18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Арт-терапiя у Гуртовий роботi з вокалу

Про матеріал
Арт-терапiя сучасний спосiб запобiганню емоцiйного стресу та негатив у дитини
Перегляд файлу

 

 

 

                         

 

   

 

 

                                    ДОСЛІДНИЦЬКА  РОБОТА

 

на  тему: Арт-терапія  як  індивідуальний підхід в гуртковій роботі звокаплу                                           з вокалу

                                  

                                                                                        

                                                                                          

                                                                           

                                                                                                                                         

                                                                               

                                                                            

                                                                                   керівник вокального гуртка

                                                                                   «До- Мі- Солька» 

                                                                                   Мелітопольської   ЗОШ № 14               

                                                                                   Молочкович  Світлана               

                                                                                         

                                                                                            

                                                                                             

                                                                      

                                                                                       

                                                   Мелітополь 2021

                                                           

 

 

                                                      Зміст:

 

Вступ                                                                                                                 3-5 с.

Розділ 1.

        

 

  1 .1     

 Теоретико-методологічні та педагогічні основи  арт-терапії в освіті.      

 6-9 с.

  1.2    

Класифікація арт-терапевтичних методів.   

10 с.

 

 Розділ 2

Практична частина.

 

  2.1 

 

  2.2

 

 

 Арт-терапія як  індивідуальний підхід в гуртковій роботі з вокалу

Музична та фольклорна терапії. Казкотерапія. Драматерапія.  Приклади вправ.

 

11-12 с.

 

12-30 с.

 

Висновки

31-32 с.

 

Список використаних джерел

33 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

В практиці  викладання вокалу арттерапевтичні методи та технології зараз майже не використовуються. Разом з тим, арттерапевтичні методики  досить поширені у психотерапії, вже адаптовані в окремих педагогічних дослідженнях останніх років до роботи з звичайними дітьми з метою профілактики та корекції їх негативного эмоційного стану, нормалізації эмоційно-вольового стану особистості, допомогаючих як духовно-нравственному, так и фізичному оздоровленню. Звичайно, на музичних заняттях можуть бути використані науково обгрунтовані і експериментально провірені елементи арттерапії у формі різних вправ, цілоспрямованого вдосконалого  музичного матеріалу для слухачів та виконавців, а також музично-творчих завдань, впливаючих на самопізнання, самооцінку, творчому самовираженню, саморозвитку та самокорекції особистості.

Сьогодні  музичну терапію використовують в багатьох країнах світу: в Америці, Великобританії, Германії, Швеції та ін. В Росії в галузі музичної терапії найбільше відомі дослідження  Л. С. Брусиловського, В. І. Петрушина, М. Л. Лазарєва та ін. До праць цих та інших  авторів входять конкретні музично-терапевтичні вправи, рекомендовані для занять з дітьми не тільки з метою лікування, а й для профілактики психосоматичних захворювань. Крім цих вправ у своїй роботі також можна використовувати музично-терапевтичні вправи, розроблені для дітей в суміжному з арт-терапевтичною практикою областей. Йдеться, перш за все, про казкотерапію (І.В. Вачков, Т.Д. Зінкевич, А.М. Михайлов), фольклорну терапія (Л.Д. Назаров), а також світокольоротерапію і терапію засобів образотворчого мистецтва (Л.Д.Лебедєва), терапію творчого самовираження (М.Є. Бурхливо), дихальну терапія (А. Стрельников), в якій музика і різні елементи музичної діяльності використовуються за звичай в інтеграції з іншими видами мистецтва. Поступово зближуються з педагогічною практикою і деякі дослідження драматерапії і танцювальної терапії.

 Використання різних елементів арттерапії на заняттях з вокалу покликане, перш за все, сприяти духовно-моральному вихованню дітей, відкриваючи перед ними все нові простори для самопізнання і вільного творчого самовираження. Вільне самовираження необхідно або бажано, щоб допомогти дитині усунути прояви його негативного психоемоційного стану, вирішити наявні психологічні проблеми і т. ін. Можливості арттерапії дозволяють стримувати вихлюпування негативної агресивної енергії на оточуючих або «всередину себе».

Одним з важливих засобів стримування є художній образ. Відомо, що найбільш важливі думки і переживання дитини, перш за все, проявляються у вигляді образів. Емоційно-образна природа мистецтва дозволяє активно впливати на роботу правої півкулі головного мозку, а через нього - на всю структуру особистості, формуючи і трансформуючи систему її духовно-моральних цінностей та ідеалів. Традиційні для вітчизняної культури образи-ідеали людини і людських відносин, значущість яких в сучасних умовах особливо відчутна, відображені в народних піснях і творах класичної музики. Ці образи можуть транслюватися і закріплюватися в структурі особистості дитини за допомогою арт-терапевтичної методів. У цьому полягає особлива педагогічна значущість таких методів, їх роль у вирішенні гострих соціальних проблем і виховних завдань, що стоять перед сучасною школою.

Одже об’єктом дослідження є: індивідуальний підхід в роботі з дітьми.А

Предметом дослідження : використання арт-терапії на заняттях з вокалу.

 

Мета педагогічнoго дослідження: класифікувати арт-терапевтичі методи і підібрати комплекс вправ для керівника вокалу, що дозволяє формувати духовно багату, вільну, фізично здорову, творчо мислячу особистість за допомогою арт-терапевтичних методів.

 

Завдання педагогічного дослідження:

- вивчення необхідності впровадження арт-терапевтичної методів на заняттях гуртка вокалу;

- узагальнення даних наукових досліджень;

- проведення класифікації арттерапевтичних методів;

- розробка комплексу вправ для кожного арт-терапевтичного методу;

- перевірка ефективності арт-терапевтичної методів в процесі педагогічного дослідження;

- аналіз результатів застосування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ1.

1.1Теоретико-методологічні та педагогічні основи арт-терапії в освіті.

Термін "арт-терапія" (арт-терапія - лікування мистецтвом) означає зцілення за допомогою творчості з метою висловлення людини свого психо-емоційного стану. Принципи впливу творів мистецтва на людей цікавили вчених в усі часи. Історичні витоки свідчать, що в давнину жерці, а потім лікарі, філософи, педагоги використовували мистецтво для лікування душі і тіла. Досліджуючи механізм впливу на людську психіку живопису, театру, музики, танцю, стародавні вчені намагалися визначити роль і місце мистецтва як в процесі відновлення функцій організму, так і в формуванні духовного світу особистості. Вплив мистецтва на людину як спосіб лікування використовувався в Стародавній Греції, Єгипті, Межиріччі, Китаї та Індії. Однак лише в ХХ столітті мистецтву стали офіційно приписувати терапевтичну функцію, грунтуючись на конкретних позитивних результатах наукових досліджень. Так, наприклад, у Великій Британії М.Річардсон , Дж. Дебуффе та ін. використовували образотворче мистецтво для лікування психічних розладів, а в 1940-і роки малюнки, виконані різними людьми, використовувалися як інструмент дослідження несвідомих процесів. За однією з версій власне термін "арт-терапія" був вперше використаний Адріаном Хіллом в 1938 році при описі своїх занять образотворчому мистецтву з туберкульозними хворими в санаторіях. Потім цей термін став застосовуватися до всіх видів терапевтичних занять мистецтвом (музикотерапія, драматерапія, танцювально-рухова терапія тощо). Як особливий вид професійної діяльності арт-терапія почала розвиватися в Великобританії після Другої Світової війни, причому в тісному зв'язку з психотерапією. У 1969 році була створена Американська арт-терапевтична асоціація, що об'єднувала арт-терапевтів - практиків. Подібні асоціації виникли згодом в Англії (Баат, Британська Асоціація арт-терапевтів), Голландії, Японії. У 1960-1980 рр. були створені професійні об'єднання, які сприяли державної реєстрації арт-терапії як самостійної спеціальності. Кінець минулого століття ознаменувався зміною культурного клімату, прискорення темпів глобалізації спричинили незворотні зміни в соціокультурному середовищі. Світ зіткнувся з проблемами припливу іммігрантів, біженців, з вимушеним існуванням расових і етнічних спільнот на одній території. В таких умовах значне місце надається допомозі арт-терапевтів, діяльність яких виходить за рамки традиційної психології та психотерапії, все ширше застосовується в установах культури і освіти.

       У різних країнах існують різні моделі і школи арт-терапії, розглянемо різні приклади і підходи.

Згідно з однією з трактувань міжнародної класифікації, терапія мистецтва представлена ​​чотирма напрямками: власне арт-терапія (психотерапія за допомогою образотворчого мистецтва), драматерапія (психотерапія за допомогою сценічної гри), танцювально-рухової терапія (психотерапія за допомогою руху і танцю) і музичної терапії (психотерапія за допомогою звуків і музики).

Розглянемо зарубіжний досвід на прикладі класичної американської школи. Е.Крамер вважала за можливе досягнення позитивних ефектів насамперед за рахунок "цілющих" можливостей самого процесу художньої творчості, що дає можливість висловити, заново пережити внутрішні конфлікти і, в кінцевому рахунку, вирішити їх. А. Хілл пов'язує лікувальні можливості образотворчої діяльності перш за все з можливістю відволікання пацієнта від «хворобливих переживань«. М. Наумбург вважає, що людина в результаті художніх занять долає сумніви в своїй здатності вільно висловлювати свої страхи, виступає в зіткненні зі своїм несвідомим і «розмовляє» з ним на символічній мові образів. Вираз змісту свого власного внутрішнього світу допомагає людині впоратися з проблемою. Таким чином, можна сказати, що одні з учених роблять акцент на тому, що художня творчість допомагає психотерапевту встановити з клієнтом більш тісний контакт і отримати доступ до його переживань, інші – на тому , ефект зцілення  художньою творчостю досягається, перш за все, завдяки відволіканню від наболілого і створенню позитивного настрою, треті -на тому , що воно саме по собі здатне сублімувати його почуття і давати вихід деструктивним тенденціям. М. Ессекс, К. Фростіг і Д. Хертз відзначають, що експресивна психотерапія мистецтвом є найбільш підходящим для роботи з неповнолітніми. І що довгострокові форми психокорекційної роботи з ними можуть бути успішно реалізовані саме на базі учбових закладів. Основною метою впровадження арт-терапії  ці автори бачать у адаптації дітей (в тому числі і тих з них, хто страждає емоційними і поведінковими розладами) до умов освітньої установи і підвищення їх академічної успішності. Ці автори пов'язують  впровадження арт-терапії в учбових установах з характерним для американської освіти тенденцією розглядати учбове середовище, що  формує  здорову і соціально продуктивну особистість. Д. Буш і С. Хайт так само вказують на переваги використання арт-терапії , і одне з них полягає в кооперації різних  працівників, включаючи педагогів, психологів і арт-терапевтів, а також можливості більш тісного контакту арт-терапевта з батьками в інтересах збереження і зміцнення здоров'я дітей. Є значна кількість американських публікацій, які відображають діагностичні та розвиваючі аспекти застосування методів арт-терапії в освіті. При цьому все частіше використовуються оригінальні графічні методи, розроблені арт-терапевтами. Найбільш показовими в цьому відношенні є роботи арт-терапевата Р. Сільвер, яка досліджувала діагностичні та розвиваючі можливості арт-терапевтичних методів в освітніх установах, починаючи з 1970-х років. Нею розроблені три графічні тести, тісно пов'язані з процесом арт-терапевтичного консультування в учбових закладах, найбільш відомим з яких є «рисунковий тест Сільвер» для оцінки когнітивної та емоційної сфер. Скорочено РТС, даний тест спочатку розроблявся і використовувався Р. Сільвер як інструмент визначення та розвитку пізнавальних і творчих здібностей дітей та підлітків з порушеннями в розвитку, зокрема, учнів з мовними порушеннями і глухонімих, а також дітей і підлітків із затримкою психічного розвитку. Застосовуючи РТС, автор виявила, що часто такі діти і підлітки мають значні пізнавальні і творчі здібності. Уявлення про те, що пізнавальні здібності у дітей і підлітків, особливо у тих , у кого є порушення мови, можуть в значній мірі бути пов'язаними з образним мисленням, спонукали Р. Сільвер до розробки і впровадження в освітніх установах ряду розвиваючих програм, заснованих на використанні системи вправ образотворчого напрямку, американська педагогічна арт-терапія націлена на  ефективний  діалог і співпрацю. Заслуговує на увагу пропонована програма А. В. Гришиной, яка успішно впроваджується в установах додаткової освіти і автор рекомендує її до використання педагогами образотворчого мистецтва, вона насичена характерними для арт-терапії елементами. Такими, зокрема, є: рефлексивна орієнтація занять, що передбачає стимулювання підлітків до аналізу продуктів своєї творчої діяльності з точки зору відображення в них їх особистісних особливостей і переживань Цікаві так само розробки Л. Д. Лебедєвої, присвячені деяким питанням використання арт-терапії в освіті. Автор вводить в термінологічному апараті педагогіки цікаве трактування поняття "терапія" переводячи його не тільки як «лікування», а й як «догляд, турбота». Вона, зокрема, пише, що «словосполучення «арт-терапія» в науковій, педагогічній інтерпретації розуміється як турбота про емоційне самопочуття і психологічне здоров'я особистості, групи, колективу засобами художньої діяльності". У той же час, вона призводить широкий спектр показань для проведення арт-терапевтичної роботи в системі освіти, включаючи "дисгармонічну, спотворену самооцінку"; "Труднощі в емоційному розвитку" імпульсивність, тривожність, страхи, агресивність; переживання емоційного відкидання, почуття самотності, депресію, неадекватну поведінку, конфлікти в міжособистісних відносинах, ворожість до оточуючих.

1.1 Класифікація арттерапевтичних методів

 

 

 

 

А

 

Р

 

Т

 

Т

 

Е

 

Р

 

А

 

П

 

І

 

Я

 

 

 

 

 

 

Музична терапія

 

слухання музики,

 

сприйняття музики,

 

музикування,

 

вокальна терапія,

 

дихальна терапія,

 

музично-творча діяльність,

 

 

 

 

 

Фольклорна терапія

художньо-творча діяльність,

 

колективна творчість,

 

імпровізація

 

 

Казкотерапія

 

           Драматерапія

 

музичні образи казкових героїв,

 

казкові теми та сюжети в музиці,

інсценування пісень,

постановка музичних спектаклів

 

Розділ 2. Практична частина

 

2.1 Арт-терапія як  індивідуальний підхід в гуртковій роботі з вокалу

Здоров'я - одна з найважливіших цінностей людського життя. Як відомо, психологічне здоров'я виступає як одна з найважливіших характеристик особистості. Воно відображає особливості її генезису і психічного розвитку. Основу психологічного здоров'я складає повноцінний психічний розвиток на всіх етапах онтогенезу. Психологічне здоров'я можна визначити як динамічну сукупність психічних властивостей, що забезпечують:

гармонію як між різними аспектами всередині людини, так і між людиною і суспільством;

можливість повноцінного функціонування і розвитку індивіда в процесі життєдіяльності.

Ключове слово, що характеризує психологічне здоров'я, - це гармонія людини як з самим собою, так і з навколишнім середовищем: іншими людьми, природою, космосом.

Які ж критерії психологічного здоров'я особистості?

Розуміння себе.

Позитивне самосприйняття.

Здатність до самоврядування.

Включенность в емоційно-довірче спілкування з однолітками.

Здатність до співпереживання і прийняття інших.

Сформованість життєвих цінностей і планів.

Прагнення до гуманістичних цінностей.

У педагогічному дослідженні практичної частини роботи брали участь 15 вихованців гуртка вокалу.

 Проведено анкетування

" Як ти себе почуваєш?".

 

Аналіз даних показав, що в групах, де проводилися заняття вокалу з використанням арт-терапевтичних вправ, спостерігається знижена стомлюваність, підвищений настрій, хороший сон і апетит, низький рівень загострення хронічних захворювань.

 

2.2 Музична терапія

Сучасна музикотерапія заснована, перш за все, на здатності музики регулю-вати і розвивати емоційну сферу особистості. Ще в XIX столітті вчені вста-новили, що емоції викликають зміни пульсу, дихання,  швидкості,  реакції, м'язової сили і т.ін. Відомо, що при зниженні емоційного тонусу або при на-явності негативних емоцій слабшає імунітет людини, в результаті - він час-

тіше хворіє. Різні за емоційно-образним змістом музичні твори по-різному впливають на організм людини, викликаючи різні емоції, і відповідно, різні біохімічні процеси. Так, мажорна музика зазвичай викликає світлий і радіс-ний настрій, а мінорна, як правило, пов'язана з  сумом. Правда, мінорна му-зика, висловлюючи сувору енергію, драматичні переживання, може сприя-

тиме активізації фізіологічних процесів і викликати активний стан. Крім то-нальності, на слухача надає потужний вплив темп, ритм і динаміка музично-

го твору. На думку В.І. Петрушина, поєднання лада і темпу в найбільшій мі-рі, порівняно з іншими засобами музичної виразності, визначає емоційний «заряд» того чи іншого твору. Спеціально підібрані музичні твори дозволя-ють вчителю дозовано «тренувати» емоційний світ дитини. Тому музикоте-рапія може використовуватися в процесі як слухання музики, так і музику-вання. Для того щоб музика подіяла на слухача найбільшим чином, його не-обхідно для цього спеціально налаштувати і підготувати. Ця установка поля-гає в тому, що треба сісти в зручній позі, розслабитися і зосередитися на зву-ках музики. Їх не можна слухати без належної уваги, відволікаючись при цьо-му на будь-які сторонні справи. З реального життя треба постаратися зробити крок в інший, уявний світ, світ химерних образів, настроїв і фарб.

  По суті будь-яке сприйняття музики є різновидом медитації, що називається недирективним, тобто вільним від якогось нав'язування ззовні. Тут допомагає згадка про те, що в практиці вправ йогів музику рекомендувалося слухати так, щоб сприймати її не тільки вухами, але вдихати при цьому аромат звуку, відчувати його на своїй мові, відчувати шкірою, самому ставати звуком так, щоб музика пронизувала від кінчиків пальців ніг до коренів волосся. Дуже важливо вміти невідривно стежити внутрішнім слухом за звучанням мелодії,  ні на мить не відпускаючи її із зони своєї уваги. Мелодія повинна стати тією стежкою, по якій слухач піде і відвідає найпотаємніші куточки душі - як своєї, так і композитора, який цю музику створив. Засоби музичної терапії сприяють гармонізації особистості з природою і соціальним середовищем. Справа в тому, що музика має такі фундаментальні засади всього живого, як ритм і звук. За допомогою музики можна вчити дитину відчувати ритми природи і людського життя, відчувати різноманіття звуків і співзвуч навколишнього світу, представляти своєрідність власних біоритмів, виявляти характерні особливості звучання свого голосу, а через нього - своєї неповторною індивідуальності. Встановлено, що музика впливає на багато сфер життєдіяльності людини через три основні чинники: вібраційний, фізіологічний і психічний. Звукові вібрації є стимулятором обмінних процесів в організмі на рівні клітини. Ці вібрації здатні змінювати різні функції організму (дихальну, рухову, серцево-судинну). Завдяки асоціативним зв'язкам, що виникають в процесі сприйняття і виконання музики, змінюється і психічний стан дитини. Дослідники рекомендують використовувати в роботі з дітьми широкий спектр музичних інструментів і види музики, які впливають на різні функції організму. Наприклад, для зміцнення і оздоровлення дихальної функції можна використовувати духові інструменти (глиняні свистульки, сопілки, іграшкові дудочки, губні гармошки, блок-флейти та ін.), При слабкій дрібної моторики пальців - клавішні інструменти (іграшкове піаніно або дитячий синтезатор), при емоційних проблемах, для зняття стресу або, навпаки активізації емоційної сфери особистості дитини - прослуховування музики для релаксації, а також записів шумів природи (звуків моря, лісу, грози і ін.).

Складовими частинами музичної терапії є вокальна та дихальна терапії.

Основою вокалотерапіі є принципи класичного співу, а головними засобами виступають спеціально розроблені вокальні вправи і відповідно рівню і стану пацієнтів вокальні твори. Звук, що зароджується під час співу, тільки на 15-20% йде у зовнішній простір. Інша частина звукової хвилі поглинається внутрішніми органами, приводячи їх у стан вібрації. Такий своєрідний вібраційний масаж внутрішніх органів при вмілому використанні може прекрасно стимулювати їх роботу. У цьому полягає одна з позитивних властивостей співу для здоров'я. Тембр голосу, манера говорити, інтонації, поряд зі змістом слів, багато можуть розповісти про почуття і характер мовця, про його настрой і внутрішній стан. Голос – це « музичний інструмент». Голос є складовою різних психофізіологічних процесів, що відбуваються в організмі. На тембр, гучність та інші якості голосу впливають такі фактори як емоційний тонус, м'язовий тонус та ін. Одже, можна по голосу визначати деякі стани організму, а також через голосові вправи впливати на ці стани.

Для вчителя важливі такі параметри голосу дитини в процесі проведення голосової діагностики:

- тембр голосу;

- гучність голосу;

- висота звучання;

- наявність додаткових призвуків (хрипота);

- рівність звучання;

- довжина дихальної фази;

- тривалість звучання до настання призвуків.

Процес співу - дуже складний психофізіологічний акт, в якому поєднуються дихання з одночасними коливаннями голосових зв'язок. На фазі видиху голосові зв'язки, розташовані в гортані, власне, і є джерелом звукоутворення. Органи, які беруть участь в процесі звукоутворення - це гортань, трахея, бронхи, легені, рот (званий у вокальній літературі артикуляційних апаратом) і діафрагма.

Діафрагма - це потужна «полоска» м'яз, що відокремлює грудну порожнину від черевної. Під час глибокого вдиху діафрагма опускається і ущільнюється, при цьому починає тиснути на органи черевної порожнини. Під час видиху вона, навпаки, піднімається вгору і також м'яко починає підпирати вже знизу органи грудної клітини. А якщо глибокі дихальні екскурси повторюються один за іншим, то здійснюється м'який еластичний масаж внутрішніх органів. Це найважливіша позитивна властивість для вокалу.

Основною метою вокалотерапії  є підвищення адаптаційних і резервних можливостей людського організму.

І, звичайно ж, важко переоцінити значення співу як явище художнє і як засіб самовираження особистості. Загальновідомо і про позитивний вплив співу на психоемоційний фон людського організму. Напевно, саме поєднанням великої кількості позитивних властивостей пояснює те, що професія співаків є по суті професією довгожителів.

Дихальна музикотерапія, що включає гру на духових музичних інструментах, дихальну гімнастику під музику і різні вправи для розвитку співочого дихання, дозволяє дітям займатися оздоровленням, не помічаючи процесу лікування. Дихання - це синонім життя. Правильне дихання є найважливішим фактором довгого і здорового життя.

Дихальна музикотерапія - це тренінг дихальної функції людського організму. Особливе місце в ній відводиться співу. Адже мистецтво співу - це ще й мистецтво дихання.

Існуючі способи співочого дихання діляться на три види: ключичний, діафрагмально-реберний,  діафрагмально-реберно-черевний. Ключичний спосіб дихання є якоюсь подобою «удушення» співака. Діафрагмально-реберний спосіб - це більш правильне співоче дихання. Обидва ці способи дихання частіше зустрічаються у жіночих голосів. Найбільш складним і повним є дихання, в якому одночасно беруть участь грудна клітка, діафрагма і черевна порожнина. Суть подібного типу дихання (принципи його були розроблені в гімнастиці йогів) полягає в тому, що спочатку повітря набирається в живіт, при цьому він висувається трохи вперед. Потім розсуваються нижні ребра, і повітря наповнює середню частину грудної клітки. Після цього заповнюється верхня частина легенів, і низ живота трохи втягується всередину. Не можна піднімати плечі. Видих відбувається в зворотному порядку. При такому типі дихання діафрагма працює на зразок поршня і інтенсивно масажує внутрішні органи порожнини живота - шлунок, печінку, нирки, кишечник.

Говорячи про музичну терапію, не можна не сказати про процес музично-творчої діяльності. Головний напрямок цієї роботи полягає в тому, щоб навчити поетичному, «музичному» баченню і сприйняття світу, тобто учень вчиться тому, що кожне його переживання, будь це душевний рух може бути виражене безпосередньо в звуках вокальної імпровізації, яка відображає його ставлення до різних подій життя. Виконання творчих завдань в системі музичної терапії є одним з найбільш ефективних, але в той же час і найбільш складним прийомом. Будь-який вид творчості є рятівним засобом при попаданні в важку життєву ситуацію. Пошукова активність є запорукою стійкості людини в самих різних стресових ситуаціях. Займаючись музичною творчістю, людина творить не тільки музику, але і, перш за все, себе; навчившись створювати осмислену музичну фразу, що виражає його ставлення до життя, стає якісно іншим порівняно з самим з собою, коли не вмів робити цього раніше.

Б. Асаф 'єв свого часу писав, що людина, що пізнала радість творчості навіть в мінімальному обсязі, поглиблює свій життєвий досвід і стає іншим за психічном складом, ніж людина, що тіки наслідує  інших. Освоюючи у власних музично-творчих дослідах найрізноманітніші явища життя, починаючи від природних і закінчуючи соціальними, людина глибше розуміє свою сутність і невіддільність від навколишнього природного і соціального світу. А саме через відірваність існування від життя природи та інших людей виникають  сум і біди на життєвому шляху.

Людина робить те, що вона робить, а робить вона те, що вона мислить. Як ми мислимо, так ми і живемо. Погані думки і хороші, але погані думки тягнуть за собою невдалі дії, які за зворотнім зв'язком можуть потягнути за собою погані почуття - це депресія і смуток, занижена самооцінка, невіра в свої сили або злість і агресія, дратівливість і нетерпимість. Формування в учня оптимістичного і життєствердного світогляду, з яким би він міг жити, перемагаючи і радіючи, ось та мета, що переслідується музичною терапією під час виконання спеціальних формул музичного самонавіювання, які роблять позитивний вплив.

Слухання музики, її сприйняття, музикування, вокальна та дихальна терапії, музично-творча діяльність, виконання формул музичного самонавіювання - складові музичної терапії  .Я використовую на заняттях  такі вправи .                                        

Вправа «Вітер». Зображуючи вітер, діти дмуть сильно і дуже довго, в кінці видиху з напругою втягують м'язи живота. Цю вправу можна виконувати під музику, на звук « з» на одному видиху спочатку звук посилюється (крещендо), потім затихає (дімінуендо).

Вправа «Аромат квітів». Засноване на принципах дихальної терапії. Під звуки музики при змаху «чарівної» палички діти повільно вдихають повітря носом, не піднімаючи плечі. Затримавши дихання на вершині вдиху, потім, при повторному помаху «чарівної» палички, повільно видихають повітря. При цьому увага фіксується на м'язах живота. Під час видиху живіт втягується всередину, а при вдиху злегка випинається.

Вправа «Пробудження гейзеру». Вчить дітей тонізуючого дихання: спочатку повільний вдих, а потім - швидкий видих (пропорція 3 + 1). У процесі виконання вправи дітям пропонується представляти струмінь гейзера, що набирає силу і піднімається вгору, а потім зривається до низу.

Вправа «Повітряні створення». Кожна дитина вибирає собі повітряну кульку серед куль різної форми і кольору. Представляючи, що кульки перетворилися в ельфів та летять , діти сильно дмуть на них, допомагаючи їм протриматися в повітрі якомога довше.

Вправа «Шум моря». Керівник каже: «Послухаємо шум морського прибою ... А тепер встанемо і« подихаємо », як море. Зробимо тихий, м'який вдих животом і плавно піднімемо руки вгору. А тепер видихніть: « ш»…. Видихаємо довго-довго, втягуємо в себе животик, щоб вийшло все повітря. М'яко опустимо руки. Молодці. І знову м'який вдих ». Далі вправа виконується без коментарів , але разом з ним.

Вправа «Качка». Діти, стоячи, з'єднують перед собою кінці пальців рук, імітуючи ніс корабля, і легенько погойдуються з боку в бік. Дихання м'яке, ритмічне: при погойдуванні в одну сторону - вдих носом, в іншу - видих ротом через витягнуті і округлені губи. При видиху виходить шум, що нагадує звук ф. Вправа виконується спокійно, ритмічно, погоджено.

Вправа «Засинаюча  квітка». Виконується спокійне дихання: на одну чверть робиться вдих, на три чверті - видих. При цьому діти подумки уявляють себе квітами, які закривають на ніч свої пелюстки в бутони.

Вправа-змагання «Чия пташка проспіває довше?» (Робота в парах). Двоє хлопців одночасно грають якомога довше одну ноту на сопілці (на диафрагменному диханні). Нота звучить рівно. Вдих робиться носом. Плечі не піднімаються. Спина пряма. Переможцем стає той, чия сопілка прозвучить довше.

Вправа «Філін». Можна прослухати запис голосу пугача. Діти приставляють долоні «рупором» до кутів рота і низьким голосом, але м'яко, протяжно вимовляють у-ху-у-у, у-ху-у-у. Ці звуки повинні вимовлятися на одному видиху, без додаткового добору повітря. Увага дітей концентрується на видиху і м'язах живота, які злегка втягуються всередину в кінці видиху. Звук Х вимовляється ледь чутно.

Вправа «Качки». Діти, стоячи, притискають кисті  до тулуба,  передпліччям роблять «помахи», піднімаючись навшпиньки при вдиху і опускаючись на повні ступні ніг при видиху. Видихаючи, «качки» крякають довго і голосно (кррря, кррря). Рухи передпліч і кистей напружені, пружні, сильні. Потім «качки» опускаються на воду, складають «крила», відпочивають, розслабляються. Діти «слухають» відчуття в руках і в усьому тілі.

Вправа-гра «Гірка». Направлено на розвиток дикції і довжини видиху. Всім бажаючим пропонується швидко співуче вимовити скоромовку:

На пагорбі біля гірки

Жили тридцять три Микитки ...

Раз Микитко, два Микитко, три Микитко  ... і т.д.

При цьому кількість « Микиток»  перераховувати на одному видиху. Переможе той, хто правильно вимовить всі слова і назве більшу кількість .

Вправа «Парад військ». Для зняття психологічних затисків, почуття невпевненості в собі, низької самооцінки. Кілька хлопчиків по черзі виголошують голосно, впевненим «командирським» голосом фрази, які звучать на параді. Наприклад: «Вітаю,вас, воїни захисники!».

 

Освоєння досвіду діафрагмально-релаксаційного дихання (за методом БОС):

- необхідно зайняти зручне комфортне положення сидячи;

- плечі розслаблені і опущені, руки лежать на колінах;

- зробіть не глибокий повільний вдих через ніс і постарайтеся при цьому надути живіт;

- зробіть плавний, повільний видих через рот, губи при цьому повинні бути напівзімкнуті у вигляді «трубочки»;

- стежте за тим, щоб м'язи грудей і плечового пояса не брали участь в диханні. Для контролю одну руку покладіть на груди, іншу на живіт. Рухатися повинна тільки рука, що знаходиться на животі;

- необхідно, щоб видих був в два рази довший за вдих (вдих на 1-2, видих на 1-2-3-4). За видихом без затримки і паузи повинна наступити фаза вдиху;

- застосовувати будь-які зусилля під час видиху не треба, повітря вільно покидає легені;

- при правильному виконанні частота дихання становить 6-12 дихальних рухів в одну хвилину.

 

Комплекс дихальної гімнастики А.Н. Стрельникової

У цих вправах увага фіксується тільки на вдиху. Видихи відбуваються непомітно через ніс або через рот. Норма - 96 вдихів-видихів. Це так звана Стрельниковская «сотня» (4x24, 8x12, 16x6, 32x3).

Вправа «Долоньки». Стоїмо прямо, руки зігнуті в ліктях, лікті опущені, долоні на рівні плечей дивляться вперед. Стискаємо долоні і одночасно шумно і енергійно втягуємо повітря носом. Разжимаем долоні - видихаємо.

Вправа «Насос». Стоїмо прямо, руки опущені. Нахиляємо корпус злегка вперед - спина кругла, кисті висять. Нахиляючись, вдихаємо; при видиху злегка піднімаємось. Представляємо себе насосом, який ритмічно подає повітря в шину.

Вправа «Кішка». Стоїмо прямо, руки зігнуті в ліктях на рівні пояса. Розслаблені долоні і лікті дивляться вниз.  Присідаємо, одночасно повертаючи корпус поперемінно то вправо, то вліво. Під час повороту - вдих і «скидає» рух руками. При поверненні в початкове положення - видих, коліна випрямляються.

Вправа «Повороти голови». Стоїмо прямо, дивимося перед собою. Голова повертається до упору вліво - вдих, відразу ж без зупинки до упору вправо - знову вдих. Плавний видих - між поворотами під час повернення голови в початкове положення.

Вправа «Китайський бовдур». Стоїмо прямо, дивимося перед собою. Голова нахиляється до одного плеча - вдих, голова нахиляється до іншого плеча знову вдих. Видих - під час руху голови між нахилами. Голова між нахилами не зупиняється.

Вправа «Маятник». Стоїмо прямо. Голова опускається до грудей - вдих, голова закидається назад - наступний вдих.

Вправа «Обійми плечі». Стоїмо прямо, руки зігнуті в ліктях на рівні плечей, кисті дивляться один на одного. Тепер кидаємо кисті до плечей, щоб вийшов трикутник (одна рука опиняється під іншій), - робимо вдих. Злегка розводимо руки, щоб вони утворили квадрат, - легкий видих. Руки не перехрещуються.

Вправа «Звукові хвилі».

   1. Спів із закритим ротом або на голосний звук а. Діти повторюють за керівником плавні хвилеподібні мелодійні малюнки в межах музичного інтервалу квінта, показуючи рукою кожен раз мінливу висоту «хвиль» і представляючи себе  на цих хвилях.

   2. Дітям пропонується розслабитися, закрити очі і під звуки запису плескоту хвиль уявити себе  на хвилях. Потім на звук, а діти повторюють за вчителем хвилеподібні мелодійні малюнки, що зображає хвилі різної висоти. Цю вправу можна доповнити хвилеподібними рухами рук: енергійними і, навпаки, ледве помітними, слабкими. Діти повинні при цьому відчути різну енергію своїх рухів і відповідну зміну бажань, прагнень.

Вправа «Голоси природи». Являє собою гру зі звуками, в якій використовуються можливості звукотерапії. Діти імітують писк комара: на звук « з» вони співають у високому регістрі спочатку на одній ноті, потім звучання «коливається» в межах півтону. Звуком «ж» можна зображувати дзижчання жука. Діти співають звук «ж» спочатку на одній ноті, потім висхідним рухом звуку (гліссандо) зображують зліт жука. Після цього низхідним рухом звуку зображується приземлення жука.

Вправа «Ехо у горах». Виконується в парах. Діти один за одним повторюють ритмічні малюнки, плескаючи в долоні або на ударних інструментах, співають різні голосні звуки, склади і т.ін. В процесі цієї вправи розвивається комунікабельність дітей, увага, музичний слух і пам'ять, чистота інтонування.

Вправа «Коник» - для активізації діафрагми. Різні голосні звуки співаються уривчасто (стаккато), при цьому інтенсивно працює черевний «прес».

Вправа «Джміль гуде». Діти співають звук « у» на одній низькій ноті, повертають тулуб справа наліво і назад, спочатку розводячи руки в сторони, як крила, а потім опускаючи їх донизу ( «крила» складаються). При цьому звук спочатку посилюється, а потім затихає.

Вправа «У лісі». Заснована на принципах звукотерапії. Діти грають з різними звуками. Наприклад, зі звуком «а».  Просимо дітей уявити, що вони пішли в ліс разом зі своєю собачкою (Ав-ав!). Стежка привела їх на красиву лісову галявину (Ах, ах, ах!). Раптом у них з-під ніг знялась пташка (Ай!). Хтось заблукав в лісі і кричить: «А-у!». Музична гра: керівник ділить дітей на дві групи. Спочатку одна група співає А-у? (Інтервал терція, рух вгору) з питальною інтонацією, а потім їм відповідає інша група А-у (інтервал терція, рух вниз) з ствердною інтонацією.

Потім  пропонується  хлопцям «перетворитися» в різних жителів лісу. Проводиться гра з іншими звуками. Звук  «і» - маленький, переляканий. Так пищить мишка (пі-пі-пі ...). А це пісенька синички (тінь-тінь-тінь ...). А так фиркає незадоволений їжачок (ПФ-пф-пф ...).

 

1. Граючи звуками ч, ш, щ, поєднуючи їх в різних поєднаннях, можна виконати спонтанну звукову композицію.

2. Прочитати дітям вірш:

 

Шепіт, шелест, шерех листя...
Ходить осінь золотиста,
Жовтокоса, багряниста,
З тихим шумом падолисту.

Шелест, шурхіт по діброві...
Стиха осінь колискові
Шепче нам про неба просинь.
Шепче осінь. Шепче осінь..

Вивчити його з дітьми пошепки, прислухаючись до «гри» шиплячих звуків. Потім нехай діти за бажанням скажуть цей вірш співуче або придумають до нього кожен свою мелодію.

Вправа «Заметіль гуде». Діти дуже голосно кажуть, чітко артикулюючи кожен звук в словах, намагаючись таким чином перемогти зимовий холод і свій страх:

Вихола гуде

Страшно в лісі «У…….»

 Заметіль співа

«У-у» та «У-у»!

«Ні..не відпущу!»

Вправа «Вітер виє». На звук  «в» зображується завивання вітру з поступовим посиленням і ослабленням звуку: «Вввветер ввввоет: ввввв, ввввввв!».

Вправа «Сонечко прокидається». Діти повинні уявити, як сонечко вигляда з-за обрію і починає світити все яскравіше. Хлопці стають в коло, присідають, починають співати один звук закритим ротом. Поступово діти встають, піднімаючи руки вгору, немов назустріч сонцю, що сходить, одночасно співають звук  «а».  Звертається  увагу дітей на спосіб співу «світлим» звуком, посміхаючись.

Вправа «Вітер по морю гуляє ...». 1.Керівник каже, що на морі  легкий теплий вітерець. Діти довго дмуть, підставивши під струмінь повітря долоню, і переконуються, що повітря тепле. Далі керівник говорить, що на воді з'являються легкі хвилі. Діти сплітають пальці обох рук «в замок» і виконують під хвилеподібну мелодію м'які хвилеподібні рухи. Потім хлопці наслідують шуму хвиль. Початкове положення: сидячи на корточках або стоячи. На вдиху діти м'яко і плавно піднімають вгору руки, злегка нахиляючись вперед, на видиху опускають руки, відхиляються в початкове положення і тривало вимовляють звук «ш».

    2.Керівник каже: «Сідайте так, щоб вам було зручно. Закрийте очі. Уявіть, що ви легке пір'ячко у морі. Вас оточує вода: іноді слабка течія, а іноді бурхливі, руйнівні хвилі. Відчуйте, як хвиля обтікає ваше нерухоме тіло. Ось ви перетворюєтеся в різнокольорову водорість. Вслухайтеся в звук барабана, нехай звук «проникне» в ваші рухи. А тепер відкрийте очі і спробуйте спілкуватися з іншими  одними рухами ».

Вправа «Буря». На видиху низьким голосом діти довго тягнуть звук  «у» з одночасним посиленням гучності в середині і ослабленням в кінці: у <у> у (по диригентського жесту ). Одночасно з посиленням звуку діти злегка розводять руки в сторони і піднімають навшпиньки, з ослабленням звуку вони повертаються в початкове положення. Потім діти сідають, розслабляються, прислухаються до відчуттів в тілі.

Вправа «Пролісок». Діти посилюванням звуку зображують, як виростає квітка: спочатку, сидячи в колі, вони починають тихо співати звук  «о». Потім, поступово піднімаючись, співають все голосніше і голосніше. І, нарешті,  стоячи, співають дуже голосно. Вправу можна повторити з співом інших голосних звуків.

Вправа «Розмова квітів». Діти сідають в кухлики (квіти) і по черзі починають тихо і протяжно співати будь-який звук - «розпускатися». «Квіти» розкрилися, заспівали в повний голос (у кожної квітки свій звук), потім закрилися.

Вправа «Кенгуру». Діти уривчасто співають звукоряд, при цьому підстрибуючи спочатку на двох ногах, потім на одній.

Вправа «Чапля». Діти співають будь-який звук в унісон якомога довше, стоячи на одній нозі і розвівши руки в сторони, як крила.

 

Гра «Музичні знайомства». Діти вимовляють співуче свої імена, співають, за бажанням, початок своїх улюблених пісень. У цій грі можливі також звукові імпровізації з голосними звуками. Наприклад, вимовляють співуче імена дітей даного класу, в яких зустрічається звук  «а» (Аня, Ваня, Таня, Саша і ін.). Звук « а» - відкритий, радісний, вітальний, спрямований назовні, «показує себе»: діти  розкривають руки у формі літери А. Після цього вимовляються співуче імена зі звуком  «о» (Оля, Коля,  та ін.). Звук  «о» - закритий, внутрішній, пестить: діти зводять руки в кільце. Цей звук обволікає, обіймає, охороняє нас. Аналогічним чином діти імпровізують з іншими звуками алфавіту.

Вправа «Я - композитор». Учням пропонується спробувати імпровізувати в дусі класичного твору  (напр., з «Дитячого альбому» П. Чайковського, «Дитячої музики» С. Прокоф'єва, «Альбому для юнацтва» Р. Шумана і т.д.):

- вчитель пропонує передати в своїй мелодії певний настрій, занурившись в конкретну ситуацію (відповідну назву і програмний зміст музичного твору);

- учень співає свою імпровізацію, повторюючи ще раз для того, щоб ця мелодія зафіксувалася, а не була весь час різною;

- після цього всі повторюють цю мелодію;

- записуються ноти мелодії, з їх обов'язковим уточненням у автора;

- необхідно, щоб  була складена ще одна мелодія, тоді буде можливість порівняти два варіанти, показавши різні підходи до вирішення даного завдання;

- слухаємо твір композитора в оригіналі.

Мелодизації емоційно забарвлених закликів типу: «Вперед, друзі, сміливіше!», «Ах, як мені погано!», «Яка удача, яка радість!», «Мені так спокійно і добре!»

Мелодизації різних рухів людини ( «Прогулянка в парку», «Урочиста хода», «Втеча на пожежу»), образів тварин ( «Танець ведмедя», «Хоровод білок»), природних явищ ( «Літній дощ», «Осінній дощ», «Пісенька весняного струмка», «Схід сонця», «Захід сонця» і т.д.)

 

Фольклорна терапія

Музичний фольклор (народні пісні та награвання на народних інструментах) спочатку був невід'ємною частиною стародавніх магічних, релігійних обрядів та свят. В рамках древньої святково-обрядової культури музика існувала в синтезі з народними танцями, іграми, сценками, народним декоративно-прикладним мистецтвом (народні костюми, прикраси, ритуальні маски) і народними музичними інструментами (бубон, барабан та ін.).

Таким чином, в музичному фольклорі спочатку була присутня інтеграція різних видів художньо-творчої діяльності, яка є сьогодні одним з головних напрямків в розробці арт-терапевтичної методик.

Традиційні властивості фольклору - колективний характер творчості, варіативність, імпровізаційність - відкривають широкий простір як для регуляції міжособистісного спілкування з дітьми, так і для розкриття творчих здібностей особистості.

Особливо цінно, що  фольклор,  допомагає  розвивати духовно-моральні цінності і ідеали особистості. (Йдеться про архетипи, які представляють собою найбільш древні і поширені в культурах різних народів образи матері, героя, домашнього вогнища, немовляти та ін., які закріплені в підсвідомості різних спільнот .

Специфіка фольклору полягає в тому, що він втілює етнічні образи світу, а також етнічні цінності, ідеали і норми поведінки. У фольклорі збереглися ті стійкі норми поведінки та взаємодії людини з природним середовищем і оточуючими людьми, які сприяли збереженню його фізичного і душевного здоров'я. Ці норми передавалися від покоління до покоління в формі вивірених століттями стереотипів поведінки.

Пісні, створені народом, грали в житті селянської сім'ї особливу роль, надаючи їй те чи інше емоційне «забарвлення». Вони супроводжували кожного від народження і до останніх днів: колискові, ігрові, жартівливі, ліричні, танцювальні, хороводні, трудові, весільні, солдатські, пісні-плачі, історичні та ін. Незаперечна роль музики в розвитку та оздоровлення дітей з давніх часів. Дитячий фольклор допомагав дітям рости здоровими , веселими (примовки,  потешки), спокійними (колискові). Одночасно за допомогою пісень дітей навчали добра, краси, народної мудрості, дотепності, а також любові до природи, тваринам, своїй сім'ї, рідного краю, Батьківщини.

Мелодика старовинних українських пісень, часом побудована на двох-трьох нотах, вражає різноманітністю і красою. Вона пропонує пройти шлях від унісону до співзвуччя, вчить гармонізації зовнішнього і внутрішнього світу людини, налаштовуючи організм і душу відповідно до об'єктивних законів природи.

В українському пісенному фольклорі існує велика кількість різноманітних пісень, темп яких може зростати і знижуватися дуже сильно (напруга - розслаблення - скидання). Хронічна м'язова напруга, що перешкоджає якісному проживанню ситуації, за рахунок таких перепадів поступово знімається

 

 

Казкотерапія

 

Музична терапія змикається зі казкотерапією насамперед через музичні образи казкових героїв, казкові теми і сюжети в музиці. Фахівці в області казкотерапії (перш за все Т.Д. Зінкевич) відзначають, що казка так само багатогранна, як і життя.

Саме це робить казку ефективним психотерапевтичним, виховним та розвиваючим засобом. Народна казка несе в собі культуру , етнос, а одже - національний образ світу, національні цінності та ідеали, традиційні моделі і стереотипи поведінки.

Авторські казки відображають погляд письменника на світ. Емоційний фон,сюжет і образи головних героїв багато в чому залежать від особливостей особистості автора. Читаючи авторську казку, дитина сприймає життєвий і                психологічний досвід письменника, який може нести як радість і надію, так і розчарування і недовіру до світу.

Психолого-педагогічний потенціал казок, на думку Т.Д. Зінкевич, полягає в можливості розвитку особистості дитини і визначається наступними її особливостями:

• в казках немає дидактики, моралей, визначеності місця і часу дії;

• казка - це джерело мудрості, зразок метафоричності мови і образного сприйняття світу;

• казка допомагає зрозуміти, як потрібно поступати в реальному житті, як виходити переможцем зі складних ситуацій, як перемагати зло.

У казці ніхто не вчить дитину «жити правильно». Події казкової історії природно і логічно випливають одне з іншого. Таким чином, дитина сприймає і засвоює причинно-наслідкові зв'язки, що існують в реальному житті. Казки з хорошим кінцем дають дитині відчуття психологічної захищеності. Що б не відбувалося в казці, все закінчується добре. Виявляється, що всі випробування, які випадають на долю героїв, потрібні для того, щоб зробити їх більш сильними і мудрими. З іншого боку, дитина бачить, що герой, який учинив поганий вчинок, обов'язково отримає по «заслугам». А герой, який проходить через всі випробування, проявляє свої кращі якості, обов'язково буде винагороджений. У цьому полягає закон життя: як ти ставишся до світу, так і він до тебе. Казкам властиві таємниці і чарівництво. Чарівна казка, як живий організм - в ній все дихає, в будь-який момент може ожити і заговорити навіть камінь. Ця особливість казки дуже важлива для розвитку психіки дитини. Читаючи або слухаючи казку, дитина «вживається» в розповідь. Він може ідентифікувати себе не тільки з головним героєм, а й з іншими живими персонажами. При цьому розвивається здатність дитини до співпереживання і співчуття.

Тут можна запропонувати наступні завдання:

- розповідання казок (групове або індивідуальне: відомої; відомої, але придумати продовження; придуманої, від першої особи або від імені різних персонажів з елементами мелодійної імпровізації);

- складання казок;

- казкові подорожі;

- складання казок на певну музичну композицію;

- придумування казки по «першій фразі» (в т.ч. і музичної).

 

 Драматерапія

 

Суть драматерапії полягає в драматизації подій, що лежать в основі надмірних емоцій людини. Рекомендації, розроблені фахівцями в області драматерапії і адаптовані до роботи зі звичайними дітьми, можуть бути успішно використані в музично-освітньому процесі на заняттях: інсценуванні пісень і постановці музичних спектаклей.Одной з найважливіших таких рекомендацій є цілеспрямований розподіл керівником різних ролей між дітьми при інсценуванні пісень або постановці музичного спектаклю. Оскільки в музично-сценічній діяльності у дитини зазвичай відбувається ідентифікація самого себе з виконуваним їм сценічним персонажем, керівник, працюючи з учнем над роллю, має можливість «висвічувати» позитивні якості особистості дитини і нівелювати його негативні особистісні якості і стан, наприклад, підвищену агресивність, замкнутість, завищену або занижену самооцінку та ін.

Суттєвою основою для використання драматерапії  є створення  психолого-педагогічних умов для «виплеску» дітьми їх надмірних емоцій в процесі музично-сценічної творчості.

Володіння методами драматерапії дозволяє  пов'язувати розігрування дітьми сюжетів пісень або музичних казок з «проживанням» ними певних життєвих ситуацій. Це дає дитині можливість для осмислення таких ситуацій, дозволяє йому як би поглянути з боку на свої вчинки і відносини з людьми і, в кінцевому рахунку, долати реальні проблеми своєї поведінки і спілкування. Драматерапія може ефективно сприяти виявленню та регулювання міжособистісних відносин у колективі в процесі  музично-сценічної діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

Отже, дослідження в області застосувань технологій арт-терапії в арт-педагогіці показують, що мистецтво розвиває особистість, розширює загальний і художній світогляд учнів, реалізуються пізнавальні інтереси дітей.

 

Артпедагогіка дозволяє дітям відчути світ у всьому його багатстві і різноманітті, а через художні види діяльності навчитися його перетворювати. Мистецтво є, з одного боку, джерелом нових позитивних переживань дитини, народжує креативні потреби, способи їх задоволення в тому чи іншому вигляді, а з іншого боку є засобом реалізації соціально-педагогічних технологій.

 

Арттерапія - збірний термін для позначення сукупності видів терапії мистецтвом. Поряд з тим, що вона дозволяє кожній дитині самовиразитися через творчість, вона виступає і як засіб емоційного виховання і освіти.

Застосовуючи на своїх заняттях арт-терапевтичної методи, спостерігаючи за дітьми, провівши ряд діагностик ( «Відкрий себе через музику», «Склади музику», «Дитина і музика») я можу зробити наступні висновки:

 

- музична терапія регулює і розвиває емоційну сферу особистості;

- вокалотерапія важлива для психічного формування дитячого організму.

Робота зі звуком, ритмом, диханням інтервалами, насичення пісні емоційно-виразним, образним змістом, підводить не тільки до якісного і технічного виконанням пісень, а й формує, коригує особистість людини;

 

- дихальна терапія дозволяє надавати загальнозміцнюючу дію на організм людини, підвищувати рівень концентрації уваги і успішності, знижувати захворюваність, навчати довільної регуляції функціями організму з метою профілактики несприятливих наслідків стресу і гіподинамії;

 

- музично-творча діяльність є запорукою стійкості людини в самих стресових ситуаціях, займаючись творчістю, людина творить не тільки музику, а, перш за все, себе;

 

- кольоротерапія позитивно впливає на стан організму, коригує наявні відхилення в його фізичному здоров'ї, розширює вплив на емоційну сферу;

 

- фольклорна терапія регулює міжособистісне спілкування , розкриває творчі здібності особистості;

 

- казкотерапія володіє ефективним психотерапевтичним, виховним розвиваючим засобом, тому що казка так само багатогранна, як і життя;

 

- танцювально-рухова терапія є запорукою здорової психіки, впливає на емоційний стан людини;

 

- драматерапія ефективно сприяє виявленню та регулювання міжособистісних відносин у колективі, дає можливість дитині поглянути з боку на свої вчинки і відносини з людьми і долати реальні проблеми своєї поведінки і спілкування.

 

Все вище викладене підтверджує , що застосування в процесі музичної освіти арт-терапевтичних методів сприяє духовно-моральному вихованню дітей, їх самовираженню, самопізнанню, саморозвитку, самокорекції, зміцненню здоров'я.

 

Список використаних джерел:

 

 

1. Леонт’єв А.Н. Діяльність, свідомість, особистість. // Психологія особистості. Тексти / Под ред. Ю.Б. Гіппенрейтер, А.А. Пузирея. М., Вид.-во МГУ, 2004 с.26

2. Кузин В.С. Психологія. - М .: Вища школа, 2005-с.201

3. Платонов К.К., Голубєв Г.Г. Психологія. - М .: ИНФРА-М, 2005-с.189

4. Сайт психологічної тематики http://www.therapy.by/therapy/art-terapiya [Електронний ресурс]

5. Кузін В.С. Психологія. - М .: Вища школа, 2005.

6. Платонов К.К., Голубєв Г.Г. Психологія. - М .: ИНФРА-му, 2005.

 

 

 

 

1

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Цибульник Сергій Валентинович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
doc
Додано
15 березня
Переглядів
131
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку