16 вересня о 18:00Вебінар: Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе

"Землетруси". (Урок). Презентація https://sway.office.com/aGVq8b62fNAEwSoE

Про матеріал
Розробка уроку та Sway презентація до курсу Географія 6 клас. Розділ III. Тема 1. Літосфера. Тема уроку:"Землетруси. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Сейсмічні пояси Землі". Поглибити та систематизувати знання про внутрішні процеси Землі; формувати знання про вулкани та райони їх поширення; розвивати уміння працювати з картами та схемами атласу, визначати райони поширення вулканів; продовжити формування світогляду, який базується на бережливому ставленні до довкілля; виховувати пізнавальний інтерес до професії вулканолога.
Перегляд файлу

 

C:\Users\Наталочка\Downloads\qr-code (5).gif

Предмет: Географія     клас 6         Урок №  23  Дата:  ___________

Вчитель географії ЗОШ №22, м. Кропивницький Алішкевич Наталія Вікторівна

Тема 4. Землетруси. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни в земній корі та на поверхні земної кулі. Рухи земної кори. Сейсмічні пояси Землі.

Мета: поглибити та систематизувати знання про внутрішні процеси Землі; формувати знання про вулкани та райони їх поширення; розвивати умін­ня працювати з картами та схемами атласу, визначати райони поширення вул­канів; продовжити формування світогляду, який базується на бережливому ставленні до довкілля; виховувати пізнавальний інтерес до професії вулканолога.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Обладнання: фізична карта півкуль, карти та схеми атласу, підручники, інтерактивна дошка, презентація https://sway.office.com/aGVq8b62fNAEwSoE, доступ до мережі Інтернет.  

Завдання уроку:

 •               Поглибити і систематизувати знання про внутрішні процеси Землі;
 •               Сформувати уявлення про будову та дію вулканів, їх типи;
 •               Гейзери, гарячі джерела та їх практичне використання;
 •               Навчити визначати та пояснювати закономірності поширення районів вулканічної діяльності;
 •               Розвивати вміння учнів аналізувати, спів ставляти, систематизувати, узагальнювати та робити висновки;
 •               Удосконалювати вміння складати СЛС та працювати з ними, тематичними картами та додатковими джерелами географічної інформації;
 •               Пробуджувати потяг до самостійних пошукових дій, наукової діяльності;
 •               Сприяти формуванню усвідомлення необхідності знання правил безпеки життєдіяльності під час природних катастроф;
 •               Сприяти  вихованню громадянських та екологічних компетентностей.

Методи:

 •               Пояснювально-ілюстративний;
 •               Проблемний;
 •               Частково-пошуковий.

Опорні поняття: літосферні плити, природні катастрофи.

Базові поняття: сейсмічні пояси, внутрішні процеси, тектоніка, тектонічні рухи, землетруси, вулканізм

Хід уроку

 

І. Організаційний етап.

Привітання, перевірка присутніх, організація учнів до уроку.

Підземний світ надійно приховує багато таєм­ниць,

лякає своїми силами, дивує чудесами...

 

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Завдання «Закінчіть речення»

   Учені вважають, що колись на Землі був єдиний материк... (Пангея)

• Земна кора материків складається з трьох шарів:... (осадового, гранітного, базальтового).

   3 глибиною температура гірських порід... (підвищується)

   Ера сучасного життя називається... (Кайнозойською)

   Астеносфера є частиною... (мантії).

   Джерелом енергії, що рухає літосферні плити, є... (внутрішнє тепло Землі).

2. Прийом “Мозковий штурм”

   Якими способами вчені вивчають минуле Землі?

   Якими способами можна спрогнозувати майбутнє Землі?

   Наведіть докази того, що поверхня Землі продовжує змінюватися і сьогодні.

   В яких місцях, на вашу думку, відбуваються землетруси, вулканізм?

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

 

 Прийом “Проблемне питання”

На попередньому уроці ви дізналися про рухи літосферних плит та причи­ни цих рухів. Давайте проведемо простий експеримент. Візьмімо два зошити з м'якими обкладинками та уявімо собі, що це — літосферні плити з материко­вою корою, а аркуші паперу в зошитах — це шари гірських порід. Зведемо зо­шити краями. Що відбувається? Аркуші в зошитах починають зминатися, де­формуватися. Найбільші ушкодження аркушів можна спостерігати по краях зошита, найменші — там, де ви притримували зошит руками. Які висновки до­зволяє зробити цей експеримент? Які ділянки літосферних плит зазнають най­більших деформацій? Які наслідки мають рухи літосферних плит?

Колись давно люди не розуміли причини землетрусів. Грецькі селяни вважали, що землетрус – це руйнування будівель підземних велетнів, які, маючи неймовірну силу, глибоко під землею споруджували собі помешкання, кладучи скелю на скелю. Іранці й таджики пояснювали землетруси витівками злих духів, які живуть у надрах Землі.

Час від часу в засобах масової інформації з’являються повідомлення про землетруси, які відбуваються в різних куточках нашої планети. Серед усіх стихійних лих, за даними ЮНЕСКО, землетруси займають перше місце у світі за заподіяною економічною шкодою і кількістю загиблих.

Ви вже знаєте, що причини виникнення землетрусів пов’язані з рухами літосферних плит. Водночас, рухи літосферних плит відбуваються постійно, повільно. Та іноді внутрішні сили Землі виявляють свою силу в раптових катастрофічних руйнуваннях. Глибокі тріщини розколюють земну поверхню. Унаслідок підземних поштовхів руйнуються будинки в містах і селах, під уламками яких гинуть тисячі людей. І все це відбувається за лічені секунди. Саме такі явища називають землетрусами і вони є розривними рухами літосфери.

Де і чому вони трапляються? Чи можна передбачити та спрогнозувати землетруси? Чи трапляються землетруси в України? Як поводитися під час землетрусу?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

1. Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори

 • Що ми відносимо до внутрішніх процесів Землі ?
 • Чому це відбувається ?

Пригадайте з яких частин складається внутрішня частину Землі ?

До внутрішніх процесів відносять рухи літосферних плит, землетруси, вул­канізм.

Тектоніка — наука, що вивчає особливості будови земної кори та рухи лі­тосферних плит.

2. Робота з підручником.

Знайдіть і зачитайте з підручника означення терміну «Землетрус».

3. Гронування.

Назвати слова та фрази, що спадають вам на думку щодо заданої теми

Очікувані результати:

 

C:\Users\Наталочка\Pictures\0001.jpg

Коли всі фрази будуть записані спробуємо скласти розповідь про землетрус, використовуючи записані слова.

Причини землетрусів

Землетруси — це раптові підземні поштовхи і струси земної поверхні, що виникають у результаті розривів та зсувів земної кори.

Прийом «Мозковий штурм»

Пошук відповіді на питання: які причини землетрусів?

Причинами землетрусів є раптові розриви та зміщення пластів у глибинах земної кори і навіть у верхніх шарах мантії, які передаються на значні відстані і викликають струси земної кори.

Енергія, що звільнюється внаслідок цих зміщень, дорівнює за потужністю вибуху кількох десятків ядерних бомб. Вона поширюється сейсмічними (від грецького слова «сейсмос» — землетрус) хвилями від вогнища землетрусу (гіпоцентру) до поверхні Землі як хвиля від кинутого у воду каменю.

Місце на поверхні Землі, що міститься над осередком, називають епіцентром землетрусу. Руйнування тут найбільші. Чим далі від нього, тим сила землетрусу слабшає.

Отже, запишіть в зошитах визначення термінів «епіцентр», «гіпоцентр».

Осередком землетрусу (гіпоцентр) – місце розриву. Виникає на різних глибинах (30-60 км, а інколи до 700 км.) Від осередку в усі боки поширюється потужна сейсмічна хвиля., яка призводить до здригання гірських порід в надрах та руйнування будинків. Поширюються коливання гірськими породами дуже швидко — до 7 км/с.

Епіцентр (над гіпоцентром) землетрусу (з грецької «епі» — над). В епіцентрі сила поштовхів найсильніша. З віддаленням від нього вона зменшується, Сейсмічна хвиля охоплює величезні площі. Землетрус у Карпатах (7 –8 балів) відчутний в  Москві.

Висновок 1. Землетруси спричинені внутрішніми силами Землі, які рухають літосферні плити та спричиняють їхні раптові зміщення.

4. Види рухів літосферних плит

Розрізняють три види руху літосферних плит, які ми сьогодні з вами розберемо на уроці.

Перший вид — це рухи літосферних плит у горизонтальній пло­щині. Літосферні плити насуваються й розсуваються на 1—6 см/рік. Рухи вимірюються за допомогою спеціальних приладів.

 • Як, на вашу думку, називаються ці рухи? (Горизонтальні.)

Другий вид це опускання й піднімання блоків літосфери про­тягом століть.

 • Як, на вашу думку, називаються ці рухи? (Вертикальні.)

Третій вид — це горизонтальні рухи літосферних плит назустріч одна одній, коли земна кора зминається у складки. Унаслідок цього утворюються гори, наприклад Карпати, Крим, Гімалаї, Кордильєри, Анди.

 • Як, на вашу думку, називаються ці рухи? (Складко утворюючі.)

Робота зі схемою.

Зверніть увагу на схему і порівняйте її зі своїми відповідями.

 

 

 

Запитання до схеми.

1) Чи помітили ви, що назви видів руху літосферних плит дещо відрізняються від названих вами?

2) Що саме додалося в назвах? Як ви вважаєте, чому?

Шкала сили землетрусів

 Вимірювання сили землетрусів та їхнього прогнозування

Для оцінювання інтенсивності землетрусів користуються дванадцятибальною шкалою.

Сейсмологія — наука, що вивчає землетруси, встановлює їхні причини, зв’язок з тектонічними процесами, можливість прогнозування.

Сейсмограф — прилад для автоматичного запису коливань земної поверхні, зумовлених сейсмічними хвилями.

Передбачити наближення землетрусів дуже важко. Для вивчення цього явища природи будують сейсмічні станції, що розташовані глибоко під землею, в шахтах.

Високочутливі прилади цих станцій — сейсмографи фіксують найменші коливання земної кори.

Сила у балах

Характеристика землетрусів

Зовнішні вияви землетрусів

1-3

Слабкі

Відчутні окремими тваринами (риби, собаки, коти, коні, ведмеді). Людиною не відчуваються.

4-5

Відчутні

Добре відчутні в приміщеннях. Б'ється або дзвенить посуд, тріскають шибки у вікнах. Надворі майже не відчутні

6-7

Сильні

Руйнуються старі будови. Зміщуються важкі меблі. Обсипається штукатурка

8

Руйнівні

Падають фабричні димарі, частково руйнуються кам'яні будови. Змінюється рівень води в криницях

9

Спустошливі

Руйнується більшість будов. Розриваються підземні трубопроводи. Великі тріщини на земній поверхні

10

Знищувальні

Викривляються залізничні рейки. Безліч тріщин на поверхні. Вода водойм затоплює береги

11

Катастрофічні

Завалюються мости. З'являються широкі тріщини на поверхні. Підземні трубопроводи і всі будинки повністю руйнуються.

12

Дуже катастрофічні

Предмети підкидаються у повітря. На поверхні землі утворюються хвилі. Дуже змінюється рельєф місцевості.

 

Унаслідок катастрофічного землетрусу 1960 р. у Чилі (Південна Америка) обрушились гори і перекрили шлях річкам, утворилися западини, почали діяти вулкани, їх вогненна лава розтікалася в усі боки. І це неповний перелік наслідків землетрусів.

Залежно від причин і місця виникнення, землетруси поділяються на:

 • Тектонічні (бувають найчастіше – близько 1 млн.)
 • Вулканічні
 • Моретруси (великі  ділянки дна можуть швидко опуститися. Це cпричиняє потужні хвилі - цунамі що. досягаючи берегів, відбиваються від них і рухаються у зворотному напрямку

5. «Пошуки сейсмологів»

Найсильніші землетруси Землі та України з початку 20 століття.

Місце

Дата

 землетрусу

Сила (бали)

Координати

1.Чилі

1960 р.

9,5

38 пд. ш., 73 зх. д.

2.Протока Принца Вільяма,Аляска, США

1964 р.

9,2

61 пн. ш., 147 зх. д.

3.Біля зх. берегів Пд.Суматри

2004 р.

9,1

3 пд. ш., 95  сх. д.

4. Пд. берег Криму, Чорне море

1927 р

7-8

44  пн.ш., 35 сх. д.

 

5. Камчатка

1952 р.

9,0

53 пн. ш.160 сх. Д.

6. Біля узбережжя Еквадору

1906 р.

8,8

1 пд. ш. 81 зх. д.

7. Рет острови, Аляска, США

1963 р.

8,7

51 пн. ш. 178 сх. д.

8. Східні Карпати, Румунія-Україна (Одеська обл..)

1940 р.

7

46  пн. ш. 26 сх. д.

 

9.Південна Суматра, Індонезія

2005 р.

8,6

2пд. ш. 97сх. д.

10.Андреанові острови, Аляска, США

1965 р.

8,6

52 пн. ш.175 зх. д.

11. Ассам, Тибет

1950 р.

8,6

28 пн.ш. 96сх. д.

12. Східні Карпати, Румунія-Україна Пд. Одеської обл..

1977, 1986 р.

7

46  пн. ш. 26 сх. д.

 

13.Курильські острови

1963

8,5

45 пд. ш.149 сх. д.

14.Банда море, Індонезія

1938

8,5

5 пд. ш. 132 сх. д.

15.Камчатка

1923

8,5

54 пн. ш. 161сх. д.

16.Буковина (4 землетруси)

1950 – 1976 р

5 - 6

48 пн. ш. 26 пн. ш.

 

Цунамі

Одним з катастрофічних наслідків землетрусів під дном океанів є велетенські хвилі заввишки до 60 м, що набігають на океанські узбережжя. Вони мають назву цунамі. У відкритому морі висота цих хвиль невелика. Найбільшої висоти цунамі досягають у вузьких бухтах. У перекладі з японської мови «цунамі» означає «хвилі в гавані».

Яка закономірність поширення землетрусів? Адже в одних районах вони бувають дуже часто, а інших – ні.

Вчені нанесли на карту епіцентри всіх землетрусів. Виявилося, що вони зосереджені на межах літосферних плит, в сейсмічних поясах ЗемліТихоокеанському, Середземноморському, Атлантичному.

У Карпатах знаходиться сейсмоактивна зона Вранча, розташована на ділянці стикання Південних (Румунія) та Східних (Українських) Карпат. Осередки землетрусів розташовані на глибинах 80-160 км.

Найнебезпечніші ті, що виникають на великих глибинах, їх сила – до 8-9 балів, епіцентри у Румунії, Болгарії, Молдові. Україна перебуває в 4-6-бальній ділянці впливу. У ХХ ст. в зоні Вранча сталося 30 землетрусів силою 5 балів.

Гори зони Вранча мають вплив на  Одеську область, де з 1107 року відбулось 90 землетрусів з інтенсивністю 7-8 балів. Південне узбережжя Криму належить до регіонів дуже сейсмонебезпечних. За останні два століття тут зареєстровано майже 200 землетрусів від 4 до 7 балів. Південно-Азовська сейсмоактивна зона виділена зовсім недавно. Також встановлено сліди давніх землетрусів з силою 9 балів, періодичністю – 1000 років. Також визначено, що окремі райони нашої держави (30-50% забудов) розміщені у зонах ризику.

Протидія землетрусам

1) Постійне спостереження за коливаннями земної кори. Кожні 30 секунд інформація від сейсмографів надходить до спеціальних центрів.

2) Спостереження за поведінкою тварин. На сьогодні вдалося виявити близько 70 видів тварин, які відчувають наближення землетрусів і виразно реагують.

3) Будівництво сейсмостійких будинків.

4) Навчання правильної поведінки під час землетрусів.

Висновок 3. Землетруси можуть мати руйнівний, катастрофічний характер. У районах, де трапляються землетруси, проживають люди. У країнах, де часто бувають ці грізні явища, у школах дітей навчають правильної поведінки під час землетрусу.

Тому, важливо вести постійні спостереження за інтенсивністю підземних поштовхів, конструювати будівлі з урахуванням коливань земної кори, правильно поводитися під час землетрусів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНИХ ЗНАНЬ

Прийом «Практичність теорії»

Шеллі Холмс сиділа за столом, підперши голову, і барабанила кінчиками пальців по кришці. Її очі перебігали по ватману, розцяцькованому різноколірними маркерами, від одного напису до іншого. З одного боку ніби все і складалося у струнку версію, а з другого — один фактик ну ніяк не бажав уписуватися в цей калейдоскоп.

— Думай, голово, думай — цукерочку дам! — ске­ровувала вона себе.

Двері рвучко розчинилися і, незважаючи на застережливий вигук секретарки, до кабінету влетіла Розі. Вона, пританцьову­ючи, пропливла кімнатою і, радісно сяючи, зупинилася перед хазяйкою.

  Шеллі, Шеллі, любенька! — проспівала дівчина.— Мене за­просили до Голлівуду! Я буду зніматися в фільмі! — і чмокнула сторопілу господиню в носа.

  Я дуже рада за тебе! — Холмс похитала головою й щиро розсміялася у відповідь, потім хутко згорнула ватман і прибрала його зі столу.— Про що фільм? Ким ти там будеш?

  Це мелодрама за романом Нори Робертс «Вогнепоклонни­ки». Класний сюжет! Я там гратиму роль другого плану — сестри головного героя,— повідомила подруга.

  Чудово для початку. Коли і де розпочнуться зйомки? — по­цікавилась Шеллі.

  За тиждень. Більшість у Сан-Франціско, а частина в Йєллоустоні,— прощебетала Розі.

— Ну і ну! А ти добре подумала? Ти впораєшся з собою? Ти ж жахливо боїшся будь-яких природних катаклізмів, це ж твоя фобія.

  Ніколи в житті не забуду той землетрус у Туреччині! Бр-р-р! — зимно пересмикнула плечиками актриса.— Я дала собі слово більше ніколи не потрапляти в подібні історії, тобто уникати всіх місць, де таке хоч принципово можливо. Але авіа перельоти я якось витримаю. Заради фільму я згодна на цю жертву.

  Я зовсім не про літаки. По-перше...

Про що і чому попереджає Шеллі Холмс свою подругу Розі?

Прийом «Проблемне питання»

Чи можливі землетруси на території України? Якщо так, то в яких місцях їх слід очікувати?

Тест https://app.wizer.me/learn/2M4QMA

1. Літосфера складається з велетенських блоків, які називають:

а) кіркою землі;

б) літосферними плитами;

в) материками.

2. Унаслідок зіткнення літосферних плит на суходолі виникають:

а) моря;

б) западини;

в) гори.

3. Землетрус відбувається в результаті:

а) стикання двох однакових плит;

б) розходження плит;

в) горизонтального переміщення плит.

4. Найсильніші руйнування під час землетрусів спостерігаються:

а) в епіцентрі;

б) у вогнищі землетрусу;

и) у мантії.

5. найдавніший материк називався

а) Лавразія;

б) Пангея;

в) Антарктида.

6 . Материк, що є предком Південної Америки називають

а) Лавразія;

б) Гондвана;

в) Пангея.

7. Підняття ділянки Землі відносно інших це:

а) горст;

б) грабен;

в) зсув.

8. Пригадайте, які рухи здійснюють літосферні плити.

а) горизонтальні

б) коливальні

9. Якими силами зумовлюються рухи літосферних плит?

а) зовнішні;

б) внутрішні;

10. Літосферні плити рухаються по:

а) астеносфері;

б) земній корі;

в) магмі

VІІ. Підсумок уроку. Рефлексія. Оцінювання.

Землетруси — це підземні поштовхи і коливання земної поверхні, зумов­лені раптовими розломами і зміщеннями земної кори. Основні райони землетрусів зосереджені в Середземноморському, Атлантичному і Тихоокеанському сейсмічних поясах, що розташовані уздовж меж літосферних плит.

“Мікрофон”

Сьогодні ми вивчали…

Ми дізналися…

VІІ. Домашнє завдання.

1. Опрацювати відповідний параграф; 

2. Знайти цікаві факти про найвідоміші землетруси і вулкани світу *. 

3. Намалювати у зошиті схему «Сила землетрусу».

Використана література:

Інтернет ресурси:

https://naurok.com.ua/crok-budova-litosferi-litosferni-pliti-52614.html

https://urok-ua.com/category/heohrafiya/page/9/

https://naurok.com.ua/prezentaciya-ruhi-zemno-kori-zemlutrusi-38468.html

https://subject.com.ua/lesson/geographic/klas6/26.html

http://alla-moroz.com/blog/rozrobki_urokiv_geografija_6_klas_onovlena_navchalna_programa/2017-07-05-266

Підручник Географія 6 клас;  В.М. Бойко, С. В. Міхелі; Харків «Сиция» 2014.

docx
Додано
30 липня
Переглядів
52
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку