Збірник тестових завдань з географії

Про матеріал

Дана робота містить завдання різних форм, які охоплюють увесь програмовий матеріалз теми «Вступ. Політична карта світу. Населення» з курсу «Соціально – економічна географія світу» (10 клас) і подані у двох варіантах.

Перегляд файлу

Вступ.

Дана робота містить завдання різних форм, які охоплюють увесь програмовий матеріал  з теми «Вступ. Політична карта світу. Населення» з курсу «Соціально – економічна географія світу» (10 клас) і подані у двох варіантах.

Перший рівень містить тестові завдання , які потребують вибору однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів, а також дають можливість швидко і об’єктивно визначити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу з предмета

Другий рівень містить завдання на встановлення відповідностей частин (логічні пари ) та на встановлення правильної хронологічної або логічної послідовності. Завдання такого формату дають можливість перевірити уміння учнів зіставляти назви географічних об’єктів та їх розміщення на картосхемі, географічні поняття та їх визначення, а також вміння учнів розташовувати географічні об’єкти, події , процеси та явища у правильній часовій та просторовій послідовності.

Третій рівень містить завдання для перевірки розуміння основних понять та практичні завдання на побудову графіків, заповнення  узагальнюючих таблиць та  вміння працювати з картосхемами.

Четвертий рівень містить аналітичні завдання й порівняльні характеристики суспільних процесів та явищ, а також кросворд Завдання даного рівня потребують глибоких додаткових знань з географії.


ВАРІАНТ І.

І рівень. За кожну правильну відповідь -  0,5 балів.

 

1.Вкажіть ознаку, яка поєднує Грецію, Індію, Іспанію, Малайзію:

А  приморські країни;                            В  острівні країни;

Б  півострівні країни;                              Г  внутрішньоконтинентальні країни.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

2. Вкажіть прізвище основоположника економічної та соціальної географії світу:

А   І. Вітвер;                                              В   М. Баранський;

Б   І. Меєргойз;                                         Г   С. Рудницький.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

3.Скількт населення світу нині проживає в містах?

А   10% ;                                                   В   50%;

Б   30%;                                                     Г   70%.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

4. Виберіть країну, яка межує по суходолу з п’ятьма державами:

А   Україна;                                               В   Польща;

Б   Китай;                                                   Г   Узбекистан.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

5. Якою монархією є Ватикан?

А   абсолютною;                                       В   конституційною;

Б   дуалістичною;                                      Г   теократичною.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

6.За допомогою картосхеми вкажіть назву країни, позначеною цифрою 1А   Куба;

Б   Панама;

В  Нікарагуа.

Г   Гондурас;

 


 

ІІ рівень. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

 

1.Встановіть відповідність між країною та міжнародною організацією, в яку вона входить:

1   Ірландія;                                                   А   СНД;

2   Таджикистан;                                           Б   НАТО;

3   Бразилія;                                                   В   МЕРКОСУР;

4   США .                                                       Г   ЄС; 

                                                                       Д   КАРІКОМ.                                            

 

А

Б

В

Г

Д

 1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2.Встановіть відповідність між назвою країни  і буквою в таблиці, що позначає відповідні її характеристики:    


1    Нова Зеландія;                                         2    Канада;                                             3    США;

4    Велика Британія.

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


 

 

Площа (тис.км2)

Населення (2006р.)     (тис чол.)

Міста

Мова

Релігія

А

244,9

60609

Лідс, Брістоль

Англійська

Протестантизм

Б

143,1

7280

Самарканд, Бухара

Тюркська

Іслам

В

9970,6

33099

Калгарі, Гамільтон

Англійськафранцузька

Католицизм, протестантизм

Г

9518,9

298444

Сан-Антоніо, Фінікс

Англійська

Протестантизм

Д

270,5

4076

Окленд, Гаміль-тон

Англійська

Протестантизм

 

3.Розташуйте назви регіонів світу в порядку збільшення рівня урбанізації:


А    СНД;                                                          Б    Зарубіжна Європа;                                    В    Зарубіжна Азія;

Г    Північна Америка.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 


 

4. Встановіть відповідність між назвами столиць і буквами на картосхемі, що їх позначають:

1   Кабул;                                                           

2   Ханой;

3   Куала  – Лампур;

4   Ташкент .                                              

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5. Розташуйте назви країн – монархій у послідовності їх розміщення із заходу на схід


А    Японія ;

Б    Марокко;                                                                               

 


В    Бруней;

Г    Монако.

 

 


 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

6.Встановіть відповідність між назвами країн та рівнем їхнього економічного розвитку:

1    Економічно високорозвинена країна;               А    Китай

2    Країна, яка відстала в розвитку;                        Б    Франція   

3    Країна із середнім прибутком;                          В    Україна    

4    Країна планової економіки;                               Г    Колумбія

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

ІІІ рівень. За кожну правильну відповідь – 2 бали.

 

1.За наведеними даними побудуйте графік росту кількості населення світу й назвіть причини, що впливають на цей процес.

 


Рік

1900

1950

1990

1999

2004

2025

Кількість населення, млн. осіб

1,7

2,5

5,3

6,0

6,2

8,5


 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2.На якій підставі відбувається розподіл на групи великих міст – мільйонерів світу? Як цей поділ зробили ви?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Заповніть таблицю ( по 1 державі з кожної частини світу ).

Частина світу

Республіка

Монархія

Пн. Америка

 

 

Пд. Америка

 

 

Африка

 

 

Європа

 

 

Азія

 

 

Австралія та Океанія

 

 

 

4.Назвіть по 3 країни з першим та другим типом відтворення населення. Яку закономірність їх розташування ви помітили?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Що таке національна релігія? Наведіть приклади.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.На картосхемі зобразіть основні напрямки міграційних потоків наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття.


ІV рівень. За кожну правильну відповідь – 3 бали.

 

1.Поясніть причини виникнення подій ХХ ст.., які істотно вплинули на формування політичної карти світу.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.У чому ви бачите позитивні та негативні наслідки створення Європейського Союзу?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

3.Якою державою, на вашу думку, легше керувати – федеративною чи унітарною? Відповідь обґрунтуйте.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4.Розв’яжіть кросворд:

1.Найбільша форма міського населення.

2.Нова індустріальна країна Південно – Східної Азії.

3.Співвідношення емігрантів та іммігрантів.

4.Азійська країна « великої сімки».

5.Одна зі світових релігій.

6.Те саме, що й природній рух населення.

7.Одна з форм правління.

8.Колонія в Європі.

9.Одна з національних форм релігій китайців.

10.Двонаціональна європейська країна.

11.Частина світу з найбільшою кількістю населення, батьківщина трьох світових релігій.

Якщо всі відповіді є правильними, у виділеному вертикальному стовпчику прочитайте як називається місто з містами – супутниками навколо нього.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРІАНТ ІІ.

І рівень. За кожну правильну відповідь – 0,5 балів.

1.Закінчіть речення: «Бразилія, Індія, Мексика, Ефіопія входять до групи країн….»

А    найбільших за площею території;                В     економічно розвинених;

Б    з найбільшою чисельністю населення;        Г     що розвиваються.     

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

2.Вкажіть назву столиці країни, що позначена на картосхемі:

А    Маніла;                                                 

Б     Сеул;                                                      

В    Джакарта;

Г    Токіо.

3.До федеративних держав світу належить:

А    Швеція;                                              В    Україна;

Б    ФРН;                                                   Г    Італія.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

4.Назвіть найбільш урбанізований регіон планети Земля:

А    Західна Європа;                                  В    Західна Азія;

Б    Північна Америка;                              Г    Африка.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

5.У якій частині світу немає країн з монархічною формою правління?

А    Європа;                                             В    Азія;

Б    Африка;                                             Г    Америка.     

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

6.Вкажіть прізвище економіка – географа, який розробив системний підхід до вивчення економічної та соціальної географії :

А    І. Вітвер;                                              В   М. Баранський;

Б    І. Маєргойз;                                         Г    С. Рудницький.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

ІІ рівень. За кожну правильну відповідь – 1 бал.

1.Встановіть відповідність між назвою країни та назвою міжнародної організації, до якої вона входить:

1    Ліберія;                                              А    НАФТА;

2    Іспанія;                                               Б    Африканський Союз;

3    Катар;                                                 В    ЄС;

4    Індонезія;                                           Г    ОПЕК;

                                                                  Д    АТЕС.

 

А

Б

В

Г

Д

 1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2.Встановіть відповідність між назвою країни  і буквою в таблиці, що позначає відповідні її характеристики:    


1     Бразилія;                                         2     Франція;                                             3     Конго;

4     Австралія.

 

А

Б

В

Г

Д

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


 

 

Площа (тис.км2)

Населення (2006р.)     (тис чол.)

Міста

Мова

Релігія

А

244,9

60609

Лідс, Брістоль

Англійська

Протестантизм

Б

769,2

20264

Брісбен, Перт

англійська

Католицизм, протестантизм

В

8547,4

188078

Курітіба, Ресірі

португальська

Католицизм

Г

2344,9

62661

Лумумбаши, Бома

Французька

Католицизм, місцеві релігії

Д

549,2

60872

Ліль, Нант

Французька

Католицизм

3.Встановіть відповідність між назвами столиць та буквами, що позначають їх на картосхемі:

1    Делі;

2    Бангладеш;                                               

3    Токіо;

4    Сеул.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4.Розтавте країни світу в порядку збільшення рівня урбанізації:

А   Камбоджа;                                                                                        

Б   Росія;                                                                               

В   Саудівська Аравія;

Г   Китай.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5.Розташуйте назви країн – монархій у послідовності їх розміщення із заходу на схід:

А    Камбоджа;                                        В     Тонга;               

Б    ОАЕ;                                                  Г    Монако.

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

6.Встановіть відповідність між назвами держав та формами їх правління:

А    Канада;                                         1    президентська республіка;

Б    Україна ;                                       2    парламентська республіка;

В    Іспанія;                                         3    конституційна монархія;

Г    США.                                            4    змішана республіка.    

 

А

Б

В

Г

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 


ІІІ рівень. За кожну правильну відповідь – 1,5 бали.

 

1.Використовуючи наведені нижче дані, побудуйте стовпчикову діаграму та проаналізуйте особливості вікової структури населення Китаю ( діти – 26%, дорослі – 64%, літні – 10%).

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Чим відрізняються між собою федерація, унія та конфедерація?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Наведіть приклади країн (по 3 країни ), розташованих у регіонах , зазначених в таблиці:

Близький схід

Скандинавський регіон

Середземноморський регіон

Країни Балканського регіону

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Які етапи формування пройшла політична карта світу у ХХ ст..?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Які причини зумовлюють міграції населення із країн Середземномор’я до високо розвинутих країн Західної Європи?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.На картосхемі покажіть основні ареали високої густоти населення.


 

 

ІV рівень. За кожну правильну відповідь – 3 бали.

 

1.Наведіть приклади національних та релігійних конфліктів у сучасному світі. Запропонуйте шляхи їх розв’язання.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.У чому ви бачите негативні та позитивні наслідки входження України до НАТО?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Спрогнозуйте можливі зміни на політичній карті світу в першій половині ХХІ ст. та поясніть їх причини.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.Розв’яжіть кросворд:

1.Національна релігія хіндустанців.

2.Частина світу, роком якої було проголошено 1960 рік через те, що там було звільнено 17  країн від колоніалізму.

3.Одна з форм правління.

4.Найбільше володіння Данії.

5.Залежна територія.

6.Нова індустріальна країна в Америці.

7.Розвинена переселенська держава в Азії.

8.Держава – абсолютна монархія в Європі.

9.Одна з форм адміністративно – територіального устрою.

10.Найбільше за кількістю населення місто у світі.

11.Найбільш багатонаціональна країна  світу.

Якщо всі відповіді є правильними, прочитайте у виділеному вертикальному стовпчику назву одного зі всесвітніх процесів, що охопили нашу планету у ХХ ст.

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Додано
1 липня 2018
Переглядів
2284
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку