24 березня о 18:00Вебінар: Розвиток критичного мислення та медіаграмотності на уроках англійської мови

Збірник текстів для читання та аудіювання з англійської мови для учнів 5 – 6 класів

Про матеріал

Збірник текстів для читання та аудіювання з англійської мови призначений для учнів 5 – 6 класів. Його використання у навчальному процесі допоможе учням засвоїти лексичний матеріал та поглибити знання з іноземної мови, збагатити лексичний запас учнів.

Адресований для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

 

 

 

Л. Чижевська

 

 

Збірник

текстів для читання та аудіювання

 з англійської мови

для учнів 5 – 6 класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР – УПОРЯДНИК: Чижевська Людмила Анатоліївна, вчитель    англійської мови Староостропільського навчально – виховного об’єднання «Дошкільний заклад, загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, гімназія» Старокостянтинівського району Хмельницької області

 

 

 

                   Чижевська Л. А.   Збірник текстів для читання та аудіювання з  англійської мови для учнів 5 – 6 класів. - Старокостянтинівський районний методичний кабінет, 2017р. – 24с.

 

 

Збірник текстів для читання та аудіювання з  англійської мови призначений  для учнів 5 – 6 класів. Його використання у навчальному процесі допоможе учням засвоїти лексичний матеріал та поглибити знання з іноземної мови, збагатити лексичний запас учнів.

Адресований для вчителів  загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………….......

4

1. Mickey's Holiday…………………………………………………......

5

2. Peter and Molly the Christmas Presents ……………………………..

6

3. A Letter for Mrs. Smith ……………………………………………

8

4. The Very Hungry Caterpillar ………………………………………...

9

5. The Tiger Who Came to Tea………………………………………....

10

6. Table Manners in America……………………………………………

12

7. Table Manners in Europe……………………………………………..

13

8. Table Manners in Europe……………………………………………..

15

9.Table Manners in Colonial America ………………………………….

16

10. Table Manners Today…………... ………………………………….

17

11. Table Manners Today…………... ………………………………….

19

12. Table Manners in Other Lands…………... ………………………

20

13. The Golden Apple…………………………………………………...

21

14. The Best Time of the Year…………………………………………..

22

15. Peter’s Treasure……………………………………………………...

23

 

 

 

 

Вступ

Збірник тексти для читання та аудіювання призначений для учнів 5 – 6 класів з метою підвищення інтересу до новітньої англомовної літератури. Тексти сучасних англійських та американських авторів сприятимуть розширенню світогляду учнів.

Збірник включає в себе прості тексти для читання та аудіювання, в яких майже всі тексти представлені у таких граматичних часах, як Present Simple та Present Continuous. Незнайомі слова, винесені на початку тексту, учень повинен записати у словничок та вивчити їх. Таким чином він постійно поповнюватиме свій словниковий запас.

Усі тексти супроводжуються різноманітними завданнями. Для перевірки рівня засвоєння учнем тексту укладач пропонує дати відповіді на запитання, скласти запитання самому, надати характеристику головному героєві, скласти план та переказати текст за допомогою цього плану. До збірника також включені завдання з перевірки лексичних одиниць, що дає змогу не тільки значно розвинути власний словниковий запас, а й швидко вдосконалити навички говоріння.

Збірник можна використовувати на уроках розвитку читання та аудіювання в школі, а також під час самостійної робити учнем.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mickey's Holiday

(Adopted from Disneys Magic English)

Useful Words

boot - башмак

tip over - перегорнутися

sandcastle - замок з піску

spade - лопата

 

Where do you like to spend your holiday?

Can you tell about the best holiday in your life?

Read the text and translate it.

Mickey has fun with his friends. He likes going on holiday. Donald is one of Mickey's best friends. Minnie is Mickey’s girlfriend. She is pretty. Goofy is the cheerful friend of Mickey and Donald.

Mickey and his friends are going on holiday in the car. They are very excited.

On the first day, Mickey and Donald go fishing at the lake. Mickey wears a new hat.

“I caught a big fish!” says Donald. He is pleased. But then he sees it is only a boot.

Now Mickey caught something. Is it a boot? No, it’s a big fish! Mick­ey pulls hard. But the fish pulls back. The little boat tips over. Splash! The friends fall in the water.

“Look, Donald!” says Mickey. “You got the fish after all.” The fish is on Donald’s head!

On the second day, the sun is shining. The friends take their bike to the park. Mickey, Donald and Minnie ride the bike. Then it’s Goofy’s turn. He sets off.

Goofy rides down the hill and past the flowers. He is going too fast!

Minnie is sitting on a bench, nearby. She is feeding the birds.

“Hello, Minnie!” calls Goofy as he rides past. He is not looking at the path.

Splash! Goofy falls into a pond. “You boys are always getting wet!” says Minnie.

On the third day, the friends go to the beach. Mickey takes his sunglasses.

Lots of people are playing on the beach. It’s a great day to build a sandcastle.

The friends get out their spades and dig. They want to make the best sandcastle.

The sandcastle looks great! Mickey puts a flag on the top. Goofy wants to help.

Goofy tries to pick up a bucket, but falls over a shell. He lands on the sandcastle.

They all laugh. “At least no-one got wet today,” says Minnie. “What a fun holiday!”

Answer the questions.

1. Has Mickey got any friends? Who are they?

 1. Are Mickey and his friends going on holiday by train?
 2. Where did they go on the first day?
 3. Did Mickey catch a boot or a fish?
 4. Where did they go on the second day?
 5. Was Goofy good at riding a bike?
 6. Where did they go on the third day?

 

Now let's have a talk.

1. Why does Mickey like going on holiday?

2.Who is one of Mickey’s best friends?

3.Is Goofy only Mickey’s friend or not?

4.Is Mickey good at fishing?

5.Why did the friends decide to go to the park on the second day?

6.Why did Goofy fall into a pond?

7.Who made the best sandcastle?

Complete the sentences.

1.Mickey has fun with_________________.

2.Mickey wears ______________________.

3.The little boat_______________________.

4.Goofy rides down the hill_________________.

5.Lots of people are playing________________.

6.The friends get out ______________________.

7. Goofy trigs to pick up a bucket _________________.  

 

Peter and Molly and the Christmas Presents

(Adopted from “Peter and Molly” by Geoffrey Broughton)

Useful Words

show – показувати

 tie -  краватка

scarf -  шарф

Do you like Christmas? Why?

Read the text and translate it.

There were four of them in the family: Father, Mother and two children Peter and Molly. They all loved each other very much. Peter was 12 and Molly was 10.             

It winter and the family prepared for Christmas. Father and Mother want­ed to do the surprise for the children.

“Look, Mother, look at the presents on the tree. Are they for Molly and Peter?” asked Father.

“No, they aren’t. That is a big ball for the dog and that is a little ball for the cat,” answered Mother.

“Those are good presents,” said Father.

Then Mother called Father to the garden. She wanted to show him presents for Peter and Molly.

At that moment Peter and Molly came into the living-room. They pre­pared Christmas presents for Mother and Father. When they saw two presents on the Christmas tree they took them. They decided that those presents are for them. Mother and Father came into the living room.

“Hello, Molly. A Happy Christmas. A Happy Christmas, Peter,” said Mother.

“A Happy Christmas. What are those in your hand, Peter?” asked Father. “They are our presents from you,” answered Peter.

Father asked Peter and Molly to look inside the boxes. Peter saw a big ball and Molly — a little ball. Mother and Father are laughing. Children gave Father a beautiful tie and Mother — a scarf. Their parents were happy, but the children were sad.

“Look at their faces, Father,” asked Mother. “No, Molly and Peter, those aren’t your presents. The big ball is for the dog and the little dog is for the cat.”

“Where are our presents?” asked Peter.

“They are in the garden,” answered Father.

They all came outside to look at the presents.

“Our presents are bicycles!” cried Peter.

“Bicycles! They are beautiful. Thank you, Mother and Father,” said Molly. “Thank you Mother and Father. Our presents are bicycles!”

“A Happy Christmas, children!” cried Mother and Father.

Answer the questions.

1.How many people were in the family?

2.Did the children prepare presents for their parents? What were they?

3.What presents did the parents prepare for their children?

4.Did Father and Mother prepare presents for the dog and the cat?

5.What holiday did the family celebrate?

Complete the sentences.

1.There were four of them in the family ____________.

2. It was winter and__________________.

3.Mother wanted to show him______________.

4.Father asked Peter and Molly__________________.

5.The big ball was for_____________.

Say what you have learnt about the family.

A Letter for Mrs. Smith

(Adopted from “Peter and Molly” by Geoffrey Broughton)

Useful Words

return  - повернути

knock - стукати

a walking stick - трость

Read the text and translate it.

Once Mother asked Peter to carry a letter to Mrs. Smith. Then he had to return a bad fish to the shop. Peter asked Molly to go with him. They came to Mrs. Smith’s house. Peter knocked twice, but nobody answered.

“Is she in? What are you doing?” asked Molly.

“Here is the letter box, look. I am opening it. Now I am listening,” an­swered Peter.

“Oh, Peter! She is not in. Put the letter through the letter box and come to the fish shop,” said Molly.

“Look, Molly. I am closing my eyes. I am opening the letter box. I am putting the letter through...Ah! No!” cried Peter.

“What’s the matter? What is it?” asked Molly.

“Here’s the letter in my hand. The fish is in the house,” said Peter.

Molly was sad. She didn’t know what to do. They looked inside the letter box and saw the fish in the old paper on the floor.

Peter and Molly knew that Mrs. Smith had a cat. The children began to call it.

“Come here, come on. You are a clever cat. Get the fish. Open the paper and get it!” said Peter.

At last the cat opened the paper and ate the fish. Then Peter asked Molly to bring a walking stick from their house. Molly went home and soon she came back with a stick.

“Here is the walking stick. Look, I am putting the walking stick through the letter box. I am getting the paper. Here it is. Oh, Peter, look, Mrs. Smith is near our house. She is coming,” said Molly.

Mrs. Smith said: “Hello, Peter. Hello, Molly.”

 Molly said: “Peter has a letter for you from Mother.”

Peter added: “Yes, here it is.”

When Peter gave Mrs. Smith the letter, they quickly ran home. Mrs. Smith looked at the letter and cried: “Oh, dear. Come back! This isn’t a letter. It’s a piece of old paper.”

Answer the questions.

1.What did Mother ask Peter to do?

2.Why did Peter ask Molly to go with him?

3.Was Mrs. Smith at home?

4.What did Peter put in the letter box?

5.Did Peter give Mrs. Smith a letter?

Complete the sentences.

1.Once Mother asked Peter_______________.

2.Peter knocked twice ___________________.

3.They looked inside the letter box___________.  

4.At last the cat opened_________________.

5.When Peter gave Mrs. Smith the letter_________________________.

Now let's have a talk.

1.Was Peter a naughty boy?

2.Who was cleverer Peter or Molly?

3.Who decided to feed the cat?

4.Who wanted a walking stick? Why?

5.Was Mrs. Smith happy when she received a piece of old paper?

The Very Hungry Caterpillar

(Adopted from “The Very Hungry Caterpillar” by Eric Carle)

Useful Words

caterpillar – гусінь

 lollipop  -  льодяник

cucumber - огірок

What do you know about caterpillars?

Read the text and translate it.

One Sunday a very tiny and very hungry caterpillar appeared in the gar­den. She started to look for some food.

On Monday the caterpillar ate one apple. But she was still hungry.

On Tuesday she ate two pears. But she was still hungry.

On Wednesday she ate three plums. But she was still hungry.

On Thursday she ate four strawberries. But she was still hungry.

On Friday she ate five oranges. But she was still hungry.

On Saturday she ate one piece of chocolate cake, one ice-cream, one cu­cumber, one piece of cheese, one piece of cherry pie, one lollypop, one sau­sage and one slice of water-melon. The caterpillar was very big, but she was still hungry.

It was Sunday again. The caterpillar wasn’t hungry any more. She climbed onto a tree and ate some green leaves there. And she felt herself much better then. She made a small house for herself and fell asleep. In two weeks she became a beautiful butterfly.

Answer the questions.

1.What did the caterpillar eat on Monday?

2.What did the caterpillar eat on Tuesday?

3.What did the caterpillar eat on Wednesday?

4.What did the caterpillar eat on Thursday? 

5.What did the caterpillar eat on Friday?

6.What insect did the caterpillar turn into? Why?

Complete the sentences.

1.One Sunday a very tiny and very hungry caterpillar________________.

2. ______ the caterpillar ate one apple.

3.But she was still______.

4. _____________she ate four strawberries.

5.She climbed onto a tree and_______________.

 

The Tiger Who Came to Tea

(Adopted from “The Tiger Who Came to Tea” by Judith Kerr)

Useful Words

grocery – бакалія

 bun - булка

tin -  консервна банка

 tap - кран з водою

 beer -  пиво

Do you like to have guests for tea?

Read the text and translate it.

Once there was a little girl Sophi, who was haying tea with her Mummy. Suddenly there was a ring at the door. Sophi’s Mummy said: “I want to know who can it be. It can’t be a milkman, because he came this morning. And it can’t be the boy from the grocery, because it isn’t the day he comes. And it can’t be Daddy, because he has got his keys. We open the door and see.” Sophi opened the door and there was a big furry stripy tiger. The tiger said: “Excuse me, but I am very hungry. I think I can have tea with you.”

Sophi’s Mummy said: “Of course. Come in.”

So the tiger came into the kitchen and sat down at the table. Sophi’s Mummy said: “Would you like a sandwich?”

The tiger didn’t take one sandwich, but he took a plate with sandwiches and ate them all. And he still looked hungry. So Sophi passed him the buns. And the tiger didn’t eat one bun, but he ate all the buns on the dish. And then he ate all the biscuits and all the cakes. There was nothing to eat on the table. So Sophi’s Mummy said: “Would you like a drink?” The tiger drank all the milk in the milk jug and all the tea in the teapot. And then he looked round the kitchen to see what else he could find. He ate all the supper in the saucepans and all the food in the fridge. And all the packets and tins in the cupboard. And he drank all the milk and all the orange juice, and all Daddy’s beer, and all the water in the tap. Then he said: “Thank you for my nice tea. But I must go now.” And he went.

Sophi’ s Mummy said: “I don’t know what to do. I have nothing for Daddy. The tiger ate all the supper.” And Sophi found that she couldn’t have her bath, because the tiger drank all the water in the tap.

Just then Sophi’s Daddy came home. Sophi and her Mummy told him about a strange visitor. The tiger ate all the food and drank all the drink. Daddy said: “I know what to do. I have got an idea. Put your coats on and let’s go to the café.”

So they went down the dark street. They walked down the road to the café. And they had a Lovely supper with chips and ice-cream.

In the morning Sophi and her Mummy went shopping. And they bought lots more things to eat. And they also bought a big tin of tiger food. In case the tiger comes to tea again.

Answer the questions.

1.Who was having tea?

2.Who wanted to have tea with Sophi and her Mummy?

3.What did the tiger eat?

4.What did the tiger drink?

5.Why did Sophi like the supper in the café?

Complete the sentences.

1.Once there was a little girl Sophi_________________.  

2.And it can’t be the boy from the grocery _______________.

3.The tiger didn't take one sandwich__________________.

4.He ate all the supper in the saucepans and______________.

5.In the morning Sophi and her Mummy______________________.

Now let's have a talk.

1.Is it a fairy tale or a story?

2.Did the tiger really like the human’s food?

3.What did the tiger eat in the jungle?

4.Did Sophi’s father believe in her story?

5.Could the tiger drink all the water in the tap?

 

Table Manners in America

(Adopted from Polly Peterson)

Useful Words

old-fashioned - старолюдний

approval - вдосконалення

pick up – піднімати

 point - кінчик

knitting needle - в’язальна спиця

peas -  горошини

What do you know from the history of using forks? Why do we need table manners?

Read the text and translate it.

There are many ways to eat but let’s face it — some ways are more polite than others. Adults often wish that children would pay more attention to good old-fashioned manners. But they might be surprised if children be­came too old-fashioned. Table manners of long ago would not meet with much approval today.

Take the matter of forks, for example. Most children in Colonial America (1607-1776) never worried about whether they used their fingers or a fork to pick up their food. They didn’t have any forks. People used sharp knives to cut their food. They sometimes used the point of the knife to bring food to their mouths, and they used spoons for eating soup. But, for the most part, people ate food with their hands.

Forks became popular in America in the 1700s. By the early 1800s, most families were using forks, but some didn’t like them. One man in Maine said “Eating peas with a fork is as bad as trying to eat soup with a knitting needle.” He preferred to eat his peas the old-fashioned way — with the point of his knife.

Is that so? Read the sentences which are true to the story.

1.Adults do not often wish that children would pay more attention to good old-fashioned manners.

2.People used sharp forks to cut their food.

3.Forks became popular in America in the 1800s.

4.By the early 1700s most families were using forks, but some didn’t like them.

5.One man in Maine preferred to eat his bananas the old-fashioned way — with the point of his knife.

Find out and read the answers to these questions.

1.What do you know about forks?

2.Did people use sharp knives to cut their food?

3.Were there any people that ate with their hands?

4.When did forks become popular?

5.Who said the following, “Eating peas with a fork is as bad as trying to eat soup with a knitting needle”?

Complete the sentences.

1.Adults often wish that children would pay more attention to good____________.

2.Table manners of long ago would not meet with much________________ today.

3.They sometimes used the point of the knife to bring ________________to their mouths, and they used __________________for eating soup.

4. Forks became __________ in America in the 1700s.

5. He preferred to eat his peas the ________________ - with the point of his knife.

 

 

Retell the text.

Table Manners in Europe

(Adopted from Polly Peterson)

PART ONE

Useful Words

castle - замок

knight - лицар

feast – бенкет

 trencher – таця

 slab - шматок

host - хазяїн

wipe - витирати

What do you know about table manners in Europe?

When did people begin to use forks, spoons and knives, in Europe?

Read the text and translate it.

It’s fun to think of castles as elegant places filled with knights and ladies with charming manners and beautiful clothes. Yet a feast in a medieval cast­le was a messy affair. If you were a guest at a medieval banquet (some time between a. d. 476 to about 1450), you would stop first at a side table to wash your hands as you entered the hall. Then you would sit down on a bench at a long table covered with a tablecloth. You would find soup bowls and spoons on the table — one bowl for every two guests.

There were no plates on the table. Instead, each guest would get a trench­er, or a thick, square slab of stale bread. As servants passed dishes of food, the guests would reach in with their bare hands. They would take out food to put on their trenchers. Some guest's might use knives rather than their fingers to pick up the food, but hosts did not provide knives. People who wanted to use knives brought their own. There would be salt on the table, in bowls. You would not find napkins. People used their sleeves to wipe their mouths. They used their sleeves for blowing their noses, tool

Complete the sentences with the adjectives from the text.

1.It’s fun to think of castles as _______________ places filled with knights

   and ladies with _____________  manners and __________clothes.

2.Yet a feast in  a ___________ castle was a  _______________affair.

3.You would sit down on a bench at a____________ table covered with

a tablecloth.

4.Instead, each guest would get a trencher, or a _______________,slab of  _________bread.

5.People who wanted to use knives brought their _________________.

Arrange the sentences in a logical order according to the text, then use them as a plan to retell it.

1.They used their sleeves for blowing their noses, too!

2.You would find soup bowls and spoons on the table — one bowl for every two guests.

3.There were no plates on the table.

4.Yet a feast in a medieval castle was a messy affair.

5.Some guests might use knives rather than their fingers to pick up the food, but hosts did not provide knives.

Table Manners in Europe

(Adopted from Polly Peterson)

PART TWO

Useful Words

goblet - келих

guide - провідник

etiquette - етикет 

pot – горщик

toss - кидати

What do you know about the goblets? When did people start to use them? What do you know about the history of pots?

 

Read the text and translate it.

In the 1500s, manners in Europe began to change. People stopped shar­ing one goblet for drinking at meals. They started carrying handkerchiefs to wipe their mouths and blow their noses.

As customs changed, people began asking for guides to proper behavior. Books of etiquette appeared. One of the most popular books was written in 1530 by a Dutch thinker named Erasmus. It soon became the standard guide for behavior among well-to-do young Englishmen. Here are some of the rules from Erasmus’s book.

Take care to cut and clean your fingernails before dining. Otherwise dirt from under the nails may get in the food.

Don’t pick your nose while eating and then reach for more food.

Take the first piece of meat or fish that you touch, and don’t poke around in the pot for a bigger one.

Don’t throw bones you have chewed back in the pot. Put them on the table or toss them on the floor.

Choose the right sentences.

1.People stopped sharing one goblet for drinking at meals.

2.As customs changed, people did not want guides to proper behavior.

3.One of the most popular books was written in 1530 by a Greek thinker named Erasmus.

4.It soon became the standard guide for behavior among well-to-do young Englishmen.

5.Don’t throw bones you have chewed back in the pot. Put them on the table or toss them on the floor.

Complete the sentences.

1.They started carrying handkerchiefs  ____________.

2. ______________and don’t poke around in the pot for a bigger one.

3.Take care to cut and clean your fingernails __________________.

4.________________while eating and then reach for more food.

5.Put them on the table or toss___________________.

Tell about table-manners in your family.

 

Table Manners in Colonial America

(Adopted from Polly Peterson)

Useful Words

barrel - бочка

common dish - спільна страва

pewter - олов’яний

When did people start to use table manners?

Where could you read about table manners in Colonial America?

Read the text and translate it.

In the 1600s, a meal in the home of an American colonist was not as grand as a medieval banquet, but many of the same rules applied. In most houses, there was no real dining table. When it was time to eat, a large board was placed on top of barrels. Some of the adult family members might sit on chairs or benches, but children stood while eating. Instead of plates, the colonist used wooden trenchers, like the bread trenchers of old. Usually one trencher, about twelve inches square, would be shared by two children or a husband and wife. There were no glasses or cups, just a two-handled bowl to be shared by all. Diners took their food from a common dish on the table. They had sharp knives and wooden or pewter spoons, but most' of the eating was done by hand. Diners put huge napkins over their shoulders for wiping their fingers.

Is that so? Read the sentences which are true to the story.

1.In the 1600s, a meal in the home of an English colonist was not as grand as a medieval banquet, but many of the same rules applied.

2.When it was time to eat, a large board was placed on top of barrels.

3.Some of the adult family members might stand on the benches, but children sat while eating.

4.Usually one trencher, about twelve inches square, would be shared by two children or a husband and wife.

5.Diners put huge napkins over their shoulders for blowing their noses.

Complete the sentences with the nouns from the text.

1.In most_______, there was no real dining________.

2.Instead of________, the________used wooden__________,like the bread trenchers of old.

3.Usually one ______, about twelve inches square, would be

shared by two____________or a husband and________________________.

4.There were no____________or _____________, just a two-handle _________________to be shared by all.

5.They had sharp _____________and wooden or pewter___________________

but most of the eating was done by hand.

Retell the text.

Table Manners Today

(Adopted from Polly Peterson)

PART ONE

Useful Words

complicated - складний

eating tools - столові прибори

 table setting -сервірування столу

 utensils -ножі, виделки, ложки

 custom - звичай

difference - різниця

Would you like to return any of ancient table manners?

Have you ever read books of etiquette?

Read the text and translate it.

Books of etiquette are still popular in the United States. Table manners have become more complicated, as more and more plates, glasses, and eating tools have been added to the table setting. For everyday meals, though, today’s dinner needs to learn the proper use of only three utensils: the knife, the fork, and the spoon. Although these tools are the same in Europe and the United States, customs for using them are different. One difference is in the way we cut and eat our meat. This difference goes back to the history of the fork.

Forks had become popular in Europe before they were used in America. When Europeans began using forks to eat, they no longer needed sharp points on their knives. They began making table knives with rounded tops, like the ones we use today. They held down the meat with the fork while Hitting, then lifted the food on the fork.

Arrange the sentences in a logical order according to the text, then use them as a plan to retell it.

1.They held down the meat with the fork while cutting, then lifted the food on the fork.

2.Books of etiquette are still popular in the United States.

3.Forks became popular in Europe before they were used in America.

4.For everyday meals, though, today’s diner needs to learn the proper use of only three utensils: the knife, the fork, and the spoon.

5.They began making table knives with rounded tops, like the ones we use today.

Find and read the answers to these questions.

1.Are books of etiquette still popular in the United States? Why?

2.What are three main utensils?

3.When did forks become popular?

4.What kinds of knives did Europeans begin using after forks?

5.What was the European way of eating meat?

Complete the sentences with the prepositions from the text.

1.Although these tools are the same____________Europe and the

United States, customs_____________ using them are different.

2.This difference goes back _____________the history ___________

the fork.

3.Forks became popular _____________Europe before they were used ____________America.

4.When Europeans began using forks to eat, they no longer needed sharp points____________their knives.

Give English equivalents to the following phrases. Make up the sentences with these phrases.

сервірування стола

столові прибори

правила поведінки за столом

Table Manners Today

(Adopted from Polly Peterson)

  PART TWO

Useful Words

round – круглий

 developed – розвинутий

 technique – технологія

 ill-mannered - погано вихований

switch - перекладати

What table manners are popular nowadays?

What table manners are you used to?

Read the text and translate it.

Rounded table knives came to the United States before Americans began using forks. When using the new knives, people could no longer use the knife point to lift food to the mouth, so they developed a new technique. They held down the meat with the spoon while cutting, as they always had. But now they put down the knife, took the spoon into the right hand, and used it to lift the food. This style of eating was so firmly set by the time forks became common that it continues to this day. To Americans, the European style of lifting the fork without putting down the knife first seems ill-man­nered. To Europeans, the American custom of switching the fork from left hand to right with every bite seems silly.

Now let's have a talk.

1.What do you know about rounded table knives?

2.Do you know the history of the fork?

3.What was a new technique?

4.What custom seems silly to Europeans?

5.What do you know about books of etiquette?

Say what you have learnt about table manners. The following may help you.

1.Books of etiquette are still popular in the United States.

2.Although these tools are the same in Europe and the United States, customs for using them are different.

3.When Europeans began using forks to eat, they no longer needed sharp points on their knives.

4.When using the new knives, people could no longer use the knife point to lift food to the mouth, so they developed a new technique.

5.To Americans, the European style of lifting the fork without putting down the knife first seems ill-mannered.

Table Manners in Other Lands

(Adopted from Polly Peterson)

Useful Words

standard - стандарт

correct behavior -  гідна поведінка

 chopsticks - китайські палички

 impolite -  нечемний

youre not accustomed to... -  ви не звикли до...

What table manners of other countries do you know?

Read the text and translate it.

Today, Americans might find it strange to think of eating without forks. But in other parts of the world, it is perfectly normal. Every country has its own standards of correct behavior, and many have no use for the fork.

In China and other Asian countries, people use chopsticks to pick up food. The Chinese have always felt it was impolite to use a knife at the table.

In India and in many Arab countries, people mainly use their hands. There are strict rules concerning cleanliness and etiquette when eating a meal.

The manner of eating influences the way people cook, too. People who eat rice with their fingers want their rice to be sticky so that it is easy to pick up. People who eat with chopsticks cut their food into small pieces before it is served.

At your house, it might be impolite to pick up rice with your fingers. If you’re not accustomed to it, using chopsticks to pick up food might seem like more trouble than it’s worth. But no matter where you live or what you eat, you can be sure of one thing: manners matter.

There is a reason behind every table manner. Some of the reasons are given below in the circles.

Find out the names of utensils from the list: forks, world, hands, chopsticks, fingers, table, knife, circles.             

Is that so? Read the sentences which are true to the story.

1.In China and other Asian countries, people use chopsticks to pick up food.

2.Today, Americans might find it strange to think of eating with forks.

3.At your house, it might be polite to pick up rice with your fingers.

4.But no matter where you live or what you eat, you can be sure of one thing: manners matter.

5. People who eat with chopsticks cut their food into small pieces before it is served.

Make a list of table manners past and present.

The Golden Apple

How many fairy tales about a golden apple do you know?

Can you tell one of them?

Read the text and translate it.

Once there was a king who said: “He who tells me the biggest lie gets a golden apple.”

Many people came to him and told him lies, but the king always said: “That’s all very well, but it can be true.”

One day a man came to the king.

He said:

“Oh King, give me back my gold.”

“What gold?” asked the king.

“The gold, which you took from me last week.”

“I didn’t take any gold from you. It’s a lie!” cried the king.

“If it is a lie, then give me the golden apple,” said the man.

The king said:

“Oh, yes, I remember now. You gave me some gold a week ago.”

“Very good, then give me back my gold,” said the man.

The king gave the clever man the golden apple.

Say who these words belong to.

1.“That’s all very well, but it can be true."

2.“Oh King, give me back my gold.”

3.“I didn’t take any gold from you. It’s a lie!”

4.“If it is a lie, then give me the golden apple”.

5.“Oh, yes, I remember now. You gave me some gold a week ago.”

Now let's have a talk.

1.What did the king want to hear?

2.Who told him the biggest lie?

3.What did the man tell the king?

4.What prize did the king promise to give for the biggest lie?

5.Did the king give the golden apple to the man? Why?

 

The Best Time of the Year

What is the best time of the year far you? Why?

What is the worst time of the year for you? Why?

Read the text and translate it.

It was winter. It was cold.

“How unhappy I am!” said the Donkey. “It is cold. I have no green grass to eat. Oh! I am waiting for spring.”

Spring came. It was warm. The sun was bright. Now the Donkey had much green grass to eat. But he had very much work, too. The poor animal worked in the field from morning till night. When night came, he was very tired.

“I am waiting for summer!” said the Donkey. "I don’t want to work so much!”

Summer came, but now thé poor Donkey had to work more than in spring; He worked from morning till night. It was hot. The days were long and the nights short. The Donkey worked very much and slept very little. He had no time for sleep.

“I don’t like summer. I am waiting for autumn!” cried the Donkey. Autumn came and with it came new work for the Donkey. He carried apples from the garden. He carried wood from the forest. He had no time for sleep.

“I am waiting for winter!” cried the Donkey. “In winter I have not much work to do. I sleep more. Oh, how happy I am in winter! It is the best time of the year!”

Is that so? Read the sentences which are true to the story.

1.It was winter. It was hot.

2.The Donkey worked in the field from morning till night in spring.

3.“I like summer. I am not waiting for autumn!” cried the Donkey.

4.He carried wood from the garden in summer.

5.“Oh, how happy I am in winter! It is the best time of the year!”

Now let's have a talk.

1.Is the Donkey happy in winter?

2.What season does the Donkey like best?

3.What is the busiest season for the Donkey?

4.Does he carry any fruit from the garden?

5.What does the Donkey carry from the forest?

Try to role-play the tale. Say what you have learnt about the donkey. The following may help you.

1.The Donkey likes to work.

2.The Donkey is so busy, that he has no time to sleep.

3.The Donkey doesn’t like any season at all.

4.He wants to have a rest.

5.He is happy in winter.

Pirate's Treasure

(Adopted from “Pirate’s Treasure” by Carol Moore)

Useful Words

curious -  допитливий

 pile -  купа

spy -  шпигувати

clasp -  сплеснути

Have you read a lot about pirates?

What is your favorite story about pirates?

Read the text and translate it.

Jimmy was a boy of eight. He was very curious and was fond of stories about treasures. He wanted to find treasure one day. He had a lot of maps, of different places where the treasure might be. Having read plenty of adventur­ous books about pirates and treasures, Jimmy was sure that treasures exist in caves and under the ground. The boy was dreaming of it day and night.

One night an old pirate Bluebeard appeared in Jimmy’s dream. He led his ship across the sea to the shore, then rode a horse to the Jimmy’s garden. At last the boy saw a box with gold coins behind him. Bluebeard was going to leave his treasure there.

“Ten steps from the porch and twenty steps from the rose bushes”, growled Bluebeard in Jimmy’s dream one night. “There will be treasure there! Re­member, you must take it!”

The next day Jimmy got up very early, went to the garden and began to dig. His dog Woofy came to see what his master was doing. The boy dug until the hole was deep and the dirt pile was high. He kept digging. The hole got deeper and the dirt pile got higher.

Jimmy dug until the hole was the deepest and the dirt pile was at its high­est. He sighed. “I’m too tired. I can’t dig anymore.” Then he spied something, but it was only one of Woofy’s bones. Instead of treasure, all Jimmy had, was a dog bone, a hole, and a big pile of dirt to fill it in with. He thought “That pirate lied to me!”

. But when Jimmy’s mother saw what he had done, she clasped her hands and smiled a smile from here to Sunday. “Oh, thank you, Jimmy. I always wanted a lilac bush planted just there. Here’s $5.00 for digging that hole.”

Answer the questions.

1.What was Jimmy fond about?

2.What books did Jimmy like to read?

3.What did the boy dream about?

4.Why did Jimmy dig a hole?

5.What did the boy’s mother do when she saw a hole?

Correct the following sentences.

1.Jimmy drew a lot of pictures of different places where the treasure might be.

2.Jimmy was sure that treasures exist in forests and under the bed.

3.One summer day an old pirate Bluebeard appeared in Jimmy’s dream.

4.The next day Jimmy got up very early, went to the forest and began to dig.

5.His mother always wanted a rose bush planted just there.

Complete the sentences.

 1. He was very curious___.

2.Having read plenty of adventurous books about pirates and treasures

3.The next day Jimmy got up very early

4.The boy dug until the hole was deep _

5.Instead of treasure, all Jimmy had 

Retell the text from the name of Jimmy.

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Стародуб Наталія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Василенко Світлана Григорівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Панас Алла Михайлівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Орищенко Алла Вікторівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
38811
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку