20 вересня о 18:00Вебінар: Numicon (Нумікон): проста математика для всіх

Збірник на тему: "Збірник вправ для навчання читання першокласників (матеріали з досвіду роботи)"

Про матеріал

Збірник розроблено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції «Нова українська школа», методичних рекомендацій щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році та з метою якісного навчання першокласників читання англійською мовою у процесі формування іншомовних умінь та навичок.

Перегляд файлу

Time to Read Clock Reading Comprehension Learning School 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник вправ для навчання читання першокласників

(матеріали з досвіду роботи)

 

 

Відділ освіти Косівської районної державної адміністрації

Районний методичний кабінет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник вправ для навчання читання першокласників

(матеріали з досвіду роботи)

 

Затверджений методичною радою РМК

Протокол №4  від14 лютого 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Косів

2019

 

 

Цикаляк С.П.

 

 

 

Збірник вправ для навчання читання першокласників: матеріали з досвіду роботи. – Косів, 2019. – 56 с.

 

 

 

Збірник розроблено відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції «Нова українська школа», методичних рекомендацій щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році та з метою якісного навчання першокласників читання англійською мовою у процесі формування іншомовних умінь та навичок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………….………..5

 1.               Група вправ на впізнавання графем і слів …………….…….6-12
  1.       Приклад 1………………………………………………….……6-7
  2.       Приклад 2…………………………………………………….…7-12
 2.               Група вправ на диференціацію графем і слів………………..13-
  1.       Приклад 1……………………………………………………….13-14
  2.       Приклад 2……………………………………………………….15-17
 3.               Група вправ на ідентифікацію графем та слів……………….18-
  1.       Приклад 1……………………………………………………….18-20
  2.       Приклад 2……………………………………………………….21-28
 4.               Група вправ на встановлення та реалізацію фонемно-графемних відповідностей……………………………………………………………….29-36
  1.       Приклад 1……………………………………………………….29-32
  2.       Приклад 2……………………………………………………….32-36
 5.               Група вправ на встановлення та реалізацію графемно-фонемних відповідностей………………………………………………………………..36-45
  1.       Приклад 1………………………………………………………..36-39
  2.       Приклад 2………………………………………………………..39-45
 6.               Група вправ на одночасне встановлення та реалізацію графемно-фонемних та фонемно-графемних відповідностей…………………………46-55
  1.       Приклад 1………………………………………………………...46-52
  2.       Приклад 2………………………………………………………...52-55

Список використаної літератури……………………………………...56-58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Концепції «Нова українська школа» спілкування іноземними мовами є однією з ключових компетентностей, якими повинен володіти сучасний випускник. Він повинен бути наділеним уміннями належно розуміти висловлене іноземною мовою, в тому числі через читання тексту. В методичних рекомендаціях щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 навчальному році сказано, що під час іншомовного навчання першокласників учитель повинен враховувати відсутність попереднього навчального досвіду в маленького учня, йому необхідно спиратись на досвід, набутий дитиною в дошкільний період – уміння розглядати й обговорювати зображене на малюнках; навички розмальовувати, вирізати тощо.

Слід враховувати потреби учнів з різними стилями сприйняття: аудіалів, вербалів, візуалів та кінестетиків, щоб ефективно навчати їх іноземної мови. А також психологічні особливості учнів.

Успішність навчання читання значною мірою забезпечується завдяки вправам, які враховують: 1) психологічні особливості учнів, специфіку та умови їх навчання; 2) закономірність набуття знань і формування навичок; 3) послідовність вправ та їх кількість, рівень їхньої складності та зв’язок вправ з іншими видами мовленнєвої діяльності тощо.

Ураховуючи ці навички, до підсистеми вправ з навчання читання можна віднести групи вправ на: 1) впізнавання графем (та односкладових слів), 2) диференціацію графем (та односкладових слів), 3) ідентифікацію графем (та односкладових слів), 4) встановлення та реалізацію фонемно-графемних відповідностей, 5) встановлення та реалізацію графемно-фонемних відповідностей, 6) одночасне встановлення та реалізацію фонемно-графемних і графемно-фонемних відповідностей.

Серед типів вправ переважають: 1) рецептивні, рецептивно-репродуктивні (за спрямованістю вправ на прийом або видачу інформації); 2) не комунікативні (за ступенем комунікативності); 3) усні (за характером виконання); 4) тренувальні (за функцією у освітньому процесі); 5) класні (за місцем виконання); 6) повністю керовані вправи (за ступенем керованості вчителем); 7) з ігровим моментом.

Особливістю навчання читання є тісна інтеграція читання та письма, коли учні виконують вправи, спрямовані на одночасне формування обох аспектів. З іншого боку, навчання читання розпочинається з формування фонемно-графемних відповідностей, що є метою навчання техніки письма.

Враховуючи ці особливості в збірнику наведені приклади вправ для розвитку навичок читання на початковому етапі навчання. Усі завдання охоплюють тематику, передбачену чинною програмою з іноземних мов для учнів початкових класів закладів освіти.

 

 

 

 

1. Група вправ на впізнавання графем і слів

Приклад 1

Мета вдосконалення навичок ідентифікації графем англійської мови.

Тип рецептивна, усна.

Форма виконання індивідуальна.

Інструкція: Знайди праворуч таку ж саму літеру, що і ліворуч, та обведи її.

Наочністькартки із завданнями для читання.

 

 

A

 

A

E

A

A

I

A

Y

O

A

E

I

E

E

A

Y

E

O

E

U

 

Y

 

Y

Y

I

Y

A

E

Y

O

Y

I

I

Y

I

I

E

O

A

I

I

 

O

 

I

O

I

O

A

E

I

O

O

U

U

U

U

A

E

U

I

O

U

 

g

 

h

g

g

p

g

p

r

g

g

l

l

l

n

m

l

r

b

l

l

 

d

 

g

d

d

b

d

b

r

g

d

b

b

b

d

b

b

d

b

b

d

 

r

 

r

r

t

q

r

r

r

h

r

t

r

t

t

t

q

f

t

f

t

 

f

 

f

f

s

m

f

t

t

f

f

s

f

s

s

s

r

q

s

s

r

 

w

 

w

v

h

w

w

v

w

v

w

h

n

h

h

n

h

h

h

n

h

 

m

 

m

m

n

m

n

h

m

m

m

n

m

n

n

h

n

n

m

n

n

 

x

 

x

x

z

l

x

l

x

x

x

z

z

x

x

z

z

z

l

z

x

 

q

 

v

g

q

q

g

h

q

q

q

v

v

w

w

v

v

v

y

v

y

 

c

 

c

s

c

c

s

o

c

c

s

k

c

k

k

c

q

k

k

c

k

 

j

 

l

j

j

y

i

j

j

i

j

p

p

p

q

p

q

p

p

g

p

 

Приклад 2

Мета – формувати навички впізнавання графічної форми слів.

Тип – рецептивна, усна.

Форма виконання – індивідуальна.

Інструкція: Знайди праворуч таке саме слово, що й ліворуч, та обведи його.

Наочність – карткиіззавданнями для читання.

 

cat

 

dad

cat

tap

cat

cat

bin

bat

bat

bag

ant

bat

box

bat

rat

fat

rat

bat

cat

rat

fox

hat

hat

rat

hat

cat

mat

hat

 

bed

 

ten

bed

hen

bed

bed

pen

red

red

red

ten

pen

red

let

dress

deck

dress

dress

pet

red

dress

desk

desk

dress

desk

pet

pen

desk

 

fun

 

mum

run

fun

sun

fun

fun

sun

sun

fun

sum

sun

sun

son

jump

plum

jump

jam

jump

uncle

drum

drum

drum

drum

plum

jump

down

drum

 

fish

 

fish

lash

dish

fish

fish

wish

milk

milk

film

pink

Milk

dill

milk

lip

lip

bit

tip

lip

lip

fig

Nick

Tim

Nick

Bill

Nick

Vic

Nick

 

my

 

my

cry

fly

my

try

my

fly

fly

my

sky

cry

fly

fly

sky

cry

skype

sky

bye

sky

my

cry

fly

cry

cry

my

sky

cry

 

not

 

bot

got

not

lot

not

not

doll

doll

ball

tall

lol

doll

folk

box

box

fox

ox

box

box

fox

dog

fog

dog

frog

dog

log

dog

 

make

 

make

cake

make

take

lake

make

game

name

game

game

plane

game

lake

lake

lake

lake

make

name

take

cake

name

cake

name

make

game

name

name

 

like

 

like

lion

fine

like

Mike

like

fine

fine

fine

nine

five

nice

fine

nice

nice

kite

fine

nice

nice

fine

kite

like

bike

kite

bite

kite

Kite

 

happy

 

happy

teddy

daddy

happy

baby

funny

many

merry

happy

many

many

money

many

very

very

teddy

happy

very

many

very

funny

money

bunny

funny

mummy

funny

funny

 

pupil

 

pupil

music

student

pupil

beautiful

pupil

tune

tune

tube

tune

tune

cube

tube

tube

tube

tube

tune

cube

tube

tune

cube

cube

tune

tube

cube

cube

tune

 

car

 

car

bar

star

car

car

bar

star

star

bar

car

far

star

star

park

bark

dark

park

mark

park

shark

dark

dark

mark

dark

bark

park

dark

 

black

 

Jack

black

pack

black

Jack

back

Nick

Nick

Vic

Liz

Rick

Nick

Tim

sock

sock

lock

clock

sock

fog

sock

duck

duck

bug

mug

duck

duck

Cluck

 

girl

 

first

skirt

girl

bird

girl

skirt

bird

girl

bird

first

bird

girl

bird

turn

turn

fur

firm

turn

turn

fur

her

her

verb

term

her

verb

her

 

hair

 

fair

pair

hair

here

hair

pair

bear

bear

care

where

bare

rare

bare

pear

pear

where

care

pear

pear

bear

where

there

where

were

ware

where

where

 

talk

 

walk

talk

talk

chalk

walk

talk

walk

walk

chalk

walk

talk

chalk

walk

ball

small

call

ball

mall

ball

ball

all

all

tall

fall

all

ball

all

 

sea

 

sea

meat

beat

sea

sea

meat

tea

sea

tea

meat

tea

beat

tea

read

clean

read

seat

read

speak

read

speak

speak

clean

speak

speak

read

clean

 

see

 

sleep

sweet

see

bee

see

sweet

tree

 

tree

bee

sweet

trip

see

tree

meet

 

feet

meet

greet

meet

fleet

meet

greet

 

greet

greet

meet

sleep

sweet

greet

 

head

 

head

weather

head

bread

measure

head

bread

 

health

head

bread

head

bread

butter

ready

 

ready

steady

ready

teddy

ready

steady

sweater

 

sweater

glitter

weather

sweater

sweater

measure

 

sister

 

brother

sister

mother

sister

father

sister

brother

 

brother

brother

sister

mother

father

brother

ruler

 

ruler

computer

player

flyer

ruler

ruler

player

 

player

computer

ruler

player

ruler

player

 

day

 

day

day

way

pay

lay

day

way

 

day

May

way

lay

way

pay

they

 

they

they

grey

vein

rein

they

grey

 

rein

vein

grey

they

grey

rein

 

hear

 

bear

hear

near

hear

hear

bear

clear

 

near

clear

hear

clear

bear

ear

dear

 

dear

clear

hear

bear

ear

dear

ear

 

ear

hear

ear

bear

ear

dear

 

book

 

hood

took

book

room

broom

book

look

 

look

hook

book

look

broom

look

good

 

look

good

book

good

took

good

wood

 

wood

book

wood

look

wood

took

 

boy

 

toy

boy

coy

boy

boy

toy

toy

 

joy

boy

toy

toy

joy

boy

joy

 

enjoy

toy

joy

coy

joy

toy

enjoy

 

enjoy

joy

coy

enjoy

boy

toy

 

show

 

blow

show

fellow

snow

show

grow

grow

 

grow

window

fellow

show

grow

grow

window

 

window

window

fellow

show

snow

willow

snow

 

snow

show

blow

window

snow

snow

 

out

 

sound

cloud

out

loud

out

house

house

 

out

house

sound

cloud

house

mouse

now

 

cow

now

how

bow

now

town

clown

 

brown

down

clown

town

clown

how

 

face

 

place

face

pace

palace

face

face

place

 

face

pace

lace

place

palace

place

city

 

cent

ceiling

city

cent

city

ceiling

Grace

 

France

Grace

Tracy

Grace

France

Tracy

 

much

 

lunch

much

bench

much

rich

lunch

chin

 

chess

chick

chin

children

chin

chick

teacher

 

children

teacher

rich

much

teacher

children

children

 

teacher

children

teacher

children

children

teacher

 

go

 

go

no

low

go

go

go

bag

 

tag

flag

bag

Mag

bag

bag

gift

 

gift

gig

gild

gift

giggle

gift

goose

 

goose

moose

lose

goose

moose

Goose

 

page

 

gage

page

cage

page

stage

page

cage

 

page

gage

stage

cage

page

cage

giraffe

 

gym

giraffe

gymnasium

giraffe

gym

giraffe

gym

 

gym

gymnasium

gym

giraffe

gym

gymnasium

 

jam

 

Japan

jam

jab

jangle

jam

jam

jug

 

jumper

jug

jump

junk

jug

just

jet

 

Jerry

jet

jerk

jester

jet

jet

June

 

June

July

June

juicy

June

July

 

sing

 

ring

sting

sing

sing

spring

ring

song

 

song

long

Hon Kong

song

long

song

morning

 

warning

morning

evening

morning

warning

morning

strong

 

strong

song

long

strong

long

Hon Kong

 

photo

 

phone

phonic

photo

phoney

photo

photo

phone

 

phonic

phone

photo

phoney

phone

photo

dolphin

 

dolphin

telephone

alphabet

dolphin

elephant

dolphin

elephant

 

telephone

elephant

elephant

dolphin

alphabet

Elephant

 

shelf

 

shelf

ship

shop

shelf

shelf

ship

ship

 

ship

ship

shop

ship

shelf

shop

fish

 

dish

wish

fish

dish

fish

wish

she

 

shy

she

she

shy

she

she

 

this

 

this

that

those

this

these

this

they

 

they

there

their

they

they

their

mother

 

father

mother

sister

mother

brother

father

weather

 

weather

further

gather

weather

weather

Further

 

thin

 

thin

thick

thorn

thin

thin

thick

three

 

thirty

three

think

three

tree

three

mouth

 

south

mouth

without

mouth

south

without

thank

 

thank

theme

throat

thank

thank

throat

 

what

 

wharf

what

wheel

what

what

wharf

white

 

white

while

whilst

white

whilst

white

where

 

where

there

where

were

whereby

where

when

 

when

why

when

when

hen

whey

 

who

 

whom

who

whoop

who

whose

who

whom

 

whom

whom

wholly

whoop

whom

whole

whose

 

who

whole

whose

whose

wholesome

whose

whole

 

whole

whole

whose

who

whoop

whole

ox

 

box

ox

fox

ox

fox

box

box

 

box

fox

fix

ox

box

box

Max

 

Rex

Max

lax

Max

Rex

Max

xerox

 

xenon

xerox

xerox

xerox

xenon

xerox

 

yes

 

ye

yes

yeast

yes

yelp

yes

yet

 

yes

jet

ye

yet

yet

yet

yak

 

yak

yacht

yap

yak

yarn

yak

yellow

 

yellow

yellow

yell

yearly

yellow

yet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Група вправ на диференціацію графем і слів

Приклад 1

Мета – формувати навички диференціації графем англійської мови.

Тип – рецептивна, усна, з ігровим елементом.

Форма виконання – індивідуальна.

Інструкція: Розклади яблука з великими та маленькими літерами у відповідні кошики.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

 

Інструкція: Розклади яйця з великими та маленькими літерами у відповідні кошики.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

 

Інструкція: Розклади великі та маленькі літери у відповідні квадрати.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

Інструкція: Розклади великі та маленькі літери у відповідні квадрати.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 2

Мета – формувати навички диференціації графічних образів слів.

Тип – рецептивна, усна.

Форма виконання – індивідуальна.

Інструкція: Знайди слово, що відповідає малюнку, та обведи його.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Група вправ на ідентифікацію графем та слів

Приклад 1

Мета – формувати навички ідентифікації літер.

Тип – рецептивна, усна.

Форма виконання – індивідуальна.

Інструкція: Знайди літеру "a" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "o" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

b

a

o

y

s

o

l

m

r

a

o

z

x

c

r

h

a

t

a

n

o

y

o

a

t

j

e

a

p

o

b

a

o

n

d

p

t

o

 

Інструкція: Знайди літеру "e" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "u" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

b

e

u

y

s

u

l

m

r

e

u

z

x

c

r

h

e

t

e

n

u

u

u

e

t

j

e

e

p

e

b

e

u

n

d

p

t

u

 

Інструкція: Знайди літеру "i" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "y" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

b

y

i

y

s

u

l

m

r

i

y

z

x

c

r

h

i

t

y

n

y

i

y

i

t

j

i

y

p

i

b

i

y

n

d

p

t

i

 

Інструкція: Знайди літеру "b" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "d" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

b

y

i

y

d

b

b

m

r

b

d

z

x

b

r

d

I

t

y

d

y

b

d

i

t

j

b

d

b

I

b

i

y

n

d

d

t

b

 

 

 

 

 

Інструкція: Знайди літеру "c" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "s" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

c

x

c

y

i

y

c

s

b

s

r

s

d

s

c

b

c

d

s

t

y

c

c

s

c

i

t

j

s

d

s

I

s

i

y

n

d

s

c

b

 

Інструкція: Знайди літеру "f" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "t" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

f

x

c

t

i

f

f

s

b

t

r

t

d

s

f

b

c

f

s

t

y

f

t

f

c

i

t

j

f

D

s

I

f

f

t

n

f

s

c

t

 

Інструкція: Знайди літеру "g" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "q" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

f

x

g

t

i

g

f

g

b

t

q

t

d

q

g

b

c

g

q

q

g

f

q

f

c

g

t

j

f

q

s

g

g

f

q

n

q

s

q

t

 

Інструкція: Знайди літеру "h" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "n" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

h

x

g

t

h

g

f

n

b

h

q

n

n

q

n

b

h

g

q

q

g

f

h

f

h

h

h

j

f

n

s

h

n

f

h

n

q

s

h

t

 

Інструкція: Знайди літеру "j" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "p" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

h

x

j

t

p

g

j

p

b

j

q

p

p

j

n

b

p

g

j

q

j

p

j

p

j

p

H

j

f

n

s

h

n

f

h

n

p

s

j

j

 

Інструкція: Знайди літеру "k" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "l" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

k

x

l

t

k

g

k

p

l

J

l

l

k

j

n

b

k

k

l

q

k

p

j

l

l

p

H

j

k

n

l

h

k

k

l

n

l

s

j

k

 

Інструкція: Знайди літеру "m" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "r" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

k

x

l

t

m

g

r

p

m

r

r

r

k

m

n

m

k

m

l

q

k

m

j

m

r

r

H

r

r

n

l

r

r

k

m

n

l

r

m

K

 

Інструкція: Знайди літеру "v" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "w" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

v

w

l

t

m

w

r

w

m

r

r

r

v

w

n

m

v

m

l

q

k

v

j

m

w

w

v

r

v

n

v

w

r

v

m

n

l

v

m

w

 

Інструкція: Знайди літеру "x" та зафарбуй її червоним кольором, а літеру "z" – синім.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

v

x

l

t

z

w

r

z

x

r

z

r

v

x

n

m

x

m

z

q

x

v

j

z

z

w

v

x

z

n

z

w

x

v

m

z

z

v

m

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 2

Мета – формувати навички ідентифікації графічних образів слів.

Тип – рецептивна, усна.

Форма виконання – індивідуальна.

Інструкція: Знайди слова cat, rat, hat, bad та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

c

a

t

y

s

o

l

m

r

a

t

z

x

c

r

h

a

t

a

n

o

y

o

a

t

j

e

a

p

o

b

a

d

n

d

p

t

o

 

Інструкція: Знайди слова bed, red, dress, deskта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

r

e

d

y

s

o

l

m

l

n

t

z

x

c

r

h

i

i

a

n

o

y

o

d

e

s

k

a

b

e

d

a

t

d

r

e

s

s

 

Інструкція: Знайди слова fun, sun, jump, drum та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

r

y

d

r

u

m

l

m

l

n

t

z

x

c

r

h

i

i

a

n

o

s

u

n

j

u

m

p

b

f

u

n

t

d

r

l

m

s

 

Інструкція: Знайди слова fish, milk, lip, Nickта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

i

x

r

y

d

f

i

s

h

m

l

i

p

z

x

c

m

i

l

k

a

n

O

N

i

c

k

u

m

p

b

f

o

p

t

d

r

l

m

s

 

Інструкція: Знайди слова my, fly, sky, cryта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

y

r

y

d

f

l

y

H

m

l

i

l

z

x

c

p

i

l

l

a

c

r

y

i

c

k

u

m

p

b

f

o

p

t

s

k

y

m

s

 

 

Інструкція: Знайди слова not, doll, box, dogта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

n

r

y

d

k

l

r

h

m

l

I

n

o

t

c

p

I

l

l

d

o

g

y

i

d

o

l

l

p

y

b

o

x

t

s

l

y

m

s

 

Інструкція: Знайди слова make, game, lake, nameта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

a

k

e

d

k

l

a

k

e

l

I

n

g

a

m

e

I

l

l

s

f

g

y

i

d

n

a

m

e

y

b

n

x

t

s

l

y

m

s

 

Інструкція: Знайди слова like, fine, nice, kiteта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

i

k

e

k

l

o

l

e

l

I

n

g

a

m

f

i

n

e

s

f

n

i

c

e

i

a

m

e

k

i

t

e

t

s

l

y

m

s

 

Інструкція: Знайди слова happy, many, very, funnyта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

r

k

e

v

e

r

y

e

l

I

n

g

h

a

p

p

y

e

s

f

u

n

n

y

i

a

m

e

k

i

m

a

n

y

l

y

m

s

 

Інструкція: Знайди слова pupil, tune, tube, cube та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

r

k

e

v

c

u

b

e

l

I

p

u

p

i

l

p

y

e

s

f

u

t

u

n

e

a

m

e

t

u

b

e

n

y

l

y

m

s

 

 

 

 

 

 

Інструкція: Знайди слова car, star, park, dark та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

r

k

c

a

r

u

b

e

s

t

a

r

p

i

l

p

y

e

s

f

u

t

u

p

a

r

k

e

t

u

d

a

r

k

l

y

m

s

 

Інструкція: Знайди слова black, Nick, sock, duckта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

b

l

a

c

k

u

b

e

s

o

c

k

p

i

N

i

c

k

s

f

u

t

u

p

a

l

k

e

t

u

d

a

d

u

c

k

m

s

 

Інструкція: Знайди слова girl, bird, turn, herта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

b

l

a

g

i

r

l

e

s

b

i

r

d

i

p

i

m

k

s

f

h

e

r

m

a

l

k

e

t

u

D

a

d

t

u

r

n

s

 

Інструкція: Знайди слова hair, bear, pear, whereта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

h

a

i

r

l

k

r

l

e

w

a

l

s

e

a

b

e

a

r

s

f

w

h

e

r

e

l

k

e

t

a

p

e

a

r

u

r

n

s

 

Інструкція: Знайди слова talk, walk, ball, allта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

b

t

a

l

k

r

l

e

w

a

l

k

d

i

p

i

m

k

s

f

h

b

a

l

l

l

k

e

t

a

l

l

d

e

u

r

n

s

 

 

 

 

 

 

Інструкція: Знайди слова sea, tea, read, speak та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

m

l

b

t

y

m

k

s

e

a

w

t

e

a

d

i

r

e

a

d

s

f

h

b

r

d

l

l

k

e

t

a

l

s

p

e

a

k

n

s

 

Інструкція: Знайди слова see, tree, meet, greetта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

s

e

e

t

y

m

k

u

e

a

w

t

e

a

d

t

r

e

e

d

s

f

h

m

e

e

t

l

k

e

t

g

r

e

e

t

a

k

n

s

 

Інструкція: Знайди слова head, bread, ready, sweater та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

s

e

h

e

a

d

k

u

e

a

w

t

e

b

r

e

a

d

e

d

s

r

e

a

d

y

t

l

k

e

t

g

r

s

w

e

a

t

e

r

 

Інструкція: Знайди слова sister, brother, ruler, player та обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

u

e

s

i

s

t

e

r

e

a

w

b

r

o

t

h

e

r

e

d

r

u

l

e

r

y

t

l

k

e

t

g

p

l

a

y

e

r

e

r

 

Інструкція: Знайди слова day, way, they, greyта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

u

e

s

i

d

a

y

r

e

a

w

a

y

o

t

h

g

r

e

y

r

u

t

h

e

y

t

l

k

e

t

g

k

l

i

y

e

r

e

r

 

 

 

 

 

 

Інструкція: Знайди слова hear, clear, dear, earта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

u

h

e

a

r

a

e

a

r

a

w

d

y

o

t

c

l

e

a

r

r

u

d

e

a

r

t

l

k

e

t

g

k

l

i

y

e

r

e

r

 

Інструкція: Знайди слова book, look, good, woodта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.

 

u

l

o

o

k

a

e

p

r

a

w

d

y

o

t

g

o

o

d

r

r

u

d

b

o

o

k

l

k

e

t

w

o

o

d

y

e

r

e

r

 

Інструкція: Знайди слова boy, toy, joy, enjoyта обведи їх.

Наочність – картки із завданнями для читання.