29 квітня о 18:00Вебінар: Використання технології «перевернутий клас» на уроках хімії

9-клас.Алгебра.Презентація.,,Числові послідовності"

Про матеріал

Дана презентація розроблена за підручником автора О.І.Істер 2017 р. в.В даній роботі вводиться зміст понять числової послідовності,вироблення вмінь працювати з формулами.Використовується мільтимедійний проектор.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Презентація. Вчителя математики. Ворохтянської ЗОШ I-III cт. Будзуляк і.і.

Номер слайду 2

Розділ 3. Числовіпослідовності.§15.9-клас. Алгебра. За підручиком О. С.Істер

Номер слайду 3

Урок № 49 Розділ 3. Тема: §15. Числові послідовності.

Номер слайду 4

КОМПЕТЕНТНІСТЬОБДАРОВАНІСТЬРАДІСТЬУСПІХУРОК

Номер слайду 5

Мати уявлення про послідовність,уміти знаходитибудь – який її член.. Розвивати навчальні інтереси ,здібності на основі розумових дій;формувати навички аналізу,систематизації,узагальнення. Виховувати уміння тактовно висловлювати свою думку Мета уроку: Сформувати уявлення про числову послідовність : формувати вміння знаходити будь-який член послідовності за формулою n – го члена .

Номер слайду 6

Тип уроку : Формування нових знань. Обладнання: Мультимедійна дошка,проектор.

Номер слайду 7

Структура уроку :1. Організаційний момент.2. Вичення нового матеріалу та поетапне закріплення нових знань і вмінь учнів3. Закріплення нових знань і вмінь учнів.4. Підсумок иуроку.5. Домашне завдання.

Номер слайду 8

Дано послідовність:2;4;7;10;15; № 666 стр.1524. Продовжте послiдовнiсть так, щоб збереглася закономiрнiсть її утворення: Розминка:1) 1; 2; 3; 4;… 2) 1; 4; 9; 16;… 3) 2; 4; 6; 8;… 4) 1; 3; 6; 10;…

Номер слайду 9

Означення:1. Послiдовнiсть — функцiя, яка задана на множинi всiх натуральних чисел або на множинi перших n натуральних чисел. Числа, якi утворюють послiдовнiсть, називаються членами послiдовностi. Позначення(an) — послiдовнiстьa1, a2, a3, …, an — члени послiдовностi.

Номер слайду 10

2. Числова послiдовнiсть визначена, якщо визначений закон, за яким кожному натуральному n ставиться у вiдповiднiсть дiйсне число an або заданi всi її члени. Способи задання послiдовностi1 ) перелiк усiх її членiв;2) описом;3) формулою n-го члена (формула показує, як виражається кожний член послiдовностi через його номер);4) рекурентною формулою (формула показує, як виражається наступний член через попереднiй). Приклади1) 1; 2; 3; 4; 5; 6 — послiдовнiсть задана перелiком усiх її членiв;2) послiдовнiсть двозначних непарних натуральних чисел — задана описом;3) (an), an = n, n ∈ N— послiдовнiсть задана формулою;4) (an), an = an−1+2, a1 = 1, n ∈ N— послiдовнiсть задана рекурентно.

Номер слайду 11

Види послідовностей: Скінченна: Приклад: 0; 1; 2; 3; …; 9 — скiнченна послiдовнiсть цифрнескінченна: Приклад: 2; 4; 6; 8;… — нескiнченна послiдовнiсть парних натуральних чисел;зростаючi (an < an+1) та спаднi (an > an+1). Приклади1) 1; 4; 9; 16; … — зростаюча нескiнченна послiдовнiсть;2) 1; 0; –1; –2; … — спадна нескiнченна послiдовнiсть

Номер слайду 12

Виконання письмових вправ. Робота з підручником№ 671 стр.152.(1; 4).1) -13;-1; 19; 47. 4) 05; 2;№ 673 стр. 153. А) 0; Б) 1; В)5; Г) 7; Д) Не можна визначити. Г) 7; n = 12;

Номер слайду 13

2. Запишiть першi шiсть членiв послiдовностi натуральних чисел, кратних 4. Який номер має член послiдовностi, що дорiвнює 16?3. Запишiть першi п’ять членiв послiдовностi натуральних чисел, якi:1) дiляться на 5;2) у результатi дiлення на 5 дають остачу 3;3) у результатi дiлення на 5 дають остачу 2.4. Послiдовнiсть (an) задана формулою an = 5n2 −1. Знайдiть: a4; a10.5. Послiдовнiсть (bn) задана формулою bn = 3n+5.1) Знайдiть першi чотири члени цiєї послiдовностi; двадцятий член;2) укажiть номер члена послiдовностi, який дорiвнює 20.

Номер слайду 14

Приклад № 676 стр. 153. Послідовність задана формулою Які з чисел є членами послідовності:1) 7; 2) -29; 3) 50; 4) 79 ?Для чисел,що є членами посллідовності, укажіть їх номери.3 ) 50; не є членом послідовності

Номер слайду 15

Тестовi завдання. Дано послідовність: 2; 4; 7; 10; 15. Скільки членів має ця послідовність?Назвіть перший та останній член цієї послідовності. Який номер члена послідовності,що дорівнює 10?Який член послідовності є наступним за членом послідовності,що дорівнює 4?Який член послідовності попередній до члена послідовності,що дорівнює 15?Як називається послідовність?

Номер слайду 16

Домашнє завдання. Р.3§ 15. Вивчити означення понять, розглянутих на уроцi. Виконати вправи :№ 670. стр .152 № 672. № 677 стр.153 № 679. стр.153( додатково. )

Номер слайду 17

Підсумок уроку.1. Під час проведення уроку мені сподобалось2. Свої знання япоповнив …3. Я добре виконав … 4. Я вважаю, що поставлену мету ми…виконали …

Номер слайду 18

МОЛОДЦіДякую за урок!

pptx
До підручника
Алгебра 9 клас (Істер О. С.)
До уроку
§ 15. Числові послідовності
Додано
11 липня 2019
Переглядів
1860
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку