10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Збірник матеріалів на тему "Краща профспілкова організація"

Про матеріал

Головна мета профспілкової роботи - виконання зобов'язань за колективним договором, піклування про членів профспілки, захист їх інтересів у межах чинного законодавства України, дотримання і перегляд виконання домовленостей – запорука творчого неспокою і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.

Перегляд файлу

                                              ЗМІСТ МАТЕРІАЛІВ,

представлених на конкурс

«Краща  профспілкова організація»

 

 1. Профспілка – це  успіх!  ________________________________ с.3
 2. Історія профспілкової організації ________________________ с.4
 3. Основні нормативно - правові акти  держави

профспілки __________________________________________ с.5

 1. Мета та завдання  _____________________________________ с.8
 2. Функції _____________________________________________ с.11
 3. Права та обов’язки членів організації ____________________ с.15
 4. Як стати членом профспілки?  __________________________ с.19
 5. Модель роботи профспілкового комітету _________________ с.20
 6. Комісія соціального і  правового  захисту ________________ с.22
 7. Комісія з організаційно – масової роботи  та інформаційного забезпечення ________________________ ________________ с.26
 8. Комісія з питань охорони праці _________________________ с.30
 9. Комісія з питань культурно – масової , спортивної роботи, оздоровлення ________________________________________ с.34
 10. Ревізійна комісія _____________________________________ с.38
 11. Захист працівників від незаконних дій роботодавця  _______ с.39
 12. Основні якості лідера  _________________________________с.40
 13. Поради профспілковому керівнику ______________________ с.43
 14. Крилаті вислови про працівників школи   ________________ с.47
 15. Фотоматеріали_______________________________________ с.50

 

 

 

 

 

 

                                              Первинна профспілкова організація

Доманівського РНВК  «Доманівська ЗОШ І-ІІІст.  №1-

Центр дитячої та юнацької творчості»

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Професі́йна спі́лка (профспі́лка) — добровільна неприбуткова громадська організація, галузева спілка, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх  трудової  діяльності .

Професійні спілки створюються на основі вільного вибору їх членів, всі професійні спілки мають рівні права.    

                                                                   Мрієш досягти успіху і  змінити світ?                             

                                                                     Ти – активний та цілеспрямований?           

                                                                       Шукаєш команду однодумців?

                                                                                  Тоді тобі з нами!

                                                                         МИ - ЦЕ ШКОЛА УСПІХУ!!!

                                                                        ПРОФСПІЛКА- ЦЕ ОПОРА!!!

 

         Кожна людина хоче прожити своє  життя недаремно, хоч і розуміє це кожен по-своєму. Нам дано дуже багато, перед нами лежать мільйони доріг. Важко визначити, якою саме піти, чому присвятити свій час та сили. Мені здається, у кожної людини є своє призначення, бо всі ми різні, унікальні. Та є й таке, що об’єднує нас усіх. Це- професійна спілка!

                                    

                                          Історія школи

   У центрі Доманівки розташовано районний навчально-виховний комплекс «Доманівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1– Центр дитячої та юнацької творчості».Цього статусу школа набула в 2011 році.

        Історія навчального закладу

 починається в далекому 1890 році,

коли в Доманівці створили

 церковно-приходську школу.

 

                                                                         Після громадянської війни школа пережила декілька реорганізацій

 і перед Великою Вітчизняною

війною стала середньою.

Війна майже  повністю зруйнувала єдиний навчальний корпус. 28 березня 1944 року радянські війська визволили Доманівку від загарбників, а

 вже 4 квітня школа відновила свою роботу.

     У повоєнний період було побудовано корпус для початкових класів, головний корпус, спортивний зал, гуртожиток. Доманівська середня школа перетворилася на провідний освітній заклад нашої області.

      У 2009 році  завершено будівництво нового навчального корпусу.

http://photo.foto-planeta.com/view/2/8/2/domanevka-28217.jpghttp://domanivkarnvk.at.ua/2009.jpg 

 

 

 

 

 

Нормативно-правові акти держави про профспілки

1. Конституція України

2. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

3. Кодекс Законів про працю України

4. Закон України «Про колективні договори і угоди»

5. Закон України «Про відпустки»

6. Закон України «Про оплату праці»

7. Закон України «Про державну службу»

8. Закон України «Про звернення громадян»

9. Закон України «Про охорону праці»

10. Закон України «Про освіту»

           Повноваження первинних профспілкових організацій

Первинна профспілкова організація  -  добровільне   об'єднання членів   профспілки,   які,   як   правило,   працюють  на  одному  підприємстві,  в  установі,  організації   незалежно    від   форми  власності   і  виду 

господарювання  або  у  фізичної  особи,  яка  використовує  найману  працю,  або   забезпечують   себе   роботою самостійно, або навчаються в одному навчальному закладі.

Первинна профспілкова організація створюється в установі, організації, на підприємстві, в навчальному закладі за наявності не менше 3-х членів профспілки або 3-х працівників, які бажають утворити профспілкову організацію.

      Якщо в трудових колективах є менше ніж 3 члени профспілки, то вони входять до складу найближчої територіальної профспілкової організації.

Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо її члени прийняли рішення про її створення та повідомили вищестоящий орган профспілки про своє приєднання до Профспілки.

       Вищестоящий профспілковий орган розглядає питання про реєстрацію первинної профспілкової організації на протязі місяця з дня подання рішення про її створення.

        Про свою приналежність до профспілки первинна профспілкова організація повідомляє відповідний територіальний орган юстиції та роботодавця. Первинна профспілкова організація  керується у своїй діяльності чинним законодавством, вимогами Статуту Профспілки, програмними документами і рішеннями профспілкових органів.

Вищим органом первинної профспілкової організації є збори (конференція) членів Профспілки. Профспілкові збори (конференція) проводяться в міру необхідності, але не рідше двох разів на рік, в терміни, визначені профкомом або вищим профспілковим органом.


До компетенції зборів (конференції) належить вирішення таких питань:

 - визначення основних напрямів роботи профспілкової організації;

 - вирішення питань про створення профгруп, профорганізацій в структурних підрозділах;

- обрання комітету Профспілки, голови комітету та його заступників, яке  може проводити  також на засіданні комітету з числа його членів;

- обрання ревізійної комісії;

- заслуховування звітів профкому та його голови про виконувану роботу, а також звітів ревізійної комісії;

- затвердження бюджету профспілкової організації та порядку використання коштів профспілкової організації;

- вирішення питання про введення штатних посад, затвердження посадових окладів, порядку преміювання, виплати надбавок тощо;

- прийняття в члени Профспілки та виключення з неї;

- вирішення питань, пов’язаних з управлінням майном профспілкової організації;

- вирішення питання про входження до складу Профспілки чи вихід з неї;

- обрання делегатів на конференції чи збори представників профспілкових організацій, а також представників профспілкової організації до вищих профспілкових органів у разі прямого делегування  та відкликання їх;

- збори можуть делегувати певні повноваження первинної профспілкової організації профспілковому комітету чи іншим профспілковим органам.

Збори можуть також розглядати і вирішувати інші питання, що відносяться до компетенції первинної профспілкової організації.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Головна мета профспілкової роботи - виконання зобов’язань за колективним договором, піклування про членів профспілки, захист їх інтересів у межах чинного законодавства України, дотримання і перегляд виконання домовленостей – запорука творчого неспокою і сприятливого морально-психологічного клімату в колективі. Адже, настрій з яким учитель переступає поріг школи сприяє творчому успіху, професійному зростанню і, найголовніше, корисно впливає на здоров’я колективу.

Здається, зроблено чимало, але не вирішених проблем ще дуже багато. Профспілкова організація школи  разом із районною профспілкою працівників освіти будуть шукати нові форми роботи для вирішення всіх проблем разом, адже лише в єдності профспілкових лав – сила, надія, впевненість у майбутньому!

     Метою діяльності Профспілки є здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:

 •  Може брати участь у виборчому процесі відповідно до чинного законодавства, взаємодіяти з депутатськими комісіями і групами, співпрацювати з політичними партіями, виборчими блоками під час виборчої кампанії, пропонувати для включення в їх виборчі списки авторитетних членів профспілкових організацій відповідного рівня, надавати допомогу членам Профспілки, які самовисуваються кандидатами в депутати місцевих Рад та на посади їх голів.
 • Захищає право членів Профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення.  Має право  вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи і відповідним органам державної влади та місцевого самоврядування про прийняття або внесення змін до законів і інших нормативно-правових актів, які стосуються соціально-трудової сфери, брати участь у розгляді органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також роботодавцями, їх об’єднаннями, іншими об’єднаннями громадян своїх пропозицій.
 • Як представник застрахованих осіб бере участь в управлінні державним соціальним страхуванням. Направляє до органів державної влади і управління вимоги і пропозиції щодо внесення змін або відміни законів і нормативних актів, які обмежують права та інтереси членів Профспілки, прийняття нових.
 • Веде переговори, укладає  колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
 • Здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.
 • Представляє права та інтереси  членів Профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

Представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт).

Має право представляти інтереси членів Профспілки в частині реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ.

 • Для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів Профспілки має право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій відповідно до діючого законодавства.
 • Вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробки соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством.
 • Сприяє організації  та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки.

Бере участь у створенні умов для загальнодоступного користування членами Профспілки та членами їх сімей надбаннями української національної культури, культур національних меншин, які проживають на території України, світової культури.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Функції професійних спілок:

 • збереження та підвищення заробітної плати;
 • захист умов праці ( техніка безпеки та охорона праці );
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • представництво при веденні колективних переговорів.
 • Здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників і осіб, що навчаються, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях та майстернях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників і осіб, що навчаються.

У разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці та навчання, об’єктів виробничого призначення, що проектуються, будуються чи експлуатуються, на  відповідність їх нормативно-правовим актам з питань охорони праці, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них.

Для здійснення цих функцій може створювати службу правової допомоги, правову, технічну інспекції праці, комісії, затверджувати положення про них.

             Уповноважені представники Профспілки мають право вносити роботодавцям, органам виконавчої влади та самоврядування  подання, які є обов’язковими для розгляду роботодавцями, та одержувати від них аргументовані відповіді.

 • Інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.

Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснює видавничу діяльність відповідно до чинного законодавства.

 • Має право одержувати безоплатно від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань інформацію з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів, інформацію про  результати господарської діяльності підприємств, установ, організацій, статистичні дані від Державного комітету статистики України з питань праці та соціально-економічних питань, виробничого та невиробничого травматизму, профзахворювань.
 • З метою реалізації статутних завдань може здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.
 • Налагоджує та підтримує зв’язки з іншими профспілками та профспілковими об’єднаннями і організаціями України, зарубіжних країн, укладає з ними договори (угоди).
 • Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву.

Для вирішення статутних завдань, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації профспілкових кадрів має право за рахунок власних коштів створювати навчальні, культурно-освітні заклади, правові, соціологічні центри  та центри незалежних експертиз.

 • Бере участь у розробленні державної політики зайнятості населення, проводить спільні консультації з цих проблем з роботодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, пропонує заходи щодо спільного захисту членів Профспілки, які вивільняються в результаті реорганізації або ліквідації підприємств, установ, організацій галузі, має право вносити пропозиції відповідним органам про перенесення термінів або тимчасове припинення чи відміну заходів, пов’язаних з вивільненням працівників. Здійснює контроль за виконанням законодавства про зайнятість.
 • Представляє права та інтереси працівників освіти у відносинах з роботодавцем в управлінні підприємствами, установами, організаціями, а також у випадках приватизації об’єктів державної та комунальної власності, направляє своїх представників для участі в роботі комісій з приватизації.
 • Організовує та здійснює громадський контроль за реалізацією прав членів Профспілки у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги.

Через своїх представників бере участь у діяльності експертних, консультативних та наглядових рад при органах та закладах охорони здоров’я.  Організовує оздоровлення та відпочинок членів Профспілки та членів їх сімей. Бере участь у розвитку фізичної культури, спорту, туризму, міжнародної, науково-інноваційної діяльності, громадського харчування, сприяє працевлаштуванню студентів шляхом створення клубів, центрів, гуртків тощо.

 •  Бере участь в охороні довкілля, захисті населення від негативного екологічного впливу, сприяє діяльності громадських природоохоронних  організацій, може проводити громадські екологічні експертизи, здійснювати іншу не заборонену чинним законодавством діяльність у цій сфері.
 • Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:
 •  Добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї.
 •  Виборності всіх профспілкових органів знизу до верху.
 • Рівності прав членів Профспілки.
 •  Забезпечення представництва основних професійних груп галузі у виборних профспілкових органах.
 • Розмежування повноважень, визначення компетенції всіх профспілкових органів та самостійності виборних органів у вирішенні питань, що відносяться до їх повноважень.
 •  Свободи дискусії, поваги до думки меншості  на стадії обговорення питань та обов’язковості виконання прийнятих рішень.
 • Звітності всіх виборних органів перед профспілковими організаціями, що їх обрали, підпорядкованості нижчих за ступенем профспілкових органів вищим.
 • Колегіальності в роботі організації та виборних органів і особистої відповідальності за виконання прийнятих рішень і профспілкових доручень.
 • Єдності профспілкового руху, солідарності всіх членів Профспілки, всіх її структур в реалізації статутних завдань.
 • Взаємної відповідальності профспілкових органів всіх рівнів.
 • Нормованого відрахування членських внесків.

          Якою б не була влада, своєї ролі Профспілки не втратять! 

В єдності наша сила!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Права та обовязки членів організації

У профспілках чи не найбільше прав серед інших об’єднань громадян.

     Держава визнає профспілки повноважними представниками працівників і захисниками їхніх трудових, соціально – економічних прав та інтересів.

     Права профспілок визначені та гарантуються Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, іншими нормативно – правовими актами України, а також статутами профспілок, які, зокрема, визначають їх функції. Серед них – представницька, захисна, контрольна, соціально – економічна, гуманітарна, міжнародна.

     Профспілка в своїй діяльності є незалежною від органів державної влади та місцевого самоврядування, роботодавця, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна і не підпорядкована. Вона самостійно організовує свою роботу, проводить збори, конференції, з’їзди. Засідання утворених нею органів, інші заходи, які не суперечать законодавству України.

     Держава заборонила органам своєї влади й органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, роботодавцям, їх об’єднанням втручатися у діяльність профспілок, їх організацій, перешкоджати здійсненню їх статутної діяльності.

     За порушення прав профспілок встановлена кримінальна відповідальність. За умисне перешкоджання законній діяльності професійних спілок передбачені виправні роботи на термін до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років. 

       Наші права як члена профспілки визначені в її Статуті. Ставши членом профспілки, ми маємо право на безоплатну юридичну консультацію, правовий захист, зокрема в суді, обстоювання ваших прав та інтересів перд роботодавцем, в органах державної влади та місцевого самоврядування, на матеріальну допомогу та заохочення тощо. В особі профспілки ми маємо і доброго порадника. У ній  знайшли можливість сформувати себе як особистість для громадської роботи, активної участі в суспільно – політичному житті країни.    Сташи членом профспілки, ми можемо навчатися та підвищувати свою кваліфікацію в профспілкових навчальних закладах –  зональних навчально – методичних профспілкових центрах, брати із своєю сім’єю участь у колективах народної творчості, фізкультури і спорту тощо.

  Відповідно до статті 247 КЗпП та статті 38 Закону № 1045 виборний орган первинної профспілкової організації в навчальному закладі:

 • укладає та контролює виконання колективного договору, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного договору;
 • разом з роботодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці;
 • разом з роботодавцем вирішує питання оплати праці працівників, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифний сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат;
 • разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки надання відпусток, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
 • разом з роботодавцем вирішує питання соціального розвитку закладу, поліпшення умов праці, матеріально–побутового, медичного обслуговування працівників;
 • бере участь у вирішенні соціально – економічних питань, визначених та затверджених переліком і порядком надання працівникам соціальних пільг;
 • бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • представляє інтереси працівників за їх дорученням під час розгляду індивідуальних трудових спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;
 • приймає рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір з керівником навчального закладу, якщо він порушує Закон №1045, законодавство про працю, ухиляється від участі в переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не  виконує зобов’язань відповідно до колективного договору, допускає інші порушення законодавства про колективні договори;
 • надає згоду або відмовляє в наданні згоди на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом професійної спілки, що діє у закладі, у випадках, передбачених законом;
 • бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, у роботі комісії з питань охорони праці;
 • здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням у закладі безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків;
 • здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;
 • здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали у навчальному закладі, права користуватися на рівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих та профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно зі Статутом навчального закладу та колективним договором;
 • представляє інтереси застрахованих осіб у комісії з соціального страхування, направляє працівників до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів на умовах, передбачених колективним договором або угодою, перевіряє стан організації медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;
 • визначає разом з роботодавцем відповідно до колективного договору розмір коштів, що будуть спрямовані на будівництво, реконструкцію, утримання житла, веде облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляє в установленому законодавством порядку житлову площу в будинках, споруджених за кошти або за участю навчального закладу, а також житлову площу, що надається власникові у розпорядження в інших будинках, здійснює контроль за житлово – побутовим обслуговуванням працівників.

     Крім того, якщо це обумовлено в колективному договорі між адміністрацією навчального закладу та первинною профспілковою організацією, керівник навчального закладу зобов’язаний погоджувати з профспілковим комітетом питання розподілу фонду матеріального заохочення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Як стати членом профспілки?   

Людина вільно обирає для себе профспілку. Її членом є особа, що входить до складу профспілки, визнає Статут та сплачує внески.

     Почитавши Статут обраної вами профспілки, поспілкувавшись з її членами, вам слід прийняти рішення, ваша це організація чи ні.

       Якщо так -  беріть аркуш паперу і пишіть заяву до первинної профспілкової організації з проханням прийняти вас у члени профспілки.

 І саме ви, ставши членом профспілки, зможете сприяти ефективності її роботи, впливати на реалізацію нею захисних функцій, підвищення ролі профспілки у житті спілчан , а отже, і вашому житті.

Головні напрямки роботи комітету
Первинної профспілкової організації  (ППО)

 1. Здійснювати захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про освіту», «Про вищу освіту»,  Кодексу законів про працю.
 2. Виконувати Статут Профспілки працівників освіти і науки України та постанови вищих профспілкових органів.
 3. Здійснювати контроль за виконанням Колективного договору.
 4. Здійснювати контроль адміністрації за дотриманням безпечних умов праці.
 5. Удосконалювати організаційну та  інформаційну роботу у профспілковій організації.
 6. Проводити навчання профспілкового активу.
 7. Організовувати оздоровчий та культурний відпочинок працівників.
 8. Організовувати   спортивну роботу працівників.
 9. Організовувати дитячий відпочинок.
 10. Здійснювати контроль у сфері громадського харчування.
 11. Розвивати співробітництво  з профспілковими організаціями  України.

Щорічно звітувати  перед членами профспілки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Комісія соціального і правового захисту надає допомогу профкому у підготовці та здійсненні заходів щодо покращення соціально – правового захисту членів профспілки. Основними функціями комісії є:

 • здійснення контролю за дотриманням чинного трудового законодавства, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці ( п.7 ст.247 КЗпП України); 
 • надання допомоги профспілковому комітету при укладанні колективного договору ( ст.10 КЗпП України, Закон України "Про колективні договори і угоди”);
 • підготовка для обговорення разом з роботодавцем питання запровадження, перегляду та змін норм праці ( ст. 247 КЗпП України);
 • участь у розробці тижневого навантаження ( п.24Типових правил внутрішнього трудового розпорядку);
 • участь у складанні і затвердженні розкладу уроків, графіків змінності обслуговуючого персоналу ( п. 25, 26 Типових правил внутрішнього трудового розпорядку);
 • розгляд подання роботодавця про залучення працівників до роботи у вихідні дні ( ст. 11 КЗпП України); представлення інтересів члена профспілки і участь в розгляді його трудового спору в КТС, судах ( ст. 226 КЗпП України);
 • контроль за правильним веденням записів у книзі наказів;
 • здійснення контролю за правильністю переведення працівників на іншу посаду, на роботу з неповним тижневим навантаженням, за правильністю звільнення з роботи (ст. 38 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”);
 • контроль за станом ведення трудових книжок; ознайомлення членів профспілки з чинним законодавством.

Основні напрямки роботи РНВК

 • Здійснення збору пропозицій щодо змін до Колективного договору.
 • Організація ведення переговорів з адміністрацією.
 • Проведення підготовки проекту Колективного договору між директором школи і профспілковим комітетом, організація його обговорення в первинних організаціях, участь у роботі узгоджувальної комісії, а також контроль за  виконанням Колективного договору. Інформування  профактиву  про хід його  виконання.
 • Участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначення  та затвердження переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.
 • Участь  у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку школи.
 • Здійснення громадського контролю за дотриманням адміністрацією законодавства про працю.
 • Здійснення контролю за ознайомленням працівників з попереднім педагогічним навантаженням на новий навчальний рік.
 • Здійснення контролю за дотриманням Закону України «Про відпустки».
 • Здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань звільнення працівників.
 • Розгляд заяв, скарг членів профспілки. Допомога працівникам у переговорах з адміністрацією щодо вирішення проблемних питань.
 • Здійснення контролю за своєчасним внесенням записів до трудових книжок.
 • Здійснення контролю за дотриманням адміністрацією норм оплати праці.
 • Контроль за роботою підприємств громадського харчування. Розробка пропозицій щодо  їх роботи. Організація контролю за асортиментом і якістю харчування, правилами торгівлі, санітарними умовами підприємств громадського харчування в школі.
 • Вивчення досвіду роботи щодо організації громадського харчування у інших навчальних закладах .
 • Контроль за розподілом матеріальної допомоги. Регулярний розгляд заяв членів профспілки про надання матеріальної допомоги.
 • Здійснення контролю за наданням пенсіонерам, які до виходу на пенсію працювали в школі, права користуватись на рівні з працівниками школи можливостями соціальних послуг і пільг згідно з Колективним договором.
 • Допомога  Раді ветеранів, підготовка нормативних документів, списків на преміювання та надання матеріальної допомоги.
 • Розгляд  на засіданнях профкому питань і пропозицій, пов’язаних з положенням ветеранів в школі.
 • Допомога Раді ветеранів в організації святкування   Дня Перемоги у ВВВ  та інших свят.
 • Підготовка питань та необхідної документації на засіданні профкому за напрямками діяльності комісії.
 • Проведення навчання профспілкового активу і надання практичної допомоги  з соціально-економічних питань.

     План роботи комісії з соціально-економічних питань  у 2015 р.

Заходи

Термін

Відповідальні

 1.      

Контролювати виконання рішень профкому

постійно

Підойма Т.А.

 1.      

Готувати питання на засідання профкому

Згідно плану роботи профкому

Комісія

 1.      

Проводити підготовку до звітної профспілкової конференції

лютий-березень

Зоріна Л.П.

 1.      

Допомагати у роботі Раді ветеранів школи.

протягом року

Пакліна О.О.

 1.      

Працювати зі зверненнями співробітників школи  до профкому

постійно

Ходак Н.М.

 1.      

Контролювати хід виконання Колективного договору в 2015 р.

протягом року

Пакліна О.О.

 1.      

Підготувати питання про готовність школи  до зимового опалювального сезону
(разом з комісією з охорони праці)

вересень

комісія

 1.      

Підготувати пропозиції щодо розподілу  грошової  допомоги за профорганізаціями підрозділів школи  на 2015 р.

січень

Зоріна Л.П.

 1.      

Розглядати заяви членів профспілки щодо надання грошової  допомоги

щомісяця

Підойма Т.А.

 1.  

Проводити  регулярний моніторинг роботи пунктів громадського харчування в школі

щоквартально

 Зоріна Л.П. Пакліна О.О.

 1.  

Проводити анкетування членів профспілки відносно якості громадського харчування

два рази на рік

Пакліна О.О.

 1.  

Проводити перереєстрацію облікових документів викладачів і співробітників, що перебувають на квартирному обліку

щорічно

Ходак Н.М.

 1.  

Надавати інформацію у газету «Шкільний вісник» та до сайту профкому  про роботу комісії

щоквартально

Пакліна О.О.

 1.  

Підготувати звіт про роботу комісії у 2015р.

грудень

Пакліна О.О.

 1.  

Підготувати план роботи комісії на 2016 р.

грудень

Пакліна О.О.

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія з організаційно–масової роботи  та інформаційного забезпечення залучає членів профспілки до практичної діяльності первинної профспілкової організації. Основними функціями комісії є:

 • участь у розгляданні пропозицій і рекомендацій, спрямованих на дальше, поліпшення масової роботи профспілкового комітету;
 • сприяння профспілковому комітету у розвитку трудової і громадської активності членів профспілки, підвищенні їх відповідальності за виконання статутних вимог, роз’яснення ролі і завдання профспілки, прав і обов’язків членів профспілки;
 • сприяння профспілковому комітету у здійсненні його повноважень по виконанню законів України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, "Про колективні договори та угоди”, "Про порядок вирішення колективних трудових спорів”, Кодексу законів про працю України, Положення про права профспілкового комітету;
 • розробка (спільно з іншими комісіями) рекомендацій по покращенню інформування членів профспілки з різних питань діяльності профспілкової організації;
 • участь (спільно з іншими комісіями) у підготовці профспілкових зборів і конференцій трудового колективу;
 • розробка і внесення на затвердження профспілкового комітету заходів по виконанню постанов, критичних зауважень і пропозицій членів профспілки;
 • участь у підготовці проектів рішень з питань організаційно – масової роботи профспілкового комітету і контролі за їх виконанням;

 

 

 •  участь у вивченні, узагальненні і розповсюдженні досвіду роботи на семінарах, які проводять вищі профспілкові органи;
 • підготовка даних статистичної звітності та внесення їх на затвердження профспілкового комітету;
 • контроль за регулярним поповненням профспілкової бібліотечки необхідною літературою та періодичною пресою для профактивістів та членів профспілки;
 • внесення пропозицій на розгляд профкому про моральне і матеріальне заохочення членів профспілки

Основні напрямки роботи РНВК

 • Підготовка планів роботи профспілкового комітету.
 • Підготовка питань та  документації до засідань профкому
  з основних напрямків роботи комісії.
 • Підготовка  матеріалів і документів до засідань профкому.
 • Контроль за виконанням планів роботи комісій профкому.
 • Оформлення протоколів засідань профкому, зборів, конференцій.
 • Організація і контроль за проведенням навчання профспілкового активу.
 • Інформування всіх членів  про прийняті рішення.
 • Допомога в організації  роботи підрозділів
  школи.
 • Надання методичної допомоги  та заступникам  з організації та планування профспілкової роботи.
 • Проведення роботи з  мотивації профспілкового членства.
 • Організація і проведення звітних та  звітно-виборних конференцій.
 • Підведення підсумків проведення звітно-виборної кампанії, контроль ведення обліку критичних зауважень і пропозицій та здійснення заходів з їх реалізації.
 • Контроль за своєчасним і правильним оформленням профспілкових квитків і карток, контроль за веденням обліку членів профспілки.
 • Проведення передплати на профспілкові видання.
 • Організація  роботи з висвітлення профспілкової роботи на профспілкових стендах 
 •  Публікація в засобах масової інформації матеріалів про роботу профкому.
 • Ведення  сайту  профспілкового комітету.
 • Здійснення контролю за виконанням Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та постанов вищих профспілкових органів.

             План роботи комісії з  організаційної та інформаційної

роботи на  2015 р.

Заходи

Термін

Відповідальні

 1.      

Контролювати  виконання рішень
профкому

постійно

Підойма Т.А.

 1.      

Готувати засідання
профкому

згідно плану

Комісія

 1.      

Перевіряти постановку та зняття з профспілкового обліку

щоквартально

Ходак Н.М.

 1.      

Вести профспілкову документацію в профкомі  (протоколи засідань профкому, президії, конференцій та ін.)

постійно

Ходак Н.М.

 1.      

Контролювати  ведення документації
профбюро структурних підрозділів школи

постійно

Комісія

 1.      

Своєчасно надавати та публікувати інформацію щодо діяльності профкому, профбюро та рішень, які приймаються на засіданнях, до газети  Шкільний вісник” та до сайту профкому. Супроводжувати  сайт профкому.

постійно

Федосєєнко І.Г.

 

 

 

 

 

 1.      

Своєчасно розміщувати профспілкові матеріали (рішення профкому, порядок денний засідання ПК, оголошення та ін.)

постійно

Гордієнко Н.В.

 1.      

Вести документацію комісії з питань організаційно – інформаційної  роботи

постійно

Гордієнко Н.В.

 1.      

Організувати роботу школи профактиву

протягом року

Комісія

 1.  

Підготувати та провести звітну профспілкову конференцію

 

Лютий 2015

Комісія

 1.  

Підготувати  зустріч профспілкового активу з директором РНВК

II квартал 2015

Комісія

 1.  

Підготувати  звіт про роботу комісії у 2015 р.

грудень

Гордієнко Н.В.

 1.  

Підготувати план роботи на 2016 рік

грудень

Федосєєнко І.Г., Гордієнко Н.В.

 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія з питань охорони праці здійснює громадський контроль за додержанням власником законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці. Основними функціями комісії є:

 • перевірка стану умов і безпеки праці, виробничого побуту, забезпечення працівників засобами колективного та індивідуального захисту, милом, молоком, газованою водою тощо, домагання віл власника усунення недоліків з цих питань;
 • участь у формуванні розділу "Охорона праці” колективного договору, а також в опрацюванні власником комплексних заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, поліпшення умов, гігієни праці та виробничого середовища, проведення перевірки їх виконання;
 • підготовка для профспілкового комітету пропозицій щодо визначення розмірів одноразової допомоги потерпілим або членам сімей загиблих на виробництві працівників, якщо нещасний випадок трапився внаслідок невиконання потерпілим вимог нормативних актів про охорону праці, а також встановлення додаткових (порівняно з чинним законодавством) пільг, які разом з власником вносяться на затвердження трудового колективу;
 • протидія безпідставному звинуваченню потерпілих, а також відмові власника скласти акт за формою Н–1 або внести до його змісту необхідні зміни тощо; домагання усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань визначених комісіями по їх розслідуванню;
 • на основі аналізу причин виробничого травматизму і професійних захворювань вироблення і внесення власнику або профспілковому комітету відповідних рол позицій;
 • контроль за додержанням  власником законодавства про робочий день і час відпочинку, охорону праці жінок та підлітків;
 • участь у роботі атестації робочих місць за умовами праці, контроль за наявністю та повнотою інструкцій з техніки безпеки, ведення відповідної документації (журналів інструктажу працюючих з техніки безпеки, періодичних оглядів обладнання  на відповідність його вимогам нормативних документів, засобів підвищеної небезпеки тощо);
 • організація і контроль за роботою громадських інспекторів з охорони праці;
 • захист прав та інтересів членів профспілки при вирішенні будь–яких питань з охорони праці.

   

                        Комісія має право:

 • безперешкодно перевіряти стан умов і безпеки праці, санаторного обслуговування і забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуального захисту, а також молоком, лікувально–профілактичним харчуванням, газованою водою, милом і таке інше;
 • вносити власнику подання з будь – якого питання охорони праці та одержувати звіти відповідних представників з питань охорони праці;
 • отримувати від власника або уповноваженого ним органу відповідну інформацію (дані) з усіх питань, які входять до компетенції комісії.

Основні напрямки роботи РНВК: Організація контролю за умовами та охороною праці. Внесення пропозицій  адміністрації щодо їх удосконалення. Розгляд плану підготовки школи  для роботи в зимових  умовах, перевірка їх виконання.

 •  Здійснення громадського контролю за дотриманням адміністрацією законодавства про охорону  праці.
 • Надання профбюро факультетів та підрозділів основних нормативних документів з охорони праці. Проведення навчання громадських інспекторів з охорони праці школи, підрозділів школи спільно з відділом охорони праці.
 • Проведення аналізу і узагальнення пропозицій з охорони  підрозділів до Колективного договору.
 • Підготовка комплексних заходів з охорони праці до Колективного договору.
 • Здійснення контролю за проведенням атестації посадових осіб з питань охорони праці.
 • Контроль за наявністю інструкцій з охорони праці на робочих місцях.
 • Контролю за проведенням інструктажів з охорони праці.
 • Проведення щорічного огляду-конкурсу стану умов охорони праці в університеті спільно з відділом з охорони праці
 • Участь у проведенні щорічного Всесвітнього дня охорони праці спільно з відділом з охорони праці.
 • Підготовка питань та необхідної документації на  профкомі з основних напрямків роботи комісії.

План роботи комісії з охороні праці на 2015 р.

Заходи

Термін

Відповідальні

 1.      

Готувати питання на засідання
профкому

згідно
з планом

Борисова Л.В.

 

 

 

 

 1.      

Контролювати хід виконання „Комплексних заходів щодо охорони праці в РНВК у 2015 році ” та заходів згідно розділу „Охорона праці ” Колективного договору

протягом року

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.      

Спільно з відділом охорони праці перевіряти стан охорони праці в структурних підрозділах школи

згідно з планом перевірок

Борисова Л.В.
Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.      

Контролювати правильність надання пільг працівникам, що працюють у шкідливих умовах (спец харчування, спецодягу, надбавок до зарплатні,
додаткових  відпусток, скорочення робочого дня)

протягом року

Підойма Т.А.,

Зоріна Л.П.,

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.      

Контролювати проведення медичного огляду працівників, що працюють у шкідливих умовах праці

протягом року

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.      

Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві  у структурних підрозділах РНВК

 

за 
необхідністю

комісія

 1.      

Брати участь у проведенні атестації робочих місць із шкідливими умовами праці

протягом  року

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.      

Брати участь у проведенні атестації осіб, що працюють в місцях з підвищеною небезпекою

протягом року

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.      

Брати участь у проведенні атестації і паспортизації комп’ютерних класів

протягом року

Чабаненко О.А.

 1.  

Спільно з відділом охорони праці  РНВК підготувати та провести навчальний семінар для громадських інспекторів з охорони праці

квітень

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.  

Підготувати заходи до щорічного Всесвітнього дня охорони праці.

 березень

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.  

Брати участь у перевірці готовності приміщень школи до роботи в осінньо-зимовий період

жовтень

Підойма Т.А.,

Чабаненко О.А.

 1.  

Спільно з відділом охорони праці РНВК провести огляд – конкурс з охорони праці в  школі та підготувати списки переможців для нагородження

листопад- грудень

Комісія

 1.  

Спільно з відділами охорони праці та радіаційної безпеки РНВК підготувати проект „Комплексних заходів з охорони праці в РНВК” на 2016 р.

листопад-

грудень

Борисова Л.В.,

Чабаненко О.А.

 1.  

Підготувати звіт про роботу комісії у 2015 р.

грудень

Борисова Л.В

 1.  

Підготувати план роботи  комісії на 2016 р.

грудень

Борисова Л.В

 

 

Комісія з питань культурно–масової, спортивної роботи, оздоровлення створюється з метою захисту прав та інтересів членів профспілки у культурно – освітній, фізкультурно – масовій, оздоровчій сферах, залучення робітників і службовців до надбань національної та світової культури, регулярних занять масовою фізкультурою. Повноваження та зміст роботи комісії:

 • діє з метою створення умов для духовного розвитку особистості, задоволення культурних потреб, підвищення загальноосвітнього рівня, організації відпочинку й дозвілля трудящих і членів їх сімей;
 • сприяє соціальному захисту працюючих та членів їхніх сімей у реалізації їх права на відпочинок, духовний, фізичний і творчий розвиток;
 • пропагує, затверджує та організовує заходи щодо поліпшення роботи, зорієнтованої на культурні та спортивні інтереси певних професійних, вікових, національних категорій працюючих;
 • веде пропагандистську і практичну діяльність, спрямовану на формування здорового способу життя;
 • виявляє турботу про розвиток аматорських талантів та уподобань, організовує роботу зі створення та діяльності колективів самодіяльної художньої творчості, сприяє колективним відвідуванням театрів, концертів, кіно тощо;
 • організовує та проводить тематичні культурно – мистецькі заходи, конференції, свята, концерти, фестивалі, виставки творів професійного та аматорського мистецтва тощо;
 • сприяє організації змістовного дозвілля трудящих та членів їхніх сімей, широкому інформуванню працюючих про проведення в позаробочий час, у вихідні та святкові дні культурно – мистецьких заходів у будинках і палацах культури, на спортивних майданчиках, стадіонах і в заміських зонах відпочинку;
 • створює в організації колективи фізичної культури, сприяє ефективному їх функціонуванню, виявляє турботу про збереження й зміцнення матеріально – технічної бази об’єктів спортивного призначення;
 • розглядає питання та вносить пропозиції профспілковому комітету щодо забезпечення потреб в оздоровленні та відпочинку дітей працюючих;
 • сприяє створенню належних умов для організації змістовного дозвілля дітей під час канікул;
 • координує та спрямовує роботу членів комісії, організовує для них інструктивні наради і семінари, узагальнює і поширює досвід їхньої роботи;
 • ініціює громадський контроль за дотриманням Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, законодавства України в гуманітарній сфері.

Основні напрямки роботи РНВК:

 • Організація культурного відпочинку членів профспілки.
 • Здійснення взаємозв'язків з культурними закладами та організаціями селища.
 • Організація спортивних секцій для  працівників  школи.
 • Організація відвідування басейну «Олімп» м.Южноукраїнськ.
 • Проведення агітації за здоровий спосіб життя  серед членів профспілки.
 • Проведення змагань  серед працівників школи з популярних видів спорту.
 • Проведення навчання профспілкового активу і надання практичної допомоги профбюро факультетів з  питань організації культурно-масової та спортивно-оздоровчої  роботи.
 • Підготовка питань та необхідної документації до засідань президії та профкому з основних напрямків роботи комісії.

 

План роботи комісії з культурно-масової роботи у  2015 р.

Назва заходу

Термін

Відповідальні

 1.       

Готувати питання на засідання профкому

Згідно плану роботи

Підойма Т.А.

 1.       

Організовувати та проводити культурно-масові заходи для членів профспілки (8 Березня , 14 жовтня, День вчителя, Новий рік…)

за окремим планом

Підойма Т.А.

 1.       

Організовувати відвідування театрів
міста Миколаєва, Одеси.

за окремим планом

Морозенко І.О.

 1.       

Організовувати екскурсії пам’ятними місцями Доманівщини ( с.Богданівка, с.Прибужжя)

квітень-червень,
вересень-жовтень

Морозенко І.О.,

Стухляк О.В.

 1.       

Прийняти участь у святкуванні Дня Перемоги спільно з адміністрацією та Радою ветеранів школи

квітень-травень

Морозенко І.О.,

 

 1.       

Організовувати вітання працівниківшколи зі святами та Днем народження

протягом року

Морозенко І.О.,

Стухляк О.В.

 1.       

Спільно з іншими школами , БДТ, РБК проводити заходи, присвячені ювілейним датам України.

протягом року

Підойма Т.А.,

Морозенко І.О.,

Стухляк О.В.

 1.       

Організувати роботу спортивно-оздоровчих груп для

 працівників школи на шкільних спортивних спорудах:теніс, волейбол (чоловіки), волейбол (жінки),настільний теніс, міні-футбол, фехтування, аеробіка, атлетична підготовка у тренажерній залі

протягом року

Морозенко І.О.,

Стухляк О.В.

 1.       

Організовувати участь збірних команд співробітників школи у змаганнях: легкоатлетичний крос, міні-футбол, волейбол, бадмінтон, настільний теніс, теніс

 

згідно з календарем змагань

 

Стухляк О.В.

 1.  

Організовувати відвідування басейну «Олімп» співробітниками школи в м.Южноукраїнськ, .поїздка в с.Кременівка «Страусиний зоопарк»

протягом року

Стухляк О.В.

 1.  

Організувати спільно з комісією з роботи з дітьми спортивні змагання  для дітей та їхніх батьків

у дні канікул

Стухляк О.В.

 1.  

Готувати питання та необхідну документацію до засідань профкому з основних напрямків роботи комісії

за планом роботи профкому

Підойма Т.А.,

Морозенко І.О

 1.  

Спільно з комісією з організаційної та інформаційної роботи надавати інформацію щодо діяльності  комісії до газети „Шкільний вісник” та сайту профкому

щоквартально

Морозенко І.О

 1.  

Підготувати звіт про роботу комісії у 2015 році

грудень

Морозенко І.О

 1.  

Підготувати  план  роботи  комісії на 2016 рік.

грудень

Морозенко І.О

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ревізійна комісія профспілкової організації обирається на звітно – виборних зборах, є незалежною і підзвітна лише тому органу, який її обрав. Кількісний склад ревкомісії встановлюється профспілковими зборами.

      Ревізійна комісія із свого складу обирає голову і секретаря. Свою діяльність ревкомісія організовує згідно з Статутом та Положенням про контрольно – ревізійну комісію. Термін повноважень ревізійної комісії за Статутом відповідає термінам повноважень профкому. Члени ревкомісії приймають участь в засіданні профкому з правом дорадчого голосу. 

                  Ревізійна комісія первинної профорганізації:

 • здійснює контроль за дотриманням Статуту членами Профспілки та профспілковими органами;
 • здійснює контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації;
 • контролює стан профспілкового діловодства, оперативний розгляд звернень, скарг і пропозицій членів Профспілки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Захист працівників від незаконних дій роботодавця

 Головними правовими документами регулювання наших трудових відносин із роботодавцем є закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодекс законів про працю України та колективний договір.

     Профспілка, реалізовуючи свої повноваження, що містяться в цих документах, може захистити ваші інтереси з питань:

 • виконання колективного договору, який є малим кодексом про працю підприємства та містить, зокрема, питання трудових відносин, оплати й умов праці, форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифної сітки, схеми посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;
 • перевірка дотримання роботодавцем, за вашим дорученням, трудового договору, укладеного з вами; 
 • виплати роботодавцем зарплати;
 • створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно–побутових умов;
 • забезпечення спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
 • проведення незалежної експертизи умов праці;
 • розслідування причин нещасного випадку на виробництві;
 • внесення роботодавцю, органам виконавчої влади й органам місцевого самоврядування подання про усунення порушень законодавства про працю, які є обов’язковими для розгляду, а також аргументованої, в місячний термін, відповіді;
 • представлення інтересів в органах, що розглядають індивідуальні трудові спори; 
 • контролю за реалізацією права в сфері охорони здоров’я, медико–санітарної допомоги тощо.

     

 

 

 

     Впливати на співробітників підприємства – уміння, яким володіє далеко не кожний керівник. Впливати на своїх працівників значить не просто змушувати їх робити те, що їм говориться, але  й надихати, запалювати їх, мотивувати робити їх працю більш ефективною. Рідка людина є лідером від природи. Якщо природжені лідери зу стрічаються рідко, то хто тоді веде за собою маси людей, яких становиться все більше?

      З кого формується основа касти лідерів?

      З тих, хто навчився вести за собою, хто розвивав у собі навички лідерства, виробляючи необхідні якості лідера.

    Лідерство – це вміння направляти роботу окремих співробітників підприємства на шлях, що приносить користь усьому підприємству. Лідерські якості є, можливо, найціннішим «товаром» керівника.

 • Лідерство включає ряд навичок спілкування, у тому числі вміння чітко описувати своє бачення перспектив, навички мотивування й комунікації, поєднуючи їх у зрозумілу поведінкову стратегію.
 • Лідерство не є невід'ємною й незмінною якістю однієї людини. Воно ситуативне, тобто є результатом умов, що складаються при взаємодії людей.

Щоб бути успішним, лідер повинен використовувати три типи управлінських навичок загального характеру:

 • навички аналізу – уміння зрозуміти кінцеву мету й можливі шляхи її досягнення;
 • • навички встановлення відносин – уміння захоплювати й вести за собою людей;
 • • навички керування процесом – уміння здійснити його практично.

Відповідно до досліджень Бізнес-Шкіл Колумбійського і Стенфордського університетів щодо з'ясування якостей, що роблять людину справжнім лідером, найбільш важливими сильними сторонами бізнес- лідера американці вважають його інтелект, самодисципліну і харизму (шарм, привабливість, чарівність).

        Найбільшою слабістю визнана впертість – небажання та невміння прислухатися до чужих думок. Упертості й самовпевненості керівника повинно бути в міру, щоб підлеглі могли звертати увагу на інші плюси й мінуси його характеру. Лідери, яким бракує самовпевненості, часто не здатні змусити своїх підлеглих виконувати доручені завдання належним чином – у результаті страждає справа. Надмірно вперті керівники, у свою чергу, знищують довіру між собою й своїми підлеглими, що приводить до втрати «зворотного зв'язку» і численних помилок, а в результаті до фінансових втрат підприємства.

   На думку фахівців інституту відкриття здатності особистісними якостями ідеального лідера є:

• відкритість;

 • рішучість і сміливість;

• допитливість, уміння слухати інших;

• уважність і критична настроєність;

• упевненість і спокій;

• гнучкість і чутливість;

 • орієнтованість на результат, а не процес;

 • наявність багатого життєвого досвіду, вільність від забобонів.

Згідно з останніми дослідженнями Дэвида Джевитча, професора, президента консалтингової компанії Javitch Associates, керівнику для досягнення високого рівня впливу потрібно використовувати наступні

 стилі спілкування.

1. Гармонія. Домагаючись гармонії, керівник ділиться своїми думками й почуттями і призиває працівників до такої ж поведінки. Він цікавиться їх думками, їх баченням, запитує, що заважає їм на шляху до успіху, що вони думають про виконуваних обсягах своєї роботи. Так можна розбудити в людях дух змагання, що приведе до збільшення робочої ефективності.

2. Взаємодія. Керівником створюються умови, в яких всі працюють ефективно й скоординовано, як єдиний організм.

3. Логіка. Ставлячи перед своїми співробітниками завдання, керівник викладає все, що з ним зв'язане – причини, мету, своє бачення робочого процесу. Тут потрібно відмовитися від емоцій і додати кожній фразі відтінок наказу.

4. Повага. Керівник ставить запитання, висловлює судження, ділиться ідеями, але при цьому не принижує своїх співробітників, не змушує їх почувати нижче й дурніше за себе. У такій атмосфері працівники будуть більш відкриті і керівник буде чути ті питання, ідеї й думки, які в інших ситуаціях могли б залишитися невисловленими.

5. Агресія. Повага навпаки: думки і почуття людей при постановці завдань за увагу не приймаються. Удаватися до такого методу спілкування можна в екстремальних ситуаціях, що вимагають швидких дій і рішень.

 6. Надійність. Керівник викликає повагу своїми знаннями, висловлюючи свою думку зрозумілою мовою, без «води», саме тоді, коли вона потрібна. Керівник завжди чітко відповідає на запитання своїх співробітників і вони знають, що на нього можна покластися.

7. Приклад. Керівник розуміє, «як потрібно робити» у кожній конкретній ситуації і своєю поведінкою подає приклад співробітникам. Вони, в свою чергу, ідуть за ним, не ставлячи під сумнів його компетентність і авторитет.

 

 

 

 

 

 

            Поради профспілковому керівнику

 • Одним з найважливіших моментів у підготовці до переговорів (профспілок з адміністрацією підприємств.)є зустрічі (збори) профспілковою керівництва з членами профспілки. Ці збори надзвичайно важливі, оскільки дають змогу виробити і поліпшити список вимог, а також перевірити готовність і налаштованість студентів до боротьби.
  Відомо, однак, що не всі здатні добре вести збори. 
      Деякі поради щодо того, як краще готувати і вести збори. Ці поради мають досить загальний характер і можуть використовуватися як для проведення зборів з вироблення вимог, так і для проведення звичайних чергових зборів профкому, профбюро, невеликих зустрічей і колективних обговорень.
                               Успішне проведення зборів
     Під час зборів дорадчого характеру після обговорення поставленого питання їх учасники намагаються ухвалити правильне рішення, прийнятне для всіх або, принаймні, для більшості. Нерідко дискусії проводяться похапцем, оскільки на порядку денному стоїть багато питань. А це означає, що процесові прийняття рішення не приділяється належної уваги, і рішення ухвалюються занадто поспішно.
           Негативні сторони поспішного прийняття рішень:
 •  Рішення можуть бути непродуманими: з часом з’ясовується, що рішення не може бути реалізовано, оскільки збори не прийняли резолюції з важливого моменту.
 • Рішення не мають належної підтримки: у таких випадках питання і прийняття відповідного рішення повертаються до порядку денного наступних зборів. Іноді учасники навіть відмовляються від раніше прийнятого рішення.
 • Рішення не до кінця зрозуміле всім учасникам зборів: реальна небезпека по"лягає в тому, що учасники зібрання дадуть різну інтерпретацію прийнятому рішенню. Тому фактичне втілення рішення може істотно відрізнятися від очікуваного.

    Розподіл відповідальності за виконання прийнятих рішень.
    Для того, щоб прийняті рішення були втілені а життя, учасники зборів повинні, керуючись демократичними принципами, вирішити, хто відповідатиме за виконання всіх рішень чи певної їх частини.
Це рішення має ґрунтуватися на здібностях і ступені відповідальності кожного з учасників, воно не може бути нав’язаним.

   Якою людина зобов’язана відповідати за захід, з необхідністю проведення якого вона не згодна чи не переконана в цій необхідності, то, швидше за все, вона не впорається із завданням або виконає його не так, як було б потрібно.
   

            Помилки при проведенні профспілкових зборів:
1. Не ясні завдання, що стоять перед конкретними присутніми на зборах особами (голова, секретар, представники).
2. Порядок денний зборів автоматично скопійований з порядку денного інших зборів. Таким чином, дані профспілкові збори не мають власного порядку денного.
3. Занадто мало уваги приділено використанню інформації з третіх джерел.
4. Рішення приймаються без пояснення того, як, коли і ким вони виконуватимуться.
5. Не надається значення тому, чому дане питання включено до порядку денного і чому саме тепер.
6. Усі готові до боротьби, але правильне рішення не запропоновано.
7. Питанню приділено дуже багато часу і уваги (як правило, це — перший пункт порядку денного).
8. Збори перетворюються на арену «воєнних дій», тимчасом як є більш підходящі місця для таких «битв».
9. Аргументація не почута, не зрозуміла присутніми або не зведена в одно головуючим, наслідок — ігнорування чудової аргументації. (Це помилка не тільки головуючого).
10. Профспілка (чи колектив) занадто «лінива», вона хоче лишити вирішення питання на совісті голови зборів. Індивідуальна дискусія змушує членів профспілки виявляти активність.
11. Дуже мало уваги приділено тактиці як стосовно політики, що її проводить профспілка, так і стосовно тактики адміністрації: «Якщо ми скажемо те й те, то адміністрація відреагує на це так і так…».
12. На зборах не бути присутніми відповідальні за ті сфери в. яких виникли проблеми, що стали предметом обговорення зборів і включені до порядку денного.
13. Рішення не було прийняте внаслідок того, що проблема, яка обговорювалася, була відома обмеженому колу осіб.
14. Дехто ознайомлений з питаннями законодавства, але не користується (або не вміє користуватися) своїми знаннями.
15. Адміністрація нерідко направляє до профспілок доповідні записки, не пояснюючи своїх вимог.
Важливо знати, на основі якого закону чи документа адміністрація звертається до профспілки.
16. Обрано не того головуючого чи ведучого дискусію.
17. Перевантажений порядок денний призводить до ігнорування довготермінових цілей профспілки (побудова демократичного і справедливішого суспільства, запровадження людяніших умов праці тощо).
18. Перевантажений порядок денний призводить до ігнорування короткотермінових цілей профспілки (представництво службовців, захист їхніх інтересів тощо).
19. Профспілка, колектив чи учасники зборів згодні на самообмеження або поступки, забуваючи, що завдання профспілок — захищати інтереси трудящих.
20. Нерідко необхідність проведення розширених зборів випадає з поля зору профкому, внаслідок чого не вдається підтримувати тісні контакти з членами профспілки.
                          Оцінки проведених зборів від РНВК

Щоб уникнути помилок, подібних до тих, які були описані вище, слід давати оцінку проведенню зборів. Пропонуємо список питань, які допоможуть вам це зробити.
1. Чи рівномірно проходило обговорення питань? Як поводили себе секретар і головуючий?
2. Чи кожний учасник взяв участь в обговоренні? Чи не було таких, хто говорив дуже мало або дуже багато?
3. Чи всі уважно прислуховувалися до думки інших? Чи були задані основні за"питання? Чи було спілкування відвертим і довірливим?
4. Якою була атмосфера зборів? Діловою, неофіційною?
5. Чи базувалася дискусія на чітко сформульованих аргументах?
6. Чи твердо проводився лейтмотив зборів?
7. Чи було наприкінці зборів зроблено висновок і досягнуто згоди?
8. Чи існувала у питань, які обговорювалися, реальна основа, пов’язана з конкретними діями профспілок?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Крилаті вислови про працівників освіти

..Учитель! Слово ж яке!.. Учитель! Легко сказати! В нашій країні, де вчиться кожна дитина, вчитель — це перша людина. Майбутнє наших дітей, нашого народу — в руках учителя, в його золотім серці. Треба б, побачивши його на вулиці, за п'ятдесят метрів шапку скидати з поваги до нього.

                                                                                             
Хоча б над тобою було сто вчителів – вони будуть безсилі, якщо ти не зможеш сам змусити себе до праці і сам вимагати її від себе.

                                                                                             В Сухомлинський

 Праця – це одне з найчистіших і найшляхетніших джерел емоційного стану, радості діяння, творення. Думка, що народжена, збуджена, витончена в праці, стає радісною, оптимістичною.                                          В.Сухомлинський

 

Усе, що робиш, треба робити добре .                          

                                                         Ф.Бекон

 Дія є найвиразнішим розкриттям людини.

                                                         Г.-В. Ф. Гегель

Недостатньо хотіти, треба і робити.

                                                            Й.В. Гете

 Життя нічого не дає без праці.

                                                            Горацій

 Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці

                                                                                     М.Коцюбинський

 Праця – найкращий шлях до того, щоб любити життя.

                                                                                             Е.Ронан

Великий той учитель, який проймається справою, якої навчає.

                                                                                               Катон Старший 
Сократа вихваляли за те, що, маючи можливість займати громадську посаду і бути корисним своїй батьківщині, він вважав за краще служити вихованню юнацтва, заявляючи, що більш корисний державі той, хто зробить багатьох здатними управляти державою, ніж той, хто управляв нею сам.

                                                                                                Я.А. Коменський 

...Наші вчителі певні, що вони поставлені на високо почесному місці, що їм надано чудову посаду, вище за яку нічого не може бути під сонцем,..

                                                                                                  Я.А. Коменський 

Учителями повинні бути люди.чесні, діяльні і працьовиті; не тільки для годиться, а й насправді вони повинні бути живими взірцями чеснот, що їх вони мають прищепити іншим. (Ніщо удаване не може бути тривалим).

                                                                                                 Я.А. Коменський 
Якщо в селі вчитель — людина, сповнена любові, мудрості, з невинною душею; якщо він людина, обдарована усім тим, що необхідно для його професії.— тоді він своїм способом дій стає справжнім батьком села.

                                                                                                 Й.-Г. Песталоцці 

...Учитель стає на місце кращого батька, кращої матері. Він підхоплює з їхніх рук нитку виховання в тому місці, де вони вже не в змозі продовжувати. Така людина здатна піднести духовний рівень цілого села, розвинути в молоді сили і здібності, підвести молодь до нового способу.

                                                                                                  Й.-Г. Песталоцці 


Не викликає сумніву одне: якщо ми чогось потребуємо, то це добрих учителів. Де бракує їх, там уся інша шкільна суєта в країні — п'яте колесо у возі, окозамилювання, щоб людина не бачила, чого їй бракує. Отже, хто хоче, щоб школи по-справжньому сприяли належному вихованню народу, той повинен насамперед допомогти в найнеобхіднішому, а саме: щоб скрізь у країні були люди, які здатні і прагнуть виховувати молодь і керувати нею з

 

 

розумінням і любов'ю, так, щоб вона могла осягти мудрість життя, набратися сили і засвоїти порядок, властивий її стану і положенню.

                                                                                                   Й.-Г. Песталоцці 
Пам'ятайте, що перед тим, як взятися за виховання людини, треба самому зробитися людиною; треба, щоб у вас самих склався той взірець, який повинна наслідувати дитина.

                                                                                                         Ж.-Ж. Руссо

Вихователь! — Яка висока потрібна тут душа!.. Воістину, щоб створити людину, треба самому бути або батьком, або більше, ніж людиною.

                                                                                                       Ж.-Ж. Руссо 
Учитель для школи — це те ж саме, що сонце для всесвіту. Він джерело тієї сили, яка надає руху всій машині. Остання заіржавіє у мертвому заціпенінні, якщо він не зуміє вдихнути в неї життя і рух...

                                                                                                        А. Дістєрвег 

Де шкільна справа в занепаді, винний у цьому вчитель; де вона добре поставлена, там вона цим зобов'язана вчителеві.

                                                                                                        А. Дістєрвег

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        ФОТОМАТЕРІАЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhaba.ru/storage-10667/images-9254/6aa0432c5d9668a5447db14fe690b758_49254.jpgГімн Федерації  профспілок України

Коли неправди біль стискає горло...

Коли неправди біль стискає горло,

Порушений закон, до розпачу лиш крок –

Людина йде з надією у серці

Шукати захисту у профспілок

Приспів:

                 Профспілки України,укріпляймо ряди.

Наша сила у єднанні на шляхах боротьби.

Ми за право на працю, соціальні права,

Ми за право народу на достойне життя.

Не треба гнутись, бить земні поклони,

Нас міліони, ми — знедолених оплот!

На заклик станем в маршові колони,

За нами правди сила і народ.

Приспів.

Людина праці щоб була в повазі –

Хай голос профспілок луна, як віщий дзвін!

Бездушності, свавіллю і зневазі

Відверто і рішуче скажем: «Ні»!

Приспів.

 

 

docx
Додано
30 жовтня 2018
Переглядів
842
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку