Аналіз уроку української мови 2 клас

Про матеріал
Аналіз уроку української мови (відкритий) Учитель: Думич Т.Н. Предмет: українська мова Клас 2 Дата: 08.02.2018 р. Тема уроку: Узагальнення знань про дієслово Тип уроку: Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок. Обладнання. Підручник М.Д. Захарійчук «Українська мова» 2клас , Київ «Грамота», 2012; ноутбук, телевізор; картки для роботи в парах(у вигляді кульок); ялинкова гілочка з прикрасами, лялька – сніговичок, іграшкові сніжинки. Мета. Узагальнити знання учнів про слова – назви дії предметів, їх роль у мовленні; закріпити уміння визначати дієслова у тексті, добирати близькі та протилежні дієслова до даного ; розвивати мовленнєві уміння, збагачуючи активний словник учнів; виховувати любов до природи рідного краю. У класі 6 учнів Присутніх – 6 (100%) Мета відвідування: особистісний підхід до учнів у процесі навчальної діяльності
Перегляд файлу

Аналіз уроку української мови (відкритий)

Учитель: Думич Т.Н.

Предмет: українська мова

Клас 2                                    Дата: 08.02.2018 р.

Тема уроку: Узагальнення знань про дієслово

Тип уроку: Узагальнення і систематизація знань, умінь і навичок.

Обладнання. Підручник М.Д. Захарійчук «Українська мова» 2клас , Київ «Грамота», 2012;  ноутбук, телевізор;  картки для роботи в парах(у вигляді кульок);  ялинкова гілочка з прикрасами, лялька – сніговичок, іграшкові  сніжинки. 

Мета. Узагальнити знання учнів про слова – назви дії предметів, їх роль у мовленні; закріпити уміння визначати дієслова у тексті, добирати близькі та протилежні дієслова до даного ; розвивати мовленнєві уміння, збагачуючи активний словник учнів; виховувати любов до природи рідного краю.

У класі 6  учнів                     Присутніх – 6 (100%)

Мета відвідування:  особистісний підхід до учнів у процесі навчальної діяльності

Хід уроку

Характеристика

 

 1.  Організаційна частина

1.Створення  емоційно – сприятливої атмосфери уроку для навчання

 Один, два, три, чотири, п’ять – прошу всіх рівненько встать!

Продзвенів уже дзвінок – починається урок!

Киньмо ж , друзі, в сніжки грати!

Будем мову ми вивчати й добрими людьми зростати!

2.Мовна розминка (робота з схемою).

 

      ІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчання.

 

 1.               Перевірка домашнього завдання.
 2.               Повідомлення теми і мети уроку.

(Бесіда вчителя).

 1.              Робота в групах

III. Узагальнення знань, умінь і навичок учнів

 1.               Технологія «Кубування»
 2.               Вибіркове списування

3.Фізкультхвилинка- відпочивалочка .(Уривок з пісні «Морозець».)

     4. Гра «Добери слово»

5.Перевірка  виконання роботи.

6. Робота в парах. Гра «Завдання снігової кульки»

7. Творча робота

IV . Підсумок  уроку

 

Учні складають речення.  Дивлячись на перше слово, утворюють вірш. Перечитують його.

Промайнув урок швиденько, то ж подумайте гарненько:

 • Що здалося вам веселим? А легеньким? А складним?
 • Яке завдання примусило вас подумати?
 • А я в свою чергу дякую вам за роботу.

                         (Рефлексія).                 

 

Аналіз роботи вчителя та учнів на уроці української мови

Робоче місце вчителя

Дошка оформлена до початку уроку, вивішені таблиці

Дотримання санітарно-гігієнічних вимог

Урок почався по дзвінку, класна кімната була провітрена, робоче місце кожного учня до початку занять було готове. Учитель грамотно і чітко оформляє записи на дошці, в журналі та в зошитах учнів.  Позитивна енергетика початку уроку.

Постановка мети уроку

Мета повно та оптимально конкретизована, похідні завдання сформульовані конкретно і однозначно, дидактично правильно і виправдано. Учні були ознайомлені с планом уроку, була дана установка учителем на продуктивну (успішну) спільну діяльність щодо досягнення мети уроку

Добір методів та прийомів навчання

Добір методів та прийомів навчання (донесення змісту навчального матеріалу до свідомості учнів) відбувався відповідно змісту навчального матеріалу та інформації про учнів: проблемно-діалогічний, пояснювально-ілюстративний, практичний.

Рівень компетентності оцінювання

Учитель використав диференційований підхід до оцінювання діяльності учнів (в системі гуманного оцінювання).

Активізація пізнавальної діяльності учнів

Відбір навчальних завдань був диференційований за характером пізнавальної діяльності (репродуктивний, реконструктивний, творчий), здійснювався оптимально з огляду на специфіку навчально-предметного змісту та його психологічного навантаження. Учитель використала евристичну бесіду, «мозковий штурм», різні конкурси.

Викладання нового матеріалу:

 

Наступність

Навчальний матеріал уроку відповідав вимогам програми.

Доступність

Весь матеріал уроку був доступним для сприйняття учнями, відповідав рівню здібностей учнів

 

 

Наявність пізнавально-творчих завдань

Були використані евристична бесіда, робота в парах – це під час перевірки домашньої роботи; під час вивчення нового матеріалу були використані вибірковий і творчий диктанти, «мозковий штурм», «робота з підручником» при підведенні підсумків уроку.

Міжпредметні зв’язки 

 Природознавство

Підбиття підсумку уроку

Підсумок уроку був проведений вчасно, носив об’ємний характер: були згадані, виявлені і усвідомлені основні компоненти діяльності учнів на уроці – зміст, тип, способи, проблеми, шляхи їх розв’язання, здобуті результати тощо. Форми здійснення підсумку уроку: індивідуальна робота.

Домашнє завдання: інструктаж

Учні отримали інструктаж з виконання домашнього завдання, які були розраховані як на «сильного» так і на «слабкого» учня.

Раціональне використання часу

Тривалість етапів є оптимальною щодо обсягу й характеру пропорційно диференційованому змісту навчального матеріалу.

Педагогічний такт

Учитель дотримується педагогічного такту, ставиться до учнів доброзичливо, толерантно, з повагою.

Впровадження інноваційних технологій

На уроці вчитель використовувала роботу в парах, різноманітні ігри і ігрові ситуації:   ігри-реконструкції, ігри-змагання (під час вибіркового і творчого диктантів, «мозковий штурм», вправа «мікрофон», гра - розминка (під час переходу від однієї частини заняття до іншої), гра – криголам, що використовувалася для встановлення атмосфери довіри.

Поурочний план

Конспект уроку був розгорнутий

Самоаналіз уроку, самоосвіта

Учителька дала повну психологічно-педагогічну характеристику класу. Охарактеризувала тему даного уроку  в контексті інших тем у системі уроків. Обґрунтувала вибір структури уроку, методів, прийому та засобів навчання учнів. Дала аналіз власної управлінської діяльності на уроці. Охарактеризувала стиль взаємодії та спілкування з учнями. Визначила найбільш вдалі\невдалі моменти уроку, наскільки з погляду вчителя вдалося реалізувати його мету та завдання.

Робота учнів

Стійкість уваги, зацікавленість

Достатня стійкість уваги, зацікавленість у виконанні різних форм роботи

Робоче місце учня, готовність до уроку

Всі учні готові до уроку

Активність учнів на уроці

Висока активність

Самостійна робота учнів

Достатня

Дисципліна на      уроці

Високий   рівень навчальної дисципліни

Ступінь засвоєння матеріалу

Високий ступінь засвоєння нового матеріалу

 

Оцінка діяльності вчителя

Види діяльності

Відмінно (4)

Достатньо (3)

Середнє (2)

Незадовільно (1)

Підготовка до уроку

+

 

 

 

Організація роботи класу

+

 

 

 

Методика перевірки знань

+

 

 

 

Теоретичний рівень викладання

+

 

 

 

Використання наочності, ТЗН

 

+

 

 

Диференційований підхід до учнів

+

 

 

 

Методична майстерність

+

 

 

 

Результативність уроку

+

 

 

 

Всього

   28                             3                                                                        

 

   31

 

Висновок: урок проведено на високому методичному рівні.

Учителем на уроці були реалізовані дидактичні принципи. Навчання носило розвивальний характер (логічність, системність, проблемність, пошуковість, творчість).  Галина Василівна доцільно і уміло використовувала активні форми навчання, кооперативну діяльність у парах. Вона уміло володіє технологічним інструментарієм (дотримання технологічного алгоритму, правил застосування технології, відбір дидактичного забезпечення технологічного процесу, оптимально використовує методи та прийоми навчання (проблемно-діалогічного, перцептивного, самостійної роботи тощо). Тамара Нестерівна  знає предмет, володіє методикою викладання. Тактовна, демократична у відношеннях з учнями. Раціонально використовує   час уроку, навчає учнів працювати самостійно, у процесі навчання здійснює зворотній зв'язок з усіма учнями. Оцінки адекватні вимогам навчальної програми.

Рекомендації:

 1. Покращити використання ТЗН.
 2. Сприяти зацікавленості кожного учня в роботі класу за допомогою чітко, зрозуміло та доступно сформульованої мотиваційної установки.
 3. Використовувати різноманітні форми та методи організації навчальної діяльності, орієнтовані на конкретного учня.
 4. Стимулювати учнів до висловлювання, використання різних способів розв’язання. Ситуативних завдань без страху помилитися чи отримати неправильне відповідь.
 5. Створювати на уроці такі педагогічні ситуації, які дають можливість кожному учневі проявити ініціативу, самостійність, підтримувати прагнення учня знаходити власний спосіб роботи, аналізувати та оцінювати роботу інших.
 6. Використовувати різноманітні види пізнавальної діяльності, а також мотиваційний, змістовно-операційний та вольовий компоненти пізнавальної самостійності школярів.

 

 

Ознайомлена:                               Т.Н.Думич

08.02.2019р.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
4.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Рябчук Альона Вікторівна
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
10015
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку