15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

«Активація діяльності органів шкільного й учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку».

Про матеріал
«Активація діяльності органів шкільного й учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку». Мета:дослідити потреби, пов’язані із життям і діяльністю класу виховного процесу. Виявити потреби та інтереси, які можуть бути реалізовані в умовах класу та школи. Формування і розвиток соціальної активності, самостійності в прийнятті й реалізації рішень. Ідея.Участь в органах учнівського самоврядування. Переконання.Всі мають стати активними, знайти своє місце у справах свого колективу, школи, села,району, області, України.
Перегляд файлу

Методичне обєднання вихователів на тему:

«Активація діяльності органів шкільного й учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку».

 

Мета:дослідити потреби, пов’язані із життям і діяльністю класу виховного процесу. Виявити потреби та інтереси, які можуть бути реалізовані в умовах класу та школи. Формування і розвиток соціальної активності, самостійності в прийнятті й реалізації рішень.

Ідея.Участь в органах учнівського самоврядування.

Переконання.Всі мають стати активними, знайти своє місце у справах свого колективу, школи, села,району, області, України.

Девіз.Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!

Кл. керівник. Згідно плану ми сьогодні проводимо методичне обєднання на тему: «Активація діяльності органів шкільного й учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку».

Учнівське самоврядування – форма організації життєдіяльності колективу учнів, що забезпечує розвиток їхньої самостійності в прийнятті й реалізації рішень для досягнення суспільної мети.

     Беручи участь в учнівському самоврядуванні класу кожен учень повинен нести відповідальність за доручену справу, за колектив, за все, що відбувається навколо. Має бути принциповим, а значить уміти критикувати, належним чином сприймати критику, давати об’єктивну оцінку своїм вчинкам та вчинкам навколишніх, бути самостійним, залежно від конкретних умов знаходити правильне рішення, долати труднощі, вміти виявляти ініціативу, вносити в будь-яку справу свої зусилля, думки, пропозиції.

Обговорюючи дану тему ми з учнями підготували невеличку презентацію пo самоврядуванню.

Ідея.Участь в органах учнівського самоврядування.

Переконання.Всі мають стати активними, знайти своє місце у справах свого колективу, школи, села,району, області, України.

Девіз.Пропонуй! Плануй! Організовуй! Виконуй!

Лозунгом  учнівського самоврядування  є: „Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо.” Саме ці слова відповідають бажанню, прагненню наших учнів  об’єднатися навколо корисної, цікавої справи, ідеї, програми з метою вирішення своїх потреб у спілкуванні, отриманні корисної інформації додаткових знань, вмінь, навичок у захисті своїх прав в активній участі соціально-громадянських процесах сучасного суспільства.

Функції учнівського самоврядування у класі такі ж як і функції шкільного самоврядування, тільки на рівні класу.

Метою діяльності Учнівського самоврядування є:

  • засвоєння демократичних норм, традицій, принципів;
  • прилучення до загальнолюдських цінностей ;
  • формування активної особистості, котра здатна нести відповідальність за свої вчинки, громадянина України;
  • захист прав та інтересів учнів;
  • обєднання зусиль для добрих і корисних справ.

Учнівське самоврядування діє на засадах:

  • добровільного членства;
  • демократії, законності, гласності;
  • довіри і толерантності;
  • відповідальності перед громадою школи;
  • співпраці з педагогічним колективом та дирекцією школи,  батьківською громадськістю;

Повноваження учнівського самоврядування:

1. Прийняття рішень з важливих питань шкільного життя у межах своєї компетенції;

2. Внесення пропозицій з питань організації дозвілля;

3.  Координація роботи класного колективу;

4.  Піклування про дотримання прав учнів;

5.  Контроль за дотриманням учнями  культури поведінки в школі

6.  Брати участь у створенні належних умов для навчання та дозвілля учнів.

Простеживши динаміку розвитку учнівського самоврядування можна сказати, що у 7-8 кл. уже сформований актив, учні цікавляться справами класу, вже мають деякий досвід організації колективною творчою справою. Беруть участь у загальношкільних позакласних заходах.

Наш класний керівник ставить перед собою важливе завдання — сформувати надійний актив, який став би його помічником в усіх справах класу, виявив би належну активність у роботі, був би взірцем для інших у навчанні, праці й поведінці. Актив колективу-це передусім члени органів самоврядування (ядро активу), а також рядові члени колективу.

 Одним із найважливіших завдань є адаптація юного покоління до життя у системі ринкових відносин. Щоб ми могли брати участь в житті держави нас залучають до управління шкільними справами. Сучасна школа як соціальний інститут покликана забезпечити підготовку молоді до життя  в новому демократичному суспільстві. Головним її завданням є виховання особистостей, здатних удосконалити оточуючий світ, сприяти розвитку державної економіки та культури. Формування ініціативної особистості із творчим мисленням неможливе без її залучення до  управління шкільними справами. В умовах сьогодення в кожній школі є безліч питань, від вирішення яких залежить життєдіяльність учнів. Учнівське самоврядування – це спосіб та принципи організації учнівського колективу.

Одна із форм організації діяльності учнівського самоврядування – збори. Класні збори – це колективний орган самоврядування в класі, його метою є розвиток учнівського самоврядування, згуртування учнівського колективу, вироблення в школярів організаційного досвіду і навичок, формування громадської думки класу.

Основним завданням класних зборів є обговорення і вирішення питань життєдіяльності класного колективу. Учнівські збори класу найчастіше присвячуються питанням повсякденного життя: організації допомоги кому-небудь із школярів, обговоренню заходів щодо поліпшення успішності та зміцнення дисципліни, підготовці до культурно-масового заходу, випуску журналу, підсумкам навчальних занять за семестр або рік та ін. Особливо важливими є збори, присвяченіхвилюючимпитаннямсучасності, визначнимісторичнимподіям, досягненням у галузідержавотворення, питаннямморальноговиховання.

Отож ми продемонструємо класні збори.

Хід зборів

 

     Староста класу. Сьогодні проведемо чергові класні збори.

В нашому класі навчається 25 учнів.

 На збори зявилися _______, відсутні ______.

 На збори запрошенні:    директор школи Хар Микола Георгійович, заступник з виховної роботи Максімов Михайло Михайлович, практичний психолог школи Григоряк Галина Василівна, соціальний педагог Скрипчук Іванна Юрівна вихователі та класні керівники школи.

Для проведення зборів потрібно обрати робочу президію: голову зборів, секретаря зборів та члени президії.

 В кого є пропозиції щодо вибору голови зборів?

1---,2---,3---. Є ще пропозиції? Немає. Голосування.

Найбільше голосів набрав(ла): ________________

Головою зборів обрано: _________________

Ще нам потрібно обрати секретаря зборів для ведення протоколу. В кого, які будуть пропозиції?

Хто за те, щоб секретарем зборів обрати

1.___________________; 2 _______________; прошу голосувати. Найбільше голосів набрав(ла).  Секретарем зборів обрано: ___________________.

 Прошу голову та секретаря зборів зайняти свої місця. А також зайняти місце в президії прошу класного керівника.

Голова зборів. На порядок денний виносяться такі питання:

1. «Роль учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку»..

2. Інформація про виконання рішень попередніх зборів.

Перед тим як перейти до слухання даних питань, нам необхідно прийняти регламент.

Для виступу по першому питанню до _____хв.

Для обговорення до____хв.

Для заслуховування інформації по другому питанню ____хв.

Збори провести в межах 30 хв.

Хто за такий регламент прошу голосувати.

За______________

Проти___________

Прийнято.

З інформацією попершому питанню виступить староста класу Наконечна Марія.

Ст.. кл.Я як староста класу намагаюся підтримувати в класі порядок та дисципліну, при необхідності розподіляю завдання між учнями класу відповідно до їхніх доручень. Співпрацюю з класним керівником. Приділяю увагу принципу: як зробили, а не що зробили. Спільно із класним керівником аналізуємо удачі, недостатки, труднощі, причини та шляхи їх подолання.Кожен учень в класі має доручення, таким чином протягом навчального року проходить школу учнівського самоврядування. Сьогодні ми також будемо говорити про виконання даних доручень.

В класі діють такі комісії: навчальна комісія, комісія з питань культури і поведінки, організаторсько-господарська комісія, комісія з питань організації дозвілля, відділення милосердя, інформаційний відділ. Згідно виконання доручень ми обєдналися в 3 сектори: сектор «Освіта», сектор «Дозвілля», Інформаційний сектор.

Всі учасники даних комісій мають доручення і виконують свої обов’язки вправно та вчасно.

До виступів залучимо всіх учнів, вони розкажуть, як виконують свої доручення.

Голова зборів.  Які будуть питання по даному виступі?

Переходимо до обговорення.

Взяти участь в обговоренні запрошую сектор «Освіта».

Сектор «Дозвілля».

Інформаційний сектор.

________________

 Які будуть пропозиції до покращення роботи.

Хто ще бажає доповнити?

Пропонується проект рішення:

1_______________________________

2__________________________________

3_________________________________

Які будуть доповнення?

Пропоную проект рішення прийняти за основу.

Хто за таке рішення прошу голосувати.

Рішення прийнято.

   Переходимо до другого питання. Заслухаєм інформацію старости про виконання рішень попередніх зборів.

Староста класу….

Які будуть питання чи зауваження?

Питання, які виносилися на порядок денний вичерпанні.

На цьому наші збори вважаються закриті.

Класний керівник Аналіз роботи проведених зборів.

 

 

 

 

 

 

К З «Селятинська ЗОШ –інтернат І-ІІІ ступенів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичне об’єднання вихователів на тему: «Активація органів шкільного й учнівського самоврядування у зміцненні дисципліни і порядку.»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Вихователь: Пінчук Світлана Василівна

docx
Додано
13 жовтня 2019
Переглядів
300
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку