Адаптований календарно-тематичний план з геометрії для учнів 9-Б класу (2 години на тиждень) з порушеннями опорно-рухового апарату,тяжкі порушення мовлення

Про матеріал
Адаптований календарно-тематичний план з геометрії для учнів 9-Б класу (2 години на тиждень) з порушеннями опорно-рухового апарату,тяжкі порушення мовлення
Перегляд файлу

Адаптований календарно-тематичний план з геометрії для учнів 9-Б класу (2 години на тиждень)

з порушеннями опорно-рухового апарату,тяжкі порушення мовлення (Дроздова Маргарита)

 

Програма:  Математика 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

Програма затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

    Підручник:  Еометрія підручник  для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів/         А.Г.Мерзляк,В.Б.Полонський,М.С.Якір Харків: Гімназія, 2017

 

Умовні позначки: Д- Дроздова М.

О – учень оволодів умінням, досяг поставленої мети;

СП – спостерігається суттєвий прогрес;

НП – спостерігається незначний прогрес;

ПН – прогресу в досягненні конкретної мети немає

 

з/п

Дата

примітка

Тема уроку

Короткострокові завдання та заходи адаптації

Методи оцінювання

Прогрес

        Д

1

 

 

Повторення матеріалу за 8 кл

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда

 

2

 

 

 

 

Синус, косинус, тангенс кутів від 0° до 180°.

 Розв'язування вправ

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, письмова вправа

 

3

 

 

Тригонометричні тотожності

Учень/учениця:

пояснює, що таке синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180°.

 

записує та пояснює:

Тотожності:  sin (180° – α) = sin α;

cos (180° – α) = – cos α.

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

4

 

 

Розв'язування вправ

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, міні-діалог

 

5

 

 

 

Контрольна робота №1 «Тригонометричні  тотожності»

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

6

 

 

Аналіз к/р.

 Прямокутна система координат на площині

 

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

 

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

7

 

 

Координати середини відрізка

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

 

Спостереження, лист за зразком

 

8

 

 

Відстань між двома точками із заданими координатами

формулює теореми про:
відстань між двома точками; координати середини відрізка;

записує та пояснює:

формули координат середини відрізка, відстані між двома точками;

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

9

 

 

Рівняння кола

пояснює:

·   як можна задати на координатній площині коло

записує та пояснює:

·   рівняння кола

зображує та знаходить на малюнках коло за  рівнянням у заданій системі координат

Спостереження, бесіда

 

10

 

 

Рівняння  прямої

пояснює:

·   як можна задати на координатній площині пряму

 записує та пояснює:  рівняння прямої

зображує та знаходить на малюнках пряму  за її рівнянням у заданій системі координат

Спостереження, письмова вправа

 

11

 

 

Розв'язування типових задач.

обчислює:

·      координати середини відрізка;

·      відстань між двома точками, заданих своїми координатами;

доводить теорему про: відстань між двома точками; координати середини відрізка;

застосовує вивчені формули й рівняння фігур до розв’язування задач

Спостереження, бесіда «Учень-учень»

 

12

 

 

Узагальнення і систематизація знань

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, лист другу за зразком

 

13

 

 

Контрольна робота № 2 «Декарові координати на площині»

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, тест

 

14

 

 

Поняття вектора. Модуль і напрям вектора. Колінеарні вектори. Рівність векторів. Координати вектора

Учень/учениця:

наводить приклади: рівних, протилежних, колінеарних векторів;

пояснює:   що таке: вектор; модуль і напрям вектора; одиничний вектор; нуль-вектор; колінеарні вектори; протилежні вектори; координати вектора·                   як задати вектор;   як відкласти вектор від заданої точки;

формулює:

·      означення: рівних векторів;

зображує і знаходить на малюнках: вектор; вектор, рівний або протилежний даному, колінеарний із даним

обчислює:

·   координати вектора, ·   

обґрунтовує: рівність, колінеарність векторів;

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

15

 

 

Додавання векторів

пояснює:

·      що таке: сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

 

 

16

 

 

Побудова суми векторів

пояснює:

·      що таке: сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, бесіда

 

17

 

 

Віднімання векторів

пояснює:

·      що таке: сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Спостереження, письмова вправа

 

18

 

 

Побудова різниці векторів.

пояснює:

·      що таке: сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Спостереження, вправа на розуміння прочитаного

 

19

 

 

Множення вектора на число.

пояснює:

·      що таке: сума і різниця векторів; добуток вектора на число;

·      за якими правилами знаходять: суму векторів; добуток вектора на число;

формулює: властивості: дій над векторами;

зображує і знаходить на малюнках вектор, що дорівнює сумі (різниці) векторів, добутку вектора на число;

обчислює: суми (різниці) векторів, добутку вектора на число;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Спостереження, бесіда, міні-діалог

 

20

 

 

Розв’язування задач і вправ.Самостійна  робота.

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, лист до друга (за зразком)

 

21

 

 

Скалярний добуток векторів

формулює:

 означення скалярного добутку

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, бесіда, міні висловлювання до опорними фразами

 

22

 

 

Розв’язування задач і вправ

формулює:

 означення скалярного добутку

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

23

 

 

Розв’язування задач і вправ векторним методом

формулює:

 означення скалярного добутку

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, лист за зразком

 

24

 

 

Узагальнення і систематизація знань

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда

 

25

 

 

Контрольна робота № 3  за темою: «Вектори на площині»

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, міні-висловлювання

 

26

 

 

Теорема косинусів та її наслідки

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів, синусів

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, письмова вправа

 

27

 

 

Теорема косинусів та її наслідки

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів, синусів

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

28

 

 

Теорема синусів  та її наслідки

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів, синусів

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

29

 

 

Теорема синусів  та її наслідки

Учень/учениця:

пояснює, що означає «розв’язати трикутник»;

формулює теорему: косинусів, синусів

зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

Спостереження, тест

 

30

 

 

Площа трикутника за двома сторонами і кутом між ними.

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

Спостереження, тест

 

31

 

 

Формула Герона.

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

Спостереження, тест

 

32

 

 

Розв’язування задач

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, усне висловлювання

 

33

 

 

Розв'язування задач на знаходження площі трикутниказа радіусом вписаного і описаного кіл

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда

 

34

 

 

Розв'язування задач на знаходження площі трикутниказа радіусом вписаного і описаного кіл

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, усна вправа

 

35

 

 

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників.

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

36

 

 

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, міні-діалог

 

37

 

 

Розв'язування вправ на застосування формул площ трикутників

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

37

 

 

Розв'язування типових задач. Підготовка до к/р

Учень/учениця:

записує та пояснює формули площі трикутника  за двома сторонами і кутом між ними

 зображує та знаходить на малюнках елементи трикутника, необхідні для обчислення його невідомих елементів;

обчислює: довжини невідомих сторін та градусні міри невідомих кутів трикутника; площі трикутників;

застосовує вивчені формули й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

39

 

 

Контрольна робота № 4 «Розв’язування трикутників»

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, анотація за зразком

 

40

 

 

Аналіз к/р.Правильні многокутники

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник

Розвиток розумових операцій: аналізу, порівняння, узагальнення, абстрагування

Удосконалення та розвиток довільної оперативної та довготривалої пам’яті

Формування вміння відповідно до ситуації оперувати математичними поняттями, термінами, математичними символами, виразами

Розвиток аналізу, співставлення та контролю

 

 

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

41

 

 

. Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

пояснює, що таке правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач Формування стійких знань про многокутник та його елементи; опуклий і неопуклий многокутники; площа многокутника

Формування автоматизованого швидкого виконання тренувальних вправ на систематизацію математичних знань з теми як на невербальному (завдання типу «покажи де»), так і на вербальному рівні

 

Спостереження, бесіда

 

42

 

 

 Формули радіусів вписаних і описаних кіл правильних многокутників

Учень/учениця:

наводить приклади геометричних фігур, указаних у змісті;

пояснює, що таке: многокутник

Формування усвідомленого розуміння, що таке многокутник та його елементи; опуклий і неопуклий многокутники; площа многокутника

Формування вміння використовувати засвоєні математичні терміни під час відповідей

 

Спостереження, письмова вправа

 

43

 

 

Розв’язування задач

пояснює, що таке правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Формування усвідомленого розуміння, що таке многокутник та його елементи; опуклий і неопуклий многокутники; площа многокутника

Формування вміння використовувати засвоєні математичні терміни під час відповідей

 

 

Спостереження, бесіда «Учень-учень»

 

44

 

 

Розв’язування задач

пояснює, що таке правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Формування усвідомленого розуміння, що таке многокутник та його елементи; опуклий і неопуклий многокутники; площа многокутника

Формування вміння використовувати засвоєні математичні терміни під час відповідей

 

Спостереження, бесіда «Учень-учень»

 

45

 

 

Побудова правильних многокутників

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Розвиток просторового гнозису та конструктивного праксису за рахунок вправляння у вмінні зображати та знаходити многокутник і його елементи; многокутник, вписаний у коло; многокутник, описаний навколо кола

 

Спостереження, бесіда, лист другу за зразком

 

46

 

 

Розв’язування задач  Самостійа робота

пояснює, що таке правильний многокутник (трикутник, чотирикутник, шестикутник), вписаний у коло та описаний навколо кола;

обчислює:  радіус кола за стороною вписаного в нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки; радіус кола за стороною описаного навколо нього правильного многокутника (трикутника, чотирикутника, шестикутника) і навпаки

будує; правильний трикутник, чотирикутник, шестикутник;

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

 Розвиток вміння точно та осмислено формулювати означення діагоналі многокутника, многокутника, вписаного у коло, многокутника, описаного навколо кола, теорему про суму кутів опуклого многокутника; про площу прямокутника, паралелограма, трикутника, трапеції

 

Спостереження, тест

 

47

 

 

Довжина кола. Довжина дуги кола

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга

обчислює:   довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

Формування навички морфологічно та синтаксично грамотно будувати усні висловлювання під час оперування доступним математичним понятійно-категоріальним апаратом

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

48

 

 

Площа круга та його частин.  

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга

обчислює:   довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

 Формування вміння послідовного та точного запису математичних виразів та їх усного пояснення

 

Спостереження, бесіда

 

49

 

 

Розв’язування задач і вправ

пояснює, що таке: дуга кола; довжина кола; площа круга

обчислює:   довжини кола і дуги кола; площі круга, сектора

співвідносить з об'єктами навколишньої дійсності вказані у змісті фігури;

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, усна вправа

 

50

 

 

Розв’язування задач і вправ. Самостійна робота

застосовує вивчені означення, властивості та формули до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, міні-діалог

 

51

 

 

Узагальнення і систематизація знань

Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу

Розвиток сукцесивних та симультанних синтезів

Формування умінь простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

52

 

 

Контрольна робота № 5 за темою: «Правильні многокутники. Довжина кола. Площа круга».

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

53

 

 

Аналіз контрольної роботи.

 Поняття про геометричне  перетворення фігур.

Переміщення та його властивості.

Рівні фігури

Учень/учениця:

наводить приклади:· фігур та їх образів при геометричних переміщеннях, указаних у змісті; фігур, які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

формулює:

·   означення: рівних фігур;

·   властивості: переміщення;

Розвиток абстрактно-логічного мислення

Удосконалення та розвиток аналітико-синтетичної діяльності

Розвиток оперативної пам'яті

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

54

 

 

 

Симетрія відносно точки

 

наводить приклади:· фігур,  які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої);

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при симетрії ;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, стаття за зразком

 

55

 

 

 

Симетрія відносно прямої

 

наводить приклади:· фігур,  які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої);

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при симетрії ;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

56

 

 

 

Розв'язування типових задач.

 

наводить приклади:· фігур,  які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої);

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при симетрії ;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Формування вміння застосовувати вивчені означення й властивості під час практичного розв’язування задач

Розвиток просторового гнозису та конструктивного праксису, що сприяє формуванню просторової уяви зокрема і просторового інтелекту в цілому.

 

 

Спостереження, бесіда

 

57

 

 

Розв'язування типових задач. Самостійна робота

наводить приклади:· фігур,  які мають центр симетрії, вісь симетрії; рівних фігур;

пояснює, що таке: фігура, симетрична даній відносно точки (прямої); симетрія відносно точки (прямої);

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при симетрії ;

обґрунтовує: симетричність двох фігур відносно точки (прямої); наявність у фігури центра (осі) симетрії;

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Формування вміння застосовувати вивчені означення й властивості під час практичного розв’язування задач

Розвиток просторового гнозису та конструктивного праксису, що сприяє формуванню просторової уяви зокрема і просторового інтелекту в цілому.

 

Спостереження, письмова вправа

 

58

 

 

Поворот.

Учень/учениця:

пояснює, що таке:); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:·   властивості: паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при повороті.

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда «Учень-учень»

 

59

 

 

 Паралельне перенесення

Учень/учениця:

пояснює, що таке:); паралельне перенесення; поворот; рівність фігур;

формулює:·   властивості: паралельного перенесення; повороту;

зображує і знаходить на малюнках фігури, в які переходять дані фігури при повороті.

застосовує вивчені означення й властивості до розв’язування задач Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда «Учень-учень»

 

60

 

 

Узагальнення і систематизація знань

Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу

Розвиток сукцесивних та симультанних синтезів

Формування умінь простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження, бесіда «Учень-учень»

 

61

 

 

Контрольна робота №6

 «Геометричні переміщення»

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, лист другу за зразком

 

62

 

 

Координати на площині.

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощоРозвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

 

Спостереження, тест

 

63

 

 

Координати на площині.

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

64

 

 

Вектори

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Розвиток зорової уваги (стійкості та концентрації), пам'яті.

Формування звички долати труднощі та шляхом знаходження правильного рішення

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Спостереження, бесіда

 

65

 

 

Вектори

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Спостереження, усна вправа

 

66

 

 

Площа трикутника

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, міні-діалог

 

67

 

 

Площа трикутника

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, письмова вправа

 

68

 

 

Розвязування  прикладних задач.

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, усна вправа

 

69

 

 

Розвязування  прикладних задач.

Розв’язує задачі на: знаходження невідомих елементів реальних об’єктів; знаходження площ реальних об’єктів, покриття площини правильними многокутниками тощо

Розвиток самоконтролю під час виконання обчислень та виправлення допущених помилок

Формування прагнення довести роботу до кінця

Формування вміння доводити необхідне шляхом використання теоретичних знань та відповідного вибудовування причинно-наслідкових ланцюжків

 

Спостереження, бесіда, читання тексту вголос

 

70

 

 

Узагальнення вивченого.

Розвиток розумових операцій: аналізу, синтезу порівняння, узагальнення, абстрагування, умовиводу

Розвиток сукцесивних та симультанних синтезів

Формування умінь простежувати логічні зв’язки та робити відповідні умовиводи

 

Спостереження,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docx
Пов’язані теми
Геометрія, 9 клас, Планування
Інкл
До підручника
Геометрія 9 клас (Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С)
Додано
12 вересня 2021
Переглядів
809
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку