Аналіз роботи шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Про матеріал

У поданому матеріалі представлено аналіз МО та завдання на наступний навчальний рік.«Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного об'єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне соціально-педагогічне явище.

Перегляд файлу

Аналіз

шкільного методичного об’єднання
вчителів суспільно-гуманітарного циклу
за ____________ навчальний рік

«Учитель повинен усе життя працювати над самовдосконаленням», - писав В.Сухомлинський. Відомо, що лише творчий учитель може сформувати творчу особистість. Тому головним завданням методичного об’єднання є розвиток у кожного вчителя того індивідуального стилю, який характеризує його професійну майстерність як складне соціально-педагогічне явище, що згідно Стандарту базової і повної середньої освіти визначається всією структурою особистості вчителя, є синтезом різноманітних його особистісних якостей, наукової освіченості, ідейної спрямованості, фахових знань, умінь і навичок.

У методичному об'єднанні вчителів суспільно-гуманітарного циклу беруть участь 7 вчителів: Дідик Марія Миколаївна, Воскобойник Василь Васильович, Матейчук Оксана Василівна, Мельник Тетяна Вікторівна, Коломейко Галина Віталіївна, Продан Аліна Володимирівна, Бурлака Людмила Миколаївна.  Всі члени методичного об’єднання  мають вищу освіту.  2 вчителів -  вищу категорію ,один із них зі званням «старший вчитель», 3 педагогів - 1 категорію, 1 вчитель - 2 категорію, 1 – спеціаліст.

Аналізуючи роботу вчителів за минулий навчальний рік, слід відзначити, що члени методичного об'єднання ознайомлені з досвідом роботи вчителів району та області. Значна увага приділялась вивченню пояснювальних записок до навчальних програм, опрацюванню нових критеріїв оцінювання знань учнів, методичних листів та інших нормативно-правових  документів.

Шкільне методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу Росошанівського навчально-виховного комплексу, працюючи над проблемою: «Впровадження особистісно зорієнтованих технологій на уроках суспільно- гуманітарного циклу», широко використовує педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського. Особливу увагу приділяє:

▪ впровадженню ефективних форм і методів формування творчих здібностей учнів;

▪ обговоренню питань «Пошук методів для розвитку творчих здібностей, умінь учнів у процесі навчання», «Розвиток учня як особистості в умовах компетентного підходу до навчання»; «Розвиток культури мовлення на уроках»;

▪ активному і творчому трансформуванню ідеї видатного педагога В.О.Сухомлинського;

▪ проведенню засідань у формі панорами педагогічних ідей компетентного підходу до навчання;

▪ відвідуванню та обговоренню уроків членів шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

▪ створенню методичної скарбнички «Нестандартні форми роботи з учнями на уроках суспільно-гуманітарного циклу»;

▪ ознайомленню з нормативно-правовими документами та новинками методичної та навчальної літератури;

▪ проведенню творчих звітів учителів.

Всі засідання МО, а їх було проведено чотири, мали різноманітну направленість. Так перше засідання було проведено за темою «Методика викладання мови та літератури - нові підходи». Були розглянуті основні вимоги до сучасного уроку предметів суспільно-гуманітарного циклу, завдання членів методичного об’єднання у новому навчальному році. Також на засіданні було організоване ознайомлення з критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін. Вчитель української мови та літератури Дідик М.М. виступила із доповіддю «Як зробити урок успішним?» На друге засідання було винесено таку тему як « Використання на уроках української мови та літератури інтерактивних методів навчання з метою підвищення якості викладання цих предметів», метою якої є пошуки нових форм та застосування новітніх технологій на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу. Вчитель зарубіжної літератури Матейчук О.В., ознайомила присутніх із основними освітніми технологіями, які використовуються в навчальному процесі: технологія співробітництва, технологія структурованої дискусії, технологія застосування методів проектів та інші. Третє засідання було проведено у формі круглого столу «Форми співробітництва вчителя і учнів у процесі навчання на уроках суспільно - гуманітарного циклу», під час якого вчитель історії, Воскобойник В.В., виступив із доповіддю. Вчитель української мови та літератури Мельник Т.В. у формі стислої доповіді розповіла про «Використання на уроках творчих вправ, пов’язаних з розвитком мислення учнів». Останнє, четверте засідання мало тему: «Підсумки навчально-виховного процесу за навчальний рік», яке мало на меті пошуки нових шляхів підвищення ефективності уроку, творчого використання інформаційно-комп’ютерних технологій на уроках суспільно-гуманітарного циклу.

Значна увага під час роботи МО приділялася утвердженню культу рідного слова. Цьому сприяють уроки української мови та літератури вчителів Мельник Т.В., Дідик М.М., проведення різноманітних конкурсів та лінійок до Дня писемності, Дня рідної мови, проведення тижня української мови та літератури, Шевченківського тижня, позакласних заходів по предмету.

Так на уроці української  мови у 6 класі на тему «Узагальнення й систематизація знань з фразеології»(вчитель Дідик М.М.), члени МО мали змогу побачити форми і методи роботи, якими був насичений урок та побувати на віртуальній виставці «Темна конячка», де учні розвивали своє мовлення та уяву, а на уроці української мови в 11 класі «Словосполучення. Складні випадки перекладу словосполучень» (вчитель Дідик М.М.), інтегрувала українську мову з іншими науковими дисциплінами та звернула увагу учнів на правильність перекладу словосполучень з російської мови, культуру мовлення та цікавій формі провела узагальнення уроку під назвою «Крок до ЗНО».

Проводилися предметні тижні, літературні свята, конкурси, турніри допитливих. Учні школи приймали участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін.

Результатом участі учнів в учнівських олімпіадах є призові місця, які вибороли наші учні. Це Коркішко Юлія (II місце - конкурс ім. Тараса Шевченка та ІІІ місце – конкурс знавців української мови ім. П. Яцика, вчитель  Дідик М.М.), Матейчук Євген (III місце – зарубіжна література, вчитель Матейчук О.В.), Бурлака Аделіна (ІІІ місце – українська мова та література, вчитель Мельник Т.В.), Мітітюк Діана (ІІІ місце -   правознавство, вчитель Воскобойник В.В),  також учні школи є активними учасниками науково-дослідних робіт, де здобули перемоги на районному рівні (Гуцул Уляна ІІ місце «Історія мого села», вчитель Воскобойник В.В. та Комерзан Олена «Рослини-символи у творчості Тараса Шевченка», вчитель Дідик М.М.) та позапрограмових конкурсів: з української мови «Соняшник» та зарубіжної літератури «Sunflower», де учні були переможцями Всеукраїнського та регіонального рівнів.

Вчителі суспільно-гуманітарного циклу з цікавістю впроваджують у навчальний процес інноваційні методи та форми роботи, беруть активну участь у різних конкурсах.

Робота шкільного методичного об’єднання в наступному навчальному році повинна зосереджуватися на розкритті інтересів, нахилів та здібностей учнів з метою виявлення самостійної творчості кожної особистості, на подоланні розриву між теорією та практикою у вивченні дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Велика увага повинна приділятися предметам, які учні обирають для здачі на ЗНО. Вчителі повинні працювати над культурою письма та мовлення учнів.

 

 

 

 

Завдання методичного об’єднання

вчителів суспільно - гуманітарного циклу

на _________ навчальний рік

 

У ______________ навчальному році методичне об’єднання вчителів працюватиме над проблемою: «Впровадження особистісно  зорієнтованих технологій на уроках суспільно - гуманітарного циклу».

Методичне об’єднання ставить такі основні завдання на ____________ навчальний рік:

1. Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури, іноземної мови із залученням роботи волонтера, історії, формування в учнів практичних умінь і навичок, розробити заходи, присвячені Року німецької мови.

 1. Забезпечити науково - методичний підхід у підготовці учнів до ЗНО.
 2. Приділяти увагу проведенню на кожному уроці тестуванню « Крок до ЗНО».
 3. Навчати школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів, формувати у школярів уміння і навички зв’язного усного і писемного мовлення.
 4. Забезпечувати засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української літературної мови.
 5. Удосконалювати форми і методи роботи на уроках української мови, української літератури, зарубіжної літератури, творчо підходити до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.
 6.          Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.
 7.          Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.
 8.          Проводити індивідуальну роботу з обдарованими учнями і з невстигаючими учнями.
 9.     Використовуючи різні засоби, форми і методи навчання, виховувати в учнів любов до рідної мови, повагу до культури і традицій свого народу, інших народів світу.
 10.     Пропагувати і плекати любов до українського слова, дотримання учнями єдиного орфографічного і мовного режиму.

  12. Залучати волонтера для проведення певних етапів уроку.

  13. По-максимуму використовувати комп’ютерні технології на уроках.

  14. Проводити відкриті уроки та заходи по предмету для обміну досвідом.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Лозанова Олеся
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
30 серпня 2018
Переглядів
4868
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку