1 лютого о 18:00Вебінар: Шрифт Брайля в навчанні: слово, відчуте на дотик

Змінювання і творення слів. Твірне слово

Про матеріал

ознайомити шестикласників з основними способами словотворення; сформувати загальнопізнавальні вміння змінювати й утворювати нові слова; удосконалювати навички розбирати слова за будовою

Перегляд файлу

Змінювання і творення слів. Твірне слово

українська мова 6 клас

Мета: ознайомити шестикласників з основними способами словотворення; сформувати загальнопізнавальні вміння змінювати й утворювати нові слова; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу звернути увагу дітей на красу й багатство осені.

Внутрішньопредметні зв’язки:

Лексикологія і фразеологія: засвоєння нових слів (у тому числі й власне українських), прислів’їв, приказок.

Культура мовлення і стилістика: засвоєння складних випадків слововживання.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

 

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Установчо-мотиваційний етап

Психологічна настанова щодо вивчення розділу «Словотвір. Орфографія». Ознайомлення учнів зі структурою розділу. 

III. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа уроку, робота з ним 

Проблемне питання.

 Де ми можемо застосовувати знання з розділу «Словотвір»?

Спостереження над мовним матеріалом.

Доберіть до слова вода якомога більше спільнокореневих слів. Як вони утворились?

IV. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок шестикласників

Робота над зв’язним висловлюванням

Прочитати мовчки текст. Дібрати заголовок. Визначити тему й основну думку висловлювання.

Зменшення світла і зміна кольорів у природі вказують на осінь. Золотяться березові гаї, на бульварах і в парках устеляються першим жовтим листям доріжки.

Вітер підхоплює крилаті насінини березок і липок, кленів і сосонок і переносить їх на далекі відстані. На своїх парашутиках з легких пушинок подорожують з місця на місце й насінини кульбаби та осоту. 23 вересня день дорівнює ночі. Тому й звуть його днем осіннього рівнодення (За А. Волковою).

З’ясувати, за допомогою яких значущих частин утворені виділені в тексті слова. Яку роль вони виконують?

Розтлумачити слова кульбаби, бульвари та запам’ятати їх.

 

Пошукова робота.

Дослідіть, від якої значущої частини слова утворюються слова узлісся, довше, хлібороб. Свою думку арґументуйте.

 

Робота з підручником.

1) Опрацювання теоретичного матеріалу

2) Виконання вправ і завдань

 

V. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Дослідження-пошук

Дослідити, від якої значущої частини (кореня чи основи) утворюються слова переможець, землячка, водопровід. Свою думку аргументувати.

Робота з теоретичним матеріалом

 

Коментар учителя. Нові слова творяться від основ, а не від коренів. Основа, від якої утворюється нове слово, називається твірною. Наприклад, основа сон є твірною для слова сонний (сон+н+ий).

Основа, що складається тільки з кореня (не має ні суфіксів, ні префіксів), є непохідною: ліс, вода, став. Основа, утворена від іншої основи за допомогою суфіксів та префіксів, називається похідною: лісний, водяний, ставок.

В українській мові виділяються морфологічні і неморфологічні способи творення слів.

Морфологічний спосіб творення слів — основний. До нього належать такі типи творення: суфіксальний, префіксально-суфіксальний, безафіксний і складання основ та слів.

1. Префіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса:

усі уроки української мови 6 клас-105

2. Суфіксальний спосіб — це утворення нового слова додаванням до твірної основи суфікса:

усі уроки української мови 6 клас-106 copy

3. Суфіксально-префіксальний спосіб — утворення нового слова додаванням до твірної основи префікса і суфікса:

усі уроки української мови 6 клас-1062

4. Безафіксний спосіб — утворення нового слова від твірної основи без додавання префіксів і суфіксів:

усі уроки української мови 6 клас-1063

5. Основоскладання — такий спосіб утворення слів, при якому дві і більше основ об’єднуються в одне слово:

усі уроки української мови 6 клас-1064

6. Якщо складаються усічені основи, то утворюються складноскороче-ні слова (абревіатури) різних типів: мінздрав, ДАІ.

До неморфологічних способів належать:

1. Морфолого-синтаксичний (перехід однієї частини мови в іншу): відпочиваючий школяр — відпочиваючий лежав.

2. Лексико-синтаксичний (злиття сполучень слів в одне слово): перекотиполе, мимохідь, добраніч.

3. Утворення нового слова через набуття ним нового значення: корінь (у рослини) і корінь (у математиці, мовознавстві).

Колективне опрацювання матеріалу узагальнювальної таблиці з відповідним коментарем учителя (див. додаток)

 

Вибірково-розподільний диктант.

Запишіть слова, утворені різними способами, у відповідні колонки. Розберіть ці слова за будовою.

Прибігти, навпростець, медичний, мудрець, багатий, веселий, подвоїти, гайочок, привес-ти, рідний, зелень, водовоз, яблучко, снігопад, сонечко, поранений, приморський, читальня, морячок.

 

VI. Усвідомлення здобутих знань у процесі практичної роботи

Розгадати подані загадки. Використовуючи суфікси та префікси, утворити від слів-відгадок по три-чотири нових слова, визначити спосіб їх утворення.

Зразок: два — другий, удвох, двійка, подвоїти, по-друге.

1) Сивий кінь на весь світ заліг.

2) Сімсот невісток на одній подушці сплять.

3) І не дівка, а червоні стрічки носить.

4) Навесні веселить, улітку холодить, восени годує, узимку гріє.

5) Без крил, без ніг, без рук, а догори лізе (Нар. творчість).

Довідка: туман, соняшник, калина, дерево, дим.

 

Вибірково-розподільна робота

Заповнити таблицю. Виписати з висловів усної народної творчості слова, утворені різними способами, у відповідні колонки таблиці. Розібрати ці слова за будовою.

1) Як вересніє, то й дощик сіє.

2) У жовтні виореш мілко, навесні посієш рідко, то вродиться дідько.

3) Вересень пахне яблучками, а жовтень капусткою.

4) Листопадовий день, що заячий хвіст.

5) У листопаді сонечка, як у старої бабці чепуріння.

6) Сніг на Покрову — щастя молодим (Нар. творчість).

Префіксальний

Префіксально-суфіксальний

Суфіксальний

Складання основ

Перехід слів із однієї частини мови в іншу

 

 

 

 

 

 

Дослідження-відновлення

Продовжити вислови усної народної творчості. Визначити твірні основи у всіх повнозначних словах.

1) Восени і горобець … (багатий).

2) Жовтень землю вкриє де листком, … (де сніжком).

3) Жовтень ходить по краю, і … (виганяє птицю з гаю).

4) Листопад — вересню онук, . (жовтню син, а зимі рідний брат).

 

Мовознавча вікторина

Подумати і дати аргументовані відповіді на питання.

1. Як утворилися назви днів тижня: неділя, понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця? Знайти складові частини цих слів.

2. Чи однакові суфікси в словах м’ячик, зайчик, камінчик, кущик, стільчик, ключик, дощик, ткачик, хлопчик, пальчик?

 Словниковий диктант.

Визначте спосіб творення кожного слова. Із трьома словами складіть речення.

Добро, добротворення, чабанський, піднебесний, розказати, вермішелевий, пролісковий, зароблений, гнилий, гниль, біль, молодь, добротворець, вітровій, землероб, чотириповерховий, райцентр, Донбас, хліб-сіль, Нацбанк, батько-мати.

 

Проблемне завдання.

Продовжте вислови усної народної творчості. Визначте твірні основи в усіх повнозначних словах.

Вік прожити — не поле … Не родись багатий, а родись … Найкращою людиною для кож-ного є … Найкращий учитель — … Нема гіршого ворога, як дурний …

 

VII. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

Дати відповіді на питання:

1. Що вивчає словотвір?

2. Які ви знаєте способи словотвору?

3. На які групи можна поділити основи слів?

 

VIII. Підсумок уроку

 

IX. Домашнє завдання

1. Підготувати повідомлення в науковому стилі на тему «Способи словотворення».

2. Скласти твір-мініатюру на тему «Осінь — чарівна господарка», використовуючи слова, утворені різними способами. Розібрати їх за будовою і визначити спосіб словотворення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D:\Диск D\усі-уроки-української-мови-6-клас-108.jpg

[1]

 

docx
Додано
29 жовтня 2018
Переглядів
7996
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку