"Збірник завдань на відповідність"

Про матеріал
"Збірник завдань на відповідність" містить вправи навчального матеріалу з математики для учнів 5 класу. Він може бути використаний учителями для індивідуальної, групової та колективної роботи на уроках та у позаурочний час.
Перегляд файлу

1

 

 Часовоярська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 17

                          Бахмутської районної ради

                                 Донецької області

 

 

         Збірник завдань

на відповідність.

 

 

         Учитель Любоженко Алла Георгіївна

                         

 

 

                      

 

                         Математика, 5 клас.

                  2019 – 2020 навчальний рік.  

                                               Вступ

 

 

     Збірник завдань на відповідність складено як посібник для вчителів, що працюють у 5 класі за навчальною програмою для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх закладів. 2019 – 2020 навчальний рік.

     Завдання підібрано та складено з десяти тем, що вивчаються у 5 класі за новим державним стандартом.

     Вони можуть використовуватись для індивідуальної роботи з окремими учнями, для роботи в групах, як додатковий дидактичний матеріал при вивченні чи закріпленні відповідної теми, при написанні самостійних робіт.

     До збірника ввійшли завдання різних рівнів. «» позначені завдання початкового та середнього рівнів, «» - завдання достатнього рівня, «» - завдання високого рівня навчальних досягнень.

    Окрім власних завдань, укладач використовував завдання з підручників, збірників та посібників для вчителів  авторів О. С. Істер, Н. А. Тарасенкової, А. Г. Мерзляка, Г. П. Бевза та інших.Тема 1.           Натуральні числа.

  Установити відповідність між числами та їх назвами:

 1. 908 200;                                А. дев’ять мільйонів вісімсот двадцять;
 2. 9 000 820;                             Б. дев’ятсот вісім тисяч двісті;
 3. 9 000 082;                             В. дев’ятсот  мільярдів вісімдесят два; 
 4. 900 800 002;                        Г. дев’ять мільйонів вісімдесят два;

                                              Д. дев’ятсот мільйонів вісімсот тисяч два.

      2. Установити  відповідність між числами та їх назвами:

1. 307 100;                               А. три мільйони сімсот десять;

2. 3 000 710;                            Б. триста сім тисяч  сто;

3. 3 000 071;                            В. триста мільярдів  сімдесят один;

4. 300 700 001;                        Г. три мільйони сімдесят один;

                                                   Д. триста мільйонів сімсот тисяч один.

      3. Установити відповідність між іменованими числами, що виражені різними одиницями виміру, так, щоб вони були рівними:

 1. 13 кг  5 г;                                А.  1035 кг;
 2. 130 кг  50 г;                           Б.  13005 г;
 3. 135 ц;                                      В.  13 т 50 г;
 4. 10ц  35 кг;                              Г.  1 т 3 кг 5 г;      Д. 13 т 500 кг.

      4.  Установити  відповідність між іменованими числами, що виражені різними одиницями виміру, так, щоб вони були рівними:

 1. 27 кг 9 г;                           А. 2079 кг;
 2. 270 кг 90 г;                      Б. 27009 г;
 3. 279 ц ;                               В. 27 т 90 г; 
 4. 20 ц 79 кг;                        Г. 2 т 7 кг 9 г;    Д. 27 т 900 кг.

      5. Установити відповідність між нерівностями та цифрами, які можна в них поставити замість «*», щоб нерівності були вірними:

 1. 50 6*5 50 685;                        А. 0;                             
 2. 30 99* 999 30 992 000;        Б. 9;
 3. 6 001 600* ;                            В. не можна вставити жодну цифру;
 4. 485 *10 485 410;                    Г. 0; 1;      Д. 0; 1; 2; 3.

    6. Установити відповідність між нерівностями та цифрами, які можна в них поставити замість «*», щоб нерівності були вірними:

 1. 20 7*9 20 799;                        А. 1;
 2. 43 88* 888 43 888 900;        Б. не можна вставити жодну цифру;
 3. 5 02 0 5 0*9;                            В. 0; 1;
 4. 946 *10 9 46 200;                  Г. 9;

                                                     Д. можна вставити будь-яку цифру.

  7.На відрізку АВ вибрали точку С. Установити відповідність між відрізками  АС і ВС та довжиною відрізка АВ:

 1. АС=12 см, ВС=7 см;                    А.  АВ=16 см;
 2. АС=9 см,  ВС=8 см;                       Б.  АВ=19 см;
 3. АС=13 см, ВС=25 см;                 В.  АВ=17 см;
 4. АС=39 см, ВС=16 см;                 Г.  АВ=38 см;          Д.  АВ=55 см.

8.На відрізку АВ вибрали точку С.  Установити  відповідність між  відрізками АС і ВС та довжиною відрізка АВ:

 1. АС=32 см, ВС= 46 см;                А.  АВ= 42 см;
 2. АС=19 см, ВС=23 см;                 Б.  АВ= 90 см;
 3. АС=56 см, ВС=34 см;                 В.  АВ=78 см;
 4. АС=68 см, ВС= 17 см;                Г.  АВ= 57 см;         Д.  АВ=85 см.

Тема 2.  Додавання та віднімання натуральних чисел. Числові і буквені вирази.

 1. Установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 29 +11;                             А. 298;
 2. 321- 48;                            Б. 40;
 3. 1000 – 702;                     В. 901;
 4. 805 + 96;                          Г. 350;                           Д. 273.

 2. Установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

                   1. 100 – 56;                             А. 71;

                   2. 359+ 45;                              Б. 44;

                   3. 2100 – 210;                        В. 404;

                   4. 712 + 88;                             Г. 1 890;        Д. 800.

   3. Установити відповідність між числами та їх характеристиками:

 1. 1;                               А. найменше чотирицифрове число;
 2. 99;                             Б. найменше натуральне число;
 3. 1 000;                       В. найбільше  двоцифрове  число;
 4. 555;                           Г. число, за яким іде 1 000 000;

                                  Д. число, сума цифр якого дорівнює 15.

4. Установити відповідність між числами та їх характеристиками:

1. 2;                                 А. Число, в якому 11 десятків.

2. 110;                             Б. Число, сума цифр якого дорівнює 15.

3. 999;                             В. Найменше парне натуральне число.

4. 438;                             Г. Найбільше трицифрове  число.

                                        Д. Число, що стоїть перед  2000.

5.  Установити  відповідність між умовами задач та виразами, що складені до їх розв’язання:

 1. Один художній  альбом коштує 315 грн., а  другий – на 47 грн. менше. Скільки коштують обидва альбоми разом?
 2. Сашко зібрав 26 грибів, Василько – на 15 грибів більше. Скільки грибів зібрали хлопці разом?
 3. Одна бригада відремонтувала за тиждень 43 км шляху, а друга – на 16 км менше. Скільки кілометрів відремонтували обидві бригади разом?
 4. У вагоні трамвая було54 пасажири. На зупинці вийшло 27 пасажирів, а ввійшло – 19. Скільки пасажирів стало у вагоні?

                      А. (43 - 16) + 43;   Б. (54-27) + 19;

                      В. (315 - 47) + 314;    Г. (26 + 15) + 26;     Д. (43 + 16) – 43.

        Вираз до якої задачі складено невірно?

6. Установити відповідність між задачами та виразами, що складені до їх розв’язання:

 1. За перший тиждень Катруся  прочитала 184 сторінки, а за другий – на 35 сторінок менше. Скільки сторінок прочитала Катруся за два тижні?
 2. На першій стоянці було 29 автомобілів, а на другій – на  14  більше. Скільки автомобілів було на обох стоянках разом?
 3. У першому кошику лежить 37 яблук, а в другому – на 19 яблук більше. Скільки яблук лежить в обох кошиках разом?
 4. У новому будинку 204 двокімнатних квартири, а трикімнатних на 36 менше. Скільки всього двокімнатних і трикімнатних квартир у  новому будинку?

  А. (204 – 36) + 204; Б. (37 + 19) + 37;  В. (29 + 14) + 29; Г. (37 – 19) + 19;                                       Д. (184 – 35) + 184.

        Вираз до якої задачі складено невірно?

7.  Побудувати координатний промінь ОХ. Відкласти на ньому точки А, В і С за відомими координатами. Установити відповідність між даними точками та довжинами відповідних відрізків:

 1. А(2), В(6), С(5);                    А. АВ+ВС =8;
 2. А(9), В(4), С(7);                    Б. АВ+ВС = 9;
 3. А(4), В(3), С(11);                 В. АВ – ВС =15;
 4. А(1), В(12), С(8);                 Г. АВ – ВС = 7;              Д. АВ + ВС =5.

 8. Побудувати координатний промінь ОХ. Відкласти на ньому точки А, В і С за відомими координатами. Установити відповідність між даними точками та довжинами  відрізків:

 1. А(7), В(13), С(2);                   А. АВ + ВС = 7; 
 2. А(6), В(9), С(13);                   Б. АВ – ВС = 4;
 3. А(8), В(16), С(9);                   В. АВ + ВС = 17;
 4. А(4), В(10), С(6);                   Г. АВ – ВС = 22.          Д. АВ – ВС = 2

9.Виконати дії зручним способом. Установити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. 36 + (14 +59);                        А. 143;
 2. (43 + 38) +62;                        Б. 25;
 3. 149 – (49 + 75);                     В. 239;
 4. 215 + (39 – 15);                     Г. 175;                          Д. 25.

10.Виконати дії зручним способом. Установити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. 47 + (53 + 69);                       А. 175;
 2. (27 + 78) + 73;                       Б. 169;
 3. 259 – (59 + 25;                      В. 178;
 4. 138 + (96 – 38);                     Г. 225;                          Д. 196.

11. Установити відповідність між буквеними виразами та їх значеннями  при заданих значеннях букв:

 1. 12х + 39, якщо х = 15;                   А. 2;      
 2. 42             Б. 250;
 3. 132 + 5х + 68, якщо х = 10;         В. 260;
 4. у(у +7), якщо у =13;                      Г. 2 050;                 Д. 219.

12.  Установити відповідність між буквеними виразами та їх значеннями при заданих значеннях букв:

 1. 14х + 28, якщо х = 15;                    А. 5;
 2. 63а – 16 , якщо а = 3;                   Б. 290;
 3. 146 + 9х + 54, якщо х = 10;          В. 238;
 4. в(в – 13), якщо в = 23;                  Г. 330;                    Д. 230.

13.   а м і в м – виміри (довжина та ширина) прямокутника, а  S кв. м – його площа. Установити відповідність між вимірами та площею:

 1. а = 15 м, в = 14 м;                           А. 500 кв. м;
 2. а = 16 м, в = 25 м;                           Б. 210 кв. м;
 3. а = 35 м, в = 18 м;                           В. 400 кв. м;
 4. а = 49 м, в = 12 м;                           Г. 630 кв. м;         Д. 588 кв. м;

14. а м і в м – виміри (довжина і ширина)  прямокутника, S кв. м – його площа. Установити відповідність між вимірами та площею:

 1. а = 17 м, в = 15 м;                             А. 45 кв. м;
 2. а = 25 м, в = 18 м;                             Б. 255 кв. м;
 3. а = 38 м, в = 29 м;                             В. 450 кв. м;
 4. а = 54 м, в = 26 м;                             Г. 1102 кв. м;      Д. 1404 кв. м.

15. Установити відповідність між стороною а квадрата та його периметром Р:

 1. а = 15 см;                               А. 84 см;
 2. а = 21 см;                               Б. 64 см;
 3. а = 16 см;                               В. 108 см;
 4. а = 27 см;                               Г. 225 см;            Д. 60 см.

16. Установити відповідність між  стороною а квадрата та його периметром Р:

 1. а =42 см;                                           А. 140 см;
 2. а = 35 см;                                          Б. 68 см;
 3. а = 17 см;                                          В. 289 см;
 4. а = 26 см;                                          Г. 168 см;             Д. 104 см.

17. Відомі шлях та час, за який його подолали. Знайти швидкість і встановити відповідність:

 1. S = 156 км, t =3 год.                       А. v =45 км/год.
 2. S = 162 км, t = 9 год.                      Б. v = 128 км/ год.
 3. S = 180 км, t = 4 год.                      В. v = 52 км/год.
 4. S = 640 км, t =5 год.                       Г. v = 32 км/год.   Д. v = 18 км/год.

18. Відомі шлях та час, за який його подолали. Знайти швидкість і встановити відповідність:

 1. S =256 км, t = 4 год.                         А. v = 64 км/год.
 2. S =365км, t = 5 год.                          Б. v = 70 км/год.
 3. S = 420 км, t = 6 год.                        В. v = 36 км/год.
 4. S = 497км, t = 7 год.                         Г. v = 73 км/год.    Д. v = 71 км/год.

Тема 3. Множення та ділення натуральних чисел.

.Установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 13 25;                                                 А. 24 219;
 2. 408 49;                                               Б. 22 608;
 3. 314 72;                                               В. 2 352;
 4. 299 81;                                               Г. 19 99;      Д. 325.

2. Установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 24 35;                                                А. 2 223;
 2. 309 57;                                              Б. 24 118;
 3. 225 81;                                            В. 840;
 4. 389 62;                                              Г. 18 225;   Д. 17 613.

3. Установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 3 528 : 84;                                    А. 406;
 2. 6 902 17;                                    Б. 203;
 3. 5 278 26;                                    В. 42;
 4. 18 564 78;                                  Г. 459;        Д. 238.

4. Установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 2 888 76;                                А. 503;
 2. 6 539 13;                                Б. 38;
 3. 5 712 28;                                В. 308;
 4. 21 352 68;                              Г. 204;                 Д. 314.

5.Обчислити зручним способом  і  установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 4 13 25;                              А. 1 300;
 2. 125 17 8;                            Б. 4 800;
 3. 4 24 50;                              В. 23 600;
 4. 5 236 20;                            Г. 48 000;             Д. 17 000.

6.Обчислити зручним способом  і  установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 5 17 20;                                 А. 457 000;
 2. 8 37 125;                              Б. 2 700;
 3. 50 27 4;                                В. 45 700;
 4. 25 457 40;                            Г. 37 000;          Д. 1 700.

7.Обчислити зручним способом і установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 37 218 + 63 218;                    А. 5 200;
 2. 568 43 – 566 43;                    Б. 166 800;
 3. 417 187 + 417 213;               В. 2;
 4. 52 187 – 52 43 – 52 44;      Г.  21 800;       Д. 41 700.

8.Обчислити зручним способом і установити відповідність між числовими виразами та їх значеннями:

 1. 405 82 + 405 18;                     А. 100;
 2. 497 38 – 496 38;                     Б. 40 500;
 3. 344 92 + 344 208;                   В. 1;
 4. 23 48 – 35 23 + 87 23;         Г. 103 200;      Д. 2 300. 

9.Розв’язати  рівняння та встановити відповідність між цими рівняннями і їх коренями:

 1. х : 19 =26;                                А. 16;
 2. 238 : х = 14;                             Б. 234;
 3. х : 8 + 7 = 9;                             В. 17;
 4. 15 (2х + 11) = 285;               Г. 494;                    Д. 4.

10.Розв’язати рівняння та встановити відповідність між цими рівняннями і їх коренями:

 1. х : 18 = 23;                                А. 318;
 2. 228 : х = 12;                              Б. 138;
 3. 360 : (х – 2) = 4;                       В. 19;
 4. х : 6 – 15 = 38;                          Г. 92;                   Д. 414.

 11. Скласти вирази до розв’язування задач і установити відповідність між задачами та виразами:

 1. З деякого міста в одному напрямі одночасно вирушили два автомобілі. Швидкість одного з них дорівнювала 48 км/год., а другого – 46 км/год. Якою буде відстань між ними через 6 годин після початку руху?
 2. З деякого міста в протилежних напрямках одночасно вирушили два автомобілі. Один з них рухався зі швидкістю 48 км/год., а другий – 64 км/год. Якою буде відстань між ними через 6 години після початку руху?
 3. З двох міст одночасно назустріч один одному вирушили  два автомобілі зі швидкостями 48 км/год. і  46 км/год.  Яка відстань між цими містами, якщо вони зустрілись через 6 годин після початку руху?
 4. З двох міст, відстань між якими 564 км, назустріч один одному вирушили два автомобілі і зустрілись через 6 годин. Швидкість одного з них дорівнює 48 км. Знайти швидкість другого автомобіля.

     А.  564: 6 – 48;  Б.  (564 -48) : 6;   В.  (48 + 46)

     Г.  (48 – 46)    Д.  (48 + 64)

12. Скласти вирази до розв’язування вправ і установити відповідність між вправами  та цими виразами:

 1. Суму чисел 28 та 49 збільшити у 7 разів.
 2. Різницю чисел 49 та 28 зменшити у 7 разів.
 3. Добуток чисел 49 та 28 збільшити у 7 разів.
 4. Добуток чисел 49 та 28 зменшити у 7 разів.

А. (49 – 28) : 7;   Б. (49 ) : 7;   В. ( 48 + 28) 7; 

Г.  (49 27) 7;   Д. (49:28) : 7.

13. Виконати ділення з остачею і  установити відповідність між прикладами та  остачею:

 1. 36 : 7;               А. 9;
 2. 490 : 15;           Б. 19;
 3. 1309 : 20;        В. 2;
 4. 258 : 16;          Г. 10;                           Д. 1.

14. Виконати ділення з остачею і установити відповідність між прикладами та остачею:

 1. 43 : 7;                    А. 1;
 2. 553 : 18;               Б.  16;
 3. 1406 : 30;             В. 13;
 4. 295 : 17;               Г. 26;                      Д. 6.

Тема 4. Рівняння. Розв’язування задач.

1.Установити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. 48 + х = 123;             А. 34;
 2. 247 – х = 89;             Б. 75;
 3. Х – 63 = 128;             В. 158;
 4. 17 х = 578;              Г. 336;                  Д. 191.

2. Установити  відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. 39 + х = 156;               А.  46;
 2.  318 – х = 97;              Б. 281;
 3. х – 67 = 214;               В. 415;
 4.  23 х = 1058;             Г. 221;                Д. 116.

3. Розв’язати рівняння і установити відповідність між ними та їх коренями:

 1. 5х + 3х = 648;           А. 93;
 2. 7х – 4х = 729;           Б. 81;
 3. (у – 12) : 7 = 15;      В. 243;
 4. 72 : (х + 9) = 3;         Г. 117;                          Д. 15.

4. Розв’язати рівняння і установити відповідність між ними та їх коренями:

 1. 7х + 8х = 225;         А. 149;
 2. 14х – 5х = 999;      Б. 15;
 3. (у – 35) : 8 = 23;    В. 111;
 4. 63 : (х + 6) = 7;       Г. 219;                             Д. 3.

5. Скласти рівняння для  розв’язку задач і встановити відповідність між задачами та рівняннями до них:

 1. За пальто та чоботи заплатили 2380 грн., причому пальто у 6 разів дорожче за чоботи. Скільки коштує пальто?
 2. За два вечірніх плаття заплатили 2380 грн., причому одне з них на 6 грн. дешевше від іншого. Скільки коштує дорожче вечірнє плаття?
 3. Меблі для вітальні на 2380 грн. дорожчі, ніж ліжко. Скільки коштують меблі для вітальні, якщо вони у 6 разів дорожчі за ліжко?
 4. За три дні продали 2380 кг картоплі, причому за перший день продали в 6 разів більше, ніж за другий, а за третій – на 6 кг менше, ніж за другий. Скільки кілограмів картоплі продали за другий день?

                    А. 6х – х = 2 380;

                    Б. 6х + х + (х – 6) = 2 380;

                    В. х + (х – 6) = 2 380;  Г. 6х + х – 6 = 2 380;  Д. 6х + х = 2 380.

6. Скласти рівняння за умовами задач і встановити відповідність між задачами та рівняннями до них:

 1. Тетяна задумала число. Якщо це число збільшити у 2 рази і отриманий результат зменшити на 35, то отримаємо 185. Яке число задумала Тетяна?
 2. Андрій до задуманого числа додав 35, потім  результат зменшив у два рази і отримав 185. Яке число задумав Андрій?
 3.  У дідуся запитали про його вік. Він відповів на запитання так: «Якщо до моїх років додати мої подвоєні роки та ще 35, то вийде 185». Скільки років дідусеві?
 4. Якщо задумане число збільшити на 2, а потім результат зменшити у 35 разів, то вийде 185. Знайти це число.

         А. (х + 2) : 35 = 185;

         Б. (х + 35) : 2 = 185;

         В. 2х – 35 = 185;   Г.  х + 2х + 35 = 185;   Д. 35х – 2 = 185.

7. Розв’язати рівняння та порівняти їх корені. Установити відповідність:

 1. 2х + 3х – 15 = 65  і  х + 4х = 80;                       А.  22 5;
 2. 38 : (х – 6) =2  і  (х – 5) : 8 = 2;                         Б.   6 10;
 3. 3х – (16 + х) = 28 і  (9х + 14) – 12 = 47;          В. 13 11;
 4. (4х – 8) 3 = 48  і  (25 – 2х) 7 = 35;                Г.  25 21;

                                                                             Д.  корені рівні по 16.

8. Розв’язати рівняння та порівняти їх корені. Установити відповідність:

 1. 6х – х = 70  і  12х – х = 154;                            А. 9 3;
 2. 72: х + 5 = 13  і  54 : х – 7 = 11;                      Б. 6 15;
 3. 6х – (2х – 25) = 39  і  (8х – 5х) + 42 = 99;     В. 15 19;
 4. (5х – 9)3 = 63  і  ( 57 – 3х) 9 = 108;          Г. корені рівні по 14;

                                                                            Д. 4 36.

Тема 5. Степінь натурального числа з натуральним показником. Площі та об’єми фігур.

1.Установити відповідність між виразом та його значенням:

 1. + ;               А. 37;
 2. ;              Б. 19;
 3. ;              В.  4;
 4.               Г. 32;                                   Д. 17.

2.Установити відповідність між виразом та його значенням:

 1.             А. 181;
 2.             Б. 8;
 3.           В. 4;
 4. ;          Г. 48;                                      Д. 85.

3.Знайти значення виразів та установити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. ;         А. 5;
 2. 3         Б. 221;
 3. 24:;      В. 68;
 4.        Г.104;                                Д. 206.

4. Знайти значення виразів та установити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. 9            А. 216;
 2. ;           Б. 99;
 3. (        В. 65;
 4. (              Г. 180;                                Д. 13.

5. Установити відповідність між довжинами у різних одиницях виміру:

 1. 26 дм;                       А. 260 дм;
 2. 26 м;                         Б. 260 см;
 3. 26 см;                       В. 26 000 м;                   
 4. 26 км;                       Г. 2 600 дм;                         Д. 260 мм.

6. Установити відповідність між площами у різних одиницях виміру:

 1. 4                        А. 400
 2. 4 ;                       Б. 40 000
 3. 4                          В. 400
 4. 4                       Г. 4 000 000 ;                    Д. 4 000

7. Установити відповідність між об’ємами у різних одиницях виміру:

 1. 5                       А. 50 000
 2. 500                     Б. 500
 3. 50 ;                   В. 5 000
 4. 50 000             Г. 500                     Д. 5 000

8. Обчислити площу прямокутника і встановити відповідність між довжиною, шириною та площею прямокутника:

 1. а = 7 см, в = 12 см;                А. 120
 2. а = 9 см, в = 11 см;                Б. 84
 3. а =15 см, в = 8 см;                 В. 99
 4. а = 18 см, в = 5 см;                Г. 40                  Д. 90

9. За даними площею та довжиною прямокутника знайти його ширину. Установити відповідність:

 1. а = 14 см, S = 56                      А. в = 11 см;
 2. а = 9 см, S = 72                        Б. в = 4  см;
 3. а = 13 см, S = 910                   В. в = 7 см;
 4. а = 12 см, S = 132                   Г. в = 8 см;       Д. в =70 см.

10. Розв’язати  задачу і встановити відповідність між умовою та відповіддю:

 1. Знайдіть периметр квадрата, площа якого дорівнює 49.
 2. Знайдіть площу квадрата, периметр якого дорівнює 36 см.
 3. Довжина прямокутника 24 см, що в 3 рази більше за ширину. Знайдіть площу прямокутника.
 4. Знайдіть довжину прямокутника, якщо вона у два рази більша за ширину, а площа дорівнює 96 .

         А. 64 см;   Б. 81 ;  В. 28 см;   Г. 192    Д. 48 см.

11.  Дано виміри прямокутного паралелепіпеда. Установіть відповідність між вимірами та об’ємом:

 1. 4 см; 6 см; 12 см;                          А. 280
 2. 5 см; 7 см; 8 см;                            Б. 2 500
 3. 3 см; 9 см; 10 см;                          В. 288 ;
 4. 11 см; 15 см; 20 см;                      Г. 3 300    Д. 270

12. Знайдіть об’єм куба за відомою площею його грані. Установіть відповідність між площею грані куба та його об’ємом:

 1. 36                               А. 343
 2. 81;                              Б. 1 000
 3. 100                             В. 216
 4. 49                               Г. 400                     Д. 729 .

13. Установіть відповідність між ребром куба  а та площею його поверхні S:

 1. а = 3 м;                            А. S = 600
 2. а = 5 м;                            Б. S = 1 000
 3. а = 7 м;                            В. S = 54
 4. а = 10 м;                          Г. S = 294                  Д. S = 150

                        Тема 6. Звичайні дроби.

1. Установити відповідність між звичайними дробами та їх характеристиками:

 1. ;                         А. правильний дріб, менший за половину;
 2. ;                         Б. неправильний дріб, більший за одиницю;
 3.                         В. неправильний дріб, що дорівнює одному;
 4.                Г. мішане число;  Д. правильний дріб, що дорівнює   половині.

2. Установити відповідність між звичайними дробами та їх характеристиками:

 1. ;                        А. дріб, що менший за
 2.                         Б. дріб, що дорівнює 1;
 3.                         В. дріб, що дорівнює мішаному числу 1
 4. 5                      Г. дріб, що менший за ;  Д. число, що дорівнює дробу

3. Подати мішане число у вигляді неправильного дробу. Установити відповідність між мішаними числами та неправильними дробами:

 1. 6 ;                    А.
 2. 3                     Б. ;
 3. 7                     В.
 4. 4                     Г.                      Д.

4. Подати мішане число у вигляді неправильного дробу. Установити відповідність між мішаними числами та неправильними дробами:

 1. 8                                А.
 2. 2                                Б. ;
 3. 1                                В.
 4. 9                                Г. ;               Д.

5. Подати неправильний дріб у вигляді мішаного числа. Установити відповідність між неправильними дробами та мішаними числами:

 1.      А. 3
 2.                                   Б. 5

                                  В. 4

                                  Г. 2                  Д. 1

6. Подати неправильний дріб у вигляді мішаного числа. Установити відповідність між неправильними дробами та мішаними числами:

 1. ;                                А. 1
 2.                               Б. 5
 3.                               В. 10
 4.                                 Г. 9                    Д. 7

7. Розв’язати задачі та встановити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. У книзі 130 сторінок. Ігор прочитав  книги. Скільки сторінок залишилося прочитати Ігореві?
 2. Сосна росте 450 років. Граничний вік верби становить віку сосни. Скільки років росте верба?
 3. В автопарку 180 автомобілів. У рейс вийшло  автомобілів. Скільки автомобілів вийшло у рейс?
 4. У класі 28 учнів. З них  складають дівчата. Скільки хлопців у класі?

                          А. 12;  Б. 105;  В. 60;   Г. 16;   Д. 117.

8. Розв’язати задачі і встановити відповідність між задачами і відповідями до них:

 1. Дівчинка зібрала 85 грибів, 32 з яких були білими, останні – лисичками. Яку частину всіх грибів становили лисички?
 2. У книзі 150 сторінок. Наталя прочитала 47 сторінок. Яку частину книги їй залишилося прочитати?
 3. Прямий кут променем розбито на два кути. Один з них дорівнює 49. Яку частину від прямого кута становить інший?
 4. Відрізок АВ точкою С поділено на дві частини. АВ = 45 см, АС = 18 см. Яку частину відрізка АВ становить відрізок ВС?

         А.   ;      Г.       Є.

         Б. ;     Д.      Ж.

        В. ;       Е. ;       З. 

9. Розв’язати задачі. Установити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Турист пройшов маршруту. Яка довжина маршруту, якщо він пройшов 4 км?
 2. Велосипедист проїхав дороги. Скільки кілометрів залишилося проїхати велосипедисту, якщо він проїхав 45 км?
 3. Морквою засіяли 28 га, що становить усієї площі поля, а цибулею засадили усієї площі поля. Скільки гектарів засадили цибулею?
 4. Мати зліпила вареники з сиром,  Миколка  пообідав 9-ма варениками, що становило усіх вареників. Скільки вареників зліпила мати?

                                                                               А. 15;  Б. 27;  В. 6;  Г.  51;  Д.  72.

10. Знайти натуральне число х, для якого є правильною нерівність. Установити відповідність між нерівністю та значенням числа  х:

 1.                                А. 14;
 2.                             Б. 10;
 3.                            В. 24;
 4. 3                           Г.  3;                      Д.  2.

 

Тема 7. Додавання та віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками.

1. Установити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1.                                  А.
 2.                                  Б.
 3.                                  В.
 4.                                  Г.                               Д.

2.Виконати дії і встановити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. 2                                    А. 2
 2. 3                                Б.  5
 3. 1                                    В. 1
 4. 4                                Г. 1                    Д. 5 .

3.Виконати дії і встановити відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. ;                                        А.  1 ;
 2. ;                                     Б.  4 ;
 3. 5  ;                                     В.  1 ;
 4. 7 ;                                   Г.  2 ;                      Д.    .

4. Розв’язати рівняння і встановити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. ;                            А.;
 2.                          Б.   
 3.                              В.    ;
 4.                          Г.                     Д. .

5. Розв’язати  рівняння і встановити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1.                   А.
 2. 1               Б.
 3.               В. 1
 4.             Г.                      Д.

6. Розв’язати рівняння і встановити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1.                      А. 13                Д.
 2.              Б. 
 3.                 В. 3
 4.                 Г.  2

7. Розв’язати задачі і встановити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Маса товару з упаковкою (брутто) - кг. Маса упаковки (тари) - кг. Знайдіть масу товару.
 2. Першого дня до магазину привезли т овочів, а другого – 3 т. На скільки тон більше привезли овочів першого дня?
 3. На базу привезли яблука на двох вантажівках. На першій було 4 т яблук, а на другій – на 1т менше. Скільки тонн яблук привезли на базу?
 4. Довжина прямокутника 1 м, а ширина – на м менша. Знайдіть периметр прямокутника.

         

А. 45;      Б. 3;      В. 5;     Г. 1;      Д.

8. Розв’язати задачі і встановити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. За перший день продали 1 т картоплі, що на т менше, ніж за другий день. Скільки тонн картоплі продали за два дні?
 2. Сторона квадрата 2 см. Знайдіть його периметр.
 3. За  перший день туристи пройшли 15 км, що на 3 км більше, ніж за другий день. Скільки кілометрів пройшли туристи за два дні разом?
 4. На новорічне свято купили 3 кг цукерок і 2 кг апельсинів. Печива ж купили стільки, скільки цукерок та апельсинів разом. Скільки кілограмів становить вся покупка?

 

А.  10;    Б.  26;    В.  11;    Г.   5;    Д.  2.

9.Виконати дії зручним способом і встановити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. (2 ;                      А.  6 ;
 2. ;                 Б.    ;
 3. ;                    В.  8
 4.                   Г.  6 ;         Д.  1 .

10. Виконати дії зручним способом і встановити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1.                    А. 1
 2.                       Б. 12 ;
 3. 1                          В.  ;
 4. ;                       Г. 9        Д. 3

         Тема 8. Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів.

1.Записати  звичайний дріб у вигляді десяткового. Установити відповідність між звичайними дробами та десятковими:

 1.                       А. 0,015;
 2. ;                   Б. 1,5;
 3.                  В. 0,15;
 4. 1 ;                     Г. 0,00015;       Д. 0,0015.

2.  Записати звичайний дріб у вигляді десяткового. Установити відповідність між звичайними дробами та десятковими:

 1. ;                      А. 0,23;
 2.                    Б. 0,023;
 3.                      В. 2,3;
 4.                Г. Д. 0,00023.

3.  Округлити число до вказаного розряду. Установити відповідність між числом та його наближенням:

 1. 0,327 до сотих;                                    А. 0,3;
 2. 0,0327 до тисячних;                           Б.  0,32;
 3. 3,27 до десятих;                                  В. 0,033;
 4. 0,327 до десятих;                               Г. 3,3;        Д. 0,33.

4. Округлити число до вказаного розряду. Установи відповідність між числом та його наближенням:

 1. 9,1583 до сотих;                                 А. 9,1;
 2. 9,1583 до тисячних;                           Б. 9,2;
 3. 9,1583 до десятих;                             В. 9,158;
 4. 91,583 до одиниць;                              Г. 9,16;     Д. 92.

5.  Знайти число т, для якого нерівність вірна. Установити відповідність між нерівностями та числами:

 1.   0,4т0,6;                                    А.  т = 2,375;
 2. 2,37т2,39;                                  Б.  т = 17,87;
 3. 17,8т17,9;                                  В.  т = 32,94;
 4. 32,9т33;                                      Г.  т = 0,5;      Д.  т = 2,4.

6.  Знайти число т, для якого нерівність вірна. Установити відповідність між нерівностями та числами:

 1. 38,4 т 38,42;                                    А.   6,28;
 2. 4,97 т 4,98;                                      Б.  521,09;
 3. 521,08 т 521,1;                               В. 6,301;
 4. 6,25 т 6,3;                                        Г. 38,41;    Д. 4,975.

7.  Додати десяткові дроби. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 7,8 + 6,9;                            А. 96,381;
 2. 24,2 + 0,876;                     Б. 160,376;
 3. 96,3 + 0,081;                     В. 159,466;
 4. 50,096 + 109,37;              Г. 25,076;  Д. 14,7.

8.  Відняти десяткові дроби. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 20,85 – 6,149;                     А.  6,057;
 2. 0,05 – 0,0069;                     Б. 14,701;
 3. 254 – 3,097;                        В.  0,431;
 4. 25,6 – 19,543;                     Г.  19,287;   Д. 250,903.

9. Розв’язати задачі і встановити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Швидкість катера за течією річки дорівнює 19,6 км/год., а власна швидкість катера – 18,3 км/год. Знайти швидкість катера проти течії річки.
 2. Швидкість моторного човна проти течії річки дорівнює 17,8 км/год., а власна швидкість човна – 19,4 км/год. Знайти швидкість моторного човна за течією річки.
 3. Швидкість теплохода в стоячій воді 38, 2 км/год., а швидкість течії річки – 1,8 км/год. Знайти швидкість теплохода проти течії річки.
 4. З однієї ділянки зібрали 27,3 т зерна, що на 12,8 т більше, ніж з другої ділянки. Скільки тон зерна зібрали з обох ділянок?

                                                            А.   41,8;   Б.   36,4;   В. 21;   Г.  17;   Д.  20,9

10. Розв’язати задачі  і встановити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Довжина бічної сторони рівнобедреного трикутника дорівнює 10,1 см, а довжина основи на 0,3 см менша. Знайти периметр трикутника.
 2. Маса трьох кавунів 25,67 кг, маса одного з них – 6,87 кг, а маса другого – на 1,55 кг більша. Знайти масу третього кавуна.
 3. Одна з сторін прямокутника дорівнює 5,7 см, що на 1,9 см більше за іншу. Знайти периметр прямокутника.
 4. За перший день робітники відремонтували 8,9 км дороги, а за другий день – на 1,92 км менше, ніж за перший. Після цього їм залишилось відремонтувати ще 5,97 км дороги. Скільки кілометрів дороги треба було відремонтувати?

                                         

                                              А.  21,85;   Б.  19;   В.  10,38;   Г.  30;   Д.  26,6.

11. Розв’язати рівняння і встановити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. (51,7 – х) + 3,4 = 12,6;                         А. 7,26;
 2. (х – 32,6) + 5,9 = 16, 7;                        Б. 19,72;
 3. 20,54 – (х – 13,27) = 14,09;               В. 43,4;
 4. (х + 17,8) – 23,07 =1,99;                     Г.  47,9;

                                                                Д.  42,5.

12. Розв’язати рівняння і встановити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. (72,9 – х) + 3,1 = 15,6;                          А.  43,59;
 2. (х – 34,8) + 2,5 = 11,29;                        Б.  26,94;
 3. 35,07 – (х – 8,4) = 16,53;                     В.  64,88;
 4. (х + 14,3) – 37,2 = 41,98;                     Г.  19,08;   Д.  60,4.

Тема 9. Множення та ділення десяткових дробів.

1. Знайдіть добуток чисел. Установіть відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. 3,6 0,78;            А. 4,6585;
 2. 5,1 23,9;            Б. 2,0301;
 3. 2,01 1,01;          В. 46,585;
 4. 6,05 0,77.          Г.121,89; Д. 2,808.

2. Знайдіть добуток чисел. Установіть відповідність між виразами та їх значеннями:

 1. 4,5 0,97;           А. 6,2128;
 2. 6,3 18,9;           Б. 4,365;
 3. 3,02 2,01;         В. 607,02;
 4. 7,06 0,88.         Г. 119,07;   Д. 6,0702.

3. Дано сторони прямокутника  а та в.  Знайти його площу S. Установити відповідність між сторонами та площею прямокутника:

 1. а = 2,6 м; в = 0,4 м;              А. S = 0,008
 2. а = 36,5 м; в = 0,7 м;            Б. S = 2,555
 3. а = 6,08 м; в = 2,3 м;            В. S = 1,04
 4. а = 0,08 м; в = 0,1м;             Г. S = 25,55    Д. S = 13,984

4.Турист рухався  t годин зі швидкістю v км/год. Знайти  шлях s, пройдений туристом і встановити відповідність:

 1. t = 3,5 год.; v = 4,9 км/год.                    А. s = 14,85 км;
 2. t = 5,4 год.; v = 5,3 км/год.                  Б. s = 171,5 км;
 3. t = 2,7 год.; v = 5,5 км/год.                   В. s = 28,62 км;
 4. t = 6 год.; v = 4,5 км/год.                       Г. s =  17,15 км;

                                                                     Д. s = 27 км.

5. Знайти значення виразу 2,5х + 3,7у при заданих значеннях х та у. Установити відповідність між виразом та його значенням:

 1. х = 10, у = 0,1;                      А. 250,037;
 2. х = 0,1, у = 10;                      Б. 25,37;
 3. х = 100, у = 0,01;                 В. 370,025;
 4. х = 0,01, у = 100.                 Г. 37,25;           Д. 25,037.

6. Розв’язати задачі і встановити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Товарний і пасажирський потяги вийшли з одного пункту в протилежних напрямках. Швидкість товарного потягу дорівнює 42 км/год., а швидкість пасажирського – 74 км/год. Зараз між ними відстань 20,6 км. Яка відстань буде між ними через 0,4 години?
 2. Знайти об’єм коробки, що має форму прямокутного паралелепіпеда, ширина якого дорівнює 2,5 дм, висота – у 0,8 рази більша за ширину, а довжина – в 1,8 рази більша за висоту.
 3. Катер рухався 2 год. за течією і 3 год. проти течії. Який шлях подолав за цей час катер, якщо швидкість течії дорівнює 2,2 км/год., а власна швидкість катера – 11,3 км/год.?
 4. З двох міст назустріч один одному одночасно вирушили велосипедист і мотоцикліст. Швидкість велосипедиста дорівнює 12,8 км/год., а швидкість мотоцикліста в 4 рази більша, ніж швидкість велосипедиста. Вони зустрілися через 2,2 год. Знайти відстань між містами.

            А.  112,64;           Б. 67;          В. 18;           Г. 54,3;          Д. 140,8.

7.  Виконати ділення на натуральне число. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 118,95: 5;                    А. 0,36;
 2. 25,656 : 8;                    Б.  3,6;
 3. 25,56 : 71;                    В. 0,026;
 4. 0,806 : 31;                    Г. 3,207;

                                      Д. 3,79.

8.  Виконати ділення на натуральне число. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 24,48 : 12;                   А. 2,553;
 2. 35,742 : 14;                 Б.  0,002;
 3. 25,036 : 44;                 В.  0,0005;
 4. 0,023 : 46.                   Г. 2,04;       Д. 0,569.

9.  Виконати ділення на розрядну одиницю. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 56,009 : 10;                 А.  560 090;              
 2. 560,09 : 100;               Б.  560,09;
 3. 5,6009 : 1000;            В.  56 009;
 4. 5600,9 : 100;              Г.  5,6009;   Д.  5 600,9.

10.  Виконати ділення на розрядну одиницю. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 76,04 : 10;                   А.  7 604;
 2. 7,604 : 100;                 Б.  76,04;
 3. 7,604 : 1000;              В.  7,604;
 4. 7 604 : 100;                 Г.  0,007604;   Д.  0,07604.

11. Виконати ділення на десятковий дріб. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 12,5 : 0,125;              А.  81,4;
 2. 11,89 : 2,9;                 Б. 120;
 3. 13,08 : 0,109;            В.  4,1;
 4. 6,105 : 0,075;            Г.  8,14;         Д.  100.

12. Виконати ділення на десятковий дріб. Установити відповідність між прикладами та відповідями до них:

 1. 0,308 : 0,14;                 А.   12,225;
 2. 7,95 : 1,5;                      Б.  2,2;
 3. 19,56 : 0,016;               В.  5,3;
 4. 169,2 : 0,423;               Г.  122,25;   Д.  400.

13. Розв’язати рівняння. Установити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. 5х + 4,3 =8,05;                          А.  0,14;               
 2. 10х – 3,06 = 12,78;                  Б.  0,75;
 3. 4,5(10х + 5,5) = 90;                 В.  15,84;
 4. 10 : (18 – 100х) = 2,5;             Г.  1,584;   Д. 1,45.

14. Розв’язати рівняння. Установити відповідність між рівняннями та їх коренями:

 1. 4х + 7,8 =13,07;                       А. 1,754;
 2. 10х – 4,09 = 25,98;                 Б. 0,51;
 3. 5,6 : (10х – 4,6) = 11,2;         В.  0,3;
 4. 100 :(38 – 100х) = 12,5;        Г. 3,007;    Д. 17,54.

15. Розв’язати задачі. Установити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Мотоцикліст проїхав 161,5 км за 3,8 години. Знайдіть швидкість мотоцикліста.
 2. З поля площею 3,2 га зібрали 81,6 ц зерна. Яка врожайність зерна на цьому полі?
 3. Під час посіву гречки на 0,24 га витратили 0,03 т зерна. Скільки тонн зерна потрібно, щоб засіяти площу у 7,5 га?
 4. Маса 0,3 алюмінію дорівнює 0,81 г. Знайдіть масу 1 алюмінію.

                                           А. 2,7;    Б. 0,9375;    В.  25,5;     Г.  42,5;     Д.  93,75.

16. Розв’язати задачі. Установити відповідність між задачами та відповідями до них:

 1. Гусениця проповзла 6,16 м за 2,2 хв., а равлик – 6,48 м за 3,6 хв. На скільки  м/хв. швидкість гусениці більша за швидкість равлика?
 2.  Пасажирський потяг іде слідом за товарним. Швидкість пасажирського потягу дорівнює 64,3 км/год., а швидкість товарного – 42,7 км/год. Зараз між ними 14,88 км. Яка відстань була між потягами 0,7 год. тому?
 3. Машина подолала 270 км. Перші 96 км вона проїхала за 1,5 год., а решту їхала зі швидкістю 72,5 км/год. За який час машина подолала всю відстань?
 4. Бічна сторона рівнобедреного трикутника дорівнює 5,2 см, що становить 0,8 основи. Знайдіть периметр трикутника.

 

                                                           А.  16,9;    Б.  3,9;    В.  1;    Г.   4,6;    Д.   30.

 

Тема 10. Відсотки. Середнє арифметичне.

1.  Знайти відсоток від числа. Установити відповідність між завданням та відповіддю:

 1. 12% від 45;              А. 54;
 2. 1,2% від 45;             Б. 0,54;
 3. 120% від 45;            В. 540;
 4. 12% від 0,45;           Г. 0,0054;  Д. 5,4.

2.  Знайти відсоток від числа. Установити відповідність між завданням та відповіддю:

 1. 18% від 35;               А. 0,63;
 2. 1,8% від 0,35;          Б.  0,0063;
 3. 180% від 35;            В.  63;
 4. 0,18% від 350;        Г.   0,063;   Д.  6,3.

3. Знайти число за його відсотком. Установити відповідність між завданням та відповіддю:

 1. 6% - це 96;                    А. 16;
 2. 60% - це 9600;             Б. 1 600;
 3. 0,6% - це 960;              В. 160 000;
 4. 6% - це 0,96;                Г. 160;   Д. 16 000.

4. Знайти число за його відсотком. Установити відповідність між завданням та відповіддю:

 1. 50% - це 75;                 А.  1,5;             
 2.   5%  - це 0,75;             Б.  150;
 3. 0,05% - це 0,075;       В.  15;
 4.    5% - це  750;             Г.   0,15;   Д.  15 000.

5.  Знайти середнє арифметичне чисел. Установити відповідність між числами та їх середнім арифметичним:

 1. 2,4 і 6,8;                                  А. 38,2;
 2. 12,9 і 63,5;                              Б. 52,5;
 3. 27,3; 35,1 і 42,6;                    В. 46,2;
 4. 47,1; 43,2; 48,9 і 45,6;         Г. 4,6;       Д. 35.

6. Знайти середнє арифметичне чисел. Установити відповідність між числами та їх середнім арифметичним:

 1.   і ;                                 А.
 2. і  6;                                  Б.
 3.                       В.
 4. ;              Г.    Д.  .

7.  Розв’язати задачі. Установити відповідність між умовами задач та відповідями до них:

 1. До магазину привезли 850 кг огірків. Іван Іванович купив 3% всіх огірків. Скільки кілограмів огірків купив Іван Іванович?
 2. У книзі 500 сторінок. Дівчинка прочитала 7% усієї книги. Скільки сторінок прочитала дівчинка?
 3. На складі було 360 т вугілля. Згодом вивезли 25% всього вугілля. Скільки тонн вугілля залишилось на складі?
 4. У саду росте  250 яблунь ранніх, середніх та пізніх сортів. З них ранніх сортів – 70%, пізніх – 14%, останні яблуні середніх сортів. Скільки яблунь середніх сортів росте у саду?

 

                                                           А. 90;     Б. 25,5;     В. 40;     Г. 255;     Д. 35.

8. Розв’язати задачі. Установити відповідність між умовами задач та відповідями до них:

 1. Прилад вартістю 3 000 грн. подешевшав на 29%. На скільки гривень подешевшав прилад?
 2. В місті раніше проживало  4млн жителів. За останні 10 років кількість населення виросла на 17%. Скільки жителів проживає у цьому місті зараз?
 3. Банківський внесок у 30 000 грн. за рік збільшився на 6%. Скільки гривень стало на рахунку через рік?
 4.  Потрібно було відремонтувати 140 км дороги. За перший місяць відремонтували 36%, за другий – 50% того, що залишилось, за третій місяць ремонт дороги був завершений. Скільки кілометрів дороги відремонтували за третій місяць?

                               

                                 А. 34 800;     Б. 4 680 000;     В. 870;     Г. 2 130;     Д. 44,8.

9. Скласти рівняння за умовою задачі. Знайти невідоме число. Установити відповідність між умовою задачі та шуканим числом:

 1. Середнє арифметичне двох чисел дорівнює 12,3. Одне з них дорівнює 11,9. Знайти друге число.
 2. Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 65,13.  Перше число дорівнює другому, а третє – на 5,1 більше. Знайти третє число.
 3. Велосипедист їхав 2 год. зі швидкістю 12,6 км/год. і  4 год. зі швидкістю 13,5 км/год. Знайти середню швидкість велосипедиста на всьому шляху.
 4.  Автомобіль проїхав першу частину шляху за1,8 год. зі швидкістю 68 км/год., а другу частину – за 2,2 год. З якою швидкістю проїхав автомобіль другу частину шляху, якщо середня швидкість протягом усього шляху становила 75,7 км/год.?

                                              А. 82;     Б. 13,2;     В.  68,53;     Г. 58,33;     Д. 12,7.

10. Скласти рівняння за умовою задачі. Знайти невідоме число. Установити відповідність між умовою задачі та шуканим числом:

 1. Середнє арифметичне чисел а, в і с дорівнює 13,6. Знайти число а, якщо в + с = 26,6.
 2. Середнє арифметичне декількох чисел дорівнює 15,5. Знайти кількість цих чисел, якщо їх сума дорівнює 77,5.
 3. Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 3,5. Друге число більше за перше у 2,5 рази, а третє число більше за друге на 0,6. Знайти перше число.
 4. Середнє арифметичне трьох чисел дорівнює 15, а середнє арифметичне двох інших чисел дорівнює 10. Знайти середнє арифметичне цих п’яти чисел.

 

                                                          А. 13;     Б. 1,65;     В. 14,2;     Г. 5;     Д.16,5.


 

Література

 

 • Тарасенкова Н. А.

Математика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Видавничий дім «Освіта»,2018.

 • Мерзляк А. Г.

Математика. 5 кл. : Збірник задач і контрольних робіт. – Х. : Гімназія, 2013.

 • Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.

Математика. 5 клас. Книга для вчителя. – Х.: Гімназія, 2005.

 • Бевз Г. П., Бевз В. Г.

Уроки математики в 5 класах. Посібник для вчителя. – К.: Педагогічна преса, 2006.

 • Тарасенкова Н. А.

Зошит для контролю навчальних  досягнень з математики. 5 клас.: Навч.-метод. посібник. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2018.

 • Старова О. О., Маркова І. С.

Математика. 5 клас (за підручником О. С. Істер) – Х. : Видавнича група «Основа», 2013. (Серія «Мій конспект»).

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Самікова Ірина Олександрівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
16 червня 2020
Переглядів
670
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку