18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Збірник лабораторних робіт, досліджень та дослідницьких практикумів з біології (8 клас)

Про матеріал
Збірник містить всі лабораторні роботи, дослідження та дослідницькі практикуми з біології, які винесені навчальною програмою для 8х класів.
Перегляд файлу

 

 

       ЗОШИТ

  для лабораторних робіт,

    лабораторних досліджень і    

  дослідницького практикуму

 


ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ, ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРАКТИКУМУ

 1. Під час виконання лабораторного дослідження та практичної роботи з біології будьте уважні, дисципліновані, обережно працюйте з приладами, чітко дотримуйтесь інструкції учителя.
 2. Не залишайте робоче місце без дозволу вчителя, не заважайте своїм сусідам.
 3. Не тримайте на робочому столі предмети, що не потрібні для виконання роботи.
 4. Перед початком роботи ретельно вивчіть її опис та хід виконання.
 5. Під час роботи зі скляним посудом будьте уважні. Не штовхайте стіл, не допускайте падіння приладів, щоб не розбивати їх і не поранитися.
 6. Під час роботи зі скальпелем, ножицями та препарувальною голкою будьте обережними, щоб запобігти пораненню.
 7. Повторіть  правила роботи з мікроскопом:
 • встановіть мікроскоп штативом до себе на відстані 5-8 см від краю столу;
 • спеціальною серветкою протріть окуляр, об’єктиви, дзеркало;
 • освітіть поле зору мікроскопа. Дивлячись лівим оком в окуляр і не закриваючи правого ока, повертайте дзеркало в напрямі джерела світла, доки поле зору не буде рівномірно освітлене;
 • покладіть мікропрепарат на предметний столик, закріпіть його затискачами;
 • після завершення роботи мікроскоп заховайте у футляр.
 1. Якщо ви або ваш однокласник погано себе почуваєте чи отримали якусь травму, негайно повідомте про це вчителя.
 2. Після закінчення роботи приберіть на робочому місці.
 3.  Дотримання всіх правил техніки безпеки – запорука вашого здоров’я й правильного виконання роботи.


ЗМІСТ

Лабораторне дослідження № 1

   Ознайомлення з препаратами тканини людини……………………..…………..4

Лабораторне дослідження № 2

   Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин………………..5

Лабораторне дослідження № 3

   Розвиток втоми при статичному і динамічному навантаженні.                          

   Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми……………………………….8

Дослідницький практикум № 1

   Самоспостереження за співвідношенням маси й зросту тіла………………….9

Дослідницький практикум № 2

   Дія ферментів слини на крохмаль……………………………………………….9

Лабораторне дослідження № 4

   Зовнішня будова зубів (за муляжами, моделями)……………………………...10

Лабораторна робота № 1

   Мікроскопічна будова крові людини…………………………………………...12

Лабораторне дослідження № 5

   Вимірювання частоти серцевих скорочень……………………………………..13

Дослідницький практикум № 3

   Спостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня……14

Лабораторне дослідження № 6

   Вивчення будови спинного та головного мозку людини……………………...15

Лабораторне дослідження № 7

   Визначення акомодації ока……………………………………………………...17

Лабораторне дослідження № 8

   Виявлення сліпої плями на сітківці ока……………………………………..…17

Лабораторне дослідження № 9

   Вимірювання порога слухової чутливості………………………………….….18

Дослідницький практикум № 4

   Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри……………………..20

Лабораторне дослідження № 10

   Визначення реакції зіниць на світло……………………………………………20

Лабораторне дослідження № 11

   Дослідження різних видів пам'яті……………………………………………….21

Дослідницький практикум № 5

   Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту .22

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

Лабораторне дослідження № 1

 

Тема: Ознайомлення з препаратами тканин людини

Мета: розвити уміння виділяти особливості будови й життєдіяльності, за якими  розпізнають типи тканин.

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: мікроскопи, таблиця мікроскопічної будови тканин, мікропрепарати епітеліальної, м’язової і нервової тканин, а та­кож тканин внутрішнього середовища.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Розгляньте ілюстрації та зіставте названі види тканини з їхніми зображеннями: 1 – багатошарова покривна тканина рогівки ока; 2 – кісткова тканина з остеомами; 3 – нейрони; 4 – пухка тканина з розвинутими волокнами; 5 – залозиста тканина щитоподібної залози з протоками; 6 – посмугована тканина скелетних м’язів; 7 – не посмугована тканина сечового міхура; 8 – кров.

Картинки по запросу типи тканин організму людини

Рис. 1. Тканини організму людини

2. Заповніть у робочому зошиті таблицю.

Особливості тканин організму людини

Препарат

Особливості тканини

Тип тканини

А -

 

 

 

 

 

Б -

 

 

 

 

 

 

В -

 

 

 

 

 

Г -

 

 

 

 

 

Д -

 

 

 

 

 

Е -

 

 

 

 

 

Є -

 

 

 

 

 

Ж -

 

 

 

 

 

 

3. Висновок.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

Лабораторне дослідження № 2

 

Тема: Мікроскопічна будова кісткової, хрящової та м’язової тканин

Мета: розвити уміння спостерігати, виділяти істотні ознаки, описувати будову у взаємозв’язку з властивостями, виконувати малюнки.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Розгляньте мікрофотографії хрящової сполучної тканини. Знайдіть ядро, цитоплазму. Мембрану та міжклітинну речовину. Зверніть увагу на співвідношення клітин та міжклітинної речовини, на форму клітин.

Картинки по запросу хрящова тканина тканина будова

Рис. 2. Будова хрящової тканини

3. Порівняйте побачене з малюнком в підручнику. Замалюйте тканини в зошиті та підпишіть їхні структурні компоненти.

Рис. 2.1. Будова хрящової тканини

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Розгляньте мікропрепарат компактної кісткової тканини. Зверніть увагу на особливості будови.

Картинки по запросу кісткова тканина будова

Рис. 3. Мікроскопічна будова кісткової тканини

 

Картинки по запросу кісткова тканина будова

Рис. 3.1. Мікроскопічна будова кісткової тканини

5. Розгляньте мікрофотографії гладенької м’язової тканини. Знайдіть ядро, цитоплазму, мембрану, міжклітинну речовину. Зверніть увагу на співвідношення клітин та міжклітинної речовини, на форму клітин.

Похожее изображение

Рис. 4. Будова гладенької м’язової тканини.

6. Порівняйте побачене з малюнком в підручнику. Замалюйте тканини в зошиті та підпишіть їхні структурні компоненти.

Рис. 4.1. Будова гладенької м’язової тканини

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Висновок.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

Лабораторне дослідження № 3

Тема: Розвиток втоми при статичному і динамічному навантаженні. Вплив ритму і навантаження на розвиток втоми

Мета: розвити вміння характеризувати розвиток втоми.

Обладнання: гантелі масою 3 і 5 кг, годинник із секундною стрілкою.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Візьміть у рику гантелі масою 3 кг, підніміть їх до рівня плеча й утримуйте до настання втоми. Час здійснення статичної роботи зафіксуйте.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Після відновлення м’язів (через 5 хв) візьміть ті самі гантелі й ритмічно піднімайте та опускайте їх. Час здійснення динамічної роботи запишіть.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Для дослідження впливу навантаження спочатку виконуєте вправу на згинання руки з гантелею 5 кг. За якого навантаження швидше розвивається втома й чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Для дослідження впливу ритму на розвиток втоми згинайте руки з гантелею в повільному темпі, через деякий час – у середньому, а згодом – у швидкому. За якого ритму діяльності швидше розвивається втома м’язів?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

6. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

Дослідницький практикум № 1

Тема: Самоспостереження за співвідношенням маси й зросту тіла

Мета: дослідити відповідність між масою тіла й зростом людини та вміти оцінювати ступінь цієї відповідності з використанням методу показників.

Обладнання: ваги, ростомір.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Визначення росту й маси свого тіла. Поміряйте зріст, виміряйте масу та порівняйте свої показники зі стандартними показниками таблиць (ст. 25) для хлопців та дівчат.

Зріст - ______________.   Вага - ______________

3. Визначення індексу маси тіла (ІМТ) (індекс Кетеле).

Визначаємо індекс: ІМТ = М (кг) / Р2 (м) (дорівнює масі тіла в кілограмах, поділеній на зріст у квадраті в метрах). Ідеальна маса тіла дорослої людини коливається в межах ІМТ від 20 до 25 кг/м2. Якщо показники менші, то можна говорити про недостатню масу, якщо більші – про надлишкову масу.

4. Висновок.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

Дослідницький практикум № 2

Тема: Дія ферментів слини на крохмаль

Мета: формування умінь спостерігати, застосовувати знання та описувати процеси травлення.

Обладнання: два накрохмалені клаптики білої тканини (два тонкі зрізи картоплі),  вата, сірники,спиртовий розчин йоду.

 

Хід роботи

Теоретичне пояснення. Крохмаль – органічна сполука, яка для організму людини разом із буряковим цукром є основним постачальником простих вуглеводів. З розчином йоду ця сполука набуває синього кольору, а реакція з йодом дає змогу виявити навіть сліди крохмалю в розчині.

Інструктаж з техніки безпеки.

Дослід. Візьміть два накрохмалені клаптики білої тканини. Один із них опустіть у розчин йоду одразу. На другому клаптику сірником, на кінці якого накручено вату, змочену слиною, залиште сліди і також опустіть у спиртовий розчин йоду.

Спостереження.

Пояснення результатів, висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 4

Тема: Зовнішня будова зубів (за муляжами, моделями)

Мета: розвити уміння спостерігати, описувати та виділяти істотні ознаки зубів людини.

Обладнання: моделі, муляжі зубів.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Розгляньте верхній і нижній зубні ряди та визначте види зубів, особливості їх зовнішньої будови та функції.

Картинки по запросу види зубів

Рис. 5. Види зубів

3. Розгляньте муляж чи модель зуба й знайдіть коронку, шийку й корінь.

4. Уважно дослідіть поверхню зуба та визначте розташування емалі й цементу, які є покривами зуба. Розгляньте розріз зуба й знайдіть дентин та пульпу.

5. Визначте назви позначених на малюнку елементів будови зуба: кісткова альвеола, коронка, шийка, корінь, емаль, дентин, цемент, періодонт, пульпа, канал кореня зуба.

Рис. 6. Будова зуба

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторна робота № 1

Тема: Мікроскопічна будова крові людини

Мета: розвити уміння спостерігати, розпізнавати та описувати формені елементи крові людини.

Обладнання: мікроскопи, мікропрепарати крові людини.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарати крові людини. За якими ознаками розпізнають еритроцити, лейкоцити, тромбоцити?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Переведіть мікроскоп на велике збільшення та порівняйте розміри, наявність ядра, форму клітин крові.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Замалюйте в зошиті формені елементи крові, дотримуючись їхнього співвідношення в розмірі.

Рис. 7. __________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

5. Заповніть у робочому зошиті таблицю.

Ознака

Еритроцити

Лейкоцити

Тромбоцити

Форма

 

 

 

Розмір

 

 

 

Забарвлення

 

 

 

Наявність ядра

 

 

 

Функції

 

 

 

6. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 5

Тема: Вимірювання частоти серцевих скорочень

Мета: навчити учнів вимірювати частоту серцевих скорочень за пульсом; виробити вміння з’ясовувати та обґрунтовувати значення показників ЧСС для оцінки стану власного здоров’я.

Обладнання: секундомір.

 

Інструктивна картка

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Знайдіть пульс у себе на променевій артерії. Для цього покладіть вказівний і середній пальці на внутрішню поверхню руки перед зап’ястком з боку великого пальця.

3. Користуючись секундоміром,визначте пульсові удари впродовж 30 с. Цей показник помножте на 2 і визначте ЧСС за 1 хв.

4. Порівняйте величину визначеної ЧСС із показником частоти серцевих скорочень у нормі для вашої вікової групи.

5. Оцініть стан свого здоров’я за ЧСС на основі даних таблиці, що подана нижче.

ЧСС, уд/хв

Стан здоров’я

Рекомендації щодо запобігання захворюванню

 • 45

Порушення кровообігу, серцева блокада

Звернутися до кардіолога, зробити кардіограму

45-59

Ознаки гіпофункції щитоподібної залози

Пройти обстеження в ендокринолога

60-80

Показник нормального фізіологічного стану організму

Підтримувати здоровий спосіб життя

81-100

Показник підвищеного артеріального тиску

Регулярно вимірювати артеріальний тиск, звертатися до кардіолога

Понад 100

Може бути ознакою гіпофункції щитоподібної залози

Пройти обстеження в ендокринолога

6. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Дослідницький практикум № 3

Тема: Спостереження за частотою серцевих скорочень упродовж доби, тижня

Мета: формувати дослідницькі вміння визначати вплив навантаження на стан серцево-судинної системи.

Обладнання: секундомір, ілюстрації кровоносної системи людини.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Знайдіть пульс у себе на зап’ястку. Потренуйтесь швидко знаходити пульс.

3. Знайшовши пульс, увімкніть секундомір і почніть рахувати упродовж 30 с. Одержане число помножте на 2. Так ви визначите кількість серцевих скорочень за 1 хв. Дані запишіть у таблицю.

4. Присядьте 10 разів і відразу визначте пульс, дані запишіть у таблицю.

5. Визначте пульс після 1- та 5-хвилинного відпочинку, дані запишіть у таблицю.

Стан організму

Частота пульсу

У стані спокою

 

Після 10 присідань

 

Через 1 хв після навантаження

 

Через 5 хв після навантаження

 

6. Виміряйте ЧСС кожного дня упродовж тижня. Знайдіть закономірність.

7. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 6

Тема: Вивчення будови спинного та головного мозку людини

Мета: розвивати уміння розпізнавати елементи будови головного мозку.

Обладнання: моделі, муляжі, малюнки головного мозку.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Розгляньте головний мозок людини. Визначте розташування основних відділів головного мозку.

3. Зіставте назви відділів головного мозку з їхніми позначеннями на ілюстрації:

 

 

 

 

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/sobol-8-bio/sobol-8-bio-203.jpg

Рис. 8. Відділи головного мозку

… - півкулі великого мозку, … - мозолисте тіло, … - великий мозок, … - проміжний мозок, … - мозочок, … - стовбур головного мозку.

4. Визначте назву відділу головного мозку, використавши інформацію таблиці про їхні особливості будови і значення.

Таблиця. Значення відділів головного мозку людини.

Назва

Будова

Значення

 

 

Таламус і гіпоталамус

Регуляція обміну речовин, температури тіла, гомеостазу, а також сну, пам'яті, поведінки

 

Продовження спинного мозку

Регуляція життєвоважливих функцій дихання, слиновиділення, соковиділення, серцевої діяльності та ін

 

Ніжки мозку й дах

Регуляція тонусу м'язів, здійснення орієнтувальних рефлексів на світло й звуки

 

Міст. Мозочок, вкритий корою

Координація рухів тіла, проведення нервових імпульсів

 

Дві півкулі, вкриті корою

Керує діяльністю нервової системи, регулює діяльність організму, забезпечує ВНД і зв'язок із середовищем

 

     Висновок: вказати основні відділи головного мозку; речовини з яких складається; зазначити частини та борозни головного мозку; основні функції головного мозку.

5. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 7

Тема: Визначення акомодації ока

Мета: дослідити пристосувальні властивості ока до сприйняття предметів на різних відстанях.

Обладнання: аркуш паперу з отвором 4-5 см і цифрами навколо нього.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Візьміть аркуш паперу з отвором та цифрами навколо нього і тримайте його на відстані 10-15 см від очей.

3. Через отвір у папері прочитайте напис на дошці одним оком, прикривши інше.

4. Зверніть увагу, якими при цьому здаються цифри написані на папері навколо отвору.

5. Переведіть погляд, на цифри, написані навколо отвору на аркуші паперу. Яким бачите напис на дошці? Чому?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 8

Тема: Виявлення сліпої плями на сітківці ока

Мета: переконатись у наявності сліпої плями на сітківці ока; розвивати дослідницькі вміння та вміння пояснювати результати дослідження

Обладнання: картка для демонстрації сліпої плями на сітківці ока, щільний папір.

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Прикрийте ліве око рукою або щільним папером і почніть розглядати картку з малюнком, повільно наближаючи її до ока. При цьому дивіться тільки на ліве зображення (плюс). На якій відстані від ока зникає праве зображення кола й чому? ________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Те саме зробіть із прикритим правим оком, але почніть розглядати праве зображення кола. На якій відстані від ока зникає ліве зображення плюса й чому?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Висновок (чому під час попадання зображення на сітківку його образ виникає не завжди?).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 9

Тема: Вимірювання порога слухової чутливості

Мета: формувати уміння вимірювати поріг слухової чутливості для правого й лівого вуха.

Обладнання: механічний годинник, сантиметрова лінійка.

 

Хід роботи

(дослідження виконують групами по три учні)

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Вимірювання порогу чутливості здійснюється в умовах повної тиші. Один учень сидить на стільці із заплющеними очима. Другий учень повільно наближає годинник до правого вуха досліджуваного, доки той не почує звук. Третій учень лінійкою заміряє відстань від годинника до вушної раковини першого учня.

http://narodna-osvita.com.ua/uploads/sobol-8-bio/sobol-8-bio-239.jpg

Рис. 9. Будва слухового апарату

3. Потім дослідження проводять з лівим вухом.

4. Заповніть таблицю:

Вухо

№ вимірювання

Відстань від годинника

Середній показник чутливості, см

Ліве

1

 

 

2

 

 

3

 

 

Праве

1

 

 

2

 

 

3

 

 

5. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Дослідницький практикум № 4

Тема: Дослідження температурної адаптації рецепторів шкіри

Мета: розвивати уміння дослідницької діяльності в процесі ознайомлення з температурною адаптацією шкіри.

Обладнання: посудини з водою різної температури, секундомір.

 

Хід роботи

1. Інструктаж х техніки безпеки.

2. Опустіть кисть руки в гарячу (+40оС) або холодну (+10оС) воду. Одночасно запустіть секундомір і визначте час адаптації терморецепторів – тобто час, протягом якого відчуття тепла або холоду слабшає.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Налийте в три посудини воду з температурою +10оС, +25оС, +40оС. У першу помістіть праву руку, а в третю – ліву. Потім перенесіть обидві руки в середню посудину з температурою 25оС. Оцініть відчуття правої і лівої рук.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 10

Тема: Визначення реакції зіниць на світло

Мета: розвивати вміння спостерігати та описувати фізіологічні явища на прикладі вивчення реакції зіниць на світло.

Обладнання: джерело світла (ліхтарик, настільна лампа).

 

Хід роботи

1. Інструктаж з техніки безпеки.

2. Учень, який проводить дослідження, спрямовує світло ліхтарика на очі піддослідного та звертає увагу на діаметр зіниць кожного ока і на те, чи однаковий він.

3. Учень просить піддослідного прикрити праве око долонею руки та спрямовує світло ліхтарика на його обличчя. Через 10-15 с він просить забрати руку та звертає увагу на діаметр зіниць очей і на те, чи однаковий він.

4. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Лабораторне дослідження № 11

Тема: Дослідження різних видів пам'яті

Мета: розвивати уміння досліджувати біологічні процеси.

Обладнання та матеріали: картка з переліком рухів, картка з 10 малюнками, картка з 10 словами, картка з 10 парами логічно зв’язаних слів.

 

Хід роботи

Завдання 1. Дослідження рухової пам'яті. Запам’ятайте та відтворіть 10 рухів учителя, який показує їх у певній послідовності. Визначте кількість правильно й послідовно відтворених рухів.

____________________________________________________________________

Завдання 2. Дослідження образної зорової пам'яті. Упродовж 10 с запам’ятайте 10 малюнків, що запропонував учитель. Запишіть їх, визначте кількість правильно відтворених малюнків.

____________________________________________________________________

Завдання 3. Дослідження образної слухової пам'яті. Запам’ятайте 10 слів, що зачитував учитель з інтервалом мів ними у 2 с. Запишіть слова, які запам’ятали, Визначте кількість правильно і послідовно відтворених слів.

____________________________________________________________________

Завдання 4. Дослідження словесно-логічної пам'яті. Прослухайте 10 пар слів, які мають логічний зв'язок. Запишіть слова правої половини ряду, коли вчитель буде зачитувати слова лівої половини. Визначте кількість правильно відтворених слів.

____________________________________________________________________

Загальний результат: 10 балів – відмінно, 8-9 балів – дуже добре. 5-7 балів – добре, 3-4 бали – задовільно, 1-2 бали – погано.

5. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

 

 

                                                                                Дата: «___» ________________ р.

 

 

Дослідницький практикум № 5

Тема: Визначення типу вищої нервової діяльності та властивостей темпераменту

Мета: формувати дослідницькі вміння в процесі визначення типу ВНД та властивостей темпераменту.

Обладнання: тестові завдання (на основі особистісного опитувальника Айзенка»).

Хід роботи

1. Дослідження типів ВНД й темпераменту за допомогою тесту. Дайте відповіді на запитання тесту. Якщо твердження збігається з вашою думкою, позначте його знаком «+», якщо ні, «-».

1.

Чи здійснюєте ви свою діяльність (навчання) без попереднього планування?

 

2.

Чи буває так, що ви почуваєте себе то щасливим, то нещасним без явних на те причин?

 

3.

Чи почуваєте ви себе щасливим, коли займаєтесь справою, що потребує миттєвих дій?

 

4.

Чи бувають у вас різкі зміни настрою без видимих на те причин?

 

5.

Під час нових знайомств ви першим виявляєте ініціативу?

 

6.

Чи часто ви буваєте в поганому настрої?

 

7.

Чи схильні ви діяти швидко та рішуче?

 

8.

Чи буває так, що ви намагаєтесь на чомусь зосередитись, але вам це не вдається?

 

9.

Ви є пристрасною людиною?

 

10.

Чи буває так, що під час розмови з іншими людьми ви присутні лише фізично, а подумки – відсутні?

 

11.

Чи відчуваєте ви дискомфорт без спілкування?

 

12.

Чи буває так, що часом ви сповнені енергії, а часом, навпаки, зовсім пасивні?

 

 

Обробка результатів

 • Кількість «плюсів» на всі запитання з непарними номерами відкладіть на горизонтальній осі вправо від нуля.
 • Кількість «мінусів» на всі запитання з непарними номерами відкладіть на горизонтальній осі вліво від нуля.
 • Кількість «плюсів» на всі запитання з парними номерами відкладіть на вертикальній осі вгору від нуля.
 • Кількість «мінусів» на всі запитання з парними номерами відкладіть на вертикальній осі вниз від нуля.
 • Поєднайте крайні відкладені точки на осях. Площа отриманого чотирикутника відображає темперамент, а розподіл чотирикутника по секторах показує переважання типу темпераменту.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Визначення властивостей темпераменту. За допомогою таблиці оцініть властивості власного темпераменту.

Властивість

Сангвініки

Холерики

Флегматики

Меланхоліки

Чутливість

Знижена

Знижена

Знижена

Підвищена

Реактивність

Висока

Висока

Низька

Низька

Активність

Висока

Висока

Висока

Низька

Темп реакцій

Прискорений

Прискорений

Уповільнений

Уповільнений

Пластичність

Наявна

Немає

Немає

Немає

Емоційна стабільність

Підвищена

Підвищена

Знижена

Підвищена

 

3. Висновок.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Оцінка ________________

1

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Роман Тетяна Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Savchenok Elena
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
22 грудня 2019
Переглядів
15158
Оцінка розробки
5.0 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку