Адміністративна контрольна робота. 11 клас. Історія України. І семестр.

Про матеріал
Підсумкова контрольна робота з історії України в 11 класі надасть змогу зробити висновок про знання та вміння учнів, здобуті за І семестр, відслідкувати рівень засвоєння матеріалу, рівень сформованості логічного мислення, практичних вмінь та навичок самоосвітньої діяльності учнів. Завдання підсумкової контрольної роботи дозволяють оцінити сформованість усіх предметних компетентностей учнів.
Перегляд файлу

         Адміністративна контрольна робота 11 клас І семестр

Клас _______ ПІП ____________________________   Дата ______ Оцінка ____

                                              І варіант

І рівень. Тестові питання ( 1 правильна відповідь) – 1 бал.

 1. Вигнання, висилка окремих осіб чи цілих народів з постійного місця проживання:

А) депопуляція                                                        Б) депортація

В) репатріація                                                          Г) репарація

 1. Загибель головнокомандуючого УПА Р. Шухевича ( Т. Чупринки) сталася  :

А) березень  1949 р.                                               Б) жовтень  1949 р.

В) січень 1950 р.                                                    Г) березень 1950 р.

 1. Що зумовило появу «шістдесятників»?

А)  відмова КПРС від насадження методу «соціалістичного реалізму»

Б) припинення переслідувань діячів національно - визвольного руху 

В)активна діяльність організацій та груп українських дисидентів

Г) лібералізація суспільно-політичного життя

4. Прочитайте уривок джерела і виконайте завдання . «Тільки минулого року було змінено несправедливе ставлення до кукурудзи. Долаючи упередження одних і ламаючи інертність інших, вона вперше рушила на колгоспні… упередження до кукурудзи все ще не зжиті і серед деяких фахівців сільського господарства ..». Наведений уривок газетної статті відображає процеси в сільському господарстві часів

А) відбудови               Б) «відлиги»                В)  «застою»            Г) «перебудови»

5. Що стало результатом реформ О. Косигіна ,що проводилися у другій половині 1960-хрр.

А) створення на селі фермерських господарств 

Б) ліквідація воєнно-промислового комплексу

В) скасування державної монополії на зовнішню торгівлю

Г) відновлення централізованої системи управління економікою

6. Як Конституція УРСР 1978р. визначала соціально-економічний лад, що існував у республіці

А) база для побудови соціалізму                                Б)розвинутий соціалізм

В) реальний соціалізм                                                 Г) комуністичне суспільство

ІІ рівень. 1 бал за правильну відповідь.

7. Встановити хронологічну послідовність подій

А) перша велика хвиля арештів українських дисидентів

1

2

3

4

 

 

 

 

Б) Заснування Української Гельсінської  групи

В) видання В.Чорноволом часопису «Український вісник»

Г) друга велика  хвиля арештів дисидентів

 

8. Установіть відповідність між галузями культури та іх представниками.

1.  Література

А)   Н. Ужвій

2.  Електротехніка

Б) .О. Довженко

3. Акторське мистецтво

В).  С. Лєбедєв

4.  Кіномистецтво

Г.)  О. Гончар

 

Д.)  Т. Лисенко.

1

2

3

4

 

 

 

 

 

9. Співвіднісіть дату з подіями.

1. 19 лютого 1954р

А). праця І. Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»

2. лютий 1956р

Б). реформа управління економікою, створення раднаргоспів

3. 1957р.                     

В). сформувалась Українська робітничо-селянська спілка

4. 1965р.                     

Г). ХХ з’їзд КПРС

 

Д). Входження Криму до складу УРСР

1

2

3

4

 

 

 

 

ІІІ рівень. Три правильні відповіді. ( 3 бали)

10. Які завдання ставила перед собою Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод

1.   Домагатися припинення втручання у внутрішні справи соціалістичних країн Європи

2 . Ознайомити широкі кола української громадськості і світову громадськість з порушенням прав людини в Україні

3.  Домагатися акредитування в Україні представників зарубіжної преси

4 .Добиватися ліквідації системи ГУЛАГу та реабілітації репресованих

5. Провести в УРСР альтернативні вибори до Верховної Ради

6 .Домагатися внесення до Конституції СРСР та УРСР  положень про свободу слова, друку, зборів, віросповідання , мітингів,зборів

7. Домагатися ,щоб на міжнародних нарадах з питань безпеки та співробітництва в Європі Україна була представлена окремою делегацією

 

 

 

 

 

Кількість балів _________

 

 

 

          Адміністративна контрольна робота 11 клас І семестр

Клас _______ ПІП ____________________________   Дата ______ Оцінка ____

                                             ІІ варіант

І рівень. Тестові питання ( 1 правильна відповідь) – 1 бал.

 1. Теорія, що сповідує байдуже ставлення до батьківщини та свого народу, заперечує патріотизм, національну незалежність й висуває ідею створення світової держави, світового громадянства:

А) гегемонізм                                                      Б) екзистенціалізм

В) антисемітизм                                                  Г) космополітизм

 1. Підписання до говору  між СРСР та Польщею про радянсько-польський кордон відбулося:

А) червень 1945 р.                                              Б) серпень 1945 р.

В) серпень 1946 р.                                              Г) лютий 1947 р.

3. Створення раднаргоспів в Україні в другій половині 1950- першій половині 1960-х рр. призвело до :

А) переходу підприємств на повний госпрозрахунок у межах економічних зон.

Б) установлення щомісячного авансування та пенсій за віком для колгоспників

В) послаблення союзної номенклатури та посилення ролі місцевих керівників    

 Г) відновлення товарно-грошових відносин і централізованого планування.

4.Вкажіть на основі тексту , про діяльність яких сил в українському суспільстві під час відлиги йде мова : «На середину 60-х років в країні діяли гуртки ,спілки, комітети. Об’єднання ,що мали статути ,програми і були добре структуровані. Лідери й активісти руху чітко уявляли не тільки шляхи реалізації визначеної мети, а й теоретично обґрунтовували національно-визвольну боротьбу в Україні»

А) комуністів               Б) дисидентів              В) колабораціоністів               Г) шовіністів

5.  Що стало приводом для усунення   П. Шелеста з посади Першого секретаря ЦК КПУ

А) книга «Україна наша радянська»

Б) підтримка М. Хрущова на жовтневому пленумі ЦК КПРС в 1964р.

В) «Празька  весна»

Г)  судовий процес над УРСС

6. Наслідком розвитку дисидентського руху в період «застою» стало

А)внесення до конституції СРСР та УРСР статей про громадянські права і свободи

Б) посилення партійного контролю над творчою інтелігенцією

В) зародження робітничого руху та розгортання масових страйків

Г)обмеження функцій і компетенції каральних органів( КДБ і МВД)

ІІ рівень. 1 бал за правильну відповідь.

7. Встановити хронологічну послідовність подій.

1

2

3

4

 

 

 

 

А)  Створення Української Гельсінської групи

Б)   Входження Кримської області до УРСР  

В)  Засудження культу особи Й. Сталіна  

Г) Схвалення останньої Конституції СРСР            

8. Встановити відповідність між іменами та в якій галузі працювали

1.  О. Гончар                                    

А)   авіабудування

2.  В.Глушков

Б)  кіномистецтво

3. С. Параджанов                        

В).  образотворче мистецтво

4.  М. Приймаченко                    

Г.)  література

 

Д.)  кібернетика

1

2

3

4

 

 

 

 

 

9. Співвіднісіть дату з подіями.

1.  Квітень 1945 р.

А). «Саморозпуск» (ліквідація)УГКЦ

2. березень 1946 р.

Б). Україна стала співзасновником ООН на конференції у Сан-Франциско

3. квітень –жовтень 1947 р.

В). голод в Україні

4. 1946–1947 рр.

Г). операція «Вісла»

 

Д). грошова реформа.

1

2

3

4

 

 

 

 

ІІІ рівень. Три правильні відповіді. ( 3 бали)

10 .Укажіть складові економічних реформ другої половини 1960-хрр. ( реформи О. Косигіна)

1. Запровадження на всіх підприємствах держприйомки готової продукції

2.Ліквідація монополії держави у сфері зовнішніх торговельних зв’язків

3.Відновлення галузевої системи управління через союзні та союзно-республіканські міністерства

4.Дозвіл на індивідуальне підприємництво у сфері виробництва товарів народного споживання

5.Розширення господарської самостійності підприємств шляхом зменшення кількості планових показників

6. Ухвалення семилітнього плану розвитку народного господарства

7.Визначення прибутку і рентабельності ключовими показниками ефективності підприємств

 

 

 

 

 

Кількість балів ________

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Гура Ірина Сергіївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
27 листопада 2023
Переглядів
3027
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку