Зображення відчуження особистості в новелі Ф. Кафки «Перевтілення». Образ Грегора Замзи проблемність ,метафоричність, символічність

Про матеріал
Аналіз новели Ф. Кафки «Перевтілення». Образ Грегора Замзи: проблемність ,метафоричність, символічність.
Перегляд файлу

ТЕМА. Зображення відчуження особистості в новелі Ф. Кафки «Перевтілення». Образ Грегора Замзи: проблемність ,метафоричність, символічність


Мета — формувати компетентності:

предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення);

ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до почуттів та думок оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров'язбережні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: «маленька людина», новела, притча, гротеск.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Ф. Кафки, видання його творів, ілюстрації до новели «Перевтілення», картки із завданнями для роботи в групах.

                                                                       ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Відкрили зошити, записали число , тему уроку

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

- Ґреґор Замза — головний герой твору. Що з ним сталося?

- Що вражає в його перевтіленні? (У душі залишився людиною, яка мислить, страждає.)

- Як ми дізнаємося про події у творі? (Через озвучування автором думок самого героя, фіксування потоку свідомості.)

- Ким був Ґреґор до перевтілення?

- Який це тип людини, на ваш погляд? («Маленької людини», непотрібної, сірої, непримітної.)

- Що ви вважаєте найстрашнішим у творі? (ніхто з близьких не співчуває нещасному.)

- Чи мав герой шанси на спасіння? (У казці — так, у творі Кафки — ні, тому що героя оточують байдужі, бездушні, жорстокі люди.)

- У чому сутність іронії письменника? Чи применшує вона трагічну силу страждань Ґреґора? (Ґреґор-комаха бореться за суто людські привілеї: духовне життя, соціальний статус, власну гідність; це надає комічної тональності боротьбі, але іронію поєднано з глибоким трагізмом у зображенні людського існування.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

У листі до свого друга Макса Брода Кафка писав: «Жах перед цілковитою самотністю. По суті, самотність стала моєю єдиною метою, моєю великою спокусою...». Що в житті людини краще: самотність чи відчуття родини? Чому людина інколи віддає перевагу саме самотності і чи може самотність принести полегшення? Що змушує людину усамітнюватися й шукати відради у світі уявному? На ці запитання ми спробуємо знайти відповіді сьогодні.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

РАБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1.Перегляньте презентацію

2.РОЛЬОВА ГРА (технологія ситуативного моделювання)

Учні мають розповісти про те, що сталося в родині Ґреґора Замзи, від імені самого Ґреґора, членів його родини (батька, матері, сестри), служниці, постояльців. 

3.ОБГОВОРЕННЯ У ФОРМІ БЕСІДИ ПОДІЙ , ЩО СТАЛИСЯ В РОДИНІ ГРЕГОРА.

- Чим займаються члени родини Ґреґора?

- Яку роль у їхньому змалюванні відіграють художні деталі?

- Якою є реакція оточуючих (матері, батька, сестри, колег) на перетворення Ґреґора?

- Наскільки закономірною і природною є їхня реакція?

- Чи відчув Ґреґор відчуження ще до свого перевтілення?

- Як уплинула на його взаємини з людьми і світом дивовижна пригода?

- Скільки фактичних біографій у Ґреґора Замзи?

- На які етапи можна розподілити життя цього образу? Схарактеризуйте ці етапи.

- Як сприймають світ Замза-людина та Замза-комаха?

- Чи змінилося світовідчуття героя внаслідок перевтілення?

- Який момент (або кілька моментів) новели можна вважати психологічною кульмінацією?

 

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

 Ситуативна вправа

Створіть модель долі сучасної людини, яка опинилась у ситуації, що нагадує символічну картину перевтілення в новелі Ф. Кафки

 

 

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Обмін думками»

- На вашу думку, чому Кафка створив таке страхітливе оповідання?

- Чи мав він право настільки песимістично й безнадійно оцінювати світ?

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підручник Зарубіжна література ( стор 39 - 53 ). Записати відомості про життя автора. Визначити проблеми новели.


 

 

docx
Додано
25 січня
Переглядів
190
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку