21 квітня о 15:00Вебінар: Як організувати дистанційний урок «на 12 балів»

Збірник завдань з математики для учнів 4 класу загальноосвітньої школи

Про матеріал

Найважливішою задачею математичної освіти є озброєння учнів загальними прийомами мислення, просторової уяви, розвиток здатності розуміти зміст поставленої задачі, уміння логічно міркувати, засвоїти навички алгоритмічного мислення.
З метою адаптування випускників початкової школи до навчання в 5 класі пропонуються наступні пропедевтичні вправи та задачі. Підібрані завдання рекомендуються для виконання учнями у ІІ семестрі 4 класу як на уроках, так і в позаурочний час. Подані завдання сприяють розвиткові логічного мислення, вихованню волі, працьовитості, завзятості в досягненні цілей.
Розв'язування нестандартних логічних задач допоможе прищепити інтерес дитини до вивчення «класичної» математики. Під час розв'язування задач діти використовують логічні операції і на їх основі будують умовиводи. Це сприяє початковим прийомам логічного мислення (аналіз, порівняння, синтез, абстрагування й ін.).

Перегляд файлу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  МОЛОДІ УКРАЇНИ

Відділ освіти Черкаської селищної ради 

Слов’янського району  Донецької області

Красноармійський навчально-виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ДНЗ»»

 

 

 

Збірник

завдань з математики

для учнів 4 класу

 загальноосвітньої школи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 рік

 

Укладачі: В. Л. Зуєва - вчитель початкових класів.

 

 

 

 

 

 

   З метою адаптування випускників початкової школи до навчання в 5 класі пропонуються наступні пропедевтичні вправи та задачі з математики. Завдання рекомендуються для виконання учнями у ІІ семестрі 4 класу як на уроках, так і в позаурочний час.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

 

   Вступ…………………………………………………………………4

 

І. Вправи для усної лічби……………………………………………5

 

І. Нумерація багатоцифрових чисел...……………………….........6

 

ІІІ. Одиниці вимірювання величин……………………………….9

 

ІV. Задачі на рух…………………………………………………….11

 

V. Задачі на кмітливість……………………………………...........13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

 

 

 

           Найважливішою задачею математичної освіти є озброєння учнів загальними прийомами мислення, просторової уяви, розвиток здатності розуміти зміст поставленої задачі, уміння логічно міркувати, засвоїти навички алгоритмічного мислення.

 

 З метою адаптування випускників початкової школи до навчання в 5 класі пропонуються наступні пропедевтичні вправи та задачі. Підібрані завдання рекомендуються для виконання учнями у ІІ семестрі 4 класу як на уроках, так і в позаурочний час. Подані завдання сприяють розвиткові логічного мислення, вихованню волі, працьовитості, завзятості в досягненні цілей.

 

 Розв’язування нестандартних логічних задач допоможе прищепити інтерес дитини до вивчення «класичної» математики. Під час розв’язування задач діти використовують логічні операції і на їх основі будують умовиводи. Це сприяє початковим прийомам логічного мислення (аналіз, порівняння, синтез, абстрагування й ін.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Вправи для усної лічби

 

 1.  24*4-58:2-5*12+98:49

     100:2+13*2-94:47-11*6

 

 1.  4*25-52:2-27*1+74:37

 95:5+44*2-69:23-2*25

 

 1.  12*5-84:6+2*17-100:25

 29*3-64:4-3*18+76:19

 

 1.  15*7-87:3-2*19+48:16

 20*6-98:7-4*15+38:19

 

 1.   3*17-75:5+19*2-85:17

  2*28-57:3+16*5-72:4

 

 1.   5*18-65:5-27*2+78:13

  7*14+72:6-18*4-90:15

 

 1.   19*4-96:8-3*14+20:10

 1789-91:7-3*20+92:24

 

 1.   18*2-24:12*3-8*2

 15*4-10*1-99:11

 

 1.   10*10-48:2-5*4+12*8

 5*10+34*3-56:2+60*3

 

 1.  27*2+35:7-5*10+72:3

 57:3+40*3-72:9+100:10

ІІ. Нумерація багатоцифрових чисел

 

 1.           Прочитай числа.

 

А) 237 582;

Б) 1 000 000;

В) 347 544;

Г) 500 272.

 

2.  Скільки тризначних чисел можна написати за допомогою цифр 1, 3, 6  якщо у записі чисел цифри не повторюються.

 

3. Запиши у вигляді суми розрядних доданків.

 

А) 307;

Б) 14375;

В) 130 621;

Г) 327 625.

 

4. Запиши римськими цифрами  числа.

 

А) 1, 3, 5.

Б) 2, 4, 10.

 

5. Вздовж дороги посадили 20 кленів. Якщо рахувати їх зліва направо, то самий високий клен займає 15 місце. Яким буде порядковий номер цього клена, якщо дерева рахувати справа наліво?

 

6. Знайди закономірність і запиши наступні числа:

 

А) 2; 4; 6; 8; …;

Б) 1; 3; 5; 7; …

 

7. Запиши число, в якому:

 

А) 5 тисяч 3 сотні 4 десятки і 1 одиниця;

Б) 2 одиниці 7 десятків 9 сотень 7 тисяч.

 

8. Запиши цифрами числа:

 

А) 5 мільйонів;

Б) 7 мільйонів.

 

9.  Які числа передують числам:

 

      101;  1572;  7000?

 

10. Запиши «сусідів» кожного числа:

 

       300, 3000, 30000, 52099, 4660, 700, 900, 90000, 61009, 1270.

 

11. Розв’яжи рівняння.

 

 А) 974 + х = 1610

 Б)  2341 + (у + 749) = 3091

 

 

12. Розв’яжи рівняння.

 

А) х + 798 = 3627

Б) (374 + х) + 8405 = 8985

 

13. Розв’яжи рівняння.

 

А) х – 689 = 301

Б) (у + 383) – 479 = 332

 

14. Розв’яжи рівняння.

 

А) 23004 – у = 10596

Б) 128 – (у + 29) = 79

 

15. Розв’яжи рівняння.

 

А) 1794 + х = 13201

Б) (73 -  z) + 46 = 81

 

16. Розв’яжи рівняння.

 

А) k – 2867 = 5684

Б) 9 k – 54 = 162

 

17. Розв’яжи рівняння.

 

А) 304 – х = 89

Б) 192 – 3у = 54 – 48

 

18. Розв’яжи рівняння.

 

А) 5 * 12х = 120

Б) (25 + 8) * х = 132

 

19. Розв’яжи рівняння.

 

А) 15 : х = 5

Б) 45 : (х + 2) = 15

 

20. Розв’яжи рівняння.

 

А) х : 7 = 21

Б) (х + 4) : 8 = 41

 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ. Одиниці вимірювання величин

 

 

 1. Вирази в міліметрах.

 

2 см; 8 см; 80 см; 5 м; 9 м.

4 см 3 мм; 9 м 020 мм; 6 см 8 мм; 4 дм 1 см.

 

 1. Вирази в сантиметрах.

 

3 м;  1 м; 5 м;  ½  м; 2/5 м; 4/5 м; 3 м 07 см; 8м 10 см.

 

 1. Вирази в дециметрах.

 

5030  см;  270  см;  890 см; 5 м;  9 м;  6 м  2 дм;  3 м  3дм;

6  м 5 дм.

 

 1. Вирази в метрах.

 

536 см;  360 см;  758 см;  95310 см;  609400 см; 

7122 см;  4 км 002 см; 1 км 020 м;  8 км 040 м;

7 км 050 м; 6 км 030м;  2 км 400 м.

 

 1. Вирази в грамах.

 

30 кг;  254 кг;  840 кг;  90 кг.

1 кг 050 г; 10 кг 001г.

½  кг;  ¼  кг;  1/5  кг.

 

 1. Вирази в кілограмах.

 

62 т;  25  т; 7 т; 6 т; 10 т

340  ц; 97  ц; 15  ц; 37  ц; 190  ц.

½ т;  1/4  т; 3/4  т; 1/8  т

½  ц; ¾  ц; 1/5 ц; 2/5 ц

 

 1. Вирази в центнерах.

 

53 ц; 742 ц; 65 т; 7 т

½  т; 1/5 т; 3/5 т; 4/5 т

7282  кг;  8000 кг; 900000 кг;  5263  кг

50 т 5 ц;  200 т 4 ц;  17 т  2 ц; 19 т 5 ц

 

 1. Вирази в тонах.

 

605 ц;  103 ц;  5603 ц.

30 060 кг; 50 250 кг; 109 109 кг

 

 1. Запиши:

 

 у секундах: 5 хв; 7 хв 12с; 15 хв; 1 хв 20с

 

у хвилинах: 5 год; 300 с; 2 год; 180 с

 

у годинах: 3 доби; 120 хв; 7 діб; 2 доби.

 

 1. Знайди 1/5  від 1 м;

              ½  від 1 м;

              1/10  від 1 км;

              1/5  від 1ц;

              ½  від 1 т;

              1/10  від 1 кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Задачі на рух

 

 1. Автомобіль їхав 3 год із швидкістю 60 км/год. Зворотній шлях він подолав за 4 год. З якою швидкістю він їхав на зворотному шляху?

 

 1. Поїзд проїхав 480 км із швидкістю 60 км/год. Який шлях він пройде за той самий час, якщо буде рухатись із швидкістю 70 км/год?

 

 1. Від Львова до Дніпропетровська 832 км. За скільки годин пролетить цю відстань поштовий літак, якщо за чверть години пролітатиме 52 км?

 

 1. Від першого міста до другого 37 км, а від другого до третього 83 км. За який час можна проїхати мотоциклом відстань між першим і третім містами, проїжджаючи щогодини по 40 км?

 

 1. За 6 год літак пролетів 1800 км, а автобус за 4 год проїхав 200 км. У скільки разів швидкість літака більша від швидкості автобуса?

 

 1. Відстань між двома пунктами 400 м. Хлопчик пробіг цю відстань туди і назад за 4 хв. З якою швидкістю біг хлопчик?

 

 1. Відстань між двома селами 24 км. Вершник проїхав цю відстань туди і назад за 4 год. З якою швидкістю їхав вершник?

 

 1. Відстань між двома пристанями 160 км. Половину цієї відстані моторний човен пройшов за 2 год. З якою швидкістю плив човен?

 

 1. Відстань між пунктами А і В 320 км. Четверту частину цієї відстані штучний супутник землі подолав за 10 с. З якою швидкістю летів супутник?

 

 1. Пішохід був у дорозі 4 год, а лижник 3 год. Хто з них подолав більшу відстань і на скільки кілометрів більшу, якщо пішохід ішов з швидкістю 5 км/год, а лижник – 12 км/год?

 

 1. Перший автобус був у дорозі 5 год, а другий 3 год. Який автобус проїхав більшу відстань і на скільки кілометрів більшу, якщо швидкість першого автобуса 50 км/год, а другого – 60 км/год?

 

 1. За течією моторний човен проплив 72 км за 4 год. Цю ж відстань проти течії човен проплив за 6 год. На скільки швидкість руху за течією більша від швидкості руху його проти течії?

 

 1. За течією катер пройшов 180 км за 6 год. Проти течії його швидкість була на 12 км/год менша, ніж за течією. Скільки кілометрів пройшов катер проти течії за 3 год?

 

 1. По асфальті автомашина їхала  4 год із швидкістю 65 км/год і по грунтовій дорозі 2  год  із швидкістю 40 км/год. Яку відстань проїхала машина за весь час?

 

 1. Моторолер проїхав 70  км по асфальті за 2 год, а 40 км по грунтовій дорозі – за 2 год. На скільки швидкість моторолера по грунтовій дорозі менша від його швидкості по асфальті?

 

 1. Яку відстань проїде автомашина за 5 год, якщо їхатиме із швидкістю 70 км/год?

 

 1. Яку відстань подолає мотоцикліст за 3 год, якщо їхатиме зі швидкістю 55 км/год?

 

 1. Яку відстань подолає реактивний літак за 2 год, якщо летітиме із швидкістю1200 км/год?

 

 1. Відстань між двома містами 75 км. Третину цієї відстані електропоїзд проїхав за 25 хв. З якою швидкістю йшов електропоїзд?

 

 1. Автомобіль рухався в 6 раз швидше від коня і за 6 год проїхав 360 км. Скільки кілометрів пробіг кінь за 6 год?

 

 

ІV. Задачі на кмітливість

 

 1. Сума номерів трьох будинків, які стоять на одному боці вулиці, дорівнює 117. Визначити номери будинків.

 

Відповідь. 37; 39; 41.

 

 1. Дві сестри знайшли разом 82 гриби. Коли менша загубила 6 грибів, старша дала їй 12 грибів, у них стало грибів порівну. Скільки грибів знайшла кожна із сестер?

 

      Відповідь. Менша – 32 гриби, старша – 50 грибів.

 

 1. Написати всі двоцифрові числа, у яких сума чисел десятків і одиниць дорівнює 4.

 

Відповідь. 40; 31; 22; 13.

 

 1. Написати всі двоцифрові числа, в яких число десятків у три рази більше за число одиниць.

 

Відповідь. 31; 62; 93.

 

 1. Чи існує серед прямокутників із площею 32 кв. см такий, що його можна поділити на два однакових квадрати?

 

Відповідь.

 

 

 

4 см                                                4 см                                           4 см

 

 

 

                               8 см                                  4 см            4 см

 

 

 1.  На дорозі стоїть знак: «На ділянці 2 км швидкість не більша за 40 км/год. Водій проїхав цей шлях за 3 хв. Перевір, чи не порушив  він правил дорожнього руху?

 

Відповідь. Ні. 2 км : 40 км/год = ½ год = 3 хв.

 

 1. Батькові 32 роки, одному з його синів 8 років, а другому – 6 років. Через скільки років вік батька буде дорівнювати сумі років обох його синів?

 

Відповідь. Через 18 років. Батькові буде 50 років, а синам 24 і 26 років відповідно).

 

 1. Трійка коней за 1 год пробігла 15 км. Скільки кілометрів пробіг кожен кінь?

 

Відповідь. 15 км.

 

 1. Чи можна 30 горіхів розкласти на 5 купок, щоб число горіхів у кожній купці було непарним?

 

Відповідь. Ні.

 

 1. Андрій сказав: «У мене 10 марок, а у тебе скільки, Сергію?»  Сергій відповів: «У мене стільки ж марок, скільки у тебе, та ще половина всіх моїх марок». Скільки марок у Сергія?

 

Відповідь. 20.

 

 1. Спортсмени на параді вишикувались в ряди по 6 чоловік. А потім їх перешикували, поставили по 4 чоловіки в ряд. Скільки було спортсменів. Якщо їх менше 90, але більше 80?

 

 1. Екскурсантів можна посадити в човни або по 6 чоловік в кожен, або по 4 чоловіки. В тому та іншому випадках вільних місць в човнах не залишилося. Скільки було екскурсантів, якщо їх більше 40, але менше 50?

 

Відповідь. 48 чоловік.

 

 1. У готель завезли 108 ліжок і 72 шафи, які порівну розташували по кімнатам. Скільки кімнат у готелі, якщо їх більше 30?

 

Відповідь. 36.

 

 1. 72 бутерброди і 48 тістечок порівну роздали учням на сніданок. Скільки учнів снідали, якщо відомо, що їх більше 20?

 

Відповідь. 24.

 

 1. Школярі посадили 54 кущі троянд, 81 кущ айстр і 135 кущів  жоржин таким чином, що на кожній клумбі було порівну квітів кожного виду і найбільша кількість із можливих. Скільки квітів кожного виду було висаджено на кожну клумбу і скільки клумб посадили школярі?

 

Відповідь. 27 клумб, по 2 кущі троянд, по 3 кущі айстр і по 5 кущів жоржин.

 

 1. Із 156 жовтих, 234 білих та 390 червоних троянд скомпонували букети. Скільки букетів було скомпоновано, якщо в кожному букеті була найбільша кількість троянд кожного кольору і у всіх букетах троянд кожного кольору було порівну?

 

Відповідь. 78 букетів (троянди – по 2 жовтих, по 3 білих, по 5 червоних).

 

 1. На одній шальці терезів лежить цеглина, а на другій – половина такої ж цеглини і дві гирі: 1 кг і 500 г. Терези зрівноважені. Знайти масу цеглини.

 

Відповідь. 3 кг.

 

 1. Коли пішохід пройшов половину шляху і ще 4 км, то йому залишилось пройти ще четверту частину всього шляху. Чому дорівнює весь шлях?

 

Відповідь. 16 км.

 

 1. Як, маючи дві посудини на 9 л і 4 л, принести з річки 6 л води?

 

 1.   Записати число 100 п’ятьма трійками.

 

Відповідь. 33*3 +3:3 = 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Середа Оксана
  Цікаво, корисно, обов'язково використаю у своїй роботі
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
27 грудня 2018
Переглядів
7358
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку