10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Збірник завдань з граматики англійської мови для учнів 5 – 10 класів

Про матеріал

Збірник завдань з граматики англійської мови призначений для навчання учнів 5 – 10 класів. Його використання у навчальному процесі допоможе учням засвоїти граматичний матеріал іноземної мови, сформувати вміння поєднувати теорію з практикою, поглибити знання з іноземної мови, збагатити лексичний запас мовців.

Адресований для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

Перегляд файлу

 

 

Л. Чижевська

 

Збірник завдань

 з граматики англійської мови

для учнів 5 – 10 класів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОР – УПОРЯДНИК: Чижевська Людмила Анатоліївна, вчитель    англійської мови  Староостропільського навчально – виховного об’єднання «Дошкільний заклад, загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, гімназія» Старокостянтинівського району Хмельницької області

 

 

 

                   Чижевська Л. А.   Збірник завдань з граматики англійської мови для учнів 5 – 10 класів. - Старокостянтинівський районний методичний кабінет, 2017р. – 41с.

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник завдань з граматики англійської мови призначений для навчання учнів 5 – 10 класів. Його використання у навчальному процесі допоможе учням засвоїти граматичний матеріал іноземної мови, сформувати вміння поєднувати теорію з практикою, поглибити знання з іноземної мови, збагатити лексичний запас мовців.

Адресований для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………….......

4

1. Часи дієслова………………………………………………………...

5

1.1. Неозначені часи……………………………………………………

5

1.2. Тривалі часи………………………………………………………..

9

1.3. Доконані часи……………………………………………………...

12

1.4.Перфектно – тривалі часи………………………………………....

15

2. Завдання для самостійної роботи…………………………………..

18

2.1. Індивідуальні завдання по темах…………………………………

21

Список використаної літератури ……………………………………..

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

Мета збірника – допомогти учням оволодіти базовими знаннями з граматики в процесі вивчення англійської мови у школі та закріпити ці знання. Збірник складено згідно з вимогами навчальної програми з іноземної мови для учнів 5- 10 класів. У збірнику подано граматичний матеріал з вправами, які охоплюють основні граматичні явища англійської мови.

Пропонуються різні види завдань для поетапного закріплення знань граматичного матеріалу.

Матеріали збірника можуть бути використані для активізації самостійної роботи учнів як під контролем вчителя під час класних занять, так і в позакласний час.

У процесі підготовки збірника укладач врахував типові граматичні труднощі, на які можуть натрапити учні в процесі вивчення англійської мови. Подані у збірнику завдання допоможуть подолати ці труднощі та полегшити засвоєння граматичного матеріалу.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часи дієслова

    В англійській мові розрізняють чотири групи часових форм дієслова: Indefinite Tenses (неозначені часи), Continuous Tenses (тривалі часи),  Perfect Tenses (перфектні або доконані часи) та Perfect Continuous Tenses (перфектно – тривалі часи).

Часові форми дієслова мають два стани: активний (The Active Voice) і пасивний (The Passive Voice). В активному стані підмет сам виконує дію, а в пасивному – дія спрямована на нього.

 

Неозначені часи (Indefinite Tenses)

 

До групи неозначених часів належать:

Present Indefinite – теперішній неозначений;

Past Indefinite – минулий неозначений;

Future Indefinite – майбутній неозначений.

 

   Неозначені часи вживаються для вираження дії, що відбувається у теперішньому, минулому чи майбутньому часі, але не вказують на її характер, тривалість, завершеність чи передування іншій дії або певному моменту в минулому чи майбутньому.

 

Present Indefinite вживається для вираження звичайної, постійної дії, властивої предмету, у теперішньому часі.

Present Indefinite Active утворюється з першої основної форми дієслова, крім 3-ої особи однини, коли до основної форми дієслова додається закінчення – s або – es. Питальна форма у Present Indefinite утворюється за допомогою допоміжного дієслова do (для осіб: I, you,we,they) або does ( для осіб:he she it), що ставиться перед підметом, і смислового дієслова у першій основній формі, яке стоїть після підмета.

She speaks German well. (Вона говорить добре німецькою мовою.)

Does she speak German well?

 She does not speak German well.

They live in Canada. (Вони живуть у Канаді.)

Do they live in Canada?

 They do not  live in Canada.

 

Past Indefinite означає дію або стан, що відбувалися у минулому і не пов’язані з моментом мовлення.

У реченнях з Past Indefinite часто зазначається час виконання дії.

Past Indefinite Active утворюється за допомогою другої основної форми дієслова, яка не змінюється за особами й числами, за винятком дієслова to be (was, were).

    Питальна форма утворюється за допомогою допоміжного дієслова did, яке вживається перед підметом, і смислового дієслова у першій основній формі, яке стоїть після підмета.

   Друга форма правильного дієслова утворюється за допомогою закінчення ed, яке додається до першої основної форми дієслова.

    Неправильні дієслова треба шукати у ІІ колонці таблиці неправильних дієслів.

They got some letters last week. ( Вони одержали деякі листи минулого тижня)

Did they get some letters last week?

They did not get some letters last week.

 

Future Indefinite вживається для вираження одноразових або повторюваних дій, що відбудуться у майбутньому.

Future Indefinite Active утворюється за допомогою допоміжних дієслів shall (I, we) will (he, she, it, you, they) та першої основної форми смислового дієслова.

The girls will come again. ( Дівчата прийдуть знову.)

Will the girls  come again?

The girls will not come again.

 

Завдання

1. Поставити речення у заперечній формі звертаючи увагу на зразок.

Зразок: a) They live in Kyiv.

They do not live in Kyiv.

 b) She plays the piano.

 She does not play the piano.

1. We study Frensh. 2. Your sister has English lessons every day.

3. There are some mistakes in your work. 4. You get up at 10 o'clock.

5. Your friend always does something in the evening. 6. We must go
there every day. 7. The girl likes to spend her free time in the yard.
8. You speak Chinese very well.

 

2. Поставити питання до виділених слів у реченнях.

Зразок: Her parents spend much time at work.

Whose parents spend much time at work?

1. Great Britain lies in the eastern part of the Atlantic Ocean. 2. The sea surrounds the British Isles. 3. The pupils of our form go in for sport. 4. She reads many books. 5. The likes to write long letters. 6. The Severn is the longest river in Great Britain. 7. Usually I clean my room on Saturday. 8. Shakespeare's plays and poems are the monument of a remarkable genius. 9. The sun rises in the East. 10. Water freezes at zero. 11. I hear somebody's voice in the distance.

 

3. Утворити речення в  Past Indefinite.

1. My friend lives in Kiev. 2. I like to spend much time in the open air. 3.1 don't know her new address. 4. Does your brother speak English?

5. Do you often go to the theatre? 6. I often visit my grandparents.
7. His relatives live in America. 8. The pupils write dictations twice
a week. 9. The librarian gives us interesting books and magazines.

10. Many tourists come to our town in summer. 11. My elder sister is  a student. 12. He does his homework after dinner.

 

 4. Утворити речення в Future Indefinite.

Зразок: I visit my grandparents on Sunday.

I shall visit my grandparents on Sunday.

She cleaned the flat in the evening.

She will clean the flat in the evening.

 

1.I go to the theatre on Sunday. 2. My father works at a big plant. 3. We left for the North in autumn. 4. She spent much time in the library. 5.1 help my parents in the afternoon. 6. We began the work in time. 7. My cousin helped me much with this article's translation. 8. The pupils wrote a composition at the last English lesson. 9. I plant a lot of flowers in spring. 10. She visits her aunt on Saturday.

 

 

5. Прокоментувати вживання Future Indefinite і  Present Indefinite

 1. When will he come home?
 2. I shall be very glad if he comes soon.
 3. If he comes home early, we shall go to the cinema.
 4. I don't know when he will come home.
 5. I want to know if he will come home early today.
 6. I am interested to know when he will do it.
 7. When will he do it?
 8. If she does her work well, everybody will praise her.
 9. When she finishes her work, she will have                                                                    I don't know if she will do her work in time.
 1. If you learn about it, tell me at once.
 2. When will you learn about it?

 

 

Тривалі часи Continuous Tenses

 

Present Continuous  – теперішній тривалий;

Past Continuous – минулий тривалий;

Future Continuous  – майбутній тривалий.

 

Часи групи Continuous вживаються для вираження тривалої дії, яка відбувається в момент мовлення (Present Continuous), тривала у певний момент у минулому (Past Continuous), або буде відбуватися у момент чи період часу в майбутньому (Future Continuous).

 

 Часи групи Continuous утворюються за допомогою допоміжного дієслова to be ( у відповідному часі) і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення – ing ( Present Participle).

 

 Present Continuous означає тривалу дію, яка відбувається тепер, у момент мовлення.

Present Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Indefinite (amI; areyou, we, they; ishe, she, it) і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення – ing.

I am reading a book now. (Я читаю книгу зараз.)

Am I  reading a book now?

I am not reading a book now.

 

Past Continuous виражає тривалу дію, яка відбувалася у певний момент у минулому або тривала протягом якогось періоду часу у минулому.

Past Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Past Indefinite  і першої основної форми смислового дієслова, до якого додається закінчення – ing.

She was sleeping when I rang her up. ( Вона спала, коли я зателефонував їй.)

Was she sleeping when I rang her up?

She was not sleeping when I rang her up.

 

Future Continuous виражає дію, яка триватиме у певний момент у майбутньому або протягом певного періоду часу у майбутньому.

Future Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Indefinite (shall beI, we; will beyou, he, she, it, they) і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення – ing.

I shall be translating the text when you came. (Я буду перекладати текст, коли ти прийдеш.)

Shell I be translating the text when you came?

I shall not be translating the text when you came.

 

Завдання

1. Поставити речення в заперечну форму.

Зразок: The children are watching TV.                                                                   Are the children watching TV?                                                        What are the children doing?                                                            The children are not watching TV.

1. She is playing the piano. 2. I am repeating my hometask. 3. The dog is barking. 4. The mother is cooking dinner. 5. He is working in the kitchen-garden. 6.We are skating. 7. The sun is shining brightly.                                                                             8.              It is raining hard.

2. Поставити дієслова в дужках у  Present Indefinite чи
Present Continuous.

1. Usually we (to pass) our examinations in June. 2. Where is Ania? She is in the library. She (to prepare) her report for tomorrow.

3. As a rule I (to come) to school at 8 o'clock. 4. My friend always
(to help) her mother in the kitchen. 5. The pupils of our form (to take
part) in the sport competition once a month. 6. She (to visit) me from
time to time.vjy Look! The bus (to come) up. 7. When will you come?
I (to be going) down on Friday, 8. Where are the children? They are
in the yard. They (to play) ball there. 9. Why she (to cry)? 10. Where
you (to go)? 11. I often (to spend) my day off in the village where my
old granny (to live).

3. Поставити речення у питальній та заперечній формі.

1. It was raining hard. 2. I was playing the violin when she came in. 3. She was writing a report in the library at that time. 4. The doctor was examining the patients at 10 o'clock. 5. Their daughter was going to be a nurse. 6. They were talking about that day's weather. 7. We were preparing for the English examination the whole day. 8. My brother was speaking over the telephone when I came in. 9. The mother was knitting a pullover when her little son broke a new cup.

 

4. Поставити дієслова в дужках у Past Indefinite чи Past Continuous.

Two young Americans (to tell) one another stories. Joe (to say) that his grandfather had been 18 feet tall. Fred (to understand) that it was impossible, but (to answer), "It's quite possible. Everything grows very quickly in our country. When I (to go) through the forest last week, I (to see) a snake 4 miles long. "Joe (not to believe) the story. The young men (to shout) at one another when a third man (to come up) to them and (to try) to make them quiet. "Well", said Fred, I agree to make peace. In he takes 12 feet off his grandfather, I shall make my snake shorter."

 5. Поставити запитання до виділених слів.

 1. We shall be working hard this time tomorrow.
 2. She will be taking a music lesson at 10 o'clock on Sunday.
 3. They will be building a new club when you are in the country in summer.
 4. The boys will be playing football when you come home.
 5. He will be skiing at 5 o'clock tomorrow.

 

Доконані (перфектні) часи (Perfect Tenses)

 

Present Perfect – теперішній доконаний

Past Perfect – минулий доконаний

Future Perfect – майбутній доконаний

Часи групи Perfect вживаються для позначення дії, яка відбувалась або відбудеться до якогось певного моменту  в теперішньому, минулому або майбутньому.

 

Основні значення доконаних часів:

 1. вираження зв’язку минулої дії з теперішнім часом (Present Perfect);

2. вираження передування дії, що закінчилась у минулому, якомусь      певному моменту або дії в минулому (Past Perfect);

 1. вираження передування дії, що закінчиться в майбутньому, якомусь певному моменту або дії в майбутньому (Future Perfect).

 

Present Perfect вказує, що минула дія має якийсь результат тепер, в момент мовлення.

Present Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у Present Indefinite ( haveI, you, we, they; hashe, she, it) і третьої форми смислового дієслова.

The girl has opened the window. (Дівчина відкрила вікно.)

Has the girl opened the window?

The girl has not opened the window.

 

Past Perfect вживається для вираження минулої дії, яка закінчилась до певного моменту або іншої дії у минулому.

Past Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у Past Indefinite (had – для всіх осіб) і третьої форми смислового дієслова.

 

They had finished the work by Friday. (Вони завершили роботу до п’ятниці.)

Had they finished the work by Friday?

They had not finished the work by Friday.

 

Future Perfect означає майбутню дію, яка закінчиться до певного моменту або до початку іншої дії в майбутньому.

Future Perfect Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to have у Future Indefinite (shall have - I, we; will have - he, she, it, you, they) і третьої форми смислового дієслова.

I shall have finished the work before you come. (Я закінчу до роботу до того, як ти прийдеш.)

Shall I have finished the work before you come?

I shall not have finished the work before you come.

Завдання

1.       Поставити речення у питальну і заперечну форми.

1. She has done the work. 2. The postman has brought us two letters from our relatives. 3. I have just washed the dishes. 4. We have written a long dictation. 5. Ann has left the house. 6. The children have cleaned the room. 7. I have shown him my collection of stamps. 8. The teacher has opened the window to air the room.

 2.       Поставити речення у  Present Indefinite чи Present Perfect.

1. When I ... with real poetry, I cannot rest till I ... it by heart, (to meet, to learn). 2. She ... just ... from Canada, (to return). 3. You ever ... to Kyiv? (to be). 4. I often ... my granny in summer, (to visit). 5. You ... this film? (to see). 6. She always ... to me on Sunday, (to come). 7. We ... him since March, (not to see).

 3.       Перекласти речення українською  мовою.

 1. Nick says he has received a letter from his brother.
 2. He says they have brought a parcel from his parents.
 3. I am sure she has not read this article.
 4. He says they have not yet given him her address.
 5. I say I have just talked to him over the telephone.
 6. My friend says he has never been there.
 7. She says she has just had a telephone call from home.

 

4. Відкрити дужки, використовуючи Present Perfect чи Past Indefinite.

1. "Where's Ann?" "She (to prepare supper) just. 2. "How long you (to live) in this house?" 3. "You ever (to have any trouble with) Spanish?" "No, I never (to have any trouble with) it. 4. She (to do) a lot of things yesterday. 5. I (to be) in Kyiv this month. 6. The children (to make) much noise in the room two hours ago. 7. She (to write) the test already. 8. My mother (to clean) the flat today. 9. The student (to pass) the examinations last week.

 

5. Поставити дієслова в дужках у  Past Indefinite чи Past Perfect.

1. My friend said he (to be) busy all the day. He could not come to us before as he was packing his things. He was leaving the next day and everything had to be ready. When he (to finish) packing, he suddenly (to remember) that he (to forget) to put his tooth-brush in. Then he (to unpack) the bag and (to find) that he (to pack in) not his tooth­brush, but his mother's. He (to laugh) at the mistake and (to correct) it. When everything (to be) ready, he suddenly (to see) his tie hanging on the back of a chair. He (to forget) to pack it too. Now he (to become) afraid that he (to leave) something he needed. So he (to sit down) and (to make) a list of things that he (to pack) for the trip. He (to understand) that he (to leave) nothing behind.

 

6. Поставити дієслова у  Past Indefinite чи Past Perfect.

My cousin said that she (to be) busy all day. She was writing an important letter to her friend. When she (to write) the first page, she suddenly (to see) that she (to forget) to mention a very important thing. So she (to tear) the letter up and (to begin) writing again. After she (to finish) the letter, she (to read) it and (to notice) that she (to make) two spelling mistakes. She (to correct) the mistakes, (to take) the letter and (to go) outside to look for a letter-box. Before putting the letter into the letter-box, she (to read) the address which she (to write) on it to see that it was correct, and then (to notice) that she (to forget) to put a stamp on. So she (to buy) one and (to send) a letter off.

 

 

 Перфектно – тривалі часи

Present Perfect Continuous

Present Perfect Continuous – теперішній перфектно – тривалий час

Past Perfect Continuous – минулий перфектно – тривалий час

Future Perfect Continuous – майбутній перфектно – тривалий час

 

Часи групи Perfect Continuous виражають дію, яка почалася до моменту мовлення (Present Perfect Continuous) або до моменту мовлення у минулому (Past Perfect Continuous) чи майбутньому(Future Perfect Continuous) і триває аж до цього моменту.

 

 

Present Perfect Continuous виражає дію, що почалася у минулому і тривала протягом певного періоду часу і або все ще продовжується в даний момент, або щойно закінчилася.

Present Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Present Perfect (have been -  I, you, we, they;  has been - he, she, it) і першої основної форми смислового дієслова, до якого додається закінчення – ing.

Our family has been living in this house for ten years.

(Наша сімя живе в цьому будинку десять років.)

Our family has not been living in this house for ten years.

Has our family  been living in this house for ten years?

 

Past Perfect Continuous виражає тривалу дію, яка почалася до якогось певного моменту у минулому і або продовжувалась в цей момент, або закінчилась безпосередньо перед ним.

Past Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Past Perfect (had been – для всіх осіб) і першої основної форми смислового дієслова, до якого додається закінчення – ing.

I had been reading for two hours when my mother came from work.

(Я читав дві години, коли моя мати прийшла з роботи.)

Had I  been reading for two hours when my mother came from work?

I had not been reading for two hours when my mother came from work.

 

Future Perfect Continuous виражає тривалу майбутню дію, яка розпочнеться до початку іншої дії або якогось моменту у майбутньому і буде тривати у цей момент; час тривалості дії здебільшого зазначається.

Future Perfect Continuous Active утворюється за допомогою допоміжного дієслова to be у Future Perfect (shall have been  I, we; will have been   -  he, she, it, you, they) і першої основної форми смислового дієслова, до якої додається закінчення – ing.

I shall have been translating the article for hour when you come.

( Я перекладатиму статтю вже годину, коли ти прийдеш.)

Shall I  have been translating the article for hour when you come?

I shall not have been translating the article for hour when you come.

 

 Завдання

1.       Перекласти речення українською  мовою.

1. She has been writing a composition for an hour already. 2.1 have been reading an interesting book since I returned home. 3. My brother has been working at English translation since the very morning. 4. He has been suffering from a headache all day long. 5. We have been gathering mushrooms ever since sunrise. 6. I have been listening to the music since 5 o'clock. 7. My friend has been training his dog for 3 years already. 8. The gardener has been sorting the apples since morning. 9. The children have been playing football since the mother came home.

2. Перекласти речення українською мовою.

1. I shall have been translating this difficult article for two hours before you come. 2. He will have been skating with his friends for more than an hour before his parents come home. 3. They will have been listening to the music for some time when you ring them up. 4. We shall have been travelling by sea for several weeks before you join us. 5. The young man will have been making the plan of the journey for some hours by 6 o'clock in the evening.

Завдання для самостійної роботи

 

 

1.  Поставити дієслова в дужках у Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect Continuous.

 1. We (to pack up) our things for two hours when it (to be) time to go to the station.
 2. I (to write) a letter when you came in.
 3. Last year we often (to visit) picture galleries and museums.
 4. They (to discuss) the new film when I (to enter) the room.
 5. She already (to finish) her work by the first of June.
 6. It (to snow) all day when she left home.
 7. I (to wait) for my friend about an hour when he (to come) home at last.
 8. We (to play) chess when our neighbour knocked at the door.
 9. The pupils (to write) a difficult dictation when the director (to come) into the classroom.

10. Yesterday I (to see) an interesting film on TV.

 

2.Перекласти речення  українською мовою.

 1. My friend met me at the station.
 2. She often visits her old granny.
 3. Will they have planted the trees by the beginning of spring?
 4. I have just read the letter.
 5. Our students are discussing an interesting subject.
 6. She had cleaned the yard by 10 o'clock.
 7. He writes many detective stories.
 8. I shall buy this English book tomorrow.
 9. She was writing an exercise when I came in.

10. Is he watering the flowers now?

 

 3. Перекласти речення  українською  мовою.

 1. This beautiful sonata was written by my class-mate.
 2. Two important experiments will have been finished by me by Monday.
 3. The flat is always cleaned by her on Fridays.
 4. My little sister will be taken by our parents to the Crimea in summer.
 5. I have just been asked by our English teacher.
 6. She was given a nice present by Mary.
 7. The young man will be offered a good position by the manager next week.
 8. My friend is being asked by the English teacher now.
 9. An English article was being translated by me at that time yesterday.
 1.                   The sick man was prescribed a new medicine by the doctor.

We shall be given some money by our parents for this enjoyable trip.

4. Поставити дієслова в дужках у Present Perfect Progressive tense.

 1. I (make) cakes. That is why my hands are all covered with flour.
 2. Her phone (ring) for ten minutes. I wonder why she doesn't answer it.
 3. He (overwork). That is why he looks so tired.
 4. There is sawdust in your hair.

I'm not surprised. I (cut) down a tree.

 1. Have you seen my bag anywhere? I (look) for it for ages.
 2. What you (do)?

I (work) in the laboratory.

 1. He (study) Russian for two years and doesn't even know the alphabet yet.
 2. How long you (wait for me? I (wait) about half an hour.
 3. It (rain) for two days now. There'll be a flood soon.

10.We (argue) about this for two hours now. Perhaps we should stop!
11.I (bathe). That's why my hair is all wet.

 1.              You (drive) all day. Let me drive now.
 2.              How long you (wear) glasses?
 3.              The petrol gauge (say) «Empty» for quite a long time now. Don't you think we should get some petrol?
 4.              I'm sorry for keeping you waiting. I (try) to make a telephone call to Rome.
 5.              You (not eat) enough lately. That's why you feel irritable.
 6.              He (speak) for an hour now. I expect he'll soon be finished.
 7.              That helicopter (fly) round the house for the last hour; do you think it's taking photographs?

 

5. Поставити дієслова у Past Indefinite, Past Continuous, Past Perfect Continuous.

1.We (to pack up) our things for two hours when it (to be) time to go to the station.

2.I (to write) a letter when you came in.

     3.Last year we often (to visit) picture galleries and museums.

4.They (to discuss) the new film when I (to enter) the room.

5.She already (to finish) her work by the first of June.

6.It (to snow) all day when she left home.

7.I (to wait) for my friend about an hour when he (to come) home at last.

8.We (to play) chess when our neighbour knocked at the door.

9.The pupils (to write) a difficult dictation when the director (to come) into the classroom.

10.  Yesterday I (to see) an interesting film on TV.

 

 

Індивідуальні завдання по темах

 

  ЗАВДАННЯ № 1

 

I. Use the Infinitives in brackets in the necessary tense-form.

 1.            We (to meet) twice a week.
 2.            I (not understand) your remark.
 3.            She (to wind) the watch every morning.
 4.            He often (to spend) his summer vacation at the sea-side.
 5.            My watch (to go) right. I (to set) it by the radio.
 6.            She usually (to walk) to the University.
 7.            Our teacher (to speak) English and French.
 8.            We always (to be glad) to see you here.
 9.            He usually (to be late) on Saturday.
 10.           What foreign languages your friend (to speak)?
 11.           You always (to be welcome) to my house.
 12.           I (to know) this men. He often (to call on) us.
 13.           It often (to rain) here?
 14.           Her marks (to be) always good.
 15.           You (to see) anybody in the street?
 16.           It (to take) you ten minutes if you (to take) a taxi.
 17.           You (to catch) the train if you (to hurry).
 18.           If you (to be busy) on Sunday afternoon I (to invite) your friend.
 19.           If you (to look through) today’s newspapers you (to see) your picture.

II. Replace the Infinitives in brackets by the present tense or by the future tense.

 1.            If nothing (to happen) I (to be back) on the 3rd of May.
 2.            If it (to blow) from the east, we (to have) rain.
 3.            There (to be) no picnic tomorrow unless the weather (to be) clear.
 4.            You will excuse me if I (to be) a little late.
 5.            Give him this message when you (to see) him.
 6.            I don’t know when he (to come), but when he (to come) I shall speak      to him.
 7.            You not (to catch) the train unless you (to leave) at once.
 8.            When you (to see) her, ask her to come.
 9.            If you (to come) today, we (to play) chess.
 10.           If I (to see) him again, I (to recognize) him.

III. Translate into English.

 1. Вона не часто пише нам.
 2. Він вивчає німецьку чи французьку?
 3. Ми завжди зустрічаємо Новий рік удома.
 4. Скільки годин на день працює твій батько?
 5. Якщо завтра я звільнюся, я зателефоную.
 6. Вода замерзає при 0 С.
 7. Я знаю цього чоловіка. Він часто відвідує нас протягом тижня.
 8. Ви від’їжджаєте до Парижа наступного тижня.
 9. Вони почекають, доки ви не повернетесь.
 10. Її друг учить англійську щоранку.
 11. Узимку тут рідко йде сніг.
 12. Цей студент багато працює над вимовою.
 13. Коли всі прийдуть, ми почнемо обговорення.
 14. Сонце сходить на сході.
 15. Бачите дівчину отам?
 16. Поспішайте, потяг від’їжджає рівно о п’ятій.
 17. Ти не оволодієш іноземною мовою, якщо не будеш багато працювати.
 18. Якщо ви добре підготуєтесь, ви складете іспит.
 19. Він пам’ятатиме це, поки житиме.

IV. Ask 5 special questions to the sentences. Make up the sentences negative.

 1. He sometimes read German magazines.
 2. He sometimes explain grammar to me.
 3. The coffee beans grow well in Brazil.
 4. ЗАВДАННЯ № 2

 

I. Put the Infinitives in brackets in the necessary tense-form.

 1. There (to be) a heavy snow in the night.
 2. Yesterday the weather (to look) nice and I (to leave) my umbrella at home.
 3. Last summer we (to have) plenty of sunny days.
 4. There (to be) a strong wind the other day.
 5. The weather (to be) warm and humid last autumn and we (to go) to the forest to pick mushrooms.
 6. They (to observe) a rainbow in the sky after a thunderstorm yesterday.
 7. In June we (to spend) much time outdoors.
 8. It (to snow) hard last winter and the children often (to make) a snowman.
 9. It (to be) so dark and cloudy last night. It (to look) like rain.
 10. He not (to ring up) me yesterday.

II. Translate into English.

 1. З ким ви були у міністерстві того дня?
 2. Скільки разів на тиждень ви відвідували університет минулого року?
 3. Ти був удома чи в інституті о 5 годині вечора?
 4. Яким був цей чоловік? Ким він був за фахом?
 5. Погода була тут холодною минулого тижня? — Ні, погода була дуже гарна.
 6. Учора була неділя.
 7. Книги прибули цими днями.
 8. Менеджер зайшов до офісу, сів за письмовий стіл і почав проглядати пошту.
 9. Він вийшов із дому, узяв таксі та поїхав до аеропорту.
 10. Минулого тижня він часто заходив до нас.
 11. Минулого тижня я не ходив за покупками, тому що був дуже заклопотаний.
 12. Я не бачив Ганну вчора на заняттях.
 13. Минулої зими випало багато снігу?
 14. Петро дав нам свій номер телефону.
 15. Де ви були вчора?
 16. Де ви вчора обідали? Я обідав учора в ресторані.
 17. Коли Колумб відкрив Америку? — Колумб відкрив Америку в 1492 році.
 18. Торішньої зими не було снігу.
 19. Торік Боб не закінчив коледж.

 

III. Make the following sentences negative. Ask 5 questions to the sentences.

 1. It often rained last spring.
 2. Ann passed all her examinations last week.
 3. It seldom snowed last winter.
 4. I worked for that company last year.

Завдання № 3

I. Use the Infinitives in brackets in the necessary tense-form. Translate the sentences from English into Ukrainian.

 1.                Her cousin (to go) abroad next week.
 2.                They (to remember) this day forever.
 3.                If you (to enter) the University, your parents (to be) happy.
 4.                I (to pay) this bill next week.
 5.                Tomorrow we (to have dinner) later than usual.
 6.                It (to take) us half an hour to get to the railway station
 7.                It (to rain) tomorrow.
 8.                They (to meet) you at Kennedy Airport.
 9.                I (to call up) you as soon as I (to buy) tickets for the train.
 10.               If the day (to be) hot, we (to go) to the beach.
 11.               If he (to return) home before Friday, he (to help) us to make the translation.
 12.               If you (to want) to see all these places, you must stay here for a week.
 13.               Please, drive us to the airport if you (to have) time tomorrow morning.
 14.               As soon as you (to come back) from your trip, call me up.
 15.               They (to go for a walk) before they (to go) to bed.
 16.               Speak to them about it when you (to see) him.
 17.               Will you wait until he (to come back)?
 18.               Come to see me before you (to leave) for the south.
 19.               Let’s wait till the green light (to be) on.

 

II. Translate into English.

 1.                Я думаю, що у твоєму тесті не буде багато помилок.
 2.                Фільм буде дуже цікавим.
 3.                Коли цей студент почне вивчати німецьку мову?
 4.                Заняття не закінчаться о другій.
 5.                Він думає, що вам не сподобається новий балет.
 6.                Ви зможете закінчити цю роботу завтра.
 7.                Він буде вдома о дев’ятій? — Ні.
 8.                Не телефонуйте мені ввечері, я буду зайнята.
 9.                Ми дізнаємося про результати тесту через тиждень.
 10.               Я передам йому вашу книжку, як тільки побачу його.
 11.               Я догляну дитину, поки ти спиш.
 12.               Я зателефоную вам до того як прибуду до Києва.
 13.               Я запишу вашу адресу одразу ж, поки я її не забув.
 14.                Ви не закінчите перекладу вчасно, якщо не будете посилено працювати.
 15.                Якщо наступної неділі буде дощ, ми залишимося вдома.
 16.                Якщо ви добре підготуєтесь, ви складете іспит.
 17.                Він прийде до нас, коли не буде таким заклопотаним.
 18.                Він зателефонує вам, як тільки прийде додому.
 19.                Як довго ви будете відсутні?
 20.                Ви прийдете до нас, щоб познайомитися з моїми бать-
  ками?

 

III. Ask 5 questions to the following sentences. Make them negative.

 1.                My friend’s family will move to a new flat in a week.
 2.                I shall place the furniture in my room to my liking.
 3.                My new apartment will have all modern conveniences.
 4.                They will pass all their examinations in June.

Завдання № 4

І. Use either the Present Indefinite or the Present Continuous.

 1.                What you (to do) here? — I (wait) for a friend.
 2.                He (to speak) French? — Yes, he (to speak) French quite fluently.
 3.                Listen. Someone (to knock) at the door.
 4.                Don’t go into the classroom. The students (to write) a dictation there.
 5.                She (to write) letters to her mother every week.
 6.                Ships (to travel) from Odessa to Batumi in three and a half days.
 7.                The man who (to smoke) a cigarette is our English teacher.
 8.                Let’s go for a walk, it not (to rain).
 9.                Listen. The telephone (to ring).
 10.               Where is Pete? He (to have) his English lesson. I think that he always (to have) it at this time.

Завдання № 5

I. Replace the Infinitives in brackets by the Past Continuous Tense or by the Past Simple (Active). Translate the sentences into Ukrainian.

 1.                They (to look for) the nearest telephone booth when I (to meet) them.
 2.                He (to drive) a car all the morning yesterday.
 3.                We (to stay) at the hotel when he (to call on) us.
 4.                It (to rain) the whole evening and they had to stay at home.
 5.                When I (to leave) home, it (to rain) hard.
 6.                The steamer (to go) to the North when a violent storm (to break out).
 7.                I (to meet) him when he (to walk) to the station.
 8.                What you (to write) when I (to come in)?
 9.                He (to cycle) along a narrow path when he (to fall) and (to hurt) himself badly.
 10.               When we (to leave) home, a strong wind (to brow).
 11.               The telegram (to come) just as I (to leave) the house for the office.
 12.               When I (to come up), he (to get) into a taxi.
 13.               It (to snow) at midnight.
 14.               What he (to do) at that moment?
 15.               They (to look for) the nearest cafe when they (to meet) their friends.
 16.               We were not sure that we (to go) in the right direction.

II. Complete the following sentences translating the words in brackets into English.

 1. When the red light switched on (вона переходила вулицю).
 2. When they met him at the taxi-rank (він розмовляв із другом).
 3. (Я збирався запитати одного з перехожих про найкоротший шлях до театру) when I saw an information booth.
 4. (Він виходив з кімнати) when the telephone rang.
 5. (Він їхав зі швидкістю 90 кілометрів за годину) when he saw a militiaman at the crossroad.
 6. (Літак призeмлився в аеропорту) when the thunderstorm broke out.

 

III. Translate into English.

 1. Я поспішав на роботу, коли зустрів свого старого друга.
 2. Коли задзвонив телефон, вони обговорювали це питання.
 3. Коли я вийшов з кімнати, вони грали в шахи.
 4. Вони сиділи за столом, коли я почав розповідати цю історію.
 5. О 10-й ранку ми дивилися новини по TV.
 6. Ми подорожували, коли отримали листа від батьків.
 7. Ми ходили по магазинах, коли побачили його.
 8. Він увійшов до кімнати і побачив, що батько читає газету.
 9. Коли я підійшов до нього, він проглядав ранкову газету.
 10. Він прокинувся. Біля його ліжка дзвонив телефон.
 11. Небо було ясним, і зорі світили яскраво.
 12. Поки секретар готував документи, керівник розмовляв по телефону.
 13. Поки я проглядав листи, він друкував.
 14. Учора в цей самий час я складав іспит з англійської мови.
 15. Коли він прийшов, ми закінчували обговорення.
 16. Вона постійно присікується до мене.
 17. Він тільки збирався продиктувати листа, як задзвонив телефон.
 18. Коли ми виїхали з Києва, ішов дощ.

IV. Make the sentences negative and ask 5 questions.

 1. It was raining all day yesterday.
 2. The students were playing tennis from 5 till 7.

Завдання № 6

I. Put the Infinitives in brackets in the Future Continuous Tense. Translate the sentences into Ukrainian.

 1. I (to write) a letter to my friend at this time tomorrow.
 2. She (to make) her report the whole evening tomorrow.
 3. Let’s meet at 2 o’clock. I (to wait for) you at the General Post-Office.
 4. The train (to approach) the station at 10 o’clock next morning.
 5. They (to wait for) our call at the Call-Office from 9 till 10 o’clock tomorrow.
 6. We (to expect) a parcel from London next week.
 7. We (to watch) TV when you come.
 8. I (to play) the piano at this time tomorrow.
 9. I (to take) my English exam at 10 o’clock tomorrow.
 10. I still (to work) at 6 o’clock.

 

II. Ask questions to have the following answers.

 1. I shall be getting a money order at this time tomorrow.
 2. He will be sending a telegram at 7 o’clock next morning.
 3. She will be waiting for a call after supper.
 4. We shall be answering letters all the morning.
 5. They will be looking through the morning mail from 8 till 9 a. m.
 6. He will be flying to London at this time tomorrow.
 7. I shall be waiting for you at the Call-Office.
 8. We shall be packing our things when you come.

III. Choose the correct form of the verb.

 1. He (reads, will read, will be read) letters from 9 till 10 tomorrow.
 2. The boys will be looking at their collections of stamps when their mother (will come, comes, is coming).
 3. You (will speak, will be speaking, are speaking, speak) over the phone when your sister comes home.
 4. I (shall write, shall be writing, am writing) a letter when you come.

 

IV. Make the following sentences passive. Put questions to the newly formed sentences.

 1. We’ll be considering these problems at this time tomorrow.
 2. He’ll be delivering a lecture at two o’clock the day after tomorrow.
 3. You’ll be translating these sentences at the lesson next week.
 4. He’ll be explaining this rule when you come.
 5. The doctor will be examining his patients from 10 till 12 next Tuesday.

 

V. Translate into English the first part of the following sentences:

 1. Вони вечерятимуть, when you come back.
 2. Ви говоритимете по телефону, when your mother comes.
 3. Вони слухатимуть музику at this time tomorrow.
 4. Ми працюватимемо тут all day long.
 5. Mи обговорюватимемо це питання at 3 o’clock tomorrow.
 6. Діти вже спатимуть, when you return.

 

VI. Translate into English.

 1. Ми поговоримо про це на завтрашніх зборах.
 2. Що ви робитимете ввечері о сьомій? — Я слухатиму новини по телебаченню.
 3. Вона спатиме о шостій ранку. Не телефонуйте їй.
 4. Я на вас чекатиму з 5 до 6 години.
 5. Що ви робитимете, коли він прийде?
 6. Вона ще читатиме, коли ви прийдете.
 7. Я гратиму на піаніно весь вечір.
 8. Як довго ви пробудете у вашої подруги?
 9. Поїзд відійде через 5 хвилин.
 10. Завтра о цій порі ми проводжатимемо його на вокзал.
 11. Ви все ще дивитиметесь ТV, коли я вам зателефоную?
 12. Якщо ви зателефонуєте о сьомій, він у цей час дивитиметься новини по телебаченню.
 13. Коли ви повернетесь, я працюватиму.
 14. Якщо вони прийдуть, у нас буде ланч.
 15. О восьмій вечора він працюватиме над доповіддю.
 16. Завтра о цій порі Джек гратиме на скрипці.

Завдання № 7

I. Replace the Infinitives in brackets by the Present Perfect Tense.

 1. I already (to see) the film and I think it is dull.
 2. Don’t go to the baker’s. I (to buy) bread.
 3. The mail just (to come).
 4. We already (to come) to a definite conсlusion.
 5. I not (to see) her (yet).
 6. I (to see) the film twice this week.
 7. I always (to be in love) with you.
 8. I not (to see) my friend for a week.
 9. He (to work) at his report since early morning.
 10. She never (to see) that man before.
 11. The students always (to enjoy) her classes.
 12. You ever (to be) in the Hermitage?
 13. I (to read) most of Mark Twain’s stories.
 14. You (to do) the sums?
 15. Jane just (to come back) from Washington?
 16. He not (to have dinner).
 17. I not (to see) her lately.
 18. They (to live) in New — York since 1985.
 19. We (to be) good friends since we met in London in 1990.
 20. You never (to meet) Mr. Brown

II. Replace the Infinitives in brackets by the Present Perfect or the Past Simple Tense. Translate into Ukrainian.

 1. At last I (to do) all my homework, now I shall go out.
 2. The rain (to stop) but an icy wind is still blowing.
 3. We already (to settle) the matter.
 4. He (to come) a moment ago.
 5. I never (to speak) to him.
 6. They just (to finish) their work.
 7. You (to make) any spelling mistakes?
 8. It (to be) bitterly cold yesterday.
 9. When you (to meet) him?
 10. How many examinations you (to pass) up to now?
 11. You (to do) all the exercises on this page?
 12. We deeply (to study) the problem.
 13. I not (to see) him since last June.
 14. I (to correct) that mistake before but you (to make) it still.
 15. Why you (to leave) the door open? You will catch cold sitting in the draught.
 16. A week and a half (to pass) since I (to arrive) at this place, but we (to have) hardly a single fine day.
 17. They not yet (to come) from the South.
 18. He (to be) ill last week but now he (to recover).
 19. At last I (to translate) the English article, now I shall have a little rest.
 20. We (to have) a picnic yesterday but the rain (to spoil) the whole pleasure.

III. Translate into English.

 1. Ви знаєте, що вони товаришують з дитинства?
 2. На цьому тижні я телефонував йому декілька разів.
 3. Я тут нова людина. Я тут усього кілька днів.
 4. Він пише, що з жовтня там погана погода.
 5. Чому тут так холодно? — Усю ніч було відчинене вікно.
 6. Цього року мій друг закінчив школу.
 7. Ми не були в них сьогодні.
 8. Я не бачила її відтоді, як вона лягла в лікарню.
 9. Скільки часу в них є автомобіль? — Вони купили його два роки тому.
 10. Я давно не отримував листів від Смирнових.
 11. Скільки нових фільмів ви подивилися з вересня?
 12. Ви закінчили читати книгу? — Ні, але від 7 години я вже прочитав 100 сторінок.
 13. Давайте підемо до театру разом. Ми не були в театрі цілу вічність.
 14. Ти був у кінотеатрі на цьому тижні? Ні, не був.
 15. Ми ніколи не бачили цієї людини.
 16. Де ти був?
 17. Він прочитав багато статей на цю тему останнім часом.
 18. Ніхто не бачив її сьогодні.
 19. Ми досягли великих успіхів у англійській мові останнім часом.
 20. Вони були в Британії багато разів.

Завдання № 8

I. Put the Infinitives in brackets in the necessary tense-form.

 1. The car (to arrive) before they (to come).
 2. The rain (to stop) by the time we (to go out).
 3. She (to work) hard before she (to enter) the University.
 4. They (to make) great progress by that time.
 5. We (to have) our lunch by 12 o’clock.
 6. Gregory said he (to lose) his car keys.
 7. I asked Jeff where he (to spend) his vacation.
 8. The rain (to stop) before we (to start) our trip to Baltimore.
 9. I (to come) to the library after Helen (to leave).
 10.               By 5 o’clock I (to complete) my work.
 11.               I (to realize) that I (to take) the wrong road.

The film was better than we (to expect).

 1.               We (to translate) an economic article by the end of the lesson.
 2.               The secretary (to type) the documents by 2 o’clock.
 3.               My friend (to buy) a new watch yesterday as he (to lose) his old one.
 4.               We (to do) all grammar exercises by 5 o’clock.
 5.               He said that he (to prepare) well for his examinations.
 6.               After he (to translate) all the necessary articles, he returned the dictionary to me.
 7.               When we (to come) to the station, we were told that the train already (to leave).
 8.               My watch (to stop) as I not (to wind) it up.

II. Replace the Infinitives in brackets by the Past Simple or the Past Perfect Tense. Translate the sentences.

 1. When I (to call) at his house, they told me that he (to leave) an hour ago.
 2. On checking up his answers he found that he (to do) five examples wrong.
 3. The message (to arrive) five minutes after he (to leave) the house.
 4. The rain (to stop) but there (to be) still a slight drizzle in the air.
 5. I (to leave) home at nine o’clock, but I (not to go) far when I remembered that I (to forget) to lock my door.
 6. The moon not (to rise) yet and only two stars (to shine) in the dark blue sky.
 7. I (to be surprised) what progress she (to make) since our last meeting.
 8. I not yet (to fall asleep) when I (to hear) the sound of the bell.
 9. He (to learn) French before he (to enter) the University.
 10. Suddenly he (to remember) that he (not to ring) her up in the morning.

 

III. Replace the Infinitives in brackets by the Past Simple or the Past Continuous or the Past Perfect Tense. Translate the sentences.

 1. The train not yet (to arrive), but a lot of people (to stand) on the platform.
 2. When I (to leave) home the snow already (to stop), but an icy wind still (to blow).
 3. The pain already (to go) but the child still (to cry).
 4. When we (to leave) home a strong wind (to blow).
 5. He (to be back) two months before I (to see) him.
 6. When I (to come) he already (to read) the book and (to watch) TV.
 7. When I (to get up) my mother (to prepare) breakfast and (to wait) for me.
 8. She already (to leave) the house when he (to phone).

IV. Translate into English.

 1.                Ми прибули із запізненням на 5 хвилин. Поїзд уже відійшов.
 2.                У кімнаті було страшне безладдя. Хтось у ній побував.
 3.                Ми не змогли відповісти на ваш факс одразу. На той час ми ще не прийняли остаточного рішення.
 4.                Я не пішов з вами обідати, тому що встиг щось перехопити в кафе і не хотів їсти.
 5.                Він подумав, що бачив цю людину раніше.
 6.                Я спізнився на поїзд, оскільки зустрів друга.
 7.                Коли вона вийшла з магазину, вона згадала, що не купила цукру.
 8.                Його годинник зупинився, тому що вона його впустила з рук.
 9.                Джеку довелося йти додому пішки, оскільки він загубив усі гроші.
 10.               Він не був голодним, бо щось перехопив в університеті.
 11.               Студенти переклали статтю, коли пролунав дзвоник.
 12.               До восьмої він прийняв душ і поснідав.
 13.               Коли вона нарешті знайшла свою парасольку, дощ уже вщух.
 14.               Вона отримала погану оцінку, тому що не вивчила тексту напам’ять.
 15.               Mи вже закінчили свою роботу, коли прийшов наш викладач.
 16.               Оскільки я пропустив лекцію, я попросив старосту нашої групи пояснити мені новий матеріал.
 17.               Вона вивчила діалог до третьої.
 18.               Ми перекладали першу главу до п’ятої.
 19.               Я згадав номер телефону, коли вийшов з дому.
 20.               Того дня він дуже втомився: у той день він прочитав 4
  лекції.

Завдання № 9

I. Put the Infinitives in brackets in the necessary tense-form. Translate into Ukrainian.

 1.                The students (to read) many economic articles by the end of this term.
 2.                I haven’t translated all the sentences concerning the topic «Theatre» yet but I (to translate) them before the bell rings.
 3.                She hasn’t given a final answer yet, but she (to give) it before you return.
 4.                He hasn’t done this translation yet, but he (to do) it by the time fixed.
 5.                We (to finish) our talk about the types of economic systems by 2 o’clock.
 6.                I (to do) the work by Friday.
 7.                He (to repair) his car by Saturday.
 8.                You (to return) before we begin the meeting?
 9.                We (to learn) a lot by that time.
 10.               I not (to finish) reading the article by the time you return.
 11.               We (to pass) our exams by the end of June.
 12.               By the end of next year I (to be) here twenty-five years.
 13.               By the end of the term I (to read) all the necessary books on the list.
 14.               By half past seven we (to have) supper.
 15.               By the end of the year I (to read) this English book in the original.
 16.               I hope you not (to forget) all the Future Perfect Tense by the next lesson.

 

ІІ. Translate into English.

 1.                Я напишу доповідь на цю тему до кінця місяця.
 2.                Він зробить цей прилад до того часу, як ви прийдете.
 3.                Я житиму там уже місяць, коли ви приїдете.
 4.                Я поверну вам словник після того, як перекладу статтю.
 5.                Тримай словник, поки не перекладеш статтю.
 6.                Я вивчу діалог напам’ять до наступного уроку.
 7.                Я вже прочитаю 1 розділ підручника, коли ви прийдете.
 8.                До того часу ви мене забудете.
 9.                Я подзвоню тобі, коли закінчу переклад тексту.
 10.               Ми поговоримо про це, коли вип’ємо по чашці чаю.
 11.               Я повернусь через 2 години. Сподіваюсь, що до цього часу ви закінчите переклад.
 12.               До червня наступного року він закінчить роботу над своєю дисертацією.
 13.               До якого часу ви закінчите обговорення цієї статті?
 14.               Я впевнений, що до того часу, як я повернуся з Європи, ви вже одужаєте.
 15.               До від’їзду з Києва він побачить усіх своїх старих друзів.
 16.               Я впевнений, що до вересня ви витримаєте іспит з водіння.
 17.               Я боюсь, що до завтра ви вже забудете всі правила.
 18.               До того часу, коли ми туди потрапимо, лекція вже закін-
  читься.
 19.               Я сподіваюсь, що до кінця наступного тижня я закінчу читати цю книжку.
 20.               Ми вже пообідаємо, коли ви прийдете.

Завдання № 10

І. Choose the correct form of the verb.

 1.                I don’t understand this sentence. What _______________?

А. does mean this word  B. does this word mean

C. means this word

 1.                John _______________ tennis once or twice a week.

А. is playing usually B. is usually playing C. usually plays
D. plays usually

 1.                How _______________ now? Better than before?

A. you are feeling  B. do you feel  C. are you feeling

 1.                It was a boring weekend _________________ anything.

А. I didn’t  B. I don’t do  C. I didn’t do

 1.                Tom _____________ his hand when he was cooking the dinner.

А. burnt  B. don’t have  C. has burnt

 1.                Everything is going well. We __________ any problems so far.

А. didn’t have  B. don’t have  C. haven’t had

 1.                Linda has lost her passport again. It’s the second time this _______

А. has happened  B. Happens  C. Happened

 1.                You’re out of breath ________________?

А. are you running  B. Have you run  C. have you been running

 1.                We are good friends. We _________ each other for a long time

А. know  B. have known  C. have been knowing  D. Knew

10. Sally has been working here ___________.

А. fox six months  B. since six months  C. six months ago

11. The Chinese _____________ printing.

А. invented  B. has invented  C. had invented

12. Ian _________ in Scotland for ten years. Now he lives in London.

А. lived  B. has lived  C. has been living

13. The man sitting next to me on the plane was nervous because he __________ before.

А. hasn’t flown  B. didn’t fly  C. hadn’t flown

D. Wasn’t flying

14. ________ a car when they were living in London?

A. Had they  B. Did they have  C. Were they having

D. Have they had

15. ________ tomorrow, so we can go out somewhere.

A. I’m not working  B. I don’t work  C. I won’t work

16. That bag looks heavy __________ you with it.

А. I’m helping  B. I help  C. I’ll help

17. I think the weather ____________ be nice later.

А. will  B. shall  C. is going to

18. «Ann is in hospital.» «Yes, I know _________ her tomorrow».

А. I visit  B. I’m going to visit  

C. I’ll visit

19. We’re late. The film ___________ by the time we get to the cinema.

А. will already started  B. will be already started

C. will already have started

20. Don’t worry ___________ late tonight.

A. If I’m  B. when I’m  C. when I’ll be D. If I’ll be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1.Верба Л. Г., Верба Г. В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник; К.; «ВП Логос» 2005р.

2.Голіцинський Ю. В. Граматика англійської мови .Збірник вправ. К.: «Фірма «ІНКОС»», 2002. – 480с.

3. Зайковскі С. А. Адамовська Л. М. Англійська мова.  Довідник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 576с.

4.Сітко А. В., Тіщенко О. В., Остапко Н. Ю. Практична граматика англійської мови з вправами: Навч. посібник / За заг. ред. д – ра філол.. наук, проф. А. Г. Гудманяна. – К.: Книжкове вид – во  НАУ, 2006. – 300с.

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Кравцова Ганна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
9 січня 2018
Переглядів
10497
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку