25 травня о 18:00Вебінар: Створюємо мультфільми власноруч

2 урок. Тема: Мозковий штурм

Про матеріал
презентація для уроку на тему "Мозковий штурм". підручник О.М. Коберник 11 клас, 2 параграф
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Мозковий штурм. Основні поняття: Колективне обговорення, генерація ідей, експертиза ідей. Мотревич Л. В.

Номер слайду 2

Зміст 01020304«Мозковий штурм» як метод творчого пошукуІсторія виникнення «мозкового штурму»Основні характеристики методу «мозкового штурму»Правила проведення «мозкового штурму»

Номер слайду 3

«Мозковий штурм» як метод творчого пошуку

Номер слайду 4

Мозкова атака!!Мозковий штурм. Одним із найбільш ефективних методів творчого пошуку вважають метод «мозкового штурму». Цей метод полягає в тому, що над проблемою працює не одна людина, а група чи колектив. Причому кожен має право запропонувати будь-яку ідею, що стосується обговорюваного питання. Інша група окремо розглядає всі висловлені ідеї і відбирає найцінніші для вирішення проблеми.““«Мозковий штурм»Дає змогу об'єднати в процесі роботи різних людей, максимально використати їх творчі здібності.

Номер слайду 5

Метод «мозкового штурму»Ґрунтується на тому, що під час колективного висловлювання думок, без їх оцінки або цензури, одержують більше цінних пропозицій щодо розв'язку проблемної задачі, ніж у випадку індивідуальної роботи кожного учасника групи окремо

Номер слайду 6

Цікаво Підхід, який використовують у «мозковому штурмі» – прийняття колективного рішення, був відомий давно. Ще за часів Київської Русі все доросле населення висловлюванням згоди або спротиву приймало важливі рішення з питань війни і миру, таким чином визначалась доля земельних чи фінансових ресурсів. Розвиток колективного обговорення і прийняття рішень знайшов своє продовження в устрої Запорізької січіКозацтво зібравшись на раду, утворювало на Січовому майдані велике коло. У радіусах цього кола було визначено спеціальні місця для окремих куренів. Форма обговорення залежала від розмаїття складу на раді. Головне – кожний мав рівне право голосу.01030402 Такі зібрання називали віче

Номер слайду 7

Ще приклади… Спосіб, що застосовували у давній ВіфаніїВіфанія За свідченням істориків, у фракійських племен був звичай, який полягав у тому, що нагальну проблему, для якої потрібно було знайти важливе рішення, долали збільшенням варіантів можливих розв'язків. Для цього вони збільшували кількість людей, які брали участь у вирішенні проблеми. Була розташована на території сучасної Туреччини у 700 – 600 роках до н.е.

Номер слайду 8

Ще приклади… Наприклад,Віфанія хвору людину, яку не знали, чим лікувати, родичі виносили до людей, щоб усі бачили. Будь-хто міг підійти і порадити, як лікувати. На сімейному зібранні розглядали різні варіанти лікування і приймали те рішення, яке було , на їх думку, найбільш вдалим. Була розташована на території сучасної Туреччини у 700 – 600 роках до н.е.

Номер слайду 9

Історія виникнення «Мозкового штурму»

Номер слайду 10

Яскравим прикладом творчого підходу до подолання проблеми є винайдення методу «Мозкового штурму». Алекс Ф. Осборн. Пошуки А. Осборна почались ще наприкінці 1930-х років, коли він був співвласником великої рекламної фірми, де заохочувалась участь співробітників у пошуках нових ідей для вирішення важливих виробничих проблем.

Номер слайду 11

One Columns Designed. Під час Другої світової війни А. Осборн був моряком на судні, яке перевозило військові вантажі до Європи . Таким кораблям бракувало озброєння, і вони досить часто ставали рухомою мішенню для німецьких субмарин, які атакували ці судна торпедами. А. Осборн вирішив зняти емоційне напруження в день, коли ймовірність торпедних атак була найвищою. Він запропонував вільним від вахти морякам зіграти в гру, яку назвав «бреймстормінг» («мозковий штурм»). Під час гри моряки, висловлюючи різні варіанти захисту від торпед, жартома запропонували: стати всім з одного борту і «дмухати» на торпеду, щоб вона змінила курс на протилежний бік від напрямку їхнього судна. Здавалось парадоксальними, але А Осборн скористався цією ідеєю, і уже в наступному рейсі на борту судна змонтували додатковий гвинт, який вмикали під час торпедування. Він створював сильний потік води, який змінював курс торпеди, внаслідок чого вона проходила повз судно – воно залишалось неушкодженим!Метод «мозкового штурму» було ґрунтовно описано у книзі А. Осборна «Керована уява: принципи і процедури творчого мислення», яка побачила світ у 1953 році. Завдяки цій книзі метод став всесвітньо відомим і набув широкого застосування у різних галузях виробничої та творчої діяльності людини.

Номер слайду 12

Основні характеристики методу «Мозкового штурму»

Номер слайду 13

А. Осборн Виходив з припущення. Що однією з основних перешкод для подолання психологічної інерції і народження нових ідей є «страх оцінки»: люди часто не висловлюють уголос неординарні ідеї через страх зустріти скептичне або навіть вороже ставлення з боку колег , керівництва.

Номер слайду 14

Оцінювання і судження. Справді, ми звикли все оцінювати , складати судження про явища та процеси навколишнього світу. Це властивість людського мозку. Наприклад, бачите квітку, й одразу з'являється думка вона гарна чи навпаки. У розмові з товаришем ви миттєво реагуєте на його слова – погоджуєтесь з ним чи ні. І навіть якщо не висловлювати свою думку вголос, то все одно подумки складаєте певну оцінку. Оцінювання, судження – це природна потреба людини і найсуттєвіша властивість людського мозку. З одного боку це завжди допомагало людині у пізнанні світу, розв'язуванні різноманітних завдань, а особливо таких, що стосуються її життя та безпеки.

Номер слайду 15

Упродовж усієї історії свого існування людині доводиться вирішувати, як поводитися у тих чи інших випадках. Наприклад:Їстівним Отруйним Що може бути Продуктивними Марними Які зусилля будуть Як далеко від транспорту ви перебуваєте Який колір світлофору Коли переходите дорогу, то оцінюєте ситуацію: Як зустрінуть мою ідею?Що скажуть однокласники?Перед тим як висловити думку вголос, ми зазвичай думаємо:

Номер слайду 16

Творчі ідеїТворчі люди, однак, менш за все переймаються такими питаннями. Їх цікавить лише суть проблеми і можливі шляхи її подолання. Зверніться до історії будь-якого винаходу – і ви побачите, що його автора нещадно критикували або навіть висміювали, і лише згодом, коли стереотип поступився місцем прийняттю нового, суспільство сприймало це відкриття.

Номер слайду 17

Правила проведення «Мозкового штурму»

Номер слайду 18

Концептуальна пропозиція А. Осборна. Відокремити процес генерації ідей від їх критики чи оцінювання. Отже, метод творчого пошуку ідей А. Осборна ґрунтувався на двох основних ідеях – «відтермінування вироку для ідеї» та «з кількості народжується якість».

Номер слайду 19

На основі цих положень розглянемо план дій за методом «Мозкового штурму»План-схема проведення «Мозкового штурму»Підготовка до штурму. Відібрати групу учасників для генерації ідей. Оцінка (експертиза) ідей. Зафіксувати запропоновані ідеї, здійснити їх аналіз та оцінку. Генерація ідей. Забороняється критикувати будь-яку з висловлюваних ідей. Учасників повідомляють, що приймаються будь-які ідеї: фантастичні, жартівливі тощо. До того ж ідей має бути якомога більше.

Номер слайду 20

Основні правила проведення «мозкового штурму»ABCDПослідовно розв'язують дві групи. Перша – генератори (висувають ідеї), друга – експерти (відбирають та аналізують запропоновані ідеї). Проблемне завдання. Генераторів буває більше, ніж експертів, оскільки важливо, щоб ідей було якомога більше. Як правило. Проводять тести для формування груп генераторів та експертів. Під час підготовки до «мозкового штурму»Люди з добре розвиненою уявою та образним мисленням, здатні до абстрагування, більше підходять до виконання ролі генераторів. Експерти – це люди, які мають необхідний обсяг знань у галузі, з якою пов'язана вирішувана проблема, і відповідний аналітичний склад мислення. Розподіл

Номер слайду 21

Основні правила проведення «мозкового штурму»Зрозуміло і лаконічно формулює зміст проблемного завдання (не заглиблюючись у деталі. Проблемне завдання «штурмують протягом 20 – 30 хвилин – генератори висловлюють свої ідеї і пропозиції. Головуючий (керівник «штурму»)Навіть якщо вони помилкові, нереальні чи жартівливі. Заборонена, також, прихована критика. Експерти записують усі без винятку ідеї, навіть не зважаючи на їх дивну форму. Висловлені ідеї не критикують. Між усіма учасниками має бути доброзичлива співпраця. Для цього необхідно, щоб ідея, висунута одним учасником «штурму», одразу була прийнята і підтримана іншими. Також можна комбінувати кілька ідей і розвивати їх далі. У процесі «штурму»Всі учасники повинні забути про особисті амбіції – розв'язок проблеми має бути лише колективний. Головне правило

Номер слайду 22

Експертизу та відбір ідей слід проводити уважно. Не можна одразу без обмірковування виносити вирок. Експерти мають переконливо обґрунтувати, чому від певної ідеї необхідно відмовитись. Всі ідеї варті уваги. Не залишати без докладного розгляду жодної пропозиціїНе кваліфікувати ідеї як несерйозні чи жартівливіПереконати, чому цю ідею варто взяти за основую

Номер слайду 23

Керує процесом «штурму» головуючий, який забезпечує дотримання правил.12345 Завданням головуючого також є підтримування постійного потоку ідей. З цією метою слід ставити додаткові завдання. Він має право зупинити процес на будь-якій його стадії, якщо порушено правила. Можна скористатись переліком контрольних запитань запропонованих А. Осборном. Головуючий повинен добре знати правила та всі етапи проведення «штурму», бути обізнаним з відповідною літературою. Керівник «штурму» повинен особливо уважно стежити за тим, щоб генератори не висловлювали раціональних ідей.

Номер слайду 24

Універсальність методу «мозкового штурму» дозволяє розв'язувати будь-які завдання у будь-якій галузі практичної діяльності людини. Це можуть бути проблеми, пов'язані з організацією виробництва, сферою обслуговування, бізнесу, економіки чи соціології

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Svetlana
  З точки зору дизайну ця презентація є кращою за більшість інших. Зміст ще ретельно не переглянула, але дякую авторові, що поділився. Думаю, що на створення такої презентації пішло досить багато часу. Для учнів було б більш зрозуміло, якщо б замість "головуючий" використати слово "модератор" :). Більшість слайдів дуже гарні, хоча на деяких забагато монолітного тексту дрібним шрифтом (у мене теж таке трапляється, коли обмаль часу)
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
13 лютого
Переглядів
376
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку