10клас_КОНКУРС_РОЗРОБКА УРОКУ З ТЕМИ: « АТОМИ. МОЛЕКУЛИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ»

Про матеріал

Розробка уроку подана на конкурс розробок до інтегрованого курсу

" Природничі науки" 10 клас

Навчальний матеріал враховує знання базового компоненту з фізики, хімії основної школи. Трансформує та модифікує вже отримані знання, поглиблюючи та закріплюючи їх. Враховує потреби людини та суспільства щодо соціалізації наукових знань до повсякденного життя, не виключаючи при цьому потреби навколишнього середовища. Викладення навчального матеріалу вдало поєднує минуле, майбутнє та сьогодення. Поряд з традиційними підходами гармонійно застосовуються інноваційні, враховуючи нові тренди в освіті. Урок побудований у контексті розвитку критичного мислення. Провідна ідея: формування висновків, спираючись виключно на власному досвіді. Дана розробка є трансформером та може бути адаптована під будь-який рівень сформованості знань учнів з урахуванням їх профільної направленості.

Чекаємо Ваших відгуків!))

Перегляд файлу

Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів до інтегрованого курсу «Природничі науки»,

2018-2019 н.р.

 

РОЗРОБКА УРОКУ З ТЕМИ:

« АТОМИ. МОЛЕКУЛИ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНОЇ ТЕОРІЇ»

10 клас

Навчальна програма до інтегрованого курсу: «Природничі науки» для закладів загальної середньої освіти під керівництвом авторського  колективу під керівництвом Засєкіної Т. М.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Автор: Довгаль Олена Сергіївна, учитель фізики Комунального закладу освіти «Гімназія №3»  Дніпровської міської ради, вчитель вищої категорії, старший вчитель, тел.- 050-101-25-39, e-mail- dovgalbird@gmail.com

Співавтор: Стеблич Галина Федорівна, учитель хімії Комунального закладу освіти «Гімназія №3» Дніпровської міської ради, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, тел.- 099-954-94-99, e-mail- steblichgal@gmail.com

КОРОТКИЙ ОПИС МАТЕРІАЛУ

Навчальний матеріал враховує знання базового компоненту з фізики, хімії основної школи. Трансформує та модифікує вже отримані знання, поглиблюючи та закріплюючи їх.  Враховує потреби людини та суспільства щодо соціалізації наукових знань до повсякденного життя, не виключаючи при цьому потреби навколишнього середовища. Викладення навчального матеріалу вдало поєднує минуле, майбутнє та сьогодення. Поряд з традиційними підходами гармонійно застосовуються інноваційні, враховуючи нові тренди в освіті.  Урок побудований у контексті розвитку критичного мислення. Провідна ідея: формування висновків, спираючись виключно на власному досвіді.  Дана розробка є трансформером та може бути адаптована під будь-який рівень сформованості знань учнів з урахуванням їх профільної направленості.

Перегляд файлу

Всеукраїнський конкурс навчальних матеріалів до інтегрованого курсу «Природничі науки»,

2018-2019 н.р.

 

Автор: Довгаль Олена Сергіївна,

 учитель фізики Комунального закладу освіти

« Гімназія №3» Дніпровської міської ради,

вчитель вищої категорії, старший вчитель

Співавтор: Стеблич Галина Федорівна,

учитель хімії  Комунального закладу освіти

 « Гімназія №3» Дніпровської міської ради,

вчитель вищої категорії, вчитель-методист

 

 

Тема: Атоми. Молекули. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

 

Мета: дати дослідне обґрунтування основних положень молекулярно-кінетичної теорії, поняття броунівського руху, дифузії, спираючись на базові знання з курсу фізики та хімії основної школи; встановити зв'язок мікроскопічних параметрів речовини з макроскопічними, в контексті життя та існування Всесвіту; розвивати вміння застосовувати отримані знання у повсякденному житті

 

Компетенції учнів на уроці: критичне мислення, креативність, дизайн-мислення, вміти організовувати свою роботу; командна робота, вміти знаходити нові рішення; навчання протягом життя

 

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу

 

Обладнання: мультимедійний комплекс, Internet,  обладнання для проведення дослідів

 

Дидактичні та методичні матеріали: інтерактивні вправи, медіа супровід, відео експерименти

 

 

План та хронометраж уроку:

Організація класу

2хв

Вступне слово вчителя

Вправа на активізацію роботи мозку

Виклик,

або вступна частина уроку

2хв

3хв

Вступне слово вчителя 

Виконання тестових завдань

 

Осмислення, або основна частина

 

4хв

15хв

10хв

Робота в групах над створення глосарію

Виконання завдань в гетерогенних групах

Обговорення, доповнення, коригування та формулювання висновків

Рефлексія, або підбиття підсумків

7хв

Розв’язування завдань на розвиток критичного мислення 

Домашнє завдання

2хв

Пояснення, формування завдання з урахуванням результатів рефлексії

 

Хід  уроку:

 1. Організаційний момент

Знаючи, отже, що в світі з нічого ніщо не родилось,

Ми все видиме збагнемо, усьому найдемо підстави,

Розумом вільним охопим, відкіль народилися речі,

З чого створились вони і як без богів почалися

Тіт Лукрецій Кар

Світ, що оточує та дає насолоду жаги до життя, до розуміння існування Всесвіту, а особливо відчуття себе в цьому безмежному та дивовижному світі,  відкривається для нас через основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Саме основні положення молекулярно-кінетичної теорії встановлюють зв'язок між макро- та мікросвітами

Вправа "Вухо-ніс" на гармонізацію і активізацію роботи мозку:

Лівою рукою беремося за кінчик носа, а правою - за протилежне вухо, тобто ліве. Одночасно відпустіть вухо і ніс, хлопнути в долоні, поміняйте положення рук "з точністю до навпаки".

 1. Виклик

Виклик є вступною частиною уроку з розвитку критичного мислення.

За час «виклику» відбувається актуалізація опорних знань,  уявлень, умінь, пов’язаних з темою уроку, виявляються прогалини, формується контекст для сприйняття нових ідей; зацікавленість у процесі навчання.

Виклик  для учнів ставиться у вигляді демонстрації  та досліду.

Демонстрація:

На столі три стакани з дистильованою водою, натрій хлоридом, сахарозою. Назвіть вміст стаканів одним словом (речовини). Пригадайте, що називається речовиною (речовина – те з чого складається фізичне тіло; речовина – вид матерії).

Дослід:

До натрій хлориду та сахарози додайте 50мл води. Що спостерігаєте? Пригадайте, що називається явищами (явища – будь-які зміни, що відбуваються в природі)

Завдання отримують дві групи, на які заздалегідь поділено весь клас.

Перша група:  Пригадайте неорганічні речовини та запропонуйте схему, яка відображає класифікацію речовин. Наведіть приклади

Друга група:     Складіть схему класифікації явищ, наведіть приклади

 1. Осмислення

Осмислення є основною частиною уроку, за яку учні «власноруч» отримують знання та навички, формують власне ставлення до питань, що розглядають. Досвід неодмінно повинен бути спочатку, лише потім обмін думками: формування дизайн-мислення.

3.1. Знайомство з основними положеннями  молекулярно-кінетичної теорії:

 • Усі речовини складаються з дрібних частинок, між якими є проміжки
 • Ці частинки неперервно й безладно рухаються й взаємодіють між собою
 • Між частинками діють сили притягання та відштовхування

3.2. Робота в групах над розв’язанням завдань спрямованих на розвиток критичного мислення

Учні класу діляться на групи. Критерії розподілу: в кожній групі 5 учнів, групи гетерогенні. Кожна група отримує завдання спрямоване на розвиток критичного мислення. В залежності від рівня знань, умінь, навичок учні або самостійно розробляють план дій і пропонують готовий продукт, або отримують алгоритм від учителя

Завдання для першої групи: Обґрунтувати  перше положення молекулярно-кінетичної теорії

Алгоритм виконання

 1. Що таке речовина, молекула, атом, іон, хімічний елемент? Які прилади використовують для підтвердження будови речовини?

Пояснити, чим відрізняється:

 • Катіон Натрію від атома Натрію;
 • Аніон Хлору від атома Хлору;
 • Атом Хлору від молекули хлору

Джерело інформації: Інтернет ресурс, електронні додатки на телефоні для узагальнення обробленої інформації

 1. Розробіть алгоритм роботи з теорією

Очікувані результати:

 • Провести мозковий штурм
 • Оцінити об’єм роботи, сформувати скелет інформаційного продукту
 • Розбити на блоки здобування інформації, задіявши всіх учасників групи
 • Формування продукту у вигляді блок-схем тощо
 1. Представлення результатів роботи. Обговорення
 2. Майстер-клас по виготовленню кулькових моделей молекул водню, води, хлору, метану та кристалічної гратки натрій хлориду

( пропонується використати конструктор або пластилін зі шпажками)

 1. Якісне питання: з яких частинок складаються речовини: алмаз, графіт, графен ?
 2. Створення власного продукту (результат дизайн-мислення в контексті командної роботи),  який ілюструє основні положення молекулярно-кінетичної теорії
 • Електронний глосарій термінів; звіт  командної роботи
 • Інфографіка
 • Ментальна карта тощо

Завдання  для другої групи: Експериментальним шляхом довести достовірність другого положення

Алгоритм  виконання

 1. Які явища підтверджують рух молекул? (дифузія, броунівський рух)
 2. Розробіть інструкцію проведення досліджень. Сформулюйте правила БЖД

Підготуйте обладнання для експерименту. Проведіть експеримент

( медичний шприц, чорнило, гуаш, вода, скляні пластинки, мікроскоп)

Очікувані результати:

 • Розвести гуаш у воді, накрапати на скляну пластину, розташувати під мікроскопом»;
 • На скляну пластинку капнути води ( молока) та чорнила та спостерігати дифузію у місці дотику речовин
 • Капнути у воду чорнило та спостерігати його розчинення
 1. Представлення результатів роботи. Обговорення

Висновки щодо проведених дослідів

 1. Проведення майстер-класу

Демонстрація досліду за допомогою документ-камери ( для всього класу)

 1. Перегляд відео експерименту на підтвердження висновків

Дослідження броунівського руху від  Задорожньої Катерини

Дослідження дифузії та залежності швидкості її протікання від температури Задорожньої Катерини

 1. Створення власного продукту (результат дизайн-мислення в контексті командної роботи),  який ілюструє основні положення молекулярно-кінетичної теорії
 • Електронний глосарій термінів; звіт експериментальної роботи
 • Ментальна карта тощо

Учитель виступає ментором і допомагає учням наблизитися до формування власного продукту, керуючись виключно їх досвідом. В залежності від профілю класу формується вихідний продукт

4. Рефлексія

Завдання на розвиток критичного мислення та застосування отриманих знань: дифузія що нас оточує, її позитивна та негативна дія

Позитивна дія дифузії

Негативна дія дифузії

Живлення рослин, живих організмів, ґрунтів

Отримання рослинами та живими організмами, ґрунтами токсинів, ГМО

Конвекція для регуляції температури, іонізації повітря

Парниковий ефект

Робота легенів ( осмос)

Поширення індустріального смогу, порушення органів дихання у рослин та живих організмів, паління

Кулінарія

Збільшена концентрація солі, цукру     ( порушення балансу смаків)

Фарбування виробів

( текстиль, авто)

Утворення плям, інтенсивне випаровування з поверхні, дія світла

Передання інформації

( олівці, ручки, фарби)

Збереження інформації

Створення виробів мистецтва     

(картини, скульптури, техніки handmade тощо)

Домішки у фарбах, піску, глині

Використання в медицині

Опіки, передозування

 

5. Домашнє завдання.

Написати  есе на тему «Дифузія у моєму житті»; провести експеримент на підтвердження дифузії  в рідинах, твердих тілах, газах; намалювати  малюнок різними фарбами та техніками, оцінивши при цьому ефект дифузії

Домашнє завдання формується в залежності від профілю класу: одне на вибір

6. Список використаних джерел

з/п

Назва ресурсу

 1.  

Природничі науки 10-11 (авторський колектив під керівництвом Засєкіної Т.М.)

 1.  

Концепція Нової Української Школи

 1.  

Освітня платформа « Критичне мислення»

 1.  

You-tube канал « Діти Науки»

5.

Як розвивати критичне мислення в учнів, Олена Пометун, член-кореспондент НАПН України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Фіщук Тетяна Миколаївна
  Робота дуже цікава, сподобались: виклик, практичні дослідження. Але рослини не мають органів дихання. Краще висловитись: органи дихання у тварин та продихи у рослин ( у таблиці завдання 4) За допомогою дифузії здійснюється газообмін у легенях, тканинах, клітинах.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
Додано
30 березня
Переглядів
986
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку