8 грудня о 18:00Вебінар: Як провести гарний урок, коли маєш лише Google Chrome

Земельні ресурси. Урок 9 клас

Про матеріал
Мета навчальна: з’ясувати проблеми сучасного розвитку сільського господарства України; розглянути головні проблеми, пов'язані з використанням ґрунтів у народному господарстві, визначить заходи з охорони земельних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів: з'ясувати особливості нового земельного кодексу України. Мета розвивальна: розвивати в учнів творчу активність, допитливість, навички роботи з додатковою літературою; розвивати навички самостійної роботи з правовими документами; спонукати до активного мислення, розвивати елементи критичного мислення. Мета виховна: виховувати господарське ставлення до земельних ресурсів нашої країни: виховувати почуття дбайливого господаря, любов і повагу до людей і праці. Міжпредметні зв’язки: економіка, правознавство. Тип уроку: комбінований з елементами інтеграції. Прийоми та методи: метод вправ, проблемно-пошуковий, порівняльний, словесний метод, бесіда, аналіз, узагальнення. Обладнання: атласи (карта ґрунтів України), Конституція України, Земельний кодекс України, додаткова література. Основні терміни і поняття: земельні ресурси, рента, Земельний кодекс.
Перегляд файлу

Мета навчальна: з’ясувати проблеми сучасного розвитку сільського господарства України; розглянути головні проблеми, пов'язані з використанням ґрунтів у народному господарстві, визначить заходи з охорони земельних ресурсів, підвищення родючості ґрунтів: з'ясувати особливості нового земельного кодексу України.

Мета розвивальна: розвивати в учнів творчу активність, допитливість, навички роботи з додатковою літературою; розвивати навички самостійної роботи з правовими документами; спонукати до активного мислення, розвивати елементи критичного мислення.

Мета виховна: виховувати господарське ставлення до земельних ресурсів нашої країни: виховувати почуття дбайливого господаря, любов і повагу до людей і праці.

Міжпредметні зв’язки: економіка, правознавство.

Тип уроку: комбінований з елементами інтеграції.

Прийоми та методи: метод вправ, проблемно-пошуковий, порівняльний, словесний метод, бесіда, аналіз, узагальнення.

Обладнання: атласи (карта ґрунтів України), Конституція України, Земельний кодекс України, додаткова література.

Основні терміни і поняття: земельні ресурси, рента, Земельний кодекс.

 

Хід уроку

 

 1. Організаційна частина

Добрий день! Всі підготувались та налаштувались на урок?

 1. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Бесіда:

 •                Які Ви знаєте прислів'я, приказки, вислови про землю?
 •                Яке споконвічне ставлення до землі в українського народу?
 •                Які Ви знаєте твори мистецтва, присвячені землі?
 •                Чи є у вас (ваших рідних) у власності земля?

Учитель: тема нашого уроку «Земельні ресурси»

Відкриваємо зошити і записуємо тему.

 1. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Епіграфом сьогоднішнього уроку ми беремо рядки з вірша Є. Межелайтиса

«Из земли...

Из неё вся сущая красота,

А та красота, что еще грядёт,

Снова оттуда же придёт:

Из земли,

Только из земли»

Вступне слово вчителя географії

 

Земля... Народ ніколи не уявляв свого життя без землі. Та й хіба може бути інакше? Зі стародавніх часів люди вважати землю матір’ю, яка завжди зігріє своєю ласкою, поділиться своєю щедрістю, підтримає і захистить у лиху голину. Усе від землі - вважати наші предки. Життям і добробутом людина зобов'язана землі - матінці.

Земельне питання - одне з найскладніших і до цих пір повністю не розв'язаних питань в історії Людства.

Земля - сфера постійних конфліктів та одночасно - найцінніше, найбільше багатство.

 1. Формування очікувань учнів
 •         Діти, Ви знаєте тему і мету сьогоднішнього уроку, подумайте іцо Ви очікуєте від уроку?
 •         Хто готовий поділитися своїми сподіваннями? (обмін думками)
 1. Вивчення нового матеріалу
 •         Скажіть, які асоціації викликає у вас слово «земля»? Думки дітей запису на дошці.

 

Середовище існування                                                             Єдиний спосіб

різних організмів                                                                         отримання їжі 

 

 

Мінеральні ресурси та                                                                   Рекреаційні зони                                                                                    

корисні копалини

Земельні ресурси - це землі, які використовуються або можуть бути використані в сільському чи лісовому господарстві, будівництві тощо.

(словникова робота в зошиті)

 •         Чому земельні ресурси України вважаються головними ресурсами?

 

(Відповіді учнів)

Завдання

(таблиця на дощці)

 •                   Користуючись статистичним щорічником України, проаналізуйте розподіл земельного фонду України.

 

Земельний Фонд України ( 603,7 тис. км2.)

Лісовий фонд   Водний фонд 4%  Сг. угіддя 70%  Антропогенна  Інші землі                                                          17 %                                                                        забудова,            болота

                                                                                        заповідники       піски, яри

                                                                                            7%                       2%

               Орні землі 61%       Сіножатні й               Сади й

                                              Пасовища 7%      виноградники 2%

 

Це данні за 2012 рік. А зараз відкриємо атласи і порівняємо з діаграмою розподілу земельних ресурсів за 2017 рік.

 •          За рахунок чого змінилися площі?

Давайте дамо відповідь на питання:

 •          Чи можна зміните структуру земельного фонду України?
 •          За рахунок яких земель ви пропонували б розширити площі ріллі?
 •          Чи є потреба збільшувати площі орних земель у нашій державі на сучасному етапі?

 

Учитель правознавства: Що називає Конституція України основним багатством? Земля є основним багатством країни і перебуває під особливою охороною держави, котра гарантує право власності на Землю.

В Конституції України, ст. 111, записано: «Земля є основним національним багатством, що знаходиться під особливою охороною держави».

Сьогодні ми будемо говорити про правове регулювання земельних відносин Земельним кодексом України та спробуємо знайти відповідь на проблемне питання:

- Чи сприятиме Земельний кодекс революційному становленню сільського господарства України?

(Питання записане на дошці)

Основним актом земельного законодавства є Земельний кодекс України, прийнятий Верховною Радою та підписаний Президентом України 25.10.2001 р., вступив у дію з 1.01.2002 року. Земельний кодекс України дає відповідь на питання, які виникають у повсякденному житті.

Знайдемо й ми на них відповідь.

Учні працюють з Земельним кодексом України (Учням на парту роздано запитання, та скорочені статті Земельного кодексу, потрібно дати відповіді на запитання)

 1.                Скільки б Ви хотіли мати земні?(ст. 121 б (по рядах) «Безплатна передача земельних ділянок громадянам»)
 2.                Плата за землю. Скільки коштує земля? (ст.206, «Де і яка земля дорожча?»)
 3.                Хто може мати право власності на землю? (Глава 14 «Право власності на землю»)
 4.                Скільки землі можна купити з 2005 року? (П.13 Перехідних положень)
 5.                Чи можна купити ліс? ( ст.56.1)
 6.                Чи можна купити озеро? ( ст. 59.2)
 7.                На межі земельних ділянок росте дерево. Кому належать плоди? Коріння дерева? (ст. 103.7, ст. 105)

 

Учитель: Згадайте відому загадку. Що у світі найбагатше? Земля. Гак, у народних уявленнях земля завжди була символом багатства. Земля є унікальним природним ресурсом, який нічим неможливо заміните. Проте її можна використовувати з різною метою: для вирощування сільськогосподарських культур, для будівництва і споруд тощо. Усе це альтернативне використання землі. Користувачі земель вносять рентну плату за спосіб її використання і одержання прибутку.

- Чи має альтернативу власник землі?

(Так, і він може здати в оренду, або залишити собі для власного використання, тобто різні форми власності)

Словникова робота в зошиті

Рента - ціна; яку одержує власник природних ресурсів від здачі їх в оренду.

Попит на природні ресурси, зокрема на землю, залежить від її якості.

 •                    Що для землі є показником якості?

(Родючість, близькість до ринків збуту, кліматичні умови)

 

 

Учитель економіки: 3 рентними відносинами тісно пов'язана піна землі. В багатьох країнах земля с об’єктом купівлі - продажу внаслідок узаконеної приватної власності на землю.

Земля - особливий товар. Її особливість полягає в тому, що вона є продуктом природи і на неї початково не затрачена праця. Згодом затрати праці на поліпшення якості землі постійно зростають. Ціна землі зумовлена не вартістю. а величиною доходу, який вона приносить своєму власникові - рентою.

Ціна землі в ринковій економіці постійно зростає.

 •                    То скільки ж коштує земля?

За підрахунками економістів, ціна ріллі на меліоративних землях у Дніпропетровській області 3260 $(США) за 1 га., на зрошувальних 9748 $(США)

В Одеській області 2664 (7899) $(США) за 1 га.

 •                    Чому різна ціна на землю у різних областях України?

Земля упродовж тривалого часу була власністю держави. А в 1999 році, згідно з указом Президента України передана у приватну власність; а в майбутьньому може стати предметом купівлі - продажу.

Учитель: За декілька днів ви отримати завдання провести соціологічне опитування серед батьків, сусідів, знайомих « За і проти приватизації землі.

Продаж землі»

 •                    Давайте з’ясуємо «Так чи ні приватизації землі»

(Відповідь учнів.)

Учитель: Процес перетворення землі на товар має позитивні і негативні риси. Давайте за допомогою таблиці, яка у вас на парті з’ясуємо позитивні та негативні риси перетворення землі на товар.

 

 

Позитивні риси перетворення землі на товар

Негативні риси перетворення землі на товар

 1. Формування повноцінного

і господаря землі (у такому разі і фермер не боїться споруджувати сільськогосподарські будівлі на землі, намагатися поліпшити якість землі, не маючи спадкоємців);

|зможе продати її, вийшовши на пенсію й забезпечити собі належний рівень життя.

 1.         Створення додаткових стимулів для іноземних інвестицій в економіку країни тощо.

1. Можливість концентрації значної частини землі в руках кланового - тіньових структур і навіть іноземного капіталу (через підставних осіб), які спекулюватимуть земельними ділянками.

 1.      Дрібні фермерські ділянки заважають використовувати переваги і сівозміни, меліорації та деякі інші чинники зростання сільськогосподарського виробництва.
 2.       Такий шлях не сприятиме формуванню реальною власника і господаря, який працюватиме на землі.
 3.      Приватна власність і засновані на ній механізм ринкового господарювання не гарантує постійного поліпшення якості земель.

 

(Вибери свою позицію? Обговорення)

 

 1. Підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми дізнались багато нового. Передаючи уявний мікрофон дайте відповідь на запитання:
 •                   Чи досягли Би очікуваних результатів?
 •                   Яка інформація сьогодні на уроці була новою та цікавою?

 

 1. Оцінювання учнів
 2. Домашнє завдання

 

-  На цьому наш урок закінчено!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

Виписки з Земельного Кодексу України

 

 1.          Стаття 121.

Б. для ведення особистого селянського господарства-не більше 2.0 гектара;

 1.          Стаття 206.

1) Використання землі в Україні є платним . Об’єктом плати за землю є земельна ділянка.

 1.          Стаття 78.
 1. Право власності на землю-це право володіти , користуватися і розпоряджатися земельними ділянками .
 2. Право власності на землю набувається та реалізується на підставі Конституції України , цього Кодексу , а також інших законів, що видаються відповідно до них .
 3. Земля в Україні може перебувати у приватній , комунальній та державній власності.
 1.          Розділ 10.

Пункт 13. На період до 1 січня 2015 року громадяни і юридичні особи можуть набувати право власності на землі сільськогосподарського призначення загальною площею до 100 гектарів . Ця площа може бути збільшена у разі успадкування земельних ділянок за законом.

 1.          Стаття 56.
 1.          Землі лісогосподарського призначення можуть перебувати у державній та приватній власності.
 2.          Громадянам та юридичним особам за рішенням органів місцевого самоврядування га органів виконавчої влади можуть безоплатно або за плату передаватись у власність замкнені земельні ділянки лісогосподарського призначення загальною площею до 5 гектарів у складі угідь селянських , фермерських та інших господарств .
 1.          Стаття 59.

2) Громадянам та юридичним особам за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування можуть безоплатно передаватись у власність замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів). Власники на своїх земельних ділянках можуть у встановленому порядку створювати рибогосподарські, протиерозійні га інші штучні водойми .

 1.          Стаття 103.

1) Власники та землекористувачі земельних ділянок повинні обирати такі способи використання земельних ділянок відповідно до їх цільового призначення , при яких власникам , землекористувачам сусідніх земельних ділянок завдається найменше незручностей (затінення, задимлення, неприємні запахи , шумове забруднення то що).

 1.          Стаття 105.

У випадку проникнення коренів і гілок дерев з однієї земельної ділянки на іншу власники та землекористувачі земельних ділянок мають право відрізати корені дерев і кущів, які проникають із сусідньої земельної ділянки , якщо таке проникнення є перепоною у використанні земельної ділянки за цільовим призначенням .

 

 


 

 

 

docx
Пов’язані теми
Географія, 9 клас, Розробки уроків
Інкл
До підручника
Географія 9 клас (Бойко В.М., Дітчук І.Л., Заставецька Л.Б., Гринюк Т. А., Смаль І. В., Харенко І. М.)
Додано
17 січня 2019
Переглядів
416
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку