14 квітня о 15:00Вебінар: Дистанційне навчання: від побудови системи до зміни цінностей

Атестаційні завдання для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з географії. Варіант 2

Про матеріал
Тематичне наповнення атестаційної роботи здійснено за навчальною програмою курсу з 6-го по 9-й клас, Кожен варіант такої атестаційної роботи налічує: 16 тестових завдань різного типу і рівня складності; два завдання, що передбачають розгорнуту відповідь на поставлені запитання; дві географічні задачі; 1 завдання на контурній карті
Перегляд файлу

Варіант 2 І. Виберіть одну правильну відповідь

На рисунку позначено шлях експедиції, яку очолював

            А- Фернандо Магеллан        В  - Васко да Гама

             Б – Христофор Колумб      Г– Джеймс Кук

Різниця між тривалістю дня і ночі

             А Збільшується з наближенням до полюсів          

             В  Зменшується зі сходу на захід                                                                               

Б  Збільшується від полюсів до екватора 

Г  Зменшується із заходу на схід

Дно якого океану має більше підводних гір, вулканів, атолів, аніж усі інші океани разом? 

А Атлантичного  Б Тихого  В  Індійського    Г Північного Льодовитого  Яка протока сполучає Середземне море з Атлантичним океаном?

             А Босфор   Б Ла-Манш        В  Магелланова     Г   Гібралтарська

             

Укажіть особливість географічного положення України.

А Безпосередньо межує лише з трьома країнами Європи

             Б Усі сусідні держави є членами Європейського Союзу                                         

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

 

 

 

 

А

Б

В

Г

 

 

 

 

В Розташована серед країн, що розвиваються

Г У всіх сусідніх державах республіканська форма правління Який вислів містить інформацію про міграції населення в Україні?

А Найбільшу моноцентричну агломерацію сформовано навколо столиці Б Частка дітей у віковій структурі населення в західних областях більша,  ніж у східних та центральних

В Кількість внутрішньо переміщених осіб упродовж року збільшилася на неокупованих територіях Донбасу та в Харківській області

Г Переважання смертності над народжуваністю є основною причиною зменшення густоти населення в більшості областей

Який вид економічної діяльності характерний для підприємств, розміщених у позначених на карті осередках промислового виробництва?

А Добування рудних корисних  копалин

Б Добування коксівного вугілля

В Виплавка кольорових металів

Г Виробництво труб зі сталі, чавуну

Які чинники визначають розміщення підприємств важкого машинобудування в Україні?

             А Природно-ресурсний, екологічний                                                                        

Б Сировинний, споживчий

В Енергетичний, транспортний Г Працересурсний, науковий

 


ІІ. Встановіть відповідність                                                                                              

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

9            Установіть відповідність між формами рельєфу та  їх абсолютною висотою

 

1         0 -200 м     А         Височини        

2         200 -500м Б         Плоскогір`я 

3         500 -1000м            В         Гори

4         Вище 1000м         Г          Низовини

                                                                          Д     Жолоб                                                        

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

10        Увідповідніть найбільший за площею природний об’єкт та материк, на якому він розташований.

 

1         солоне озеро (море)        А         Африка

2         пустеля     Б         Євразія

3         артезіанський басейн      В         Австралія

4         район екваторіальних лісі          Г          Північна Америка

                                                                          Д    Південна Америка                                    

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

11        Установіть відповідність між компонентом антропогенних ландшафтів і природно-територіальним комплексом, у якому такі компоненти поширені.

1         гірськолижні траси         А Українське Полісся

2         торф’яні кар’єри Б лісостепова зона

3         зрошувальні канали        В степова зона

4         кипарисові алеї    Г Українські Карпати

                                                                           Д Південний берег Крим                                

 

1

2

3

4

А

 

 

 

 

Б

 

 

 

 

В

 

 

 

 

Г

 

 

 

 

Д

 

 

 

 

цементний завод, м. Миколаїв

(Львівська обл.)

4 теплоелектроцентраль (ТЕЦ), м. Київ

  

Дспоживчий 

12        Увідповідніть підприємство та основний чинник його розташування в Україні.

1         швейна фабрика, м. Бердичів    А сировинний (Житомирська обл.)             Б працересурсний

2         нафтопереробний комбінат, м. В транспортний Кременчук (Полтавська обл.)      Гнауковий

               3                                                                                      

ІІІ. Завдання з вибором трьох правильних варіантів відповідей

 

 

 

13        Укажіть назви древніх материків

1                    Лавразія

2                    Гондвана

3                    Пангея

4                    Європа

5                    Старий Світ

6                    Америка             

7                    Євразія

 

 

 

14        Укажіть спільні риси географічного положення двох материків – Південної Америки та Північної Америки.

1                    знаходяться на південь від екватора

2                    розташовані в Західній півкулі 

3                    їх перетинає Північний тропік 

4                    розміщені переважно в помірних широтах 

5                    лежать у широтах, де панують пасати й західні вітри 

6                    їх омивають води Атлантичного океану                    

7                    розділені Тихим океаном

 

 

 

15        Що спричиняє заболочування північних районів України?

1                    низовинний рельєф

2                    значні запаси мінеральних ресурсів  

3                    слабке ерозійне розчленування

4                    водопроникні гірські породи

5                    надмірне зволоження

6                    підзолисті ґрунти

7                    трав’яниста рослинність

 

 

 

16        Визначте характерні особливості нафтопереробної промисловості України.

1                    є галуззю міжнародної спеціалізації України

2                    переробляє імпортну та видобуту з родовищ України нафту

3                    підприємства сконцентровано в кількох промислових районах

4                    розташування діючих підприємств зумовлено транспортним і споживчим чинниками

5                    сировинний чинник визначає розташування виробництва нафтопродуктів у всіх морських портах країни

6                    найбільшим центром нафтопереробки є Кременчук

7                    перспективний напрям розвитку галузі – кооперування з виробниками

             транспортних засобів                                                                                                                               

 

ІV.Завдання відкритого типу

17.  Дайте визначення поняття «мінеральні ресурси» та приведіть приклади   їх класифікації за  використанням.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

18.  Коротко схарактеризуйте географічне положення України

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

V.  Завдання з використанням математичних розрахунків

19.              Визначте, якою буде температура повітря буде на висоті 1000 м, якщо на висоті 5000 вона становить +4ºС. Вкажіть, як змінюється температура повітря із висотою. 

20.              На плані місцевості відстань від села Прибережне до села Березоч становить 20 см. Дійсна відстань між цими населеними пунктами  - 1000 м. Визначте масштаб плану місцевості. Поясніть, що таке план місцевості.

VІ. Завдання на контурній карті

21. Позначте штрихуванням та підпишіть на контурні карті країни, на які припадає найбільша кількість прибутків міжнародних туристів: (10)

pdf
Додано
30 травня 2019
Переглядів
667
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку