Астрономічні диктанти.

Про матеріал
Розробки контрольних тестів з астрономії для 11 класу на два варіанти ,які допоможуть здійснювати контроль знань учнів протягом вивчення тем з астрономії на протязі навчального року
Перегляд файлу

Астрономічні диктанти

Тема 1. Предмет астрономії. Небесна сфера. Небесні координати.

(Учні користуються картою зоряного неба)

1 варіант.

1. Що вивчає астрономія?

2. В яких куточках Землі народжувалась астрономія?

3. Поясніть, що вдалося зробити Клавдію Птоломею.

4. Що є основою астрономії?

5. Як називається телескоп з оптичною системою із лінз?

6. Як називають лінію перетину площини небесного меридіану з площиною математичного горизонту?

7. Як розташована площина небесного екватора відносно осі світу?

8. Чому Полярна зірка не змінює свого положення на небі?

9. Як називається видимий річний шлях Сонця по небесній сфері?

10. Яка зоря має такі координати: = 18г 35хв, = +380 ?

11. Визначте координати зорі Волопаса.

12. Як по виду зоряного неба визначити, що ви знаходитесь на Північному полюсі?

 

2 варіант.

 

1. Що вивчає астрофізика?

2. Якими роками датуються перші астрономічні записи?

3. Чим знаменитий Микола Копернік?

4. Якими приладами ведуть спостереження у радіодіапазоні?

5. Як називається телескоп з оптичною системою із дзеркал?

6. Як називається велике коло, що проходить через точки зеніту, надиру та полюси світу?

7.Як називається пряма, перпендикулярна до площини математичного горизонту?

8. Як називається ділянка зоряного неба у певних межах?

9. Як називаються точки проходження світилом небесного меридіану?

10. Яка зоря має такі координати: = 5г 12хв, = - 8,250 ?

11. Визначити координати зорі Близнюків.

12. Коли Сонце проходить через небесний екватор?

 

Відповіді:

1 варіант.

1. Будову, рух та еволюцію небесних тіл.

2. Давній Єгипет, Вавилон, Китай.

3. Створив геоцентричну систему світу.

4. Спостереження.

5. Рефрактор.

6. Полуднева лінія.

7. Перпендикулярно.

8. Вона розташована поблизу північного полюсу світу.

9. Екліптика.

10. α Ліри.

11. α = 14г 15хв , δ= 19,5о .

12. Полярна зірка знаходиться в зеніті.

2 варіант.

1. Фізичні процеси на поверхні і в надрах небесних тіл.

2. 4000 років тому.

3. Створив геліоцентричну систему світу.

4. Радіотелескоп.

5. Рефлектор.

6. Небесний меридіан.

7. Прямовисна лінія.

8. Сузір’я.

9. Кульмінація світила.

10. β Оріона.

11. α = 7г 30хв , δ= +32о 12.

12. В дні весняного і осіннього рівнодення.

 

Тема 2. Методи астрономічних досліджень. Сонячна система.

Конфігурації планет.

 

1 варіант.

1. Які тіла входять до складу Сонячної системи?

2. Які планети можна спостерігати у протистоянні?

3. . Які методи використовують для вивчення рельєфу планет та їх супутників?

4. Чим пояснюються відмінності в густині атмосфери  планет?

5. Які планети Сонячної системи не мають супутників?

6. Чому на Марсі відбуваються більш різкі коливання температури протягом доби, ніж на Землі?

7. Як можна визначити склад атмосфери планети?

8. Як можна відрізнити на зоряному небі астероїд від зірки?

9. Чим пояснюється той факт, що  хвости всіх комет спрямовані від Сонця?

10. Де в Сонячній системі розташований пояс астероїдів?

11. Що таке «падаюча зірка»?

12. Які планети мають кільця?

 

2 варіант.

1. Як називаються характерні взаємні розташування планет, Землі і Сонця?

2. Які відомості про планети можна отримати методом радіолокації?

3. Як називають проміжок часу, через який спостерігаються одні й ті самі послідовні конфігурації планет?

4. Яка планета розташована між Юпітером і Ураном?

5. Які бувають метеорити за хімічним складом?

6. Яка причина більш високої температури атмосфери Венери порівняно з земною?

7. Що є спільного у Землі і у Марса?

8. На якій планеті знаходиться найбільша гора Сонячної системи Олімп?

9. Чи можна на Місяці спостерігати метеори? Чому?

10. Чим обумовлено існування хвостів комет?

11. Яка форма більшості астероїдів? Які їх розміри?

12. На якій планеті є Велика Червона пляма?

 

Відповіді:

1 варіант.

1. Планети, їх супутники, комети, метеорити, астероїди.

2. Зовнішні (Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

3.Радіолокація, візуально.

4. Масою планети.

5. Меркурій, Венера.

6. На Марсі розріджена атмосфера.

7. За допомогою спектрального аналізу.

8. Астероїд змінює своє положення відносно зір.

9. Дією сонячного вітру (тиском світла).

10. Між орбітами Марса і Юпітера.

11. Метеор.

12. Планети-гіганти.

2 варіант.

1. Конфігурації.

2. Рельєф, відстань.

3. Синодичний період.

4. Сатурн.

5. Залізні, кам’яні та залізо-кам’яні.

6. Парниковий ефект.

7. Зміна пір року.

8. На Марсі.

9. Ні, відсутня атмосфера.

10. Дією сонячного вітру.

11. Неправильна; до 1000 км.

12. На Юпітері.

 

Тема 3. Що вивчає астрономія? Основи практичної астрономії.

 

1 варіант.

1. Як називається масивне гаряче космічне тіло, яке випромінює світло і має всередині джерело енергії?  

2.  Який вчений створив геоцентричну систему будови світу?

3. Який вчений першим використав телескоп для спостереження за небесними тілами?

4. Як називаються великі скупчення зір, що утримуються силою тяжіння?

5.  Як називається ділянка зоряного неба в певних межах?

6.  Як називається відстань, яку долає світло за один рік, рухаючись із швидкістю 300000 км/с ?

7.  Який розділ астрономії вивчає закони руху небесних тіл у гравітаційному полі?

8.  Скільки зір можна побачити на небі неозброєним оком?

9. Як називається точка небесної сфери, що знаходиться над головою спостерігача?

10.  Як називають велике коло, що проходить через зеніт, надир і полюси світу?

11. Як називається площина, розташована перпендикулярно до осі світу?

12.  Назвіть дві координати, за допомогою яких визначається положення світила на небесній сфері в екваторіальній системі небесних координат.

13. У які дні року Сонце сходить у точці сходу і заходить у точці заходу?

14.  В якому місці на Землі знаходиться спостерігач , якщо він бачить зорі, що рухаються паралельно горизонту під час добового обертання нашої планети?

2 варіант

1. Як називають холодне у порівнянні із зорею космічне тіло, що обертається навколо зорі і світиться її відбитими променями?

2. Як називається система будови світу, яку запропонував польський астроном Миколай Коперник?

3.  Назвіть дату початку ери космонавтики.

4.  Скільки планет входить до складу Сонячної системи?

5.  Скільки сузір’їв знаходиться на зоряному небі?

6.  Як називається середній радіус земної орбіти (відстань від Землі до Сонця) ?

7.  Який розділ астрономії вивчає будову, хімічний склад, фізичні властивості космічних тіл?

8.  Як називається уявна пряма, що проходить через точки зеніту, надиру та центр небесної сфери?

9.  Як називається уявна пряма, навколо якої відбувається видимий рух світил?

10.  Як по відношенню  до площини математичного горизонту розташована прямовисна лінія?

11. Як називають явище проходження світилом небесного меридіану внаслідок добового обертання Землі навколо своєї осі?

12.  Як називають видимий річний рух Сонця по небесній сфері?

13.  В якому місці на Землі можна побачити всі сузір’я зоряного неба?

14.  Як називаються точки перетину екліптикою небесного екватора?

 

Відповіді:

1 варіант.

1.Зоря.

2. Птолемей.

3. Галілей.

4. Галактики.

5. Сузір’я.

6. Світловий рік.

7. Небесна механіка.

8. ≈6000.

9.Зеніт.

10. Небесний меридіан.

11. Площина небесного екватора.

12. Схилення і пряме сходження.

13. Дні весняного і осіннього рівнодення.

14. На полюсі.

2 варіант.

1. Планета.

2. Геліоцентрична.

3. 4 жовтня 1957 року.

4. Вісім.

5. 88.

6. Астрономічна одиниця.

7. Астрофізика.

8. Прямовисна лінія.

9. Вісь світу.

10. Перпендикулярно.

11. Кульмінація світила.

12. Екліптика.

13. На екваторі.

14. Точки весняного і осіннього рівнодення.

 

Тема 4. Сонце.

 

1 варіант.

1. Скільки часу існує Сонце?

2. Яка температура в ядрі Сонця?

3. Завдяки дії яких сил Сонце існує у стані гравітаційної рівноваги?

4.В якому шарі Сонця речовина подібна киплячій рідині?

5. Назвіть складові атмосфери Сонця.

6. Як пояснити появу гранул в нижніх шарах атмосфери?

7. З чим пов’язана зміна активності Сонця?

8. Якою є циклічність сонячної активності?

9. Що таке сонячна пляма?

10. Чи обертається Сонце як тверде тіло? Поясніть.

 

2 варіант.

1. Що є джерелом енергії Сонця?

2. В якому шарі Сонця відбувається подрібнення гама-квантів і перехід їх у рентгенівське проміння?

3. Як називається зовнішній шар Сонця, який можна спостерігати?

4. Яка температура поверхні Сонця?

5. Чому в хромосфері відбувається підвищення температури до 100000 К ?

6. Що є проявами сонячної активності?

7. Коли краще спостерігати сонячну корону?

8. Які факти свідчать про обертання Сонця навколо своєї осі?

9. Що таке протуберанці?

10. Як називають сильні раптові зміни характеристик магнітного поля Землі?

 

Відповіді:

1 варіант.

1. 5 млрд. років

2. 15 млн. оС.

3. Гравітації та сили тиску газів.

4. В конвективній зоні.

5. Фотосфера, хромосфера, сонячна корона.

6. Вихід на поверхню конвективних потоків.

7. Із зміною магнітного поля Сонця.

8. 11 років.

9. Ділянки із сильним магнітним полем, яке перешкоджає рухові плазми.

10. Ні, обертається шарами, швидше на екваторі.

2 варіант.

1. Термоядерні реакції в ядрі Сонця.

2. В зоні променистої рівноваги.

3. Фотосфера.

4. 6000 К.

5. Гранули утворюють хвилі, схожі на звукові, які і підвищують температуру плазми.

6. Плями, факели, протуберанці, спалахи.

7. Під час повного сонячного затемнення.

8. Рух сонячних плям.

9. Величезні потоки плазми у внутрішніх шарах корони.

10. Магнітні бурі.

 

Тема 5. Зорі. Еволюція зір.

(Учні користуються діаграмою Герцшпрунга – Рессела)

 

1 варіант.

1. Як називається величина, що визначається кількістю світла, що потрапляє від зорі до ока спостерігача?   

2. Яка характеристика зорі визначається кількістю енергії, що випромінюється з усієї поверхні зорі за одиницю часу?  

3. У скільки разів відрізняється видимий блиск двох зір 2-ої і 3-ої видимих зоряних величин?    

4. Як називають кут, під яким із зорі видно середній радіус земної орбіти, перпендикулярний до напрямку зору?  

5. До якого типу спектрів можна віднести спектри зір (суцільний райдужний фон, посічений темними лініями)?  

6. За діаграмою Герцшпрунга – Рессела визначте, до якого типу відносяться зорі, світність яких у 10000 разів менша за світність Сонця, а температура у 2 рази більша, ніж у Сонця. 

7. Як називають дві зорі, які видно поряд на небесній сфері, але відстань між ними насправді величезна?   

8. Які зорі називають Алголями?   

9. У яких зір причиною зміни світності є їх стиски і розширення?   

10. Як називають явище руйнування зорі внаслідок вибуху, коли її світність зростає за кілька днів у мільярди разів?  

11. Як називається зоря, що є джерелом електромагнітних хвиль і випромінює енергію у вигляді імпульсів із сталим періодом? 

12. Які зорі «живуть » довше: білі гіганти чи червоні карлики? Чому

 

2 варіант.

1. Як називається величина, що визначає яскравість, яку мала б зоря на стандартній відстані 10 парсек?    

2. Як називають космічний об’єкт, в надрах якого відбуваються або відбувались термоядерні реакції?    

3. Чому дорівнює відстань, з якої радіус земної орбіти видно під кутом 1˝ ? 

4. Від якої величини, що характеризує зорю, залежать тиск і температура в її надрах, а також вік зорі?      

5. За діаграмою Герцшпрунга – Рессела визначте, до якого типу відносяться зорі, світність яких в 10000 разів більша за світність Сонця, а температура на поверхні дорівнює температурі Сонця.  

6. Як називають систему з двох зір, які об’єднані силами тяжіння і обертаються навколо спільного центра мас?    

7. Як називаються зорі, подвійність яких можна виявити лише при дослідженні їх спектрограм?   

8. Як називають зорі, причиною зміни світності яких є процеси, що відбуваються в їх надрах (наприклад, міриди) ?  

9. Як називають зорі, світність яких раптово зростає у тисячі чи мільйони разів?  

10 Що залишається на місці спалаху нової чи наднової зорі? 

11. Як називається космічний об’єкт, що не випускає з поля тяжіння електромагнітні хвилі?     

12. В середні білих карликів не йдуть ніякі ядерні реакції. За рахунок якої енергії світяться ці зорі?  

 

Відповіді.

1 варіант.

1.  Видима зоряна величина.

2. Світність зорі.

3. У 2,5 рази.

4. Річний паралакс.

5. Спектр поглинання.

6. Білі карлики.

7. Оптично-подвійні зорі.

8. Затемнювано- подвійні зорі.

9. Пульсуючі змінні зорі – цефеїди.

10. Наднова зоря.

11. Пульсар або нейтронна зоря.

12.  Червоні карлики, у них менша маса.

2 варіант.

1. Абсолютна зоряна величина.

2. Зоря.

3. 1 парсек.

4. Від маси зорі.

5. Жовті гіганти.

6. Фізично-подвійні зорі.

7. Спектрально-подвійні зорі.

8. Фізично-змінні зорі.

9. Нові зорі.

10. Туманність і нейтронна зоря.

11. Чорна діра.

12. За рахунок гравітаційного стискання.

 

Тема 6. Галактики. Еволюція  Всесвіту.

 

1 варіант.

1. Що розташоване в центрі Галактики?

2  Що означає слово  галактика в перекладі з грецької?

3. Як називають зоряні системи, радіовипромінювання в яких значно переважає їхнє світлове випромінювання?

4. Як називають групи зір, пов’язаних загальним походженням, розташуванням у просторі і рухом, об’єднані силою всесвітнього тяжіння?

5. За якими ознаками розрізняють дифузні та планетарні туманності?

6. Як визначають відстань до галактик?

7. Чим еліптична галактика відрізняється за складом від спіральної?

8. Які відомі джерела радіовипромінювання за межами галактики?

9.На які основні типи можна поділити галактики за їх зовнішнім видом та формою? 

10. Як називається доступна для спостереження частина Всесвіту, що налічує близько 100 млрд галактик?

11. Як називають науку про Всесвіт загалом, про найзагальніші закони його будови та розвитку?

  

2 варіант.

1. Чим відрізняються між собою розсіяні та кульові зоряні скупчення?

2.  Які об’єкти входять до складу нашої Галактики?

3. Яка структура нашої Галактики?

4.  Які джерела радіовипромінювання відомі в нашій Галактиці?

5. Як називають величезне скупчення галактик у напрямку сузір’їв Діви і Волосся Вероніки?

6.. Як проявляє себе міжзоряне середовище?

7. Як називають період обертання Сонця навколо ядра Галактики?

8. Чим можна пояснити червоне зміщення  в спектрах галактик?

9. Що є джерелом радіовипромінювання в радіогалактиках?

10. Як називають величезні згущення пилу та газу, які мають неправильну форму?

11. Як називають випромінювання, що виникло на ранніх етапах розвитку Всесвіту і зараз знаходиться в ньому у вигляді фонового космічного випромінювання?

 

Відповіді:

1 варіант.

 1.  Ядро.

 2.  Молочний шлях.

 3.  Радіогалактики.

 4. Зоряні скупчення.

 5. За формою.

 6.  За видимою зоряною величиною ефеїди та червоному зміщенню.

 7. В них нема туманностей та зір надгігантів.

 8. Радіогалактики та квазари.

 9. Еліптичні, спіральні, неправильні.

10. Метагалактика.

11. Космологія.

2 варіант.

 1. Кількістю зір, що входять до складу скупчення, та їх розподілом у просторі.

 2.  Зорі, їх скупчення, туманності, міжзоряний газ.

 3. Спіральна.

 4. Зорі, туманності та міжзоряний водень.

 5. Велика стіна.

 6. Послаблює світло, що йде від зір.

.7. Галактичний рік.

 8. Збільшенням відстаней між галактиками.

 9. Нейтральний та іонізований водень та електрони, що гальмуються магнітним полем.

10. Дифузна туманність.

 11. Реліктове випромінювання.

 

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 4
Оцінки та відгуки
 1. Дмитренко Таміла Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Попова Катерина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Єфремова Катерина Костянтинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Корнєєва Світлана Володимирівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 1 відгук
docx
До підручника
Астрономія (рівень стандарту) 11 клас (Головко М.В., Коваль В.С., Крячко І.П.)
Додано
19 січня 2021
Переглядів
10127
Оцінка розробки
5.0 (4 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку