Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Афоризми про математику

Про матеріал
Афоризм (грецьк. aphoridzo — визначення) — короткий влучний оригінальний вислів, узагальнена, глибока думка, виражена в лаконічній формі, подеколи несподівано парадоксальній (“Поспішай повільно“ — Октавіан Август). А. завжди містить у собі більше значення, ніж мовлено, він ніколи не аргументує, але впливає на свідомість виразною неординарністю судження.
Перегляд файлу
 • ...Аксіоми мають найвищий ступінь загальності і подають основи всього.

Арістотель

* * *

 • У самій лише математиці є наука і доведення в найточнішому і власному розумінні.

Гросетест

* * *

 • Людського тіла не накреслити за допомогою лінійки та циркуля, його треба намалювати від точки до точки.

А.Дюрер

* * *

 • Вимірюй усе, що піддасться вимірові, і зроби таким усе, що не піддасться вимірові.

Г.Галілей

* * *

 • Все має бути доведеним, і при доведенні не можна послуговуватись нічим, крім аксіом та раніш доведених теорем,

Б.Паскаль

* * *

 • Об'єкт математики настільки серйозний, що слід не пропускати нагоди зробити його трохи цікавішим.

Б. Паскаль

 

 • Наше знання перших принципів, таких, як простір, час, рух, число, таке саме вірогідне, як і будь-яке знання, одержуване шляхом міркування.

Б. Паскаль

* * *

 • У математичних питаннях не можна нехтувати й найменшими похибками.

І.Ньютон

* * *

 • ...При вивченні наук приклади корисніші від правил.

І. Ньютон

* * *

 • Математику вже навіть задля того треба вивчати, що вона розум до ладу приводить.

М.В.Ломоносов

*  * *

 • Бодай хоч раз постав усе під сумнів, нехай це навіть буде твердження, що двічі по два чотири.

Г.Ліхтенберг

*  * *

 • Перша умова, якої треба дотримуватися у математиці, — це бути точним, друга бути ясним і, наскільки можливо, простим.

Л.Карно

 • Вивчення математики подібне до Нілу, що починається невеличким струмком,   а   закінчується   великою рікою.

Ч.К.Колтон

* * *

 • В науках математичних, як і в усіх інших, особистість і різноманітність неминучі.

Д.Ф.Араго

* * *

 • У житті немає нічого кращого, як вивчати й викладати математику.

С.Д.Пуассон

* * *

 • Математику слід вивчати у школі ще йз тією метою, щоб одержані тут знання були достатні для звичайних потреб у житті.

М.І.Лобачевський

* * *

 • Багато що з математики не лишається в пам'яті, але коли зрозумієш її, тоді легко при нагоді згадати призабуте.

М.В.Остроградський

* * *

 • Легше знайти квадратуру круга, ніж перехитрити математика.

О.Де Морган

* * *

 

 • Кожен, хто розуміється на алгебраїчних позначеннях, одним поглядом схоплює в рівнянні результати, досягнені арифметичним шляхом з великою працею і напруженням.

А. Курно

* * *

 • ...Діти не повинні вивчати ніяких арифметичних правил, а сані відкривати їх.

К.Д.Ушинський

* * *

 • Спостереження є багатющим джерелом відкриттів як у світі суб'єктивних феноменів, так і в світі реальних явищ, що їх сприймають паші чуття.

Ш.Ерміт

* * *

 • ...У математичних працях мова відіграє дуже неістотну роль. Тут головне зміст, ідеї, поняття, а далі вже для вираження їх у математиків існує своя мова це формула.

С.В.Ковалевська

* * *

 • Математичне поняття за самою своєю природою абстрактне; але його абстрактність звичайно вищого порядку, ніж абстрактність логіки.

Дж.Крістал

* * *

 • Математичні і фізичні дослідження є вірогідним свідченням інтелектуального прогресу.

Ф.Кеджорі

* * *

 • Без розгляду порядку неможливе ніяке розуміння основ математики.

Б.Рассел

* * *

 • Один з головних тріумфів новітньої математики це відкриття, в чому, власне, полягає математика.

Б.Рассел

* * *

 • Кожну математичну книжку, варту читання, треба перечитувати «вздовж і впоперек», якщо дозволено буде вжити такий вислів. Дещо змінивши Лагранжеву пораду, я б сказав: «Ідіть далі, але частіше повертайтеся, щоб скріпити віру». Якщо вам трапиться важкий чи нудний абзац, пропустіть його; ви повернетеся до нього пізніше, коли побачите     його важливість або відчуєте потребу в ньому для подальшого читання.

Дж.Крістал

* * *

 • Завдання полягає не в тому, щоб навчати математиці, а в тому, щоб за посередництвом математики дисциплінувати розум.

В.Шрадер

* * *

 • Обчислювальна сторона відіграє в математиці найнезначнішу роль; набагато важливіша сторона логічна.

В.П.Єрмаков

* * *

 • Як література розвиває емоції, взаєморозуміння... так математика розвиває спостережливість, уяву і розум.

В.Чанселор

* * *

 • Формули могутні, але сліпі!

Ф.Клейн

* * *

 • Головна мета навчання математики розвинути певні здібності розуму, а між цими здібностями інтуїція аж ніяк не найменше цінна.

А.Пуанкаре

* * *

 • Так звана самостійна робота це вершки математики... Без роботи такого характеру  вивчення математики майже даремна річ...

Дж.В.Янг

* * *

 • Математика це мистецтво давати однакову назву різним речам... Доведення, зроблені для певного об'єкта, безпосередньо застосовані до багатьох нових об'єктів без подальших змін.

А.Пуанкаре

* * *

 • Математична практика це абсолютна свобода.

Г.Адамс

* * *

 • Міркування в математиці     приклад досконалого міркування.

П.Барнет

* * *

 • Практика, ставлячи нову математичну задачу, дає завжди дані для здогадів про шуканий розв'язок задачі.

Д.О.Граве

* * *

 

 • Числові обчислення потрібні вам будуть щодня, тим-то методи їх створення слід засвоїти найперше.

О.М.Крилов

* * *

 • Важливе те, чому навчають у школі, а ще важливіше те, як навчають. Одне математичне положення, що його учень справді зрозумів, варте більше за десять формул, що їх він вивчив напам'ять і навіть знає, як застосовувати, хоч не збагнув справжнього їхнього сенсу. Функція школи не в тому, щоб дати спеціальний досвід, а в тому, щоб виробити послідовне методичне мислення.

М.Планк

* * *

 • Математична теорема виражає чисто емпіричний факт, а саме успіх певної побудови... Математика це вивчення певних функцій людського мозку.

А.Гейтінг

* * *

 • Народна математика може дати школі цінний матеріал для пізнання свого рідного краю, розвинути любов до рідного краю і цим допомогти у вихованні в учнів патріотичних почуттів... [Крім того] велике значення має народна математика для зацікавлення учнів шкільною математикою...

К.М.Щербина

* * *

 • ...Оволодіння такою максимально абстрактною дисципліною, як математика, показує, до якого максимуму підіймається абстрактне мислення школярів різного віку.

П.П.Блонський

* * *

 • Математики належить до числа наук, які мають величезне значення для вироблення вміння логічне мислити, робити узагальнення.

Н.К.Крупська

* * *

 • ...Математика це ланцюг понять: випаде одна ланка і не зрозуміле буде наступне.

Н.К.Крупська

* * *

 • Необхідно, щоб школа розвивала в дітей уміння спостерігати явища життя крізь «математичні окуляри».

Н.К.Крупська

* * *

 • Для математика обчислювати це означає міркувати, це означає ще глибше аналізувати геометричні факти...

А.Лебег

* * *

 • ...Здатність розуміти значущість положень математики виробляється лише після багатьох років дослідження цієї науки.

Г.Харді

* * *

 • Математичне мислення це свого роду знаряддя. Не варто оволодівати цим знаряддям, якщо ми не збираємося ним користуватись.

В.Сойєр

* * *

 • Узагальнення це, мабуть, найлегший і найочевидніший шлях розширення математичних знань.

В.Сойєр

* * *

 • Майже всі математичні відкриття мають в основі дуже просту ідею. Підручники часто приховують цей факт. Вони звичайно містять громіздкі висновки і цим створюють враження, ніби математики це люди, які все життя просиджують за письмовими столами і списують тонни паперу.

В.Сойєр

* * *

 • Розв'язати задачу означає звести її до простішої задачі.

В.Сойєр

* * *

 • Найкращий спосіб вивчити що-небудь це відкрити самому.

Д.Пойа

* * *

 • Перебувайте по змозі ближче до задачі, але будьте готові відійти від неї настільки далеко, наскільки вас примушують обставини.

Д.Пойа

* * *

 • Той, хто розв'язує задачу, повинен знати свій розум... як жокей знає своїх коней.

Д.Пойа

* * *

 • Важкість розв'язання якоюсь мірою входить у саме поняття задачі: там, де немає труднощів, немає і задачі.

Д.Пойа

* * *

Якщо ви хочете навчитися плавати, то сміливо ступайте у воду, а якщо хочете навчитис  розв язувати задачі, то розв'язуйте їх!

Д.Пойа

*  * *

 • Математика цікава тоді, коли живить нашу винахідливість і здатність міркувати.

Д.Пойа

* * *

 • Аналіз полягає в думках, синтез — у діях.

Д.Пойа

* * *

 • Навчання мистецтву розв'язувати задачі це виховання волі.

Д.Пойа

* * *

 • Арабські цифри... демократизували математику.

Дж.Бєрнал

* * *

 • У математиці... не можна безкарно допускати, щоб утворилася прірва між відкриттям і доведенням.

Н.Бурбакі

* * *

 • ,,.«Математична істина» міститься виключно в логічній дедукції із засновків, довільно встановлених аксіомами.

Н.Бурбакі

* * *

 • Математика наука молодих. Інакше й не може бути. Заняття математикою це така гімнастика розуму, для якої потрібні вся гнучкість і вся витривалість молодості.

Н.Вінер

* * *

 • Якщо двічі по два не бути чотири, то існують відьми.

Ф.Хаусдорф

* * *

 • Не дивись на доведення, як на процес, що тебе примушує, дивись на нього, як на процес, що тебе веде...

Л.Вітгенштейн

* * *

 • Неодмінна умова істинності кожної математичної  теорії її несуперечливість...

В. М. Молодший

* * *

 • І в математиці свобода створення нового ґрунтується на пізнанні необхідності.

В.М.Молодший

* * *

 • ...Довести незалежність аксіоми   означає обгрунтувати нову теорію.

В.М.Молодший

* * *

 • Розв'язання задач зовсім не привілей математики. Усе людське пізнання це не що інше, як постійна постановка і розв'язування все нових питань, проблем.

Е.Ільєнков

 

 • Для математики лаконізм думки це непорушний закон, канонізований століттями.

О.Я.Хінчин

* * *

 • Я вважаю, що вивчення математики завжди сприяє розвиткові чіткості та ясності мислення.

А.Картан

* * *

 • Ясності у математиці досягають шляхом обговорення класів, а не окремих властивостей.

У.В.Куайн

* * *

 • Число живе в мистецтві.

Августин Аврелій

* * *

 • ...Математик може вважати свою проблему розв'язаною, лише коли збагне суть оптимального підходу де розв'язання.

Р.Беллман

* * *

 

У математиці більше, ніж будь-де, проявляється прислів'я: хто говорить, А, повинен сказати Б.

М.І.Кованцов

*  * *

 • Розумова праця на уроках математики пробний камінь мислення.

В.О.Сухомлинський

* * *

 • Без звички  працювати,  без уміння долати  труднощі,  без дисципліни праці немає людини. А саме до цього привчає математика.

М.І.Кодак

* * *

 • У математиці немає авторитетів. Єдиний аргумент істинності доведення.

К.Урбанік

* * *

 • Математичні здібності визначаються двома основними рисами: умінням мислити логічно і умінням мислити нешаблонно.

В.І.Шевченко

* * *

 • Як сонце затемнює зорі своїм сяйвом, так людина освічена може затьмарити славу інших у товаристві, якщо вона пропонуватиме математичні задачі, а ще більше, якщо вона розв'язуватиме їх.

Брахмагупта

* * *

 • У музиці чимало подібного до алгебри.

Новаліс

* * *

 • Найбільшу радість тілу дає світло сонця, найбільшу радість духові ясність математичної істини. Ось чому науці про перспективу, в якій споглядання світлої лінії найвеличніша втіха очей поєднується з ясністю математики найвеличнішою втіхою розуму, треба віддавати перевагу перед усіма іншими людськими дослідженнями та науками.

Леонардо да Вінчі

*  * *

 • Всілякі є обдарування, що прикрашають розум людський, але жоден з них не оздоблює і не прикрашає його такою великою мірою, як обдарування математичне.

Г.Біллінгслі

* * *

 • Математика привчає розум бути уважливим до розглядуваних об'єктів. Досягає вона цього, подаючи йому силу-силенну різноманітних істин, чарівних та очевидних, хоч і не зовсім явних. Істина це те саме для розуму, що музика для вуха і краса для ока.

Дж.Арбатнот

* * *

 • Музика — це прихована арифметична вправа душі, що не вміє себе обчислювати.

Г.Лейбніц

* * *

 

 

 • Як свідчить досвід, ніщо так сильно не спонукає високі уми до роботи над збагаченням пізнання, як важка, але водночас і корисна задача.

Й.Бернуллі

***

 • Існує така дивовижна річ, як уява, навіть у математиці... Кажуть, що в голові Архімеда уяви були набагато більше, ніж у голові Гомера.

Вольтер

***

 • Суть математики у математичному методі. Математикои є той, хто повністю опанував цей метод.

Новаліс

***

 • Справжній математик — це щирий ентузіаст. Без ентузіазму немає математики.

Новаліс

***

 • Той, хто не бере святобливо до рук математичну книжку і не читає її як одкровення, той її не розуміє.

Новаліс

***

 • Глибоке вивчення природи найплідніше джерело математичних відкриттів.

Ж.Фур'є

***

 • Математика жриця означеності і ясності.

Й.Ф.Гербарт

***

 • Найбільше математика корисна тим, що прямо сприяє розвиткові чіткого мислення і духу відкриття.

Й.Ф.Гербарт

***

 • У математиці людський розум діє як знаряддя, повсякчас спрямоване в тому самому напрямку.

Жермен де Сталь

***

 • З усіх мов світу найкраща — це мова штучна, вельми стисла мова, мова математики...

М .1 .Лобачевський

***

 • Якийсь математик сказав, що насолода не у відкритті істини, але в шуканні її.

Л.М.Толстой

***

 • Всі гадають, ніби математика наука суха, що полягає вона тільки в умінні рахувати. Це безглуздя. Цифри в математиці відіграють наймізернішу, найостаннішу роль. Це найвища філософська наука, наука найбільших поетів...

М .В, Остроградський

* * *

 • Справжня математика найменш суха з усіх наук; вона відкриває широке поле для творчої фантазії та спекулятивних поглядів; сухість предмета залежить, так би мовити, від гілок, якими по світовому деревг-підіймаються та спускаються.

С.В.Ковалевська

* * *

 • Не можна бути справжнім математиком, не будучи трохи й поетом.

К.Вейєрштрасс

***

 • У математиці ми більше служники, аніж господарі.

Ш.Терміт

***

 • Рушійна сила математичної творчості не міркування, а уява.

О.Де Морган

* * *

 

1

 

doc
Додано
8 лютого
Переглядів
75
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку