулицю стали називати Кобеляцькою, а стара назва Єгорівська забулась. Одне з найменувань вулиці – Санжаровська.

- Як зветься ця вулиця зараз? (Європейська)

 

ІV. Підведення підсумків. Нагородження переможців.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Бачурська Т. Організація заходів та співпраця з батьками. Форми та методи виховання учнів-патріотів. Сучасна школа України. 2018. № 3. С. 14-16.

2. Бех І. Д., Петрочко Ж В., Кириченко В. І. Тренінг з патріотичного виховання дітей. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2017. № 7/8. С. 61-65.

3. Виховні заходи. Національно-патріотичне виховання / упоряд. Н. Чиренко. К. : Шк. світ, 2015. 190 с. : іл.. (Б-ка «Шкільного сіту»)

4. Кебал Н. В. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину!. Класному керівнику. Усе для роботи. 2019. № 3. С. 10-20.

5. Коломієць Т. Організація патріотичного виховання в закладі освіти за сучасних умов. Виховна робота в колі. 2018. № 10. С. 2-7.

6. Корінь Т. Л. Національно-патріотичне виховання гуртківців засобами образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. Мистецтво в школі. 2019. № 6. С. 11-19.

7. Куліченко Н. М. Я люблю Україну. Виховний захід для учнів 9-х класів. Класному керівникі. Усе для роботи. 2019. № 10. С. 23-29.

8. Майборода Н. Виховний ідеал громадянина-патріота – основний ціннісний орієнтир освітньо-виховної парадигми в Україні. Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. праць / гол. ред. М. І. Степаненко ; Полтав. нац.. пед.. ун-т імені В. Г. Короленка, 2015. № Вип. 15. С. 185-189.

9. Національне виховання учнівської молоді. кола. 2020. № 4. С. 1-125.

10. Національно-патріотичне виховання дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / за заг. ред.. С. В. Пєткова. Київ : ОВК, 2016. 148 с.

11. Новак О. Формування патріотизму, ціннісних орієнтирів і громадянської самосвідомості у вихованців засобами активних форм роботи. Виховна робота в школі. 2018. № 11. С. 2-5.

12. Освітньо-виховний проект з громадянсько-патріотичного виховання «Моя країна  Україна, Київщина  серце України» URL: https://www.sites.google.com/a/rodyna.net/staykischool/patrioticne-vihovanna/osvitno-vihovnijproektmoakraienaukraienakiievsinaserceukraieni

13. Патріотичне виховання в сучасних навчальних закладах / упоряд. Ж. М. Сташко. К. : Ред. газет природничо-матем. циклу : Шк. світ, 2015. 120 с. (Б-ка «Шк. світу»)

14. Посилення національно-патріотичного виховання учнів на кращих традиціях та звичаях українського народу / Н. Чорна, Т. Григор'єва, Н. Лаврова, К. Голубенко. Початкова школа. 2019. № 8. С. 46-52.

15. Савченко С. А. Традиції, звичаї та обряди українського народу. Класному керівнику. Усе для роботи. 2018. № 7. С. 26-36.

16. Сергеєва О. Національно-патріотичне виховання, Форми і методи ралізації в закладах позашкільної освіти. Позашкілля. 2020. листоп.-груд. (№ 11/12). С. 92-109.

17. Соціально-моральне виховання: дослідно-технологічні аспекти: навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спец. / укл.: О.Л.Кононко, С.І. Матвієнко, Н.П. Пихтіна, А.М. Аніщук, Л.В. Бобро, О.В. Лісовець; за заг. ред. О.Л. Кононко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя. 2020. С. 249-310. http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1907/1/Методичні%20основи%20патріотичного%20виховання%20дошкільників_Матвієнко%20С..pdf

18. Сєдова Т. Д., Чепіга І. В. Виховання патріотизму за умов сучасних викликів інформаційного суспільства. Управління школою. 2019. № 10/12. С. 8-12.

19. Терешина О. Національно-патріотичне виховання в ЗПО засобами декоративно-ужиткового мистецтва. Позашкілля. 2019. № 12. С. 53-57.

1

 

docx
Додано
15 листопада 2021
Переглядів
1144
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку