9 клас. ДПА з історії України. Варіант 1

Про матеріал
Екзаменаційні тестові завдання з історії України для державної підсумкової атестації в 9 клас. Варіант 1.
Перегляд файлу

Варіант 1

 

Завдання 1-16 мають чотири варіанти відповідей, серед яких

треба вибрати одну правильну

 

 1. Доповніть твердження

Найдавніші свідчення перебування пралюдей  (близько 1млн років тому) на

      території України виявлено в …

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  Королевому на Закарпатті                                                                                              

           Б  Киїк-Кобі в Криму                                                                                                                       

В  Мізині на Чернігівщині

Г  Межиріч на Черкащині

 

 

 1. У чому особливості давньогрецької колонізації Північного Причорномор’я та Криму?

     А  використання грецькими колоніями монет, карбованих у материковій Греції                                                                                              

           Б  створення єдиної держави давніх греків на наших теренах                                                                                                                

           В  найважливішою галуззю сільського господарства були зернове виробництво

А

Б

В

Г

 

 

 

 

              та вирощування оливок                                                                                                           

           Г  наслідування колоніями суспільного та культурного життя

              материкової Греції                                                                       

 

 

 

 1. У якому рядку правильно перелічено східнослов’янські племена – предки українців?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  хорвати, сіверяни, поляни, волиняни, радимичі, словени, дуліби                                                                                               

           Б  поляни, волиняни, уличі, тиверці, хорвати, деревляни, сіверяни                                                                                                                       

В  деревляни, сіверяни, дреговичі, уличі, тиверці, в’ятичі, поляни

Г  сіверяни, поляни, дреговичі, словени, тиверці, в’ятичі, волиняни

 

 

 1. На якому фото зображено церкву Св.Пантелеймона (кінець ХІІ ст.) поблизу сучасного Галича?

 

А C:\Users\ИРИНА\Downloads\П'ятницька_церква,_березень_2015.jpg    Б C:\Users\ИРИНА\Downloads\borsob_0.jpg  В C:\Users\ИРИНА\Downloads\аскольдова могила.jpg   Г C:\Users\ИРИНА\Downloads\св пантел.jpg                                 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. У якому рядку всі вислови можна використати в розповіді про розвиток освіти та поширення писемності в галицьких та волинських землях?

 

А  школи при церквах та монастирях, «Повчання дітям» Володимира Мономаха

Б  берестяні грамоти зі Звенигорода, скрипторій Володимира Васильковича                                                                                        

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В  бронзові писала з Галича та Белза, графіті Софійського

   собору в Києві

Г  воскові таблички з Перемишля та Острога, Остромирове

   євангеліє

                         

                                                                                                 

 1. Терміни українські князі – пани – шляхта-зем’яни  доречні в розповіді про

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  виникнення нових верств суспільства у І половині ХVI ст.                                                                                               

           Б  структуру панівного стану в ІІ половині ХV - ХVI ст.                                                                                                                     

В  створення братських шкіл та діяльність православних

   братств наприкінці ХVI ст.

Г  підготовку до об’єднання православної та католицької церков

 

 

 1. Де відбувся перший бій між повстанцями й польським військом під час Національно-визвольної війни?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  на Жовтих Водах                                                                                               

           Б  під Пилявцями                                                                                                                       

В  під Батогом

Г  під Берестечком

 

C:\Users\ИРИНА\Downloads\ікона хмел.jpg

 1. Якого гетьмана зображено на наведеній іконі?

А

Б

В

Г

 

 

 

 

           А  Б. Хмельницького                                                                                                                                                   

           Б  І. Виговського                                                                                                                                                                                  

           В  Ю. Хмельницького

            Г  П. Тетерю

 

 

 

 

 1. Ім’я якого історичного діяча пропущено у фрагменті джерела?

   «Я не можу приховати від пана, що ми тільки-но отримали з України радісну вість, згідно з якою _____ кілька разів ущент розгромив московитів, взяв у полон багато значних князів. Був він при цьому у великій небезпеці, бо під ним було гарматним ядром вбито коня. Як тільки дійшла достовірна звістка про ці події, вона викликала тут велику радість і в усіх церквах співали «Тебе, Боже, хвалимо…»

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  полковника І. Богуна                                                                                               

           Б  кошового отамана І.Сірка                                                                                                                     

В  гетьмана Ю. Хмельницького

Г  гетьмана І. Виговського

 1.  Про які українські землі в 70-80-х роках  XVII ст. ідеться в уривку зі спогадів французького мемуариста Франсуа-Поля Далерака?

    «Нині цей край зруйнований, а війна, ніби гангрена, яка все пожирає, обернула найродючішу частину Європи на спорожнілі поля, зарослі бур’яном руїни, на покинуті жителями міста. Отак нині від тієї України залишилося тільки ім’я козацьке. Її населення розпорошилося, переселившись або понад береги Дніпра, або на землі, що залишаються під пануванням Москви. Решту вирубали турки або забрали в неволю татари…»

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  Лівобережну Україну                                                                                              

           Б  Правобережну Україну                                                                                                                       

В  Слобідську Україну

Г  Запоріжжя

 

 

 1.  Яке твердження стосується П.Калнишевського?

А  протягом 1764-1794 рр. перебував в Україні на посадах   генерал-губернатора та 

президента Малоросійської колегії                                                                                              

           Б  за участь у російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. отримав  військове звання

              генерал-фельдмаршала та почесне прізвище «Задунайський»                                                                                                                       

В  було заслано до Соловецького монастиря, де перебував ув’язненим до 1801 р.

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Г  останні роки свого життя провів разом з колишніми запорожцями

   на Задунайській Січі

 

 

 1.  Про роботу вперше обраного загальноімперського австрійського парламенту (рейхстагу) відомо, що

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  від Галичини з 383 депутатів парламенту було обрано лише 5 українців                                                                                              

           Б  промова І. Капущака із с.Ляхівці з вимогою скасування

              панщини без виплати викупу поміщикам мала неабиякий резонанс                                                                                                                      

В  у серпні 1848 р. рейхстаг схвалив постанову про звільнення селян від кріпосної залежності без викупу

Г  повноваження парламенту істотно розширялися за нової конституції, яку в

   березні 1849 р. оприлюднив імператор Австрії Франц-Йосиф І Габсбург

 

 

 1. Яка з пам’яток свідчить про появу в Україні нового жанру образотворчого мистецтва в І половині ХІХ ст.?

АC:\Users\ИРИНА\Downloads\штернберг качанівка.jpg      БC:\Users\ИРИНА\Downloads\ікона моління.jpg     ВC:\Users\ИРИНА\Downloads\250px-Ilja_Jefimowitsch_Repin_-_Reply_of_the_Zaporozhian_Cossacks_-_Yorck.jpg     ГC:\Users\ИРИНА\Downloads\шевч авто.jpg                                                                            

А

Б

В

Г

 

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 1.  Доповніть твердження

 

Емський указ 1876 р. російського імператора Олександра ІІ забороняв…

1  видавати українською мовою оригінальні твори і робити переклади з іноземних

   мов, тексти для нот, театральні вистави й публічні читання                                                                                              

           2  завозити на територію Російської імперії з-за кордону книжки, написані

              українською мовою                                                                                                                    

3  видавати українською мовою історичні літературні пам’ятки та художні твори,

              навіть за умови їх написання згідно із загальноросійською орфографією

4  видавати в підросійській Україні книжки церковнослов’янською та російською мовами для навчання грамоти

5  уживати принизливі та образливі характеристики за ознакою національної залежності на теренах Російської імперії

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  1, 2

Б  1, 4

В  2, 5

Г  3, 4

 

 

 1.   У якому місті і коли Ілля Мечников та Микола Гамалія створили першу вітчизняну бактеріологічну станцію, що успішно застосовувала запобіжні вакцини та сироватки для лікування інфекційних хвороб?

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

А  Одесі, 1886 р.                                                                                             

           Б  Львові, 1898 р.                                                                                                                       

В  Єлисаветграді, 1882 р.

Г  Києві, 1888 р.

 

 

 1.   Які явища у промисловому виробництві початку ХХ ст. розкривають наведені візуальні джерела?

           C:\Users\ИРИНА\Downloads\джон грієвз 2.jpg               C:\Users\ИРИНА\Downloads\джон грієвз.jpg                                                                                                                                                                                

           А  концентрацію виробництва     

А

Б

В

Г

 

 

 

 

Б  утворення монополій                                                                                                  

           В  приплив іноземного капіталу                                                                                                                                    

           Г  спеціалізацію районів

 

 

 

У завданнях 17, 18 до кожної інформації, позначеної буквами,

доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами

 

17.  Які князівства доби роздробленості відповідають стислим характеристикам?

         1  піднесення цього князівства за часів роздробленості пов’язують з князем

   Володимиром Глібовичем.                                                    

         2  найдовше за доби роздробленості тривало князювання співправителів Святослава

            (1177-1194) та Рюрика (1180-1202).                                                               

         3  наприкінці ХІІ ст. землі краю було переділено між нащадками Ізяслава

  Мстиславича – засновника династії князів, на кілька уділів.

        4  перший правитель землі Ростислав мав трьох синів – Рюрика, Володаря й Василька

1

 

2

 

3

 

4

 

                  А  Київське

                  Б  Переяславське

                  В  Чернігівське

                  Г  Галицьке

                  Д  Волинське

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

18.   Установіть відповідність між іменами церковних діячів та їхніми стислими характеристиками.

1   Петро Могила                                                   

2   Йов Борецький                                                             

3   Іпатій Потій

           4   Йосиф Вельямін Рутський

           

           А  греко-католицький митрополит, який шукав шляхів порозуміння з

              православними, а уніатське чернецтво об’єднав у василіанський орден.

           Б  церковний діяч, якого називали «батьком унії»; після смерті митрополита

              М.Рогози став греко-католицьким митрополитом.

           В  митрополит, який отримав цю посаду першим після відновлення 1620 року

              вищої православної ієрархії.

           Г  перебуваючи на митрополичому престолі, здійснив важливі заходи з

              упорядкування й оновлення церковного життя; створив Київську колегію.

           Д  львівський єпископ; з 1590 р. брав участь у підготовці унії з Римом, одначе

              напередодні Берестейського собору приєднався до противників ідеї об’єднання 

              церков.

 

 

У завданнях 19, 20 розташуйте історичні події

у хронологічній послідовності

 

19.   Установіть хронологічну послідовність подій.

1

2

3

4

 

 

 

 

А  укладення Бахчисарайського мирного договору.                                                                                              

           Б  заснування Нової (Підпільненської) Січі.                                                                                                                    

В  національно-визвольна акція гетьмана І.Мазепи. Полтавська

   битва.

Г  російсько-українська війна. Конотопська битва.

20.   Установіть хронологічну послідовність подій.

1

2

3

4

 

 

 

 

А  закріпачення селян на Лівобережній та Слобідській Україні.                                                                                              

           Б  остаточна ліквідація Запорізької Січі.                                                                                                                    

В  ліквідація полкового устрою на Слобожанщині.

Г  ліквідація полково-сотенного устрою на Лівобережній Україні.

 

Завдання 21, 22 мають по сім варіантів відповідей, серед яких

лише три правильні

 

21.   Укажіть поняття й терміни, які стосуються освіти та культури Київської Русі й Галицько-Волинської держави.

1   літописання та книгодрукарство                                                                                              

           2   школи при церквах та монастирях                                                                                                                   

3   портретний та пейзажний живопис

 

 

 

4   осередки іконописного малярства

5   мозаїки та фрески

6   шкільна драма та інтермедія

7   полемічна література

 

22.   Які з подій відбулися за доби Руїни?

1  Богдан Хмельницький уклав союзну угоду з кримським ханом про надання

   військової допомоги.                                                                                               

           2  подання Петрові І Коломацьких чолобитних. Ув’язнення наказного гетьмана

 

 

 

             Павла Полуботка в Петропавлівській фортеці.                                                                                                                    

3  козацька (Чорна) рада в Ніжині. Обрання гетьманом Івана Брюховецького. 

4  походи турецько-татарського війська на Чигирин. Зруйнування Чигирина.

5  Петро Дорошенко та козацька рада в Корсуні визнала протекторат Османської

   імперії.

           6   національно-визвольне повстання на Правобережній Україні на чолі із Семеном

              Палієм.

7   зруйновано Чортомлицьку Січ російськими військами.

 

 

 

docx
Додано
30 вересня 2020
Переглядів
252
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку