Агротехнологія олімпіада

Про матеріал
З метою виявлення, підтримки і розвитку обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді в Маринівському професійному аграрному ліцеї серед учнів, які здобувають професію тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва був проведений І етап обласної олімпіади з предмету «Агротехнологія».
Перегляд файлу

 

 

МАРИНІВСЬКИЙ

 ПРОФЕСІЙНИЙ АГРАРНИЙ ЛІЦЕЙ

 

 

 

Агротехнологія

олімпіада 2018

 

І етап обласних олімпіад

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розробила

 викладач Таранцова О.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

Агротехнологія

олімпіада 2018

Інформаційно–аналітичний звіт

 про проведення І етапу обласних олімпіад

 

Згідно наказу департаменту освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації  № 43 від 30 січня 2018 року «Про проведення обласних олімпіад зі спеціальних дисциплін серед учнів закладів професійно-технічної освіти Миколаївської області»з метою виявлення, підтримки і розвитку обдарованої молоді, підвищення інтересу до поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді в Маринівському професійному аграрному ліцеїсеред учнів, які здобувають професію тракторист - машиніст сільськогосподарського виробництва був проведений І етап обласної олімпіади з предмету «Агротехнологія».

До І етапу були допущені здобувачі професії  тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва, які виявили бажання змагатися і  закінчили вивчення предмета «Агротехнологія» ( категорія А1,В1 та А2).

Для проведення олімпіади були розроблені завдання, які включають такі види:

 • тести, відповіді на питання яких надають можливість оцінити базові знання, які необхідні для оволодіння учнями глибокими, узагальненими, системними знаннями з професії;
 • творчі завдання, спрямовані на розвиток в учнів технологічного мислення;
 • комплексні теоретичні завдання описового характеру.

Зміст завдань відповідає змісту програми з предмета «Агротехнологія» професійно – теоретичної підготовки за Державним стандартом професійно- технічної освіти з професії 8331 Тракторист- машиніст сільськогосподарського виробництва, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2013 року №1490.

 

 

 

 

 

 

 

 

Агротехнологія

олімпіада 2018

Тестові завдання

 1. Визначити генеративні органи рослин:
  • квіти;
  • корінь;
  • плоди;
  • насіння;
  • стебло.
 2. Визначити, які з рослин належать до родини бобових:
 • горох;
 • рис;
 • сорго;
 • нут;
 • квасоля;
 • жито.
 1. Паренхіма це:
 • комплексне добриво;
 • губчасте волокно стебла соняшника;
 • системний гербіцид.
 1. Які рослини належать до кормових коренеплодів?
 • буряки;
 • бруква;
 • огірки;
 • морква.
 1. Визначити однорічні овочеві культури:
 • капуста;
 • кавун;
 • перець;
 • буряк столовий;
 • морква.
 1. Визначити дворічні овочеві культури:
 • томат;
 • огірок;
 • кавун;
 • буряк столовий;
 • морква.

 

 

 1. До яких культур відносять цукрові буряки?
 • олійні культури;
 • технічні культури;
 • прядивні культури.
 1.  Визначити кормову культуру з групи бобових:
 • суданка;
 • люпин;
 • люцерна.
 1. Який препарат застосовують проти вилягання пшениці?
 • ;
 • ретардант;
 • гербіцид.
 1. Яка з цих культур більш холодостійка?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.
 1. Яка з цих культур менше реагує на повторні посіви?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.
 1. Яка з цих культур накопичує азот в корені з повітря?
 • пшениця;
 • ячмінь;
 • горох.
 1.  Назвіть найкращі попередники під озиму пшеницю:
 • соняшник;
 • чистий пар;
 • горох;
 • озима пшениця.
 1. Вказати попередник соняшнику в сівозміні:
 • колосові культури;
 • просапні культури;
 • пар.
 1. Визначити температуру ґрунту для сівби буряків:
 • 3-40 С;  4-5*?!
 • 5-60  С;
 • 6-80 С.
 1. Що сіють після соняшнику в сівозміні?
 • колосові;
 • просапні;
 • обробляють грунт під пар.
 1. Якими сівалками сіють кукурудзу?
 • СЗ-З,6;
 • СУПН-8;
 • ССТ-12;
 • СПЧ-6.
 1. Якими сівалками сіють буряки?
 • СУПН-6;
 • ССТ-12;
 • СЗ-3,6.
 1. Вказати, якими сівалками не виконують посів соняшника:
 • СЗ-З,6;
 • СУПН-8;
 • ССТ-12;
 • СПЧ-6.
 1. Вказати марку 8-рядкового просапного культиватора:
 • КРН-4,2;
 • КРН-5.6;
 • КРН-8.4.
 1. Що треба знати, щоб правильно скласти МТА?
 • зусилля трактора;
 • кількість робітників;
 • опір сільськогосподарської машини; знаряддя;
 • розмір поля.
 1. Частина загінки, що виділена для поворотів агрегату ( як правило на холостому ходу) :
 • поворотна смуга;
 • контрольна лінія;
 • траса.
 1. Назвіть агрегат, двигун і передавальний механізм якого встановлені на шасі робочої машини:
  • напівначіпний;
  • самохідний;
  • причіпний;
  • начіпний.
 2.  На яку одиницю треба розраховувати витрату палива?
  • агрегат;
  • кілометр;
  • гектар.

 

 

 

 1. Вказати спосіб руху МТА під час оранки:
 • круговий;
 • човниковий;
 • всклад.
 1. В яких випадках розкидач добрив завантажують з двох сторін поля
 • Якщо довжина шляху розкидання добрив кратна довжині гону і парна;
 • Якщо довжина шляху розкидання добрив кратна довжині гону і непарна;
 • Якщо довжина шляху розкидання добрив некратна довжині гону і непарна.
 1.  Чи зміниться норма внесення добрив, якщо агрегат ПОМ-630+МТЗ-80 перейде на підвищену  швидкість руху трактора?
 • збільшиться;
 • зменшиться;
 • не зміниться.
 1.  Який кут атаки дискового лущильника необхідно встановити на лущенні стерні при максимальній глибині обробітку?
  • 15-200;
  • 300;
  • 350..
 2.  Коли необхідно опускати плуг після повороту?
  • за 1 м до контрольної борозни;
  • коли перший корпус підійде до контрольної борозни;
  • коли другий корпус пройде контрольну борозну.
 3. На яку ширину встановлюють колію трактора МТЗ-80 під час оранки з плугом ПЛН-3-35?
 • 1400мм, якщо ширина захвату плуга 90 см;
 • 1400мм, якщо ширина захвату плуга 105 см;
 • 1500мм, якщо ширина захвату плуга 90 см.
 1. Назвіть основну операцію, яка проводиться під час лущення:
 • підгортання розрихленого ґрунту до рослин;
 • подрібнення рослинних залишок разом з розпушуванням ґрунту;
 • глибоке розпушування ґрунту;
 • розпушування ґрунту на глибину 2-8 см.
 1. Які заходи обробітку ґрунту проводяться після появи сходів зернових?
 • лущення;
 • боронування;
 • підгортання;
 • оранка.
 1. На яку глибину проводять оранку під кукурудзу?
 • 22-25 см;
 • 25-27 см;
 • 27-30см.
 1. В якому напрямку боронують посіви кукурудзи для знищення ґрунтової кірки та сходів бур’янів?
 • уздовж рядків;
 • упоперек рядків;
 • не має значення.
 1. Чи змінюють зазор у молотильному апараті комбайна ДОН-1500 при переході з пшениці на горох?
 • зменшують;
 • збільшують;
 • не змінюють.
 1. Яка ширина міжрядь посівів кукурудзи?
 • 50 см;
 • 60 см;
 • 70 см
 1. Які добрива відносять до мінеральних?
 • нітрофоска;
 • суперфосфат;
 • курячий послід;
 • аміачна селітра;
 • ризоторфін;
 • сидерати.
 1. Яке призначення ретардантів?
 • для боротьби з бур’янами;
 • для знищення шкідників;
 • для запобігання вилягання посівів;
 1. Як називається хімічне обезводнення соняшнику?
 • дезінфекція;
 • десикація;
 • інкрустування.
 1. Які добрива відносяться до органічних?
 • калійна селітра;
 • пташиний послід;
 • суперфосфат;
 • гній;
 • амонізований суперфосфат.
 1. Для хімічного знешкодження бур’янів застосовують:
 • гербіциди;
 • фунгіциди;
 • інсектициди.
 1. Як називається здатність ґрунту змінювати свою форму у вологому стані під дією зовнішньої сили та зберігати набуту після усунення цієї дії?
  • набрякання;
  • липкість;
  • пластичність;
  • зв’язність;
  • твердість.
 2. Яка форма води доступна для рослин?
 • гравітаційна;
 • гігроскопічна;
 • капілярна. ;
 1.  Яка біологічна група багаторічних бур’янів розмножується переважно підземними стеблами
 • повзучі;
 • коренепаросткові;
 • стрижнекореневі;
 • коренемичкуваті;
 • кореневищні.
 1. Як називається сільськогосподарська культура або пар, яка займала дане поле в попередньому році?
 • підсівна;
 • озима;
 • основна;
 • попередник;
 • повторна.
 1.  Які технологічні операції відбуваються при плоскорізному обробітку ґрунту?
 • рихлення;
 • перемішування;
 • кришення;
 • збереження стерні;
 • вирівнювання ґрунту.
 1.  Назвіть прийоми поверхневого обробітку ґрунту
 • лущення, культивація, боронування;
 • фрезерування, плантажна оранка;
 • плоско різний обробіток, культурна оранка;
 • коткування, шлейфування.

 

 

 

 1. Назвіть прийоми основного обробітку ґрунту
 • культивація, боронування;
 • лущення;
 • оранка, безполицева оранка;
 • плоскорізний обробіток.
 • мінімальний обробіток.
 1. Який зяблевий обробіток ґрунту проводиться після збирання кукурудзи, соняшнику та інших високостебельних культур
 • лущення, оранка;
 • оранка, лущення;
 • оранка;
 • безполицевий обробіток ґрунту.
 1.  Для нейтралізації кислотності ґрунту ґрунти
 • гіпсують;
 • вапнують;
 • удобрюють.
 1.  Фунгіциди використовують для боротьби з
 • бур’янами;
 • хворобами;
 • шкідниками.
 1. Підготовка насіння до сівби включає прийоми
 • очищення і сортування;
 • калібрування і протруювання;
 • дражування і інкрустація;
 • заморожування;
 • просмажування.
 1.  До культур середнього строку сівби відносять
 • овес, ячмінь, горох;
 • кукурудза, соя, гречка;
 • рис, кавун, диня;
 • соняшник.
 1. На яку глибину слід загортати насіння кукурудзи
 • 8-10 см
 • 6-7 см
 • 2-3 см
 1. Яким способом сіють буряки?
 • рядковим;
 • пунктирним;
 • вузькорядним.

 

 1. Яким культиватором слід виконувати міжрядний обробіток кукурудзи, якщо вона була посіяна сівалкою СУПН-8?
 • КРН-4,2;
 • КРН-5,6;
 • КРН-8,4.
 1.  Якщо рНгрунтового розчину дорівнює 7, то такий грунт:
 • кислий;
 • лужний;
 • нейтральний.
 1. Мінімальний обробіток ґрунту це
 • зменшення кількості і глибини обробітків, суміщення операцій в одному проході МТА, використання гербіцидів;
 • поглиблення орного шару ґрунту без вивертання глибоких шарів;
 • плоскорізний обробіток.
 1.  Назвіть схему руху орного агрегату, коли оранку виконують від середини поля до бокових сторін, рухаючись з поворотами направо,при цьому посеред поля утворюється звальна борозна.
 • всклад;
 • врозгін;
 • комбінований.
 1. Мінеральні добрива, залежно від  основного вміщувального елементу, бувають ______________ , фосфорні, калійні.
 • кислотні;
 • вапняні;
 • азотні.

 

Творчі   завдання

 1. Назвіть агротехнічні вимоги до внесення добрив.
 2. З якою метою змінюють кут атаки дискового лущильника? Який він буває? В залежності від яких умов слід вибирати ту чи іншу величину кута атаки?
 3. Як в польових умовах перевірити правильність установки розкидача

 1-РМГ- 4 на задану норму внесення добрив?

 1. Доберіть пари в системі «об’єкт-машина + об’єкт - робочий орган» та розмістіть їх у порядку послідовного виконання операцій обробітку ґрунту

Набір об’єктів: 1) диск; 2) корпус з полицею і грунтозаглиблювачем; 

 3) борона; 4) лущильник; 5) культиватор; 6) коток; 7) плуг; 8) зуб;

9)підживлювальний ніж; 10) диск,на ободі якого розташовані шипи; 

 1. Знайдіть помилки у твердженні:

До показників якості насіння відносять:

 1. чистота;
 2. питома маса;
 3. схожість;
 4. енергія проростання;
 5. пористість;
 6. посівна придатність;
 7. маса 1000 зерен;
 8. зв’язність;
 9. вологість;
 10.  натура;
 11.  пластичність;
 12. вирівняність;
 13.  зараженість;
 14.  вологоємкість.
 1. За  зовнішніми ознаками рослин вказати відсутність або недостатню кількість елементів, перелічених далі: P, N,Ka, Fe,Ca, Mg.

Елементи

Ознаки відсутності або недостатньої кількості елемента

 

Колір листя блідо-зелений або жовтувато-зелений. Верхні частини листя жовтіють, листя невеликих розмірів, рано опадає. Злакові рослини погано кущаться, ростуть повільно.

 

Листя темно-зеленого, майже чорного кольору, верхні частини листя відмирають. В кольорі листя з’являються червоні, пурпурові, фіолетові відтінки. Рослини низькорослі.

 

Верхні частини листя пожовклі. По краю листя бурий «опік», краї  листя закручені до низу, листя зморщене.

 

Пошкодження верхніх бруньок. Відмирання верхніх бруньок і коренів.

 

Листя світле, між жилками світло-жовті, червоні, фіолетові смужки. Листя має багряний колір.

 

Між жилками листя рівномірне побіління тканини. Листя блідо-зеленого кольору

 

 1. Розмістіть фази росту хлібних злакових культур у порядку їх настання:

кущіння;

сходи;

вихід у трубку;

проростання насіння;

молочна стиглість;

повна стиглість;

воскова стиглість;

колосіння;

цвітіння.

Фаза розвитку зернових культур

 1.  

 

 1.  

 

 1.                

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

 1.  

 

8.

 

9.

 

 

 

 1. Пригадайте зміст технологічних операцій при вирощуванні соняшнику і заповніть пропущені дані в орієнтовній таблиці

Мета заходу

Технологічна операція

Терміни робіт

Розпушування ґрунту, знищення бур’янів

Культивація міжрядь

 

Підтягування вологи

 

Одночасно з сівбою

Прискорення дозрівання

 

Коли вологість насіння знизиться до 300/0

 

Протруювання насіння

Перед сівбою

 

Лущення стерні

Після збирання попередника

 

Внесення гербіцидів

При появі бур’янів

Знищення сходів бур’янів

Сліпе боронування

 

Перевертання, розпушування і перемішування  ґрунту для збільшення його об’єму і пористості.

 

2-3 тижні після лущення

Розпушення, вирівнювання, ущільнення верхнього шару ґрунту, утворення щільного ложа для насіння

 

Перед сівбою, після внесення гербіцидів

 

боронування

Рано на весні

 

 

9. Задачі

 1.Визначити тяговий опір плуга ПЛН-3-35 під час оранки чорнозему на глибину 20 см, Кпп= 60 кН/м2

2.Розрахувати довжину вильоту правого маркера сівалки СУПН-8, якщо відстань між серединами ободів передніх коліс становить 1,2м.

3. Визначити наважку насіння Н(кг), яку сівалка СЗ-3,6 повинна висіяти при нормі висіву 200 кг/га насіння за 15 обертів  колеса якщо діаметр колеса ДК = 1,22м

4. Розрахувати змінну витрату палива, коли годинна витрата палива під час виконання основного технологічного процесу становить 20 л, переїздів, поворотів – 10 л, простою трактора з працюючим двигуном – 2,5 л.

Тривалість роботи завантаженням – 6 год, холостого ходу – 1 год, простій трактора з працюючим двигуном – 1 год.

10.Уявіть себе керівником сільськогосподарського господарства і запропонуйте способи підвищення продуктивності роботи МТА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агротехнологія

олімпіада 2018

Тестові завдання

 1. Визначити генеративні органи рослин:
  • квіти;
  • корінь;
  • плоди;
  • насіння;
  • стебло.
 2. Визначити, які з рослин належать до родини бобових:
 • горох;
 • рис;
 • сорго;
 • нут;
 • квасоля;
 • жито.
 1. Паренхіма це:
 • комплексне добриво;
 • губчасте волокно стебла соняшника;
 • системний гербіцид.
 1. Які рослини належать до кормових коренеплодів?
 • буряки;
 • бруква;
 • огірки;
 • морква.
 1. Визначити однорічні овочеві культури:
 • капуста;
 • кавун;
 • перець;
 • буряк столовий;
 • морква.
 1. Визначити дворічні овочеві культури:
 • томат;
 • огірок;
 • кавун;
 • буряк столовий;
 • морква.
 1. До яких культур відносять цукрові буряки?
 • олійні культури;
 • технічні культури;
 • прядивні культури.
 1.  Визначити кормову культуру з групи бобових:
 • суданка;
 • люпин;
 • люцерна.
 1. Який препарат застосовують проти вилягання пшениці?
 • ;
 • ретардант;
 • гербіцид.
 1. Яка з цих культур більш холодостійка?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.
 1. Яка з цих культур менше реагує на повторні посіви?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.
 1. Яка з цих культур накопичує азот в корені з повітря?
 • пшениця;
 • ячмінь;
 • горох.
 1.  Назвіть найкращі попередники під озиму пшеницю:
 • соняшник;
 • чистий пар;
 • горох;
 • озима пшениця.
 1. Вказати попередник соняшнику в сівозміні:
 • колосові культури;
 • просапні культури;
 • пар.
 1. Визначити температуру ґрунту для сівби буряків:
 • 3-40 С;  4-5*?!
 • 5-60  С;
 • 6-80 С.
 1. Що сіють після соняшнику в сівозміні?
 • колосові;
 • просапні;
 • обробляють грунт під пар.
 1. Якими сівалками сіють кукурудзу?
 • СЗ-З,6;
 • СУПН-8;
 • ССТ-12;
 • СПЧ-6.
 1. Якими сівалками сіють буряки?
 • СУПН-6;
 • ССТ-12;
 • СЗ-3,6.
 1. Вказати, якими сівалками не виконують посів соняшника:
 • СЗ-З,6;
 • СУПН-8;
 • ССТ-12;
 • СПЧ-6.
 1. Вказати марку 8-рядкового просапного культиватора:
 • КРН-4,2;
 • КРН-5.6;
 • КРН-8.4.
 1. Що треба знати, щоб правильно скласти МТА?
 • зусилля трактора;
 • кількість робітників;
 • опір сільськогосподарської машини; знаряддя;
 • розмір поля.
 1. Частина загінки, що виділена для поворотів агрегату ( як правило на холостому ходу) :
 • поворотна смуга;
 • контрольна лінія;
 • траса.
 1. Назвіть агрегат, двигун і передавальний механізм якого встановлені на шасі робочої машини:
  • напівначіпний;
  • самохідний;
  • причіпний;
  • начіпний.
 2.  На яку одиницю треба розраховувати витрату палива?
  • агрегат;
  • кілометр;
  • гектар.
 3. Вказати спосіб руху МТА під час оранки:
 • круговий;
 • човниковий;
 • всклад.
 1. В яких випадках розкидач добрив завантажують з двох сторін поля
 • Якщо довжина шляху розкидання добрив кратна довжині гону і парна;
 • Якщо довжина шляху розкидання добрив кратна довжині гону і непарна;
 • Якщо довжина шляху розкидання добрив некратна довжині гону і непарна.
 1.  Чи зміниться норма внесення добрив, якщо агрегат ПОМ-630+МТЗ-80 перейде на підвищену  швидкість руху трактора?
 • збільшиться;
 • зменшиться;
 • не зміниться.
 1.  Який кут атаки дискового лущильника необхідно встановити на лущенні стерні при максимальній глибині обробітку?
  • 15-200;
  • 300;
  • 350..
 2.  Коли необхідно опускати плуг після повороту?
  • за 1 м до контрольної борозни;
  • коли перший корпус підійде до контрольної борозни;
  • коли другий корпус пройде контрольну борозну.
 3. На яку ширину встановлюють колію трактора МТЗ-80 під час оранки з плугом ПЛН-3-35?
 • 1400мм, якщо ширина захвату плуга 90 см;
 • 1400мм, якщо ширина захвату плуга 105 см;
 • 1500мм, якщо ширина захвату плуга 90 см.
 1. Назвіть основну операцію, яка проводиться під час лущення:
 • підгортання розрихленого ґрунту до рослин;
 • подрібнення рослинних залишок разом з розпушуванням ґрунту;
 • глибоке розпушування ґрунту;
 • розпушування ґрунту на глибину 2-8 см.
 1. Які заходи обробітку ґрунту проводяться після появи сходів зернових?
 • лущення;
 • боронування;
 • підгортання;
 • оранка.
 1. На яку глибину проводять оранку під кукурудзу?
 • 22-25 см;
 • 25-27 см;
 • 27-30см.
 1. В якому напрямку боронують посіви кукурудзи для знищення ґрунтової кірки та сходів бур’янів?
 • уздовж рядків;
 • упоперек рядків;
 • не має значення.
 1. Чи змінюють зазор у молотильному апараті комбайна ДОН-1500 при переході з пшениці на горох?
 • зменшують;
 • збільшують;
 • не змінюють.
 1. Яка ширина міжрядь посівів кукурудзи?
 • 50 см;
 • 60 см;
 • 70 см
 1. Які добрива відносять до мінеральних?
 • нітрофоска;
 • суперфосфат;
 • курячий послід;
 • аміачна селітра;
 • ризоторфін;
 • сидерати.
 1. Яке призначення ретардантів?
 • для боротьби з бур’янами;
 • для знищення шкідників;
 • для запобігання вилягання посівів;
 1. Як називається хімічне обезводнення соняшнику?
 • дезінфекція;
 • десикація;
 • інкрустування.
 1.                 Які добрива відносяться до органічних?
 • калійна селітра;
 • пташиний послід;
 • суперфосфат;
 • гній;
 • амонізований суперфосфат.
 1.                 Для хімічного знешкодження бур’янів застосовують:
 • гербіциди;
 • фунгіциди;
 • інсектициди.
 1.                 Як називається здатність ґрунту змінювати свою форму у вологому стані під дією зовнішньої сили та зберігати набуту після усунення цієї дії?
  • набрякання;
  • липкість;
  • пластичність;
  • зв’язність;
  • твердість.
 2.                 Яка форма води доступна для рослин?
 • гравітаційна;
 • гігроскопічна;
 • капілярна. ;
 1.                 Яка біологічна група багаторічних бур’янів розмножується переважно підземними стеблами
 • повзучі;
 • коренепаросткові;
 • стрижнекореневі;
 • коренемичкуваті;
 • кореневищні.
 1.                 Як називається сільськогосподарська культура або пар, яка займала дане поле в попередньому році?
 • підсівна;
 • озима;
 • основна;
 • попередник;
 • повторна.
 1.                 Які технологічні операції відбуваються при плоскорізному обробітку ґрунту?
 • рихлення;
 • перемішування;
 • кришення;
 • збереження стерні;
 • вирівнювання ґрунту.
 1.                 Назвіть прийоми поверхневого обробітку ґрунту
 • лущення, культивація, боронування;
 • фрезерування, плантажна оранка;
 • плоско різний обробіток, культурна оранка;
 • коткування, шлейфування.
 1.                 Назвіть прийоми основного обробітку ґрунту
 • культивація, боронування;
 • лущення;
 • оранка, безполицева оранка;
 • плоскорізний обробіток.
 • мінімальний обробіток.
 1.                 Який зяблевий обробіток ґрунту проводиться після збирання кукурудзи, соняшнику та інших високостебельних культур
 • лущення, оранка;
 • оранка, лущення;
 • оранка;
 • безполицевий обробіток ґрунту.
 1.                 Для нейтралізації кислотності ґрунту ґрунти
 • гіпсують;
 • вапнують;
 • удобрюють.
 1.                 Фунгіциди використовують для боротьби з
 • бур’янами;
 • хворобами;
 • шкідниками.
 1.                 Підготовка насіння до сівби включає прийоми
 • очищення і сортування;
 • калібрування і протруювання;
 • дражування і інкрустація;
 • заморожування;
 • просмажування.
 1.                 До культур середнього строку сівби відносять
 • овес, ячмінь, горох;
 • кукурудза, соя, гречка;
 • рис, кавун, диня;
 • соняшник.
 1.                 На яку глибину слід загортати насіння кукурудзи
 • 8-10 см
 • 6-7 см
 • 2-3 см
 1.                 Яким способом сіють буряки?
 • рядковим;
 • пунктирним;
 • вузькорядним.
 1.                 Яким культиватором слід виконувати міжрядний обробіток кукурудзи, якщо вона була посіяна сівалкою СУПН-8?
 • КРН-4,2;
 • КРН-5,6;
 • КРН-8,4.
 1.                 Якщо рНгрунтового розчину дорівнює 7, то такий грунт:
 • кислий;
 • лужний;
 • нейтральний.

 

 

 1.                 Мінімальний обробіток ґрунту це
 • зменшення кількості і глибини обробітків, суміщення операцій в одному проході МТА, використання гербіцидів;
 • поглиблення орного шару ґрунту без вивертання глибоких шарів;
 • плоскорізний обробіток.
 1.                 Назвіть схему руху орного агрегату, коли оранку виконують від середини поля до бокових сторін, рухаючись з поворотами направо,при цьому посеред поля утворюється звальна борозна.
 • всклад;
 • врозгін;
 • комбінований.
 1.                 Мінеральні добрива, залежно від  основного вміщувального елементу, бувають ______________ , фосфорні, калійні.
 • кислотні;
 • вапняні;
 • азотні.

 

Творчі   завдання

 1. Назвіть агротехнічні вимоги до внесення добрив.

Для забезпечення  якості роботи під час внесення добрив необхідно дотримуватись таких агротехнічних вимог:

 • вносити добрива необхідно у стислі агростроки;
 • вносити добрива суцільно, рівномірно по поверхні ґрунту ; дозволене відхилення для розкидачів добрив ± 25%;
 • дотримуватись заданої норми внесення добрив; дозволене відхилення ±10%;
 • мінеральні добрива повинні бути сухими, сипучими, не мати  сторонніх домішок – каміння, залишків тари та ін.;
 • розмір гранул мінеральних добрив не повинен бути більше 3 мм.
 • суміші мінеральних добрив при розкиданні не повинні розділятися на складові компоненти;
 • органічні добрива необхідно заорювати впродовж 2 годин; мінеральні (азотні добрива) – впродовж 12 годин;
 • рідкі аміачні добрива необхідно вносити на глибину не менше 8-12см, щоб аміак мав зв’язок   з ґрунтом.
 1. З якою метою змінюють кут атаки дискового лущильника? Який він буває? В залежності від яких умов слід вибирати ту чи іншу величину кута атаки?

Чим  більший кут атаки, тим більше кришиться грунт і повніше підрізаються  рослинні рештки. Для лущення стерні кут атаки повинен бути 350, на мало засмічених полях його зменшують до 300, на обробітку парів, розкришуванні глиб після оранки, коли лущильник використовується в якості борони, 15-200. Для збільшення кута атаки довжину тяг зменшують, і, навпаки – для зменшення кута атаки, довжину тяг збільшують.

 

 

 1. Як в польових умовах перевірити правильність установки розкидача

 1-РМГ- 4 на задану норму внесення добрив?

Щоб відрегулювати норму висіву, змінюють розмір щілини над транспортером, переміщуючи шиберну заслонку , і передаточне число  ланцюгових передач приводу транспортера. В польових умовах норму висіву перевіряють по довжині шляху, що пройшов агрегат до спорожнення

 S=10 000G/BQ.

 

 Якщо пройдений агрегатом шлях більший розрахункового, подачу добрив збільшують, якщо менше – то зменшують.

 

 

 1. Доберіть пари в системі «об’єкт-машина + об’єкт - робочий орган» та розмістіть їх у порядку послідовного виконання операцій обробітку ґрунту

Набір об’єктів: 1) диск; 2) корпус з полицею і грунтозаглиблювачем; 

 3) борона; 4) лущильник; 5) культиватор; 6) коток; 7) плуг; 8) зуб;

9)підживлювальний ніж; 10) диск,на ободі якого розташовані шипи; 

1) «лущильник + диск»;

2) «плуг +корпус з полицею і грунтозаглиблювачем» 

 3) «борона +зуб»

4) «коток+ диск,на ободі якого розташовані шипи» 

5) «культиватор+підживлювальний ніж»

 

 

 

 

 

 1. Знайдіть помилки у твердженні:

До показників якості насіння відносять:

 1. чистота;
 2. питома маса;
 3. схожість;
 4. енергія проростання;
 5. пористість;
 6. посівна придатність;
 7. маса 1000 зерен;
 8. зв’язність;
 9. вологість;
 10.  натура;
 11.  пластичність;
 12. вирівняність;
 13.  зараженість;
 14.  вологоємкість.
 1. За  зовнішніми ознаками рослин вказати відсутність або недостатню кількість елементів, перелічених далі: P, N,Ka, Fe,Ca, Mg.

Елементи

Ознаки відсутності або недостатньої кількості елемента

 

Колір листя блідо-зелений або жовтувато-зелений. Верхні частини листя жовтіють, листя невеликих розмірів, рано опадає. Злакові рослини погано кущаться, ростуть повільно.

 

Листя темно-зеленого, майже чорного кольору, верхні частини листя відмирають. В кольорі листя з’являються червоні, пурпурові, фіолетові відтінки. Рослини низькорослі.

 

Верхні частини листя пожовклі. По краю листя бурий «опік», краї  листя закручені до низу, листя зморщене.

 

Пошкодження верхніх бруньок. Відмирання верхніх бруньок і коренів.

 

Листя світле, між жилками світло-жовті, червоні, фіолетові смужки. Листя має багряний колір.

 

Між жилками листя рівномірне побіління тканини. Листя блідо-зеленого кольору

 

За  зовнішніми ознаками рослин вказати відсутність або недостатню кількість елементів, перелічених далі: P, N,Ka, Fe,Ca, Mg.

Елементи

Ознаки відсутності або недостатньої кількості елемента

N

Колір листя блідо-зелений або жовтувато-зелений. Верхні частини листя жовтіють, листя невеликих розмірів, рано опадає. Злакові рослини погано кущаться, ростуть повільно.

P

Листя темно-зеленого, майже чорного кольору, верхні частини листя відмирають. В кольорі листя з’являються червоні, пурпурові, фіолетові відтінки. Рослини низькорослі.

Ka

Верхні частини листя пожовклі. По краю листя бурий «опік», краї  листя закручені до низу, листя зморщене.

Ca

Пошкодження верхніх бруньок. Відмирання верхніх бруньок і коренів.

Mg

Листя світле, між жилками світло-жовті, червоні, фіолетові смужки. Листя має багряний колір.

Fe

Між жилками листя рівномірне побіління тканини. Листя блідо-зеленого кольору

 1. Розмістіть фази росту хлібних злакових культур у порядку їх настання:

кущіння;

сходи;

вихід у трубку;

проростання насіння;

молочна стиглість;

повна стиглість;

воскова стиглість;

колосіння;

цвітіння.

 

Фаза розвитку зернових культур

 1.  

 

 1.  

 

 1.           

 

 1.                     

 

 1.                     

 

 1.                     

 

 1.                     

 

8.

 

9.

 

 

 

 

Фаза розвитку зернових культур

1.

проростання насіння;

2.

сходи;

3.

кущіння;

4.

вихід у трубку;

5.

колосіння;

6.

Цвітіння;

7.

молочна стиглість;

8.

воскова стиглість;

9.

повна стиглість.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Пригадайте зміст технологічних операцій при вирощуванні соняшнику і заповніть пропущені дані в орієнтовній таблиці

Мета заходу

Технологічна операція

Терміни робіт

Розпушування ґрунту, знищення бур’янів

Культивація міжрядь

 

Підтягування вологи

 

Одночасно з сівбою

Прискорення дозрівання

 

Коли вологість насіння знизиться до 300/0

 

Протруювання насіння

Перед сівбою

 

Лущення стерні

Після збирання попередника

 

Внесення гербіцидів

При появі бур’янів

Знищення сходів бур’янів

Сліпе боронування

 

Перевертання, розпушування і перемішування  ґрунту для збільшення його об’єму і пористості.

 

2-3 тижні після лущення

Розпушення, вирівнювання, ущільнення верхнього шару ґрунту, утворення щільного ложа для насіння

 

Перед сівбою, після внесення гербіцидів

 

боронування

Рано на весні

 

Мета заходу

Технологічна операція

Терміни робіт

Розпушування ґрунту, знищення бур’янів

Культивація міжрядь

З появою бур’янів та ущільнення ґрунту

Підтягування вологи

Коткування

Одночасно з сівбою

Прискорення дозрівання

Десикація

Коли вологість насіння знизиться до 300/0

Для боротьби з шкідниками та хворобами

Протруювання насіння

Перед сівбою

Розпушування верхнього шару грунту, подрібнення, часткове перевертання та перемішування грунту, знищення яєць личинок шкідників с/г культур, провокування насіння бур’янів до проростання  з послідуючим знищенням їх при оранці. Лущення полегшує доступ вологи та повітря до нижніх шарів грунту, знижує засміченість ланів

Лущення стерні

Після збирання попередника

Знищення сходів бур’янів хімічним способом

Внесення гербіцидів

При появі бур’янів

Знищення сходів бур’янів

Сліпе боронування

Після сівби, до сходів

Перевертання, розпушування і перемішування  ґрунту для збільшення його об’єму і пористості.

Оранка

2-3 тижні після лущення

Розпушення, вирівнювання, ущільнення верхнього шару ґрунту, утворення щільного ложа для насіння

Передпосівна культвація

Перед сівбою, після внесення гербіцидів

Розпушування грунту, утримання вологи в грунті

Боронування

Рано на весні

 

9. Задачі

 1.Визначити тяговий опір плуга ПЛН-3-35 під час оранки чорнозему на глибину 20 см, Кпп= 60 кН/м2

  12,6

 

 

2.Розрахувати довжину вильоту правого маркера сівалки СУПН-8, якщо відстань між серединами ободів передніх коліс становить 1,2м.

Мпр = +т=+ 0,7=2,9м

3. Визначити наважку насіння Н(кг), яку сівалка СЗ-3,6 повинна висіяти при нормі висіву 200 кг/га насіння за 15 обертів  колеса якщо діаметр колеса ДК = 1,22м

 

= 4,14 (кг)

4. Розрахувати змінну витрату палива, коли годинна витрата палива під час виконання основного технологічного процесу становить 20 л, переїздів, поворотів – 10 л, простою трактора з працюючим двигуном – 2,5 л.

Тривалість роботи завантаженням – 6 год, холостого ходу – 1 год, простій трактора з працюючим двигуном – 1 год.

132,5 літра

10.Уявіть себе керівником сільськогосподарського господарства і запропонуйте способи підвищення продуктивності роботи МТА.

 

                         Агротехнологія

                          олімпіада 2018

 1. Визначити генеративні органи рослин
 2. До хлібів першої групи за біологічними та морфологічними властивостями відносяться зернові культури:
 3. До хлібів другої групи за біологічними та морфологічними властивостями відносяться зернові культури:
 4.  Визначити, які з рослин належать до родини бобових:
 5. Який препарат застосовують проти вилягання пшениці?
 6. Яка з цих культур більш холодостійка?
 7. Яка з цих культур менше реагує на повторні посіви?
 8. Яка з цих культур менше реагує на строки сівби?
 9. Яка з цих культур накопичує азот в корені з повітря?
 10. Вказати найкращий попередник в умовах недостатнього зволоження:
 11. кращим попередником для столових коренеплодів є:
 12.  визначити дворічні овочеві культури
 13. до яких культур відносять цукрові буряки?
 14.  Визначити багаторічну траву на корм з групи бобових
 15.  вказати районований сорт озимої пшениці
 16.  Назвати однорічні бобові трави
 17. назвати багаторічні злакові
 18. які рослини належать до кормових коренеплодів
 19. визначити однорічні овочеві культури
 20. частина загінки, що виділена для поворотів агрегату ( як правило на холостому ході)
 21. Які агрегати використовують для сівби та садіння:
 22. Назвіть агрегат, машина – знаряддя якого має власну ходову частину, що повністю сприймає масу цієї машини
 23.  Назвіть агрегат, двигун і передавальний механізм якого встановлені на шасі робочої машини:
 24.  На яку одиницю треба розраховувати витрату палива
 25. Якою літерою позначають продуктивність праці одиниці площини?
 26. Вказати одиницю виміру продуктивності агрегату
 27. Вказати спосіб руху МТА під час оранки
 28. В яких випадках розкидач добрив завантажують з двох сторін поля
 29.  Чи зміниться норма внесення добрив, якщо агрегат ПОМ-630+МТЗ-80 перейде на підвищену  швидкість руху трактора
 30.  Який кут атаки дискового лущильника необхідно встановити на лущенні стерні
 31. мінеральні добрива, залежно від  основного вміщувального елементу, бувають ______________ , фосфорні, калійні
 32. Яке призначення ретардантів?
 33.  Як називається хімічне обезводнення соняшнику?
 34. Які добрива відносяться до органічних?
 35. Мінеральні добрива – це добрива, отримані з ______________ речовин, шляхом хімічної або механічної переробки:
 36.  Для хімічного знешкодження бур’янів застосовують:
 37. Назвіть способи, за якими вода подається на зрошувальні ділянки:
 38. Яка тривалість робочого дня комірника складу пестицидів?
 39. На яку глибину проводять оранку під кукурудзу?
 40. В якому напрямку боронують посіви кукурудзи для знищення грунтової кірки та сходів бур’янів?
 41. Чи змінюють зазор у молотильному апараті комбайна СК – 5А при переході з пшениці на горох?
 42. Яка ширина міжрядь посівів кукурудзи?
 43. Які добрива відносять до мінеральних?
 44.  Визначити вагову норму озимої пшениці
 45. Вказати, якими сівалками не виконують посів соняшника
 46. Вказати марку 8-рядкового просапного культиватора?
 47. Що треба знати, щоб правильно скласти МТА?
 48.  Назвіть найкращі попередники під озиму пшеницю
 49. Вказати попередник соняшнику в сівозміні
 50.  В якій фазі розвитку соняшнику йому необхідно більше вологи і поживних речовин?
 51. визначити норму висіву люцерни, кг/га
 52. Визначити температуру ґрунту для сівби буряків
 53.  Вказати норму висіву буряків, кг/га
 54.  вказати період вегетації соняшнику, дні
 55. Що сіють після соняшнику в сівозміні?
 56. Якими сівалками сіють кукурудзу?
 57. Якими сівалками сіють буряки?
 58.  На яку ширину встановлюють колію трактора МТЗ-80 під час оранки з плугом ПЛН-3-35?
 59. Назвіть основну операцію, яка проводиться під час лущення
 60. які заходи обробітку ґрунту проводяться після появи сходів?

 

                      Агротехнологія

                          олімпіада 2018

 1. Визначити генеративні органи рослин:
  • квіти;
  • корінь;
  • плоди;
  • насіння;
  • стебло.
 2. До хлібів першої групи за біологічними та морфологічними властивостями відносяться зернові культури:
 • пшениця;
 • жито;
 • кукурудза;
 • сорго.
 1. До хлібів другої групи за біологічними та морфологічними властивостями відносяться зернові культури:
 • озима пшениця;
 • просо;
 • ячмінь;
 • цукровий буряк;
 • сорго.
 1.  Визначити, які з рослин належать до родини бобових:
 • горох;
 • рис;
 • сорго;
 • нут;
 • квасоля;
 • жито.
 1. Назвати однорічні бобові трави:
 • суданська трава;
 • середела;
 • вика;
 • люцерна.
 1. Назвати багаторічні злакові:
 • середела;
 • м’ятлик лучний;
 • вика;
 • тимофіївка лучна;
 • райграс пасовищний.
 1. Які рослини належать до кормових коренеплодів?
 • буряки;
 • бруква;
 • огірки;
 • морква.

 

 1. Визначити однорічні овочеві культури:
 • капуста;
 • кавун;
 • перець;
 • буряк столовий;
 • морква.
 1. Визначити дворічні овочеві культури:
 • помідор;
 • огірок;
 • кавун;
 • буряк столовий;
 • морква.
 1. До яких культур відносять цукрові буряки?
 • олійні культури;
 • технічні культури;
 • прядивні культури.
 1.  Визначити багаторічну траву на корм з групи бобових:
 • суданка;
 • люпин;
 • люцерна.
 1. Вказати районований сорт озимої пшениці:
 • Безоста;
 • Топаз;
 • Неосипаючий.
 1. Який препарат застосовують проти вилягання пшениці?
 • ТУР;
 • ретардант;
 • гербіцид.
 1. Яка з цих культур більш холодостійка?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.
 1. Яка з цих культур менше реагує на повторні посіви?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.

 

 1. Яка з цих культур менше реагує на строки сівби?
 • озима пшениця;
 • озиме жито;
 • озимий ячмінь.
 1. Яка з цих культур накопичує азот в корені з повітря?
 • пшениця;
 • ячмінь;
 • горох.
 1. Вказати найкращий попередник в умовах недостатнього зволоження грунту:
 • чорний пар;
 • зайнятий пар;
 • горох.
 1. Кращим попередником для столових коренеплодів є:
 • кореневі коренеплоди;
 • озима пшениця;
 • огірки;
 • соняшник.
 1.  Назвіть найкращі попередники під озиму пшеницю:
 • соняшник;
 • чистий пар;
 • горох;
 • озима пшениця.
 1. Вказати попередник соняшнику в сівозміні:
 • колосові культури;
 • просапні культури;
 • пар.
 1.  В якій фазі розвитку соняшнику йому необхідно більше вологи і поживних речовин?
 • сходів; ;
 • цвітіння;
 • визрівання.
 1. Визначити норму висіву люцерни, кг/га:
 • 10-12;
 • 18-20;
 • 30-35.
 1. Визначити температуру грунту для сівби буряків:
 • 3-40 С;
 • 5-60  С;
 • 6-80 С.
 1. Вказати норму висіву буряків, кг/га:
 • 7-10;
 • 6-7;
 • 3-4.
 1.  Вказати період вегетації соняшнику, дні:
 • 80 – 100;
 • 100-130;
 • 130-150.
 1. Що сіють після соняшнику в сівозміні?
 • колосові;
 • просапні;
 • обробляють грунт під пар.
 1. Якими сівалками сіють кукурудзу?
 • СЗ-З,6;
 • СУПН-8;
 • ССТ-12;
 • СПЧ-6.
 1. Якими сівалками сіють буряки?
 • СУПН-6;
 • ССТ-12;
 • СЗ-3,6.
 1. Визначити вагову норму озимої пшениці:
 • 10 – 15 кг/га;
 • 75 – 100 кг/га;
 • 220-240 кг/га;
 • 855-910 кг/га.
 1. Вказати, якими сівалками не виконують посів соняшника:
 • СЗ-З,6;
 • СУПН-8;
 • ССТ-12;
 • СПЧ-6.
 1. Вказати марку 8-рядкового просапного культиватора:
 • КРН-4,2;
 • КРН-5.6;
 • КРН-8.4.
 1. Що треба знати, щоб правильно скласти МТА?
 • зусилля трактора;
 • кількість робітників;
 • опір сільськогосподарської машини; знаряддя;
 • розмір поля.
 1. Частина загінки, що виділена для поворотів агрегату ( як правило на холостому ходу) :
 • поворотна смуга;
 • контрольна лінія;
 • траса.
 1. Які агрегати використовують для сівби та садіння?
  • посівні і садильні;
  • агротехнічні;
  • біологічні.
 2. Назвіть агрегат, машина – знаряддя якого має власну ходову частину, що повністю сприймає масу цієї машини:
  • напівначіпний;
  • начіпний;
  • причіпний;
  • самохідний.
 3.  Назвіть агрегат, двигун і передавальний механізм якого встановлені на шасі робочої машини:
  • напівначіпний;
  • самохідний;
  • причіпний;
  • начіпний.
 4.  На яку одиницю треба розраховувати витрату палива?
  • агрегат;
  • кілометр;
  • гектар.
 5. Якою літерою позначають продуктивність праці одиниці площини?
  • Н, га;
  • П,га;
  • П, т.
 6. Вказати одиницю виміру продуктивності агрегату:
  • га/люд-год;
  • га/год;
  • га/зміну.
 7. Вказати спосіб руху МТА під час оранки:
 • круговий;
 • човниковий;
 • всклад.
 1. В яких випадках розкидач добрив завантажують з двох сторін поля

Якщо довжина шляху розкидання добрив кратна довжині гону і парна;

Якщо довжина шляху розкидання добрив кратна довжині гону і непарна;

Якщо довжина шляху розкидання добрив некратна довжині гону і непарна.

 

 1.  Чи зміниться норма внесення добрив, якщо агрегат ПОМ-630+МТЗ-80 перейде на підвищену  швидкість руху трактора?
 • збільшиться;
 • зменшиться;
 • не зміниться.
 1.  Який кут атаки дискового лущильника необхідно встановити на лущенні стерні?
  • 15-200;
  • 300;
  • 350..
 2.  Коли необхідно опускати плуг після повороту?
  • за 1 м до контрольної борозни;
  • коли перший корпус пройде контрольну борозну;
  • коли другий корпус пройде контрольну борозну.
 3. На яку ширину встановлюють колію трактора МТЗ-80 під час оранки з плугом ПЛН-3-35?
 • 1400мм, якщо ширина захвату плуга 90 см;
 • 1400мм, якщо ширина захвату плуга 150 см;
 • 1500мм, якщо ширина захвату плуга 90 см.

 

 1. Назвіть основну операцію, яка проводиться під час лущення:
 • підгортання розрихленого грунту до рослин;
 • подрібнення рослинних залишок разом з розпушуванням грунту;
 • глибоке розпушування грунту;
 • розпушування грунту на глибину 2-8 см.

 

 1. Які заходи обробітку грунту проводяться після появи сходів?
 • лущення;
 • боронування;
 • підгортання;
 • оранка.
 1. На яку глибину проводять оранку під кукурудзу?
 • 22-25 см;
 • 25-27 см;
 • 27-30см.
 1. В якому напрямку боронують посіви кукурудзи для знищення грунтової кірки та сходів бур’янів?
 • уздовж рядків;
 • упоперек рядків;
 • не має значення.
 1. Чи змінюють зазор у молотильному апараті комбайна СК – 5А при переході з пшениці на горох?
 • зменшують;
 • збільшують;
 • не змінюють.
 1. Яка ширина міжрядь посівів кукурудзи?
 • 50 см;
 • 60 см;
 • 70 см

 

 1. Які добрива відносять до мінеральних?
 • нітрофоска;
 • суперфосфат;
 • курячий послід;
 • аміачна селітра;
 • ризоторфін;
 • сидерати.
 1. Мінеральні добрива, залежно від  основного вміщувального елементу, бувають ______________ , фосфорні, калійні.
 • кислотні;
 • вапняні;
 • азотні.
 1. Яке призначення ретардантів?
 • для боротьби з бур’янами;
 • для знищення шкідників;
 • для регулювання росту рослин.
 1.  Як називається хімічне обезводнення соняшнику?
 • дезінфекція;
 • десикація;
 • інкрустування.
 1. Які добрива відносяться до органічних?
 • калійна селітра;
 • пташиний послід;
 • суперфосфат;
 • гній;
 • амонізований суперфосфат.

 

 1. Мінеральні добрива – це добрива, отримані з ______________ речовин, шляхом хімічної або механічної переробки:
 • мінеральних;
 • органічних;
 • рослинних.
 1.  Для хімічного знешкодження бур’янів застосовують:
 •         гербіциди;
 •         фунгіциди;
 •         інсектициди.

 

 1. Назвіть способи, за якими вода подається на зрошувальні ділянки:
 •          дощування;
 •          поверхневий;
 •          зрошувальний;
 •          підземний.

 

 1. Яка тривалість робочого дня комірника складу пестицидів?
  • 2 години;
  • 3 години;
  • 4 години.

 

 1.  Як називається здатність грунту змінювати свою форму у вологому стані під дією зовнішньої сили та зберігати набуту після усунення цієї дії?
  • набрякання;
  • липкість;
  • пластичність;
  • зв’язність;
  • твердість.
 2. Яка форма води доступна для рослин?
 • гравітаційна; ;
 • гігроскопічна;
 • капілярна. ;
 1.  Яка біологічна група багаторічних бур’янів розмножується переважно підземними стеблами
 • повзучі;
 • коренепаросткові;
 • стрижнекореневі;
 • коренемичкуваті;
 • кореневищні.

 

 1.  Як називається сільськогосподарська культура або пар, яка займала дане поле в попередньому році?
 • підсівна;
 • озима;
 • основна;
 • попередник;
 • повторна.
 1.  Які технологічні операції відбуваються при плоскорізному обробітку грунту?
 • рихлення;
 • перемішування;
 • кришення;
 • збереження стерні;
 • вирівнюваннягрунту.
 1.  Назвіть прийоми поверхневого обробітку грунту
 • лущення, культивація, боронування;
 • фрезерування, плантажна оранка;
 • плоско різний обробіток, культурна оранка;
 • коткування, шлейфування.

 

 1. Назвіть прийоми основного обробітку грунту
 • культивація, боронування;
 • лущення;
 • оранка, безполицева оранка;
 • плоско різний обробіток.
 1.  Як називається обробіток грунту, який проводиться в літньо -осінній період під посів ярих культур в наступному році
 • основний;
 • зяблевий; ;
 • передпосівний;
 • мінімальний.
 1.  Який зяблевий обробіток грунту проводиться після збирання кукурудзи, соняшнику та інших високостебельних культур
 • лущення, оранка;
 • оранка, лущення;
 • оранка;
 • безполицевий обробіток грунту.

 

 1.  До зернових культур відносять
 • соняшник, гречка;
 • кукурудза, рис;
 • ячмінь, овес, пшениця, жито.

 

 1.  Сповільнений ріст і розвиток рослин, світло-зелені листки, знижена інтенсивність кущіння у злакових, у плодових опадає зав’язь при
 • фосфорному голодуванні;
 • азотному голодуванні;
 • калійному голодуванні.

 

 

 1.  Для нейтралізації кислотності грунту грунти
 • гіпсують;
 • вапнують;
 • удобрюють.

 

 1.  Фунгіциди використовують для боротьби з
 • бур’янами;
 • хворобами;
 • шкідниками.

 

 1. Підготовка насіння до сівби включає прийоми
 • очищення і сортування;
 • калібрування і протруювання;
 • дражування і інкрустація;
 • заморожування;
 • просмажування.

 

 1.  До культур середнього строку сівби відносять
 • овес, ячмінь, горох;
 • кукурудза, соя, гречка;
 • рис, кавун, диня;
 • соняшник.

 

 1. На яку глибину слід загортати насіння кукурудзи
 • 8-10 см
 • 6-7 см
 • 2-3 см
 1. Початок інтенсивного росту стебла у зернових культур
 • кущіння;
 • колосіння;
 • вихід в трубку.
 1.  Найкращим попередником для озимої пшениці є
 • зайнятий пар;
 • соняшник;
 • чорний пар.
 1. Яким способом сіють буряки
 • рядковим;
 • пунктирним;
 • вузькорядним.
 1.  До олійних відносять культури:
 • ріпак;
 •  кукурудза;
 • соняшник;
 • гірчиця;
 • рицина;
 • мак;
 • арахіс.
 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

doc
Додано
3 березня 2021
Переглядів
699
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку